Landstede - Opleidingen

Mbo-Verpleegkundige (23267) BOL 2022-2023 Zwolle, Dokterspad 2

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het landschap Gezond & Wel.
  Vind jij het leuk om met mensen te werken, jong, oud, gezond of met lichamelijke en/of geestelijke problemen? Dan vind je vast en zeker een opleiding in het Landschap Gezond & Wel. Hier vind je veel verschillende opleidingen waarmee jij je kunt voorbereiden op de werkplek en doelgroep die jou het meeste aanspreken.

 2. Het Landschap

  Van medische zorg...
  In het Landschap Gezond & Wel zijn twee hoofdrichtingen: gezondheidszorg en welzijn. Bij gezondheidszorg draait het vooral om zorg op het lichamelijke vlak, bijvoorbeeld omdat mensen herstellen van een operatie, gewond of net bevallen zijn. Je mag sommige medische handelingen verrichten die je met een ander diploma niet mag uitvoeren, zoals het geven van medicatie en injecties.
   

  …tot sociaal maatschappelijke ondersteuning
  Bij welzijn draait het ook om zorg, maar die is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het huishouden, zelfstandig wonen, het invullen van de dag of het regelen van allerlei zaken. Soms hebben ze psychische of sociale problemen, maar het kan ook zijn dat ze jong of slecht ter been zijn.
   

  Waar kun je werken?
  Met de opleidingen uit dit Landschap kun je veel kanten op. Afhankelijk van je diploma kun je werken in bijvoorbeeld een ziekenhuis, een sociaal wijkteam, verpleeghuis, bij mensen thuis, in een woongroep, een organisatie voor verslavingszorg of psychiatrie of bij een algemene organisatie voor sociaal werk. Als je wilt, kun je je bij ons specialiseren in specifieke doelgroepen, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, cliënten met gedragsproblemen of ouderen.


  Is dit jouw Landschap?
  Wil je een van de opleidingen in dit boeiende Landschap volgen? Dat kan als jij geïnteresseerd bent in mensen met sociale en/of medische problemen. Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen. Belangrijk is ook dat je gemakkelijk contact legt, helder communiceert en goed bent in samenwerken. Verder zijn flexibiliteit en stressbestendigheid een echte must in dit vakgebied.
   

  Landschap
  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Gezond & Wel is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Skillslab
  Op school heb je de beschikking over een skillslab. Dit is een praktijklokaal met bedden, oefenpoppen en allerlei materialen waarmee je de basiszorg en verpleegtechnische handelingen in de praktijk brengt. Soms spelen anderen de rol van zorgvrager en wordt er een praktijksituatie in scène gezet, zodat je goed voorbereid wordt op jouw toekomstige beroep.
   

  Leren in de praktijk
  Om de theorie goed aan te laten sluiten op de praktijk werken we nauw samen met diverse organisaties en hebben we nauwe contacten met het werkveld. Dit biedt uitdagende stageplaatsen voor jou. In overleg met jou zorgen we voor passende stageplaatsen.
   

  Innovatief onderwijs
  De zorg is constant in beweging: toenemende vergrijzing, bezuinigingen, zorgtechnologische ontwikkelingen en verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Landstede MBO speelt hierop in door kruisverbanden te leggen tussen opleidingen, te participeren in projecten en door met externe partijen aan innovaties te werken. Bijvoorbeeld binnen de Care Academy, in het Zorgtrainingscentrum en het Health Innovation Park (HIP). In het HIP werken zorgaanbieders, ondernemers, zorgverzekeraars en kennisinstellingen in de regio Zwolle samen aan zorginnovaties, die de kwaliteit van de zorg verbeteren en de zorgkosten verlagen.
   

  Care Academy en Zorgtrainingscentrum
  Wat is de echte zorgvraag van de cliënt? Welke mogelijkheden zie jij om de zorgvraag proactief op te lossen? Hoe bied je deze zorg op een respectvolle manier? Dat leer je het beste in de praktijk. In de Care Academy (regio Noord-Veluwe) en het Zorgtrainingscentrum (regio Zwolle) leer en werk je vanuit de praktijk. Er wordt een beroep gedaan op je persoonlijk leiderschap, creativiteit, ondernemend en invoelend vermogen.
   

  Sallandse Praktijkleerroute
  Twaalf zorgorganisaties in Salland en Landstede MBO leiden samen studenten op tot toekomstgerichte zorgmedewerkers. Vanaf dag 1 doe je ervaring op bij de zorgorganisaties. Je werkt samen met collega's, je docent en persoonlijke begeleider. Wat je leert in de praktijk bespreek je wekelijks in het Leerhuis met je docent en medestudenten. Dé ideale mix van leren en werken! Je bepaalt zelf je tempo en hoe je leert. Als zorg- en welzijnsmedewerker weet je goed in te spelen op de vragen van je cliënten en de zorg van de toekomst.
   

