Landstede - Opleidingen

Travel, Leisure & Hospitality (23264) BOL 2022-2023 Zwolle, Fuchsiastraat 1

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het Landschap Vrij & Gastvrij!

 2. Het Landschap

  Ben jij iemand die wil dat mensen plezier hebben en zorgeloos genieten? Die mensen actief wil maken, een lekkere maaltijd wil serveren, hen wil informeren of begeleiden? In het Landschap Vrij & Gastvrij vind jij jouw opleiding door te kiezen voor facilitaire dienstverlening, horeca, recreatie, toerisme of luchtvaartdienstverlening.

  Landschap
  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Vrij & Gastvrij is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Landstede Restaurants
  In Harderwijk en Zwolle beschikken we over eigen restaurants, gerund door studenten. Je bent samen met je medestudenten verantwoordelijk voor de hele gang van zaken in het restaurant. Denk hierbij aan koken, bedienen en afwassen. Ook promotie, bestellingen, reserveringen, facilitaire planning en financiële zaken komen aan de orde. Zo leer je direct in en van de praktijk!

  Hotel Lumen
  Hotel Lumen is een hotel met 125 luxe kamers en suites. Het is gevestigd in het PEC Zwolle stadion. Hier word je regelmatig ingezet achter de receptie, in de lounge of in het restaurant. Je wordt begeleid door professionals uit het bedrijfsleven en door coaches van Landstede MBO. Daarmee zorgen we ervoor dat theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten, zodat jij na het behalen van je diploma meer kans hebt op een baan!

  Het Luchthavenplein: een ultieme vorm van praktijkleren
  De opleiding Luchtvaartdienstverlener beschikt over een unieke praktijklesruimte die uit drie lokalen bestaat: een KLM-Boeing 747-400 met businessclass- en economyclass-ruimtes, een pantry, toiletten en bagageruimtes in het vliegtuig, een vertrekhalruimte met incheckbalie en ruimte voor beveiligingscontroles en servicedesks, een nog te bouwen baristobar en andere luchthaven-gerelateerde zaken. Met dit nieuwe en moderne luchthavenplein bieden we prachtig praktijkonderwijs waar het bedrijfsleven een grote rol in speelt. Lessen volgen en examen doen in en rondom een echte Boeing 747-400, dat is een ervaring die je niet wilt missen!

  Samenwerking met het bedrijfsleven
  Landstede MBO heeft uiteenlopende partners waar je leerwerkervaring kunt opdoen. Denk aan gerenommeerde theaters en restaurants, conferentiecentra, wellness- en beautyoorden, campings, reisbureaus en interessante (top)sportorganisaties. Maar ook bekende pretparken en evenementencentra behoren tot het netwerk. Verder hebben we de meest uiteenlopende stagebedrijven in binnen- en buitenland.

  Derde leerweg
  Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg (OVO=overig onderwijs). De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de student de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Veelal wordt deze opleiding gevolgd door volwassenen. Ook Vrij & Gastvrij biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op: 0800-0245666 of info@landstede.nl

 4. Welkom

  Welkom

  Welkom bij Landstede, bij het landschap Vrij & Gastvrij en de opleiding Travel, Leisure & Hospitality.

  In deze opleidingsgids krijg je meer informatie over jouw opleiding. Ook voor je ouders is deze informatie interessant, zodat zij weten voor welke studierichting jij gaat. Wij hopen dat je een leerzame, maar vooral ook een leuke tijd tegemoet gaat bij Vrij & Gastvrij en dat je de opleiding met een diploma gaat verlaten. Daarvoor moet er natuurlijk nog het een en ander gebeuren en wij staan met alle docenten, conciërges, administratieve medewerkers, ondersteuning en directie klaar om jou hierbij te helpen.

  Wij wensen je veel succes met je opleiding bij Landstede!

 5. Visie op de opleiding

  Wij willen als opleidingsteam jou zo goed mogelijk voorbereiden op een beroep in de branche waarvoor we opleiden en willen daarbij een voorbeeld zijn van ‘hoe het moet’. We willen je ook voorbereiden op het leven als deelnemer aan onze maatschappij en besteden dus ook veel aandacht aan meer algemene competenties. We willen rolmodel, helpdesk, adviseur en ondersteuner zijn en vooral ‘er zijn’ voor jou. Ons onderwijs richt zich op een veranderende arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat we aan de ene kant sterk inzetten op meer algemene competenties, zodat je in meerdere omgevingen goed kan functioneren en anderzijds betrekken we de beroepspraktijk sterk bij het vormgeven van ons onderwijs. 

  Onze visie op onderwijs is er één waarbij jij als student in een zeer praktijkgerichte, realistische en contextrijke omgeving werkt aan realistische projecten en opdrachten, in opdracht van externe en interne opdrachtgevers. We coachen je en faciliteren je. We trainen je in je oplossend vermogen en zijn pas tevreden als je je eigen leervragen kunt formuleren, hier hulpvragen bij kan bedenken en weet welke middelen nodig zijn om de leervragen te beantwoorden. 

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Talentvol Ontwikkelen betekent bij ons dat je kunt verwachten dat we inzetten op jouw persoonlijke ontwikkeling. Jouw leervraag staat centraal. We bieden je via opdrachten, stages, projecten en buitenschoolse zaken op allerlei manieren de gelegenheid om te werken aan je kennis, vaardigheden en houding. We gebruiken de praktijk en de branche om ons onderwijs vorm te geven en dat betekent dat je daar veel mee te maken krijgt. We hebben in ons gebouw veel praktijklokalen en je kunt dus veel oefenen in realistische situaties

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Tijdens de opleiding leer je zelfstandig en in groepen. Je werkt aan theorie- en praktijkopdrachten aan de hand van een individueel leerplan (ILP). Het ILP maakt een belangrijk onderdeel uit van de Landstede-visie Talentvol Ontwikkelen.

  Sinds enkele jaren is het werken aan projecten een belangrijk onderdeel binnen onze opleidingen. Tijdens deze projecten speelt het samenwerken in groepsverband, maar ook het ontwikkelen van individuele talenten een belangrijke rol. De projecten zijn praktijkgericht en waar mogelijk in samenwerking met het werkveld.

