Landstede - Opleidingen

Timmeren (23331) BBL 2022-2023 Harderwijk, Westeinde 33

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom bij het landschap Bouw & Architectuur!

  Wil je straks een afwisselende baan in een vakgebied waarin je gebouwen en interieur gaat ontwerpen, bouwen of onderhouden? Of je nu in de uitvoering van bouwprojecten wilt werken, liever wilt ontwerpen of begeleiden: jij vindt altijd de juiste opleiding in het Landschap Bouw & Architectuur. De bouw en (binnenhuis)architectuur vormen samen een breed vakgebied. Je hebt er vakmensen die zorgen voor het ontwerp en uitvoerende mensen, zoals projectleiders en timmermannen/-vrouwen. Al die rollen vind je terug in dit Landschap.

 2. Het Landschap

  Welke rollen en taken vind je terug in de beroepen van ons landschap?

  Van het ontwerpen...
  Wat er ook gebouwd of verbouwd wordt: alles begint met een ontwerp dat voldoet aan de wensen van de klant en dat constructief goed in elkaar zit. Ontwerpen is dus een erg belangrijk onderdeel in dit Landschap. Of het nu een woning, school of bijvoorbeeld het interieur van een kantoorgebouw is. Je bent creatief, kent de wettelijke bouweisen en weet veel van bouwkundige zaken, vorm, kleur en aankleding. Je weet je ontwerp ook overtuigend te presenteren. Dat kan met een tekening of maquette, maar ook met een 3D-model of in virtual reality.

  Begeleiden van de werkzaamheden...
  Een bouwproject vraagt om een goede organisatie. Telkens heb je te maken met een andere plaats, een ander bouwwerk en heel veel verschillende vakmensen die moeten samenwerken. De bouw kan dus niet zonder iemand die precies weet wat er moet gebeuren, die goed kan plannen, afspraken maakt, helder communiceert en zorgt voor een goede werksfeer. Ook de bouwkosten, het bestellen van materialen en de kwaliteitscontrole van het geleverde werk zijn belangrijke taken van deze coördinator.

  Tot timmeren en werken aan gebouwen.
  Veel mensen kiezen voor de bouw, omdat ze graag met hun handen bezig zijn en het geweldig vinden om mee te werken aan het bouwen van mooie gebouwen. Binnen dit Landschap kun je je daarom ook specialiseren in het vak timmeren en het opknappen van gebouwen. Wat de bouw mooi maakt, is dat je voortdurend op andere plekken werkt - soms binnen, soms buiten. Daarbij werk je veel samen met collega’s en andere specialisten. Al met al goede redenen om te kiezen voor dit gevarieerde vakgebied!
   

  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Bouw & Architectuur is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  De bouwbranche is heel breed en er zijn veel verschillende partijen bij betrokken. In grote lijnen kun je het vak als volgt opdelen: ontwerp, organisatie en realisatie.

  Jij bent de ontwerper!
  De ontwerpers houden zich bezig met het vormgeven van gebouwen, of dat nu een school is, een fabriek of een woning. Je bent creatief, weet veel van bouwkundige zaken en hebt ook oog voor het interieur van het gebouw. Je houdt je bezig met de vorm, kleur en aankleding. Je adviseert en helpt bij het voorbereiden van projecten. Je onderbouwt en presenteert de ontwerpvoorstellen zowel schetsmatig als in een 3D-model of in virtual reality.

  Jij bent de organisator!
  Een gebouw dat gebouwd moet worden staat natuurlijk altijd op een andere plaats, heeft telkens een andere vorm en er werken veel mensen aan mee. Dit vraagt nogal wat van de organisatie. Jij bent daarin de spil. Je bent goed in communicatie en samenwerking. Je weet een goede werksfeer te creëren en wilt resultaten zien. Je beheert het bouwproces, bewaakt kosten en kwaliteit.

  Jij bent de vakman!
  Vakmensen zien graag iets moois uit hun handen komen. Bouwen, dat spreekt je aan. Je werkt graag buiten en op wisselende locaties. Je wilt iets maken wat zichtbaar blijft en waar je trots op kunt zijn. Jij werkt bovendien graag samen met anderen.

