Landstede - Opleidingen

Dienstverlening (23189) BBL 2022-2023 Zwolle, Dokterspad 2

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het landschap Gezond & Wel.
  Vind jij het leuk om met mensen te werken, jong, oud, gezond of met lichamelijke en/of geestelijke problemen? Dan vind je vast en zeker een opleiding in het Landschap Gezond & Wel. Hier vind je veel verschillende opleidingen waarmee jij je kunt voorbereiden op de werkplek en doelgroep die jou het meeste aanspreken.

 2. Het Landschap

  Van medische zorg...
  In het Landschap Gezond & Wel zijn twee hoofdrichtingen: gezondheidszorg en welzijn. Bij gezondheidszorg draait het vooral om zorg op het lichamelijke vlak, bijvoorbeeld omdat mensen herstellen van een operatie, gewond of net bevallen zijn. Je mag sommige medische handelingen verrichten die je met een ander diploma niet mag uitvoeren, zoals het geven van medicatie en injecties.
   

  …tot sociaal maatschappelijke ondersteuning
  Bij welzijn draait het ook om zorg, maar die is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het huishouden, zelfstandig wonen, het invullen van de dag of het regelen van allerlei zaken. Soms hebben ze psychische of sociale problemen, maar het kan ook zijn dat ze jong of slecht ter been zijn.
   

  Waar kun je werken?
  Met de opleidingen uit dit Landschap kun je veel kanten op. Afhankelijk van je diploma kun je werken in bijvoorbeeld een ziekenhuis, een sociaal wijkteam, verpleeghuis, bij mensen thuis, in een woongroep, een organisatie voor verslavingszorg of psychiatrie of bij een algemene organisatie voor sociaal werk. Als je wilt, kun je je bij ons specialiseren in specifieke doelgroepen, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, cliënten met gedragsproblemen of ouderen.


  Is dit jouw Landschap?
  Wil je een van de opleidingen in dit boeiende Landschap volgen? Dat kan als jij geïnteresseerd bent in mensen met sociale en/of medische problemen. Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen. Belangrijk is ook dat je gemakkelijk contact legt, helder communiceert en goed bent in samenwerken. Verder zijn flexibiliteit en stressbestendigheid een echte must in dit vakgebied.
   

  Landschap
  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Gezond & Wel is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Skillslab
  Op school heb je de beschikking over een skillslab. Dit is een praktijklokaal met bedden, oefenpoppen en allerlei materialen waarmee je de basiszorg en verpleegtechnische handelingen in de praktijk brengt. Soms spelen anderen de rol van zorgvrager en wordt er een praktijksituatie in scène gezet, zodat je goed voorbereid wordt op jouw toekomstige beroep.
   

  Leren in de praktijk
  Om de theorie goed aan te laten sluiten op de praktijk werken we nauw samen met diverse organisaties en hebben we nauwe contacten met het werkveld. Dit biedt uitdagende stageplaatsen voor jou. In overleg met jou zorgen we voor passende stageplaatsen.
   

  Innovatief onderwijs
  De zorg is constant in beweging: toenemende vergrijzing, bezuinigingen, zorgtechnologische ontwikkelingen en verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Landstede MBO speelt hierop in door kruisverbanden te leggen tussen opleidingen, te participeren in projecten en door met externe partijen aan innovaties te werken. Bijvoorbeeld binnen de Care Academy, in het Zorgtrainingscentrum en het Health Innovation Park (HIP). In het HIP werken zorgaanbieders, ondernemers, zorgverzekeraars en kennisinstellingen in de regio Zwolle samen aan zorginnovaties, die de kwaliteit van de zorg verbeteren en de zorgkosten verlagen.
   

  Care Academy en Zorgtrainingscentrum
  Wat is de echte zorgvraag van de cliënt? Welke mogelijkheden zie jij om de zorgvraag proactief op te lossen? Hoe bied je deze zorg op een respectvolle manier? Dat leer je het beste in de praktijk. In de Care Academy (regio Noord-Veluwe) en het Zorgtrainingscentrum (regio Zwolle) leer en werk je vanuit de praktijk. Er wordt een beroep gedaan op je persoonlijk leiderschap, creativiteit, ondernemend en invoelend vermogen.
   

