Landstede - Opleidingen

Servicemedewerker (26007) BOL 2022-2023 Elburg, Kruidenlaan 1

 1. Welkom

  Welkom

  Je gekozen hebt voor een mbo niveau 2 opleiding op het Nuborgh College Oostenlicht. Deze opleiding is in samenwerking met mbo Menso Alting. Je kiest daarmee voor een opleiding binnen een vertrouwde leer- en werkomgeving. Dé start (of een mooi vervolg) voor een fantastische en betekenisvolle loopbaan naar een vervolgopleiding of werk.

  In deze opleidingsgids vind je meer informatie over je opleiding.

 2. Visie op de opleiding

  Aanleiding

  We leven met elkaar in een snel veranderende samenleving. Er komt veel op jongeren af en op jonge leeftijd wordt er al veel van hen gevraagd. Daarnaast is ieder mens uniek en heeft zijn eigen persoonskenmerken, wensen en behoeften. Om jongeren een goede start te geven in deze samenleving vinden we het  belangrijk dat jongeren kunnen leren en ontwikkelen op een manier die bij hen past. Leer en ontwikkelprogramma’s worden daarom met studenten afgestemd en samen zoeken we naar wat jouw helpt om te worden wie je bent.

  Identiteit

  Vertrekpunt hierbij is dat wij als kinderen van God iedere dag een nieuwe kans en keuze krijgen. Die kans en keuze willen wij ook onze leerlingen en studenten iedere dag opnieuw bieden. Volwassen worden, leren en (samen)leven gaat met vallen en opstaan. Wij laten jou niet los, helpen je waar we kunnen overeind en gaan samen verder! We begeleiden jou naar een zelfstandige plek in de samenleving waar jij je als jong volwassene staande kan houden. (eigen mening eigen normen en waarden) Hiermee proberen we het voorbeeld te volgen van Jezus die ons in de bijbel voorleeft  een samenleving te zijn waarin we oog hebben voor elkaar.

  De doelgroep

  Leerlingen die nu in basis- of kaderberoepsgerichte leerweg klas 4 zitten kunnen na het behalen van het diploma op het Oostenlicht doorstromen en zo lokaal hun mbo2 diploma behalen.  Ook leerlingen die na Entree (mbo niveau 1) willen doorstromen hebben deze mogelijkheid. Het mbo 2 diploma is de wettelijk verplichte startkwalificatie om aan het werk te mogen of verder te studeren op mbo niveau 3. Leerlingen die geen uitzicht hebben op een vmbo diploma of niet goed aarden in het schoolsysteem van het vmbo kunnen voortijdig instromen in de (pre)-mbo2 leerroute.

  De voordelen

  De doorlopende leerroutes mbo2  bieden voordelen.

  De leerstof is afgestemd tussen vbmo en mbo

  De opleidingen worden lokaal aangeboden

  Je bent bekend en in beeld bij de docenten

  Bij aanvang kan er direct gestart worden met de stage (beroepspraktijkvorming)

  Er is meer ruimte voor maatwerk waardoor het makkelijker wordt om het mbo niveau 2 traject op eigen tempo te doorlopen en door te stromen naar werk of een niveau 3 opleiding.

  Er kan vroegtijdig  ingespeeld worden op de individuele leer- en zorgbehoeften

  Ook als nog niet helemaal duidelijk is welke richting je graag op wil is dat geen probleem. Switchen tussen de verschillende opleidingen is gaanderweg het traject heel goed mogelijk.

  Maatwerk

  Om maatwerk te kunnen leveren is het belangrijk te weten wie jij bent, waar je voor staat, wat je al kan en wat je graag wil. Soms is nog helemaal niet duidelijk wat dat allemaal is. Om daar samen achter te komen zullen we je op een persoonlijke en open manier begeleiden. We vinden het belangrijk dat dit op een veilige, betrouwbare en betrokken manier gebeurd. Daar mag je ons op aanspreken en andersom zullen wij dit ook doen. Soms is het fijn dat ouders ook meedenken als het even moeilijk is. Dan ondersteunen we jou met elkaar. Uiteindelijk zal je steeds meer leren hoe je zelfstandig richting kan geven aan je studie, werk en leven.