  Leren in Lelystad
  Op onze locatie in Lelystad krijg je de gelegenheid om je breed te oriënteren. Zo krijg je input vanuit de opleidingen binnen de Landschappen Onderwijs & Opvoeding en Gezond & Wel. Voor de uitwerking van het onderwijsprogramma geldt: algemeen waar het kan, gericht waar het moet en je leert met en van elkaar. Ons doel is dat je aan het eind van het eerste schooljaar overtuigd bent dat je op het juiste niveau en op de juiste opleiding zit.
   

  Derde leerweg
  Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg. De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de student de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Veelal wordt deze opleiding gevolgd door volwassenen. Ook het Landschap Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op via: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

 4. Welkom

  Welkom

  Jij hebt gekozen voor de opleiding Mbo-Verpleegkundige.

  Als Mbo-verpleegkundige word je breed opgeleid. Dat wil zeggen dat je tijdens deze opleiding lessen krijgt en aan opdrachten werkt over verschillende branches en diverse doelgroepen. De branches waarbinnen je gaat leren zijn de Verpleeghuis en Thuiszorg (VT), Gehandicaptenzorg (GHZ), Psychiatrie (GGZ) en Ziekenhuis (ZH). De doelgroepen waarmee je te maken krijgt zijn o.a. chronisch zieken, revaliderende zorgvragers, oudere zorgvragers, zorgvragers met dementie, zorgvragers met een verstandelijke beperking, zorgvragers met psychiatrische aandoeningen en zorgvragers die voor diagnostiek en behandeling in een ziekenhuis verblijven. 

  De taken die je als verpleegkundige hebt, voer je uit bij de mensen thuis of binnen instellingen. Om de juiste zorg te kunnen verlenen maak je gebruik van een verpleegplan. In het verpleegplan stel je op grond van de uit de verpleegkundige anamnese verkregen gegevens een verpleegkundige diagnose. Op basis van de verpleegkundige diagnose stel je vast welke zorg er geboden moet worden. Samen met de zorgvrager stel je doelen op, plan je acties en evalueer je de verleende zorg. Op basis van de gegevens uit de evaluatie stel je zo nodig de zorg bij.

  Je werkt samen met collega verpleegkundigen of andere disciplines zoals: verzorgende IG, artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkenden, diëtisten, vrijwilligers etc. Daarnaast werk je samen met de zorgvragers en zijn of haar naasten en/of mantelzorgers. 

  Tijdens je opleiding ga je naar school en zijn er perioden waarin je stageloopt. Naast de theorie volg je ook praktijklessen in het skills (praktijklokaal) ter voorbereiding van de handelingen die je in je stage moet uitvoeren. Tijdens je stageperiode kom je te werken in verschillende zorgbranches. Tijdens de eerste 3 jaren van je opleiding loop je 20 weken stage. In het 4e leerjaar loop je 2 x 20 weken stage. Specifieke informatie hierover kun je vinden in je opleidingstwixx. Je coach zal dit tijdens de eerste periode van de opleiding bespreken. Houd er rekening mee dat je ook stage loopt gedurende de weekenden, tijdens feestdagen, avonden en aan het einde van je opleiding soms ook 's nachts.

  De schooldirecteur van de opleiding is Gerrard Vinke

  De teamleider van de opleiding is Enna Smink

 5. Visie op de opleiding

  Vanuit creativiteit, eerlijkheid, oprechtheid en betrokkenheid staat het team Verpleegkunde voor: "Leren in een uitdagende leeromgeving welke gevoed wordt door de huidige ontwikkelingen in de praktijk en de student aanzet tot nieuwsgierigheid. Vanuit een onderzoekende en ondernemende houding ontwikkelt de student zich tot beginnend beroepsbeoefenaar".

  Uit onze visie komt naar voren dat we het belangrijk vinden dat je je zelf kunt ontwikkelen op jouw eigen manier. Wij willen als team Verpleegkunde jou een leeromgeving aanbieden die je prikkelt en uitdaagt waardoor je nieuwsgierig wordt en zelf op zoek gaat naar antwoorden.  

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  We kennen een eigentijdse manier van leren. Dit noemen we Talentvol ontwikkelen. Samen met jou bekijken we je leertempo, je manier van leren en wat je leert. Dat stemmen we, waar mogelijk af op jouw wensen, mogelijkheden en talenten. Hierover maak je samen met je coach afspraken. Je werkt zowel in groepen als ook individueel. De ene keer volg je een workshop, de andere keer volg je een instructie. Tijdens je opleiding krijg je te maken met keuzedelen. Dit zijn onderdelen van je opleiding waar je zelf een keuze in kan maken. In het kader van een een leven lang ontwikkelen kan je certificaten behalen als je na je opleiding nog meer keuzedelen op thema`s gaat volgen. Op die manier kan jij je kennis en vaardigheden uitbreiden en verrijken.