  Tenslotte heb je een coach die je begeleidt tijdens je opleiding. In principe blijft je coach gedurende je hele opleiding aan je gekoppeld. Hierdoor leer jij je coach goed kennen, leert je coach jou goed kennen en is de communicatie naar ouders/verzorgers eenduidig en via een korte lijn.

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  De opbouw van de opleidingen Travel, Leisure & Hospitality zien er in schema als volgt uit:

  Afbeelding met tekst, schermafbeelding, meetlat

Automatisch gegenereerde beschrijving

  Elk leerjaar is bij ons verdeeld over 4 periodes van ongeveer 10 weken.

  Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot uiterlijk 17.30* uur ben je beschikbaar voor school. Vaak in lokalen of praktijklokalen, maar je kunt ook aan het leren zijn op praktijkplekken buiten het schoolgebouw. Het kan zelfs voorkomen dat je soms ’s avonds of in het weekend aan het leren bent op praktijkplekken of bij partners van Landstede.

  Tijdens stageperiodes (BPV) werk je volgens tijden die in de branche gebruikelijk zijn. We hebben BPV-plekken in Nederland en in het buitenland beschikbaar!

  *: m.u.v. evenementen

  De opleidingen bestaan uit een basisdeel, profieldeel en een aantal keuzedelen. 

  Basisdeel:

  Het basisdeel is voor alle 4 opleidingen gelijk. Tijdens de opleiding leer je werkzaamheden aan de balie, waarbij je de gast / klant te woord staat. Belangrijk is efficiënt en commercieel gericht de gast / klant te woord te staan. Je leert verschillende verkooptechnieken en computersystemen te bedienen.

  Beroepsspecifiek:

  • Ontvangt de klant/gast
  • Informeert en adviseert de klant/gast
  • Verkoopt en/of verhuurt producten en/of diensten
  • Signaleert en behandelt klachten
  • Onderhoudt in- en/of externe contacten

  Werft klanten/gasten en opdrachten Daarnaast leer je ook backofficewerkzaamheden, waarbij je niet direct met de gast / klant in contact bent. Je kunt dan denken aan arrangementen samenstellen en marketing toepassen, waarbij je zo goed mogelijk je product in de markt zet.

  • Stelt informatiemateriaal samen
  • Houdt financiële administratie bij en handelt transacties af
  • Houdt de administratie bij
  • Doet voorstellen voor aftersales of aanpassing van de dienstverlening

  Generieke deel :

  De talen (Nederlands, Engels, Duits en in het geval van Travel & Hospitality ook Spaans) en Rekenen worden aangeboden. Je bouwt steeds verder op de kennis en vaardigheden van de vorige periode. Verder werk je aan je persoonlijke groei en ontwikkeling doormiddel van opdrachten van Landstede Loopbaan en Burgerschap en lessen LOB.

  Profieldeel:

  Het basisdeel is voor Leisure en Travel hetzelfde en dat geldt ook voor niveau 3 en 4. In het profieldeel ga je je specialiseren op niveau en richting. Hierbij kun je kiezen uit 4 profielen. We bieden inhoud van deze profielen al vanaf het eerste jaar aan, maar je krijgt uitgebreide voorlichting over wat de profielen inhouden.

  Profieldeel 1: Zelfstandig medewerker Leisure en Hospitality:

  Je organiseert verschillende activiteiten en voert die efficiënt en commercieel uit.

  • Maakt een planning voor de organisatie van activiteiten
  • Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
  • Begeleidt activiteiten
  • Rondt de activiteit af
  • Draagt bij aan een veilig en aangenaam verblijf op een recreatiebedrijf/op locatie
  • Ondersteunt bij voorkomende werkzaamheden op een recreatiebedrijf/op locatie

  Profieldeel 2: Zelfstandig medewerker Travel en Hospitality:

  Je wilt zo goed mogelijk de verkoop laten aansluiten bij nieuwe en bestaande gasten / klanten.

  • Promoot producten en diensten
  • Stelt een passend aanbod op met gerelateerde services en producten
  • Maakt een prijsberekening bij het aanbod 

  Profieldeel 3: Leidinggevende Leisure & Hospitality:

  Naast de werkprocessen van zelfstandig medewerker Leisure & Hospitality leer je managementvaardigheden.

  • Plant en verdeelt de werkzaamheden
  • Instrueert en begeleidt nieuwe collega's, stagiairs en/of vrijwilligers
  • Voert formele gesprekken
  • Maakt een operationeel plan
  • Maakt een begrotingsvoorstel
  • Bewaakt financiën

  Profieldeel 4: Leidinggevende Travel & Hospitality:

  Naast de werkprocessen van zelfstandig medewerker Travel & Hospitality leer je managementvaardigheden.

  • Plant en verdeelt de werkzaamheden
  • Instrueert en begeleidt nieuwe collega's, stagiairs en/of vrijwilligers
  • Voert formele gesprekken
  • Maakt een operationeel plan
  • Maakt een begrotingsvoorstel
  • Bewaakt financiën

  Keuzedelen

  Naast het kiezen van een profiel kies je ook nog een aantal keuzedelen. Hoeveel dat er zijn hangt af van de duur van een bepaald keuzedeel. Daarmee kun je zelf je opleiding en diploma deels een eigen invulling geven en je goed voorbereiden op datgene wat je na je studie wilt gaan doen. In de loop van je opleiding krijg je informatie over de keuzedelen die wij aanbieden.

  Daarbij geldt de regel dat een keuzedeel alleen doorgaat als er voldoende aanmeldingen zijn. Het kan ook zijn dat er een maximum aantal deelnemers per keuzedeel wordt gesteld.

 9. Startprogramma

  De eerste 10 weken van je opleiding noemen we de ‘startperiode’. In deze periode staan 3 zaken centraal, namelijk het verduidelijken van het zelfbeeld, het beroepsbeeld en het opleidingsbeeld.

