Landstede - Opleidingen

Maatschappelijke Zorg (23312) BOL 2022-2023 Zwolle, Dokterspad 2

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het landschap Gezond & Wel.
  Vind jij het leuk om met mensen te werken, jong, oud, gezond of met lichamelijke en/of geestelijke problemen? Dan vind je vast en zeker een opleiding in het Landschap Gezond & Wel. Hier vind je veel verschillende opleidingen waarmee jij je kunt voorbereiden op de werkplek en doelgroep die jou het meeste aanspreken.

 2. Het Landschap

  Van medische zorg...
  In het Landschap Gezond & Wel zijn twee hoofdrichtingen: gezondheidszorg en welzijn. Bij gezondheidszorg draait het vooral om zorg op het lichamelijke vlak, bijvoorbeeld omdat mensen herstellen van een operatie, gewond of net bevallen zijn. Je mag sommige medische handelingen verrichten die je met een ander diploma niet mag uitvoeren, zoals het geven van medicatie en injecties.
   

  …tot sociaal maatschappelijke ondersteuning
  Bij welzijn draait het ook om zorg, maar die is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het huishouden, zelfstandig wonen, het invullen van de dag of het regelen van allerlei zaken. Soms hebben ze psychische of sociale problemen, maar het kan ook zijn dat ze jong of slecht ter been zijn.
   

  Waar kun je werken?
  Met de opleidingen uit dit Landschap kun je veel kanten op. Afhankelijk van je diploma kun je werken in bijvoorbeeld een ziekenhuis, een sociaal wijkteam, verpleeghuis, bij mensen thuis, in een woongroep, een organisatie voor verslavingszorg of psychiatrie of bij een algemene organisatie voor sociaal werk. Als je wilt, kun je je bij ons specialiseren in specifieke doelgroepen, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, cliënten met gedragsproblemen of ouderen.


  Is dit jouw Landschap?
  Wil je een van de opleidingen in dit boeiende Landschap volgen? Dat kan als jij geïnteresseerd bent in mensen met sociale en/of medische problemen. Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen. Belangrijk is ook dat je gemakkelijk contact legt, helder communiceert en goed bent in samenwerken. Verder zijn flexibiliteit en stressbestendigheid een echte must in dit vakgebied.
   

  Landschap
  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Gezond & Wel is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Skillslab
  Op school heb je de beschikking over een skillslab. Dit is een praktijklokaal met bedden, oefenpoppen en allerlei materialen waarmee je de basiszorg en verpleegtechnische handelingen in de praktijk brengt. Soms spelen anderen de rol van zorgvrager en wordt er een praktijksituatie in scène gezet, zodat je goed voorbereid wordt op jouw toekomstige beroep.
   

  Leren in de praktijk
  Om de theorie goed aan te laten sluiten op de praktijk werken we nauw samen met diverse organisaties en hebben we nauwe contacten met het werkveld. Dit biedt uitdagende stageplaatsen voor jou. In overleg met jou zorgen we voor passende stageplaatsen.
   

  Innovatief onderwijs
  De zorg is constant in beweging: toenemende vergrijzing, bezuinigingen, zorgtechnologische ontwikkelingen en verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Landstede MBO speelt hierop in door kruisverbanden te leggen tussen opleidingen, te participeren in projecten en door met externe partijen aan innovaties te werken. Bijvoorbeeld binnen de Care Academy, in het Zorgtrainingscentrum en het Health Innovation Park (HIP). In het HIP werken zorgaanbieders, ondernemers, zorgverzekeraars en kennisinstellingen in de regio Zwolle samen aan zorginnovaties, die de kwaliteit van de zorg verbeteren en de zorgkosten verlagen.
   

  Care Academy en Zorgtrainingscentrum
  Wat is de echte zorgvraag van de cliënt? Welke mogelijkheden zie jij om de zorgvraag proactief op te lossen? Hoe bied je deze zorg op een respectvolle manier? Dat leer je het beste in de praktijk. In de Care Academy (regio Noord-Veluwe) en het Zorgtrainingscentrum (regio Zwolle) leer en werk je vanuit de praktijk. Er wordt een beroep gedaan op je persoonlijk leiderschap, creativiteit, ondernemend en invoelend vermogen.
   

  Sallandse Praktijkleerroute
  Twaalf zorgorganisaties in Salland en Landstede MBO leiden samen studenten op tot toekomstgerichte zorgmedewerkers. Vanaf dag 1 doe je ervaring op bij de zorgorganisaties. Je werkt samen met collega's, je docent en persoonlijke begeleider. Wat je leert in de praktijk bespreek je wekelijks in het Leerhuis met je docent en medestudenten. Dé ideale mix van leren en werken! Je bepaalt zelf je tempo en hoe je leert. Als zorg- en welzijnsmedewerker weet je goed in te spelen op de vragen van je cliënten en de zorg van de toekomst.
   

  Leren in Lelystad
  Op onze locatie in Lelystad krijg je de gelegenheid om je breed te oriënteren. Zo krijg je input vanuit de opleidingen binnen de Landschappen Onderwijs & Opvoeding en Gezond & Wel. Voor de uitwerking van het onderwijsprogramma geldt: algemeen waar het kan, gericht waar het moet en je leert met en van elkaar. Ons doel is dat je aan het eind van het eerste schooljaar overtuigd bent dat je op het juiste niveau en op de juiste opleiding zit.
   

  Derde leerweg
  Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg. De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de student de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Veelal wordt deze opleiding gevolgd door volwassenen. Ook het Landschap Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op via: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

 4. Welkom

  Welkom

  Welkom bij de opleiding Maatschappelijke Zorg!

  In deze opleidingsgids krijg je informatie over jouw opleiding. Deze informatie kan je ook delen met de mensen om je heen waarvan je denkt dat zij de informatie interessant vinden, zodat zij weten voor welke studierichting jij gaat, wat je van ons als opleidingsteam kunt verwachten en wat wij van jou verwachten om jouw opleiding tot een succes te maken.

  De opleiding Maatschappelijke Zorg (MZ) is een diverse opleiding met veel mogelijkheden. De opleiding Maatschappelijke Zorg bestaat uit een basisdeel en 2 profielen. Begeleider Maatschappelijke Zorg (niveau 3) Crebonr. 25780 en Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg (niveau 4) Crebonr. 25779 . Je kan gaan werken in verschillende instellingen en met verschillende doelgroepen, zoals in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast kan je werken in welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen en asielzoekerscentra. De doelgroep waarmee jij als beginnend beroepsbeoefenaar werkt is zeer divers. De doelgroep bestaat onder andere uit:

  • cliënten van allerlei leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking
  • cliënten van alle leeftijden met één of meerdere (chronische) ziekten en/of problemen, zoals een ouderdomsziekte, psychiatrische ziekte en/of stoornis, een verslaving, dak- of thuisloos zijn, een psychosociaal of gedragsprobleem

  Wij wensen je namens het team Maatschappelijke Zorg een plezierige en succesvolle opleiding toe!

 5. Visie op de opleiding

   Waarde(n)vol leren leven 

  ‘Waarde(n)vol leren leven’, dat is de missie van de Landstede Groep. Liefde voor leren zit in ons DNA. Voor ons is dat meer dan leren voor een diploma of een vak. We helpen jou bij het (h)erkennen van je eigen talent en de ontwikkeling daarvan, zodat je stevig in je schoenen staat en een bijdrage levert aan de wereld om je heen. We staan voor een leven lang leren. Als opleidingsteam willen we elke dag beter worden, dat doen we met elkaar. Daar hebben we jou voor nodig, je ouders/verzorgers, en het werkveld.