  De toekomst

  Als jij je diploma hebt gehaald heb je een startkwalificatie om deel te nemen aan de arbeidsmarkt en/of door te studeren op een niveau 3 opleiding. Maar bovenal ben je een gecertificeerd mooi mens geworden, die zichzelf kan redden in de samenleving, waar werken een onderdeel van is. Je hebt ontwikkeling laten zien op persoonlijk en vakinhoudelijk gebied. Jij bent straks die goede werknemer en collega, vakman of vakvrouw, maar ook die goede vriend(in) en fijne buur. Jij hebt oog voor de ander en daarmee voor de toekomst!

 3. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Je hebt een unieke set aan talenten en mogelijkheden gekregen. Daarom willen we daarin in het onderwijs op aansluiten. Ook houden we rekening met de dingen die jou minder goed afgaan. Daarop bouwen we dan vervolgens een passende onderwijsroute. Dit wordt ook wel gepersonaliseerd leren genoemd.  Door jouw ontwikkeling en het goed inzetten van talenten groeit vakmanschap en groei jij als mens. Met de talenten die jij ontvangen hebt mag je zo van betekenis zijn voor anderen.

 4. Individueel leren en leren in groepen

  Leren werkt bij iedereen anders. En dat mag je ontwikkelen. Daarom leren we jou om individueel te werken, zo oefen je om zelfstandig actief te zijn. In elk beroep of werksituatie komt immers individueel werk voor. Tegelijk werk je vaak in een team of heb je afstemming nodig met je leidinggevende, een opdrachtgever, collega’s, leveranciers of klanten.

  Samenwerking is ook een belangrijke bekwaamheid omdat in veel beroepen het werk in teams wordt uitgevoerd. Daar hoort goede communicatie bij. Wanneer je met anderen spreekt en ook goed leert luisteren, ga je zaken anders bekijken of ontdek je dingen waarvan je nog weinig weet. Tegelijk kan je jouw kennis, ideeën en expertise met anderen delen. Je werkt tijdens je opleiding daarom regelmatig samen, zodat je van en met elkaar kunt leren. Wij proberen dat te stimuleren door goede opdrachten te maken, zodat iedereen een eigen herkenbare bijdrage moet leveren. Ook beoordelen we niet alleen de groep, maar ook alle groepsleden individueel. Gedurende het schooljaar werk je dus in verschillende groepen samen aan diverse opdrachten.

  Daarnaast heb je elk jaar een eigen kernteam: jouw ‘thuisbasis’ van een aantal studenten met een vaste coach die zicht houdt op jouw ontwikkeling en loopbaan. Elke week kom je met deze loopbaancoach en medestudenten samen.

 5. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  Jouw opleiding is wettelijk vastgelegd als een 2-jarige opleiding. Tijdens de opleiding kan er maatwerk worden geleverd wanneer jij behoefte hebt aan extra tijd of juist meer uitdaging.

  De vereisten van jouw opleiding zijn opgenomen in een wettelijk kwalificatiedossier. Hierin is vastgelegd welk resultaat en gedrag van jou wordt verwacht.

