Landstede - Opleidingen

Mbo-Verpleegkundige (23267) BOL 2022-2023 Lelystad, Het Ravelijn 1

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het landschap Gezond & Wel.
  Vind jij het leuk om met mensen te werken, jong, oud, gezond of met lichamelijke en/of geestelijke problemen? Dan vind je vast en zeker een opleiding in het Landschap Gezond & Wel. Hier vind je veel verschillende opleidingen waarmee jij je kunt voorbereiden op de werkplek en doelgroep die jou het meeste aanspreken.

 2. Het Landschap

  Van medische zorg...
  In het Landschap Gezond & Wel zijn twee hoofdrichtingen: gezondheidszorg en welzijn. Bij gezondheidszorg draait het vooral om zorg op het lichamelijke vlak, bijvoorbeeld omdat mensen herstellen van een operatie, gewond of net bevallen zijn. Je mag sommige medische handelingen verrichten die je met een ander diploma niet mag uitvoeren, zoals het geven van medicatie en injecties.
   

  …tot sociaal maatschappelijke ondersteuning
  Bij welzijn draait het ook om zorg, maar die is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het huishouden, zelfstandig wonen, het invullen van de dag of het regelen van allerlei zaken. Soms hebben ze psychische of sociale problemen, maar het kan ook zijn dat ze jong of slecht ter been zijn.
   

  Waar kun je werken?
  Met de opleidingen uit dit Landschap kun je veel kanten op. Afhankelijk van je diploma kun je werken in bijvoorbeeld een ziekenhuis, een sociaal wijkteam, verpleeghuis, bij mensen thuis, in een woongroep, een organisatie voor verslavingszorg of psychiatrie of bij een algemene organisatie voor sociaal werk. Als je wilt, kun je je bij ons specialiseren in specifieke doelgroepen, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, cliënten met gedragsproblemen of ouderen.


  Is dit jouw Landschap?
  Wil je een van de opleidingen in dit boeiende Landschap volgen? Dat kan als jij geïnteresseerd bent in mensen met sociale en/of medische problemen. Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen. Belangrijk is ook dat je gemakkelijk contact legt, helder communiceert en goed bent in samenwerken. Verder zijn flexibiliteit en stressbestendigheid een echte must in dit vakgebied.
   

  Landschap
  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Gezond & Wel is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Skillslab
  Op school heb je de beschikking over een skillslab. Dit is een praktijklokaal met bedden, oefenpoppen en allerlei materialen waarmee je de basiszorg en verpleegtechnische handelingen in de praktijk brengt. Soms spelen anderen de rol van zorgvrager en wordt er een praktijksituatie in scène gezet, zodat je goed voorbereid wordt op jouw toekomstige beroep.
   

  Leren in de praktijk
  Om de theorie goed aan te laten sluiten op de praktijk werken we nauw samen met diverse organisaties en hebben we nauwe contacten met het werkveld. Dit biedt uitdagende stageplaatsen voor jou. In overleg met jou zorgen we voor passende stageplaatsen.
   

  Innovatief onderwijs
  De zorg is constant in beweging: toenemende vergrijzing, bezuinigingen, zorgtechnologische ontwikkelingen en verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Landstede MBO speelt hierop in door kruisverbanden te leggen tussen opleidingen, te participeren in projecten en door met externe partijen aan innovaties te werken. Bijvoorbeeld binnen de Care Academy, in het Zorgtrainingscentrum en het Health Innovation Park (HIP). In het HIP werken zorgaanbieders, ondernemers, zorgverzekeraars en kennisinstellingen in de regio Zwolle samen aan zorginnovaties, die de kwaliteit van de zorg verbeteren en de zorgkosten verlagen.
   

  Care Academy en Zorgtrainingscentrum
  Wat is de echte zorgvraag van de cliënt? Welke mogelijkheden zie jij om de zorgvraag proactief op te lossen? Hoe bied je deze zorg op een respectvolle manier? Dat leer je het beste in de praktijk. In de Care Academy (regio Noord-Veluwe) en het Zorgtrainingscentrum (regio Zwolle) leer en werk je vanuit de praktijk. Er wordt een beroep gedaan op je persoonlijk leiderschap, creativiteit, ondernemend en invoelend vermogen.
   

  Sallandse Praktijkleerroute
  Twaalf zorgorganisaties in Salland en Landstede MBO leiden samen studenten op tot toekomstgerichte zorgmedewerkers. Vanaf dag 1 doe je ervaring op bij de zorgorganisaties. Je werkt samen met collega's, je docent en persoonlijke begeleider. Wat je leert in de praktijk bespreek je wekelijks in het Leerhuis met je docent en medestudenten. Dé ideale mix van leren en werken! Je bepaalt zelf je tempo en hoe je leert. Als zorg- en welzijnsmedewerker weet je goed in te spelen op de vragen van je cliënten en de zorg van de toekomst.
   

  Leren in Lelystad
  Op onze locatie in Lelystad krijg je de gelegenheid om je breed te oriënteren. Zo krijg je input vanuit de opleidingen binnen de Landschappen Onderwijs & Opvoeding en Gezond & Wel. Voor de uitwerking van het onderwijsprogramma geldt: algemeen waar het kan, gericht waar het moet en je leert met en van elkaar. Ons doel is dat je aan het eind van het eerste schooljaar overtuigd bent dat je op het juiste niveau en op de juiste opleiding zit.
   

