Landstede - Opleidingen

Voetzorg (23283) BOL 2022-2023 Zwolle, Rechterland 1

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het Landschap Mooi & Mode!
  Hoe beter je eruit ziet, hoe beter jij je voelt. Herken je dat? En wil je ook andere mensen helpen er mooi en trendy uit te zien? In het Landschap Mooi & Mode vind je hiervoor verschillende opleidingen. Op het gebied van haarverzorging, schoonheidsverzorging en fashion & styling.

 2. Het Landschap

  Landschap
  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Mooi & Mode is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Werken met ‘echte’ opdrachtgevers
  Van het verstellen of repareren van kledingstukken tot het knippen van een kappersmodel en het masseren van klanten. Je komt vanaf het begin tot en met het einde van jouw opleiding in aanraking met echte opdrachtgevers. Hierbij leer je te improviseren en te handelen naar de wensen van jouw klant.

  Professionele omgeving
  De praktijklokalen van Mooi & Mode zijn allemaal ingericht met professionele apparatuur. Ook de aankleding van de ruimtes waarin jij jouw vak leert is sfeervol en modern. Je leert jouw beroepsvaardigheden dus in een inspirerende omgeving, waar je goed voorbereid wordt op het echte werk.

  Samenwerkingen
  Het Landschap Mooi & Mode werkt nauw samen met een aantal professionele en interessante organisaties, bijvoorbeeld Poppodium Hedon, Buro Ruis, Museum De Fundatie en zorginstelling het Zonnehuis. Dit levert voor jou als student dynamische projecten/opdrachten op.

  Studie Loopbaan Begeleiding
  Daarnaast onderscheiden we ons door onze persoonlijke coaching. We houden rekening met de mogelijkheden van elke student. Zo kunnen we samen het onderwijsprogramma afstemmen op jouw behoeften, niveau en werktempo.

 4. Welkom

  Welkom

  Leuk dat je hebt gekozen voor onze opleiding! In de landschapsgids in de OER heb je al kunnen lezen waar we voor opleiden. In deze opleidingsgids krijg je meer gedetailleerde informatie over jouw opleiding op de locatie waar jij deze gaat volgen. Ook voor je ouders is deze informatie interessant, zodat zij weten voor welke studierichting jij gaat.                                  

  Gegevens Teamleider:                         mw. A. Beerendonk (teamleider SV/HV)

                                                                  +31 639270920

  Locatie opleiding:                                 Rechterland 1 Zwolle

 5. Visie op de opleiding

  Vanuit Christelijke inspiratie laat Landstede Groep zich leiden door vijf waarden; ontwikkelen, ontmoeting zoeken, persoonsvorming, grenzen verleggen, betrokken zijn.

  Ons team herkent zich in deze visie en waarden in ons “teamportret” en in hetgeen we trots op zijn, onderstrepen hoe we daar vorm aan geven en waar we er mee naar toe willen.

  Team SV/HV leidt studenten op tot professionele beroepsbeoefenaar. Studenten worden gestimuleerd om zelfstandig, zelfsturend en zelf ontdekkend te worden, waardoor ze uitgedaagd worden hun kwaliteiten verder te ontwikkelen. We werken vanuit een positieve houding naar de student en kijken dus vooral naar wat een student wel kan en wat hij nodig heeft.

  We begeleiden studenten met de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden, zodat de student kan inspelen op de ontwikkelingen binnen de maatschappij. Hierbij gaat het om communiceren, samenwerkend leren, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en zelfregulering. Focus ligt erop om studenten te helpen zelf verantwoordelijk te leren zijn op het gebied van organiseren en het plannen. Ze leren kritisch te zijn op zichzelf, hun werk en hun omgeving, zodat de student als een professional op vakgebied en beroepshouding de opleiding verlaat met diploma.

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  We willen je de opleiding bieden die het best bij jou past en waarin jij al je talenten kunt ontwikkelen. Ons onderwijs heet Talentvol Ontwikkelen.