  We zullen in deze periode een aantal bedrijven bezoeken, er zijn gastlessen en we nemen uitgebreid de opleiding met je door. De startperiode heeft tot doel dat jij zeker weet dat je op de juiste plek zit. Je sluit de startperiode daarom ook af met een presentatie waarin je zelf met je klasgenoten presenteert hoe het allemaal bij ons werkt, hoe de opleiding in elkaar zit en wat er van je wordt verwacht.

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  Drie van de vier opleidingen duren 3 jaar. Alleen Medewerker Leisure & Hospitality duurt 2 jaar. Je wordt geacht om per jaar ongeveer 1600 uur aan je studie te besteden. Een deel van deze uren wordt door de opleiding ingeroosterd. Per jaar wordt er gemiddeld 1000 uur ingepland. Dat betekent dat je tijdens schoolperiodes een rooster kunt verwachten van zo'n 25-27 uur per week.

  Roosters ontvang je via je coach, ook kun je ze vinden in Eduarte via Connect of de app 'Mijn Landstede'. 

  De roosters variëren per periode. Dat betekent dat je dus de ene periode bijvoorbeeld op dinsdagmiddag vrij kunt zijn geroosterd, maar de volgende periode niet. Hou daar rekening mee met het aannemen van baantjes. 

 11. Vakanties

  Voor 2022-2023 gelden de volgende vakantieperiodes:

  Herfstvakantie: 18-22 oktober

  Kerstvakantie: 27 december – 7 januari

  Voorjaarvakantie: 21-25 februari

  Meivakantie: 25 april – 6 mei

  Zomervakantie 2023: 18 juli – 27 augustus

  Op Connect is elk jaar te vinden op welke data de vakanties zijn vastgesteld.

  Verlof buiten de vakanties is alleen toegestaan als wordt voldaan aan de voorwaarden die door de Rijksoverheid worden gesteld. Verlofaanvragen lopen altijd via de teamleider van het opleidingsteam. 

 12. Digitale leeromgeving

  E-TO is de digitale omgeving waarin we je laten zien wat je moet doen, waarin je je werk inlevert en laat beoordelen, waarin je zelf je reflectie doet en waarin we je voortgang bijhouden. Tevens gebruiken we e-TO om je een portfolio aan te laten leggen. Aangezien je van Landstede een account hebt voor Office 365, gebruiken we dit ook veel. Dat betekent dat veel docenten ook veel met je samen zullen werken door middel van Teams en OneDrive en je wordt zelf ook geacht gebruik te maken van OneDrive om je bestanden op te slaan. Ook gebruiken we Connect, de digitale omgeving van Landstede (Sharepoint) om met je te communiceren. We plaatsen daar berichten, delen er bestanden en je kunt er o.a. je rooster en allerlei zinvolle links vinden.

 13. Trajectlijn

  Voor alle kerntaken van de opleiding hebben we zogenaamde 'Trajectlijnen' geschreven. Deze trajectlijnen beschrijven per kerntaak wat er precies van je verwacht wordt.
  Ook voor keuzedelen zijn er trajectlijnen. Aan de hand van deze trajectlijnen heb je met je coach leermetergesprekken over je studievoortgang. Op deze trajectlijnen wordt je vaak ook beoordeeld als je opdrachten moet doen. Je coach legt uit hoe dat zit. 

 14. LWP

  LWP staat voor leerwerkprestatie. Dit zijn beroepsgerichte opdrachten. Per periode heb je LWP’s met verschillende onderwerpen. Een LWP kan ook in de vorm van een project worden aangeboden.

  De complexiteit en/of het niveau van LWP’s neemt toe gedurende de opleiding. Het afronden van een LWP kan op verschillende manieren gebeuren. Denk daarbij aan het inleveren van een verslag, het houden van een presentatie, het voeren van een gesprek of het uitvoeren van een activiteit binnen of buiten school. Bij Vrij & Gastvrij werk je vooral tijdens projectweken aan de LWP's. We proberen zoveel mogelijk projecten in samenwerkingen met bedrijven op te zetten. 

 15. TWIXX/lesactiviteiten

  TWIXX is een verzamelafkorting van diverse lesactiviteiten. Je leert bijvoorbeeld gesprekstechnieken, gasten begeleiden, inchecken, animatiewerkzaamheden, etc. TWIXX worden niet alleen bij de beroepsvakken gegeven, maar natuurlijk ook bij de Moderne Vreemde Talen, Nederlands, Rekenen, Economie en LOB. Vaak krijg je de TWIXX in theorielokalen, maar als de inhoud er om vraagt ook in praktijkruimtes of zelfs buiten school.

 16. Individueel leerplan (ILP)

  Elke periode van 10 weken wordt door je coach een Individueel Leerplan klaargezet in e-TO. Hierin staan de LWP's en soms ook losse TWIXX die je geacht wordt uit te voeren in de komende periode. In feite dus je programma voor 10 weken. Een ILP kan per student anders zijn. Bijvoorbeeld als je voortgang in positieve of negatieve zin bijsturing nodig heeft, of als je bijvoorbeeld aangeeft je extra in iets te willen verdiepen kan het zijn dat je een ander programma krijgt dan klasgenoten. Ook door keuze voor talen en keuzedelen kan en zal je ILP anders worden dan die van andere studenten. Dat betekent ook dat je in de loop van de opleiding steeds meer de regie zult krijgen over de ILP. 

 17. Feedback tijdens de LWP

  Per LWP dien je aan te geven aan welke competenties je extra aandacht wil gaan besteden in de komende periode. Nadat je dit gedaan hebt, kun je de LWP uit gaan voeren. Op het moment dat de LWP is afgerond, vraag je feedback aan in e-TO. De begeleidende docent beoordeelt het product en proces en geeft je feedback via e-TO. Deze feedback wordt samen met je reflectie opgenomen in e-TO. Feedback van de LWP-begeleider en student is input voor het leermetergesprek.

