Landstede - Opleidingen

Maatschappelijke Zorg (23312) BBL 2022-2023 Raalte, Zwolsestraat 63a

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het landschap Gezond & Wel.
  Vind jij het leuk om met mensen te werken, jong, oud, gezond of met lichamelijke en/of geestelijke problemen? Dan vind je vast en zeker een opleiding in het Landschap Gezond & Wel. Hier vind je veel verschillende opleidingen waarmee jij je kunt voorbereiden op de werkplek en doelgroep die jou het meeste aanspreken.

 2. Het Landschap

  Van medische zorg...
  In het Landschap Gezond & Wel zijn twee hoofdrichtingen: gezondheidszorg en welzijn. Bij gezondheidszorg draait het vooral om zorg op het lichamelijke vlak, bijvoorbeeld omdat mensen herstellen van een operatie, gewond of net bevallen zijn. Je mag sommige medische handelingen verrichten die je met een ander diploma niet mag uitvoeren, zoals het geven van medicatie en injecties.
   

  …tot sociaal maatschappelijke ondersteuning
  Bij welzijn draait het ook om zorg, maar die is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het huishouden, zelfstandig wonen, het invullen van de dag of het regelen van allerlei zaken. Soms hebben ze psychische of sociale problemen, maar het kan ook zijn dat ze jong of slecht ter been zijn.
   

  Waar kun je werken?
  Met de opleidingen uit dit Landschap kun je veel kanten op. Afhankelijk van je diploma kun je werken in bijvoorbeeld een ziekenhuis, een sociaal wijkteam, verpleeghuis, bij mensen thuis, in een woongroep, een organisatie voor verslavingszorg of psychiatrie of bij een algemene organisatie voor sociaal werk. Als je wilt, kun je je bij ons specialiseren in specifieke doelgroepen, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, cliënten met gedragsproblemen of ouderen.


  Is dit jouw Landschap?
  Wil je een van de opleidingen in dit boeiende Landschap volgen? Dat kan als jij geïnteresseerd bent in mensen met sociale en/of medische problemen. Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen. Belangrijk is ook dat je gemakkelijk contact legt, helder communiceert en goed bent in samenwerken. Verder zijn flexibiliteit en stressbestendigheid een echte must in dit vakgebied.
   

  Landschap
  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Gezond & Wel is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Skillslab
  Op school heb je de beschikking over een skillslab. Dit is een praktijklokaal met bedden, oefenpoppen en allerlei materialen waarmee je de basiszorg en verpleegtechnische handelingen in de praktijk brengt. Soms spelen anderen de rol van zorgvrager en wordt er een praktijksituatie in scène gezet, zodat je goed voorbereid wordt op jouw toekomstige beroep.
   

  Leren in de praktijk
  Om de theorie goed aan te laten sluiten op de praktijk werken we nauw samen met diverse organisaties en hebben we nauwe contacten met het werkveld. Dit biedt uitdagende stageplaatsen voor jou. In overleg met jou zorgen we voor passende stageplaatsen.
   

  Innovatief onderwijs
  De zorg is constant in beweging: toenemende vergrijzing, bezuinigingen, zorgtechnologische ontwikkelingen en verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Landstede MBO speelt hierop in door kruisverbanden te leggen tussen opleidingen, te participeren in projecten en door met externe partijen aan innovaties te werken. Bijvoorbeeld binnen de Care Academy, in het Zorgtrainingscentrum en het Health Innovation Park (HIP). In het HIP werken zorgaanbieders, ondernemers, zorgverzekeraars en kennisinstellingen in de regio Zwolle samen aan zorginnovaties, die de kwaliteit van de zorg verbeteren en de zorgkosten verlagen.
   

  Care Academy en Zorgtrainingscentrum
  Wat is de echte zorgvraag van de cliënt? Welke mogelijkheden zie jij om de zorgvraag proactief op te lossen? Hoe bied je deze zorg op een respectvolle manier? Dat leer je het beste in de praktijk. In de Care Academy (regio Noord-Veluwe) en het Zorgtrainingscentrum (regio Zwolle) leer en werk je vanuit de praktijk. Er wordt een beroep gedaan op je persoonlijk leiderschap, creativiteit, ondernemend en invoelend vermogen.
   