  Het opbouw van het kwalificatiedossier voor jouw opleiding kan je vinden op www.s-bb.nl

  Basisdeel

  In het basisdeel komt het volgende aan de orde:

  • Nederlands 2F
  • Rekenen 2F
  • Loopbaan en burgerschap

  Keuzedelen
  Binnen het mbo-onderwijs ga jij je ook verdiepen of verbreden op één of meerdere onderdelen naar keuze. Deze verdieping noemen we keuzedelen. Je wordt tijdens je opleiding tijdig geïnformeerd over hoe keuzedelen precies in elkaar steken, welke keuzemogelijkheden je hebt en hoe je hierin kunt examineren. De resultaten van de keuzedelen vormen samen met het basisdeel en profieldeel jouw toekomstig diploma. Keuzedelen zijn daarmee een verplicht onderdeel van de opleiding. Voorbeelden van keuzedelen zijn: een verdieping op Engels, het volgen van een specifiek vakgebied of ondernemende vaardigheden ontdekken. Dit maakt het mogelijk dat jij je op een bepaalde manier onderscheidt en specialiseert. Daarmee vergroot jij je kansen op de arbeidsmarkt of als je verder studeert na je mbo-opleiding. Je krijgt vanzelf informatie over de voor jou beschikbare keuzedelen en het keuzeproces.

  De keuzedelen bedragen 15% van je opleidingstijd.

  Op het Nuborgh College worden de volgende opleiding aangeboden binnen mbo niveau 2 

  Kwalificatiedosser (KD)

  Naam opleiding

  Crebonummer

  BOL/BBL

  Timmeren

  Timmerman

  25829

  BBL

  Schilderen

  Schilder

  25589

  BBL

  Metselen

  Metselaar

  25103

  BBL

  Tegelzetten

  Tegelzetter

  25117

  BBL

  Elektrotechnische installaties

  Monteur elektrotechnische installaties

  25737

  BBL

  Werktuigkundige installaties (montage)

  Monteur werktuigkundige installaties

  25350

  BBL

  Metaalbewerken

  Constructiewerker

  25291

  BBL

  Precisietechniek

  Verspaner

  25623

  BBL

  Voertuigen en mobiele werktuigen

  Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen

  25668

  BBL

  Dienstverlening

  Helpende zorg en welzijn

  25498

  BOL

  Dienstverlening

  Medewerker facilitaire dienstverlening

  25499

  BOL

  Retail operationeel

  Retailmedewerker

  25808

  BOL

  Business Service

  Assistant Business Service

  25724

  BOL

  Servicemedewerker Servicemedewerker  26007 BOL/BBL
  Servicemedewerker gebouwen Servicemedewerker gebouwen 25792 BOL/BBL

 6. Startprogramma

  Je begint de opleiding met een korte inwerkperiode. In deze inwerkperiode leer je vanaf het eerste moment al voor je beroep. Misschien ken je het beroep dat je gekozen hebt al goed, omdat iemand bij jou in de familie of  een bekende dat beroep heeft. Soms weet je al welke werkzaamheden typisch voor dat beroep zijn. Maar misschien heb je helemaal nog niet zo'n duidelijk idee van dat beroep. In de inwerkperiode ga je op allerlei manieren aan de slag met het beroep.

  Tegelijkertijd leer je in de inwerkperiode hoe je bij mbo Menso Alting of Landstede mbo kunt leren en hoe het systeem daarvoor is ingericht. Onze begeleiding is erop gericht dat jij leert hoe je jouw eigen leerproces steeds beter kunt sturen. En dat is belangrijk, want na je opleiding moet jij zelf verder kunnen leren. Door middel van de inwerkperiode werk je dus aan een duidelijk opleidingsbeeld, beeld van het beroep en leer je daarnaast ook veel over jezelf. Wat is belangrijk en waardevol voor mij? Wat betekent werk eigenlijk voor mij, waar wil ik zijn, en hoe wil ik mij verder ontwikkelen in mijn leer-loopbaan en wat heb ik daarvoor nodig?