  Talent moet ontdekt kunnen worden en de ruimte krijgen om te groeien. Landstede noemt dat Talentvol Ontwikkelen. Het betekent dat je op zoek gaat naar wat je talenten zijn. Wie ben jij, waar ben je goed in, wat kan en wil jij daar mee en op welke manier? De opleiding helpt je bij het ontwikkelen van je talent, door grenzen te verleggen, elkaar te ontmoeten en door te werken aan een brede persoonlijke ontwikkeling.

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Tijdens de opleiding leer je alleen, zelfstandig en in groepen. Je werkt aan LWP’s die met TWIXXen worden aangevuld. Binnen deze TWIXXen krijg jij theorie- en praktijkopdrachten. Wij bieden gepersonaliseerd leren aan. Dit betekent dat de student een individueel leerplan (ILP) gaat schrijven in samenspraak met zijn coach om de leerdoelen van zijn opleiding te kunnen behalen.. Het ILP maakt een belangrijk onderdeel uit van de Landstede-visie Talentvol Ontwikkelen.

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  De opleiding medisch pedicure kent 1 profiel:

  • Medisch pedicure een 3-jarige opleiding (basisdeel + profiel)

  De vereisten van jouw opleiding zijn opgenomen in een wettelijk kwalificatiedossier. Hierin is vastgelegd welk resultaat en gedrag van jou wordt verwacht.

  Het kwalificatiedossier voor de opleiding "Medisch Pedicure" is als volgt: 

  Basisdeel

  In het basisdeel komt het volgende aan de orde:

  • Nederlands
  • Rekenen
  • Loopbaan en burgerschap
  • Engels
  •             Vakgebied kerntaak B1-K1: Een basis pedicurebehandeling uitvoeren
  •             Vakgebied kerntaak B1-K2: Voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap

  Profieldeel

  In het profieldeel komt het volgende aan de orde

  • Vakgebied kerntaak P2-K1: Een medisch pedicurebehandeling uitvoeren

  Je krijgt apart lessen en toetsen in bovenstaande onderdelen, zodat je zeker weet dat je de vaardigheden op het juiste examen niveau afrondt. De lessen Nederlands, rekenen en Engels worden waar mogelijk geïntegreerd in de Leer Werk Prestaties. Daarnaast zal je ook apart lessen en toetsen krijgen op deze vakgebieden, zodat je zeker weet dat je je vaardigheden op het juiste niveau afrondt. Bij de start van de opleiding maak je voor de onderdelen Nederlands en rekenen een instaptoets, om je startniveau te bepalen. Deze vakken zijn en blijven natuurlijk belangrijk bij het uitvoeren van het beroep in je toekomstige werksituatie. Gedurende de gehele opleiding blijft het team je uitdagen in het juist toepassen van deze onderdelen.

  Loopbaan en burgerschap gaat over het ontwikkelen van je talenten, de zorg voor jezelf en elkaar. In de coachlessen staat je leerproces en je loopbaan centraal. Daarnaast krijg je ook een leerlijn m.b.t. Burgerschap.

  Keuzedelen

  Naast je basisopleiding en je generieke delen, kies je ook nog een aantal Keuzedelen. Hoeveel dat er zijn hangt af van de duur van een bepaald Keuzedeel. In ieder geval besteed je 720 uren studiebelastingsuren aan Keuzedelen. Daarmee kun je jezelf verdiepen. In de loop van het eerste jaar krijg je uitgebreide informatie over welke Keuzedelen wij aanbieden en wat en hoe je kan kiezen.

  Het volgen en examineren van het Keuzedeel is verplicht. Het aanbod keuzedelen wordt per cursusjaar vastgesteld, tussentijds kunnen er Keuzedelen worden toegevoegd. Dit heeft te maken met het doel van keuzedelen. Bij te weinig deelnemers beslist de opleiding dat er een ander Keuzedeel wordt aangeboden.