  Sallandse Praktijkleerroute
  Twaalf zorgorganisaties in Salland en Landstede MBO leiden samen studenten op tot toekomstgerichte zorgmedewerkers. Vanaf dag 1 doe je ervaring op bij de zorgorganisaties. Je werkt samen met collega's, je docent en persoonlijke begeleider. Wat je leert in de praktijk bespreek je wekelijks in het Leerhuis met je docent en medestudenten. Dé ideale mix van leren en werken! Je bepaalt zelf je tempo en hoe je leert. Als zorg- en welzijnsmedewerker weet je goed in te spelen op de vragen van je cliënten en de zorg van de toekomst.
   

  Leren in Lelystad
  Op onze locatie in Lelystad krijg je de gelegenheid om je breed te oriënteren. Zo krijg je input vanuit de opleidingen binnen de Landschappen Onderwijs & Opvoeding en Gezond & Wel. Voor de uitwerking van het onderwijsprogramma geldt: algemeen waar het kan, gericht waar het moet en je leert met en van elkaar. Ons doel is dat je aan het eind van het eerste schooljaar overtuigd bent dat je op het juiste niveau en op de juiste opleiding zit.
   

  Derde leerweg
  Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg. De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de student de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Veelal wordt deze opleiding gevolgd door volwassenen. Ook het Landschap Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op via: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

 4. Welkom

  Welkom

  Welkom bij de opleiding Maatschappelijke Zorg via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)!

  In de landschapsgids in de OER heb je al kunnen lezen waar we voor opleiden. 

  In deze opleidingsgids krijg je  gedetailleerde informatie over jouw opleiding op de locatie waar jij deze gaat volgen.

  Deze informatie kan je ook delen met de mensen om je heen waarvan je denkt dat zij de informatie interessant vinden, zodat zij weten voor welke studierichting jij gaat. 

  De opleiding Maatschappelijke Zorg (MZ) is een diverse opleiding met veel mogelijkheden. De opleiding Maatschappelijke Zorg is een brede opleiding die bestaat uit een basisdeel en 2 profielen. Begeleider Maatschappelijke Zorg (niveau 3) Crebonr. 25780 en Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg (niveau 4) Crebonr. 25779 . Je kan gaan werken in verschillende instellingen en met verschillende doelgroepen, zoals: ambulant en/of intramuraal en/of semimuraal werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in onder andere de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast kan je werken in welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen, asielzoekerscentra en ziekenhuizen. Verder ben je onder andere ook inzetbaar in overige verzorgend-agogische functies binnen het sociaal agogisch werk of de verpleging en verzorging. De doelgroep waarmee de beginnend beroepsbeoefenaar werkt is zeer divers. De doelgroep bestaat onder andere uit:
  - cliënten van allerlei leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking;
  - cliënten van alle leeftijden met een of meerdere (chronische) ziekten en/of problemen, zoals een ouderdomsziekte,
  psychiatrische ziekte en/of stoornis, een verslaving, dak- of thuisloos zijn, een psychosociaal of gedragsprobleem.

  Wij wensen je namens het team Gezond en Wel een plezierige en succesvolle opleiding toe.

   Directie: Gerdien Pastink

  Teamleider: Jeroen Zeeman

 5. Visie op de opleiding

  Waarde(n)vol leren leven 

  ‘Waarde(n)vol leren leven’, dat is de missie van de Landstede Groep. Liefde voor leren zit in ons DNA. Voor ons is dat meer dan leren voor een diploma of een vak. We helpen jongeren en (jong)volwassenen bij het (h)erkennen van hun eigen talent en de ontwikkeling daarvan, zodat ze stevig in hun schoenen staan en een bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen. We willen elke dag beter worden.
  Dat doen we altijd samen met onze leerlingen en studenten, met ouders, met collega’s en met de regio waarin we verankerd zijn. Dankzij de unieke samenstelling van onze scholengroep, kunnen we de kansen bieden van persoonlijk onderwijs. 

  Waarden 

  Wij geloven dat de wereld beter en mooier wordt als mensen hun talenten ontwikkelen én anderen helpen dat ook te doen. Vanuit een christelijke oorsprong laten wij ons inspireren door vijf waarden. 

  We willen ontwikkelen 

  Liefde voor leren zit in ons DNA. Wij (her)kennen onze talenten en die van al onze leerlingen, studenten en cursisten. Daardoor kunnen we hen op maat begeleiden. We willen ook zelf elke dag beter worden. Want of we nu jong of oud zijn: we gaan voor een leven lang ontwikkelen. 

  We zoeken de ontmoeting 

  Ontmoeten vraagt om oprechte wederzijdse interesse en het serieus nemen van elkaar. Dat is het uitgangspunt bij alles wat we doen. Alleen zo kunnen we ons werkelijk verbinden met elkaar, onze leerlingen, studenten, cursisten en onze omgeving. 

