Landstede - Opleidingen

Evenementenorganisatie (23302) BOL 2022-2023 Zwolle, Stadionplein 12

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het Landschap Vormgeving & Entertainment!

  Hier draait het vooral om creativiteit. Je voelt je er thuis als je zelf op het podium wilt staan, de techniek wilt verzorgen om anderen te laten stralen, foto’s, films, websites of drukwerk wilt maken of activiteiten voor andere mensen wilt organiseren.

 2. Het Landschap

  In dit Landschap vind je opleidingen in verschillende richtingen. Beeld, geluid, vormgeving, musical, event, media en journalistiek zijn de ingrediënten in dit Landschap. Samen met jouw talent leer je verrassende en boeiende evenementen te organiseren of creatieve producten te ontwerpen en te bouwen. Creativiteit, enthousiasme, flexibiliteit en improvisatie komen hier goed van pas. Afhankelijk van de richting die je kiest, kan ook de nodige technische kennis nodig zijn.

  Ga voor gedrukt of digitaal
  Ga jij voor mooie en opvallende posters, advertenties en brochures? Ga je liever voor digitaal design? Of wil je beide? In dit Landschap kun je met je grafische talent verschillende kanten op!

  Pakkende inhoud via de juiste media
  Mooie communicatiemiddelen hebben alleen nut als ze ook de juiste boodschap hebben en bij de juiste doelgroepen terecht komen. In dit Landschap kun je leren meedenken over het inzetten van de beste media. Ook leer je goede inhoud te maken voor bijvoorbeeld websites, social media en blogs.

  Leg beelden vast
  Op televisie, internet en in reclame zie je beelden die worden gemaakt door fotografen en audiovisuele (AV) specialisten. Ben jij iemand die goed is in het maken of aanpassen van beelden, zodat ze nóg krachtiger worden? Door te kiezen voor dit Landschap weet je straks alles van foto- en beeldbewerking.

  Sta achter of óp het podium
  Zie jij jezelf op het podium om te acteren, zingen, dansen of muziek te maken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Ervaren en bevlogen docenten helpen je verder te groeien. Ben je liever achter de schermen bezig, in de organisatie of de technische ondersteuning bij een evenement? Ook dan vind je in dit Landschap de juiste voorbereiding.

  Organiseer evenementen en festivals
  Nederland krijgt steeds meer festivals en evenementen voor muziek, film, theater en noem maar op. Ben jij iemand met goede ideeën op dat gebied die toevallig ook een kei is in organiseren? Wij leren je hoe je een festival, feest of evenement tot een succes maakt.

  Landschap
  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Vormgeving & Entertainment is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Persoonlijke begeleiding
  Jezelf en elkaar goed leren kennen: dat vinden we belangrijk bij Vormgeving & Entertainment. Daarom krijg je veel persoonlijke begeleiding van vakdocenten met veel praktijkervaring. We bekijken en bespreken je werk regelmatig. We zijn kritisch en daardoor soms confronterend. Maar we willen hetzelfde als jij: jouw toekomstwensen realiseren. Wij helpen je om je talent verder te ontwikkelen en veel ervaring op te doen. Op die manier sta je straks extra stevig in je schoenen. Je krijgt les van vakdocenten die weten waar ze het over hebben en die vaak zelf ook nog in de praktijk werkzaam zijn.

  Volop ruimte voor je eigen ideeën
  Heb je zelf ideeën voor een evenement, theaterproductie, website of ander project? Dan staan we daar natuurlijk ook voor open! We helpen je graag op weg bij het uitvoeren van je ideeën. Bij ons krijg je alle ruimte om te laten zien wie je bent. Bovendien ontdek je zo het beste waar jouw kracht ligt. Met de juiste kennis en tips helpen wij je nóg beter te worden.

  Veel praktijk
  In het Landschap Vormgeving & Entertainment mag je veel oefenen en ervaren. Soms doe je dat met schoolopdrachten. Maar je gaat ook regelmatig aan de slag met opdrachten van echte klanten. Op die manier leer je met opdrachtgevers om te gaan en leer je hoe belangrijk het is om rekening te houden met bijvoorbeeld deadlines, budgetten en promotie.

 4. Welkom

  Welkom

  Leuk dat je hebt gekozen voor  onze opleiding! In de landschapsgids in de OER heb je al kunnen lezen waar we voor opleiden. In deze opleidingsgids krijg je meer gedetailleerde informatie over jouw opleiding op de locatie waar jij deze gaat volgen. Ook voor je ouders is deze informatie interessant, zodat zij weten voor welke studierichting jij gaat.
   