  Waarden 

  Wij geloven dat de wereld beter en mooier wordt als mensen hun talenten ontwikkelen én anderen helpen dat ook te doen. Wij laten wij ons inspireren door vijf waarden:

  We willen ontwikkelen ​​​​​

  Liefde voor leren zit in ons DNA. Wij (her)kennen de talenten van onze studenten. Daardoor kunnen we je op maat begeleiden. We willen ook zelf elke dag beter worden. Want of we nu jong of oud zijn: we gaan voor een leven lang ontwikkelen. 

  We zoeken de ontmoeting 

  Ontmoeten vraagt om oprechte wederzijdse interesse en het serieus nemen van elkaar. Dat is het uitgangspunt bij alles wat we doen. Alleen zo kunnen we ons werkelijk verbinden met elkaar en onze omgeving. 

  We werken aan brede persoonsvorming 

  We hebben aandacht voor wat het leven zinvol maakt. We helpen elkaar om na te denken over wat ons beweegt, om zelfbewust te zijn en om eigen keuzen voor het leven te maken. Zinnige vorming noemen we dat.  We omarmen diversiteit op onze scholen. En we stimuleren jou om respectvol en reflectief te zijn. 

  We verleggen grenzen 

  We zijn nieuwsgierig naar veranderingen en kijken met lef naar wat er op ons afkomt. We hebben een hoopvol toekomstbeeld. We willen creëren en we maken ruimte voor ontwikkeling, zo verleggen we grenzen. 

  We zijn betrokken 

  Betrokken zijn is voor ons niet alleen iets wat je voelt, maar vooral iets wat je dóét. Goed zorgen voor jezelf, de mensen om je heen, en de aarde waarop je leeft. En we spreken elkaar daarop aan. 

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Binnen Landstede gaan we uit van jouw talent. Wij geloven dat iedereen talenten heeft en we sluiten aan bij jouw kwaliteiten. Het uitgangspunt van Talentvol Ontwikkelen is dat iedereen verschillend is en zich dus ook verschillend ontwikkelt: qua stijl, tempo en tot verschillende niveaus. Vanuit dat perspectief kiest Landstede voor maatwerk. We helpen je eigenaarschap te ontwikkelen en regie te nemen over jouw eigen leerproces.

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Als je iets leert, gebeurt dat altijd in jouw hoofd. Leren is dus voor iedereen persoonlijk. Binnen de opleiding zal je zowel individueel, maar ook veel in groepen werken. Door te werken in groepen leer je samen te werken. Dit is een belangrijke bekwaamheid omdat in heel veel beroepen het werk in teams wordt uitgevoerd.
  Door samen te werken leer je ook goed te communiceren. Wanneer je met anderen praat, hoor je dingen die je al kende, of waarvan je juist nog weinig wist. Je werkt tijdens jouw opleiding daarom regelmatig samen, zodat je van en met elkaar kunt leren.

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  Je ontvangt in de eerste periode van je opleiding een aanbevolen route van je opleiding. Hierin kun je zien hoe je opleiding is opgebouwd, wanneer je op stage gaat en wanneer je op school bent. Je begint je opleiding met een introductieweek. Hierin zal het kennismaken met elkaar, de opleiding en de school centraal staan. Meer informatie hierover ontvang je in de uitnodigingsbrief voor de eerste lesdag.

  Wat je o.a. tegenkomt gedurende je opleiding:

  • TWIXX (lessen, workshops, instructie, gastlessen, enz)
  • LWP (werken aan grotere opdrachten, individueel of in een groepje)
  • Praktijkleren (leeractiviteiten in de praktijk)
  • BPV (stage bij een instelling of organisatie)
  • Keuzedelen (je kunt kiezen uit een keuzedelen aanbod, ter verdieping of verbreding)
  • Generieke vakken (Nederlands, rekenen en voor niveau 4 Engels)
  • Loopbaan en Burgerschap
  • Coaching
  • Groepsactiviteiten

 9. Startprogramma

  Je begint je opleiding met een introductieweek. Hierin zal het kennismaken met elkaar, de opleiding en de school centraal staan. Je ontvangt hier voorafgaand aan je opleiding informatie over.

  Tijdens de eerste fase van de opleiding nemen we de tijd om Landstede, onze onderwijslocatie, het digitale systeem dat we gebruiken te leren kennen en staan we stil bij wat je van ons kan verwachten en wat wij van jou verwachten. Ook staat in de eerste fase het beroepsbeeld waarvoor je wordt opgeleid centraal, leren we elkaar goed kennen en natuurlijk staan we ook bij jou stil, 'wie ben ik?', 'wat kan ik?' en 'wat wil ik?'

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  In het begin van je opleiding ontvang je van je coach de aanbevolen route van je opleiding. Daarin staat voor de komende studieduur hoe je opleiding eruitziet. Je rooster kun je digitaal inzien. Hierover krijg je in de introductieweek uitleg. Het jaar hebben we in vier periodes verdeeld die acht of negen weken duren. Na iedere periode heb je een bufferweek. In die week krijg je een aangepast rooster. In die week heb je de ruimte om eventueel opgelopen achterstanden in te halen en worden er activiteiten gepland, wat bijdraagt jouw beeld van het beroep scherper te krijgen.

  Naast geplande lessen op school die je in je rooster terug kunt vinden, plannen we door het jaar heen ook leeractiviteiten buiten school (praktijkleren). Tijdens kortdurende activiteiten buiten schooltijd (dit kan in het weekend of in de vakantie plaatsvinden) doe je (werk) ervaring op die van belang zijn om een goede beroepsbeoefenaar en betrokken mens in de samenleving te zijn.

  Ten slotte bestaat een groot gedeelte van de opleiding uit Beroeps Praktijk Vorming (BPV=stage). In de BPV zal je de beroepsgerichte examens uitvoeren. Daar staan we in deze gids later uitgebreider bij stil.  

 11. Herontwerptool

  Herontwerptool

  Bij de start van je opleiding maken we inzichtelijk hoe de opbouw van de opleiding eruit ziet. Je weet dan wat de planning is voor de geprogrammeerde drie schooljaren die voor de opleiding Maatschappelijk Zorg staan. 

  Dit is een planning voorafgaand aan de opleiding gemaakt. Hier kan vanaf geweken worden, wat we dan zullen communiceren. Wijzigingen op de planning komen voort uit nieuwe inzichten die zich voordoen gedurende de drie jaar waar de planning voor is gemaakt. Wijzigingen zullen altijd voor de klas het oogpunt van het verbeteren van de onderwijskwaliteit worden doorgevoerd. 

 12. Vakanties

  De jaarplanner is in te zien op Connect (Studentendashboard). In de eerste fase van je opleiding laten we zien waar je de informatie kunt vinden.

  We verwachten op de geplande lesdagen dat je op school onderwijs kunt volgen van 09.00 tot 17.00 uur. Tijdens projecten in of buiten de school en/of tijdens de BPV (stage) kan het zijn dat buiten deze lestijden, onderwijs aangeboden wordt. Uiteraard verwachten we je hierbij aanwezig en zullen dit vooraf communiceren. 

  Gedurende het schooljaar zijn er team- en studiedagen gepland voor de docenten. Op deze dagen zullen er geen of beperkte lessen zijn. Deze dagen staan in de jaarplanner. Eventuele extra ingeplande dagen zullen we tijdig met je communiceren.

 13. Digitale leeromgeving

  Bij Landstede noemen we jouw digitale leeromgeving Electronisch Talentvol Ontwikkelen (e-TO). In e-TO staan o.a. je Leerwerkprestaties (LWP's, oftewel grote opdrachten die je per periode individueel of in een groepje aangaat en afrondt), je resultaten van je examens, de afspraken die je maakt met je coach en je voortgang (leermeter). Zo kun je zien wat jouw voortgang is en kun je thuis laten zien wat je zoal op school doet en hoe je er voor staat. Met jouw coach kun je in e-TO jouw leerroute vastleggen om te komen tot het diploma. Je krijgt hier tijdens het startprogramma uitleg over en we leren je in dit systeem te werken.