 9. Startprogramma

  Het eerste jaar van je opleiding: We starten met introductiedagen. Tijdens deze dagen maak je kennis met je klas en met je coach. Je krijgt praktische informatie over je opleiding, leert op creatieve wijze je school en nieuwe docenten kennen. Binnen het eerste jaar is het van belang dat je weet als student dat jouw ontwikkeling zich richt op de ontwikkeling van zelfstandigheid, zelfsturendheid, zelfontdekkendheid, het kunnen reflecteren en jouw leerproces centraal kunt stellen. Het verschil met je vooropleiding is dat je meer zelfstandig moet werken(huiswerk).

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  De duur van de opleiding is 3 jaar. Per leerjaar worden 1000 klokuren onderwijs aangeboden. Deze uren zijn verdeeld over school, BPV (stage) en zelfstandig werken(opdrachten waar je thuis aan moet werken). Het schooljaar is verdeeld in 4 perioden van ongeveer 8 á 9 weken en wordt afgesloten met een Projectweek. In deze Projectweek heb je altijd een individueel coachgesprek n.a.v. de voortgang van jouw leerproces.

  Voor de opleiding loopt je stage (BPV) in zowel het 1ste, 2de en 3de leerjaar. Dit kan zowel een lint stage of blok stage zijn. Bij aanvang van het schooljaar ontvang je een overzicht wanneer je stage gaat lopen.

 11. Herontwerptool

  In de herontwerptool kun je zien hoe de onderwijsuren zich tot elkaar verhouden voor wat betreft LWP uren, TWIXX uren en BPV uren. 

  Medisch pedicure Niveau 4 BOL 

       BOT uren

        BPV  uren       

  Leerjaar 1

  754 uur

   312 uur

  Leerjaar 2

     610 uur

   456uur

  Leerjaar 3     

    599.50 uur

   464 uur

  totaal  

    1963.50 uur  

      1232 uur  

  Medisch pedicure niveau 4 BBL

  BOT uren

  BPV uren

  Leerjaar 1

    307 uur

    936 uur

  Leerjaar 2  

    278.50 uur

    936 uur    

  Leerjaar 3

    248.50 uur

    936 uur   

  totaal

     898 uur        

     2808 uur     


   

 12. Vakanties

  Het vakantie rooster kun je inzien via connect. Vakanties buiten het vakantie rooster in connect dienen te worden aangevraagd als buitengewoon verlof. Verlof krijgen is geen recht, de beslissing is aan de teamleider/ster van de opleiding. In de stage perioden kunnen je vakanties afwijken van de reguliere geplande vakanties.

 13. Digitale leeromgeving

  In je digitale leeromgeving wordt alles over je ontwikkeling door zowel jezelf als je coach tijdens de opleiding bijgehouden. Wij noemen deze digitale leeromgeving e-TO. Deze afkorting staat voor: elektronisch Talentvol Ontwikkelen. In deze digitale leeromgeving kun je alles vinden over je individuele leerplan, je kluis met examen resultaten, de notities van coachings- en begeleidingsgesprekken etc.

  Je krijgt een Landstede e-mailadres. We werken alleen via het studentenportaal en via je Landstede-e-mailadres. Via het studentenportaal kun je softwarematige programma’s en oplossingen vinden en alle informatie omtrent examinering. Hier kun je dus alles vinden wat je nodig hebt voor je opleiding.

  Tijdens je coachles krijg je uitleg over hoe je hiermee kunt werken. Belangrijk is dat je een goedwerkende laptop hebt.

 14. Trajectlijn

  Binnen het onderwijscurriculum staan de trajectlijnen beschreven over de verschillende fases van je opleiding, over wat je moet weten aan kennis en vaardigheden. Tijdens de leermetergesprekken met je coach, bekijk je samen in welke fase je van de opleiding zit: starter, gevorderd en beroepsbekwaamheid. De trajectlijnen geven je inzicht wat je moet beheersen in je opleiding. Hierdoor kunnen jij en je coach kijken hoe ver je bent met de ontwikkeling van de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding. 

 15. LWP

  Elke periode krijg je een  LWP (Leer Werk Prestaties). Een LWP is een omschrijving van een uitgebreide praktische en-of theoretische opdracht(en) die je uit gaat voeren. Binnen jouw opleiding werk je ongeveer 12  LWP’s uit, die jou helpen te ontwikkelen tot een beginnend beroepsbeoefenaar. Binnen een LWP ga je ook samenwerkend leren ontwikkelen.