  Sallandse Praktijkleerroute
  Twaalf zorgorganisaties in Salland en Landstede MBO leiden samen studenten op tot toekomstgerichte zorgmedewerkers. Vanaf dag 1 doe je ervaring op bij de zorgorganisaties. Je werkt samen met collega's, je docent en persoonlijke begeleider. Wat je leert in de praktijk bespreek je wekelijks in het Leerhuis met je docent en medestudenten. Dé ideale mix van leren en werken! Je bepaalt zelf je tempo en hoe je leert. Als zorg- en welzijnsmedewerker weet je goed in te spelen op de vragen van je cliënten en de zorg van de toekomst.
   

  Leren in Lelystad
  Op onze locatie in Lelystad krijg je de gelegenheid om je breed te oriënteren. Zo krijg je input vanuit de opleidingen binnen de Landschappen Onderwijs & Opvoeding en Gezond & Wel. Voor de uitwerking van het onderwijsprogramma geldt: algemeen waar het kan, gericht waar het moet en je leert met en van elkaar. Ons doel is dat je aan het eind van het eerste schooljaar overtuigd bent dat je op het juiste niveau en op de juiste opleiding zit.
   

  Derde leerweg
  Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg. De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de student de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Veelal wordt deze opleiding gevolgd door volwassenen. Ook het Landschap Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op via: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

 4. Welkom

  Welkom

  Leuk dat je gekozen hebt voor de opleiding Dienstverlening. In deze opleidingsgids vind je informatie over je opleiding. 

 5. Visie op de opleiding

  Landstede gaat voor waarde(n)vol leren, leven en werken. Dat betekent dat we aandacht hebben voor wie je bent als persoon, de manier waarop je het prettigste leert en welke begeleiding het beste bij je past. Je wordt opgeleid voor het werken met en voor mensen. Als dienstverlener verricht je praktische ondersteuning, waardoor je een toegevoegde waarde hebt binnen verschillende organisaties.

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Iedereen is anders, iedereen leert anders. Wij hebben oog voor de verschillen tussen de studenten en passen ons onderwijs zo veel mogelijk aan jouw mogelijkheden en behoeften aan. Dit doen we door aandacht voor talentontwikkeling, ontmoeting, respect, zingeving en verantwoordelijkheid.

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Tijdens de opleiding leer je zowel individueel als in groepen. Iedere student wordt geplaatst in een coachgroep en wordt begeleid door een persoonlijke coach.

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  De opleiding is opgebouwd aan de hand van een kwalificatiedossier (Deze kwalificatiedossiers kun je vinden op de website van het SBB: www.s-bb.nl).

  Basisdeel:

  Het basisdeel van de opleiding leidt je breed en algemeen ondersteunend op. Je leert van alles over het inrichten en onderhouden van ruimtes en je leert hoe je op de juiste wijze contact maakt met mensen. Daarnaast voer je werkzaamheden uit gericht op voeding en leer je van alles over voorraadbeheer.

  Generieke vakken:

  Generiek betekent ‘algemeen’. Generieke vakken in jouw opleiding zijn: Nederlands, rekenen, Landstede Loopbaan en Burgerschap (LLB).

  Profieldeel:

  Door het kiezen van een profieldeel geef je richting aan de inhoud van je opleiding. Je kunt kiezen tussen de volgende profielen: Helpende Zorg & Welzijn (HZW) of Medewerker Facilitaire Dienstverlening (MFD).

  Keuzedelen:

  Daarnaast kies je, in overleg met je coach, gedurende de opleiding twee keuzedelen uit de keuzedelen die de opleiding aanbiedt. Met deze keuzedelen wordt jouw diploma nog waardevoller en unieker. Je krijgt de kans om de opleiding nog beter te laten aansluiten op de actualiteiten in de arbeidsmarkt en je eigen talenten, of op een eventuele vervolgopleiding.