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Leren is voor iedereen persoonlijk. Wij leren je om individueel te werken, zo oefen je om zelfstandig te werken. Immers als verpleegkundige werk je regelmatig individueel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werken in de thuiszorg.  Daarnaast werk je ook vaak in teamverband. Tijdens de opleiding laten we je daarom ook oefenen met het werken in teamverband middels het werken in leerteams. Wanneer je samenwerkt moet je communiceren, luisteren, je mening geven, etc. Dit zijn belangrijke vaardigheden voor jou als verpleegkundige.  Om je hier in te ondersteunen krijg je in je eerste leerjaar een peercoach toegewezen.  Dit is een ouderejaars student die je begeleidt bij je vragen en onderwerpen die je tijdens de opleiding tegenkomt.  Later neem je zelf de rol van peercoach op je. 

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  Je opleiding bestaat uit het basisdeel, keuzedeel en generieke deel. In je opleidingstwixx (in je studiedashboard in e-TO) vind je je opleidingstraject. Daarin kun je zien hoe de opleiding is opgebouwd.  

  • Basisdeel waarin je je de grondbeginselen van je beroep eigen maakt. Daarnaast verdiep je je in de verschillende branches die je tegenkomt in de gezondheidszorg.
  • Keuzedeel geeft je de mogelijkheid tot verdiepen, verbreden of doorstroom in een onderwerp van jouw keuze. Tijdens coachlessen worden de verschillende keuzedelen toegelicht waaruit je kunt kiezen.
  • Generieke deel bestaat uit de vakken: Nederlands, rekenen, Engels en Loopbaan en Burgerschap

 9. Startprogramma

  Je begint de opleiding met een introductie. Tijdens die dagen leer je je medestudenten en de docenten kennen. De daarop volgende weken op school begin je in de startersfase waarin je je oriënteert op wat er in de gezondheidszorg gebeurt. Dit ook middels vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg (BOZ Beroepen Orientatie Zorg). Je gaat werken aan je zelfbeeld, opleidings- en beroepsbeeld. Je leert door naar jezelf te kijken welke sterke en minder sterke competenties je hebt en welke je wilt versterken of ontwikkelen. Daarnaast ga je bezig met het beroepskwalificerende deel van de opleiding. Je leert in deze fase allerlei basiskennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om zorg te kunnen bieden. Deze kennis en vaardigheden ga je gedurende je opleiding verder toepassen, uitdiepen en verbreden. Je wordt intensief begeleid door de docent en je coach bij het formuleren van je leervragen.

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  Een schooljaar bestaat uit 40 weken. De lesweken zijn verdeeld over 4 perioden van 8 a 9 weken. Elke periode wordt afgesloten met een balansweek, waarin LWP's worden afgerond middels verschillende manieren van toetsen. Jaarlijks is er een projectweek.  In deze week ga je bijvoorbeeld op excursie of volg je workshops. Je rooster kun je vinden in connect evenals je vakantierooster. 

 11. Herontwerptool

  In de herontwerptool kun je zien hoe de onderwijsuren zich tot elkaar verhouden voor wat betreft LWP uren, TWIXX uren en BPV uren. 

  Je herontwerptool kun je inzien middels deze link 

 12. Vakanties

  Het vakantierooster kun je inzien via connect. In de stageperioden kunnen je vakanties afwijken van de reguliere geplande vakanties. Je werkt namelijk in een beroep waar 24/7 zorg geboden wordt. 

 13. Digitale leeromgeving

  Tijdens de opleiding werk je in de digitale leeromgeving, e-TO (elektronisch Talentvol Ontwikkelen) Alle leermaterialen kun je hierin vinden. Je hebt een eigen digitale ruimte waarin jij alleen of samen met anderen aan de LWP’ s werkt en waar je feedback vraagt aan je medestudenten, docent of je coach. Alles wat belangrijk is voor jouw leerproces kun je hierin vinden. Ook werk je vanuit e-TO met een leermeter. Middels deze leermeter kun je zien waar je staat met betrekking tot je eigen ontwikkeling en kun je zelf sturing geven aan jouw leerproces. Tijdens het startprogramma krijg je informatie hoe in te loggen en te werken met e-TO.

 14. Trajectlijn

  Elke opleiding heeft twee delen die bij elkaar horen: 
  • een deel gericht op het beroep.
  • een deel ‘Landstede, loopbaan en burgerschap’ (LLB).

  Zowel het opleidingsdeel voor het beroep als de LLB, zijn beschreven in een trajectlijn. Een trajectlijn geeft een leerroute aan.