  Gedurende de LWP reflecteer je op je eigen handelen, je kijkt tijdens en na afloop terug op hoe jij de LWP hebt doorlopen en dit verwerk je in e-TO. Gemaakt werk (opdrachten, foto's en andere bewijzen) worden door jou in e-TO gezet (uploaden). Daarnaast ontvang je feedback van de LWP-begeleider(s) over het proces en product (en). Deze feedback wordt door door jou vastgelegd in e-TO, de digitale leeromgeving van Landstede. 

 16. TWIXX/lesactiviteiten

  Een TWIXX is ondersteunend aan een LWP en is een afkorting voor alles wat je nodig hebt aan informatie (kennis en vaardigheden) om een LWP te maken en goed af te kunnen ronden: Training Workshop Instructie XX=alle overige lesactiviteiten. 

 17. Individueel leerplan (ILP)

  In e-TO staat een tabblad genaamd Individueel Leer Plan. In dit ILP staan de LWP’s per periode waaraan je gaat werken. De LWP's worden door je coach per onderwijsperiode in je ILP gezet. 

 18. Feedback tijdens de LWP

 19. Coach

  Tijdens de opleiding heb je een coach. De coach is jouw aanspreekpunt bij vragen over de opleiding en studievoortgang. Je coach begeleidt je ook in jouw persoonlijke ontwikkeling en helpt je bij je studieloopbaan m.b.v.. het Persoonlijk Ontwikkel Plan.

  Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

  Samen met je coach maak je aan het begin van je opleiding een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). In je Persoonlijk Ontwikkel Plan komen de volgende onderwerpen te staan:

  • je leerdoelen voor de beroepsvaardigheden.
  • wat je wilt bereiken in je persoonlijke ontwikkeling m.b.t.. 21 eeuwse vaardigheden.
  • de planning van jouw (leer)activiteiten voor de komende periode.
  • de adviezen van de school en praktijkbegeleider en eventuele afspraken.
  • Iedere 10 weken heb je een individueel gesprek met jouw coach.

  De coach is altijd je eerste aanspreekpunt voor (hulp)vragen en opmerkingen m.b.t.. jouw leerproces. Voor vragen en opmerkingen m.b.t.. de inhoud van de verschillende vakken dien je bij de vakdocent te zijn. Binnen de opleidingen ga je ook ontwikkeling maken in feedback geven en ontvangen.

  Extra begeleiding – SAB (Student Advies Bureau) 

  Soms loopt het in je studie niet helemaal naar wens. Samen met jou zal de coach kijken welke oplossing dan voor jou het beste is. Een studentadviseur van het SAB (Student Advies en Begeleiding) kan daarin ook een steun zijn op het gebied van psychische problemen of loopbaanadvies. Ook is er extra begeleiding mogelijk op het gebied van studievaardigheden, beroepsvaardigheden en/of sociale vaardigheden. Dit vindt plaats in het Studiecentrum.

 20. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Elke 10 weken heb je een leermetergesprek met je coach. Je kijkt dan terug op de voorgaande periode. Samen met de coach bespreek je dan je ontwikkeling, leerpunten, planning en studievoortgang. Jij en je coach leggen dit vast door te schuiven naar de verschillende fases (starter, gevorderd en of beroepsbekwaamheid) op de trajectlijnen. De gesprekken worden vastgelegd in e-TO en zijn voor jou dus inzichtelijk.

 21. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Binnen de opleiding hebben wij de volgende communicatie visie: De driehoek student, ouders en coach. Dit houdt in dat wij jou als student stimuleren om transparant te zijn over jouw leerproces naar jouw ouders/verzorgers. Hierbij wel rekening houdend met de AVG richtlijnen. Jouw coach is daarom ook jullie 1e aanspreekpunt.  De opleiding verzorgt regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. de inhoud en/of voortgang van jouw leerproces met de ouders/verzorgers. De docenten communiceren met jullie via de Landstede mail en/of via Eduarte en niet via een WhatsApp groep.