 7. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  Omdat iedereen op een andere manier leert vragen niet alle LWP’ s en TWIXX van elke student evenveel tijd. Daarnaast kan het zijn dat jij een deel van het programma anders wilt invullen vanuit eigen leerdoelen. Jij bepaalt daarin deels je eigen leertempo en –inhoud. Wel hebben we vastgelegd hoeveel tijd er in de week wordt besteed aan het werken aan LWP’s, het doen van TWIXX en de tijd voor coaching. Per periode is dat een vast programma. In overleg met je loopbaancoach kan je daar met een goed onderbouwd plan van afwijken. Een periode duurt ongeveer 10 weken. In de periodeplanning is per opleiding te vinden welke onderwijsactiviteiten voor jou gepland zijn. Jouw loopbaancoach kan daar meer over vertellen.  

 8. Herontwerptool

  nvt

 9. Vakanties

  Herfstvakantie                        
  Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

  Dankdag                                 
  Woensdag 2 november 2022

  Kerstvakantie                         
  Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

  Voorjaarsvakantie                  
  Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023

  Biddag                                    
  Woensdag 8 maart 2023

  Goede vrijdag & Tweede paasdag
  Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023             

  Meivakantie (Koningsdag valt in de meivakantie)
  Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023                    

  Hemelvaartvakantie
  Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023

  Pinkstervakantie                     
  Maandag 29 mei 2023

  Zomervakantie                       
  Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

 10. Digitale leeromgeving

  Om het studeren voor jou makkelijker te maken, zijn alle LWP’ s en TWIXX, readers, opdrachten, enzovoort, online te vinden. Het systeem wat wij hiervoor gebruiken heet e-TO. Je hebt een eigen digitale ruimte waarin je alleen of samen met anderen aan je LWP’ s werkt en waar je feedback vraagt aan andere studenten, je LWP-begeleider, of je coach. Alles wat belangrijk is voor jouw leerproces staat erin: notities, een leermeter (waarmee je kunt zien hoever je bent in je leerproces), je behaalde resultaten, examens en nog veel meer. Tijdens de inwerkperiode krijg je informatie hoe in te loggen en te werken met e-TO.

  Naast het gebruik van e-TO zal je ook regelmatig gebruik maken van Microsoft Teams; een handig programma waarmee je op afstand met elkaar in contact kunt zijn, aan het onderwijs kunt deelnemen en bestanden kunt delen. Ook gebruiken we een digitale leeromgeving van onze uitgever (zie boekenlijst). Daarom is het zeer raadzaam de gehele boekenlijst + digitale licenties aan te schaffen. 

 11. Trajectlijn

  Elke opleiding heeft verschillende onderdelen die je gaandeweg jouw leertraject gaat afronden. We hebben die onderdelen ingericht langs zogenaamde trajectlijnen. Er zijn trajectlijnen gemaakt voor jouw beroep en trajectlijnen voor Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB). Je gaat samen met je coach ontdekken hoe je door middel van trajectlijnen zicht kunt krijgen op jouw ontwikkeling.

 12. LWP

  Tijdens je opleiding krijg je diverse lesactiviteiten aangeboden. Veel van die lesactiviteiten komen samen in een grote opdracht. Zo’n grotere opdracht noemen we een LeerWerkPrestatie (afgekort LWP). Deze LWP maak je individueel of in een groep. Je krijgt van je LWP-begeleider tussentijds en bij afronding feedback. Waar mogelijk krijg je zelf veel ruimte om de LWP voor jou of je groep extra leerzaam te maken.

 13. TWIXX/lesactiviteiten

  Om een LWP goed te kunnen maken heb je natuurlijk informatie nodig. Deze informatie kun je jezelf op verschillende manieren eigen maken, namelijk door:

  • Leren van Theorie tijdens een hoorcollege of zelfstudie
  • Oefenen tijdens een Workshop
  • Interactie met de docent, student of iemand uit de praktijk

  Deze verschillende manieren worden gebruikt om de informatie over te brengen. We noemen deze werkwijze afgekort TWIxx. De laatste twee letters xx staan voor allerlei andere vormen van leren en oefenen.