  Een trajectlijn kent verschillende fasen. Een fase in de trajectlijn beschrijft wat je moet kunnen laten zien op een bepaald moment in jouw opleiding. De beschrijving van de trajectlijnen voor jouw opleiding staat in e-TO. De inhoud ligt vast in het kwalificatiedossier. 

  Opleiding Mbo-Verpleegkundige bestaat uit een trajectlijnen welke is beschreven in 3 fasen.

  Je begint in de startersfase waarin je je oriënteert op wat er in de gezondheidszorg gebeurt. Je gaat werken aan je zelf-, opleidings- en beroepsbeeld aan de hand van de canmedsrollen. Je leert door naar jezelf te kijken welke sterke en minder sterke vaardigheden/kwaliteiten je hebt en welke je wilt versterken of ontwikkelen. Daarnaast ga je bezig met het beroepskwalificerende deel van de opleiding. Je leert in deze fase allerlei basiskennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om zorg te kunnen bieden. Deze kennis en vaardigheden ga je gedurende je opleiding verder toepassen, uitdiepen en verbreden. Je wordt intensief begeleid door de docent en je coach bij het formuleren van je leervragen.

  Je komt in de startersfase ook al direct in aanraking met twee van de branches, namelijk Verpleeghuis en Thuiszorg (VT) en Gehandicaptenzorg (GHZ). Op deze manier verbinden wij direct de theorie met de praktijk, zodat je al snel een helder beeld hebt van het beroep Verpleegkundige. Ook leer je in de startersfase al klinisch redeneren in de vorm van casuïstiekbespreking. 

  In de gevorderde fase ga je je verder verdiepen in het beroepsbeeld, zelfbeeld en opleidingsbeeld. Je gaat je verder verdiepen en experimenteren met het geleerde uit de periode die achter je ligt. In de gevorderde fase ga je ook kijken naar de andere branches Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Ziekenhuis (ZH). 

  Na de gevorderde fase kom je in de fase waarin je beroepsbekwaam gaat worden. Alles wat je geleerd hebt valt samen en ga je met elkaar verbinden. Zodra je kunt aantonen dat je op beroepsbekwaam niveau bent aangekomen mag je het bijbehorende examen aanvragen. Je sluit je opleiding af wanneer je alle examens hebt behaald. Dit betreft zowel de generieke examens als de beroepsgerichte examens.

  Er zit een opbouw in de complexiteit van de kennis, vaardigheden en beroepshouding. Je gaat van sturing naar gedeelde sturing en uiteindelijk naar zelfsturing. Je hebt in het laatste jaar ook meer verantwoordelijkheden. Jij zorgt steeds meer voor je eigen leerproces en het formuleren van je leervragen.

 15. LWP

  Tijdens de opleiding werk je aan leerwerkprestaties (LWP's). Middels deze LWP's verrijk je je kennis, leer je vaardigheden en ontwikkel je een professionele beroepshouding aan de hand van de canmedsrollen. Deze leerwerkprestaties zijn voorbereidend op je examens en bevatten opdrachten, projecten en dergelijke. 

  Je kunt in een LWP lezen aan welke kerntaken, werkprocessen en examens je werkt. Daarnaast lees je in de LWP hoeveel uren je ermee bezig bent en aan welke eisen je moet voldoen om de LWP met een voldoende of goed resultaat af te sluiten.

  Om praktische vaardigheden te trainen en te oefenen in het kader van verschillende LWP's kan je gebruik maken van het skills.

 16. TWIXX/lesactiviteiten

  Een LWP kan ondersteund worden door diverse TWIXX-en. Je kunt een TWIXX volgen in een klaslokaal, collegezaal, in het skills of door middel van een opdracht buiten school of een excursie. Een TWIXX of een LWP kunnen dus zowel binnenschools, buitenschools als ook in de praktijk gevolgd worden.

  Een TWIXX kan zijn een training, workshop, instructie, opdracht etc. Voorbeelden van TWIXX-en zijn: leren injecteren, een rollenspel met een simulant, een PowerPoint over diabetes, werken aan opdrachten, het volgen van e-learning of een presentatie maken en geven. 

 17. Individueel leerplan (ILP)

  Per periode krijg je individueel leerplan (ILP), deze kun je vinden in je studiedashboard van e-TO

 18. Feedback tijdens de LWP

  Tijdens het werken aan je LWP en bij de afronding reflecteer op je leerproces waarbij je ook feedback kunt ontvangen van de docent en medestudent.