  We werken aan brede persoonsvorming 

  We hebben aandacht voor wat het leven
  zinvol maakt. We helpen elkaar, onze leerlingen, studenten en cursisten om na te denken over wat ons beweegt, om zelfbewust te zijn en
  om eigen keuzen voor het leven te maken. Zinnige vorming noemen we dat. 

  We omarmen diversiteit op onze scholen en in de samenleving. En we stimuleren leerlingen, studenten en cursisten om respectvol en reflectief te zijn. 

  We verleggen grenzen 

  We zijn nieuwsgierig naar veranderingen en kijken met lef naar wat er op ons afkomt. We hebben een hoopvol toekomstbeeld. We willen creëren en we maken ruimte voor ontwikkeling, zo verleggen we grenzen. 

  We zijn betrokken 

  Betrokken zijn is voor ons niet alleen iets dat je voelt, maar vooral iets dat je dóét. Goed zorgen voor jezelf, de mensen om je heen, en de aarde waarop je leeft. En elkaar daarop aanspreken. 

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Binnen Landstede gaan we uit van jouw talent. Wij geloven dat iedereen talenten heeft en we sluiten aan bij jouw kwaliteiten. Het uitgangspunt van Talentvol Ontwikkelen is dat studenten verschillend zijn en zich dus ook verschillend ontwikkelen: qua stijl, qua tempo en tot verschillende niveaus. Vanuit dat perspectief kiest Landstede voor maatwerk. We helpen de student meer eigenaar en regisseur te worden van het eigen leerproces.

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Als je iets leert, gebeurt dat altijd in jouw hoofd. Leren is dus voor iedereen persoonlijk. Binnen de opleiding zal je zowel individueel, maar ook veel in groepen werken. Deze groepen noemen wij leerteams.  Door te werken in groepen leer je te samenwerken. Dit is een belangrijke bekwaamheid omdat in heel veel beroepen het werk in teams wordt uitgevoerd. 
  Door samen te werken leer je ook goed te communiceren. Wanneer je met anderen praat, hoor je  dingen die je al kende, of waarvan je juist nog weinig wist. Je werkt tijdens jouw opleiding daarom regelmatig samen, zodat je van en met elkaar kunt leren.

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  Je bepaald in de eerste periode van je opleiding  samen met je coach de route van je opleiding.

  Je begint je opleiding met een introductiedag. Hierin zal het kennismaken met elkaar, de opleiding en de school centraal staan. Meer informatie hierover ontvang je in de uitnodigingsbrief voor de eerste lesdag.

 9. Startprogramma

  Je begint je opleiding met een introductiedag. Hierin zal het kennismaken met elkaar, de opleiding en de school centraal staan. Meer informatie hierover ontvang je in de uitnodigingsbrief voor de eerste lesdag.

  Moet hier niet iest bij van een startopdracht?

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  In het begin van je opleiding ontvang je van je coach de trajectlijnen van je opleiding. Je rooster kun je digitaal inzien. Hierover krijg je op de introductiedag uitleg.

 11. Herontwerptool

  HOT MZ niv 3

  HOT MZ niv 4

  In de herontwerptool kun je globaal zien hoe je opleiding eruit ziet de komende jaren. 

 12. Vakanties

  Over de vakanties krijg je via je coach uitleg via de jaarplanner van je opleiding.

 13. Digitale leeromgeving

  In eTO vind je alle lesmaterialen van je opleiding . Samen met je coach bepaal je welke lesmaterialen je wilt gebruiken. In de eerste weken krijg je uitleg hoe te werken met eTO. Naast eTO heb je tijdens je opleiding toegang tot Office 365. Hier kun je al je materialen opslaan en gebruik maken van allerlei programma’s. Ook dit zal in de eerste weken van je opleiding uitgelegd worden.

  In Microsoft Teams zal je coach een groep aanmaken om met elkaar materiaal te kunnen delen en te communiceren.

  Daarnaast werken we ook nog met andere digitale leeromgevingen. deze worden tijdens de lesdagen uitgelegt.

 14. Trajectlijn

  In de trajectlijnen worden de kerntaken en werkprocessen beschreven waar je aan moet voldoen volgens het kwalificatiedossier van je opleiding. Deze vind je in eTO.De trajectlijnen zijn opgebouwd uit drie fasen: starter, gevorderde en beroepsbekwaam.

