Landstede - Opleidingen

Mediaredactie (23094) BOL 2017-2018

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom als student bij het Landschap Vormgeving & Entertainment!

  Landstede MBO biedt beroepsopleidingen die aansluiten op de praktijk. We werken daarvoor vaak nauw samen met bedrijven of
  organisaties binnen een branche. Onze opleidingen zijn op interesse en vakgebied ingedeeld in ‘Landschappen’. Het Landschap
  Vormgeving & Entertainment is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. 

  Met deze Landschapsgids maken we je wegwijs in het Landschap Vormgeving & Entertainment. We laten zien wat het Landschap Vormgeving & Entertainment inhoudt en wat je zoal kunt verwachten van onze opleidingen..

 2. Het Landschap

  In het Landschap Vormgeving & Entertainment draait het vooral om creativiteit. Je voelt je er thuis als je zelf op het podium wilt staan, de techniek wilt verzorgen om anderen te laten stralen, foto’s, films, websites, signing of drukwerk wilt maken of activiteiten voor andere mensen wilt organiseren.
  > Jij wilt vormgeven en entertainen!

  Je werkt in een omgeving waarin beeldtaal, sfeer, emotie en beleving centraal staan, en waar ook aandacht is voor nieuws en actualiteit. Je vertaalt ideeën van een opdrachtgever naar een concept of product, van spreektaal naar beeldtaal en van script tot voorstelling.

  Dat kan bijvoorbeeld in diverse media-uitingen zoals film, foto, vlog, blog, website, drukwerk, maar ook in social media en voorstellingen. Afhankelijk van het doel ontroer je, overtuig je, verkoop je, geef je sfeer. Je hebt een maatschappelijke betrokkenheid bij verschillende doelgroepen en laat ze kunst, beeld en ruimte beleven.

  In het landschap Vormgeving & Entertainment zijn er de volgende opleidingen:

  Crebo

  Opleiding

  Niveau

  Leerweg

  Locatie

  25147

  Medewerker evenementenorganisatie

  4

  BOL

  Zwolle

  25194

  AV-specialist (AV-Productie)

  4

  BOL

  Zwolle

  25195

  Fotograaf (AV-productie)

  4

  BOL

  Zwolle

  25197

  Allround DTP'er

  3

  BOL

  Harderwijk

  25199

  Mediamanager

  4

  BOL

  Zwolle

  25200

  Mediaredactiemedewerker

  4

  BOL

  Zwolle

  25201

  Mediavormgever

  4

  BOL

  Harderwijk, Zwolle

  25213

  Allround Signmaker

  3

  BOL

  Harderwijk

  25214

  Medewerker Sign

  2

  BOL

  Harderwijk

  25215

  Signspecialist

  4

  BOL

  Harderwijk

  25495

  Artiest - Dans

  4

  BOL

  Zwolle

  25496

  Artiest - Musical

  4

  BOL

  Zwolle

   

   

 3. Leren in het Landschap

  Bij Landstede MBO draait het om jou, jouw wensen en je talenten. Je kunt rekenen op persoonlijke begeleiding, ervaren en bevlogen docenten. Ook werken we nauw samen met bedrijven en organisaties. Daardoor brengen we de praktijk in school, direct vanaf het begin. De stap naar werk of vervolgopleiding gaat daardoor heel soepel.

  Jezelf en elkaar goed leren kennen: dat vinden we belangrijk bij Vormgeving & Entertainment. Daarom krijg je veel persoonlijke begeleiding van vakdocenten met veel praktijkervaring. We bekijken en bespreken je werk regelmatig. We zijn kritisch en daardoor soms confronterend. Maar we willen hetzelfde als jij: helpen jouw toekomstwensen te realiseren. Wij helpen je om je talent verder te ontwikkelen en veel ervaring op te doen. Op die manier sta je straks extra stevig in je schoenen. Je krijgt les van vakdocenten die weten waar ze het over hebben en die vaak zelf ook nog in de praktijk werkzaam zijn.

  Vaak werken we met schoolopdrachten. Maar je gaat ook regelmatig aan de slag met opdrachten van echte klanten. Op die manier leer je met opdrachtgevers om te gaan en leer je hoe belangrijk het is om rekening te houden met bijvoorbeeld deadlines, budgetten en promotie.