  Derde leerweg
  Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg. De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de student de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Veelal wordt deze opleiding gevolgd door volwassenen. Ook het Landschap Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op via: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

 4. Welkom

  Welkom

  Welkom op locatie Lelystad!

  In deze opleidingsgids krijg je meer gedetailleerde informatie over jouw opleiding. Deze opleidingsgids is specifiek voor de locatie waar jij de opleiding gaat volgen: Lelystad. 

  Lelystad is een kleinschalige, gezellige locatie van Landstede. We werken met kleine (coach)groepen waardoor de studenten én de docenten elkaar kennen. Tijdens het werken aan opdrachten en de lessen worden studenten, bijvoorbeeld eerstejaars en tweedejaars, gestimuleerd om samen te werken aan beroepstaken en zo met en van elkaar te leren.

  Deze informatie kun je ook delen met de mensen om je heen waarvan je denkt dat zij de informatie interessant vinden, zodat zij weten voor welke studierichting jij gaat. 

  MBO VERPLEEGKUNDE:
  Als mbo-verpleegkundige word je breed opgeleid, want tijdens deze opleiding krijg je les en werk je aan opdrachten over verschillende branches en diverse doelgroepen. Voorbeelden van branches zijn de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GHZ), Psychiatrie (GGZ) en het Ziekenhuis (ZH). De doelgroepen waarmee je te maken krijgt zijn o.a. chronisch zieken, revaliderenden, ouderen en dementerenden, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychiatrische aandoeningen en mensen die voor diagnostiek en behandeling in een ziekenhuis verblijven. 

  De taken die je als verpleegkundige hebt, voer je uit bij de mensen thuis of binnen instellingen. Om de juiste zorg te kunnen verlenen, maak je gebruik van een verpleegplan. In het verpleegplan stel je op grond van de uit de verpleegkundige anamnese verkregen gegevens een verpleegkundige diagnose. Op basis van de verpleegkundige diagnose stel je vast welke zorg er geboden moet worden. Samen met de zorgvrager stel je doelen op, plan je acties en evalueer je de verleende zorg. Op basis van de gegevens uit de evaluatie stel je zonodig de zorg bij.

  Je werkt als verpleegkundige samen met collega-verpleegkundigen of andere disciplines, zoals verzorgenden-IG, artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkenden, diëtisten etc. Daarnaast werk je samen met de zorgvragers en zijn of haar mantelzorgers. 

  Tijdens je opleiding ga je naar school en zijn er perioden waarin je stageloopt. Dat wordt ook wel de beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. Naast theorie volg je ook praktijklessen in ons praktijklokaal, ter voorbereiding op de (begeleidings)vaardigheden en activiteiten die je in je stage moet uitvoeren. Tijdens je stage (BPV) kom je te werken op verschillende werkplekken zodat je met diverse doelgroepen kennis maakt. Ieder schooljaar loop je een minimaal een halfjaar stage en in het laatste schooljaar loop je het hele schooljaar stage.

  Houdt er rekening mee dat je soms ook stageloopt gedurende de weekenden, avonden of tijdens feestdagen. Wanneer je stage loopt, ga je één of twee dagen per week naar school. Je coach zal dit tijdens de eerste periode van de opleiding bespreken. 

  Schooldirectie: Miluska Broekhuis
  Teamleider: Anneke Brandsma

 5. Visie op de opleiding

  Binnen Landstede willen we jou helpen om je te ontwikkelen tot een zelfbewuste persoonlijkheid en je op te leiden tot een professional op mbo-niveau. Zodanig, dat jij oprecht betrokken bent bij je vak, je vak leert verstaan én aandacht hebt voor de mensen met wie je in aanraking komt. 

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Bij Talentvol ontwikkelen staat de persoonlijke leerontwikkeling centraal.

  We bekijken samen met je wát je leert en wat jouw leertempo en manier van leren is, want wij gaan ervan uit dat iedereen zich verder kan ontwikkelen. Dit stemmen we zoveel mogelijk af op jouw mogelijkheden, dus eigenlijk op jouw talenten. 

  We richten ons op het begeleiden, uitdagen, uitnodigen, stimuleren en confronteren. Bij Talentvol Ontwikkelen is de beroepspraktijk het uitgangspunt van het onderwijs. Je leert aan de hand van opdrachten: deze noemen wij ‘beroepstaken’. Jouw motivatie om te leren is belangrijk. Door onze begeleiding en contextrijke leeromgevingen binnen en buiten de school stimuleren we de motivatie. Binnen Talentvol Ontwikkelen leer je zelf de regie te nemen voor jouw leerproces. 

  De opleiding bestaat uit trajectlijnen. Deze zijn beschreven in drie fasen:

  Je begint in de startersfase waarin je je oriënteert op wat er in de gezondheidszorg gebeurt. Je gaat werken aan je zelfbeeld, opleidingsbeeld en je beroepsbeeld. Je leert door naar jezelf te kijken; je kijkt welke sterke en minder sterke competenties je hebt en welke je wilt versterken of ontwikkelen. Daarnaast ga je bezig met het beroepskwalificerende deel van de opleiding. Je leert in deze fase allerlei basiskennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om zorg te kunnen bieden. Deze kennis en vaardigheden ga je gedurende je opleiding verder toepassen, uitdiepen en verbreden. Je wordt intensief begeleid door de docent en je coach bij het formuleren van je leervragen.