  Je begint in de startersfase waarin je je oriënteert op wat er in de gezondheidszorg gebeurt. Je gaat werken aan je zelfbeeld, opleidings- en beroepsbeeld. Je leert door naar jezelf te kijken welke sterke en minder sterke competenties je hebt en welke je wilt versterken of ontwikkelen. Daarnaast ga je bezig met het beroepskwalificerende deel van de opleiding. Je leert in deze fase allerlei basiskennis en -vaardigheden die noodzakelijk zijn om zorg te kunnen bieden. Deze kennis en vaardigheden ga je gedurende je opleiding verder toepassen, uitdiepen en verbreden. Je wordt intensief begeleidt door de docent en je coach bij het formuleren van je leervragen.

  Na de startersfase kom je in de gevorderde fase. Je komt in aanraking met diverse werkvelden en doelgroepen. Naast het basisdeel, waar je nog mee bezig bent, ga je je ook verdiepen in een werkveld waar je werkt of stage loopt. Daarnaast ga je je in deze fase verder verdiepen in het beroepsbeeld, zelfbeeld en opleidingsbeeld. Je gaat je verder verdiepen en experimenteren met het geleerde uit de periode die achter je ligt. In de gevorderde fase start je met examinering in de praktijk van werkprocessen (bepaalde beroepsonderdelen) wanneer je aangetoond hebt deze op voldoende manier te beheersen. 

  Na de gevorderde fase kom je in de fase waarin je beroepsbekwaam gaat worden. Je leert de zorg zelfstandig plannen, uitvoeren en evalueren. Je werkt aan deskundigheidsbevordering en je bent bezig met kwaliteitszorg. Alles wat je hebt geleerd, pak je bij elkaar en ga je met elkaar verbinden. Je sluit je opleiding af wanneer je alle examens hebt behaald. Dit betreft zowel de beroepsgerichte examens, Leren Loopbaan en Burgerschap, als de generieke examens. 

 15. LWP

  Tijdens de opleiding werk je aan leerwerkprestaties (LWP's). Middels deze LWP's leer je vaardigheden, een goede beroepshouding en doe je kennis op. Deze leerwerkprestaties zijn voorbereidingen op je examens op school of tijdens stage en bevatten opdrachten, projecten en dergelijke. 

  Om praktische vaardigheden te trainen en te oefenen in het kader van verschillende LWP's kan je gebruik maken van het skills.

 16. TWIXX/lesactiviteiten

  Een LWP kan ondersteund worden door diverse TWIXX-en. Je kunt een TWIXX volgen in een klaslokaal, collegezaal, in het skills of door middel van een opdracht buiten school of een excursie. Een TWIXX of een LWP kan dus zowel binnenschools als buitenschools gevolgd worden.

  Een TWIXX kan zijn een training, workshop, instructie, opdracht etc. Voorbeelden van TWIXX-en kunnen zijn:  een rollenspel met een simulant, een PowerPoint over een onderwerp, werken aan opdrachten, het volgen van e-learning of een presentatie maken en geven.

 17. Individueel leerplan (ILP)

  In overleg met je coach bepaal jezelf hoe je opleiding eruit gaat zien zodat dit aansluit op je beroepspraktijk. Hierdoor maak je je eigen individueel leerprogramma (ILP) en rooster. Hierdoor kun je dus naar eigen behoefte en in eigen tempo de opleiding volgen en afronden. Dit kan zowel betekenen dat je ervoor kiest om je opleiding sneller af te ronden, maar het kan ook zijn dat je ervoor kiest om wat langer over je opleiding te doen. 

 18. Feedback tijdens de LWP

  Bij het werken aan de LWP’s kun je feedback vragen aan je leerteam , je werkbegeleider, collega's of de docenten.

 19. Coach

  Om succesvol te kunnen zijn in je leer- en loopbaan krijg je tijdens je opleiding een coach toegewezen. De coach speelt een belangrijke en centrale rol in de tijd die je op school doorbrengt, maar ook gedurende je stage. Je bespreekt je leerproces met hem/haar en je kunt ook persoonlijke dingen bespreken. De coach is ook degene die je kan verwijzen naar het studie advies en begeleidingcentrum (SAB) voor extra ondersteuning. In het begin van je opleiding zal je coach je meer sturend begeleiden, maar aan het eind ben je zo zelfstandig dat je op vraagsturing begeleid wordt. Naast individuele coaching zullen er ook groepscoachings momenten zijn waarin het groepsproces centraal staat.

