Landstede - Opleidingen

Maatschappelijke Zorg (23312) OVO 2022-2023 Harderwijk, Westeinde 33

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het landschap Gezond & Wel.
  Vind jij het leuk om met mensen te werken, jong, oud, gezond of met lichamelijke en/of geestelijke problemen? Dan vind je vast en zeker een opleiding in het Landschap Gezond & Wel. Hier vind je veel verschillende opleidingen waarmee jij je kunt voorbereiden op de werkplek en doelgroep die jou het meeste aanspreken.

 2. Het Landschap

  Van medische zorg...
  In het Landschap Gezond & Wel zijn twee hoofdrichtingen: gezondheidszorg en welzijn. Bij gezondheidszorg draait het vooral om zorg op het lichamelijke vlak, bijvoorbeeld omdat mensen herstellen van een operatie, gewond of net bevallen zijn. Je mag sommige medische handelingen verrichten die je met een ander diploma niet mag uitvoeren, zoals het geven van medicatie en injecties.
   

  …tot sociaal maatschappelijke ondersteuning
  Bij welzijn draait het ook om zorg, maar die is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het huishouden, zelfstandig wonen, het invullen van de dag of het regelen van allerlei zaken. Soms hebben ze psychische of sociale problemen, maar het kan ook zijn dat ze jong of slecht ter been zijn.
   

  Waar kun je werken?
  Met de opleidingen uit dit Landschap kun je veel kanten op. Afhankelijk van je diploma kun je werken in bijvoorbeeld een ziekenhuis, een sociaal wijkteam, verpleeghuis, bij mensen thuis, in een woongroep, een organisatie voor verslavingszorg of psychiatrie of bij een algemene organisatie voor sociaal werk. Als je wilt, kun je je bij ons specialiseren in specifieke doelgroepen, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, cliënten met gedragsproblemen of ouderen.


  Is dit jouw Landschap?
  Wil je een van de opleidingen in dit boeiende Landschap volgen? Dat kan als jij geïnteresseerd bent in mensen met sociale en/of medische problemen. Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen. Belangrijk is ook dat je gemakkelijk contact legt, helder communiceert en goed bent in samenwerken. Verder zijn flexibiliteit en stressbestendigheid een echte must in dit vakgebied.
   

  Landschap
  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Gezond & Wel is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Skillslab
  Op school heb je de beschikking over een skillslab. Dit is een praktijklokaal met bedden, oefenpoppen en allerlei materialen waarmee je de basiszorg en verpleegtechnische handelingen in de praktijk brengt. Soms spelen anderen de rol van zorgvrager en wordt er een praktijksituatie in scène gezet, zodat je goed voorbereid wordt op jouw toekomstige beroep.
   

  Leren in de praktijk
  Om de theorie goed aan te laten sluiten op de praktijk werken we nauw samen met diverse organisaties en hebben we nauwe contacten met het werkveld. Dit biedt uitdagende stageplaatsen voor jou. In overleg met jou zorgen we voor passende stageplaatsen.
   

  Innovatief onderwijs
  De zorg is constant in beweging: toenemende vergrijzing, bezuinigingen, zorgtechnologische ontwikkelingen en verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Landstede MBO speelt hierop in door kruisverbanden te leggen tussen opleidingen, te participeren in projecten en door met externe partijen aan innovaties te werken. Bijvoorbeeld binnen de Care Academy, in het Zorgtrainingscentrum en het Health Innovation Park (HIP). In het HIP werken zorgaanbieders, ondernemers, zorgverzekeraars en kennisinstellingen in de regio Zwolle samen aan zorginnovaties, die de kwaliteit van de zorg verbeteren en de zorgkosten verlagen.
   

  Care Academy en Zorgtrainingscentrum
  Wat is de echte zorgvraag van de cliënt? Welke mogelijkheden zie jij om de zorgvraag proactief op te lossen? Hoe bied je deze zorg op een respectvolle manier? Dat leer je het beste in de praktijk. In de Care Academy (regio Noord-Veluwe) en het Zorgtrainingscentrum (regio Zwolle) leer en werk je vanuit de praktijk. Er wordt een beroep gedaan op je persoonlijk leiderschap, creativiteit, ondernemend en invoelend vermogen.
   