  Na de startersfase kom je in de gevorderde fase. Je komt in aanraking met diverse branches en doelgroepen op school, maar ook tijdens je stage. Je gaat je verder verdiepen en je gaat experimenteren met het geleerde uit de periode die achter je ligt. Na de gevorderde fase start je met examinering in de praktijk. Dit kan wanneer je van werkprocessen (bepaalde beroepsonderdelen) hebt aangetoond dat je deze op voldoende niveau beheerst. 

  Na de gevorderde fase kom je in de fase waarin je beroepsbekwaam gaat worden. Alles wat je hebt geleerd, pak je bij elkaar en ga je met elkaar verbinden. Je sluit je opleiding af wanneer je alle examens hebt behaald. Dit betreft zowel de generieke examens (zoals Nederlands, rekenen en Engels (niveau 4 opleidingen) als de beroepsgerichte examens. 
  Veel van de beroepsgerichte examens rond je af je op stageplaats/BPV, deze examens mag je zelf plannen wanneer jij deze af wilt ronden. Wanneer je bewezen hebt dat je zelfstandig de taken die bij het examen horen uit kunt voeren, vraag je een akkoord voor het examen van je stageplaats/ BPV  én van school. Hierna kun je het examen gaan uitvoeren op het moment dat jij hieraan toe bent.

  Er zit een opbouw in de complexiteit van de kennis, vaardigheden en beroepshouding. Je gaat van 'begeleid' naar 'geleid' en uiteindelijk naar 'zelfstandig' leren. Je hebt in het laatste jaar ook meer verantwoordelijkheden: je zorgt steeds meer voor je eigen leerproces en het formuleren van je leervragen.

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Je gaat tijdens je opleiding individueel leren, maar ook in groepen. Met name tijdens het werken aan beroepstaken komt het samenwerken aan bod. Zo leer je ook met en van elkaar.

  We werken met vier onderwijsperiodes van ongeveer tien weken. In die periode werk je individueel of met een groepje medestudenten aan enkele opdrachten. Aan het einde van de periode krijg je feedback van de docent en soms ook van medestudenten. Deze feedback geeft je informatie over je ontwikkeling en voortgang van de opleiding.

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  Je opleiding bestaat uit het basisdeel, keuzedeel en generieke deel.

  • Basisdeel waarin je je de grondbeginselen van je beroep eigen maakt. Daarnaast verdiep je je in verschillende thema’s die je tegenkomt in je toekomstige beroep.
  • Keuzedeel geeft je de mogelijkheid tot verdiepen, verbreden of doorstroom in een onderwerp van jouw keuze. Tijdens coachlessen worden de verschillende keuzedelen toegelicht waaruit je kunt kiezen. In leerjaar twee start je met de keuzedelen.
  • Generieke deel bestaat uit de vakken: Nederlands, rekenen, Engels en Loopbaan en Burgerschap. We proberen de generieke vakken in leerjaar twee af te ronden zodat je je in leerjaar drie en vier kunt richten op beroepsexamens. 

 9. Startprogramma

  Je begint je opleiding met een introductieweek. Hierin zal het kennismaken met elkaar, de opleiding en de school centraal staan. Meer informatie hierover ontvang je in de uitnodigingsbrief voor de eerste lesdag.

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  Ieder schooljaar bestaat uit vier onderwijsperiodes van ongeveer tien weken. Je rooster vind je via de Connect-pagina. Het rooster verandert per onderwijsperiode. We sluiten een onderwijsperiode af met een 'alterweek' waarin we toetsen plannen, bijzondere themalessen organiseren en examens afnemen. 

  Het rooster voor de nieuwe periode komt in de alterweek online.

  De lesdagen beginnen om 9:00 uur en duren uiterlijk tot 16:00.

  Als aankomend verpleegkundige heb je ook te maken met de wet BIG. Hiervoor moet je minimaal de volgende uren hebben: 1535 begeleide onderwijstijd (BOT) en 2350 praktijkuren.

 11. Vakanties

  Het jaarrooster en de vakanties vind je op de kennisbank voor studenten Lelystad.
  Ook hangt de jaarplanning met de vakanties op het prikbord op het lesplein.

  Vakanties 2022-2023: Regio Noord:

  Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2022
  Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari 2023
  Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
  Meivakantie 24 april t/m 7 mei 2023
  Zomervakantie 22 juli t/m 4 september 2023

 12. Digitale leeromgeving

  Om voor jou leren makkelijker te maken, zijn alle LWP’ s en TWIXX, readers, opdrachten, enzovoort, online te vinden. Jij hebt een eigen digitale ruimte waarin je alleen of samen met anderen aan jouw opdrachten werkt en waar jij feedback vraagt aan andere studenten, jouw docent, of jouw coach. Alles wat belangrijk is voor jouw leerproces staat erin: notities, een leermeter (waarmee je kunt zien hoever je bent), jou behaalde resultaten, examens en nog veel meer. Tijdens het startprogramma krijg jij uitleg en informatie hoe in te loggen en te werken met e-TO.

  Naast e-TO heb je tijdens je opleiding toegang tot Office 365. Hier kun je al je materialen opslaan en gebruik maken van allerlei programma’s. Ook dit zal in de eerste weken van je opleiding uitgelegd worden.

 13. Trajectlijn

  Tijdens de opleiding werk je met leerlijnen: we noemen deze ‘trajectlijnen’. Op deze lijnen maak je je ontwikkeling zichtbaar. De hele opleiding staat beschreven in een trajectlijn: hierop worden de kerntaken en werkprocessen beschreven waar je aan moet voldoen volgens het landelijke kwalificatiedossier van je opleiding. Hierin kun je lezen welk beroepsgedrag en welke beroepstaken bij je toekomstige beroep horen. 