  Theorie en praktijk sluiten op elkaar aan
  Natuurlijk ben je in deze opleiding veel met de praktijk bezig, maar daar hoort ook de nodige theorie bij. We zorgen ervoor dat die theorie zo veel mogelijk aansluit op de projecten waarmee je bezig bent. Zo kun je het dus direct in de praktijk toepassen. Ook besteden we veel aandacht aan het omgaan met klanten en aan veilig werken. Wat ons extra onderscheidt, is dat je door excursies in binnen- en buitenland veel praktijkvoorbeelden bezoekt. Ook is er ruimte om je naast het reguliere studieprogramma te ontwikkelen in algemene zin, in organiseren (van bijeenkomsten) en ondernemersvaardigheden.

 4. Welkom

  Welkom

  Hartelijk welkom bij Landstede en bij de opleiding Timmerman.

  In deze gids vind je allerlei informatie over de door jou gekozen opleiding, de voorzieningen waar je gebruik van kunt maken, en welke regels Landstede hanteert om jou en je medestudenten succesvol door deze opleiding te leiden.  

  Wij wensen je een heel prettige- en vooral ook leerzame periode op onze locatie toe. 

  Succes met je studie! 

 5. Visie op de opleiding

  Landschap Bouw en Architectuur heeft oog en respect voor ieder persoon en wil studenten alle mogelijkheden bieden hun talenten te ontwikkelen, waarmee ze worden voorbereid op ‘Succesvol meedoen in de samenleving’. 

  Om aan te sluiten op de arbeidsmarkt moet talent aansluiten op de vraag van het werkveld. Dit doen wij in samenwerking met onze regionale contacten, waarmee wij een brug willen slaan tussen onderwijs, omgeving en samenleving. 

  Door gevarieerd onderwijs en de nieuwste technieken aan te bieden, geven wij onze studenten alle kansen om zich te ontwikkelen tot ‘beginnend beroepsbeoefenaar’. Hiermee willen wij invulling geven aan onze maatschappelijke opdracht. 

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Bij Landstede kennen we een eigentijdse manier van leren. Dit noemen we Talentvol ontwikkelen. Samen met jou bekijken we je leertempo, je manier van leren en wat je leert. Dat stemmen we waar mogelijk af op jouw wensen en mogelijkheden, eigenlijk op jouw talenten. Dus ook: langer of korter studeren. Hierover maak je samen met je coach afspraken. Je werkt zowel in groepjes als individueel. De ene keer doe je een workshop, de andere keer volg je een instructie. Je krijgt theorie en voert praktijkopdrachten uit.  

 7. Individueel leren en leren in groepen

  De groep krigt dezelfde opdrachten maar je kan daar ook individueel aan werken en je iegen tempo bepalen tijdens de opleiding,

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  De opleiding 

  Een timmerman houdt zich wel met meer zaken bezig dan het bewerken van hout alleen. Tot zijn of haar brede 
  takenpakket behoort het werken aan daken, stellen van eenvoudige prefab elementen, het maken van 
  betonfunderingen, het monteren en afhangen van deuren en ramen, herstelwerkzaamheden en uiteraard de 
  gebruikelijke timmerwerkzaamheden. 
  Een veelzijdig vak dus dat je breed inzetbaar maakt in de bedrijfstak. 
  De ene keer werk je binnen, de andere keer buiten. In beide situaties is goede inzichtelijke kennis heel belangrijk. 
  Het vak van timmerman vraagt om een grote nauwkeurigheid van werken, je moet immers veel dingen passend 
  maken. Voordat je dus met je werk aan de slag gaat, bereidt de timmerman zich goed voor. De timmerman 
  verdiept zich in het materiaal- en gereedschapsgebruik. Maar ook nadat de klus is geklaard, heeft de timmerman 
  de verantwoordelijke taak om het uitgevoerde werk te controleren. 
  Als timmerman kun je werkzaam zijn binnen de nieuwbouw, de bouw- en werkplaats, maar ook restauratiesector. 
  Binnen de nieuwbouw is dan, buiten de algemene taken, nog sprake van het stellen en monteren van 
  betonbekistingen. Op de bouw- en werkplaats voert de timmerman machinale timmerwerkzaamheden uit. In de 
  restauratiesector wordt aan het gevarieerde takenpakket nog restauratiewerkzaamheden toegevoegd. 
  Eigenschappen 
  Ruimtelijk inzicht en een goede handvaardigheid zijn dus uiterst belangrijk voor de timmerman. Dit houdt onder 
  andere in dat hij tekeningen, zoals situatie- en constructietekeningen, en bestekken kan lezen en dit kan vertalen 
  naar de werkzaamheden. 
  Hij moet planmatig kunnen werken en nauwkeurig kunnen maatvoeren. Bovenal werkt hij veilig en milieubewust. 
  De planmatige timmerman weet ook wat hij of zij moet doen wanneer weersomstandigheden het werken 
  onmogelijk maken. Met zijn of haar inzicht weet de timmerman problematische situaties op te lossen. Dit betekent 
  dus ook dat de timmerman goed mondig moet zijn en in staat is de werkvoortgang aan zijn leidinggevende of de 
  opdrachtgever te rapporteren 