  In het landschap Vormgeving & Entertainment word je breed opgeleid voor verschillende branches. Kies je voor een opleiding in de vormgeving dan richt je je op media en/ of audiovisuele branche. Je kunt dan denken aan bureaus en bedrijven die zich bezig houden met ontwerp, webdesign en communicatie. Ook bij drukkerijen en uitgeverijen kun je aan de slag. Je bent dan uitvoerend DTP-er of Mediavormgever. Op audiovisueel gebied kun je denken aan productiebedrijven, kranten, radio, tv, omroepen en producenten. Je wordt fotograaf of AV-specialist.

  Gaat je belangstelling meer uit naar Sign en reclame, dan kom je terecht bij bedrijven die bijvoorbeeld spandoeken, billboards, beursstands, licht-, auto- en gevelreclame vormgeven en produceren. 

  Als entertainment jou meer ligt, kun je kiezen voor de opleiding Evenementenorganisatie. Je maakt dan kennis met festival en evenementenbranche. Als medewerker evenementenorganisatie houd je je bezig met de organisatie van evenementen zoals congressen, beurzen, relatiebijeenkomsten, concerten en festivals. In de entertainmentbranche kun je ook denken aan een beroep in de culturele sector.

  Als je het leuk vindt om mediaprocessen te organiseren zodat er een mooi product ligt en de klant trots en tevreden is over het resultaat, dan kies je voor Mediamanager. Schrijf je graag, ben je nieuwsgierig en geïnteresseerd in de wereld om je heen, dan is mediaredactiemedewerker echt iets voor jou.

  Heb je een uitgesproken talent op het gebied van zang, dans en drama, dan kom je na je opleiding voor musicalartiest of dansartiest terecht in de wereld van theater, zang en dans. Je kunt dan gaan werken bij een theaterproducent of een entertainmentbureau, maar ook bij radio en tv zijn er mogelijkheden.

  Iedere opleiding bestaat uit drie delen: het basisdeel, het profieldeel en de keuzedelen. Sommige opleidingen hebben dezelfde basisdelen, deze opleidingen hebben dan veel overeenkomsten en zitten in hetzelfde dossier. Met de profieldelen onderscheiden de opleidingen zich dan van elkaar. Door keuzedelen te kiezen kun je zelf ook invloed uitoefenen op jouw opleiding. Zo kun je er voor kiezen om je goed voor te bereiden op doorstroom naar het hbo, of om jezelf te specialiseren in een bepaald onderwerp.

  Aan het einde van de opleiding laat je in je Proeve van Bekwaamheid zien wat je allemaal geleerd hebt. Je laat aan de hand van een praktijkopdracht zien dat je klaar bent voor het werkveld. Hierbij wordt je begeleid door je coach en je wordt boordeeld door vakdocenten en externe professionals.

  Jij en de examencommissie ...

  Per landschap of groep van landschappen is er een examencommissie die beslist over vrijstellingen, herkansingen, over je diplomering enz. Als je een vraag, een klacht of een verzoek hebt over examinering dan kun je het best eerst advies vragen aan je coach. Als het iets is voor de examencommissie dan ga je naar het examenbureau en bespreek je jouw vraag, klacht of verzoek. De medewerker van het examenbureau zal je verzoek in e-TO indienen bij de examencommissie. Je krijgt via een bericht in e-TO antwoord of een beslissing.

  Voor jouw landschap bestaat de examencommissie uit:

  1.       Cor de Jong, Salland               
  2.       Ahmet Kemaloglu, Salland               
  3.       Wim Teunissen, Harderwijk A (Voorzitter)
  4.       Paul Woerlee, Zwolle D
  5.       Femmy Eerden-Koops, Zwolle D
  6.       Dorien van der Meulen, Harderwijk A

 4. De opleiding

  De opleiding Mediaredactie duurt drie jaar. Tijdens de opleiding maak je kennis met de verschillende vakgebieden en leer je vaardigheden die nodig zijn voor het redactionele vak. Je volgt lessen en in een redactionele omgeving werk je aan schoolprojecten maar ook aan projecten van externe opdrachtgevers. Een schooljaar bestaat uit 4 periodes. In periode 4 van het eerste jaar maak je kennis met de BPV. In het tweede jaar loop je stage in periode 1 en 2 en de stage in het derde jaar is in periode 3 en 4. Tijdens deze stageperiode doe je de Proeve van bekwaamheid en studeer je dus af. 