 14. LWP

  Tijdens de opleiding werk je aan beroepstaken en aan leerwerkprestaties (LWP's). Door hieraan te werken ontwikkel je je vaardigheden, een juiste beroepshouding en doe je kennis op. Ze zijn de voorbereidingen op je examens op school of tijdens stage en bevatten opdrachten, projecten en dergelijke. 

 15. TWIXX/lesactiviteiten

  Tijdens een onderwijsperiode werk je aan je tijdens ‘werkplaatstijd’ zelfstandig aan beroepstaken en andere opdrachten. Dit kunnen opdrachten zijn waar je individueel of samen met andere studenten aan werkt. 
  Het is hierbij van belang dat je zelf de regie neemt bij het plannen van de taken, het verdelen van taken, het maken van afspraken met medestudenten en de docent. Dit vraagt zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Je krijgt begeleiding van de docent om je hierin te ontwikkelen.

  Daarnaast worden er lessen gegeven door docenten om je genoeg informatie te geven om een taak goed af te ronden. Daarnaast kan je workshops en extra begeleiding aanvragen. Dit doe je wanneer je extra hulp nodig denkt te hebben om een taak te voltooien. Ook bieden de docenten workshops aan om je genoeg informatie te geven om een taak goed af te ronden.

 16. Individueel leerplan (ILP)

  Per onderwijsperiode krijg je een individueel leerplan (ILP), deze kun je vinden in e-TO. Je coach vult je ILP in overleg met jou en zal iedere onderwijsperiode de voortgang met je bespreken.

  In overleg met je coach kun je je individueel leerprogramma (ILP) aanpassen. Hierdoor kun je in eigen tempo de opleiding volgen en afronden. Dit kan betekenen dat je ervoor kiest om je opleiding sneller af te ronden, maar het kan ook zijn dat je ervoor kiest om wat langer over je opleiding te doen. 

  Wanneer je veel vertraging oploopt of er onvoldoende ontwikkeling is en/of het niet lukt om je opleiding met een diploma af te kunnen sluiten gaan we met je in gesprek. We kunnen je dan adviseren dat het beter is om te stoppen met de opleiding. Wanneer er sprake is van een bindend studiebesluit gaan we samen met je op zoek naar een passende opleiding en word je een loopbaantraject aangeboden.

 17. Feedback tijdens de LWP

  Tijdens het werken aan je taken verzamel je feedback van je docent en mede-studenten. Op die manier krijg je inzicht hoe jij je kunt ontwikkelen.

  Daarnaast heb je viermaal per jaar een gesprek met je coach waarin je feedback krijgt en bespreekt hoe het met je gaat op de opleiding.

 18. Coach

  Tijdens jouw opleiding word je begeleidt door een coach. De coach jouw aanspreekpunt rondom vragen over de opleiding en jouw studievoortgang. In het begin maakt de coach je wegwijs in de opleiding en zal hij je helpen te ontdekken hoe jij het beste kunt en wilt leren. Naarmate je vordert in de opleiding zal de coach je steeds meer begeleiden in zelfstandigheid en zo krijg je steeds meer zelf de verantwoordelijkheid en regie. Een coach is jouw eerste aanspreekpunt als je tijdens de opleiding ergens tegen aanloopt of iets wilt bespreken.

  Soms loopt het in je studie niet helemaal naar wens. Je coach zal samen met jou kijken welke oplossing dan het beste is. Het SAB (Student Advies en Begeleiding) kan daarin een ondersteunende rol vervullen.

 19. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Meerdere keren per jaar heb je een gesprek met je coach waar je samen kijkt naar je leerproces d.m.v. de leermeter in studie dashbord.

 20. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Voor de start van het eerste leerjaar organiseren we een informatiemiddag waarbij jij en je ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom zijn. Tijdens deze middag wordt informatie gegeven over de opleiding en de start van het schooljaar.

  Gedurende het eerste leerjaar is er een informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s) waarbij ze kennis kunnen maken met je coach. 

  Wanneer er vragen of opmerkingen zijn over de opleiding en je ouder(s)/verzorger(s) graag met school willen overleggen dan kunnen ze hiervoor een afspraak maken met je coach en/of de teamleider.

  Contact met ouders/verzorgers verloopt bij studenten onder 18 jaar via de student, waarbij de coach altijd contact mag opnemen. Ben je boven de 18 jaar dan verloopt het contact met ouders altijd met toestemming van de student.

 21. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  Een beroepsopleiding volgen is geen vrijblijvende zaak. Wij gaan ervan uit, dat jij gemotiveerd aan de opleiding begint, dat jij er bent en een actieve bijdrage levert.

  Het overzicht van je presentie zal aan de orde komen in coach- en of leermetergesprekken.

  Jij maakt als student deel uit van een klas. Een soort team als het ware. Je kunt je medestudenten dus zien als ‘collega’s’. De andere studenten zijn afhankelijk van jouw inbreng en kunnen eigenlijk niet zonder je. Dit geldt ook andersom: jij kunt niet zonder die anderen.

  In de algemene informatiegids heb je al kunnen lezen wat hier onder verstaan wordt en wat de wettelijke regels en het Landstede beleid is 

  In de locatiegids lees je de regels t.a.v. aanwezigheid, verzuim, ziekmelden en afmelden en verlof aanvragen.