  Er is minimaal één keer per half jaar een studentenbespreking. Hieruit volgt een advies met betrekking tot je te volgen leerloopbaan. In de beginfase van de opleiding krijg je hier verdere uitleg over. Halverwege het eerste leerjaar krijg je een voorlopig advies waarin aan wordt gegeven of de studie bij je past of niet.  Aan het eind van het eerste leerjaar krijg je een bindend studieadvies. In dit advies wordt naast je studieresultaten ook gekeken naar je beroepshouding/ attitude.

  Tijdens de lessen krijg je begeleiding van een docent. Bij de skillslessen word je begeleid door een docent, instructeur of lesassistent en in de BPV (=stage) is er de BPV-docent die jou begeleidt.

  De coach is altijd je eerste aanspreekpersoon voor vragen en opmerkingen.

 20. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Je hebt minimaal twee keer per jaar een leermetergesprek met je coach. Hierin laat je in eTO zien aan je coach waar je staat in je opleiding en waar je mee aan het werk bent en gaat.

  Bindend studieadvies :

  in de algemene informatiegids kun je lezen wat het Landstede beleid is en hoe die dit gaat.

  Je coach heeft een belangrijke rol in dit onderdeel.

 21. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Het contact met school loopt in eerste instantie via je coach en vakdocenten.

  Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met jouw teamleider. 

 22. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  Een beroepsopleiding volgen is geen vrijblijvende zaak. Wij gaan ervan uit, dat jij gemotiveerd aan de opleiding begint, dat jij er bent en een actieve bijdrage levert.

  Het overzicht van je presentie zal aan de orde komen in coach- en of leermetergesprekken.

  Jij maakt als student deel uit van een coachgroep en leerteam. In dit team werk je samen als 'collega's'. Hierdoor kan je samen leren, intervisie doen. De andere studenten zijn afhankelijk van jouw inbreng en kunnen eigenlijk niet zonder je. Dit geldt ook andersom: jij kunt niet zonder die anderen.

  In de algemene informatiegids heb je al kunnen lezen wat hier onder verstaan wordt en wat de wettelijke regels en het Landstede beleid is 

  In de locatiegids lees je de regels t.a.v. aanwezigheid, verzuim, ziekmelden en afmelden en verlof aanvragen.

 23. Korte beschrijving van de examinering

  Examenplan

  De basis voor het onderwijs en de examinering is het kwalificatiedossier, de kwalificatie-eisen Loopbaan & Burgerschap in het mbo en de generieke eisen voor taal en rekenen.

  In het examenplan van jouw opleiding vind je het overzicht van de examens die je moet behalen om een diploma te krijgen.

  Praktijkexamens

  Voorafgaand aan de examinering ontvang je een examenmap  met daarin de examenopdrachten.

  In deze map met examenopdrachten staat beschreven hoe je de examenopdrachten moet uitvoeren. Ook krijg je voorlichting over het voorbereiden, uitvoeren van praktijkexamens en het inleveren van de bewijslast.

  Als je een examenmap hebt en je verlaat voortijdig de opleiding, dan lever je je examenmap in bij de resultaatverantwoordelijke van het team.

 24. Werkwijze en procedure

  De examencommissie

  Elke opleiding heeft een decentrale examencommissie (DEC), die verantwoordelijk is voor de examinering binnen het landschap. De examencommissie van het landschap Gezond & Wel en Onderwijs & Opvoeding is samengesteld uit docenten die werkzaam zijn in de opleidingen Maatschappelijke Zorg, Dienstverlening, Verzorging en Verpleging, Kinderopvang, Onderwijsassistent op de locaties Harderwijk, Dronten, Lelystad, Raalte en Zwolle.

  Taken van de decentrale examencommissie zijn o.a.:

  • zicht houden op de kwaliteit van de afname en de beoordeling van examens;
  • het verstrekken van diploma’s, certificaten en instellingsverklaringen; 
  • het verlenen van vrijstellingen van examinering;
  • het beslissen over verzoeken tot aangepaste examinering, ER-dossiers (ernstige rekenproblemen) en alternatieve keuzedelen;
  • het behandelen van klachten, fraude en onregelmatigheden.

  Het examenbureau

  Per locatie is er een examenbureau. Het examenbureau is verantwoordelijk voor het plannen, de afname en de verwerking van de centrale examens Nederlands, Engels en rekenen. 

