Observeren en Rapporteren

New header

Titel
Observeren en Rapporteren
Wat is de inhoud van deze TWIXX?
Beschrijving training
In deze training wordt geoefend met het objectief en planmatig observeren. De training laat het verschil zien tussen observatie en interpretatie. Naast het observeren wordt ook het rapporteren geoefend.
Wat is dit voor soort TWIXX?
  • Training
Leervoorkeuren
  • Kennis verwerven
  • Kunst afkijken
  • Oefenen
Individueel of in een groep?
  • Groep

New header

New header

Code
TWX2613
Landschap
  • Gezond & Wel
  • Onderwijs & Opvoeding
Auteurs
Factor E
Benodigde tijd?
  • Maatwerk
Niveau Taal en Rekenen
  • 2F TenR