 22. Korte beschrijving van de examinering

  Landstede visie op examineren

  Landstede heeft het wettelijk kader rond examinering vertaald in een Landstede visie op examinering. Deze visie dekt de basiskwaliteit af uit het wettelijk kader en geeft richting en inhoud aan onze eigen kwaliteitsambities.

  Visie examinering Landstede

  1. Waarde voor de student

  • Het onderwijs is gericht op de ontwikkeling en groei van de studenten met het examen als logisch sluitstuk.
  • Het diploma is het bewijs dat de student het vereiste niveau bereikt heeft.
  • Iedere student die een diploma ontvangt, voldoet aan de eisen uit het KD zodat de waarde van het diploma onbetwist is.
  • Betrouwbare examinering resulteert erin dat het diploma waarde heeft voor de student, voor het werkveld, het vervolgonderwijs en de maatschappij.

  2. Leren en examineren

  • De examinering heeft een integrale plaats in ons onderwijs; de student werkt stap voor stap naar het examen toe. Door goede feedback weet hij wanneer hij het eindniveau heeft bereikt.
  • Voor de student is de scheiding tussen formatief toetsen tijdens het leerproces en summatief examineren duidelijk.
  • De studenten (en eventueel hun ouders) zijn tijdig en helder geïnformeerd over de examinering.
  • Studenten weten ruim vooraf wanneer een examen plaatsvindt, wat er op dat moment van ze verwacht wordt en hoe er beoordeeld zal worden.
  • De examinering vindt zoveel mogelijk plaats in de realistische beroepspraktijk.

  3. Bekwame examenfunctionarissen

  • Alle docenten in de teams beschikken minimaal over basisvaardigheden op het gebied van examinering.
  • Wie specifiek rollen en taken vervult bij examinering beschikt over daarbij passende specifieke vaardigheden (leden examencommissies, constructeurs, beoordelaars, examenbureaus)
  • Bij examens worden bekwame beoordelaars van de school en uit de praktijk ingezet.
  • Alle beoordelaars (school en praktijk) beschikken over vakinhoudelijke deskundigheid en beoordeling technische deskundigheid (principes, procedures en criteria).

  4. Betrouwbaarheid

  • Bij examinering werken we vanuit de standaarden die de Inspectie aangeeft.
  • In het handboek examinering zijn deze standaarden geconcretiseerd. Iedereen bij Landstede werkt volgens de kaders, procedures en formats uit dit Handboek.
  • De examencommissies en teams voelen zich eigenaar van de gezamenlijke kaders en gaan er kwaliteitsbewust mee om.
  • De examenplannen zijn duidelijk, volledig en opgesteld volgens de wettelijke vereisten; per examen is de inhoud en de examenvorm beschreven.
  • De vorm van een examen past bij de inhoud ervan. We werken met een methode mix hetgeen bijdraagt aan grotere betrouwbaarheid.
  • Examens worden ingekocht (tenzij er geen examenleverancier is) om de kwaliteit van de examens te waarborgen.

  5. Kwaliteitsborging

  • De onafhankelijke examencommissies hebben een borgende rol.
  • De directeuren en teamleden zijn verantwoordelijk en dragen zorg voor de uitvoering van de examinering.
  • De resultaatverantwoordelijke kwaliteit heeft binnen het team een coördinerende rol bij de zorg voor de examinering.
  • In het handboek worden aan de voorkant kaders gegeven; die gelden voor iedereen bij Landstede.

 23. Werkwijze en procedure

  De examencommissie

  Elke opleiding heeft een decentrale examencommissie (DEC), die verantwoordelijk is voor de examinering binnen het landschap. De examencommissie van het landschap Gezond & Wel en Onderwijs & Opvoeding is samengesteld uit docenten die werkzaam zijn in de opleidingen Maatschappelijke Zorg, Dienstverlening, Verzorging en Verpleging, Kinderopvang, Onderwijsassistent op de locaties Harderwijk, Dronten, Lelystad, Raalte en Zwolle.

  Taken van de decentrale examencommissie zijn o.a.:

  • zicht houden op de kwaliteit van de afname en de beoordeling van
  • examens;
  • het verstrekken van diploma’s, certificaten en instellingsverklaringen; 
  • het verlenen van vrijstellingen van examinering;
  • het beslissen over verzoeken tot aangepaste examinering, ER-dossiers (ernstige rekenproblemen) en alternatieve keuzedelen;
  • het behandelen van klachten, fraude en onregelmatigheden.

  De examencommissie van het landschappen Onderiwjs &Opvoeding  en Gezond&Wel is samengesteld uit docenten van de locaties Harderwijk, Lelystad, Raalte en Zwolle.
  Contactgegevens DEC O&O: dec2@landstede.nl

  Verantwoordelijke resultaatgebied kwaliteit

  Binnen elke studierichting en op elke locatie is een verantwoordelijke voor het resultaatgebied kwaliteitszorg en examinering aangesteld waarbij de student via de e-mail of schriftelijk terecht kan voor:

  • het verloop van examinering
  • klachten over het examenproces

  Mocht je hulp nodig zijn bij het aanvragen van vrijstellingen, toetsverlenging, extra faciliteiten tijdens examens dan kun je contact opnemen met de resultaatverantwoordelijke over de te ondernemen stappen. Je coach kan je vertellen wie de resultaatverantwoordelijke kwaliteit van jouw opleiding is.

  Het examenbureau

  Per locatie is er een examenbureau. Het examenbureau is verantwoordelijk voor het plannen, de afname en de verwerking van de centrale examens Nederlands, Engels en rekenen. 