 18. Coach

  Iedere student heeft een eigen coach. Deze coach is je persoonlijke coach. Hij of zij zal een rol vervullen als ‘groepscoach’ van de klas, maar je hebt altijd recht op goede individuele coaching. Je coach helpt je onder andere bij het samenstellen van een ILP, voert reflectiegesprekken, leermetergesprekken, bereidt je voor op de stage, etc. Hij of zij is ook je eerste aanspreekpunt voor vragen en bij problemen. Via je coach ontvang je ook de belangrijkste informatie die je nodig hebt. De coach kan je ook doorverwijzen naar het SAB (Student Adviesbureau) van Landstede. Dat gaat zelfs altijd alleen maar via je coach. Bij het SAB kun je terecht als je coach je niet meer kan helpen en je wel extra hulp nodig hebt. 

  Uiteraard zit je ook in een 'coachgroep'. Deze groep is je stamgroep en daarin zul je ook veel activiteiten samen doen. 

 19. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Je hebt gemiddeld 2 keer per schooljaar een leermetergesprek met je coach en/of vakdocent. Tijdens dit gesprek kijk je naar de werkprocessen op de trajectlijnen behorende bij de kerntaken, die bij jouw opleiding horen. Je evalueert hoe ver je bent met je ontwikkeling binnen deze werkprocessen. Je evalueert wat je geleerd hebt en geeft daarbij aan of je starter/gevorderd/beroepsbekwaam bent. Je onderbouwt je keuze ook met voorbeelden/bewijzen. Ook geef je aan wat je nog moet leren om verder te komen.

 20. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Contact met school loopt via coach en student. Voor een aantal onderdelen communiceren we ook via brieven en mails:

  - Voor de ouders/verzorgers van onze eerstejaars studenten organiseren wij in periode 1 een kennismakingsavond die wordt verzorgd door de studenten. De ouders worden per brief uitgenodigd. Zij kunnen op deze avond kennismaken met de opleiding en de coach.

  · Voor de ouders/verzorgers van studenten uit het eerste leerjaar houden wij een contactavond. Dit kan op school, maar ook telefonisch.

  - Daarnaast worden ouders ook uitgenodigd voor voorlichtingen over stages en bij uitvoeringen van studenten.

  · Indien de studiehouding of de resultaten niet goed zijn dan neemt de coach contact op met de ouders/verzorgers.

  · Indien een student te vaak afwezig is dan neemt de coach contact op met ouders/verzorgers.

  · Bij diplomering ontvangen ouders/verzorgers een uitnodiging.

 21. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  In de algemene informatiegids heb je al kunnen lezen wat hier onder verstaan wordt, wat de wettelijke regels zijn en wat het Landstede beleid is.

  Ziekmelding:

  · Vóór 8.30 uur

  · Ben je 18 of ouder? Zet je ziekmelding in het Eduarte portaal.

  · Ben je nog geen 18? Dan zetten je ouders/verzorgers je ziekmelding in het EduArte portaal. Zij krijgen daarvoor eigen inloggegevens.

  · Ben je ziek en heb je een afspraak bij bijvoorbeeld het studiecentrum of het SAB? Meld jezelf daarvoor dan af bij de betreffende persoon per mail.

  - Ben je ziek op een dag dat je fysiek les op school hebt, dan is het niet mogelijk om de les online te volgen. Bij ziekte op een online lesdag ben je uiteraard ook ziek, maar binnen je eigen mogelijkheden mag je dan de les wel volgen. Als er door uitval maar één les overblijft op een dag maken we daar altijd een online les van.

  Medische afspraak:

  Ben je 18 of ouder? Heb je een afspraak bij de huisarts of andere medisch specialist, zet deze dan zodra dat weet in het EduArte portaal. Je kunt niet achteraf een afspraak in het EduArte portaal zetten.

  Ben je nog geen 18, dan zetten je ouders/verzorgers deze afspraak in het EduArte portaal

  Afwezigheid van student anders dan door ziekte:

  · Overleg altijd voorafgaand met je coach! Je kunt verlof aanvragen voor een aantal afspraken! Verlof aanvragen doe je ook weer via het Eduarte portaal.

  · Als je verlof wordt goedgekeurd, dan geeft de teamleider in de aanwezigheidsregistratie (Participatie) bij de betreffende datum/uren aan dat je geoorloofd afwezig bent.

  · Ook hier geldt: ben je nog geen 18 dan vragen je ouders/verzorgers verlof voor jou aan.

  Geoorloofd afwezig is alleen van toepassing (volgens de Leerplichtwet) bij:

  · Te laat komen waarbij de reden bekend en legitiem is

  · Vrije dag met toestemming van de teamleider of leerplichtambtenaar (i.v.m. vakantieverlof, godsdienstige plichten, andere gewichtige omstandigheden zoals begrafenis, bruiloft, jubileum e.d.)

  · Bezoek huisarts of specialist, mits 24 uur vooraf gemeld conform de regels.

 22. Korte beschrijving van de examinering

  Basis voor de examinering zijn het kwalificatiedossier, de kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap, de generieke onderdelen en de keuzedelen. Alle bij de opleiding behorende examens staan in het examenplan. De examenplannen zijn terug te vinden in de opleidingsgids.

  In de 'Kluis' in e-TO vind je de examens die je moet afleggen. Dit is per student verschillend, want dit is afhankelijk van de door jouw gemaakte keuzes.

  Een deel van de examinering vindt plaats op school en een deel van de examinering vindt plaats in de BPV. Dit is terug te vinden in de beschrijving per examen in jouw kluis in e-TO.

  Bij elk examen is een instructie geschreven voor de kandidaat. Daarin vind jij exact wat er van jou wordt verwacht.

  Voorbereiding op de examens vindt plaats tijdens LWP, TWIXX en BPV.

 23. Werkwijze en procedure

  Gedurende de opleiding kan jij op de Kennisbank voor studenten in Connect de examenplanning vinden. In deze planner kun je zien wanneer examens gepland zijn. De examencoördinator van jouw opleiding plant, in samenwerking met het Examenbureau en betrokken vakdocenten, de examens definitief in en informeert jou hierover.