  Taken van het examenbureau zijn o.a.:

  • publiceren van centrale- en/of instellingsexamenresultaten in e-TO;
  • opstellen en/of laten opstellen van examenroosters;
  • verspreiden van examenroosters onder belanghebbenden;
  • regelen van examenruimtes;
  • regelen en instrueren en begeleiden van surveillanten;
  • aanvragen indienen bij de examencommissie: bijvoorbeeld examentijdverlenging voor studenten die korter dan zes jaar in Nederland verblijven, vrijstellingen, alternatieve keuzedelen of deelname aan ER-examens;
  • melden van onregelmatigheden en/of klachten tijdens schoolexamens bij de examencommissie;
  • inzage geven in beoordeelde examens aan studenten;
  • verwerken van verzoeken, aanvragen en klachten van studenten in e-TO;
  • archiveren van o.a. examens, urenstaten BPV, voldoende voor de BPV en processen-verbaal diplomering;
  • vernietigen van examens na afloop van de bewaartermijn; de examenstukken worden door het examenbureau bewaard in jouw examendossier ( tot anderhalf jaar na het behalen van je diploma). Je kunt voor het einde van die termijn een verzoek indienen bij het examenbureau voor teruggave van de examenstukken. Doe je dit niet, dan worden de examenstukken vernietigd.  

  Contactgegevens examenbureau per locatie:

  Harderwijk:      examenbureauharderwijk@landstede.nl

  Lelystad:          examenbureaulelystad@landstede.nl

  Menso Alting:   examenbureauMA@landstede.nl

  Raalte:             examenbureauraalte@landstede.nl    

  Zwolle:             examenbureauzwolleb@landstede.nl  

  Dronten:          examenbureaudronten@landstede.nl

  Instellingsexamens en centrale examens (CE)

  Nederlands en Engels schrijven, spreken en gesprekken voeren en loopbaan en burgerschap zijn instellingsexamens. Rekenen, Nederlands en Engels lezen en luisteren zijn centrale oftewel landelijke examens.

  De coach en vakdocenten informeren jou over de niveaus en de afname van de genoemde examens. Als je gaat beginnen aan de centrale examens ontvang je de examenkrant waarin je belangrijke informatie vindt. Bewaar deze goed en lees deze aandachtig door.

  Afwezigheid examens

  Bij afwezigheid van schriftelijke examens meld je je voorafgaand aan het examen bij het examenbureau af. Wanneer dit niet is gebeurd en je kunt aantonen dat er sprake was van overmacht waardoor je het examen niet kon bijwonen of afmaken, kun je via het examenbureau bij de DEC een verzoek voor behoud van gelegenheid indienen. In dit verzoek leg je de reden van afwezigheid uit en lever je bewijsmateriaal aan. Als de DEC  jouw verzoek goedkeurt, mag je het examen opnieuw doen.

  Aangepaste examenmogelijkheden Nederlands, rekenen en Engels

  Indien nodig kun je gebruik maken van extra faciliteiten - zoals extra tijd of extra hulpmiddelen – aanvragen bij het SAB. De aanvraag voor extra faciliteiten dient het SAB via e-TO in bij de DEC, De DEC beslist of deze gehonoreerd wordt.

  Recht op inzage Nederlands, rekenen en Engels

  Na de publicatie van het beoordelingsresultaat in e-TO heb je binnen 10 dagen recht op inzage in het gemaakte examen. Dit kan worden aangevraagd bij het examenbureau.

  Recht op een herkansing en overmacht

  Wettelijk heb je recht op een tweede gelegenheid voor ieder examenmoment. Deze tweede gelegenheid wordt op een redelijke termijn opnieuw aangeboden. Een reden tot tweede gelegenheid kan zijn dat je een onvoldoende hebt behaald.

  Voor de tweede gelegenheid van een praktijkexamen vraag je bij de resultaatverantwoordelijke kwaliteit en examinering een nieuw beoordelingsformulier aan dat is voorzien is van het stempel ‘Herkansing’. 

  Examendeelnemer

  Als je examens twee keer hebt gedaan en je hebt een onvoldoende gehaald, waardoor je niet slaagt, kun je de onvoldoende examens als examendeelnemer nog een keer doen. Hieraan zijn kosten verbonden.

 25. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  BPV

  tijdens je BBL opleiding loop je stage/ BPV (= BeroepsPraktijkVorming.) Alle informatie over de BPV staat in de LWP BPV Gids. In de BPV werk je aan ontwikkelingsgerichte opdrachten en doe je examens in de praktijk. Het kwalificatiedossier en het beroepsprofiel zijn de uitgangspunten voor deze ontwikkelingsgerichte opdrachten en de examens. 