  Taken van het examenbureau zijn o.a.:

  • publiceren van centrale- en/of instellingsexamenresultaten in e-TO;
  • opstellen en/of laten opstellen van examenroosters;
  • verspreiden van examenroosters onder belanghebbenden;
  • regelen van examenruimtes;
  • regelen en instrueren en begeleiden van surveillanten;
  • aanvragen indienen bij de examencommissie: bijvoorbeeld examentijdverlenging voor studenten die korter dan zes jaar in Nederland verblijven, vrijstellingen, alternatieve keuzedelen of deelname aan ER-examens;
  • melden van onregelmatigheden en/of klachten tijdens examinering bij de examencommissie;
  • inzage geven in beoordeelde examens aan studenten;
  • verwerken van verzoeken, aanvragen en klachten van studenten in e-TO;
  • archiveren van o.a. examens, urenstaten BPV, voldoende voor de BPV en processen-verbaal diplomering; 
  • vernietigen van examens na afloop van de bewaartermijn; de examenstukken worden door het Examenbureau bewaard in jouw examendossier (tot anderhalf jaar na het behalen van je diploma). Je kunt voor het einde van die termijn een verzoek indienen bij het Examenbureau voor teruggave van de examenstukken. Doe je dat niet, dan worden de examenstukken vernietigd.

  Contactgegevens examenbureau per locatie:

  Lelystad:                 examenbureaulelystad@landstede.nl

  Recht op een herkansing en overmacht
  Wettelijk heb je recht op een herkansing voor ieder examenmoment. Landstede spreekt dan van een examen in tweede gelegenheid. De tweede gelegenheid wordt op een redelijke termijn opnieuw aangeboden.
  Indien je kunt aantonen dat er sprake was van overmacht waardoor je het examen niet kon maken, blijft het recht bestaan op de examengelegenheid. Je dient hiervoor een verzoek in bij de examencommissie via het examenbureau door middel van het formulier ‘aanvraag behoud examengelegenheid’.
  Let op! In geval van een herkansing wordt altijd een volledig examen afgenomen; met andere woorden: Praktijkexamens kunnen niet in delen worden herkanst.
  Wil je extra herkansingen aanvragen, dan zijn daar kosten aan verbonden. Zie Extraneus voor meer informatie.

  Examenplan

  • Basis voor (onderwijs en) de examinering zijn het Kwalificatiedossier en Kwalificatie-eisen Loopbaan & Burgerschap in het mbo. Aan het einde van je opleiding toetsen we of jij de kerntaken/werkprocessen beheerst en dus recht hebt op een diploma. Dit gebeurt bijvoorbeeld door één of meerdere praktijkexamens. Daarnaast zijn er examens voor Landstede Loopbaan en Burgerschap (LLB), Nederlands, Engels en rekenen.
   In het examenplan van jouw opleiding vind je het overzicht van de examens, die je moet behalen om een diploma te krijgen. Een overzicht daarvan vind je in e-TO.
   Examinering beroepsbekwaamheid

  PraktijkexamensProve2Move-map
  De praktijkexamens worden ingekocht bij Prove2Move. Je ontvangt een examenmap tijdens de opleiding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van dit document gedurende de hele opleiding. Indien je de examenmap kwijt bent, kun je bij resultaatverantwoordelijke kwaliteit een nieuwe examenmap aanvragen tegen betaling. 

  Tijdens de coachlessen krijg je voorlichting over het voorbereiden (wat je moet voorbereiden om een akkoord voor een examenaanvraag te krijgen), uitvoeren van praktijkexamens en het inleveren van de bewijslast. Als je een examenmap hebt en je verlaat voortijdig de opleiding, dan lever je je examenmap in bij de resultaatverantwoordelijke van het team.

  Voorwaarden voordat je een praktijkexamen mag uitvoeren

  Er zijn voorwaarden gesteld aan deelname aan een praktijkexamen: voordat je een praktijkexamen gaat uitvoeren moet je een akkoord hebben van de praktijkopleider/ je werkbegeleider en je coach. Door middel van het doen en af hebben van taken overtuig jij de docenten van jouw opleiding ervan dat je het vereiste niveau hebt bereikt, zodat er kan worden afgesproken wanneer er een praktijkexamen beoordeeld gat worden. De criteria worden verder uitgelegd en toegelicht tijdens de coachles of de praktijkopleider van school. In het examenreglement vind je de Procedure van de praktijkexamens. 

  Beoordeling
  De meeste praktijkexamens worden in de beroepspraktijk beoordeeld. Je wordt begeleid door een praktijkbegeleider van het praktijkadres. Zodra jij, je coach/docent en je werkbegeleider ervan overtuigd zijn dat je het vereiste niveau hebt bereikt, kan worden afgesproken wanneer er beoordeeld gaat worden. Je wordt dan beoordeeld door een praktijkbeoordelaar. Dus je begeleider mag je examens niet beoordelen!
  Het beoordelen van praktijkexamens gebeurt door een geschoolde en bekwame beoordelaar, die aan de hand van de beoordelingsinstructie de prestatie van jou beoordeelt. 

  Bij een onvoldoende resultaat zal een gesprek met je coach volgen waarin je jouw leerdoelen opnieuw formuleert en je op een herkansing voorbereidt.