  Keuzedelen kunnen verbredend of verdiepend zijn. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:

  • Doorstroom naar niveau 3 Zorg & Welzijn
  • Ondernemend gedrag
  • Assisteren bij facilitaire diensten
  • Zorg en technologie toepassen
  • Schoonmaak
  • Etc.

  Vraag aan je coach welk keuzedeelaanbod er voor jouw locatie geldt.

 9. Startprogramma

  Je begint met een startprogramma. Daarin leer je vanaf het eerste moment voor het beroep van dienstverlener. In het startprogramma ga je op allerlei manieren aan de slag met het beroep. Je gaat het werkveld onderzoeken. Dit is werken aan het beroepsbeeld. 

  Tegelijkertijd leer je tijdens het startprogramma hoe we bij Landstede leren. Dit is werken aan het opleidingsbeeld.

  Als je zo met beroep en opleiding bezig bent, leer je ook veel over jezelf: Wat is belangrijk en waarde(n)vol voor mij? Wat betekent werk eigenlijk voor mij, waar wil ik zijn en hoe wil ik mij verder ontwikkelen? Dit is werken aan je zelfbeeld. Als je met beroep-opleiding-zelfbeeld aan de slag gaat werk je aan jouw (leer)loopbaan.

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  De gemiddelde opleidingsduur is  twee jaar. Het is mogelijk om de opleiding eerder af te ronden, wanneer je daar aan toe bent. Per leerjaar worden 850  klokuren onderwijs aangeboden, verdeeld over school en in de praktijk (stage). Daarnaast krijg je huiswerkopdrachten. Een schooljaar is verdeeld in vier periodes van acht tot tien weken. Per periode krijg je een nieuw rooster. In je elektronische leeromgeving kun je een exact overzicht vinden hoe de uren van jouw opleiding zijn verdeeld.

 11. Vakanties

  Aan het begin van het schooljaar krijg je het jaarrooster. Daarop staan alle schoolvakanties en vrije dagen aangegeven.

 12. Digitale leeromgeving

  In je digitale leeromgeving wordt je ontwikkeling bijgehouden. Deze digitale leeromgeving noemen we e-TO. Deze afkorting staat voor ‘elektronisch Talentvol Ontwikkelen’. Je vindt daarin je persoonlijke studieplan, aantekeningen van coach- en begeleidingsgesprekken en je kunt er je digitale portfolio bijhouden.

  Elke student krijgt een e-mailadres van Landstede. Hiermee krijg je toegang tot Office365 en de online versies van bijvoorbeeld Word, PowerPoint, Excel, etc. Je bestanden kun je opslaan in de cloud, zodat je altijd en overal je belangrijke documenten bij de hand hebt en er niets verloren gaat als je laptop stuk gaat. Samenwerken met klasgenoten en communicatie met docenten wordt op deze manier erg gemakkelijk gemaakt.

  Tijdens de lessen krijg je uitleg hoe al deze toepassingen werken. Daarvoor is het belangrijk dat je zelf een goed werkende laptop tot je beschikking hebt.

 13. Trajectlijn

  Alle kennis en vaardigheden die je je eigen gaat maken zijn beschreven in trajectlijnen. Een trajectlijn geeft je inzicht in hoe ver je bent met je opleiding: ben je beginner, gevorderde of zelfs al beroepsbekwaam?

 14. LWP

  Ook vind je in e-TO je opdrachten, deze noemen we LWP’s. Deze afkorting staat voor Leer Werk Prestatie. Een LWP is een opdracht waar kennis en vaardigheden samenkomen. Een LWP heeft meestal te maken met de praktijk.

 15. TWIXX/lesactiviteiten

  Naast LWP’s krijg je ook te maken met TWIXX. Deze afkorting staat voor Training, Workshop, Instructie of andere activiteiten (vandaar XX). Een TWIXX kan gegeven worden in een praktijksituatie of buiten de school. Soms bestaat een TWIXX uit theorie die je voor je opleiding nodig hebt, maar het kan ook zijn dat de TWIXX een ondersteuning is bij het maken van je LWP.