  Gegevens Schooldirectie:                   (directeur)

  Gegevens Teamleider:                         dhr. S. Lanjouw (teamleider E&A)

  Tel.nr:                                                   088-850 8111 mw. L. Bieleman (managementassistente)

  Locatie opleiding:                                Stadionplein 12

 5. Visie op de opleiding

  Visie team EenA  (Event & Audiovisueel)
  Vanuit onze veilige leeromgeving willen we studenten opleiden tot creatief denkende, autonome beroepsbeoefenaars, die op alle niveaus kunnen samenwerken. 

  In de JOB-monitor gaven studenten aan zich zeer veilig te voelen bij ons op de opleidingen. Veiliger dan landelijk gemiddeld op andere scholen voor MBO. Dit is voor ons van cruciaal belang omdat leren/ontwikkelen begint bij veilig voelen. Vanuit deze veiligheid streven wij er naar de creativiteit van onze studenten te stimuleren middels authentieke praktijkopdrachten in samenwerking met mede-opleidingen en externe partijen. Ons team is deze weg reeds ingeslagen. Door dit te beschrijven in onze visie verliezen we dit niet uit het oog en realiseren we ons kritisch te blijven kijken naar onze inspanningen en de resultaten daarvan. 

  Landstede Groep laat zich leiden door vijf waarden:

  • Ieders talent ontwikkelen
  • Elkaar ontmoeten
  • Ieders eigenheid respecteren
  • Aandacht geven aan zingevingsvragen
  • Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander, de samenleving en de aarde

  Ons team herkent zich in deze visie en waarden in ons “teamportret” en in hetgeen we trots op zijn, onderstrepen hoe we daar vorm aan geven en waar we er mee naar toe willen. 

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  We willen je de opleiding bieden die het best bij jou past en waarin jij al je talenten kunt ontwikkelen. Ons onderwijs heet Talentvol Ontwikkelen.

  Talent moet ontdekt kunnen worden en de ruimte krijgen om te groeien. Landstede noemt dat Talentvol Ontwikkelen. Het betekent dat je op zoek gaat naar wat je talenten zijn. Wie ben jij, waar ben je goed in, wat kan en wil jij daar mee en op welke manier. De opleiding helpt je bij het ontwikkelen van je talent, door grenzen te verleggen, elkaar te ontmoeten en door te werken aan een brede persoonlijke ontwikkeling.

   

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Tijdens de opleiding leer je alleen, zelfstandig aan groepsopdrachten en in groepen. Je werkt aan theorie- en praktijkopdrachten aan de hand van een individueel leerplan (ILP). Het ILP maakt een belangrijk onderdeel uit van de Landstede-visie Talentvol Ontwikkelen. Elke student heeft een coach die je begeleidt tijdens je opleiding.

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  Jouw opleiding is wettelijk vastgelegd als een driejarige opleiding. Tijdens de opleiding kun jij je op verschillende onderdelen verdiepen, verbreden of eventueel versnellen.

  De vereisten van jouw opleiding zijn opgenomen in een wettelijk kwalificatiedossier. Hierin is vastgelegd welk resultaat en gedrag van jou wordt verwacht.

  Het kwalificatiedossier voor jouw opleiding is als volgt opgedeeld:

  Basisdeel

  In het basisdeel komt het volgende aan de orde:
  Kerntaak 1 - Stelt evenementplannen op en/of ondersteunt daarbij
  Kerntaak 2 - Organiseert evenement en evenementpromotie
  Kerntaak 3 - Ondersteunt bij de uitvoering van het evenement
  Kerntaak 4 - Rondt het evenement af

  Profieldeel

  Dit crebonummer kent geen profieldeel
   

  Keuzedelen

  Naast je basisopleiding en je generieke delen, kies je ook nog een aantal Keuzedelen. Hoeveel dat er zijn hangt af van de duur van een bepaald Keuzedeel. In ieder geval besteed je 720 studiebelastingsuren aan Keuzedelen. Daarmee kun je zelf je opleiding en diploma verdiepen en verbreden en je zo goed voorbereiden op datgene wat je na je studie wilt gaan doen. In de loop van het eerste jaar krijg je uitgebreide informatie over welke Keuzedelen wij aanbieden en wat en hoe je mag kiezen.