  Archiveren bewijsstukken
  Voor de examens in de beroepspraktijk geldt dat student het examenmateriaal meeneemt naar school en binnen 10 werkdagen inlevert bij de coach.
  Ook werkstukken en verslagen behoren tot de examenproducten die moeten worden ingeleverd. Alle documenten worden opgeslagen in het examendossier.

  Examenreglement Centraal Ontwikkelde examens Nederlands, Rekenen en Engels

  De planning van Centraal Ontwikkelde examens

  De overheid bepaalt ieder jaar in welke weken de centraal ontwikkelde examens Nederlands, rekenen en Engels moeten worden afgenomen. Landstede bepaalt vervolgens op welke dagen en tijden het examen plaatsvindt. Tijdens de opleiding ontvangt de student een examenkrant. Hierin zijn de examenmogelijkheden opgenomen en wordt de aanmeldprocedure toegelicht. De student schrijft zich in via Supersaas.

  Beoordeling van examens Nederlands, rekenen en Engels
  De antwoorden op de examenvragen worden verstuurd naar het Facet. Op basis van de scores in het hele land wordt bepaald bij hoeveel goede antwoorden de student een voldoende krijgt. De cijfers worden door het Facet verstuurd naar de toetsleider van de onderwijseenheid. De cijfers worden z.s.m. bekendgemaakt in E-to.

  Recht op inzage Nederlands, rekenen en Engels
  Bij examens heeft de student recht op inzage in het examenwerk om te kijken of de correctie goed is gebeurd. Neem hiervoor contact op met het examenbureau.

  Herkansingen Nederlands, rekenen en Engels

  De student kan gebruik maken van een tweede examengelegenheid. De student heeft voor de gehele duur van de opleiding slechts één herkansmogelijkheid per onderdeel voor Nederlands, rekenen en Engels.

  Is de student afwezig bij een eerste examengelegenheid vanwege een geldige reden, dan kan de student een verzoek doen bij de Decentrale Examen Commissie (DEC) om het examen nogmaals te maken. De student houdt in dit geval het recht op een herkansing. Afwezigheid bij een examen zonder geldige reden betekent dat de student deze examengelegenheid gebruikt heeft. De student krijgt dan in elk geval de vermelding “absent” op het overzicht. Dit betekent dat de student in staat is geweest om aan het examen deel te nemen, maar hieraan niet heeft kunnen voldoen. De student kan zich vervolgens aanmelden voor de tweede gelegenheid.

  Mocht een student na twee gelegenheden geen voldoende hebben gehaald dan kan hij/zij nog eenmaal, nadat alle andere examens zijn afgerond een examen inkopen. Hieraan zijn van te voren vastgestelde kosten aan verbonden.

  Aangepaste examenmogelijkheden Nederlands, rekenen en Engels
  Het kan zijn dat de normale examenfaciliteiten niet voldoende zijn voor studenten met een beperking.  In dat geval kan de student extra faciliteiten - zoals extra tijd of extra hulpmiddelen – aanvragen via het SAB. De examencommissie zal deze aanvraag vervolgens beoordelen en toekennen.


  De afname van examens Nederlands, rekenen en Engels
  De examens worden afgenomen in een ruimte waarin de studenten het examen zoveel als mogelijk ongestoord kunnen maken. Afspraken en roosters voor afname van examens worden gecommuniceerd.

  Fraude, plagiaat en onregelmatigheden examen Nederlands, rekenen en Engels
  Als er fraude, plagiaat of een onregelmatigheid wordt geconstateerd dan maakt de student het examen af. De surveillant maakt intussen een aantekening op het proces-verbaal van het examen. De surveillant maakt een ‘protocol van onregelmatigheid’ op en stuurt dit naar de Decentrale Examen Commissie (DEC).
  De DEC neemt maatregelen, bijvoorbeeld ongeldigheidverklaring van de uitslag van het betreffende examen of uitsluiting van (verdere) deelname aan examinering. Voordat een dergelijke maatregel wordt opgelegd, wordt de student gehoord. De student kan zich daarbij laten bijstaan door een meerderjarige. Als de student minderjarig is, neemt de student een wettelijke vertegenwoordiger mee. Alle betrokken partijen worden van de maatregel schriftelijk in kennis gesteld.
  Bij onregelmatigheid moet je denken aan:

  • spieken
  • niet opvolgen van instructies van surveillanten;
  • het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen;
  • telefoon opnemen of bekijken tijdens het examen;
  • het meenemen van het kladpapier uit de examenruimte
   Verder beoordeelt de examencommissie of gedragingen, handelingen en dergelijke als onregelmatigheid gelden.
    

  Afwezigheid bij examens Nederlands, rekenen en Engels

  Als de student niet aanwezig kan zijn bij een examen, meldt de student zich voorafgaand van het examen af bij zijn coach en stuurt een mail naar het examenbureau. De student ontvangt een aanvraag van een extra gelegenheid. Het DEC beoordeelt of er sprake is van overmacht en of er redenen zijn voor een extra gelegenheid.

  Is de student ziek op de dag van examinering, dan zorgt de student voor een correcte ziekmelding met redenen. In principe mist de student hierdoor een gelegenheid, tenzij de DEC beslist dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid.

  Aanvullen exameneisen O&O

  Recht op een herkansing en overmacht
  Wettelijk heb je recht op een tweede gelegenheid voor ieder examenmoment. Deze tweede gelegenheid wordt op een redelijke termijn opnieuw aangeboden. Een reden tot tweede gelegenheid kan zijn dat je de eerste gelegenheid ziek was of dat je een hoger examenresultaat wilt behalen.
  Bij uitzondering, bijvoorbeeld in een overmacht situatie waardoor je het examen niet kon maken, kun je in aanmerking komen voor behoud van een examengelegenheid, een derde kans. Je dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij het examenbureau. Je voorziet dit verzoek van argumenten en bewijsmateriaal. Het examenbureau legt jouw verzoek voor aan de examencommissie.