  Na afname van het examen heb jij recht op inzage. Bijvoorbeeld omdat jij het niet eens bent met een uitslag. Wil je het examen inzien, dan meld je dat binnen 10 werkdagen na bekendmaking van de uitslag bij het Examenbureau. Na deze termijn wordt een uitslag, zonder dat er bezwaar is gemaakt, namelijk altijd definitief.

  Ben je zonder geldige reden afwezig tijdens een examen, dan ben je één van de twee examengelegenheden kwijt. Heb je een geldige reden of kon je er niets aan doen dat je er niet was*, dan kun je bij de examencommissie het behoud van je gemiste gelegenheid aanvragen. Je moet wel aantonen / aannemelijk maken dat je niet aanwezig kon zijn.

  Afwezigheid examens

  Bij afwezigheid meld je je voorafgaand aan het examen bij het examenbureau af. Zie verder ‘Recht op herkansing en overmacht’.

  Recht op een herkansing en overmacht

  Wettelijk heb je recht op een tweede gelegenheid voor ieder examen. Deze tweede gelegenheid wordt op een redelijke termijn opnieuw aangeboden. Een reden tot tweede gelegenheid kan zijn dat je de eerste gelegenheid onverhoopt afwezig was of dat je een hoger examenresultaat wilt behalen.

  Bij uitzondering, bijvoorbeeld in een overmacht situatie waardoor je niet aanwezig kon zijn bij het examen, kun je in aanmerking komen voor behoud van een examengelegenheid, Je dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij het examenbureau. Je voorziet dit verzoek van argumenten en bewijsmateriaal. Het examenbureau legt jouw verzoek voor aan de examencommissie.

  Examendeelnemer

  Een student die een examen na twee gelegenheden het examen niet heeft behaald, kan zich, mits voldaan aan de criteria van examendeelnemer, na afloop van de opleiding inschrijven als examendeelnemer. De student heeft daarmee geen recht op onderwijs, BPV of begeleiding en betaalt een bedrag voor elk nog af te leggen examen.

  Je betaalt een inschrijfgeld van 150 euro en een bedrag per examen die je nog moet maken om het diploma te behalen, voor meer informatie over bedragen kun je terecht bij je coach

  Examenprotocol studenten

  De schoolexamens worden afgenomen in aanwezigheid van een of meerdere surveillanten.

  Het examenprotocol is bindend. Dat wil zeggen dat wie zich daar niet aan houdt, zich moet melden bij het examenbureau. Vervolgens wordt contact opgenomen met de examencoördinator van het team, wat in het uiterste geval kan leiden tot nietigverklaring of uitsluiting van het examen.

  Het protocol

  · Je betreedt de examenruimte zonder tas, jas, pet, mobiele telefoon, horloge. Alleen datgene wat je nodig hebt om het examen te kunnen maken, heb je bij je (op tafel): een pen en je pasje.

  · Je neemt plaats achter de tafel die jou is toegewezen.

  · Je legt je Landstede-pas of een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) zichtbaar op de tafel.

  · Ben je niet in het bezit van een legitimatiebewijs, dan kun je niet deelnemen aan het examen.

  · Bij elke examenzitting legt de surveillant schriftelijk vast of je er bent.

  · Je neemt het examen in ontvangst van de surveillant en volgt eventuele instructies op met betrekking tot het gebruik van hulpmiddelen.

  · Je maakt het examen binnen de daarvoor beschikbare tijd zonder hardop te denken en/of te overleggen met anderen; het uitwisselen van hulpmiddelen is verboden.

  · Wanneer je klaar bent, lever je je werk, aantekeningen en de examenopgaven in bij de surveillant, de surveillant geeft aan wanneer je mag vertrekken.

  · Het verlaten de ruimte tijdens het examen is alleen toegestaan onder begeleiding van een surveillant.

  · In bijzondere situaties, bijvoorbeeld insuline spuiten, hiervoor toestemming van de examencommissie en is dat bekend bij het examenbureau

  Algemene regels

  · Je respecteert te allen tijde de dienstdoende surveillanten en volgt hun aanwijzingen zonder commentaar op.

  · Je gedraagt je zoals dat tijdens examens behoort en bezorgt niemand overlast.

  · Je levert een bijdrage aan een zorgvuldige procedure door stipt op tijd aanwezig te zijn en alles bij je te hebben wat je voor het examen nodig hebt.

  · Je hebt je voldoende voorbereid op het examen waardoor het niet nodig is dat je allerlei vragen stelt. Bedenk in dit verband dat surveillanten je inhoudelijk absoluut niet van dienst mogen zijn.

  Regels met betrekking tot begin en eind van het examen

  · Wie te laat is, heeft het recht om na aanvang van het examen nog te worden toegelaten, mits dit binnen de termijn is die de opleiding heeft vastgesteld.

  · Wie te laat is, krijgt daarover een aantekening in de presentielijst.

  · Wie te laat is, heeft geen recht op extra tijd.

  · Gedurende het eerste halfuur van een examen mag niemand het examenlokaal verlaten.

  · De in het examenrooster aangegeven begin- en eindtijd van een examen is bindend.

  · Verlenging van de examentijd is alleen toegestaan met toestemming van de DEC.

  Fraude, plagiaat en onregelmatigheden examen

  Als er fraude, plagiaat of een onregelmatigheid wordt geconstateerd bij een examen, maakt de student het examen af. De surveillant maakt intussen een aantekening op het proces-verbaal van het examen. De surveillant maakt een ‘protocol van onregelmatigheid’ op en stuurt dit via examenbureau naar de examencommissie (DEC).

  De DEC neemt maatregelen, bijvoorbeeld ongeldigheidverklaring van de uitslag van het betreffende examen of uitsluiting van (verdere) deelname aan examinering. Voordat een dergelijke maatregel wordt opgelegd, wordt de student gehoord. De student kan zich daarbij laten bijstaan door een meerderjarige. Als de student minderjarig is, neemt de student een wettelijke vertegenwoordiger mee. Alle betrokken partijen worden van de maatregel schriftelijk in kennis gesteld.