  In de periodes dat je op school bent, zijn de lestijden in principe van 9.00 tot 16.00 uur, maar het kan ook af en toe voorkomen dat je in verband met projecten of open dagen op andere tijdstippen op school wordt verwacht. In dat geval wordt dat tijdig gecommuniceerd. 

  In de herontwerptool verderop in deze opleidingsgids kun je zien wanneer je op school bent, wanneer op BPV en wanneer je examen doet.

 5. Leren in het Landschap

  In het landschap Vormgeving & Entertainment draait het vooral om creativiteit. Beeld, geluid, vormgeving of het bouwen van een website, iedere collega heeft zo zijn eigen talenten en kwaliteiten. In het team met de opleidingen Fotografie, Audio-visueel, Evenementenorganisatie en Mediaredactie brengen we deze kwaliteiten dicht bij elkaar door samen te werken zoals dat in het werkveld ook gebeurt. Waar mogelijk werk je met studenten van andere opleidingen samen aan opdrachten. Je zult vanaf het begin merken dat samenwerken versterkend werkt, je vult elkaar aan en komt zo tot een sterker eindproduct. Je zult niet altijd samenwerken, want je wordt de specialist op je eigen vakgebied. Voor het vak mediaredactie zul je daarom ook lessen krijgen en opdrachten moeten doen zonder je collega’s van de aanverwante opleidingen.

  Mooie communicatiemiddelen hebben alleen nut als ze ook de juiste boodschap hebben en bij de juiste doelgroepen terecht komen. In dit landschap kun je leren meedenken over het inzetten van de beste media. Als mediaredactiemedewerker ben jij degene die zijn creativiteit kan inzetten. Jij bent bezig met nieuwsteksten en beeld en je zorgt ervoor dat de juiste inhoud via de meest geschikte kanalan (websites, social media en blogs) bij de juiste doelgroep terechtkomt.

  Studenten die kiezen voor een opleiding in het boeiende landschap Vormgeving & Entertainment zijn creatief, goed in het omgaan met andere mensen en weten anderen te enthousiasmeren. Daarnaast hebben zij natuurlijk de nodige technische kennis om het vak goed te kunnen uitoefenen.

 6. Opbouw van de opleiding

  In het kwalificatiedossier van de opleiding Mediaredactie staat beschreven waaraan je moet voldoen aan het einde van de opleiding. Dat staat omschreven in kerntaken die een onderverdeling in werkprocessen hebben. Aan de hand van deze kerntaken en werkprocessen krijg je een beeld van de inhoud van de opleiding. De kwalificatie Mediaredactie bestaat uit 3 kerntaken met daaronder in totaal 12 werkprocessen:

  Kerntaak 1: voorbereiden opdracht en organiseren werk

  Werkproces 1.1: opdracht bespreken met interne of externe opdrachtgevers.

  Werkproces 1.2: plannen en organiseren van werkzaamheden

  Werkproces 1.3: onderzoeken van (online) media mogelijkheden

  Werkporces 1.4: verzamelen van content en/ of informatie

  Werkproces 1.5: voorbereiden van opnames

  Kerntaak 2: maken en beheren van content

  Werkproces 2.1: maken van opname

  Werkproces 2.2: afnemen van interviews

  Werkproces 3.3: schrijven en controleren van tekstberichten

  Werkproces 3.4: bewerken van content

  Kerntaak 3: publiceren en beheren van content

  Werkporces 3.1: content presenteren en/ of publiceren

  Werkporces 3.2: actueel houden en beheren van web content

  Werkproces 3.3: archiveren van content

  Alle kerntaken en werkprocessen komen in ieder jaar aan de orde. 

  Generieke deel

  In de algemene studiegids van Landstede staat al beschreven hoe we binnen Landstede met de generieke vakken omgaan en welke niveaus van toepassing zijn. Bij de opleiding Mediaredactie is taalvaardigheid erg belangrijk. Dat betekent dat je niet alleen tijdens de lessen Nederlands met taal bezig bent, maar bijna overal in de opleiding. In de leerwerkprestaties wordt beschreven welke taalvaardigheden steeds aan de orde komen en wat je moet laten zien. Ook rekenen, Engels en burgerschap wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in de LWP"s.