  Het volgen en examineren van het Keuzedeel is verplicht. Het aanbod keuzedelen wordt per cursusjaar vastgesteld, tussentijds kunnen er Keuzedelen worden toegevoegd. Dit heeft te maken met het doel van keuzedelen, namelijk het inspringen op de actualiteit en/of ontwikkelingen in de sector. Bij te weinig deelnemers mag de school beslissen een andere Keuzedeel aan te bieden. In de loop van het eerste jaar krijg je meer uitleg over welke Keuzedelen aangeboden worden en hoe en wat je kunt kiezen.

  Generieke deel

  In de algemene studiegids van Landstede staat al beschreven hoe we binnen Landstede met de generieke vakken omgaan en welke niveaus van toepassing zijn. Als aanvulling daarop: de lessen Nederlands, rekenen en Engels worden waar mogelijk geïntegreerd in de Leer Werk Prestaties (zie hieronder).
   

  Daarnaast zal je ook apart lessen en toetsen krijgen op deze vakgebieden, zodat je zeker weet dat je je vaardigheden op het juiste niveau afrondt. Voor Nederlands en rekenen is dat niveau 3F, voor Engels B1 voor lezen en luisteren en A2 voor Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren.

  Landstede Loopbaan en Burgerschap

  We werken op school ook aan je persoonlijke groei, je loopbaan en aan burgerschap door het maken van opdrachten en het uitvoeren van projecten tijdens je opleiding. Je leert niet alleen voor een beroep maar je woont ook in een buurt, dorp of stad. Daarom werk je tijdens je opleiding aan dit ‘burgerschap’. 

  Op school bereiden we je ook voor op jouw loopbaan  We helpen je bv bij het maken van keuzes. We kijken samen naar wie je bent, wat je kan en wat je wilt. We onderzoeken samen waar je enthousiast van wordt, welke talenten je hebt (ontdekt) en wat dit betekent voor je toekomstige werk en/of een vervolgstudie en wie je daarbij kan helpen. 

  Van alle activiteiten die je in het kader van Landstede, Loopbaan en Burgerschap uitvoert moet je bewijzen verzamelen en die vervolgens in je (digitale) portfolio bewaren. Die resultaten tellen mee voor je studievoortgang. Tijdens je opleiding krijg je uitleg.
   

 9. Startprogramma

  Het eerste jaar van je opleiding start je met introductiedagen. Tijdens deze dagen maak je kennis met je klas en met je coach. Je krijgt praktische informatie over je opleiding, leert op creatieve wijze je school en nieuwe docenten kennen én je neemt deel aan de mbo Bruisdag, speciaal voor álle nieuwe mbo studenten in Zwolle.

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  De duur van de opleiding is 3 jaar. Per leerjaar worden 1000 klokuren onderwijs aangeboden. Deze uren zijn verdeeld over onderwijs op school, onderwijs in de praktijk, BPV (stage), praktijkuren en opdrachten waar je thuis aan moet werken. Het schooljaar is verdeeld in 4 perioden van ongeveer 8 á 9 weken. Tijdens en na elke periode kijken we met elkaar naar jouw ontwikkeling. In het jaar zullen er ook een aantal projectweken plaats vinden.

  Onderwijs in de praktijk
  We vinden het belangrijk dat je veel ervaring op doet in de beroepspraktijk, waarbij deze direct gekoppeld is aan het onderwijs wat we geven. Door het jaar heen zijn er een aantal verplichte evenementen waar jullie aan gaan deelnemen. Zo'n evenement kan in een weekend/vakantie vallen, maar je dient er wel bij aanwezig te zijn. De dagen hiervoor zijn onderwijsdagen en je krijgt weekend-/vakantiedagen gecompenseerd. Evenementen waar een student rekening mee dient te houden zijn:
  * Bevrijdingsfestival Overijssel (28 april t/m 8 mei)
  * MBO/HBO Bruisdagen (september)
  * Oerol (juni)
  * Kerst in Oud Kampen (december)
  * Dauwpop (hemelvaart)
  * Hét Grote Sinterklaasfeest (november)

  Om in te spelen op het huidige aanbod van evenementen, kan de opleiding besluiten om aan een evenement mee te werken en/of één van bovengenoemde evenementen te laten vervallen.