  Voor de tweede gelegenheid vraag je bij het examenbureau een nieuw beoordelingsformulier aan dat is voorzien is van het stempel ‘Herkansing’. 

 24. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  Op je BPV-plek krijg je een BPV-begeleider toegewezen. Dit is een begeleider vanuit de praktijk. Daarnaast word je vanuit school begeleidt door een docent.

 25. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Alle informatie over jouw stage: de beroepspraktijkvorming (BPV) kun je vinden in onze BPV-gids. Deze wordt uitgebreid met jou besproken tijdens de coachlessen. In deze gids lees je alles over de begeleiding en beoordeling is geregeld, over leerdoelen, opdrachten en nog veel meer. De gids is een leidraad tijdens jouw BPV.  

  Een BPV sluit je af met een beoordelingsgesprek. Onderwerpen van beoordeling zijn: beroepshouding, BPV-opdrachten en de BPV-uren. Om de BPV goed te kunnen afronden moet je voldoen aan de gestelde BPV-uren, deze zijn vooraf kenbaar gemaakt middels een BPVO (Beroepspraktijkvorming overeenkomst).

  De stage mag je nooit zelf beëindigen. Wanneer er problemen zijn, leg je contact met je BPV-docent. Hij/zij zal samen met jou kijken wat er nodig is en welke acties ondernomen kunnen worden. Wanneer je de stage zonder overleg beëindigt, wordt er gekeken of en hoe je je opleiding kan vervolgen. 

  Ook is er gelegenheid om een stageperiode in het buitenland te doen, bijvoorbeeld Ierland, Spanje of India. Je krijgt hierover informatie van je coach.

 26. Organisatie van de BPV

  Voor de BPV heeft de opleiding afspraken met diverse stage instellingen. Bij voorkeur zullen eerst deze stageplaatsen worden toegewezen aan de student. Je krijgt dus een stageplaats toegewezen vanuit de opleiding.  Indien mogelijk wordt rekening gehouden met woonplaats en vervoersmogelijkheden. 

  De BPV coördinator verdeelt de BPV plaatsen zo veel mogelijk op basis van je voorkeur en wensen,  je studievordering en het profiel van de BPV instelling. Hierdoor kan het zijn dat aan je voorkeur voor een bepaalde instelling niet tegemoet gekomen kan worden.

 27. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Het kan zijn dat jij vanwege persoonlijke problematiek of studieproblemen om een andere reden extra begeleiding nodig hebt. Dat kan zijn op het gebied van taal/rekenen, je beroepskeuze of studieloopbaanbegeleiding of bijvoorbeeld studievaardigheden. Je coach wijst je dan de weg en als je coach je onvoldoende begeleiding kan bieden verwijst hij/zij je naar ons Expertisecentrum Student Advies & Begeleiding (SAB). Bij SAB werken orthopedagogen, psychologen en loopbaandeskundigen die, als dat nodig is en in overleg met jou, ook contact opnemen met de Jeugdhulpverlening. Wat er nodig is, is afhankelijk van je vraag. Je spreekt samen met je coach en een studentadviseur af van welke extra ondersteuning je gebruik maakt en in welke periode dat gaat gebeuren. Extra ondersteuning vindt plaats op de volgende gebieden:

  • Leren en gedrag

  • Loopbaanadvies

  • Psychosociaal

 28. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  De opleidingsadministratie is meerdere dagen per week aanwezig op de locatie. Hier kun je administratieve zaken doorgeven, bijvoorbeeld wanneer je verhuist bent of een ander telefoonnummer hebt gekregen. Ook regelen zij de BPVO (stageovereenkomst) voor je.

 29. Vertrouwenspersoon

  Het kan gebeuren dat je tijdens je studie op school of op je stage iets naars meemaakt. We adviseren je dan om in gesprek te gaan met je coach. Je mag met problemen ook altijd contact zoeken met je teamleider. 

  Mocht je het prettig vinden om contact met iemand anders te hebben dan is er een vertrouwenspersoon binnen de opleiding aanwezig. Binnen onze school zijn meerdere vertrouwenspersonen werkzaam. Op het informatiebord kun je deze informatie en de telefoonnummers van de vertrouwenspersonen ook vinden.

 30. Specifieke afspraken en regels

  Beroepsgeheim
  De student is, net als iedereen die het beroep uitvoert, verplicht geheim te houden wat de student gedurende de opleiding tot het beroep is toevertrouwd, of dat wat tot je kennis is gekomen, of waarvan je het vertrouwelijk karakter moet bewaren.

  Vaccinatie en VOG
  Vele instellingen stellen voor een zorgstage een hepatitis B-vaccinatie verplicht. Dit ter bescherming van zowel de student als de zorgvrager. De kosten van de vaccinatie komen voor rekening van Landstede. De school organiseert een informatiebijeenkomst over de hepatitis B-vaccinatie. Dit wordt georganiseerd door de school in samenwerking met de GGD.

  Er zijn instellingen die vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De student kan bij de stage instelling vragen naar een eventuele vergoeding. 

 31. Geen examenplan beschikbaar
 32. Geen schoolkosten beschikbaar