 14. Individueel leerplan (ILP)

  We willen dat ons onderwijs aansluit bij jouw leervragen. Daarnaast moet ons onderwijs ook aansluiten op de wereld van het beroep, vakmanschap en diploma’s. Anders gezegd: wij willen jouw talenten, kwaliteiten en ambities verbinden met de steeds veranderende eisen van de maatschappij en je beroep.

  Dat gebeurt op drie manieren: 

  • het wat (de inhoud van het leren); 
  • het hoe (de manier of vorm van het leren, of de plaats van het leren); 
  • het wanneer (de snelheid of timing van het leren). 

  Samen met jou maken we een plan van aanpak: een individueel leerplan (ILP). 
  In een ILP staat wat jij, op welke manier en wanneer gaat doen voor een aankomende periode. Wellicht is jouw ILP gelijk aan die van klasgenoten. Het kan echter ook zo zijn dat jouw situatie vraagt om een ILP op maat. Daarin denken we graag met je mee.

 15. Feedback tijdens de LWP

  Zoals gezegd krijg je van je LWP-begeleider regelmatig –gevraagd en ongevraagd- feedback op de voortgang. De feedback helpt jou om de nodige verdieping of verbreding aan te brengen in je leren, zodat je je duurzaam kunt ontwikkelen als aanstaand beroepsprofessional. Je hebt een eigen digitale ruimte waarin je alleen of samen met anderen aan je LWP’ s werkt en waar je feedback vraagt aan andere studenten, je LWP-begeleider, of je coach.

 16. Coach

  De opleiding die je volgt is voor jou een betekenisvolle stap in je loopbaan. Je gaat leren ontdekken wat je kunt, wat jij wilt en wat bij je past. Maar dat valt niet mee. Want hoe kom je er achter wat je allemaal kunt leren? En vooral: wat is voor jou belangrijk om te leren? Daarvoor heb je een coach. Je coach helpt je in jouw ontwikkeling en bij het maken van plannen en keuzes voor jouw (leer)loopbaan. Je coach helpt je om overzicht te krijgen en te houden tijdens je opleiding. Hij stimuleert je om het beste uit jezelf te halen. Je kunt jezelf uitdagen, bijvoorbeeld door jezelf een wat hoger leertempo op te leggen. Een ander kiest bijvoorbeeld een breder pakket. Ook kan je gestimuleerd worden (tijdelijk) andere keuzes te maken en iets rustiger aan te doen. Dat kan confronterend zijn; samen zoeken we naar wat het beste is voor jou, in jouw situatie. Je hebt daarover regelmatig contact met je coach.

 17. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Minstens twee keer per jaar voer je een leermetergesprek met je coach. Je bespreekt dan je ontwikkeling, leerpunten, planning en studievoortgang. Ook kijk je met je coach of de opleiding je (nog) bevalt, wat er goed gaat en waar eventueel meer begeleiding nodig is. Deze gesprekken worden vastgelegd in e-TO en zijn dus ook voor jou inzichtelijk.

 18. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Betrokkenheid van je ouders of verzorgers bij de opleiding is belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat die betrokkenheid helpt om studie-uitval te voorkomen. Voor zover dat bij jouw opleiding relevantie is verwachten wij daarom van je ouders/verzorgers een ondersteunende rol bij jouw leren en schoolgaan. Waar nodig zullen we jouw ouders of verzorgen betrekken bij je studievoortgang. Dit is echter minder frequent en intensief dan op het Voortgezet Onderwijs.  Bij een BBL-opleiding is daar veelal geen sprake van. Een meerderjarige student die niet wil dat wij ouders/verzorgers informeren, moet dit aangeven op het opleidingsblad van de onderwijsovereenkomst.