 19. Coach

  Om succesvol te kunnen zijn in je leer- en loopbaan krijg je tijdens je opleiding een coach toegewezen. De coach speelt een belangrijke en centrale rol tijdens je opleiding. Je bespreekt je leerproces met hem/haar en je kunt ook persoonlijke dingen bespreken. De coach is ook degene die je kan verwijzen naar het studie advies en begeleidingcentrum (SAB). In het begin van je opleiding zal je coach je meer sturend begeleiden, maar aan het einde van je opleiding ben je zo zelfstandig dat je op vraagsturing begeleid wordt. Naast gesprekken biedt jouw coach ook ondersteuning bij het ontwikkelen van je LLB portfolio en zal deze ook met jou bespreken. 

  Elk jaar is er twee keer een studentenbespreking. Hieruit volgt een advies met betrekking tot je te volgen leerloopbaan. In de beginfase van de opleiding krijg je hier verdere uitleg over. Halverwege het eerste leerjaar krijg je een advies waarin aan wordt gegeven of de studie bij je past. Tegen het eind van je eerste jaar ontvang je je BSA (Bindend Studie Advies). 

  Tijdens de lessen krijg je begeleiding van een docent. Bij de skillslessen word je begeleid door een docent, instructeur en/of lesassistent. 

  In de BPV (=stage) is er de BPV-docent die jou begeleidt.

 20. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Twee keer per jaar heb je een leermetergesprek met je coach waar je samen kijkt naar je ontwikkeling en je leerproces door middel van de leermeter in je studiedashboard van e-To.

 21. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Tijdens je opleiding zijn er drie informatieavonden voor ouders/verzorgers. Eén vindt voor de start van de opleiding plaats.  In het eerste leerjaar en tweede leerjaar is er een informatieavond voor ouders/verzorgers.  Ouders/verzorgers kunnen bij vragen ten allen tijde contact opnemen met de coach.  Zo nodig kan er een gesprek gepland worden tussen ouders/verzorgers, student en coach.  

  Wanneer je 16 jaar of ouder bent zal de coach eerst toestemming vragen alvorens zij/hij jouw ouders/verzorgers zal benaderen. 

 22. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  In de algemene informatiegids heb je al kunnen lezen wat hier onder verstaan wordt en wat de wettelijke regels en het Landstede beleid is.

  Via het studentenportaal in Eduarte kun je een absentie- of een verlofaanvraag doen. Tijdens de startersfase van je opleiding zal je coach hier verder uitleg over geven. 

  Landstede werkt nauw samen met de Leerplichtambtenaar.

 23. Korte beschrijving van de examinering

  Examenplan

  De basis voor het onderwijs en de examinering is het kwalificatiedossier, de kwalificatie-eisen Loopbaan & Burgerschap in het mbo en de  eisen voor de generieke vakken (taal en rekenen).

  In het examenplan van jouw opleiding vind je het overzicht van de examens die je moet behalen om een diploma te krijgen.

  Het examenplan kun je vinden in de "kluis" van je studiedashboard van e-TO.

  Praktijkexamens

  Aan het begin van de opleiding ontvang je de examenmap (Prove2Move) met daarin de examenopdrachten, hierin staat beschreven hoe je de examenopdrachten moet uitvoeren. Tijdens coachlessen krijg je uitleg over de examens en word je begeleid bij je voorbereiding op jouw examens.  Het gehele examenproces staat beschreven in de handleiding "Op weg naar examinering".

 24. Werkwijze en procedure

  De examencommissie

  Elke opleiding heeft een decentrale examencommissie (DEC), die verantwoordelijk is voor de examinering binnen het Landschap. 

  Taken van de decentrale examencommissie zijn o.a.:

  • zicht houden op de kwaliteit van de afname en de beoordeling van examens;
  • het verstrekken van diploma’s, certificaten en instellingsverklaringen; 
  • het verlenen van vrijstellingen van examinering;
  • het beslissen over verzoeken tot aangepaste examinering, ER-dossiers (ernstige rekenproblemen) en alternatieve keuzedelen;
  • het behandelen van klachten, fraude en onregelmatigheden.

  Het examenbureau

  Per locatie is er een examenbureau. Het examenbureau is verantwoordelijk voor het plannen, de afname en de verwerking van de centrale examens Nederlands, Engels en rekenen. 

  Taken van het examenbureau zijn o.a.:

  • publiceren van centrale- en/of instellingsexamenresultaten in e-TO;
  • opstellen en/of laten opstellen van examenroosters;
  • verspreiden van examenroosters onder belanghebbenden;
  • regelen van examenruimtes;
  • regelen en instrueren en begeleiden van surveillanten;
  • aanvragen indienen bij de examencommissie: bijvoorbeeld examentijdverlenging voor studenten die korter dan zes jaar in Nederland verblijven, vrijstellingen, alternatieve keuzedelen of deelname aan ER-examens;
  • melden van onregelmatigheden en/of klachten tijdens schoolexamens bij de examencommissie;
  • inzage geven in beoordeelde examens aan studenten;
  • verwerken van verzoeken, aanvragen en klachten van studenten in e-TO;
  • archiveren van o.a. examens, urenstaten BPV, voldoende voor de BPV en processen-verbaal diplomering;
  • vernietigen van examens na afloop van de bewaartermijn; de examenstukken worden door het examenbureau bewaard in jouw examendossier ( tot anderhalf jaar na het behalen van je diploma). Je kunt voor het einde van die termijn een verzoek indienen bij het examenbureau voor teruggave van de examenstukken. Doe je dit niet, dan worden de examenstukken vernietigd. 