  Sallandse Praktijkleerroute
  Twaalf zorgorganisaties in Salland en Landstede MBO leiden samen studenten op tot toekomstgerichte zorgmedewerkers. Vanaf dag 1 doe je ervaring op bij de zorgorganisaties. Je werkt samen met collega's, je docent en persoonlijke begeleider. Wat je leert in de praktijk bespreek je wekelijks in het Leerhuis met je docent en medestudenten. Dé ideale mix van leren en werken! Je bepaalt zelf je tempo en hoe je leert. Als zorg- en welzijnsmedewerker weet je goed in te spelen op de vragen van je cliënten en de zorg van de toekomst.
   

  Leren in Lelystad
  Op onze locatie in Lelystad krijg je de gelegenheid om je breed te oriënteren. Zo krijg je input vanuit de opleidingen binnen de Landschappen Onderwijs & Opvoeding en Gezond & Wel. Voor de uitwerking van het onderwijsprogramma geldt: algemeen waar het kan, gericht waar het moet en je leert met en van elkaar. Ons doel is dat je aan het eind van het eerste schooljaar overtuigd bent dat je op het juiste niveau en op de juiste opleiding zit.
   

  Derde leerweg
  Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg. De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de student de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Veelal wordt deze opleiding gevolgd door volwassenen. Ook het Landschap Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op via: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

 4. Welkom

  Welkom

  Welkom bij de opleiding Maatschappelijke Zorg via de derde leerweg OVO

  Deze studiewijzer maakt je wegwijs binnen het programma van de certificatenroute. Je volgt als deelnemer een individueel traject van leereenheden op het met jou afgesproken niveau 3 of 4. Persoonlijke voorkeur, eerdere werkervaring en al verkregen competenties maar ook de soort doelgroep cliënten waarmee je werkt, leiden tot afspraken over je leerroute. 

  Na een intake met een docent van Landstede en de Leerspecialist van de instelling volg je een introductieprogramma met een startopdracht. Je vult zelf een nulmeting in voor elk werkproces en laat dit ook 3 anderen (collega, werkbegeleider, manager) doen. Na deze periode volgt een gesprek waarin we samen je leerdoelen vaststellen. Deze leg jij vast in een POP en PAP. Vervolgens ga je op allerlei manieren aan de slag met je leerdoelen. Via eventueel een tussenevaluatie gaan we de leermeters verschuiven. Als bij de eindevaluatie blijkt dat je leermeters op beroepsbekwaam staan, ga je verder met het examineren.

  Iedere Leereenheid sluit je af met een examen met een door de instelling aangewezen beoordelaar. De werkwijze en de voorbereiding hierop staat beschreven in de map: Examinering, in de eigen Teams pagina in de bestanden.

  Zoals in onze visie aangeven gaan we uit van jouw mogelijkheden en ervaring, en we verwachten in het traject van jouw kant initiatief en regie over je eigen leerproces.

  Wij wensen je namens het team Gezond en Wel een plezierige en succesvolle opleiding toe.

 5. Visie op de opleiding

  Visie op leren en ontwikkelen binnen praktijkgericht en persoonsgericht onderwijs

  Als Begeleider in Opleiding (BiO) neem je al veel kennis en vaardigheden mee. Je hebt goede communicatieve vaardigheden en je bent in staat om zelfstandig het leerproces aan te gaan. Je bent vaardig in digitale communicatiemiddelen, zodat je zowel in het werk als in het leertraject deze hulpmiddelen kunt gebruiken. 

  Centraal in je ontwikkeling staat: wat heb jij nodig om binnen de doelgroep waar je werkt te kunnen functioneren en je kunnen ontwikkelen tot vakbekwaam  beroepsbeoefenaar.  

  Dat betekent dat het leerplan persoonlijk is en dat jij hier zelf de regie over neemt. Je hoeft het niet alleen te doen: in leerplangesprekken bespreek je wat jij zelf ervaart, geeft de werkbegeleider input, en helpt de docent om tot een concrete studie aanpak te komen.  