 16. Individueel leerplan (ILP)

  Al je LWP’s en TWIXX vind je terug in je ILP, oftewel je Individueel Leer Plan in e-TO. Je ILP geeft een handig overzicht van alle LWP’s en TWIXX die ervoor zorgen dat je jezelf op je trajectlijn van beginner naar beroepsbekwaam ontwikkelt.

 17. Feedback tijdens de LWP

  Tijdens het werken aan je LWP’s kun je – behalve tijdens de lessen - ook via e-TO om feedback vragen. Daarnaast ga je regelmatig met je coach in gesprek om je vorderingen op je trajectlijn te bespreken in een leermetergesprek.

 18. Coach

  Tijdens je opleiding moet je nadenken over wat jij wilt en wat bij je past. Dat is niet altijd makkelijk. Daarom heb je bij Landstede een coach. Bij je coach kun je terecht met vragen over je opleiding, maar hij begeleidt jou ook in je ontwikkeling tijdens je studie. Je coach helpt je bij het maken van plannen en keuzes voor jouw (leer)loopbaan en helpt je om overzicht te krijgen en te houden tijdens je opleiding. Je coach daagt je uit en stimuleert je om jezelf te ontwikkelen. Tijdens de opleiding is jouw coach altijd het eerste aanspreekpunt voor jou, maar ook voor je ouders/verzorgers.

  Bij Landstede zit je in een coachgroep. Dit is eigenlijk je ‘basisgroep’. Met deze coachgroep krijg je coachlessen. Tijdens deze lessen bespreekt de coach met jou en je medestudenten bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

   • studieresultaten
   • verzuim
   • studiemoeilijkheden
   • gezamenlijke activiteiten
   • studie-informatie

  Soms heb je tijdens je studie extra begeleiding nodig. Deze begeleiding kun je vragen via je coach. Je coach meldt je dan aan.

  Er is extra begeleiding voor studievaardigheden, beroepsvaardigheden (ook richting BPV/stage), sociale vaardigheden, taal en rekenen en loopbaanbegeleiding. Extra begeleiding wordt gegeven door je coach en/of in het Studiecentrum van de locatie waar je je opleiding volgt. Je spreekt samen met je coach af welke extra begeleiding je nodig hebt.

  Als je hulp nodig hebt bij vragen over leren en gedrag, psychosociale problemen of gericht loopbaanadvies, dan kun je terecht bij een studentadviseur van het SAB (Student Advies en Begeleiding) op de locatie waar je je opleiding volgt. Ook deze extra begeleiding kun je aanvragen in overleg met je coach.

 19. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Twee maal per jaar heb je een voortgangsgesprek/leermetergesprek/Leerloopbaangesprek met je coach. Je kijkt dan terug op de voorgaande periode. Samen met de coach bespreek je dan je ontwikkeling, leerpunten, planning en studievoortgang. Ook kijk je met je coach of de opleiding je (nog) bevalt, wat er goed gaat en waar eventueel meer begeleiding nodig is. Deze gesprekken worden vastgelegd in e-TO en zijn dus ook voor jou inzichtelijk. 

 20. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Het contact verloopt tussen jou en jouw coach. Het kan zijn dat jouw bpv-docent in het contact betrokken wordt.

 21. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  In de algemene informatiegids heb je al kunnen lezen wat hier onder verstaan wordt en wat de wettelijke regels en het Landstede beleid is.

  Er wordt 100% aanwezigheid verwacht. Mocht je onverhoopt toch afwezig zijn op school, informeer dan tijdig jouw coach.

 22. Korte beschrijving van de examinering

  Tijdens de opleiding zul je verschillende examens moeten afronden. Door middel van het examenplan heb je overzichtelijk wat voor examens je allemaal moet afronden om het uiteindelijke diploma te kunnen behalen. Dit examenplan vind je in de kluis in ETO en hier zal gedurende de opleiding uitleg over worden gegeven. Tijdens de opleiding heb je op deze wijze overzichtelijk naar welke examens je toewerkt en hoe je er gedurende de opleiding voor staat.