 22. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  Als je 18 jaar of ouder bent, dan kun je via het studentenportaal via de tegel Eduarte je afmelden, ziekmelden, speciaal verlof aanvragen en meer zaken regelen. Ben je jonger dan 18 jaar, ligt hiervoor de verantwoordelijkheid bij jouw ouders/verzorgers.

 23. Korte beschrijving van de examinering

  Tijdens je opleiding doorloop je een leerproces. Dit leerproces evalueer je regelmatig met je coach. Naar aanleiding van deze gesprekken met je coach en het behalen van de formatieve toetsing, ben je in staat om deel te nemen aan de Proeves van Bekwaamheden(PvB) van de opleiding. Wij gaan uit van ontwikkelingsgericht beoordelen, dit houdt in: we willen vooral inzicht krijgen in hoe jij je ontwikkelt. Daarbij wordt niet gekeken naar het niveau, maar naar wat je kunt of meer moet ontwikkelen. Daarmee kun jij dan verder. Deze beoordeling is alleen bedoeld om jou richting te geven.

  Basis voor de examinering is het Kwalificatiedossier, de kwalificatie-eisen, Loopbaan en Burgerschap en de Keuzedelen. Deze onderdelen komen allemaal terug in het examenplan van jouw gekozen opleiding.

  De examens voor de Proeves van Bekwaamheden, rekenen, onderdelen van Nederlands en eventueel Engels vraag je aan via de Supersaas link. Dit is een digitaal systeem, waar je je kunt aanmelden voor een examen. Hierin kun je duidelijk de start tijd, datum, duur en plek van het examen vinden. 

  De examens van de keuzedelen kun je aanvragen bij de docent die het keuzedeel verzorgd.

  Binnen Landstede hanteren wij per onderdeel maximaal 2 examen momenten. De visie hierachter is dat je examen gaat doen als je daar aan toe bent, je maximaal hebt ingezet, goed bent voorbereid en daardoor een goede kans van slagen hebt. 

  Het portfolio voor LB wordt door de betreffende docent uitgelegd. Je dient binnen jouw opleiding ook dit portfolio positief behaald te hebben.

  Aan het einde van de opleiding checken wij of alle onderdelen in de kluis van jouw studie dashboard (e-TO) zijn ingevuld, en voldoen aan de zak-/slaagregeling van je opleiding. Daarnaast heb je van al je BPV’s de urenlijsten en de eindbeoordeling(en) van de BPV ingeleverd bij het STIP. Als alle documenten in jouw examendossier aanwezig zijn, heb je recht op een diploma!

 24. Werkwijze en procedure

  De examenstukken, Proeven van Bekwaamheid, toetsen en dergelijke, worden door het Examenbureau bewaard in jouw diplomadossier (tot 18 maanden na het behalen van je diploma). Je kunt voor het einde van die termijn een verzoek indienen bij het Examenbureau voor teruggave van de examenstukken. Doe je dat niet, dan worden de examenstukken vernietigd.

 25. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  BPV

  Voor het leren van een beroep is leren in de praktijk erg belangrijk. We noemen dat Beroeps Praktijk Vorming (BPV). Voor de opleiding maak je in het eerste jaar kennis met de praktijk van het beroep waarvoor je leert. Je wordt voorbereid op de BPV die start in het 1ste leerjaar. Dit kan een lint -of blokstage zijn. Voordat je start met jouw BPV, ga je je oriënteren op de mogelijkheden die er zijn en ga je bijvoorbeeld oefenen met het schrijven van een sollicitatiebrief of het voeren van een sollicitatiegesprek. Je gaat zoeken naar een geschikte BPV-plek, indien je die nog niet hebt gevonden. Het zoeken van een stage (BPV bedrijf) is je eigen verantwoordelijkheid. 

  Internationale BPV  

  Je kunt je BeroepsPraktijkVorming (stage) ook in het buitenland doen. Dit noemen we Internationale BPV. Voor het deelnemen aan een IBPV moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kun je vinden op Connect.