  De voorbereiding, het oefenen en het aftoetsen van de examens gebeurt grotendeels in de stage. Doordat de toetsing plaatsvindt in een werkelijke zorgsituatie is het belangrijk dat je aan alle aspecten van de zorg aandacht besteedt.

  Internationale BPV (IBPV)

  Ook is het mogelijk om een BPV in het buitenland te lopen. Hiervoor ontvang je tijdens je opleiding via informatieavonden en je coach informatie.

  Ook zijn er diverse korte projecten in het buitenland waar je aan deel kunt nemen.

 26. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Tijdens de BPV (= stage) word je zowel vanuit school als vanuit de zorginstelling begeleid. Op school zal je coach je begeleiden bij de voorbereiding op de BPV. Hiervoor is de LWP BPV Gids ontwikkeld waarin alle infromatie staat omtrent je BPV.

  Tijdens de BPV word je begeleid door een BPV-docent vanuit school die jou op de afdeling van de instelling komt bezoeken. Daarnaast kan er contact plaatsvinden via de mail en/of de telefoon.

  De stage mag je nooit zelf beëindigen. Wanneer er problemen zijn, leg je contact met je BPV-docent. Hij/zij zal samen met jou kijken wat er nodig is en welke acties ondernomen kunnen worden. Wanneer je de stage zonder overleg beëindigt wordt er gekeken of en hoe je je opleiding kan vervolgen. 

  Een BPV sluit je af met een beoordelings- of voortgangsgesprekgesprek. Onderwerpen van beoordeling zijn: beroepshouding, BPV-opdrachten en de BPV-uren. Om de BPV goed te kunnen afronden moet je voldoen aan de gestelde BPV-uren, deze zijn vooraf kenbaar gemaakt middels een BPVO (Beroepspraktijkvorming overeenkomst

 27. Organisatie van de BPV

  Dit wordt verder uitgelegd in de coachles en in de LWP BPV.

 28. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  SAB

  Het kan zijn dat jij vanwege persoonlijke problematiek of studieproblemen om een andere reden extra begeleiding nodig hebt. Dat kan zijn op het gebied van taal/rekenen, je beroepskeuze of studieloopbaanbegeleiding of bijvoorbeeld studievaardigheden. Je coach wijst je dan de weg en als je coach je onvoldoende begeleiding kan bieden verwijst hij/zij je naar ons Expertisecentrum Student Advies & Begeleiding (SAB). Bij SAB werken orthopedagogen, psychologen en loopbaandeskundigen die, als dat nodig is en in overleg met jou, ook contact opnemen met de Jeugdhulpverlening. Wat er nodig is, is afhankelijk van je vraag. Je spreekt samen met je coach en een studentadviseur af van welke extra ondersteuning je gebruik maakt en in welke periode dat gaat gebeuren. Extra ondersteuning vindt plaats op de volgende gebieden:

  • Leren en gedrag

  • Loopbaanadvies

  • Psychosociaal

  Leren in het skills 

  Tijdens de skills acttiviteiten is het verplicht om een uniformjasje te dragen. Verdere gedragsregels voor het skills worden bekend gemaakt tijdens de eerste lessen.

  Tijdens de BPV draag je de kleding die de instelling waar je stage loopt voorschrijft. Als het gaat om beroepskleding, wordt dit in de meeste gevallen verstrekt door de zorginstelling. Deze heb je gedurende je stage in bruikleen. Zorginstellingen kunnen regels hebben rondom tattoo's en het dragen van piercings, oorbellen of andere sieraden. Deze regels moeten worden gevolgd.

  Zorgtrainingscentrum

  Het zorgtrainingscentrum is een regionaal initiatief van zorgprofessionals en opleidingen. De veranderingen in de maatschappij en de zorg zijn aanleiding geweest voor het opzetten van het zorgtrainingscentrum. In het zorgtrainingscentrum  worden zorgprofessionals opgeleid voor de zorg van morgen.

  Het zorgtrainingscentrum is verdeeld in twee pijlers, te weten: het zorgethischlab en het zorgtechnologischlab. Studenten worden opgeleid volgens de principes van het "vernieuwend zorgen" waarin de cliënt zelf de regie neemt en de zorgmedewerker faciliterend is. De nadruk ligt meer op kwaliteit van leven, veerkracht en vitaliteit dan op ziekte.

  Medische verklaring

  Voor het uitvoeren van de beroepspraktijkvorming is geen medische verklaring nodig.