  Bij onregelmatigheid moet je denken aan:

  o spieken

  o niet opvolgen van instructies van surveillanten;

  o het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen;

  o telefoon opnemen of bekijken tijdens het examen;

  o het meenemen van het kladpapier uit de examenruimte

  Verder beoordeelt de examencommissie of gedragingen, handelingen en dergelijke als onregelmatigheid gelden.

  Als bij een praktijkexamen fraude, plagiaat of een onregelmatigheid wordt geconstateerd, meldt de coach dit bij de DEC. De procedure verloopt op dezelfde wijze als hierboven.

  Bezwaar maken

  Als je het niet eens bent met een uitslag, een genomen maatregel of beslissing kun je binnen tien werkdagen nadat je hiervan op de hoogte bent gesteld een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de Decentrale Examencommissie (DEC). Als je het vervolgens niet eens bent met de beslissing van de DEC, kun je binnen tien dagen na deze beslissing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van Landstede. (zie de algemene gids) Het examenbureau fungeert als postadres voor deze bezwaarschriften.

  Examencommissie

  Elke opleiding heeft een Decentrale Examencommissie (DEC), die verantwoordelijk is voor de diplomering binnen het landschap. .

  Het examenbureau

  Het examenbureau is verantwoordelijk voor het plannen, de afname en de verwerking van de schoolexamens. Contactgegevens examenbureau: examenbureaudiensten@landstede.nl

  Contactgegevens examencoördinator team V&G: voor Leisure en FD mevrouw Schot (pschot@landstede.nl). Voor Travel en Luchtvaart mevrouw Torenbosch (mtorenbosch@landstede.nl)

 24. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  Het leren binnen de opleiding gebeurt zowel op school als in het bedrijfsleven, waarbij de studenten kunnen werken aan allerlei zaken die binnen het beroep waarvoor opgeleid wordt, noodzakelijk zijn. Daarbij valt te denken aan (gast-)lessen op school, promotieteam-activiteiten, één- of meerdaagse studiereizen in binnen- en buitenland, bedrijfsbezoeken, één- of tweedaagse branchedagen en stages van 16 tot 20 weken in binnen- en buitenland. Het zijn allemaal beroepsgerelateerde leermomenten die een waardevolle investering in de toekomst garanderen.

  Beroepspraktijkvorming

  De BPV kent lintstages en blokstages. Bij een lintstage kun je denken aan een stage waarbij het leren bij een bedrijf plaatsvindt gedurende een bepaalde – van te voren vastgestelde - dag of dagen in de week in combinatie met een paar dagen op school, gedurende een afzienbare periode.

  - Bij een blokstage kun je denken aan een aaneensluitende stageperiode bij een bedrijf gedurende een 16 – 20 weken, afhankelijk van het leerjaar en de sector waarin stage gelopen wordt. We gaan gemakshalve uit van een 40-urige werkweek.

  Enkele voorbeelden van BPV bedrijven Leisure & Hospitality : campings, bungalowparken, holidayresorts, evenementenbedrijven, outdoor bedrijven en bedrijven in de dagrecreatie.

  Enkele voorbeelden van BPV bedrijven Travel & Hospitality: Hotelrecepties, recepties bij bungalowparken en congresorganisaties, reisbureaus, touroperators, contactcenters van reisorganisaties en reisleiding/standplaatshost-locaties (dat laatste voornamelijk in het buitenland).

  Internationale BPV

  Stagelopen in het buitenland en op die manier betrokken worden in een andere cultuur is een geweldige ervaring. De opleiding biedt deze unieke kans aan studenten die tijdens hun opleiding bewezen hebben dat ze zo'n bijzondere stap daadwerkelijk kunnen maken. Wanneer de student hier in geïnteresseerd is, brengt de coach een advies uit aan de BPV-coördinator die vervolgens in gesprek gaat met de student over de mogelijkheden voor een stage in het buitenland.

  Behalve een noodzakelijke kennis van moderne vreemde talen, een goede studiehouding en grote mate van zelfstandigheid gelden verder dezelfde condities als bij stages binnen Nederland. Het stagebureau beschikt over een groot en divers bestand van gecertificeerde buitenlandse leerbedrijven.

  Eén- of tweedaagse Branchedagen en Brancheverkenningsweken

  Ieder leerjaar en iedere opleiding kent zijn eigen Branchedagen, in bijna alle gevallen betreft het hier bezoeken aan branche-gerelateerde bedrijven in Nederland. De studenten bereiden deze dag(en) voor op school onder leiding van een docent en krijgen ter plaatse bij het bedrijf een specifiek kijkje achter de schermen. Deze activiteiten worden in groepsverband/als klas/ als leerjaar uitgevoerd, niet individueel.

  Voor Leisure & Hospitality en Facilitair Leidinggevende geldt dat je in leerjaar 1 middels brancheverkenningsweken kennis maakt met het werken in de branche. We verblijven dan van maandag t/m vrijdag op een Recreatief bedrijf en verrichten onderhoudswerkzaamheden ter afsluiting van een vakantieseizoen en/ of ter voorbereiding op een vakantieseizoen.

 25. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Voor elke BPV krijg je een eigen begeleider vanuit school. Vanuit school op bezoek: binnen Nederland: maximaal 2 x bij een periode van 16 weken of langer. Buiten Nederland: 1 x bezoek in overleg met het bedrijf, gerelateerd aan kosten en zaken als belang van de relatie met het leerbedrijf, specifieke wensen van bedrijf en student enz. Ten allen tijde is er -dichtbij of veraf - regelmatig contact via telefoon, mail, Teams en andere media.

  Vanuit het bedrijf: ieder leerbedrijf stelt een erkend leermeester aan die de student begeleidt en regelmatig contact houdt met de student en met school.