  Naast e-TO heb je tijdens je opleiding toegang tot Office 365. Hier kun je al je materialen opslaan en gebruik maken van allerlei programma’s en krijg je een persoonlijk Landstede mailadres. Per mail communiceren we  Ook dit zal in de eerste weken van je opleiding uitgelegd worden. Je hebt dus een laptop nodig waarop je het Office pakket kunt laten draaien.

  In Microsoft Teams zal je coach een groep aanmaken om met elkaar materiaal te kunnen delen en te communiceren. 

 14. Trajectlijn

  In de trajectlijnen worden de kerntaken en werkprocessen beschreven waaraan je zal moeten voldoen volgens het kwalificatiedossier van je opleiding. Deze vind je in e-TO.De trajectlijnen zijn opgebouwd uit drie fasen: starter, gevorderde en beroepsbekwaam.

  Je begint in de startersfase waarin je je oriënteert op onderdelen die binnen de Maatschappelijke Zorg plaatsvinden. Je gaat werken aan je zelfbeeld, opleidings- en beroepsbeeld. Je leert door naar jezelf te kijken welke sterke en minder sterke competenties je hebt en welke je wilt versterken of ontwikkelen. Daarnaast ga je bezig met het beroepskwalificerende deel van de opleiding. Je leert in deze fase allerlei basiskennis en -vaardigheden die noodzakelijk zijn om zorg te kunnen bieden. Deze kennis en vaardigheden ga je gedurende je opleiding verder toepassen, uitdiepen en verbreden. Je wordt intensief begeleidt door de docent en je coach bij het formuleren van je leervragen.

  Na de startersfase kom je in de gevorderde fase. Je komt in aanraking met diverse doelgroepen. Naast het basisdeel, waar je nog mee bezig bent, ga je je ook verdiepen in het werkveld waar je stage gaat lopen of zou willen lopen. Daarnaast ga je je in deze fase verder verdiepen in het beroepsbeeld, zelfbeeld en opleidingsbeeld. Je gaat je verder verdiepen en experimenteren met het geleerde uit de periode die achter je ligt. In de gevorderde fase start je met examinering in de praktijk van werkprocessen (bepaalde beroepsonderdelen) wanneer je aangetoond hebt deze op voldoende manier te beheersen. Het is dus niet zo dat je op een door ons vastgesteld moment examineert, maar op het moment dat je zelf klaar bent om het examen (in de praktijk) aan te gaan. De leermeter is hierbij een middel, om te kunnen zien of je er klaar voor bent.

  Na de gevorderde fase kom je in de fase waarin je beroepsbekwaam gaat worden. Je leert de zorg/begeleiding zelfstandig plannen, uitvoeren en evalueren. Je werkt aan deskundigheidsbevordering en je bent bezig met kwaliteitszorg. Alles wat je hebt geleerd, pak je bij elkaar en ga je met elkaar verbinden. Je sluit je opleiding af wanneer je alle examens hebt behaald. Dit betreft zowel de beroepsgerichte examens als de generieke examens. 

  We hechten naast het beroepsgerichte en generieke deel van de opleiding, veel waarde aan je persoonlijke en sociale ontwikkeling. Bij alle beroepen wordt dit aspect steeds belangrijker, dat geldt helemaal voor het werkveld waar wij je voor opleiden.  

 15. LWP

  Tijdens de opleiding werk je aan leerwerkprestaties (LWP's). Door het werken aan deze LWP's leer je vaardigheden, een goede beroepshouding en doe je kennis op. Deze leerwerkprestaties zijn voorbereidingen op je examens op school of tijdens stage en bevatten grotere/complexe opdrachten waarin je werkt aan meerdere werkprocessen.  

  Je kunt in een LWP lezen aan welke kerntaken en werkprocessen je werkt. Daarnaast lees je in de LWP hoeveel uren je er ongeveer mee bezig bent en aan welke eisen je moet voldoen om de LWP goed te doorlopen. Je krijgt over het algemeen geen cijfers, wat je misschien gewend was op je vorige opleiding. Je krijgt feedback op de inhoud en het proces van werken aan je LWP, je geeft en ontvangt feedback van groepsgenoten en verwerkt die feedback in persoonlijke ontwikkelpunten. 

  Om praktische vaardigheden te trainen en te oefenen in het kader van verschillende LWP's kan je gebruik maken van het skills. In het skills bootsen we de praktijk na op school. 

 16. TWIXX/lesactiviteiten

  Een LWP wordt ondersteund door verschillende TWIXX'en. Je kunt een TWIXX volgen in een klaslokaal, in het skills of door middel van een opdracht buiten school, een excursie of gastles. Een TWIXX of een LWP kan dus zowel binnenschools als buitenschools gevolgd worden.

  Een TWIXX kan zijn een training, workshop, instructie, hoorcollege, gastles, opdracht etc. Voorbeelden van TWIXX'en kunnen zijn:  een rollenspel met een simulant, een PowerPoint over een onderwerp, werken aan opdrachten, het volgen van e-learning of een presentatie maken en geven.

 17. Individueel leerplan (ILP)

  Mocht je in overleg met je coach af willen en kunnen wijken van de aanbevolen route dan ga je een eigen individueel leerprogramma (ILP) en rooster krijgen. Hierdoor kun je dus naar eigen behoefte en in eigen tempo de opleiding volgen en afronden. Dit kan betekenen dat je ervoor kiest om verdieping aan te brengen in je opleiding, of wanneer je kunt aantonen werkprocessen te beheersen vanuit eerder opgedane ervaringen, je eerder of juist iets later komt tot het afronden van je opleiding. Alleen in overleg met je coach kan een ILP aangemaakt worden. Jouw ILP leggen we vast in e-TO. Hier maken we met elkaar duidelijke afspraken over, zodat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. We willen dus aansluiten op jouw leer- en ondersteuningsbehoefte.

 18. Feedback tijdens de LWP

  Tijdens het werken aan de LWP’s ontvang je feedback van de begeleidende docenten of instructeurs, maar ook van je groepsgenoten. Al deze feedback kun je verzamelen in e-TO, waarna je op de ontvangen feedback terug kunt kijken en er voor jezelf ontwikkelpunten uit kunt halen om mee aan de slag te gaan. Deze ontwikkelpunten bespreek je met je coach, zodat we je kunnen helpen in jouw persoonlijke leerpunten. Je hebt hier zelf dus een actieve rol in. Dat geldt ook voor het geven van feedback aan groepsgenoten. We leren met en van elkaar. 

  Wij als opleidingsteam, docenten en coaches vragen jou ook regelmatig om feedback op verschillende manieren. We willen ons onderwijs continue verbeteren en hebben jou daar dan ook heel hard voor nodig. Zoals gezegd: We leren allemaal van elkaar!

  Feedback geven en ontvangen is een kunst op zich en een hele effectieve manier om te leren/ontwikkelen. Dit onderwerp behandelen we in de eerste fase van je opleiding en zal je hele opleiding terugkomen. 