  In het 2en 3leerjaar loop je je BPV (stage). De BPV in het laatste jaar van je opleiding is een afsluitende stage waarna je mag gaan afstuderen d.m.v. de Proeve van Bekwaamheid en mogelijke andere examens.

  Onderwijs kan aangeboden worden tussen 8.30 en 17.00 uur. In het geval van onderwijs in de praktijk kunnen de uren anders zijn. Hierin wordt rekening gehouden met de rusttijdenregeling vanuit de overheid.

 11. Vakanties

  Het vakantierooster kun je inzien via Teams. In de stageperioden wijken de vakanties af van de reguliere geplande schoolvakanties. Kijk voor meer info hierover in jouw BPV-Boek. Deze wordt voordat je op stage gaat uitgereikt. 

 12. Digitale leeromgeving

  In je digitale leeromgeving wordt alles over je ontwikkeling door zowel jezelf als je coach tijdens de opleiding bijgehouden. Wij noemen deze digitale leeromgeving e-TO. Deze afkorting staat voor: Elektronisch Talentvol Ontwikkelen. In deze digitale leeromgeving kun je alles vinden over je individuele leerplan, de kluis met examens, de notities van coachings- en begeleidingsgesprekken.

  Daarnaast maken we gebruik van Microsoft Teams. Via Teams communiceren we met jou, worden online lessen gegeven, vind je jouw opdrachten/huiswerk, krijg je jouw beoordelingen enz.

  Je krijgt een Landstede e-mailadres. We werken/communiceren alleen via teams en via je Landstede-e-mailadres. Via het studentenportaal in Teams kun je softwarematige programma’s en oplossingen vinden en alle informatie omtrent examinering. Hier kun je dus alles vinden wat je nodig hebt voor je opleiding.

  Tijdens je coachles krijg je uitleg over hoe je hiermee kunt werken. Belangrijk is dat je een goedwerkende laptop hebt. We raden een Chromebook af.

 13. Trajectlijn

  In de trajectlijn staat in verschillende fases beschreven over wat je moet weten aan kennis en vaardigheden van je opleiding Tijdens voortgangsgesprekken met je coach/docenten, bekijk je in welke fase je van je opleiding zit: beginners, gevorderd en beroepsbekwaam. De trajectlijnen geven je inzicht in je opleiding en worden gebruikt om te kijken hoe ver je bent met leren in je opleiding.

   

 14. LWP

  Gedurende de opleiding krijg je LWP’s (Leer Werk Prestaties). Een LWP is een omschrijving van een uitgebreide opdracht die je uit gaat voeren. Binnen jouw opleiding werk je een aantal LWP’s uit die jou helpen te ontwikkelen tot een beginnend beroepsbeoefenaar. Een LWP heeft altijd een afronding. 

  Gedurende de LWP reflecteer je op je eigen handelen. Tijdens en na het werken aan jouw LWP ontvang je feedback van de LWP-begeleider(s) en mede-studenten. Deze feedback wordt vastgelegd. Je kijkt vervolgens terug op hoe jij jouw LWP hebt doorlopen. 

   

 15. TWIXX/lesactiviteiten

  Een TWIXX of Lesactiviteit is onderdeel van een LWP en is een afkorting voor alles wat je nodig hebt om een LWP goed af te ronden: Training Workshop Instructie XX=alle overige lesactiviteiten.

   

 16. Individueel leerplan (ILP)

  Samen met jouw coach maak je een individueel leerplan. Hierin komen oa. te staan; jouw persoonlijke leerdoelen, je planning voor lessen en LWP's, jouw BPV-periode enz.

 17. Feedback tijdens de LWP

  Gedurende de LWP reflecteer je op je eigen handelen. Tijdens en na het werken aan jouw LWP ontvang je feedback van de LWP-begeleider(s) en mede-studenten. Deze feedback wordt vastgelegd. Je kijkt vervolgens terug op hoe jij jouw LWP hebt doorlopen. 

 18. Coach

  Tijdens de opleiding heb je een coach. De coach is jouw aanspreekpunt bij vragen over de opleiding en studievoortgang. Je coach begeleidt je ook in jouw persoonlijke ontwikkeling en helpt je bij je studieloopbaan.

  De coach is altijd je eerste aanspreekpunt voor (hulp)vragen en opmerkingen. 

