Landstede - Opleidingen

Sociaal werk (23251) BOL 2022-2023 Zwolle, Dokterspad 2

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het landschap Gezond & Wel.
  Vind jij het leuk om met mensen te werken, jong, oud, gezond of met lichamelijke en/of geestelijke problemen? Dan vind je vast en zeker een opleiding in het Landschap Gezond & Wel. Hier vind je veel verschillende opleidingen waarmee jij je kunt voorbereiden op de werkplek en doelgroep die jou het meeste aanspreken.

 2. Het Landschap

  Van medische zorg...
  In het Landschap Gezond & Wel zijn twee hoofdrichtingen: gezondheidszorg en welzijn. Bij gezondheidszorg draait het vooral om zorg op het lichamelijke vlak, bijvoorbeeld omdat mensen herstellen van een operatie, gewond of net bevallen zijn. Je mag sommige medische handelingen verrichten die je met een ander diploma niet mag uitvoeren, zoals het geven van medicatie en injecties.
   

  …tot sociaal maatschappelijke ondersteuning
  Bij welzijn draait het ook om zorg, maar die is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het huishouden, zelfstandig wonen, het invullen van de dag of het regelen van allerlei zaken. Soms hebben ze psychische of sociale problemen, maar het kan ook zijn dat ze jong of slecht ter been zijn.
   

  Waar kun je werken?
  Met de opleidingen uit dit Landschap kun je veel kanten op. Afhankelijk van je diploma kun je werken in bijvoorbeeld een ziekenhuis, een sociaal wijkteam, verpleeghuis, bij mensen thuis, in een woongroep, een organisatie voor verslavingszorg of psychiatrie of bij een algemene organisatie voor sociaal werk. Als je wilt, kun je je bij ons specialiseren in specifieke doelgroepen, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, cliënten met gedragsproblemen of ouderen.


  Is dit jouw Landschap?
  Wil je een van de opleidingen in dit boeiende Landschap volgen? Dat kan als jij geïnteresseerd bent in mensen met sociale en/of medische problemen. Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen. Belangrijk is ook dat je gemakkelijk contact legt, helder communiceert en goed bent in samenwerken. Verder zijn flexibiliteit en stressbestendigheid een echte must in dit vakgebied.
   

  Landschap
  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Gezond & Wel is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Skillslab
  Op school heb je de beschikking over een skillslab. Dit is een praktijklokaal met bedden, oefenpoppen en allerlei materialen waarmee je de basiszorg en verpleegtechnische handelingen in de praktijk brengt. Soms spelen anderen de rol van zorgvrager en wordt er een praktijksituatie in scène gezet, zodat je goed voorbereid wordt op jouw toekomstige beroep.
   

  Leren in de praktijk
  Om de theorie goed aan te laten sluiten op de praktijk werken we nauw samen met diverse organisaties en hebben we nauwe contacten met het werkveld. Dit biedt uitdagende stageplaatsen voor jou. In overleg met jou zorgen we voor passende stageplaatsen.
   

  Innovatief onderwijs
  De zorg is constant in beweging: toenemende vergrijzing, bezuinigingen, zorgtechnologische ontwikkelingen en verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Landstede MBO speelt hierop in door kruisverbanden te leggen tussen opleidingen, te participeren in projecten en door met externe partijen aan innovaties te werken. Bijvoorbeeld binnen de Care Academy, in het Zorgtrainingscentrum en het Health Innovation Park (HIP). In het HIP werken zorgaanbieders, ondernemers, zorgverzekeraars en kennisinstellingen in de regio Zwolle samen aan zorginnovaties, die de kwaliteit van de zorg verbeteren en de zorgkosten verlagen.
   

  Care Academy en Zorgtrainingscentrum
  Wat is de echte zorgvraag van de cliënt? Welke mogelijkheden zie jij om de zorgvraag proactief op te lossen? Hoe bied je deze zorg op een respectvolle manier? Dat leer je het beste in de praktijk. In de Care Academy (regio Noord-Veluwe) en het Zorgtrainingscentrum (regio Zwolle) leer en werk je vanuit de praktijk. Er wordt een beroep gedaan op je persoonlijk leiderschap, creativiteit, ondernemend en invoelend vermogen.
   

  Sallandse Praktijkleerroute
  Twaalf zorgorganisaties in Salland en Landstede MBO leiden samen studenten op tot toekomstgerichte zorgmedewerkers. Vanaf dag 1 doe je ervaring op bij de zorgorganisaties. Je werkt samen met collega's, je docent en persoonlijke begeleider. Wat je leert in de praktijk bespreek je wekelijks in het Leerhuis met je docent en medestudenten. Dé ideale mix van leren en werken! Je bepaalt zelf je tempo en hoe je leert. Als zorg- en welzijnsmedewerker weet je goed in te spelen op de vragen van je cliënten en de zorg van de toekomst.
   

  Leren in Lelystad
  Op onze locatie in Lelystad krijg je de gelegenheid om je breed te oriënteren. Zo krijg je input vanuit de opleidingen binnen de Landschappen Onderwijs & Opvoeding en Gezond & Wel. Voor de uitwerking van het onderwijsprogramma geldt: algemeen waar het kan, gericht waar het moet en je leert met en van elkaar. Ons doel is dat je aan het eind van het eerste schooljaar overtuigd bent dat je op het juiste niveau en op de juiste opleiding zit.
   