 19. Coach

  Je krijgt vanaf de introductiedagen een coach aangewezen. Jouw coach is een docent die onderdeel is van het opleidingsteam en een centrale rol speelt in jouw ontwikkeling. Jouw coach is ook de groepscoach van de klas waarin je geplaatst bent. In je lesrooster zal voor meerdere uren in de week 'Coach' staan, wat betekent dat je groepscoaching als klas volgt of de tijd besteed aan individuele coachgesprekken. Jouw coach zal de invulling van deze geroosterde momenten bespreken met de klas, zodat duidelijk is wat er verwacht wordt. Je bespreekt met jouw coach op individuele basis jouw voortgang in de opleiding. We verwachten dat je met jouw coach bespreekbaar maakt als er iets is wat jouw voortgang in de weg staat, want dan kunnen we met je zoeken naar een oplossing. We kunnen samen met jou extra ondersteuning aanvragen bij het SAB (Student Advies en Begeleiding). Bij het SAB werken verschillende professionals die je op verschillende terreinen kunnen begeleiden. Jouw coach zal vanaf de zijlijn het traject met het SAB volgen, want jouw coach is er in de eerste plaats om je te begeleiden naar het diploma Maatschappelijke Zorg en als waarde(n)vol mens in de samenleving. 

  Onze visie op coachen en begeleiden is 'van sturing naar zelfsturing'. Dit betekent dat we je in de eerste fase van je opleiding bij de hand nemen en naarmate je vordert in je opleiding en ontwikkelt naar volwassen/zelfstandig mens, we je steeds meer loslaten en vragen stellen, waardoor je vanuit jezelf  weloverwogen keuzes leert maken en zelf de regie neemt over jouw opleiding en ontwikkeling. Deze aanpak zal je helpen om de regie te nemen en te houden over je eigen (volwassen) leven en jouw zelfredzaamheid te versterken.

  Ons streven is dat je de coach die je hebt, het hele leerjaar houdt, zodat je een goede band op kunt bouwen. Het kan door omstandigheden voorkomen dat er een wisseling plaatsvindt. We zullen dit dan altijd met je communiceren en uitleg over geven. Ieder leerjaar krijg je een andere coach. Zo kun je van verschillende coaches leren. 

  Je kunt verwachten dat we ten minste iedere periode (ongeveer) een half uur met jou een persoonlijk gesprek voeren. Het verslag van het gesprek met gemaakte afspraken plaats je met je coach in e-TO onder 'notities coachgesprek'. Zo is duidelijk wat er over en weer is afgesproken om je zo goed mogelijk te begeleiden en welke stappen er gezet gaan worden om te komen tot je diploma.

  Als team voeren we meerdere keren per jaar een studentbespreking. Op dat moment bespreken we formeel iedere student binnen MZ. De coach zal eventuele adviezen vanuit het team met jou delen en is dus het verlengstuk vanuit het team naar jouw toe. Wanneer we ons zorgen maken voor wat betreft jouw voortgang (aanwezigheid, actieve deelname tijdens de activiteiten, houding/gedrag) dan zal in eerste instantie jouw coach dit met jou bespreken. Er worden verwachtingen over en weer opgesteld en vastgelegd in e-TO. Dit wordt geëvalueerd en wanneer het niet lukt om aan de verwachtingen te voldoen, dan stellen we een contract op, waarin beschreven staat wat wij verwachten van jou en welke ondersteuning wij jou zullen bieden om je te helpen. Deze stappen zijn bedoeld om je een zetje in de rug te geven om het diploma te halen. Lukt het niet om aan het contract te voldoen, dan zullen we een loopbaangesprek inplannen, om te kijken op welke opleiding je wel tot je recht komt. Jouw motivatie om de opleiding met een diploma af te ronden en dit laten zien in je houding/gedrag hechten wij veel waarde aan. De doelgroepen waarmee je aan het werk kan gaan in de richting van Maatschappelijke Zorg verdienen gemotiveerde begeleiding van professionals die wij mogen opleiden.

  Enkele jaren heeft het MBO vanuit de wet te maken met het Bindend Studie Advies (BSA). Iedere student krijgt richting het eind van het eerste leerjaar (april/mei) een BSA. Dit advies kan positef zijn (waar wij vanuit gaan) of negatief. Bij een positief BSA kun je de opleiding vervolgen. Bij een negatief BSA nemen we afscheid van elkaar, nadat we je geholpen hebben bij het zoeken naar een andere opleiding. Een negatief BSA komt nooit uit de lucht vallen. Jouw coach heeft gedurende het schooljaar dan al meerdere keren besproken wat er verwacht wordt ter verbetering, wat beschreven staat in e-TO, wanneer je <18 jaar bent hebben we dit met je ouders/opvoeders besproken en heb je enkele maanden voorafgaand aan het BSA een 'waarschuwingsbrief'  ontvangen, die de coach ook mondeling met je besproken heeft. In deze brief staat precies omschreven wat we verwachten en welke ondersteuning je van ons kunt verwachten. Het besluit is een teambesluit en wordt niet alleen door je coach genomen. Tijdens geroosterde groepscoaching geven we hier uitleg over. Gelukkig is onze ervaring dat we dit traject slechts enkele keren hebben moeten inzetten. Ons uitgangspunt is dat alles wat we doen of inzetten, het doel heeft om jou, de student te ondersteunen.      

  Jouw coach is dus je eerste aanspreekpunt voor alle aspecten van je opleiding. De coach hoeft niet overal direct een antwoord op te hebben, maar zal je verder helpen om de antwoorde te vinden!

 20. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Je hebt minimaal twee keer per jaar een leermetergesprek met je coach. Hierin laat je in e-TO zien aan je coach waar je staat, waarmee je bezig bent en waarmee je aan de slag gaat in je opleiding.

  HIe is binnen e-TO een systeem met schuifjes. Je schuift verder op de balk als je kunt laten zien dat je de vaardigheden kunt laten zien zoals deze beschreven staan in de leermeter. 

  We voeren ook loopbaangesprekken met je. We vinden het van belang dat je ook alvast kijkt naar wat je gaat doen als je het diploma behaald hebt. De gesprekken vinden zowel in de groep plaats als individueel. 

  Na je opleiding willen we je graag blijven volgen, om terug te horen hoe we ons onderwijs nog beter aan kunnen laten sluiten op het werkveld waar we voor opleiden en organiseren we bijeenkomsten om elkaar weer te ontmoeten en om over en weer te delen en leren van elkaar. Ook delen we vacatures met je na diplomering, waar je op zou kunnen solliciteren. Word dus 'Alumni' bij MZ als je bij ons op de opleiding hebben gezeten! (Alumni = 'oud-student, afgestudeerde')

 21. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Er zijn twee keer per jaar 10 minutengesprekken met ouders en studenten. Hiervoor kun je je samen met je ouders opgeven. Mochten er tussendoor vragen zijn, kun je die natuurlijk altijd aan je coach stellen en zonodig zal er een (telefonische) afspraak gemaakt worden met je ouders. Wanneer wij als opleidingsteam het van belang achten om een gesprek in te plannen of je ouders/verzorgers graag willen spreken, dan doen we dat in overleg met jou. Wanneer je nog geen 18 jaar bent, zullen we je ouders/verzorgers (moeten) betrekken als er iets speelt. Vanaf je 18e kun je zelf kenbaar maken of dat gebeurd of niet. Dit is wettelijk zo bepaald en daar houden we ons natuurlijk aan. Zijn er bijzonderheden waar we rekening mee moeten houden, dan bespreek je dit met je coach en maak je hier afspraken over. Deze afspraken staan dan in e-TO.

  Omdat docenten en coaches hun focus continue op jou, alle andere studenten, het werkveld en ons onderwijs in zijn geheel moeten hebben, zal er eerst logischerwijs een afspraak gemaakt moeten worden om in gesprek te gaan.