  Extra begeleiding – SAB (Student Advies Bureau) & Studiecentrum

  Soms loopt het in je studie niet helemaal naar wens. Samen met jou zal de coach kijken welke oplossing dan voor jou het beste is. Een studentadviseur van het SAB (Student Advies en Begeleiding) kan daarin ook een steun zijn op het gebied van psychische problemen of loopbaanadvies. Ook is er extra begeleiding mogelijk op het gebied van studievaardigheden, beroepsvaardigheden en/of sociale vaardigheden. Dit vindt plaats in het Studiecentrum.

 19. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Minimaal twee keer per jaar heb je een leermetergesprek (m.a.w. voortgangsgesprek). Je kijkt dan terug op de voorgaande periode. Samen met de coach bespreek je dan je ontwikkeling, leerpunten, planning en studievoortgang. Beide gesprekken worden vastgelegd in e-TO en zijn voor jou dus inzichtelijk.

 20. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Jouw coach is voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt. Er worden diverse oudercontactmomenten georganiseerd om het contact daar waar nodig te onderhouden.

  De docenten communiceren via de Landstede e-mail, Microsoft Teams en/of via Eduarte (aan- afwezigheidssysteem).

 21. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  Voor studenten boven de achttien:
  Via Teams kun je jezelf via de tegel EduArte afmelden, ziekmelden, speciaal verlof aanvragen en meer zaken regelen.

  Voor studenten onder de achttien:
  Je ouders ontvangen aan de start van het schooljaar inloggegevens voor EduArte waarmee zij je kunnen ziekmelden, speciaal verlof kunnen aanvragen en meer zaken kunnen regelen. 

 22. Korte beschrijving van de examinering

   Als je op basis van je studievoortgang tot de conclusie komt dat je klaar bent voor de afsluiting van een deel van je opleiding (eventueel in overleg met jouw coach), dan kun je beginnen met jouw examen, zoals de Proeve van Bekwaamheid (PvB), een theorie-examen of een mondeling examen.

  Basis voor de examinering is het Kwalificatiedossier, de kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap en de Keuzedelen. Daarnaast moet je aan de generieke kwalificatie- eisen van Nederlands, Engels en rekenen . Aan het einde van je opleiding checken we of jij de kerntaken van je beroep beheerst, alle onderdelen voor de generieke vakken geëxamineerd hebt en voor Loopbaan en Burgerschap je portfolio op orde hebt en het eindgesprek hebt gevoerd. Ook de keuzedelen maken onderdeel uit van de examinering. Daarnaast dien je voor jouw laatst gelopen BPV een voldoende te hebben en aan de wettelijke urennorm voor BPV-uren te hebben voldaan. Aan het einde van de opleiding checken wij of alle onderdelen in de kluis van jouw studiedashboard (Eto) zijn ingevuld, en voldoen aan de zak-/slaagregeling van je opleiding. Als dat zo is, heb je recht op een diploma!

  Alle studenten hebben vanaf de start van de opleiding het recht om zowel centrale examens als generieke examens op ieder moment in de opleiding te maken.
  De coach en student bepalen samen, volgens de onderwijsvisie van Landstede, het moment waarop de student gaat examineren. Dit gebeurt volgens de ingevulde leermeter/voortgangstool. Voor de generieke vakken zijn voorwaarden omschreven – deze voorwaarden worden aan de start van het eerste schooljaar met je gedeeld door coach/generieke docenten.
  Aan die voorwaarden moet voldaan zijn en de docent van het betreffende vak heeft de leermeter/voortgangstool verschoven naar ‘beroepsbekwaam’ voor de student aan het examen kan beginnen.

 23. Werkwijze en procedure

  De examenstukken, Proeven van Bekwaamheid, toetsen en dergelijke, worden door het Examenbureau bewaard in jouw diplomadossier (tot 18 maanden na het behalen van je diploma). Je kunt voor het einde van die termijn een verzoek indienen bij het Examenbureau voor teruggave van de examenstukken. Doe je dat niet, dan worden de examenstukken vernietigd.

 24. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  Voor het leren van een beroep is leren in de praktijk erg belangrijk. Al in het eerste jaar maak je kennis met de praktijk van het beroep waarvoor je leert. Je wordt voorbereid op de BPV (beroepspraktijkvorming) die je in aan het eind van je eerste leerjaar start. In het eerste leerjaar ga je je oriënteren op de mogelijkheden die er zijn en ga je bijvoorbeeld oefenen met het schrijven van een sollicitatiebrief of het voeren van een sollicitatiegesprek. Je gaat dan zoeken naar een geschikte BPV-plek.