  In het examenplan zie je dat de volgende examens afgerond moeten worden tijdens de opleiding Dienstverlening:

  • Beroepsgerichte examens Dienstverlening (7)
  • Nederlandse examens (4)
  • Examen rekenen (1)
  • Leren, loopbaan en burgerschap (LLB) portfolio (1)
  • Keuzedelen (2)

  Tijdens de opleiding werk je samen met jouw coach en de vakdocenten toe naar deze examens. De beroepsgerichte examens zullen grotendeels op de BPV worden afgenomen, een enkel examen zal mogelijk op school worden afgerond. De examens van de generieke vakken (Nederlands, rekenen en LLB) zullen op school worden getoetst. De plaats van examens van de keuzedelen is afhankelijk van het gekozen keuzedeel, maar dit zal voornamelijk op school plaatsvinden.

  Hieronder volgt nog aanvullende informatie over de verschillende examens:

  Beroepsgerichte examens Dienstverlening

  Deze praktijkexamens worden ingekocht bij Prove2Move. Je ontvangt deze examenmap tijdens de opleiding. In deze examenmap staat beschreven hoe je de examenopdrachten moet uitvoeren. Daarnaast ontvang je tijdens de opleiding voorlichting over het voorbereiden, aanvragen, uitvoeren en het inleveren van dit examenmateriaal. Sommige opleidingen zullen werken met een procesplaat, of anders ontvang je een uitleg wanneer je eraan toe bent om een praktijkexamen uit te gaan voeren en waar je allemaal op moet letten hierbij. In beide gevallen is de route van examinering in ieder geval duidelijk.

  Voor ieder examen heb je recht op twee kansen. Bij een eerste onvoldoende beoordeling volgt een gesprek met je coach en bespreek je samen hoe jij je gaat voorbereiden op de tweede gelegenheid. Voor de tweede gelegenheid vraag je nieuwe beoordelingsformulieren aan. Deze worden voorzien van het stempel ‘herkansing’.


  Examens Nederlands, rekenen en Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB)

  Bij de examens van de generieke vakken spreken we van instellingsexamens en centrale examens (CE).

  Nederlands, schrijven, spreken en gesprek voeren, en LLB zijn instellingsexamens. Dit betekent dat de examens worden vastgesteld door school. Bij Landstede worden deze examens via TOA afgenomen. De afname loopt via de vakdocenten.

  Rekenen en Nederlands (onderdeel lezen en luisteren) zijn centrale examens, oftewel landelijke examens. Deze worden op door de overheid bepaalde momenten in het jaar afgenomen. De data staan in de examenkrant. De vakdocenten informeren jou over de niveaus en de afname van de genoemde examens.

  Aangepaste examenmogelijkheden Nederlands en rekenen

  Het kan zijn dat de normale examenfaciliteiten niet voldoende zijn voor studenten met een beperking. In dat geval kan de student extra faciliteiten - zoals extra tijd of extra hulpmiddelen – aanvragen bij de DEC via het examenbureau.

  Examens keuzedelen

  Afname van deze examens zijn afhankelijk van het gekozen keuzedeel.

 23. Werkwijze en procedure

  Het examenbureau neemt een belangrijke plaats in bij alles rondom examinering. Het examenbureau op jouw locatie is verantwoordelijk voor de aanvraag, de uitvoering en de verwerking van examens. Zo worden examens via het examenbureau aangevraagd, examenmateriaal wordt hier bewaard en voor inzage van examens kun je hier terecht.  Iedere locatie heeft zijn eigen examenbureau. Voor meer uitleg over de taken van het examenbureau, maar ook jouw rechten en plichten als student verwijzen wij je naar de examenkrant die bij de start van ieder schooljaar wordt uitgegeven. Als het goed is ontvang je de examenkrant via jouw coach en anders kun je deze altijd opvragen bij het examenbureau. Lees deze examenkrant goed door en stel vragen wanneer je iets niet begrijpt.