  Binnen Landstede bieden wij de opleiding tot timmerman aan in een BBL-variant. Dit betekent dat je een arbeidscontract bij een erkend bouwbedrijf moet hebben. Daarnaast volg je één dag per week een aantal lessen bij Landstede 

  Opbouw van de opleiding 

  Gedurende je opleiding werk je aan verschillende Beoordelingseenheden en Beroepstaken. Deze brengen structuur in je opleiding. Iedere beoordelingseenheid wordt in de praktijk of in een examencentrum afgerond met een praktijktoets. Daarnaast worden theorie en tekentoetsen afgenomen. De opbouw is als volgt.

  Voor timmerman niveau 2 crebo 25829 

  Basisdeel: Bewerken en verwerken bouwmaterialen en (prefab) elementen

  Bestaat uit de volgende kerntaken en werkprocessen

  B1-K1-W1:  Richt werkplek in

  B1-K1-W2: Zet bouwwerk uit en controleert maatvoering

  B1-K1-W3: Verwijdert constructiedelen

  B1-K1-W4: Stelt hulp- en/of ondersteuningsconstructies

  B1-K1-W5: Bewerkt bouwmaterialen 

  B1-K1-W6: Plaatst prfab elementen(ruwbouw)

  B1-K1-W7: Monteert producten en onderdelen (afbouw)

  B1-K1-W8: Ruimt werkplek op

  Voor allround timmerman niveau 3 crebo 25828 komt na het basisdeel nog een profieldeel.

  Profieldeel: Organiseert dagelijkde werkzaamheden van de collega's

  Deze bestaat uit de volgende kerntaken en werkprocessen:

  P2-K1-W1: Verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega's

  P2-K1-W2: Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften

  P2-K1-W3: Overlegt en stemt af met derden

  P2-K1-W4: Bewaakt voortgang

  P2-K1-W5: Rapporteert aan leidinggevende

  Naast deze praktijktoetsen krijg je ook generieke vakken zoals Nederlands en rekenen

  Je gaat een LLB portfolio maken. En je krijgt minimaal 2 keuzedelen.

 9. Startprogramma

  Bij de start van je opleiding wordt jou een introductieprogramma aangeboden. Naast kennismaking met je medestudenten zullen we jou de benodigde informatie geven over je opleiding. 

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  Versneld mbo 
  Hoe lang jouw opleiding duurt, hangt af van hoe snel je leert. Je kunt een opleiding bij Landstede MBO verkorten wanneer je sneller het gewenste niveau hebt bereikt. Heb je een havo-diploma? Of zit je in het eerste jaar van het hbo, maar wil je overstappen naar een mbo-opleiding? Informeer dan bij de desbetreffende opleiding of het Landschap naar de mogelijkheden om versneld jouw mbo-diploma te halen! 

  BOL of BBL                                                                                                                        
  BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Daarbij heb je een betaalde baan. Je werkt minimaal 24 uur per week in een erkend leerbedrijf en je gaat gemiddeld één dag per week naar school. 

  BOL staat voor beroepsopleidende leerweg (is school + stage) Bij Landstede MBO noemen we stage ook wel beroepspraktijkvorming (BPV). Je gaat gewoon overdag naar school en je volgt een deel van je opleiding in de praktijk.

  De opleiding timmeren bieden we op Landstede alleen in de BBL variant aan.

 11. Vakanties

  Vakanties 

  Herfstvakantie 

  24 oktober t/m 28 oktober 2022

  Kerstvakantie 

  23 december 2022 t/m 6 januari 2023

  Voorjaarsvakantie 

  27 februari t/m 3 maart 2023

  Paasweekend 7 april t/m 10 april 2023

  Meivakantie 

  24 april t/m 6 mei 2023

  Hemelvaartsweekend

  18 en 19 mei 2023

  2e Pinksterdag

  29 mei 2023

  Zomervakantie 

  10 juli t/m 26 augustus 2023

 12. Digitale leeromgeving

  Voor de vakgerichte lessen gebruiken we het onderwijsproduct van de aanbieder Concreet. Dit is een online versie waarmee je individueel aan de slag gaat.