  Daarnaast zul je ook apart lessen en toetsen krijgen op deze vakgebieden, zodat je zeker weet dat je je vaardigheden op het juiste niveau afrondt. Voor Nederlands en rekenen is dat niveau 3F, voor Engels B1 voor lezen en luisteren, A2 voor schrijven, spreken en gesprekken voeren.

  Keuzedelen

  Naast je basisiopleiding en je generieke delen, kies je ook nog een aantal keuzedelen. Hoeveel dat er zijn hangt af van de duur van een bepaald keuzedeel. In ieder geval besteedt je 720 studiebelastingsuren aan keuzedelen. Daarmee kun je zelf je opleiding en diploma een eigen invulling geven en je goed voorbereiden op datgene wat je na je studie bij ons wilt gaan doen. In de loop van het eerste jaar krijg je uitgebreide informatie over welke keuzedelen wij aanbieden en wat en hoe je mag kiezen.

 7. LWP ’s en TWIXX in de opleiding

  Zoals je in de Landstede studiegids kunt lezen, werk je tijdens de opleiding met LWP's en TWIXX. Een LWP staat bijvoorbeeld een opdracht beschreven waarbij je een interview moet houden. Voordat je dan op pad gaat, volg je eerst een TWIXX 'interviewtechnieken' zodat je weet hoe je goede vragen stelt. 

  Een overzicht van de opleiding Mediaredactie is te vinden in de trajectlijnen. Deze trajectlijnen beschrijven per werkproces het eindniveau van de opleiding onder de kolom beroepsbekwaam. Daarnaast hebben wij als opleiding beschreven wat we dan van jou verwachten wanneer je starter of gevorderd bent. Regelmatig heb je tijdens je opleiding een gesprek met je coach waarbij deze trajectlijnen besproken zullen worden. Ze geven jou inzicht in je ontwikkeling: waar sta je nu, wat kun je al, waar ga je de komende tijd aan werken?

  Deze trajectlijnen geven een vrij globaal overzicht. Daarom is het handig het curriculum van de opleiding daarnaast te houden, zodat je ziet aan welke LWP's en TWIXX je in iedere periode gaat werken. Dit is een overzicht dat soms kan afwijken, dat heeft te maken met roostertechnische zaken. Het rooster dat je op de opleiding krijgt is bindend.

 8. Coaching

  Tijdens de opleiding heb je een coach. De coach is jouw aanspreekpunt bij vragen over de opleiding en studievoortgang. Tijdens de coachlessen bespreek je bijvoorbeeld je portfolio en je betrokkenheid.
  Samen met je coach maak je een plan waarin je zet wat je wilt leren en hoe je dat gaat doen.

  Vooral tijdens fase 1 van de opleiding helpt je coach je wegwijs te worden in de opleiding en het werken met Talentvol Ontwikkelen. Je kunt bij hem of haar terecht met al je vragen. Soms zijn er coach- activiteiten in de coachgroep, maar daarnaast zul je ook regelmatig een individueel gesprek hebben. In fase 2 van de opleiding zal de coach jou helpen bij het maken van keuzes in je loopbaantraject. Tijdens de afstudeerfase zal de coach ook een belangrijke rol spelen.

  Gedurende je hele opleiding zijn er diverse vakspecialisten die jou begeleiden in het proces vakman/vakvrouw te worden. Ook van deze vakspecialisten krijg je feedback die jou helpen in jouw ontwikkeling.

  Jouw coach heeft veel taken. De taken bestaan bijvoorbeeld uit:
  -          het introduceren van de student in de opleiding;
  -          het aanleren van beroepsvaardigheden;
  -          het bespreken van de beroepsvaardigheden met elke student afzonderlijk
  -          het bijhouden, bespreken en adviseren van de ontwikkeling van de student.  

  Soms loopt het in je studie niet helemaal naar wens. Je coach zal samen met jou kijken welke oplossing dan het beste is. Het SAB (Student Advies en Begeleiding) kan daarin een steun zijn.

 9. Praktijkleren - BPV

  Voor het leren van een beroep is leren in de praktijk erg belangrijk. Vanaf periode 4 van het eerste jaar maak je kennis met de praktijk van het beroep waarvoor je leert. Je kunt je BPV (beroepspraktijkvorming) doen bij diverse bedrijven zoals dag- of weekbladen, omroepen, uitgeverijen, reclamebureaus, maar ook op een internet-, marketing- of communicatieafdeling van een bedrijf of organisatie.