  In het schooljaar wordt er ook een ouderavond georganiseerd. Dit doe jij met je klas. Je laat dan als groep zien wat je hebt gedaan en geleerd. Zo geef je jouw ouders/verzorgers een beeld van de opleiding die je volgt. In voorbereiding, uitvoering en nazorg (evaluatie) werk je ook nog eens aan de competenties die het beroep van je vragen. Daar maak je met je groep een heel mooi moment van! 

 22. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  Een beroepsopleiding volgen is geen vrijblijvende zaak. Wij gaan ervan uit, dat jij gemotiveerd aan de opleiding begint, dat jij er bent en een actieve bijdrage levert. We leren met en van elkaar als klas, groep of team, waardoor jouw aanwezigheid en actieve bijdrage belangrijk is voor jezelf en anderen.

  We houden je aanwezigheid iedere onderwijsactiviteit bij in een systeem (Participatie). We verwachten dat wanneer je ziek bent, wij jouw afmelding ontvangen voor 08.30 uur. Ben je 18-, dan melden je ouders/verzorgers je af. We hebben voor afmelden een systeem, de Eduarte App. Je krijgt daar uitleg over tijdens coaching.

  Jouw aanwezigheid en actieve deelname tijdens alle onderwijsactiviteiten is gespreksonderwerp tijdens coachgesprekken. 

  In de algemene informatiegids heb je al kunnen lezen wat hier onder verstaan wordt en wat de wettelijke regels en het Landstede beleid is. We zullen jou (en je ouders) betrekken, wanneer we vervolgstappen moeten nemen. We zullen de regels die wettelijk bepaald zijn ook bij de start van je opleiding bespreken, zodat je weet wat je van ons kan verwachten.

 23. Korte beschrijving van de examinering

  Examenplan

  De basis voor het onderwijs en de examinering is het kwalificatiedossier, de kwalificatie-eisen Loopbaan & Burgerschap in het mbo en de generieke eisen voor taal en rekenen. Deze eisen zijn afhankelijk van het niveau dat je volgt. In het examenplan (de kluis in e-TO) vind je een overzicht van de examens die je voor jouw opleiding moet behalen om je diploma in ontvangst te kunnen nemen.

  Praktijkexamens

  Voorafgaand aan de examinering ontvang je een map (Prove2Move) met daarin de examenopdrachten.

  In deze map met examenopdrachten staat beschreven hoe je de examenopdrachten moet uitvoeren. Ook krijg je voorlichting over het voorbereiden, uitvoeren van praktijkexamens en het inleveren van de bewijslast.  

  De praktijkexamens(MZ) voer je dus uit in de praktijk, tijdens je BPV. Enkele examens daarvan noemen we CGI (Criterium Gericht Interview). Deze examenonderdelen bestaan uit het voeren van een gesprek/interview en wordt op school afgenomen door een CGI examinator van school met in sommige gevallen daarbij een beoordelaar uit de praktijk. 

  Alle examens staan beschreven in de map en moeten voldoen aan de richtlijnen zoals deze omschreven staan. Examinatoren/beoordelaars houden zich aan deze richtlijnen. Pas wanneer de richtlijnen gevolgd zijn, kan het examen aangegaan worden. Dit proces en randvoorwaarden nemen we klassikaal en individueel met je door, zodat je weet wat en hoe er van je gevraagd wordt.  

  Keuzedelen

  De examens van de keuzedelen zijn gekoppeld aan het desbetreffende keuzedeel. Zorg dat je voordat je kiest weet hoe de examinering wordt gedaan. Dit kan op school, maar ook in de praktijk zijn. 

  Generieke examens

  Voor Nederlands, Engels (alleen niveau 4) en rekenen leg je de examens af op school. Voor de talen gaat het om meerdere examens (schrijven, spreken/gesprekken voeren, lezen en luisteren). Rekenen telt vanaf het schooljaar 2022 mee in de zak- en slaagregeling (daarvoor telde dit cijfer niet mee). Je kunt je inplannen voor het aangaan van de verschillende examens. De planning en werkwijze worden door je coach klassikaal besproken en laat zien waar alle informatie te vinden is. Voor de generieke examens is landelijk de norm vastgesteld voor ieder niveau binnen het MBO.

  Examineren is een formeel moment. Misschien niet zoals je gewend bent uit je ervaringen van de middelbare school. Iedereen tegelijk op een vastgesteld moment. Voor het MBO, bij MZ geldt dat je jouw eigen leerroute doorloopt en examen doet op jouw moment. Omdat het om examineren gaat, zijn er strakke richtlijnen voorafgaand en tijdens ieder examen. Wij als opleidingsteam en jij als student dienen ons te houden aan de vastgestelde richtlijnen. Wanneer hiervan afgeweken wordt zonder dat dit door een examencommissie (DEC) is vastgesteld, dan zal het examen nietig worden verklaard, wat inhoudt dat je het examen opnieuw zal moeten aangaan. Dit willen jij en wij niet, dus heb je twijfels of de gevraagde documenten, de voorbereiding of de uitvoering niet loopt zoals is vastgesteld, maak dit direct bespreekbaar met je coach, zodat deze jouw twijfels kan checken bij de juiste persoon die gaat over examinering binnen MZ. Dit zullen wij bij iedere twijfel ook doen, om te voorkomen dat op het laatste moment er geen diploma uitgereikt kan worden door een onvolkomenheid. Als opleidingsteam hebben we de plicht dat iedere door ons uitgegeven diploma voldoet aan de gestelde voorwaarden, zodat we kunnen komen tot 'verantwoord diplomabesluit' en het diploma MZ voor jou, je medestudenten, toekomstige werknemers in het werkveld, de waarde heeft die het verdiend!

 24. Werkwijze en procedure

  De examencommissie

  Elke opleiding heeft een decentrale examencommissie (DEC). Tijdens je opleiding verzamel je bewijzen en behaal je examenresultaten. Deze resultaten worden in e-TO ('de kluis') opgeslagen. Bewijzen van die resultaten, samen met documenten die beschreven staan op een zogenaamd PV (proces Verbaal in jouw diplomadossier) moeten in jouw diplomadossier. Wanneer je aan alle examenonderdelen hebt voldaan en jouw dossier is volledig, controleert de DEC dit en geeft dan toestemming om het diploma uit te reiken. Je begrijpt dit heel nauwkeurig voor elkaar moet zijn. Met je coach check je op momenten of de documenten die in je dossier horen te zitten erin zitten en of dit overeen komt met de resultaten in e-TO. 

  De reden dat dit zo nauwkeurig moet is dat iedere diploma waarde heeft, dus ook jouw diploma, waar je hard voor hebt gewerkt!

  Denk je recht op vrijstelling(en) te hebben, omdat je al resultaten hebt behaald voor een bepaald vak, dan is de route altijd via je coach en de aanvraag doen bij de DEC. Alleen zij mogen uitspraken doen of een vrijstelling wordt toegekend. 

  Je kunt bij de DEC ook terecht bij klachten, fraude of andere onrechtmatigheden rond het proces van examinering. Je kunt dit doen door via je coach in contact te komen met het teamlid van MZ dat zich richt op examinering. Deze persoon zal je dan veder helpen.

  Het examenbureau

  Per locatie is er een examenbureau. Het examenbureau is verantwoordelijk voor het plannen, de afname en de verwerking van de centrale examens Nederlands, Engels en rekenen. 