  Contactgegevens examenbureau 

  examenbureauzwolleb@landstede.nl   

  Instellingsexamens en centrale examens (CE)

  Nederlands en Engels schrijven, spreken en gesprekken voeren en loopbaan en burgerschap zijn instellingsexamens. Rekenen, Nederlands en Engels lezen en luisteren zijn centrale oftewel landelijke examens.

  De coach en vakdocenten informeren jou over de niveaus en de afname van de genoemde examens. Als je gaat beginnen aan de centrale examens ontvang je de examenkrant waarin je belangrijke informatie vindt. Bewaar deze goed en lees deze aandachtig door.

  Afwezigheid examens

  Bij afwezigheid van schriftelijke examens meld je je voorafgaand aan het examen bij het examenbureau en je coach af. Wanneer dit niet is gebeurd en je kunt aantonen dat er sprake was van overmacht waardoor je het examen niet kon bijwonen of afmaken, kun je via het examenbureau bij de DEC een verzoek voor behoud van gelegenheid indienen. In dit verzoek leg je de reden van afwezigheid uit en lever je bewijsmateriaal aan. Als de DEC  jouw verzoek goedkeurt, mag je het examen opnieuw doen.

  Aangepaste examenmogelijkheden Nederlands, rekenen en Engels

  Indien nodig kun je gebruik maken van extra faciliteiten - zoals extra tijd of extra hulpmiddelen – aanvragen bij het SAB. De aanvraag voor extra faciliteiten dient het SAB via e-TO in bij de DEC. De DEC beslist of deze gehonoreerd wordt.

  Recht op inzage Nederlands, rekenen en Engels

  Na de publicatie van het beoordelingsresultaat in e-TO heb je binnen 10 dagen recht op inzage in het gemaakte examen. Dit kan worden aangevraagd bij het examenbureau.

  Recht op een herkansing en overmacht

  Wettelijk heb je recht op een tweede gelegenheid voor ieder examenmoment. Deze tweede gelegenheid wordt op een redelijke termijn opnieuw aangeboden. Een reden tot tweede gelegenheid kan zijn dat je een onvoldoende hebt behaald.

  Voor de tweede gelegenheid van een praktijkexamen vraag je bij het examenbureau een nieuw beoordelingsformulier aan dat is voorzien is van het stempel ‘Herkansing’. 

  Finale gelegenheid

  Je hebt de mogelijkheid om voor één examenonderdeel een derde gelegenheid aan te vragen bij de examencommissie. Deze gelegenheid wordt alleen toegekend wanneer de student op één examen na kan voldoen aan de voor hem/haar geldende zak/slaag regeling.

  Examendeelnemer

  Wanneer je na afloop van de geplande opleidingsduur, ook na een finale gelegenheid, één of meerdere examenonderdelen nog niet hebt behaald kun je als examendeelnemer worden ingeschreven. Een examendeelnemer heeft geen recht op onderwijs maar is wel in gesprek met de opleiding. Naast de administratiekosten wordt per examen een bedrag in rekening gebracht.

 25. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  Tijdens de BOL opleiding loop je stage/BPV (= BeroepsPraktijkVorming). In de BPV werk je aan ontwikkelingsgerichte opdrachten en doe je examens in de praktijk. Het kwalificatiedossier, het beroepsprofiel en de canmedsrollen zijn de uitgangspunten voor deze ontwikkelingsgerichte opdrachten en de examens.

  Tijdens de opleiding kun je stage lopen in de volgende branches:

  ·         VT                   Verpleeghuis en Thuiszorg

  ·         GGZ                Geestelijke Gezondheidszorg

  ·         GHZ                Gehandicaptenzorg

  ·         ZH                   Ziekenhuis

  De leerafdeling

  Leren doen we samen, de leerafdeling is een vorm van opleiden van studenten in de zorgorganisaties. De studenten werken als team op een afdeling, woongroep of in een regio van de thuiszorg. Dit onder begeleiding van werkbegeleiders en docenten vanuit de school.

  De student wordt in staat gesteld om kennis, beroepshouding en vaardigheden te verwerven in een praktijkgerichte leeromgeving. De student krijgt de mogelijkheid zichzelf te ontplooien tot een beroepsbekwame student. Afstemming tussen de leerbehoeften van de student en de leeromgeving vormt het uitgangspunt.