 26. Organisatie van de BPV

  De coach en de BPV coördinator zijn de ankerpunten waar het gaat om de eerste stap richting de keuze en plaatsing van de student voor een BPV-bedrijf. De BPV coördinator komt op basis van gesprekken met de student tot een voorstel dat uiteindelijk kan leiden tot een sollicitatiegesprek van de student met het BPV-bedrijf. De BPV coördinator blijft de schakel tussen student en BPV-bedrijf en houdt daarin de verantwoordelijkheid naar alle betrokken partijen, coördineert de begeleiding vanuit school en ziet toe op een goed relatiebeheer tussen Landstede en de branche. Kortom, je houdt altijd contact met de BPV coördinator in het proces naar de plaatsing bij een bedrijf en kunt hem of haar ook altijd benaderen bij problemen met de plaatsing. 

  Je dient je bewust te zijn van het feit dat we als school niet altijd in staat zijn een voor jou helemaal ideale BPV plek te vinden. Je zult dus rekening moeten houden met mogelijk extra reistijd of het zoeken van woonruimte elders. Kosten hiervan zijn altijd voor de student. Als het gaat om buitenlandse stages helpen we waar mogelijk met het aanvragen van subsidies (Erasmus).

 27. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Houding

  Wij verwachten als eerste dat jij een professionele werkhouding laat zien. Je wordt het visitekaartje van je bedrijf als je doorgaat in de branche waarvoor we opleiden en uiteraard willen we je die houding zo snel mogelijk aanleren. Eten, drinken en kauwgomgebruik is tijdens alle lessen en contacten met het bedrijfsleven niet toegestaan. Bij het niet voldoen aan deze regels word je hierop aangesproken.

  Verder verwacht de opleiding dat je er altijd verzorgd uitziet. Belangrijk: kijk bij informatie over gastlessen, excursies, presentaties e.d. welke kledingcategorie gevraagd wordt. Bij twijfel altijd even navragen. Indien er niets vermeld wordt kun je uitgaan van categorie 3.

  Hieronder vind je de drie kledingcategorieën waar we mee werken.

  Categorie 1

  Heren: kostuum met overhemd, stropdas en bijpassende nette schoenen en sokken of het schooluniform welke je aan het begin van de opleiding hebt aangeschaft.

  Dames: mantel-/broekpak van dezelfde stof, in dezelfde kleur, rok op kniehoogte, maximaal 10 cm boven de knie, nette blouse en bijpassende nette schoenen of het schooluniform welke je aan het begin van de opleiding hebt aangeschaft. Geen spijkerkleding. Geen doorzichtige of ‘blote’ kleding.

  Haren goed verzorgd en vastgebonden, geen uitbundige sieraden (grote oorringen bv.) of zichtbare piercings/tatoeages, bescheiden make-up.

  Nette (kleine) tas (geen plastic tassen).

  Categorie 2

  Kleding: nette/representatieve effen broek of rok met blouse of nette trui, geen sportschoenen of slippers. Geen doorzichtige of ‘blote’ kleding. Geen spijkerkleding.

  Haren goed verzorgd, geen uitbundige sieraden (grote oorringen bv.) of zichtbare piercings/tatoeages, bescheiden make-up, geen plastic tassen.

  Categorie 3

  De gewone dagelijkse (school)kleding. Waarbij we je erop willen attenderen dat je je ook op school wel verzorgd/representatief kleedt. Dus niet te bloot of te opzichtig.

  Excursies/studiereizen Vrij en Gastvrij

  De programma’s worden uitgereikt door de coach. Tijdens de opleiding krijg je verschillende soorten excursies. Elke opleiding kent ééndaagse excursies, vaak bedrijfsbezoeken en meerdaagse excursies. Deze excursies vinden plaats zowel in Nederland als het buitenland.

  Financiën studiereizen

  De bijdrage voor de excursies is een niet-verplichte bijdrage. Ga je niet mee met de excursies, dan krijg je een vervangende opdracht en ben je op de dagen dat de excursie plaatsvindt gewoon op school.

  Terugbetaling

  Tijdens de opleiding wordt tijdig gevraagd of je deelneemt aan de verschillende excursies. Op het moment dat je hebt aangegeven deel te nemen aan de excursies is terugbetaling in principe niet meer mogelijk. Het aangeven dat je mee wilt doen leidt dus tot betalingsverplichting. We doen dit via onze Webshop. Uitzonderingen zijn mogelijk indien je de opleiding voortijdig verlaat. In dat geval wordt het geld dat betaald is voor de studiereizen teruggestort. Het bedrag wordt echter verminderd met:

  · de kosten van de reeds genoten studiereizen

  · de kosten die voortvloeien uit de reeds aangegane verplichtingen ten aanzien van nog uit te voeren studiereizen en administratiekosten

  Verzekeringen studiereizen

  1) Ongevallenverzekering

  Je bent via de school aangesloten bij een collectieve ongevallenverzekering. Voor meer informatie over deze verzekering wordt verwezen naar het hoofdstuk ongevallenverzekering.

  2) Annuleringsverzekering

  Door de school is geen annuleringskostenverzekering afgesloten. Indien je een annuleringsverzekering wilt afsluiten dien je dit zelf te regelen. Kijk goed of dit mogelijk is en welke annuleringsredenen geldig zijn.

  3) Reisongevallen- en reisbagageverzekering

  Tijdens de meerdaagse reizen naar het buitenland geldt een standaard reisongevallen- en bagageverzekering die door Landstede is afgesloten. De dekking van de verzekering wordt per reis aan jou meegedeeld.

  Procedure bij reisongevallen- en reisbagageverzekering

  De verzekering wordt centraal afgesloten, doch is er sprake van een individueel contract tussen jou en de verzekeringsmaatschappij. Dit contact loopt altijd wel via een functionaris van Landstede. In voorkomende gevallen informeren we je natuurlijk over deze procedure. De school is echter nimmer verantwoordelijk voor het indienen van claims of het uitkeren van enige vergoeding. In geval van ziekte, schade, beschadiging of vermissing is het verkrijgen van de noodzakelijke verklaringen en bewijzen de verantwoordelijkheid van jezelf.

  Je bent zelf eindverantwoordelijk voor het invullen, versturen en afhandelen van schadeaangifteformulieren. Onverwachte kosten ter plaatse dienen in eerste instantie door jou betaald te worden. 