  Taken van het examenbureau zijn o.a.:

  • publiceren van centrale- en/of instellingsexamenresultaten in e-TO;
  • opstellen en/of laten opstellen van examenroosters;
  • verspreiden van examenroosters onder belanghebbenden;
  • regelen van examenruimtes;
  • regelen en instrueren en begeleiden van surveillanten;
  • aanvragen indienen bij de examencommissie: bijvoorbeeld examentijdverlenging voor studenten die korter dan zes jaar in Nederland verblijven, vrijstellingen, alternatieve keuzedelen of deelname aan ER-examens;
  • melden van onregelmatigheden en/of klachten tijdens schoolexamens bij de examencommissie;
  • inzage geven in beoordeelde examens aan studenten;
  • verwerken van verzoeken, aanvragen en klachten van studenten in e-TO;
  • archiveren van o.a. examens, urenstaten BPV, voldoende voor de BPV en processen-verbaal diplomering;
  • vernietigen van examens na afloop van de bewaartermijn; de examenstukken worden door het examenbureau bewaard in jouw examendossier ( tot anderhalf jaar na het behalen van je diploma). Je kunt voor het einde van die termijn een verzoek indienen bij het examenbureau voor teruggave van de examenstukken. Doe je dir niet, dan worden de examenstukken vernietigd.  

  Contactgegevens examenbureau Maatschappelijke Zorg Dokterspad 2 Zwolle:

   Zwolle:             examenbureauzwolleb@landstede.nl  

  Instellingsexamens en centrale examens (CE)

  Nederlands en Engels schrijven, spreken en gesprekken voeren en loopbaan en burgerschap zijn instellingsexamens. Rekenen, Nederlands en Engels lezen en luisteren zijn centrale oftewel landelijke examens.

  De coach en vakdocenten informeren jou over de niveaus en de afname van de genoemde examens. Als je gaat beginnen aan de centrale examens ontvang je de examenkrant waarin je belangrijke informatie vindt. Bewaar deze goed en lees deze aandachtig door.

  Afwezigheid examens

  Bij afwezigheid van schriftelijke examens meld je je voorafgaand aan het examen bij het examenbureau af. Wanneer dit niet is gebeurd en je kunt aantonen dat er sprake was van overmacht waardoor je het examen niet kon bijwonen of afmaken, kun je via het examenbureau bij de DEC een verzoek voor behoud van gelegenheid indienen. In dit verzoek leg je de reden van afwezigheid uit en lever je bewijsmateriaal aan. Als de DEC  jouw verzoek goedkeurt, mag je het examen opnieuw doen.

  Aangepaste examenmogelijkheden Nederlands, rekenen en Engels

  Indien nodig kun je gebruik maken van extra faciliteiten - zoals extra tijd of extra hulpmiddelen – aanvragen bij het SAB. De aanvraag voor extra faciliteiten dient het SAB via e-TO in bij de DEC, De DEC beslist of deze gehonoreerd wordt. Doe deze aanvraag bij de start van je opleiding in overleg met je coach.

  Recht op inzage Nederlands, rekenen en Engels

  Na de publicatie van het beoordelingsresultaat in e-TO heb je binnen 10 dagen recht op inzage in het gemaakte examen. Dit kan worden aangevraagd bij het examenbureau.

  Recht op een herkansing en overmacht

  Wettelijk heb je recht op een tweede gelegenheid voor ieder examenmoment. Deze tweede gelegenheid wordt op een redelijke termijn opnieuw aangeboden. Een reden tot tweede gelegenheid kan zijn dat je een onvoldoende hebt behaald.

  Voor de tweede gelegenheid van een praktijkexamen vraag je bij de resultaatverantwoordelijke kwaliteit en examinering een nieuw beoordelingsformulier aan dat is voorzien is van het stempel ‘Herkansing’. 

  Examendeelnemer

  Als je examens twee keer hebt gedaan en je hebt een onvoldoende gehaald, waardoor je niet slaagt, kun je de onvoldoende examens als examendeelnemer nog een keer doen. Hieraan zijn kosten en voorwaarden aan verbonden. Mocht je in die situatie terechtkomen, zorg dat je dan van alle rechten en plichten op de hoogte bent.

 25. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  Werkveldoriëntatie

  In de eerste fase van je opleiding ga je nog niet op direct op BPV (BeroepsPraktijk Vorming = stage). We zullen aandacht hebben voor de verschillende mogelijkheden binnen het werkveld, door je werkveldoriëntatie BPV te laten ervaren. Dit draagt bij aan een goed beroepsbeeld, zodat je al snel weet waarvoor je wordt opgeleid. Studenten MZ die richting het einde van hun opleiding gaan, zullen hierin een rol spelen, zodat we leren van elkaars ervaringen. Wanneer je zelf richting de eindfase van je opleiding gaat, verwachten we dit ook van jou richting de op dat moment startende studenten. 

  BPV (BeroepsPraktijk Vorming stage)

  In het tweede deel van het eerste leerjaar ga je op BPV, om al snel in aanraking te komen met het werkveld waarvoor je wordt opgeleid. In de BPV werk je aan ontwikkelingsgerichte opdrachten en doe je examens in de praktijk. Het kwalificatiedossier en het beroepsprofiel zijn de uitgangspunten voor deze ontwikkelingsgerichte opdrachten en de examens. Je plant met hulp van je begeleider op school de examens in die je aan wil gaan, zodra je laat zien hier klaar voor te zijn, zodat de kans van slagen zo groot mogelijk is. Op je BPV word je begeleid door een begeleider die werkt bij de instelling of organisatie waar je werkzaam bent. Net als op school werk je er ook tijdens de BPV in stappen naartoe dat je een beginnend beroepsbeoefenaar MZ wordt en zelf initiatief neemt, doe dit altijd in overleg met je begeleider, zodat we je hierop kunnen coachen/begeleiden. 

  De beroepsgerichte examens vinden in de praktijk plaats, op de BPV. Het belang van oefenen, feedback vragen en evalueren/reflecteren is groot. Vraag dus om feedback van je begeleider en neem initiatief om te oefenen, vooral wat je nog lastig vindt, zodat jouw kans van het behalen van de examens zo groot mogelijk maakt.

  Je ontvant een BPV gids voorafgaand aan je BPV. Deze gids wordt tijdens coachles doorgenomen. In de BPV gids kun je vrijwel alle vragen die je zou kunnen hebben terugvinden, zo niet, dan kun je deze stellen aan jouw coach of de BPV coördinator op school.  

  Internationale BPV (IBPV)

  Het is mogelijk om BPV in het buitenland te lopen, we noemen dat IBPV. Hierover ontvang je tijdens je opleiding informatie. Op school is er iemand die je hierin kan begeleiden. Er zijn bijvoorbeeld subsidies voor bepaalde BPV in Europa. Uiteraard zul je bij het aangaan van IBPV zelf initiatief moeten nemen in de voorbereiding, omdat we willen zien dat je jezelf kunt redden in het buitenland. 

  BPV overeenkomst (BPVO)

  Let op: Voor iedere BPV geldt dat er voorafgaand aan je BPV een door alle partijen (school, BPV instelling, jou zelf en je ouders bij 18- jaar) getekende BPVO bij de administratie van MZ retour moet zijn. Pas dan tellen de gemaakte uren en jouw gemaakte examens mee om te kunnen diplomeren. We houden ons uiteraard aan de voorwaarden die staan in deze overeenkomst (rechten en plcihten). Het is alleen toegestaan om bij een door het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkende instelling of organisatie op BPV te gaan. 

  Dit alles zullen we ook tijdens coachmomenten in de klas en/of individueel bespreken.

  Praktijkleren zonder BPV

  Omdat je een beroepsopleiding volgt, vinden we het nodig je veel in of aan de beroepspraktijk te laten deelnemen. Buiten de geplande BPV met overeenkomst, sluiten we ook aan bij activiteiten buiten school waarvan je kunt leren. Soms komen mooie leerervaringen waar we als opleiding op in willen zetten ineens voorbij, vanuit een vraag uit het werkveld. Als we van jou inzet verwachten, dan communiceren we dit zo spoedig mogelijk met je. Als er een bijzondere reden is dat je hier niet bij aanwezig kan zijn, dan bespreek je dit met je coach. We verwachten dat je, wanneer je hierop ingezet wordt, je op tijd en vanuit een positieve, actieve deelname aanwezig bent en je houding past bij de competenties die van een MZ-er verwacht worden. We gaan bij deze leeractiviteiten hetzelfde om als geroosterde lessen op school.