  Het systeem wat wij als Landstede heet e-TO (Elektronisch Talentvol ontwikkelen). Alles wat belangrijk is voor jouw leerproces staat erin: notities, een leermeter (waarmee je kunt zien hoever je bent), je behaalde resultaten, examens en nog veel meer. Tijdens het startprogramma krijg je informatie hoe in te loggen en te werken met e-TO. 

 13. Trajectlijn

  Je neemt regelmatig met je coach door hoe het gaat en waar je staat in de opleiding. 

  Aantekeningen van deze gesprekken vind je in E-to onder begeleidende gesprekken.

 14. LWP

  Gedurende de opleiding krijg je LWP's (Leer Werk Prestaties). Dit is een totaalopdracht die, afhankelijk van jouw inzet en vooropleiding, een aantal weken duurt. Binnen jouw opleiding werk je een aantal LWP's uit die jou helpen je te ontwikkelen tot een beroepsbekwame medewerker. Aan het einde van de LWP kijk je met jouw coach terug op hoe jij je LWP hebt doorlopen. Hierover ontvang je dan feedback.

 15. TWIXX/lesactiviteiten

  Om je opdrachten met succes te kunnen afronden krijg je TWIXX-en. Dit kunnen theorielessen, instructies, vaardigheidstrainingen of workshops zijn. 

 16. Individueel leerplan (ILP)

  Samen met je coach maak je een individueel leerplan (ILP). Dit ILP beschrijft:

  • Wat je gaat leren – de LWP’s
  • Hoe je gaat leren – de TWIXX
  • Wanneer één en ander wordt uitgevoerd - tijdspad

 17. Feedback tijdens de LWP

  Tijdens het maken van de opdrachten krijg van van de begeleidende docenten feedback op product en op het proces.

 18. Coach

  Om ervoor te zorgen dat jij je opleiding succesvol afrondt, word je binnen de opleiding intensief begeleid. De begeleiding bij Landstede gebeurt grotendeels door de coach. De coach houdt in de gaten of jij lekker in je vel zit en of jij het leuk vindt op school. Heb jij problemen met het leren dan kun je bij hem terecht. Gaat het persoonlijk niet zo fijn met je, dan is hij de aangewezen persoon om naar toe te stappen. De coach zal jou regelmatig persoonlijk spreken om te informeren hoe het met jou en jouw opleiding gaat.

  De coach is altijd jouw eerste aanspreekpunt. Indien nodig helpt hij jou om extra ondersteuning te krijgen bij bijvoorbeeld het Studiecentrum of het Student Advies en Begeleiding (SAB). Bij het Studiecentrum kun je terecht voor bijlessen. Bij het SAB voor andere vragen.

 19. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Minimaal 1 x per periode heb je met je coach een voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar jouw ontwikkeling aan de hand van de feedback die je hebt ontvangen tijdens deze periode. Dit voortgangsgesprek geeft inzicht in jouw voortgang en maakt het mogelijk om leerdoelen voor de volgende periode vast te stellen. Deze leerdoelen stel je op en bespreek met je coach en vormen het uitgangspunt voor de nieuwe periode.

 20. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Landstede en de opleiding hebben op verschillende manieren contact met jou en je ouders of voogd; jij als student bent voor ons echter het eerste aanspreekpunt. Wij verwachten van jou dat jij de voortgang op school met je ouders/voogd bespreekt. Als wij dit noodzakelijk vinden, nemen wij contact op met je ouders/voogd (en na toestemming van jou als je ouder bent dan 16 jaar). Dit doen we bijvoorbeeld als er zorg ontstaat over de voortgang van jouw studie/opleiding.

  In het eerste jaar van de opleiding houden wij ouderavonden om jouw ouder/voogd nader kennis te laten maken met de opleiding. Ook worden er in dit eerste jaar iedere periode voortgangsgesprekken met  je gehouden; de resultaten en jouw ontwikkelpunten worden naar jou en je ouders/voogd  teruggekoppeld.

  Uiteraard staat het je ouders ook vrij om contact met de opleiding op te nemen; dit kan op ieder moment in het jaar. Dit contact verloopt in de eerste plaats via jouw coach.

