Onderwijsassistent.13

Kwalificatiedossier (Basisdeel)
2013-2014
Last changed on Monday 15 April 2013 21:32
Code Onderwijsassistent.13
Titel Onderwijsassistent
SBB dossier nr 2086
Dossier crebo
 • 22198
Omschrijving

Onderwijsassistent - in het kort

Je bent als onderwijsassistent meestal actief in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs. Je werkt met groepen van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus, met individuele leerlingen en deelnemers of als vaste assistent van één klas. Als onderdeel van een team, richt jij je vooral op het ondersteunen van de bevoegde leraar of het team. Je bent verantwoordelijk voor de taken die je zelf uitvoert, waarbij een leraar of teamleider eindverantwoordelijk is.


Jouw werk

 • Je assisteert en ondersteunt bij onderwijstaken.
 • Je hebt een opvoedkundige rol en helpt leerlingen bij hun taken.
 • Jouw inhoudelijke kennis van de leergebieden helpen je daarbij.
 • Ook observeer je leerlingen die bijvoorbeeld zelfstandig werken en rapporteert wat je daarbij opvalt.
 • Je hebt vaak contact met leerlingen, handelt zelfstandig vragen af of verwijst een leerling door.
 • Je voert baliewerkzaamheden uit en doet eenvoudig administratief werk.
 • Je assisteert bij de organisatie van evenementen en activiteiten zoals buitenschoolse activiteiten, schoolreisjes en excursies.
 • Je voert in de klas allerlei taken uit, waar de bevoegde leraar je bij begeleidt: lesmateriaal verzamelen en klaarleggen, een opdracht extra uitleggen, helpen bij het leren lezen of bij het zelfstandig werken.
 • In het basisonderwijs en speciaal onderwijs kun je ook verzorgende taken uitvoeren bij de voor- en naschoolse opvang.
 • In het beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs assisteer je ook bij het ontwikkelen en verzorgen van lessen, gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden.

Jouw kwaliteiten

 • Je bent een sociaal, begripvol en integer persoon en kunt goed communiceren.
 • Je bent flexibel, toont initiatief en kunt zelfstandig werken.
 • Je neemt graag je verantwoordelijkheid
 • Je weet je prima staande te houden tussen de leerlingen en in onverwachte situaties.
 • Je wilt vooral plezier hebben in je werk en vindt het leuk om leerlingen te motiveren en enthousiast te maken.

Jouw toekomst

Met de juiste scholing kun je doorgroeien naar andere beroepen binnen het onderwijs. Als gediplomeerd onderwijsassistent kun je doorstromen naar de PABO of lerarenopleiding, maar ook naar HBO-opleidingen in het algemeen.
 
 
 
 
Jouw sector

Je bent actief in de sector onderwijs.

Meer weten?
Heb je nog vragen over dit beroep, ben je nog niet zeker of dit bij je past of wil je van anderen horen wat zij van dit beroep vinden? Kijk dan op www.youchooz.nl

Jaar uitgifte kwalificatiedossier
 • 2013-2014
Bron van invoer
 • COLO (= automatisch geimporteerd)
Kenniscentra
 • Calibris
Branche
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Speciaal onderwijs, BVE
Sector
Onderwijs
PDF kwalificatiedossier
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...