 19. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  Tijdens jouw opleiding verwachten we een pro-actieve en professionele werkhouding van je, die past bij jouw toekomstig beroep. Je bent als student verantwoordelijk voor je gedrag op school en het bijwonen van het onderwijs. Daarover hebben we afspraken met je gemaakt in de Onderwijsovereenkomst. Om jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden registreren wij jouw aan- en afwezigheid en zullen daarover met je in contact zijn. Mocht je een lesactiviteit niet kunnen bijwonen of afwezig zijn op stage dan noemen we dat verzuim. Dit kan een geldige reden hebben, bijvoorbeeld door ziekte of bezoek aan een arts. Meld dit voor de aanvang van jouw schooldag bij je opleiding. Volg hiervoor het verzuimreglement. Je bent dan geoorloofd afwezig. Plan afspraken bij een arts en de tandarts bij voorkeur niet onder schooltijd. Ook kan het zo zijn dat jij om een bijzondere reden vrij van school wil zijn, je vraagt dan verlof aan bij je loopbaancoach, of – in uitzonderlijke gevallen- bij het management van de school. Met toestemming ben je geoorloofd vrij. In alle andere gevallen (met uitzondering van calamiteiten) ben je ongeoorloofd afwezig.

 20. Korte beschrijving van de examinering

  Tijdens je opleiding doorloop je een leerproces. Dit leerproces evalueer je regelmatig met je coach. Als je in de gesprekken met je coach op basis van je studievoortgang tot de conclusie komt dat je klaar bent voor de afsluiting van een deel van je opleiding, dan maak je een afspraak voor een Proeve van Bekwaamheid (PvB), een theorie-examen of een mondeling examen.

  Basis voor de examinering is het kwalificatiedossier, de kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap en de keuzedelen. Daarnaast moet je aan de generieke kwalificatie- eisen van Nederlands, rekenen en eventueel één of meerdere moderne vreemde talen voldoen.  Aan het einde van je opleiding checken we of jij de kerntaken van je beroep beheerst, alle onderdelen voor de generieke vakken geëxamineerd hebt en of je elk leerjaar ontwikkeling hebt aangetoond binnen LLB. Ook de keuzedelen maken onderdeel uit van de examinering. Aan het einde van de opleiding wordt gecontroleerd wij of alle onderdelen in de kluis van jouw studie dashboard (E-to) zijn ingevuld en voldoen aan de zak-/slaagregeling van je opleiding. Ook wordt jouw examendossier, waar jij medeverantwoordelijk voor bent, gecheckt op compleetheid. Als dat zo is, heb je recht op een diploma!

  De examenstukken, dus uitgevoerde Proeven van Bekwaamheid, theorie-examens en dergelijke, worden door het Examenbureau (deze bevindt zich op het mbo Menso Alting in Zwolle) bewaard in jouw examendossier (tot een jaar na het behalen van je diploma). Je kunt voor het einde van die termijn een verzoek indienen bij het Examenbureau voor teruggave van de examenstukken. Doe je dat niet, dan worden de examenstukken vernietigd.

 21. Werkwijze en procedure

  Het examenbureau neemt een belangrijke plaats in bij alles rondom examinering. Het examenbureau op jouw locatie is verantwoordelijk voor de aanvraag, de uitvoering en de verwerking van examens. Zo worden examens via het examenbureau aangevraagd, examenmateriaal wordt hier bewaard en voor inzage van examens kun je hier terecht.  Iedere locatie heeft zijn eigen examenbureau. Voor meer uitleg over de taken van het examenbureau, maar ook jouw rechten en plichten als student verwijzen wij je naar de examenkrant die bij de start van ieder schooljaar wordt uitgegeven. Je ontvangt de examenkrant via jouw coach en je kunt deze altijd opvragen bij het examenbureau. Lees deze examenkrant goed door en stel vragen wanneer je iets niet begrijpt.

  Contactgegevens examenbureau Menso Alting:       examenbureauMA@mensoalting.net

  Afwezigheid examens

  Bij afwezigheid meld je je bij het examenbureau af. Zie verder hieronder ‘Recht op een herkansing en overmacht’. Contact kan via telefoon, email (zie boven) of fysiek via het loket van het examenbureau.