 21. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  Landstede verwacht dat je deelneemt aan alle les-, buitenschoolse- en BPV-activiteiten. Daarbij wordt jouw aan- en afwezigheid geregistreerd. Bij registratie van afwezigheid wordt onderscheid gemaakt tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

  Je kunt zelf in Eduarte (aanwezigheidsregistratie) een absentiemelding aanmaken in verband met ziekte (op de dag zelf voor 08.30 uur) of een bezoek aan een arts of andere medische zorg (2 dagen van tevoren, bij spoed op de dag zelf voor 08.30 uur). Ook kun je in Eduarte verlof aanvragen voor bijvoorbeeld het bijwonen van een bruiloft of het doen van een rijexamen.

  Als je afwezig bent zonder opgaaf van reden zal er in eerste instantie door jouw coach met jou en je ouders/voogd contact worden opgenomen. Je overtreedt dan namelijk de leerplichtwet. De school is wettelijk verplicht jouw verzuim (meer dan 16 klokuur in 4 weken) te melden bij de afdeling Leerplicht/RMC van jouw gemeente.

 22. Korte beschrijving van de examinering

  Basis voor de examinering is het Kwalificatiedossier van de opleiding. Aan het einde van je opleiding toetsen we of jij de kerntaken beheerst en dus recht hebt op een diploma. Dit gebeurt bijvoorbeeld door één of meerdere proeven van bekwaamheid (PvB). Daarnaast zijn er examens voor Nederlands, Rekenen, eventueel Engels en voor de door jou gekozen keuzedelen.

  In het examenplan van jouw opleiding vind je het overzicht van de examens die je moet behalen om een diploma te krijgen.

  Examinering Beroepsbekwaamheid

  Wanneer je aan het eind van de opleiding zoveel geleerd hebt dat je beroepsbekwaam bent, dan kun je dat laten zien in de Proeve van Bekwaamheid. Daarbij willen we vaststellen of je de benodigde beroepscompetenties voldoende beheerst om in het werkveld te kunnen beginnen. De beoordeling vindt tijdens en direct na afloop van de proeve plaats.

 23. Werkwijze en procedure

  Werkwijze

  Met de Proeve van Bekwaamheid (PvB) kun je laten zien dat je beroepsbekwaam bent voor jouw vakgebied. De PvB voer je uit tijdens de BPV of een gesimuleerde omgeving.

  Procedure

  Jouw opleiding bestaat uit één of meerdere kerntaken. Kerntaken sluit je af met een PvB. Naast een PVB kan het zijn dat er nog andere examens gedaan moeten worden voor het behalen van je diploma. In de aanloop naar een PVB werk je aan de ontwikkeling van jouw kerntaken door het uitvoeren van LWP’s, het volgen van TWIXX-en en het lopen van BPV. Zodra jij je voldoende ontwikkeld hebt op een kerntaak, overleg je met je coach en vraag je een examen aan.

  Recht op Inzage Examens

  Je hebt het recht op inzage in het examenwerk om te kijken of de correctie goed is gebeurd. Dat geldt voor alle examens met uitzondering van de centraal ontwikkelde examens van CITO. Je hebt hier 10 werkdagen, na bekendmaking van het resultaat, de tijd voor. Wanneer je het niet eens bent met de beoordeling/het besluit, kun je een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de examencommissie (DEC3). In het examenreglement staat dit beschreven.

  Archivering examendossier

  Voor iedere student is er een eigen examendossier waarin alle examinerende producten worden gearchiveerd. Jouw examendossier is in beheer bij het examenbureau. Het gaat om alle examenonderdelen die voorkomen in het examenplan, aangevuld met de BPV-onderdelen.

  De volgende bewijsstukken worden door de opleiding bewaard na het behalen van het diploma:

  1. Examenopbrengsten: beoordelingen, akkoordformulieren, uitslagformulieren van alle proeven van bekwaamheid.
  2. Onderliggende bewijsstukken van de PvB's (met andere woorden alle gemaakte opdrachten die beoordeeld zijn voor het voldoen aan de proeven van bekwaamheid). Er zijn situaties denkbaar dat bepaalde examenwerkstukken niet opgeslagen kunnen worden. Als alternatief valt dan te denken aan foto’s, videoregistraties of een uitgebreid beoordelingsprotocol dat voldoende inzicht geeft in wat het examenresultaat was en wat de beoordeling inhield. Jouw opleiding legt dit voor aan de Examencommissie DEC3
  3. Van het portfolio LLB worden alleen de beoordelingsformulieren van het verzamelportfolio in het examendossier bewaard.
  4. De BPV-beoordeling(en) en urenverantwoordingsformulieren (ondertekend door het BPV-bedrijf).
  De resultaten van taal- en rekenexamens worden niet in het examendossier gearchiveerd, maar in TOA en/of bij CITO

 24. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  Voor het leren van een beroep is leren in de praktijk erg belangrijk. Al vanaf het eerste jaar maak je kennis met de praktijk van het beroep waarvoor je leert.