  De studenten kunnen binnen de leerafdeling gebruik maken van een krachtige leeromgeving. Op de leerafdeling wordt een beroep gedaan op het zelfsturend vermogen en de zelfstandigheid van de studenten.

  Internationale stage

  Het is mogelijk om in leerjaar 3 of 4 stage te lopen in het buitenland.  Onze opleiding heeft op dit moment contacten met instellingen in Spanje en Berlijn.  Eventueel kun je ook zelf zoeken naar een stageplek in het buitenland. Voorwaarden en procedures worden tijdens het tweede leerjaar bekend gemaakt. 

  Stagevergoedingen

  Tijdens de stage bestaat er de mogelijkheid dat je een stagevergoeding krijgt. Deze vergoeding is afhankelijk van de CAO die in de stage instelling van toepassing is. 

  BPV connect

  Voor alle BPV informatie kun je kijken op de "kennisbank studenten" van de opleiding Mbo-Verpleegkundige onder het kopje BPV. Hier vind je de benodigde formulieren voor de BPV.

 26. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Tijdens de BPV (= stage) word je zowel vanuit school als vanuit de zorginstelling begeleid. Op school zal je coach je begeleiden bij de voorbereiding op de BPV. Tijdens de BPV word je begeleid door een BPV-docent vanuit school die jou op de afdeling van de instelling komt bezoeken. Daarnaast kan er contact plaatsvinden via de mail en/of telefoon.

  De stage mag je nooit zelf beëindigen. Wanneer er problemen zijn, leg je contact met je BPV-docent. Hij/zij zal samen met jou kijken wat er nodig is en welke acties ondernomen kunnen worden. Wanneer je de stage zonder overleg beëindigt, wordt er gekeken of en hoe je je opleiding kan vervolgen. 

  Een BPV sluit je af met een eindevaluatie. Onderwerpen van de evaluatie zijn: beroepshouding, BPV-opdrachten en de BPV-uren. 

 27. Organisatie van de BPV

  Voor de BPV heeft de opleiding afspraken met diverse stage instellingen. Bij voorkeur zullen eerst deze stageplaatsen worden toegewezen aan de student. Je krijgt dus een stageplaats toegewezen vanuit de opleiding. Indien mogelijk wordt rekening gehouden met woonplaats en vervoersmogelijkheden. 

  De BPV coördinator verdeelt de BPV plaatsen zo veel mogelijk op basis van jouw voorkeur en wensen,  je studievordering en leerplaatsprofiel van de BPV instelling. Hierdoor kan het zijn dat aan je voorkeur voor een bepaalde instelling niet tegemoet gekomen kan worden.

  De BPV coördinator neemt, in overleg met de coach, hier de uiteindelijke beslissing in. Dit besluit is bindend.

  In de opleiding moet je rekening houden met reistijd en/of op kamers wonen in verband met de BPV.

 28. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Leren in het skills 

  Tijdens de skills acttiviteiten is het verplicht om een uniformjasje te dragen. Verdere gedragsregels voor het skills worden bekend gemaakt tijdens de eerste lessen.

  Tijdens de BPV draag je de kleding die de instelling waar je stage loopt voorschrijft. Als het gaat om beroepskleding, wordt dit in de meeste gevallen verstrekt door de zorginstelling. Deze heb je gedurende je stage in bruikleen. Zorginstellingen kunnen regels hebben rondom tattoo's en het dragen van piercings, oorbellen of andere sieraden. Deze regels moeten worden gevolgd.

  Innovatie Training Centrum (ITC)

  Het ITC is een regionaal initiatief van zorgprofessionals en opleidingen. De veranderingen in de maatschappij en de zorg zijn aanleiding geweest voor het opzetten van het ITC. In het ITC worden zorgprofessionals opgeleid voor de zorg van morgen.

  Het ITC is verdeeld in twee pijlers, te weten: het zorgethischlab en het zorgtechnologischlab. Studenten worden opgeleid volgens de principes van het "vernieuwend zorgen" waarin de cliënt zelf de regie neemt en de zorgmedewerker faciliterend is. De nadruk ligt meer op kwaliteit van leven, veerkracht en vitaliteit dan op ziekte.

  Medische verklaring

  Voor het uitvoeren van de beroepspraktijkvorming is geen medische verklaring nodig.

  Beroepsgeheim

  De student is verplicht geheim te houden al hetgeen de student gedurende de opleiding tot het beroep is toevertrouwd, of hetgeen daarbij ter harer/zijner kennis is gekomen, of waarvan zij/hij het vertrouwelijk karakter moet bewaren.