  Het opbouwen van jouw netwerk begint bij de start van jouw opleiding, wees daar bewust van!

 26. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Tijdens de BPV word je zowel vanuit school als vanuit de zorginstelling begeleid. Op school zal je coach je begeleiden bij de voorbereiding op de BPV door de BPV-gids klassikaal door te nemen en de randvoorwaarden te bespreken. 

  Vanuit school is er een docent, meestal je coach, die verbinding met jou legt tussen de BPV en school. In de eerste fase van je BPV zal er telefonisch contact zijn met je begeleider op je BPV. afhankelijk van de duur van de BPV, zal er een tussenevaluatie plaatsvinden tussen jou, je begeleider op de BPV en school en wordt de BPV afgesloten met een eindgesprek en beoordeling. Wanneer je een half jaar op BPV bent, zal er geen formele tussenevaluatie plaatsvinden als de situatie daar niet om vraagt. Er zal regelmatig met jou de voortgang besproken worden op je BPV. Wanneer de situatie erom vraagt, dat kan zijn dat wij als school een extra gesprek willen voeren, dat jij dat wil of dat de BPV daarom vraagt, dan plannen we dat in. 

  We verwachten van je dat je jouw coach op de hoogte houdt van de voortgang op je BPV. 

  De stage mag je nooit zelf beëindigen. Wanneer er problemen zijn, leg je direct contact met je coach. Hij/zij zal samen met jou kijken wat er nodig is en welke acties ondernomen kunnen worden. Wanneer je de stage zonder overleg beëindigt, wordt er gekeken of en hoe je je opleiding kan vervolgen. Dat is afhankelijk van de reden van de beëndiging. 

  Een BPV sluit je af met een beoordelingsgesprek. Onderwerpen van beoordeling zijn: beroepshouding, BPV-opdrachten en de BPV-uren. Om de BPV goed te kunnen afronden moet je voldoen aan de gestelde BPV-uren, deze zijn vooraf kenbaar gemaakt middels een BPVO (Beroepspraktijkvorming overeenkomst).

 27. Organisatie van de BPV

  We staan in contact met verschillende instellingen en organisaties binnen het werkveld Maatschappelijke Zorg. Bij het zoeken naar een geschikte BPV plek, ondersteunen we je. Het uitgangspunt is wel dat je hierin zoveel als mogelijk zelf actie onderneemt en je bij tijds hulp vraagt, mocht je er niet uitkomen (we besteden hier tijdens coaching  tijd aan). Door zelf te zoeken naar een voor jou geschikte BPV plek, neem je initiatief, wat weer zal bijdragen aan het vergroten van je eigen verantwoordelijkheid. We ondersteunen je en als het nodig is kijken we met je mee in het proces van het zoeken en de manier van sollciteren naar een voor jou passende BPV plek (goede BPV match).

  Een voor jou goede BPV plek kan reistijd met zich meebrengen. Ideaal is dat de BPV dichtbij je huis is. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Bekijk voorafgaand aan je sollcitatie hoe de verbinding is en of het haalbaar is dat je op tijd aanwezig kunt zijn én weer veilig thuis kunt komen als je gebruik maakt van het OV, omdat binnen het werkveld gevraagd kan worden buiten kantooruren (na 17.00 uur, in de vakantie of in het weekend) inzet van je gevraagd wordt. Maak dit bespreekbaar tijdens je sollicitatiegesprek, zodat de verwachtingen over en weer helder zijn.

  Binnen ons opleidingsteam MZ is er een teamlid dat zich richt op BPV. Mocht er een calamiteit zijn, dan zal jouw coach dit met hem/haar bespreekbaar maken, om te komen tot een goede oplossing. Je staat er zeker niet alleen voor!

 28. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  SAB

  Het kan zijn dat jij vanwege persoonlijke problematiek, studieproblemen of om een andere reden extra begeleiding nodig hebt. Dat kan zijn op het gebied van taal/rekenen, je beroepskeuze of studieloopbaanbegeleiding of bijvoorbeeld studievaardigheden. Je coach wijst je dan de weg en als je coach je onvoldoende begeleiding kan bieden verwijst hij/zij je naar het Student Advies & Begeleiding (SAB). Bij SAB werken orthopedagogen, psychologen en loopbaandeskundigen die, als dat nodig is en in overleg met jou, ook contact opnemen met de Jeugdhulpverlening. Wat er nodig is, is afhankelijk van je vraag. Je spreekt samen met je coach en een studentadviseur af van welke extra ondersteuning je gebruik maakt en in welke periode dat gaat gebeuren. Extra ondersteuning vindt plaats op de volgende gebieden:

  • Leren en gedrag

  • Loopbaanadvies

  • Psychosociaal

  Het SAB is laagdrempelig en hopen dat wanneer je ergens in vastloopt, je snel bij je coach aan de bel trekt, zodat wij je de ondersteuning kunnen bieden die je nodig hebt. We staan voor een veilig schoolklimaat, waar iedereen zichzelf mag zijn en waar fouten maken moet om van te leren. 

  Leren in het skills 

  In de SKILLS ruimte leer je vaardigheden in een nagebootste omgeving. Daar staan materialen die je gebruikt om bijvoorbeeld verpleegdkunidge handelingen uit te voeren. In die ruimte gelden gedragsregels en lopen docenten en/of instructeurs rond. Zij hebben daar de leiding en vanwege veiligheid is het van belang de instructie van hen op te volgen.

  Tijdens de BPV draag je de kleding die de instelling waar je stage loopt voorschrijft. Als het gaat om beroepskleding, wordt dit in de meeste gevallen verstrekt door de zorginstelling. Deze heb je gedurende je stage in bruikleen. Zorginstellingen kunnen regels hebben rondom tattoo's en het dragen van piercings, oorbellen of andere sieraden. Deze regels moeten worden gevolgd.

  Medische verklaring

  Voor het uitvoeren van de beroepspraktijkvorming is geen medische verklaring nodig. Wanneer het jou niet lukt om aan competenties te kunnen voldoen die essentieel zijn voor het uitoefenen van het beroep, dan gaan we hierin met je over in gesprek. We zijn eerlijk naar jou en geven je dan ook een eerlijk advies, wanneer de haalbaarheid van jouw diploma en/of het werken in het MZ werkveld niet haalbaar is. 

  Beroepsgeheim

  Jij als student, evenals degene die reeds tot het beroep is toegetreden, bent verplicht geheim te houden al hetgeen je gedurende de opleiding tot het beroep is toevertrouwd, of hetgeen daarbij jou ter kennis is gekomen, of waarvan je het vertrouwelijk karakter moet bewaren.

  Vaccinatie en VOG

  Vele instellingen stellen voor de stage een hepatitis B vaccinatie verplicht. Dit ter bescherming van zowel de student als de zorgvrager. De kosten van de vaccinatie komen voor rekening van Landstede. De school organiseert een informatie bijeenkomst over de hepatitis B vaccinatie. Dit wordt georganiseerd door de school. Uiteraard verplichten wij je niet tot laten vaccineren. Wanneer je 18- bent, doe je dat in overleg met je ouders/verzorgers. Het kan gevolg hebben op de voortgang van je opleiding, wanneer je beslist je niet te laten vaccineren, omdat er instellingen zijn die dit verplicht stellen. Je coach kijkt als dat nodig is mee, waarbij we ons best doen om te zoeken naar een oplossing.