  Door de werkzaamheden die je doet, werk je net als op school aan je ontwikkeling. Je beschrijft welke opdrachten en taken je uitvoert en je kijkt welke LWP's en Twixx-en daarbij horen. Je bespreekt met je praktijkbegeleider wat en hoe je het gedaan hebt. Daarnaast vinden we een goede beroepshouding erg belangrijk. Dat zal dus tijdens de gesprekken zeker aan de orde komen.

  Voordat je op BPV gaat, word je hierop voorbereid. Je zoekt naar een erkend bedrijf. Deze vind je op www.stagemarkt.nl of op de site van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) www.s-bb.nl. Wanneer je zelf een adres hebt gevonden, wordt bekeken of het adres een erkende BPV-plek is. Als het betreffende bedrijf / instelling nog niet erkend is, wordt er een aanvraag ingediend. Je hoort dan zo snel mogelijk of je hier je BPV kunt doen.

  Specifieke situatie: Indien je een buitenlandse stage hebt gevonden, bespreek je dit eerst met je coach. Hij verwijst je door naar de coördinator internationalisering.

  Je kunt alleen op BPV bij een erkend leerbedrijf! Je levert op tijd de gegevens van het bedrijf aan (minimaal 15 dagen voor aanvang van de BPV) zodat er op school een beroepspraktijkovereenkomst gemaakt kan worden. Deze kan dus alleen worden opgemaakt als het leerbedrijf erkend is. Er worden 3 exemplaren opgemaakt (één exemplaar voor jou, één exemplaar voor het bedrijf / instelling en één voor school). Pas wanneer alle partijen hebben ondertekend en alle exemplaren op school zijn ingeleverd, kun je starten met de BPV.

  Zonder deze beroepspraktijkovereenkomst kun je niet op BPV, ben je niet verzekerd en tellen de uren niet mee als BPV-uren.

 25. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Om ervoor te zorgen dat je op je BPV (stage) ook goed wordt begeleid, krijg je op je stage ook een tweetal contactpersonen toegewezen. De BPV begeleider vanuit school en de Praktijkopleider vanuit het bedrijf.

  BPV-begeleider: BPV-begeleider bewaakt jouw rol binnen een LWP en de cijfers die jij haalt. Krijg je een LWP niet op tijd af of haal je onvoldoende cijfers, dan zal hij jou hierop aanspreken. BPV-begeleider onderhoudt de contacten met de praktijkopleider in het leerwerkbedrijf.

  De praktijkopleider: de praktijkopleider begeleidt jouw werkzaamheden in het leerwerkbedrijf en onderhoudt het contact met de praktijkbegeleider op jouw school/opleidingslocatie.

 26. Organisatie van de BPV

  De opleidingen Timmerman en Allround timmerman  zijn BBL opleiding.

  BBL- studenten gaan 1 dag naar school en maken huiswerk en starten gelijk met werken In totaal minimaal 850 uur per jaar.

 27. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Afhankelijk van de opleiding gelden aanvullende eisen voor bijvoorbeeld veiligheid, werkkleding, aanschaf gereedschappen, laptop of software. Deze aanvullende vereisten worden vóór de start van de opleiding aan jou kenbaar gemaakt.

 28. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  Elke opleiding heeft een “eigen” administratie waar je terecht kunt met allerlei praktische vragen. De administratie is te vinden in ruimte G051 (achter de receptie) en is dagelijks geopend tussen 9.00 – 16.00 uur. Telefonisch is de administratie bereikbaar via de receptie: 088—8507800.

 29. Vertrouwenspersoon

  Vertrouwenspersoon

  Je kunt in de algemene informatiegids lezen wat de vertrouwenspersoon voor je kan betekenen. Hieronder vind je de gegevens van de vertrouwenspersonen van jouw opleiding.

  Naam

  email

  mobiel

  Mw. P. Blaauw

  pblaauw@landstede.nl

  06-81406137

  Dhr. R. Bajema

  rbajema@landstede.nl

  06-51982174

  Dhr. E. Raterink

  eraterink@landstede.nl

  06-48021139

 30. Specifieke afspraken en regels

  We hanteren de algemene regels vanuit Landstede. 

 31. Geen examenplan beschikbaar
 32. Geen schoolkosten beschikbaar