  Beroepsgeheim

  De student is, evenals degene die reeds tot het beroep is toegetreden, verplicht geheim te houden al hetgeen de student gedurende de opleiding  tot het beroep is toevertrouwd, of hetgeen daarbij ter harer/zijner kennis is gekomen, of waarvan zij/hij het vertrouwelijk karakter moet bewaren.

  Vaccinatie en VOG

  Vele instellingen stellen voor de stage een hepatitis B vaccinatie verplicht. Dit ter bescherming van zowel de student als de zorgvrager. De kosten van de vaccinatie komen voor rekening van Landstede. De school organiseert een informatie bijeenkomst over de hepatitis B vaccinatie. Dit wordt georganiseerd door de school.

  Er zijn instellingen die vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De student kan bij de staginstelling vragen naar een eventuele vergoeding. 

   

 29. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  STIP vind je bij de receptie.

 30. Vertrouwenspersoon

  Landstede is een veilige school voor iedereen

  ...en wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

  Lastig gevallen worden...
  Discriminerende opmerkingen...
  Ongewenste aanrakingen...
  Pesten...
  Ongewenste (digitale) aandacht...
  Intimidatie...
  Agressief gedrag en bedreigingen...

  Herken je dit?
  Wij noemen dit ongewenst gedrag.

  Een veilige plek voor iedereen
  Landstede keurt ongewenst gedrag af. Dit betekent dat klachten serieus behandeld worden en dat de school zonodig optreedt. Wanneer je een klacht hebt, kan een vertrouwenspersoon je helpen.

  Iedereen hoort respect voor elkaar te hebben. Daar gaan we op onze school van uit.
  We maken hier samen afspraken over. Zo wordt de school een veilige plek voor iedereen

 31. Specifieke afspraken en regels

  In elk gezin, sportvereniging e.d. gelden afspraken die structuur en duidelijkheid geven om het met elkaar gezellig en leefbaar te houden, zo ook op Landstede.

  1. Omgaan met elkaar:

  We spreken elkaar beleefd aan en laten de ander tot zijn/haar recht komen. Om de privacy van iedereen te kunnen waarborgen mag er tijdens de lessen niet gefotografeerd of gefilmd worden. Wanneer dit wel gewenst is, gebeurt dit door de docent. Het spreekt voor zich dat je zorgvuldig omgaat met elkaar en anderen via Facebook en andere multimedia. 

  2. Ziek/geoorloofd afwezig:

  Je kan jezelf ziek afmelden bij de receptie zoals beschreven in de locatiegids. Tevens breng je altijd per mail je coach op de hoogte voor 08.30 uur. Wanneer je nog geen 18 jaar bent dan mailen je ouders/verzorgers jouw coach dat je ziek bent. Deze regels gelden ook als je op stage bent. 

  3. Eten en drinken op school:

  Eten en drinken doe je in de daarvoor aangewezen pauzes èn uitsluitend beneden in de aula of de zitjes (mits de zitjes schoon achtergelaten worden). De lokalen gaan tijdens alle pauzes op slot.

  Een flesje water is wel toegestaan.

  4. Gebruik laptop:

  Tijdens de lessen is het gebruik van een laptop toegestaan ten behoeve van het te volgen onderwijs. Wanneer de docent aangeeft dat de laptop niet gebruikt mag worden tijdens de les, dan wordt de laptop dichtgeklapt. Je hebt dagelijks naast je boeken, een opgeladen laptop, pen en papier bij je om de lessen   te kunnen volgen

  5. Telefoon:

  Tijdens de les, dus ook tijdens het werken in leerteams, wordt er geen gebruik gemaakt van mobiele telefoons, tenzij je deze voor de opdrachten nodig bent. De mobiel zit in je tas. Mobiele telefoons staan uit met uitzondering voor bijzonderheden. Dit in overleg met de lesgevende docent en coach.

  6. Skills:

  De regels van het skills worden in de 1e skillsles uitgelegd.

  7. Begin lessen:

  Op het tijdstip dat de les volgens het rooster begint ben je aanwezig in het lokaal. Ben je te laat dan wacht je tot de lesgevende docent je toestemming geeft om binnen te komen. In overleg met je coach haal je de gemiste les in.

  8. Lokaal:

  Het lokaal en de zitjes worden netjes achter gelaten. (Schoon van losse papieren op de tafel en grond èn andere onwenselijkheden.) De stoelen en tafels staan in de lesopstelling.

  9. Uitval van lessen:

  Soms is er uitval van lessen. Hierdoor kan het zijn dat jouw reistijd langer is dan de lestijd. We verwachten dan toch dat je aanwezig bent. 

 32. Geen examenplan beschikbaar