  Contactgegevens examenbureau opleiding Dienstverlening per locatie:

  Afwezigheid examens

  Bij afwezigheid meld je je bij de taakhouder kwaliteit en het examenbureau af. Zie verder hieronder ‘Recht op een herkansing en overmacht’.

  BPV

  De BPV is een ontwikkelproces dat je aan het einde met een voldoende moet afsluiten. De eindbeoordeling met de urenverantwoording en een kopie van je BPV overeenkomst (BPVO) zijn een onderdeel van jouw examendossier.

  Recht op inzage Nederlands en rekenen

  Je hebt recht op inzage van de examens Nederlands en rekenen. Je dient je verzoek je verzoek binnen 10 werkdagen bij het examenbureau in. Voor inzage in de centrale examens heb je een speciaal formulier nodig dat je bij de taakhouder kwaliteit kunt ophalen.

  Recht op een herkansing en overmacht

  Wettelijk heb je recht op een herkansing voor ieder examenmoment. Landstede spreekt dan van een examen in tweede gelegenheid. De tweede gelegenheid wordt op een redelijke termijn aangeboden. Een reden tot herkansing/tweede gelegenheid kan zijn dat je de eerste gelegenheid ziek was, het examen vergeten had of dat je een hoger examenresultaat wilt behalen.

  Bij uitzondering, bijvoorbeeld in een overmacht situatie waardoor je het examen niet kon maken, kun je in aanmerking komen voor een extra gelegenheid, eigenlijk een derde kans. Je dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij het examenbureau. Je voorziet dit verzoek van argumenten en bewijsmateriaal. Het examenbureau legt jouw verzoek voor aan de examencommissie.

  Let op! In geval van een herkansing wordt altijd een volledig examen afgenomen; met andere woorden:  een praktijkexamen of een centraal examen kan niet in delen worden herkanst.

  Examendeelnemer

  Een kandidaat die de examinering ook in tweede/derde gelegenheid niet heeft behaald kan zich, mits voldaan aan de criteria van examendeelnemer, na afloop van de opleiding inschrijven bij Landstede als examendeelnemer. Dit betekent dat de student een Landstede account heeft. De student heeft geen recht op onderwijs en begeleiding en betaalt een bedrag voor elk af te leggen examen. Informatie daarover kun je verkrijgen bij de administratie.

  De kosten voor het maken een praktijkexamenopdracht zijn € 130,-.

  De kosten voor het maken een schriftelijk examen zijn € 90,-.

  Bezwaar maken

  Als je het niet eens bent met een uitslag, een genomen maatregel of beslissing kun je binnen 10 werkdagen nadat je hiervan op de hoogte bent gesteld een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de Examencommissie (DEC). Als je het vervolgens niet eens bent met de beslissing van de DEC, kun je binnen 3 dagen na deze beslissing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van Landstede. Het examenbureau fungeert als postadres voor deze bezwaarschriften.

  Bewaren examendossier

  Het examenmateriaal wordt bij door het examenbureau bewaard in jouw examendossier, tot een jaar na het behalen van jouw diploma. Je kunt voor het einde van die termijn een verzoek indienen bij het Examenbureau voor teruggave van de examenstukken. Doe je dat niet, dan worden de examenstukken vernietigd.

 24. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  Tijdens de BBL opleiding loop je stage/ BPV (= BeroepsPraktijkVorming.) In de BPV werk je aan ontwikkelingsgerichte opdrachten en doe je examens in de praktijk. Het kwalificatiedossier en het beroepsprofiel zijn de uitgangspunten voor deze ontwikkelingsgerichte opdrachten en de examens.

  De voorbereiding, het oefenen en het aftoetsen van de examens gebeurt grotendeels in de stage.

 25. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Tijdens de stage wordt je begeleid door iemand van het leerbedrijf, dit is je praktijkopleider. Ook je bpv-docent neemt regelmatig contact op met het leerbedrijf om je ontwikkeling te bespreken. Tijdens elke stage heeft je bpv-docent minimaal twee keer contact. 