  Er zijn instellingen die vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De student kan bij de staginstelling vragen naar een eventuele vergoeding.  

 29. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  Dit is de studdentenadministratie. Onze studentenadministratie zit in de ruimte naast de teamkamer. Zij zorgen voor de overeenkomsten en de verwerking ervan. Ze doen dus erg veel achter de schermen. Wanneer er iets niet klopt, dan zal de administratie je vragen om eventuele documenten die missen, aan te leveren. 

 30. Vertrouwenspersoon

  Landstede is een veilige school voor iedereen

  ...en wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

  Lastig gevallen worden...
  Discriminerende opmerkingen...
  Ongewenste aanrakingen...
  Pesten...
  Ongewenste (digitale) aandacht...
  Intimidatie...
  Agressief gedrag en bedreigingen...

  Herken je dit?
  Wij noemen dit ongewenst gedrag.

  Een veilige plek voor iedereen
  Landstede keurt ongewenst gedrag af. Dit betekent dat klachten serieus behandeld worden en dat de school zonodig optreedt. Wanneer je een klacht hebt, kan een vertrouwenspersoon je helpen.

  Iedereen hoort respect voor elkaar te hebben. Daar gaan we op onze school van uit.
  We maken hier samen afspraken over. Zo wordt de school een veilige plek voor iedereen

  De vertrouwenspersoon aan het Dokterspad is Pieta Mensink. Er hangen door de school posters met de gegevens van haar, zodat je haar kunt benaderen, wanneer jij denkt dat dit nodig is.

 31. Specifieke afspraken en regels

  In elk gezin, vriendengroep, sportvereniging e.d. gelden afspraken die structuur en duidelijkheid geven om het met elkaar gezellig en leefbaar te houden, zo ook op Landstede. Want alleen in een prettige leer- en werkomgeving kan er optmaal gepresteert worden. 

  1. Omgaan met elkaar:

  We spreken elkaar beleefd aan en laten de ander tot zijn/haar recht komen. Om de privacy van iedereen te kunnen waarborgen mag er tijdens de lessen en alle andere onderwijsactiviteiten niet gefotografeerd of gefilmd worden. Wanneer dit wel gewenst is, kan de docent hier toestemming voor geven. Het spreekt voor zich dat je zorgvuldig omgaat met elkaar en anderen via Instagram, TikTok en andere social media. 

  2. Ziek/geoorloofd afwezig:

  Je kan jezelf ziek afmelden zoals afgesproken. Wanneer je nog geen 18 jaar bent dan doen je ouders/verzorgers dit voor jou. Dit kan ook wanneer je naar de huisarts of tandarts moet. Deze regels gelden ook als je op stage bent. 

  Wanneer je verlof aan wilt vragen, omdat je bijvoorbeeld naar een bruiloft, begrafenis, autorij-examen, ed. zou moeten, dan doe je dat zo spoedig in overleg met je coach. Bij 18- doet je ouder/verzorger dit met je coach (mail/telefoon). 

  3. Eten en drinken op school:

  Eten en drinken doe je in de daarvoor aangewezen pauzes en op de plekken die daarvoor aangewezen zijn. Voor iedere situatie die daarvan afwijkt, is dit in overleg gegaan met de docent. De lokalen gaan tijdens alle pauzes op slot.

  Een flesje water is toegestaan.

  4. Gebruik laptop:

  Tijdens de lessen is het gebruik van een laptop toegestaan ten behoeve van het te volgen onderwijs. Wanneer de docent aangeeft dat de laptop niet gebruikt wordt tijdens de les, dan wordt de laptop dichtgeklapt. Je hebt dagelijks naast je boeken, een opgeladen laptop, pen en papier bij je om de lessen te kunnen volgen en om actief mee te kunnen doen.

  5. Telefoon:

  Tijdens de les, dus ook tijdens het werken in leerteams, wordt er geen gebruik gemaakt van mobiele telefoons, tenzij je deze voor de opdrachten nodig hebt of de docent aangeeft dat je deze mag gebruiken. Je mobiele telefoon zit in je tas en staat uit, zodat je niet afgeleid wordt. Naarmate je vordert in de opleiding en laat zien om te kunnen gaan met je telefoon binnen handbereik, kunnen daar afspraken over gemaakt worden. Om kunnen gaan met je telefoon, betekent dat de telefoon voor niemand storend is en iedereen kan focussen op dat wat gevraagd wordt. Dit in overleg met de lesgevende docent en coach. Uitzonderingen om je telefoon in het zicht te houden, doe je altijd en iedere les bij jouw coach en de betrokken docent.

  6. Skills:

  De regels van het skills worden in de 1e skillsles uitgelegd.

  7. Begin lessen:

  Op het tijdstip dat de les start ben je aanwezig in het lokaal en klaar om de les te volgen. Ben je te laat dan wacht je tot de lesgevende docent je toestemming geeft om binnen te komen. In overleg met je coach haal je de gemiste les in. Wanneer je regelmatig te laat komt, dan gaat je coach met je in gesprek. Ook hier gaat het om jouw beroepshouding. Als Maatschappelijke Zorg medewerker is het belangrijk dat je op tijd op je afspraak bent. 

  8. Lokaal:

  Het lokaal en alles wat daar instaat, laat je na gebruik netjes en opgeruimd achter. Werken en leren in een nette omgeving draagt bij aan de kwaliteit van je werk. Na iedere les kijken we om ons heen en geven het goede voorbeeld door de ruimte netjes achter te laten (propjes, flesjes in de pullenbak, tafel recht en stoel aangeschoven.) Dit geldt voor alle ruimtes, zoals de kantine, buiten school en op de BPV. 

  9. Uitval van lessen:

  Lessen kunnen uitvallen door omstandigheden. Helaas ook op het laatste moment door bijvoobeeld ziekte van een docent of een andere vervelende gebeurtenis. We doen ons best om je z.s.m. te informeren. Hier maak je met je klas bij de start afspraken over met je coach. Toch kan het zijn dat je op school komt en te horen krijgt dat een les is komen te vervallen. Dat is heel vervelend. Gelukkig kan je altijd zelfstandig aan de slag met taken en opdrachten. 

  Klachtenprocedure:

  Waar (samen)gewerkt wordt, kan er altijd iets voorvallen wat niemand graag zou willen, een conflict. Omgaan met conflicten en het oplossen van problemen  zijn vaardigheden die binnen het MZ werkveld geregeld voor kunnen komen en waarbij het de bedoeling is dat je deze uitspreekt met de juiste persoon op een goed moment (wanneer de emoties wat gezakt zijn). Dat is niet altijd even makkelijk en ook daarin mogen fouten gemaakt worden om van te leren. Kom je er niet uit met de ander, dan bespreek je dit met je coach. Lukt het nog steeds niet, dan kun je er iemand bijhalen die binnen het team MZ (Studentsucces) daar bij kan ondersteunen. Lukt dat nog steeds niet, dan kun je naar de teamleider toe om te komen tot een oplossing. Als laatste stap is er een directeur van de school waar je bij aan zou kunnen kloppen, voordat je een klacht in zou kunnen dienen. Deze stappen noemen we de 'escalatieladder'. Goed om te weten dat je dus veel wegen hebt om te bewandelen als je ergens niet uitkomt (medestudent of personeelslid). Ons doel is dat iedereen zich prettig voelt op school, zodat je het beste uit jezelf kunt halen.

  We wensen je een hele fijne, leerzame en succesvolle tijd op onze mooie school met mooie mensen toe!

  Team Maatschappelijke Zorg Zwolle    

 32. Geen examenplan beschikbaar