 26. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Je ontvangt het BPV handboek (digitaal) waarin beschreven staat hoe het allemaal in z’n werk gaat en wat er van je verwacht wordt in de BPV. Je leerbedrijf ontvangt eveneens van school het BPV handboek. Tijdens de BPV word je begeleid door iemand van het BPV-bedrijf (de praktijkbegeleider en-of werkgever) en je coach. Jouw coach onderhoudt contact met het BPV-bedrijf in samenspraak met jou.

  Op het bedrijf draai je zoveel mogelijk als een echte werknemer mee. Je werkt in een team met collega’s en doet waar mogelijk mee aan werkoverleg, trainingsmomenten etc. Dat betekent dat je meedraait in de bedrijfscultuur en dat je je houdt aan de in dat bedrijf geldende regels en afspraken, bij bijvoorbeeld het aanvragen van vakantie en vrije dagen. In het BPV handboek staat ook het BPV rooster met de BPV dagen en de vakantiedagen van school. 

  Op school werken we met LWP’s hier ga je tijdens jouw BPV ook mee aan de slag. Tijdens de leermetergesprekken bespreken jij en jouw coach ook jouw voortgang in de BPV.

 27. Organisatie van de BPV

  Je dient voor de opleiding stage te lopen bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven kun je vinden op www.stagemarkt.nl. Let op dat het leerbedrijf de juiste erkenning heeft gekoppeld aan het niveau van jouw opleiding. 

  Indien je een leuk stagebedrijf hebt gevonden die nog geen erkenning heeft, breng dan dit bedrijf met de Resultaatverantwoordelijke voor de BPV in contact zodat een erkenning eventueel geregeld kan worden. Op de site www.s-bb.nl  kun je ook allerlei informatie vinden over stage bedrijven. 

  Belangrijk is dat de opleidingsadministratie (STIP) alle gegevens van jouw stage bedrijf heeft zodat er een BPVO (een overeenkomst tussen jou, het bedrijf en school) gemaakt kan worden. Pas als de overeenkomst in orde is kun je gaan stage lopen en tellen je stage uren. Contact persoon bij het STIP is mevr. Ellen Langeloo.

  Lees het BPV handboek voor meer informatie.

 28. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Voor het beoefenen van je vak is het belangrijk te voldoen aan bepaalde vereisten. Dit noemen we ook wel beroepshouding. Jij hebt gekozen voor een beroepsopleiding. Daarmee is het belangrijk tijdens deze opleiding een professionele beroepshouding te laten zien.

  Naast de beroepshouding die is beschreven in het kwalificatiedossier hebben wij als school ook onze verwachtingen voor een prettig schoolklimaat. Deze verwachtingen worden tijdens de startperiode met jou gecommuniceerd. In het algemeen verwachten wij van een ieder dat hij of zij zich tijdens de opleiding professioneel, respectvol en begripvol gedraagt tegenover andere studenten, docenten of ieder ander, en daarbij de verwachtingen of huisregels die geldig zijn op de opleiding naleeft. Zo werken wij met zijn allen in een veilige en prettige leer- en werkomgeving.

 29. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  De opleidingsadministratie vind je op de 1ste etage van het Rechterland. Je kunt hier terecht voor bijvoorbeeld vragen rondom inschrijving van de opleiding, wijziging van contactgegevens, je BPV contract etc. Contactpersoon voor jouw opleiding is:

  • Ellen Langeloo               elangeloo@landstede.nl

 30. Vertrouwenspersoon

  Je kunt in de algemene informatiegids lezen wat onze vertrouwenspersoon voor je kan betekenen. Op de locaties hangen foto’s van de vertrouwenspersonen. Je kunt ook altijd vragen bij het STIP Voor onze opleiding is/ zijn de vertrouwenspers(o)on(en) op dit moment:

  • Renate Hoff                  rhoff@landstede.nl
  • Gerda Borneman         gborneman@landstede.nl

 31. Specifieke afspraken en regels

 32. Geen examenplan beschikbaar