  Aan het begin van de stage krijg je je BPV portfolio mee. Hierin staan opdrachten die je maakt ter voorbereiding op het examen. Pas als deze opdrachten zijn goedgekeurd door je praktijkopleider en de vakdocent, krijg je toestemming om je examen te doen. 

 26. Organisatie van de BPV

   Tijdens de BBL opleiding sta je in dienst van  jouw werkgever.

 27. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  SAB

  Het kan zijn dat jij vanwege persoonlijke problematiek of studieproblemen om een andere reden extra begeleiding nodig hebt. Dat kan zijn op het gebied van taal/rekenen, je beroepskeuze of studieloopbaanbegeleiding of bijvoorbeeld studievaardigheden. Je coach wijst je dan de weg en als je coach je onvoldoende begeleiding kan bieden verwijst hij/zij je naar ons Expertisecentrum Student Advies & Begeleiding (SAB). Bij SAB werken orthopedagogen, psychologen en loopbaandeskundigen die, als dat nodig is en in overleg met jou, ook contact opnemen met de Jeugdhulpverlening. Wat er nodig is, is afhankelijk van je vraag. Je spreekt samen met je coach en een studentadviseur af van welke extra ondersteuning je gebruik maakt en in welke periode dat gaat gebeuren. Extra ondersteuning vindt plaats op de volgende gebieden:

  • Leren en gedrag

  • Loopbaanadvies

  • Psychosociaal

  Leren in het skills 

  Tijdens de skills acttiviteiten is het verplicht om een uniformjasje te dragen. Verdere gedragsregels voor het skills worden bekend gemaakt tijdens de eerste lessen.

  Tijdens de BPV draag je de kleding die de instelling waar je stage loopt voorschrijft. Als het gaat om beroepskleding, wordt dit in de meeste gevallen verstrekt door de zorginstelling. Deze heb je gedurende je stage in bruikleen. Zorginstellingen kunnen regels hebben rondom tattoo's en het dragen van piercings, oorbellen of andere sieraden. Deze regels moeten worden gevolgd.

  Zorgtrainingscentrum

  Het zorgtrainingscentrum is een regionaal initiatief van zorgprofessionals en opleidingen. De veranderingen in de maatschappij en de zorg zijn aanleiding geweest voor het opzetten van het zorgtrainingscentrum. In het zorgtrainingscentrum  worden zorgprofessionals opgeleid voor de zorg van morgen.

  Het zorgtrainingscentrum is verdeeld in twee pijlers, te weten: het zorgethischlab en het zorgtechnologischlab. Studenten worden opgeleid volgens de principes van het "vernieuwend zorgen" waarin de cliënt zelf de regie neemt en de zorgmedewerker faciliterend is. De nadruk ligt meer op kwaliteit van leven, veerkracht en vitaliteit dan op ziekte.

  Medische verklaring

  Voor het uitvoeren van de beroepspraktijkvorming is geen medische verklaring nodig.

  Beroepsgeheim

  De student is, evenals degene die reeds tot het beroep is toegetreden, verplicht geheim te houden al hetgeen de student gedurende de opleiding  tot het beroep is toevertrouwd, of hetgeen daarbij ter harer/zijner kennis is gekomen, of waarvan zij/hij het vertrouwelijk karakter moet bewaren.

  Vaccinatie en VOG

  Vele instellingen stellen voor de stage een hepatitis B vaccinatie verplicht. Dit ter bescherming van zowel de student als de zorgvrager. U dient hier in dat geval zelf voor te zorgen. 

  Er zijn instellingen die vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De student kan bij de staginstelling vragen naar een eventuele vergoeding. 