  Vaccinatie en VOG

  Vele instellingen stellen voor de stage een hepatitis B vaccinatie verplicht. Dit ter bescherming van zowel de student als de zorgvrager. De kosten van de vaccinatie komen voor rekening van Landstede. De school organiseert een informatie bijeenkomst over de hepatitis B vaccinatie alsmede de vaccinaties.

  Er zijn instellingen die vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De student kan bij de staginstelling vragen naar een eventuele vergoeding. Landstede vergoedt deze kosten niet. 

   

 29. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  Het STIP kun je vinden in het studiecentrum C1.28. Het STIP is van maandag t/m vrijdag geopend.

  Voor de volgende vragen kun je bij het STIP terecht: 

  • Bijles Nederlands, Engels, (Medisch) Rekenen
  • Hulp bij thuisstudie
  • Financieel spreekuur
  • Plannen en overzicht
  • Remidial Teaching
  • Apparatuuruitleen
  • Wachtwoorden resetten voor TOA en Landstede
  • Lamineren/inbinden tegen kleine vergoeding
  • Bibliotheek
  • ICT ondersteuning
  • Inleveren van werkstukken

 30. Vertrouwenspersoon

  Landstede is een veilige school voor iedereen

  ...en wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

  Lastig gevallen worden...
  Discriminerende opmerkingen...
  Ongewenste aanrakingen...
  Pesten...
  Ongewenste (digitale) aandacht...
  Intimidatie...
  Agressief gedrag en bedreigingen...

  Herken je dit?
  Wij noemen dit ongewenst gedrag.

  Een veilige plek voor iedereen
  Landstede keurt ongewenst gedrag af. Dit betekent dat klachten serieus behandeld worden en dat de school zonodig optreedt. Wanneer je een klacht hebt, kan een vertrouwenspersoon je helpen. Tijdens het eerste jaar van je opleiding komt de vertrouwenspersoon zich tijdens een coachles voorstellen.

  Iedereen hoort respect voor elkaar te hebben. Daar gaan we op onze school van uit.
  We maken hier samen afspraken over. Zo wordt de school een veilige plek voor iedereen

 31. Specifieke afspraken en regels

  In elk gezin, sportvereniging e.d. gelden afspraken die structuur en duidelijkheid geven om het met elkaar gezellig en leefbaar te houden, zo ook op Landstede.

  1. Omgaan met elkaar:

  We spreken elkaar beleefd aan en laten de ander tot zijn/haar recht komen. Om de privacy van iedereen te kunnen waarborgen mag er tijdens de lessen niet gefotografeerd of gefilmd worden. Wanneer dit wel gewenst is, gebeurt dit door de docent. Het spreekt voor zich dat je zorgvuldig omgaat met elkaar en anderen via Facebook en andere social media. 

  2. Ziek/geoorloofd afwezig:

  Je kan jezelf ziek afmelden in eduarteportaal. Tevens breng je altijd per mail je coach op de hoogte voor 08.30 uur. Wanneer je nog geen 18 jaar bent dan mailen je ouders/verzorgers jouw coach dat je ziek bent. Deze regels gelden ook als je op stage bent. 

  3. Eten en drinken op school:

  Eten en drinken doe je in de daarvoor aangewezen pauzes èn uitsluitend beneden in de aula of de zitjes (mits de zitjes schoon achtergelaten worden). De lokalen gaan tijdens alle pauzes op slot.

  Een flesje water is wel toegestaan.

  4. Gebruik laptop:

  Tijdens de lessen is het gebruik van een laptop toegestaan ten behoeve van het te volgen onderwijs. Wanneer de docent aangeeft dat de laptop niet gebruikt mag worden tijdens de les, dan wordt de laptop dichtgeklapt. Je hebt dagelijks naast je boeken, een opgeladen laptop, pen en papier bij je om de lessen te kunnen volgen

  5. Telefoon:

  Tijdens de les, dus ook tijdens het werken in leerteams, wordt er geen gebruik gemaakt van mobiele telefoons. De mobiele telefoon zit in je tas. Mobiele telefoons staan uit met uitzondering voor bijzonderheden. Dit in overleg met de lesgevende docent en coach.

  6. Skills:

  De regels van het skills worden in de 1e skillsles uitgelegd.

  7. Begin lessen:

  Op het tijdstip dat de les volgens het rooster begint ben je aanwezig in het lokaal. Ben je te laat dan wacht je tot de lesgevende docent je toestemming geeft om binnen te komen. In overleg met je docent haal je de gemiste les in.

  8. Lokaal:

  Het lokaal en de zitjes worden netjes achter gelaten. (Schoon van losse papieren op de tafel en grond èn andere onwenselijkheden.) De stoelen en tafels staan in de lesopstelling.

  9. Uitval van lessen:

  Soms is er uitval van lessen. Hierdoor kan het zijn dat jouw reistijd langer is dan de lestijd. We verwachten dan toch dat je aanwezig bent.