  Je maakt al in periode 4 van het eerste leerjaar kennis met de praktijk. Daarna loop je in periode 1 en 2 van leerjaar 2 stage tot ongeveer eind januari. In leerjaar 3 ben je van eind januari tot de zomervakantie op stage. Tijdens iedere BPV periode zijn er terugkomdagen op school. Je wordt natuurlijk goed voorbereid op je BPV. In fase 1 ga je je oriënteren op de mogelijkheden die er zijn en zullen er gastlessen gegeven worden door collega's uit de bedrijven. In fase twee ga je je gerichter voorbereiden op je stage en ga je bijvoorbeeld oefenen met het schrijven van een sollicitatiebrief of het voeren van een sollicitatiegesprek. Je gaat dan zoeken naar een geschikte BPV- plek. Je ontvangt in die periode het BPV- boek waarin precies beschreven staat hoe het allemaal in z’n werk gaat en wat er van je verwacht wordt in de BPV. Voor de BPV in leerjaar 3 ken je de werkwijze zelf al goed en lukt het vaak prima een stageplaats te vinden waar jij je leerdoelen kunt realiseren.

  Tijdens de BPV word je begeleid door iemand van het BPV- bedrijf (de praktijkbegeleider) en iemand van school. Je begeleider van school bezoekt je op je BPV-bedrijf.  Tijdens terugkomdagen deel je je ervaringen met je medestudenten om daarvan te leren. Daarnaast houd je je generieke vakken en je vakinhouden bij.

  Op het bedrijf draai je als bijna echte werknemer mee. Je werkt in een team met collega’s en doet waar mogelijk mee aan werkoverleg etc. Dat betekent dat je meedraait in de  bedrijfscultuur en dat je je houdt aan de in dat bedrijf geldende regels en afspraken, bij bijv. het aanvragen van vakantie en vrije dagen. Je leert op die manier de echte praktijk goed kennen. Door de werkzaamheden die je doet, werk je net als op school ook aan je trajectlijnen. Je beschrijft welke opdrachten en taken je uitvoert en je kijkt welke trajectlijnen daarbij horen. Je bespreekt met je praktijkbegeleider wat en hoe je het gedaan hebt. Daarnaast vinden we een goede beroepshouding erg belangrijk. Dat zal dus tijdens de gesprekken zeker aan de orde komen. Er vinden tussen jou en je praktijkbegeleider regelmatig gesprekken plaats waarin besproken wordt hoe het gaat en wat je leerpunten zijn. Aan het eind van de BPV is er een beoordeling in een gesprek met de praktijkbegeleider en de begeleider van school. In de laatste stageperiode in fase 3, zul je je Proeve van Bekwaamheid afleggen in de BPV.

  Specifieke procedures, aanvraagtermijnen, kenniscentra
  Voordat je op BPV gaat, word je hierop voorbereid. Je zoekt naar een erkend bedrijf. Deze vind je op www.stagemarkt.nl  en op de site van het kenniscentrum van jouw opleiding. Wanneer je zelf een adres hebt gevonden, bekijken we of het adres een erkende BPV-plek is. Als het betreffende bedrijf/ instelling nog niet erkend is, wordt er een aanvraag ingediend. Je hoort dan zo snel mogelijk of je hier je BPV kunt doen.

  Je kunt alleen op BPV bij een erkend leerbedrijf!

  Je levert op tijd de gegevens van het bedrijf aan (minimaal 15 dagen voor aanvang van de BPV) zodat er op school een beroepspraktijkovereenkomst gemaakt kan worden. Deze kan dus alleen worden opgemaakt als het leerbedrijf erkend is. Er worden 3 exemplaren opgemaakt (een exemplaar voor jou, het bedrijf/ instelling en één voor school).  Pas wanneer alle partijen hebben ondertekend en alle exemplaren op school zijn ingeleverd kun je starten met de BPV. Zonder deze beroepspraktijkovereenkomst kun je niet op BPV, ben je  niet verzekerd en tellen de uren niet mee als BPV-uren. Ruim voordat je BPV begint, ontvang je een BPV-boek. Hierin vind je informatie over onder andere de begeleiding, de urenregistratie, je verantwoordelijkheden en wat te doen bij ziekte. Bij vragen rondom erkenningen, BPV- plekken, internationale BPV, e.d. kun je bij de BPV- coördinator terecht.