  Regels branchedagen/studiereizen

  Een branchedag/studiereis vormt een onderdeel van het studieprogramma. Je vertegenwoordigt tijdens een branchedag/studiereis de opleiding en dus wordt er een professionele houding van je gevraagd. Hoofdregel: deelnemers dienen alles na te laten dat de uitvoering van de branchedag/studiereis, het leereffect daarvan, de vertegenwoordiging van de school en het plezier ervan in de weg kan staan. Kortom: stel je professioneel op.

  Sancties:

  Je dient je aan de regels van iedere branchedag/studiereis te houden. Wordt hier door jou van afgeweken, dan beslissen de begeleidende docenten over sancties of maatregelen. Dit kan onmiddelijke uitsluiting van de excursie betekenen. Eventuele kosten voor een vervroegde terugreis zijn dan altijd voor de student of diens ouders/verzorgers. Bij ernstige overtredingen van de regels wordt door begeleidende docenten altijd contact opgenomen met de teamleider van de opleiding. Deze besluit, in samenspraak met de directeur, welke sanctie in zo'n geval wordt opgelegd. Bij studenten die nog geen 18 jaar oud zijn worden ouders/verzorgers zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de sanctie. 

  Tijd:

  Je dient bij alle excursies, gastlessen en evenementen op tijd te zijn. Er wordt niet op deelnemers gewacht. De gevolgen van te laat komen zijn geheel voor jou.

  Materialen:

  Je moet de benodigde materialen zoals: programma's, kaarten, gidsen en formulieren tijdens de reis bij je hebben.

  Afmelden bij branchedag/studiereis:

  Het is moeilijk overzicht te houden over alle leden van een groot gezelschap. Dit kan vervelende gevolgen hebben als 's avonds iemand in moeilijkheden raakt. Meestal blijkt dit dan pas de volgende ochtend. Bovendien zijn in verband met een goede uitvoering van het studieprogramma op de meeste branchedagen/studiereizen verplichte nachtrusttijden aangegeven.

  Om bovenstaande twee redenen wordt op veel branchedagen/studiereizen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘aftekenlijsten'. Je bent verplicht om 's avonds bij terugkeer in de accommodatie deze lijst te tekenen, zodat de reisleiding overzicht en controle heeft.

  Laptop

  Voor het werken op school heb je een laptop nodig. Die is essentieel en heb je vrijwel elke dag nodig. Zorg dus dat je een goed werkende laptop hebt en onderhoud deze goed. We werken met een veelheid van programma's. Meestal zijn dat online programma's, maar zeker als je een extra voorziening nodig hebt kan het ook zijn dat er een extra programma geïnstalleerd moet worden. De minimum eisen aan de laptop zijn:

  Besturingssysteem: Windows (10 of hoger)

  Geheugen: 4 GB werkgeheugen

  Webcam

  Wifi 

  Je kunt ook op een Apple werken, maar bedenk dat docenten je niet kunnen ondersteunen als je ergens mee vastloopt. Het werken op een Chromebook of Windows 10-S wordt niet ondersteund. 

 28. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  Het STIP is van maandag t/m donderdag bereikbaar voor studenten tussen 0800-1600.

  De student kan hier terecht voor:

  1. In- en uitschrijvingen

  2. BPV-overeenkomsten

  3. Vragen mb.t. DUO

  4. Vragen m.b.t. schoolgeld en schoolkosten

  5. Inleveren van formulieren zoals dyslectie-verklaringen, etc.

  6. Wijzigen NAW-gegevens

  7. Vragen m.b.t. de onderwijsovereenkomst en ondertekening hiervan

  8. Inleveren van briefjes voor aanmeldingen voor ouderspreekavonden etc.

  9. Algemene vragen met betrekking tot aanmelden en plaatsing

 29. Vertrouwenspersoon

  Wij willen dat de school een veilige plek is voor iedereen. Daarom keuren we ongewenst gedrag af. Dit betekent dat wij klachten over gedrag serieus behandelen. Het kan zijn dat je problemen hebt die je liever niet aan je coach of docent vertelt, bijvoorbeeld als je klachten hebt over ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, racisme ,geweld of (digitaal) pesten. Een vertrouwenspersoon kan jou helpen, maar alleen als jij dat wil. Voor jouw opleiding zijn de vertrouwenspersonen Margreet Overweg en Paola Schot. Zij zijn te bereiken via mail moverweg@landstede.nl en pschot@landstede.nl of via telefoonnummer Margreet 06-22881765 Paola 06-48277385. In het schoolgebouw zie je ook de foto’s hangen van de vertrouwenspersonen met de bij behorende gegevens.

 30. Specifieke afspraken en regels

  Elk beroep heeft zijn eigen waarden en normen en vraagt om een passende beroepshouding die tijdens je opleiding ook al van toepassing is. Op school moet iedereen zich veilig en prettig voelen. Daarom gelden er regels, net zoals in de maatschappij. Het zijn vanzelfsprekende gedragsregels, zoals: geen petten, op tijd komen, geen eten/drinken/kauwgum in het lokaal, niet afkijken, geen drugs, je aan afspraken houden, geen mobiele telefoon tijdens instructies, geen wapens, geen jas aan in het lokaal, enzovoorts. Het is voor iedereen duidelijk hoe je hiermee om moet gaan (respect voor elkaar en elkaars eigendommen).

  In het Nederlandse Recht staat hier veel over, als je wat wilt nalezen. Onze onderwijsovereenkomst noemt ook een aantal zaken. Je zult veelvuldig gebruik maken van de internet- en intranetvoorzieningen. Hier hoeven we niet precies uit te leggen wat wel en wat niet kan. Bij strafbare zaken schakelen wij de politie in. Bij een brand(oefening) geldt dat ieder de ruimte verlaat en instructies opvolgt. In alle ruimten hangen plattegronden met vluchtroutes en blusmiddelen. Als er tijdens de lessen een (ontruimings)oefening plaatsvindt, zijn alle studenten verplicht daaraan mee te doen.

 31. Geen examenplan beschikbaar