  BPV

  De BPV is ook een ontwikkelproces dat je aan het einde met een voldoende moet afsluiten. De eindbeoordeling met de urenverantwoording en een kopie van je BPV overeenkomst (BPVO) zijn een onderdeel van jouw examendossier.

  Recht op inzage

  Je hebt recht op inzage van de examens. Je dient je verzoek binnen 10 werkdagen bij het examenbureau in. Voor inzage in de centrale examens heb je een speciaal formulier nodig dat je bij het team kan opvragen.

  Recht op een herkansing en overmacht

  Wettelijk heb je recht op een herkansing voor ieder examenmoment. Menso Alting spreekt dan van een examen in tweede gelegenheid. De tweede gelegenheid wordt op een redelijke termijn aangeboden. Een reden tot herkansing/tweede gelegenheid kan zijn dat je de eerste gelegenheid ziek was of dat je een hoger examenresultaat wilt behalen.

  Bij uitzondering, bijvoorbeeld in een overmacht situatie waardoor je het examen niet kon maken, kun je in aanmerking komen voor een extra gelegenheid, eigenlijk een derde kans. Je dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij het examenbureau. Je voorziet dit verzoek van argumenten en bewijsmateriaal. Het examenbureau legt jouw verzoek voor aan de examencommissie.

  Let op! In geval van een herkansing wordt altijd een volledig examen afgenomen; met andere woorden:  een praktijkexamen of een centraal examen kan niet in delen worden herkanst.

  Examendeelnemer

  Een kandidaat die de examinering ook in tweede/derde gelegenheid niet heeft behaald kan zich, mits voldaan aan de criteria van examendeelnemer, na afloop van de opleiding inschrijven bij Landstede als examendeelnemer. We noemen dat ook wel ‘extraneüs’. Dit betekent dat de student een Menso Alting account heeft. De student heeft geen recht op onderwijs en begeleiding en betaalt een bedrag voor elk af te leggen examen. Informatie daarover kun je verkrijgen bij de administratie.

  De kosten voor het maken een praktijkexamenopdracht zijn € 130,-. De kosten voor het maken een schriftelijke examen zijn € 90,-.

  Bezwaar maken

  Als je het niet eens bent met een uitslag, een genomen maatregel of beslissing, kun je binnen 10 werkdagen nadat je hiervan op de hoogte bent gesteld, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de Examencommissie (DEC). Als je het vervolgens niet eens bent met de beslissing van de DEC, kun je binnen 3 dagen na deze beslissing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van Landstede. Het examenbureau fungeert als postadres voor deze bezwaarschriften.

  Bewaren examendossier

  Het examenmateriaal wordt door het Examenbureau bewaard in het examendossier, tot een jaar na het behalen van jouw diploma. Je kunt voor het einde van deze termijn een verzoek indienen bij het Examenbureau voor teruggave van de examenstukken. Doe je dat niet, dan worden de examenstukken vernietigd.

 22. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  Leren in de praktijk is wellicht het meest belangrijke aspect van het mbo. Leren of vorming in de praktijk noemen we BPV (beroepspraktijkvorming) Tijdens de opleiding vindt er daarom een combinatie plaats van leren op school en leren op stage of werk. Hoe jouw praktijkleren of stage er uit ziet en wanneer die plaatsvindt verschilt per opleiding en leerjaar. Je wordt daarover tijdig geïnformeerd.

  Een brede kijk op de wereld en ervaringen buiten onze grenzen kan heel goed zijn voor jouw ontwikkeling. Daarom heb je de gelegenheid om jouw professionele ontwikkeling deels in het buitenland te laten plaatsvinden. Je coach of contactpersoon Internationalisering zal je daarover informeren.