  Internationalisering
  Soms is een buitenlandse BPV een mooie gelegenheid om bepaalde trajectlijnen te behalen. Een buitenlandse BPV biedt je ook de gelegenheid om een andere taal te leren en kennis te maken met een andere cultuur. Ben je nog geen 18 dan moeten je ouders betrokken worden bij de procedure. Een BPV in het buitenland heeft meer voeten in de aarde dan een BPV in Nederland. Laat je op tijd en goed informeren door de BPV- coördinator of het BPV- bureau.

  De internationale BPV kan alleen in fase 2 en 3 gedaan worden. Als je voor deze uitdaging in aanmerking wilt komen moet je aan een aantal criteria voldoen, zoals:

  -    je hebt een duidelijke motivatie voor een stage in het buitenland en een akkoord van het team

  -    je hebt geen achterstanden in het  onderwijsprogramma

  -    je kunt zelfstandig werken en doorgaan met het onderwijsprogramma.

  -    je voldoet aan de beroepsvaardigheden 

  Het onderwijsteam beslist of je in aanmerking komt voor een stage in het buitenland.

 10. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Zie voor de specificaties en kosten het schoolkostenformulier:

 11. Examinering

  Bij een MBO opleiding niveau 4 heb je te maken met verschillende vormen van examinereing.

  1. Generieke vakken:
  Voor Nederlands en rekenen ga je op school een examen doen en moet je minimaal niveau 3F halen. Voor deze examens kun je je intekenen. Je vakdocent en je coach zullen tijdig aangeven wanneer de inschrijfmomenten en de examens plaats zullen vinden. Natuurlijk houd je dat zelf ook goed in de gaten.
  Engels moet je afronden op niveau B1 voor lezen en luisteren, en A2 voor schrijven, spreken en gesprekken voeren. Deze examens plan je in overleg met je docent.

  Ook Loopbaan en Burgerschap wordt afgerond met een examen. Dat is een gesprek met je coach waarin jij aantoont dat je je ontwikkeld hebt op de diverse domeinen van Loopbaan en Burgerschap.

  2. Beroepsgericht examen:

   

  Examens die officieel meetellen voor het behalen van je diploma noemen we summatief. Daarnaast zal je tijdens de opleiding wel vaker toetsen moeten maken die belangrijk zijn om te kijken of je bepaalde stof of vaardigheden beheerst. Deze noemen we formatief.

  Bij de opleiding Mediaredactie toetsen we regelmatig formatief. Soms in de vorm van een echte toets, soms met praktijkopdrachten of kleinere opdrachten. Een deel daarvan kun je absoluut niet missen. Als je die niet voldoende hebt afgesloten krijg je geen toestemming om de proeve (het summatieve examen) af te leggen. Het gaat om deze onderdelen:

  • De genre-toets, een toets over journalistieke geschreven genres
  • Een positieve beoordeling op je weblog, die tevens je portfolio is
  • Je digital story uit het tweede jaar
  • Je krant-krant uit het eerste jaar

  Een ander belangrijk onderdeel van onze opleiding is de leermeter. Alle onderdelen van de leermeter dienen op beroepsbekwaam te staan alvorens je toestemming krijgt tot het afleggen van de proeve. De leermeter schuift naar beroepsbekwaam op basis van de leermetergesprekken. Je bewijst dan dat je alle onderdelen voldoende beheerst. Je coach bespreekt de leermeter minstens tweemaal per jaar met je.


  Natuurlijk zul je ook moeten laten zien dat je een vakbekwaam Mediaredactiemedewerker bent. Daarvoor ga je in de laatste stageperiode (leerjaar 3) een Proeve van Bekwaamheid afleggen bij het bedrijf waar je dan stage loopt. Je maakt in overleg met je praktijkbegeleider een plan waarin je beschrijft hoe je denkt aan te tonen dat je de kerntaken en werkprocessen beheerst, dus aan welk project je gaat werken om dat te gaan bewijzen. Dit plan lever je in op de opleiding. Na goedkeuring van de examencommissie kun je aan de slag met je afstudeerproject.

  Het is aan te bevelen dat je de generieke vakken en Loopbaan en Burgerschap al hebt afgerond voor je aan je laatste stage begint, zodat je daar je aandacht volledig kunt richten op je Proeve.