  In de leerplangesprekken staan je leerdoelen centraal (POP/PAP). Wat heb je nodig om verder te ontwikkelen op je doelen? 

  Het leren wordt gestuurd vanuit de praktijk, waar je op grond van je eigen doelen zelfstandig, met je werkbegeleider, je coach en docent leeractiviteiten inplant.  

  Je kunt dit doen via zelfstudie, deelnemen aan e-Learnings, literatuurstudie, oefenopdrachten via consortium, coaching, leerteam (leren van en met elkaar) en deelname aan lesactiviteiten die thematisch worden ingericht. Alles gericht op de doelen en het programma dat je in samenspraak met je praktijkbegeleider en leerspecialist  hebt opgesteld. 

  De voortgang in je ontwikkeling wordt weergegeven in de leermeter die in e-TO staat. Die leermeter wordt vanaf de nulmeting verschoven van starter naar gevorderde tot beroeps bekwaam. Dit gebeurt na ieder Leerplangesprek. Dit doe je door vooraf zelf de leermeter in te vullen, de coach doet dit na het gesprek. 

  Gaandeweg ontwikkel je kennis, ervaring en vaardigheden waaruit je kunt putten in de praktijk. We noemen dat competenties. 

   

   

  Een bijzonder punt in deze vorm van opleiden is het aandacht geven aan de kennis, ervaringen en expertise die je in een eerdere scholing en/of werkveld hebt opgedaan. 

  In onze visie hoef je dan de daartoe gerichte scholing niet opnieuw te volgen. Wel kan het zo zijn dat je deze competenties nog moet leren vertalen naar dit beroeps veld. Dit neem je dan op als leerdoel. 

  Hierin gaat de aandacht ook met name uit naar het ontwikkelen van de beroepsidentiteit (beroepshouding, professionaliteit, waarden binnen het beroep) 

  Het kunnen reflecteren en onderbouwen waarom je iets doet zijn belangrijke instrumenten hierin. Daarom staat het leerplangesprek met jouw werkbegeleider en docent centraal in dit leertraject.  

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Binnen Landstede/ Groei gaan we uit van jouw talent. Wij geloven dat iedereen talenten heeft en we sluiten aan bij jouw kwaliteiten. Het uitgangspunt van Talentvol Ontwikkelen is dat studenten verschillend zijn en zich dus ook verschillend ontwikkelen: qua stijl, qua tempo en tot verschillende niveaus. Vanuit dat perspectief kiest Landstede/ Groei voor maatwerk. We helpen de student meer eigenaar en regisseur te worden van het eigen leerproces.

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Leren is voor iedereen persoonlijk. Binnen dit leertraject zal je voornamelijk individueel werken aan de leerdoelen van de leereenheden.

  Op vaste tijden zijn er groepsgewijze workshops. Deze workshops kunnen informatief of vakinhoudelijk zijn. Je kunt ook deelnemen aan de lessen van de reguliere bbl opleiding of expertlessen, als dit voor jouw leerproces wenselijk is. 

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  Na het intakegesprek met de coach van Landstede en de Leerspecialist van de instelling wordt je leerroute bepaald.

 9. Startprogramma

  Dit leertraject begint met het startdocument. Dit is een gestructureerde kennismaking met het werkveld. Je werkt hier enkele weken aan.

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  Je werkt aan je leertraject op een vooraf vastgestelde lesdag. Tijdens deze dag plan je je gesprekken en zijn er workshops. Daarnaast werk je continu aan je leerproces in de praktijk. Het is de bedoeling dat je minimaal 1 x per 2 weken contact hebt met je coach.

 11. Herontwerptool

  I.v.m. derde leerweg n.v.t.

 12. Vakanties

  Tijdens de schoolvakanties zal er geen contactmoment met de coach plaatsvinden.

 13. Digitale leeromgeving

  Contact onderhouden en informatie over dit leertraject kun je vinden via je eigen Teams kanaal van de groep waarbinnen jij de certificaten route volgt. 

  Daarnaast werken we ook nog met andere digitale leeromgevingen via het Consortium, deze worden tijdens de lesdagen uitgelegd.