 23. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Bij een BOL-opleiding wordt je als student op school voorbereid op de beroepspraktijkvorming (BPV). Bij BBL start je gelijk op een erkende werkplek, of wellicht werk je daar al. Je krijgt vanuit de opleiding een praktijkbegeleider toegewezen. Behalve dat er telefonisch- en mailcontact mogelijk is tussen praktijkbegeleider (school) en praktijkopleider (bedrijf), zal er een gesprek zijn tussen jou, je begeleider en de opleider. Tijdens dit contactmoment wordt er samen met jou en de praktijkbegeleider gesproken over de door jou opgestelde leerdoelen. Op schooldagen wordt aandacht besteed aan de voortgang van je ontwikkeling op de BPV- of werkplek.

  Elk opleidingsjaar binnen de BOL heeft zijn eigen BPV-gids. In deze gids kun je lezen wat de BPV inhoudt, wat je daar kan leren, hoe de begeleiding er uit ziet, hoe je wordt beoordeeld en allerlei andere zaken rondom BPV. Dit is zomaar een greep uit de inhoud van de BPV-gids, want er staat nog veel meer in. Voordat je op BPV gaat wordt deze gids met je doorgenomen. We vinden het belangrijk dat je goed voorbereid bent. Een belangrijk onderdeel van die voorbereiding is het schrijven van een werkplan, waarin je beschrijft wie je bent, wat je kan en wat je wilt ontwikkelen.

 24. Organisatie van de BPV

  De BPV-coördinator heeft zicht op stageplaatsen en helpt je bij het vinden van een stageplek. Op aanvraag kan de BPV-coördinator ook met je meekijken in het vinden van een passende BBL-werkplek. Hierin neem je zelf initiatief.

  Tijdens de kernteam-bijeenkomsten krijg je uitleg over de stages.

 25. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Voor het beoefenen van je vak is het belangrijk te voldoen aan bepaalde vereisten. Dit noemen we ook wel beroepshouding. Jij hebt gekozen voor een beroepsopleiding. Daarmee is het belangrijk tijdens deze opleiding een professionele beroepshouding te laten zien.

  Naast de beroepshouding die is beschreven in het kwalificatiedossier hebben wij als school ook onze verwachtingen voor een prettig schoolklimaat. Deze verwachtingen worden tijdens de startperiode met jou gecommuniceerd. In het algemeen verwachten wij van een ieder dat hij of zij zich tijdens de opleiding professioneel, respectvol en begripvol gedraagt tegenover andere studenten, docenten of ieder ander, en daarbij de verwachtingen of huisregels die geldig zijn op de opleiding naleeft. Daarnaast werkt mbo Menso Alting/Nuborgh bewust vanuit een eigen (christelijke) identiteit. We hopen elkaar, vanuit ieders identiteit, respectvol te ontmoeten. Zo werken wij met zijn allen in een veilige en prettige leer- en werkomgeving.

 26. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  Mocht je bijzondere vragen hebben over het studeren bij ons op school of op administratief gebied dan kan je terecht bij je coach of bij de studentenadministratie. 

 27. Vertrouwenspersoon

  Nuborhg/Mbo Menso Alting is een christelijke school waarin de Bijbel de norm is voor de manier waarop we met elkaar omgaan. We streven naar een school waar iedereen zich veilig voelt. We vinden dat elke collega en elke student daarin een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid heeft.

  Toch kan het zijn dat je je niet veilig voelt op school of op je stage, misschien heb je een nare ervaring gehad. Je kunt dan altijd terecht bij je coach. Wil je hier liever met iemand anders over praten? Of wil je een klacht indienen? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kijkt samen met je naar mogelijke oplossingen. Ook helpt de vertrouwenspersoon bij de begeleiding van een eventuele klachtenprocedure.

 28. Specifieke afspraken en regels

  Niet van toepassing 

 29. Geen examenplan beschikbaar
 30. Geen schoolkosten beschikbaar