 28. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  Studie Informatie Punt (STIP)

  Het STIP kun je vinden in het studiecentrum C1.28. Het STIP is van maandag t/m donderdag geopend van 08.30 tot 14.30 uur 

  Voor de volgende vragen kun je bij het STIP terecht: 

  *Uitleen dvd's/koptelefoons/boeken
  *Hulp bij inlogproblemen
  *Lamineren/inbinden
  *Printen vanaf laptop/kopiëren
  *Inleveren van werkstukken

 29. Vertrouwenspersoon

  Landstede is een veilige school voor iedereen

  ...en wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

  Lastig gevallen worden...
  Discriminerende opmerkingen...
  Ongewenste aanrakingen...
  Pesten...
  Ongewenste (digitale) aandacht...
  Intimidatie...
  Agressief gedrag en bedreigingen...

  Herken je dit?
  Wij noemen dit ongewenst gedrag.

  Een veilige plek voor iedereen
  Landstede keurt ongewenst gedrag af. Dit betekent dat klachten serieus behandeld worden en dat de school zonodig optreedt. Wanneer je een klacht hebt, kan een vertrouwenspersoon je helpen.

  Iedereen hoort respect voor elkaar te hebben. Daar gaan we op onze school van uit.
  We maken hier samen afspraken over. Zo wordt de school een veilige plek voor iedereen

  Er is een landelijk telefoonnummer van de vertrouwensinspectie: 0900-111 3 111 (lokaal tarief). Dit nummer is tijdens kantooruren bereikbaar.

 30. Specifieke afspraken en regels

  In elk gezin, sportvereniging e.d. gelden afspraken die structuur en duidelijkheid geven om het met elkaar gezellig en leefbaar te houden, zo ook op Landstede.

  1. Omgaan met elkaar:

  We spreken elkaar beleefd aan en laten de ander tot zijn/haar recht komen. Om de privacy van iedereen te kunnen waarborgen mag er tijdens de lessen niet gefotografeerd of gefilmd worden. Wanneer dit wel gewenst is, gebeurt dit door de docent. Het spreekt voor zich dat je zorgvuldig omgaat met elkaar en anderen via Facebook en andere multimedia. 

  2. Ziek/geoorloofd afwezig:

  Je kan jezelf ziek afmelden in eduarteportaal. Tevens breng je altijd per mail je coach op de hoogte voor 08.30 uur. Wanneer je nog geen 18 jaar bent dan mailen je ouders/verzorgers jouw coach dat je ziek bent. Deze regels gelden ook als je op stage bent. 

  3. Eten en drinken op school:

  Eten en drinken doe je in de daarvoor aangewezen pauzes èn uitsluitend beneden in de aula of de zitjes (mits de zitjes schoon achtergelaten worden). De lokalen gaan tijdens alle pauzes op slot.

  Een flesje water is wel toegestaan.

  4. Gebruik laptop:

  Tijdens de lessen is het gebruik van een laptop toegestaan ten behoeve van het te volgen onderwijs. Wanneer de docent aangeeft dat de laptop niet gebruikt mag worden tijdens de les, dan wordt de laptop dichtgeklapt. Je hebt dagelijks naast je boeken, een opgeladen laptop, pen en papier bij je om de lessen   te kunnen volgen

  5. Telefoon:

  Tijdens de les, dus ook tijdens het werken in leerteams, wordt er geen gebruik gemaakt van mobiele telefoons. De mobiele telefoon zit in je tas. Mobiele telefoons staan uit met uitzondering voor bijzonderheden. Dit in overleg met de lesgevende docent en coach.

  6. Skills:

  De regels van het skills worden in de 1e skillsles uitgelegd.

  7. Begin lessen:

  Op het tijdstip dat de les volgens het rooster begint ben je aanwezig in het lokaal. Ben je te laat dan wacht je tot de lesgevende docent je toestemming geeft om binnen te komen. In overleg met je coach haal je de gemiste les in.

  8. Lokaal:

  Het lokaal en de zitjes worden netjes achter gelaten. (Schoon van losse papieren op de tafel en grond èn andere onwenselijkheden.) De stoelen en tafels staan in de lesopstelling.

  9. Uitval van lessen:

  Soms is er uitval van lessen. Hierdoor kan het zijn dat jouw reistijd langer is dan de lestijd. We verwachten dan toch dat je aanwezig bent.