 14. Trajectlijn

  Bij aanvang van de leereenheid wordt er per werkproces een nulmeting gedaan. Dit bepaalt de leerroute voor deze leereenheid.

 15. LWP

  Je maakt een leerwerkplan die je afsluit met de beschrijving van een zogenaamde Leerwerkprestatie. Hierin beschrijf je kritische beroepssituaties waaruit blijkt dat je het geleerde in de praktijk hebt gebracht. Je toont daarbij d.m.v. een logboek aan welke stappen je hebt doorlopen om je kennis te vergroten (b.v. e-learning, praktijkleren, workshops).

 16. TWIXX/lesactiviteiten

  n.v.t.

 17. Individueel leerplan (ILP)

  Per leereenheid maak je een individueel leerplan. Dit omvat leerdoelen per werkproces en een persoonlijk doel.

 18. Feedback tijdens de LWP

  Je kunt feedback vragen aan je werkbegeleider en/of coach.

 19. Coach

  Om succesvol te kunnen zijn in dit leertraject krijg je tijdens dit leertraject een coach toegewezen. De coach speelt een belangrijke rol in de tijd die je met het leertraject bezig bent. 

  Er is minimaal één keer per 2 weken een contactmoment met de coach over je voortgang.

  De coach en de werkbegeleider zijn je eerste aanspreekpersonen voor vragen en opmerkingen.

 20. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Het leertraject ziet er als volgt uit:

  De startperiode:

  Per leereenheid:

  N.B.: ongeacht de uitkomsten van de nulmeting wordt er altijd een uitgewerkte Leerwerkprestatie ingeleverd en besproken.

 21. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Het contact van dit leertraject loopt via je coach en/of werkbegeleider en/of leerspecialist. 

 22. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  Ziekte/langdurige afwezigheid

  Bij langere ziekte (langer dan enkele weken) of langdurige afwezigheid volg je de procedure van de instelling. Daarbij licht je de coach van Landstede en de leerspecialist van de instelling in.

  Vertraging in je leerproces

  Er kunnen zich situaties voordoen dat je vertraagt in je leerproces. Geef dit vooral tijdig aan en bespreek dit met leidinggevende, leerspecialist en coach. Op grond hiervan wordt je leertraject zo nodig verlengd of aangepast. Dit neem je dan ook op in je werkplan.

 23. Korte beschrijving van de examinering

  De student examineert per leereenheid de werkprocessen d.m.v. een examen in de praktijk vanuit Consortium.

 24. Werkwijze en procedure

  De instelling wijst vooraf beoordelaars aan per werkproces die de leereenheden examineert. De beoordelaar vult de digitale beoordeling in van het Consortium.

 25. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  n.v.t.

 26. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  n.v.t.

 27. Organisatie van de BPV

  n.v.t.

 28. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Groei kan ingeschakeld worden als er vragen zijn omtrent de toelating voor dit leertraject.

   

 29. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  n.v.t.

 30. Vertrouwenspersoon

  Landstede is een veilige school voor iedereen

  ...en wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

  Lastig gevallen worden...
  Discriminerende opmerkingen...
  Ongewenste aanrakingen...
  Pesten...
  Ongewenste (digitale) aandacht...
  Intimidatie...
  Agressief gedrag en bedreigingen...

  Herken je dit?
  Wij noemen dit ongewenst gedrag.

  Een veilige plek voor iedereen
  Landstede keurt ongewenst gedrag af. Dit betekent dat klachten serieus behandeld worden en dat de school zonodig optreedt. Wanneer je een klacht hebt, kan een vertrouwenspersoon je helpen.

  Iedereen hoort respect voor elkaar te hebben. Daar gaan we op onze school van uit.
  We maken hier samen afspraken over. Zo wordt de school een veilige plek voor iedereen

 31. Specifieke afspraken en regels

  Zoals in de visie staat beschreven voert de student de regie over het eigen leerproces, vraagt tijdig om hulp en komt afspraken na.

  We gaan respectvol met elkaar om.

 32. Geen examenplan beschikbaar
 33. Geen schoolkosten beschikbaar