Pedagogisch Werk.13

Kwalificatiedossier (Basisdeel)
2013-2014
Last changed on Monday 15 April 2013 22:43
Code Pedagogisch Werk.13
Titel Pedagogisch Werk
SBB dossier nr 2208
Dossier crebo
 • 22197
Omschrijving

Pedagogisch Werk

Pedagogisch werk in het kort
 
Je werkt als groepsleider of woonbegeleider jeugd bij een organisatie voor kinderopvang of een instelling voor jeugdzorg. Denk bij kinderopvang aan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een peuterspeelzaal. De kinderopvang biedt groepsgewijze opvang, ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Meestal werk je met collega's in een team. In de jeugdzorg kun je bijvoorbeeld werken in residentiële opvang waar kinderen (tijdelijk) wonen en begeleid worden. Er zijn ook projecten voor jongeren die begeleid (zelfstandig) wonen. Je begeleidt kinderen of jongeren tot 23 jaar. Je werkt met:

 • Kinderen die buiten huis opgevangen worden, van zowel werkende als niet-werkende
  ouders.
 • Kinderen of jongeren met ontwikkelingsachterstanden (bijvoorbeeld op het gebied van
  taal) of opvallend gedrag.
 • Kinderen of jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen.


Jouw werk

 • Je biedt dagelijkse opvang aan baby's, peuters, kinderen en jongeren.
 • Je draagt bij aan hun opvoeding en verzorging en ondersteunt hen daarbij.
 • Je zorgt voor een veilige, gezellige en stimulerende leefomgeving.
 • Je stimuleert en begeleidt kinderen en jongeren om deel te nemen aan de groep. Daarbij zorg je voor een leuke interactie in de groep, voor sfeer, uitdaging en geborgenheid.
 • Je stimuleert (spelenderwijs) de cognitieve, motorische, sociale, emotionele, zintuiglijke en creatieve ontwikkeling van een kind en zijn taalbeheersing.
 • Kinderopvang gebeurt volgens een dagindeling, die je meestal zelf opstelt.
 • Je zorgt voor activiteiten die de ontwikkeling van kinderen en jongeren met en zonder specifieke begeleidingsvraag stimuleert. Die activiteiten sluiten aan bij hun wensen en mogelijkheden en zijn uitdagend. Je houdt daarbij rekening met leeftijd, ontwikkelingsniveau en interesse.
 • Ook houd je in de gaten wat er is afgesproken over de opvang en de begeleiding en wat vastligt in het plan van aanpak.
 • Je begeleidt het kind/de jongere bij de inrichting van zijn of haar dagelijks leven: vrije tijd, onderwijs, werk en relaties.
 • Je hebt veel contact met ouders en vervangende opvoeders. Bij de kennismaking bespreek je hun wensen bij de opvang van hun kind. Bij het halen en brengen wissel je dagelijkse informatie met ze uit en informeer je ze over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind.
 • Je werkt volgens het pedagogisch (beleids-)plan van de organisatie en volgens protocollen.
 • Je signaleert bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind en je speelt informatie door aan je collega's en leidinggevende.

Jouw werk als gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 
Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je ook hiermee te maken krijgen:

 • Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang heb je coördinerende taken binnen de organisatie. Je bent aanspreekpunt voor ouders, collega's en externe betrokkenen bij de begeleiding van kinderen met specifieke begeleidingsvragen, bijvoorbeeld vanwege een handicap.
 • Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang ben je vaak ook eindverantwoordelijk en heb je een rol in de aansturing en begeleiding van collega's.

Jouw werk als pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg

 • In de jeugdzorg zijn je werkzaamheden gericht op het opvangen en begeleiden van kinderen en jongeren waarbij sprake is van opvallend gedrag en problemen in de opvoeding.


 
 
 
 
Jouw kwaliteiten
 
Deze interesses en eigenschappen komen in dit beroep goed van pas:

 • Je wilt werken met kinderen en jongeren.
 • Je werkt graag met groepen kinderen en jongeren, omdat er sociaal gezien veel gebeurt en je moet omgaan met onverwachte gebeurtenissen, wisselende situaties en stemmingen.
 • Je houdt je graag bezig met de ontwikkeling van kinderen/jongeren: kwaliteiten, talenten en mogelijkheden zien, waarderen en ‘prikkelen'.
 • Je bent goed in de omgang met ouders en je houdt rekening met hun verwachtingen en wensen. Je bent klantgericht.
 • Je kunt goed communiceren en je verplaatsen in de leef- en belevingswereld van een kind/jongere en hun ouders/vervangende opvoeders.
 • Je bent betrouwbaar en weet hoe je warmte en geborgenheid kunt geven.
 • Je bent flexibel in de omgang met kinderen, jongeren en ouders, maar weet daarbij de regels te handhaven en kinderen en jongeren daarop aan te spreken. Je weet dat strengere maatregelen soms in het belang van een kind of jongere kunnen zijn.
 • Je kunt een band met het kind/de jongere opbouwen, maar je weet ook professionele afstand te houden.
 • Je weet van aanpakken als de ontwikkeling niet soepel of niet volgens verwachting verloopt.

Jouw toekomst niveau 3
 
Op niveau 3 word je opgeleid tot pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Het diploma Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang geeft recht op doorstroom naar de opleidingen Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang en Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Ook kun je doorstromen naar andere MBO-opleidingen op niveau 4: Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg, Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, Sociaal-cultureel werker, Onderwijsassistent, Sociaal-maatschappelijk dienstverlener, MBO-verpleegkundige of Praktijkopleider.

Jouw toekomst niveau 4
 
Op niveau 4 kun je een diploma behalen voor Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang of Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Met bij- en nascholing kun je doorgroeien naar specialistische functies, zoals opleidingsfuncties. Ook kun je een HBO-opleiding gaan volgen, zoals Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Pedagogiek, Cultureel Maatschappelijke Vorming, PABO of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Jouw sector
 
Je werkt in de sector sociaal agogisch werk, in de branches kinderopvang of jeugdzorg.

Meer weten?

Heb je nog vragen over dit beroep, ben je nog niet zeker of dit bij je past of wil je van anderen horen wat zij van dit beroep vinden? Kijk dan op http://www.YouChooz.nl

* Pedagogisch medewerker wordt gebruikt als verzamelbegrip voor alle pedagogisch medewerkers. Gaat het specifiek om pedagogisch medewerker in één van de uitstromen, dan wordt daarvoor gebruikt: pedagogisch medewerker 3 kinderopvang, gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang of pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg.

Jaar uitgifte kwalificatiedossier
 • 2013-2014
Bron van invoer
 • COLO (= automatisch geimporteerd)
Kenniscentra
 • Calibris
Branche
Kinderopvang, Jeugdzorg
Sector
Gezondheidszorg, Welzijn, Sport
PDF kwalificatiedossier
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...