  Je ontvangt in die periode het BPV-boek waarin precies beschreven staat hoe het allemaal in z’n werk gaat en wat er van je verwacht wordt in de BPV. Tijdens de BPV word je begeleid door iemand van het BPV-bedrijf (de praktijkbegeleider) en iemand van school. Je begeleider van school bezoekt je op je BPV-bedrijf. Er zijn ook terugkomdagen. Je bent dan een dag op school om bijv. je ervaringen met je medestudenten te delen. Op het bedrijf draai je als bijna echte werknemer mee. Je werkt in een team met collega’s en doet waar mogelijk mee aan werkoverleg etc. Dat betekent dat je meedraait in de bedrijfscultuur en dat je je houdt aan de in dat bedrijf geldende regels en afspraken, bij bijvoorbeeld het aanvragen van vakantie en vrije dagen. Je leert op die manier de echte praktijk goed kennen. 

  Je kunt je BeroepsPraktijkVorming (stage) ook in het buitenland doen. Dit noemen we Internationale BPV. Voor het deelnemen aan een IBPV moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kun je vinden in Teams.

   

 25. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Door de werkzaamheden die je doet, werk je net als op school ook aan je trajectlijnen. Je beschrijft welke opdrachten en taken je uitvoert en je kijkt welke trajectlijnen daarbij horen. Je bespreekt met je praktijkbegeleider wat en hoe je het gedaan hebt. Daarnaast vinden we een goede beroepshouding erg belangrijk. Dat zal dus tijdens de gesprekken zeker aan de orde komen. Er vinden tussen jou en je praktijkbegeleider regelmatig gesprekken plaats waarin besproken wordt hoe het gaat en wat je leerpunten/-doelen zijn. Aan het eind van de BPV is er een beoordeling in een gesprek met de praktijkbegeleider en de begeleider van school

 26. Organisatie van de BPV

  Zie BPV-boek.
   

 27. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Zie voor de specificaties en kosten het schoolkostenformulier voor details.

  Tijdens onderwijs in de praktijk dien je een tshirt en jack te dragen van de opleiding. Deze worden aan jou uitgeleend en dien je weer gewassen terug te geven aan het eind van de opleiding. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze kleding. Bij schade/diefstal kan de opleiding een vergoeding aan jou vragen.

  Voor het werken bij evenementen wordt je geacht werkschoenen aan te hebben, vanwege veiligheidsvoorschriften.   

 28. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  De opleidingsadministratie vind je op de 2e etage van het Stadionplein. Je kunt hier terecht voor bijvoorbeeld vragen rondom inschrijving van de opleiding, wijziging van contactgegevens, je BPV contract etc. Contactpersoon voor jouw opleiding is:

  Tiny Knotters- Wagenvoord:  tknotters@landstede.nl

 29. Vertrouwenspersoon

  Je kunt in de algemene informatiegids lezen wat onze vertrouwenspersoon voor je kan betekenen. 

  Op de locaties hangen foto’s van de vertrouwenspersonen. Je kunt ook altijd vragen bij het STIP wie de vertrouwenspersonen zijn.

  Voor onze opleiding zijn de vertrouwenspersonen op dit moment:
  - Jeanette Hendriks
  - Mariëlle Koster

  Ze zijn te bereiken via de chat van Teams, per mail of je kunt ze aanspreken op school.

 30. Specifieke afspraken en regels

  Voor het beoefenen van je vak is het belangrijk te voldoen aan bepaalde vereisten. Dit noemen we ook wel beroepshouding. Jij hebt gekozen voor een beroepsopleiding. Daarmee is het belangrijk tijdens deze opleiding een professionele beroepshouding te laten zien.

  Naast de beroepshouding die is beschreven in het kwalificatiedossier hebben wij als school ook onze verwachtingen voor een prettig schoolklimaat. Deze verwachtingen worden tijdens de startperiode met jou gecommuniceerd. In het algemeen verwachten wij van een ieder dat hij of zij zich tijdens de opleiding professioneel, respectvol en begripvol gedraagt tegenover andere studenten, docenten of ieder ander, en daarbij de verwachtingen of huisregels die geldig zijn op de opleiding naleeft. Zo werken wij met zijn allen in een veilige en prettige leer- en werkomgeving.

 31. Geen examenplan beschikbaar