  Derde leerweg
  Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg. De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de student de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Veelal wordt deze opleiding gevolgd door volwassenen. Ook het Landschap Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op via: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

 4. Welkom

  Welkom

  We willen elke student een persoonlijke leerweg laten volgen. We gaan voor het ontwikkelen van jouw talent, door jou persoonlijke aandacht en goed onderwijs te bieden.

  In deze opleidingsgids willen we je wegwijs maken; wie we zijn, jouw wijze van leren en hoe wij jou daarbij begeleiden.

  Deze gids is onderdeel van de Onderwijs- en Examen Reglement, afgekort OER. OER bestaat uit meerdere onderdelen. Naast deze opleidingsgids, zijn er ook nog de algemene Landstede studiegids en de locatiegids. Ook krijg je informatie over het examenreglement en een overzicht van je schoolkosten. 

  Wij wensen je een fijne tijd bij ons en veel succes met je opleiding! 

  Team Sociaal Werk

 5. Visie op de opleiding

   “ Levensecht leren binnen het Sociaal Domein.”  

   “ Levensecht leren binnen het Sociaal Domein.”  

  Werken in het Sociaal Domein betekent werken met mensen, door mensen en voor mensen. Als opleiding willen we je natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op je toekomstig beroep of vervolgstudie, bovenal vinden wij het belangrijk dat jij jezelf ontwikkelt als persoon. Omzien naar elkaar en veel ervaring opdoen in praktijk(simulaties) zullen ervoor zorgen dat jij je horizon kan verbreden.

  Leefgebieden
  We werken vanuit de leefgebieden. Een leefgebied is het gebied waarin alle activiteiten van een mens zich kunnen afspelen. De sociaal werker is werkzaam binnen diverse leefgebieden op het terrein van financiën, wonen en leefbaarheid, werk, opleiding en activiteiten, sociale relaties, lichamelijke en psychische gezondheid en zingeving.

  De volgende leervragen staan bij elk leefgebied centraal:  

   • Wat houdt dit leefgebied in?  
   • Waar sta ik in dit leefgebied?  
   • Wat heeft de doelgroep/cliënt met dit leefgebied?  
   • Welke ondersteuning is er nodig en hoe kan dat vormgegeven worden, waarbij de zelfregie van de client centraal staat?

  Zelfregie & samenwerking
  Je hebt al gelezen dat je gaat leren om de leefgebieden te vertalen naar cliënt of doelgroep, hierbij staat de eigen kracht/regie van de client centraal. Zoals er vaak wordt gezegd: ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’, daarom dien je zelf een rolmodel te zijn/worden. We stimuleren jou je eigen regie te nemen over je leertraject vanuit een krachtgerichte benadering. We vinden het belangrijk dat er mogelijkheid is om zelf keuzes te maken en dat je jouw eigen verantwoordelijkheid en regie gaat nemen in je leerproces. Daarom is er ruimte om keuzes te maken in je rooster en BPV-dagen. Dit vraagt om zelfstandigheid van jou in het maken van de juiste keuzes, dit doe je samen met je coach. Dat wil niet zeggen dat je alleen zelfstandig aan de slag bent, want om goed te leren met mensen werken zal je veel oefenen met samenwerken.

  En hoe ga ik dit leren?
  We werken (net zoals in het werkveld) vanuit het 8-fasenmodel, deze hebben we vertaald naar onze onderwijssetting. Door dezelfde werkwijze te hanteren, steeds opnieuw je beginpunt te bepalen en leervragen te formuleren, zal je merken dat bij het doorlopen van de cyclus je werk kan verbeteren. We streven er naar om de onderwijsinhoud zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan de actuele beroepspraktijk.

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  We willen ontwikkelen
  ‘Waarde(n)vol leren leven’.  Voor ons is leren meer dan alleen leren voor een diploma of een vak. We helpen je bij het (h)erkennen van je eigen talent en de ontwikkeling daarvan. We willen je op maat begeleiden, daarom kies jij (binnen de kaders) je eigen leeractiviteiten.

  We zoeken de ontmoeting
  Ontmoeten vraagt om oprechte wederzijdse interesse en het serieus nemen van elkaar. Dat is het uitgangspunt bij alles wat we doen. Daarom zit je niet alleen in je eigen klas, maar stimuleren wij overstijgend contact, zodat je netwerk groter wordt.

  We werken aan brede persoonsvorming
  We hebben aandacht voor wat het leven zinvol maakt. We helpen elkaar om na te denken over wat ons beweegt, om zelfbewust te zijn en om eigen keuzen voor het leven te maken. We omarmen diversiteit op onze scholen en in de samenleving. En we stimuleren elkaar om respectvol en reflectief te zijn.

  We verleggen grenzen
  We zijn nieuwsgierig naar veranderingen en kijken met lef naar wat er op ons afkomt. Jouw invloed is daarbij van groot belang, onder andere door coachgesprekken en het studentenpanel.

  We zijn betrokken
  Betrokken zijn is voor ons niet alleen iets dat je voelt, maar vooral iets dat je dóét. Dit is waar Sociaal Werk ook over gaat.

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Wij staan voor persoonlijk onderwijs. Iedereen is uniek en heeft daarom recht op een eigen route. Van elkaar leren is van groot belang voor een goede ontwikkeling, zeker voor een sociaal beroep. Daarom zijn er naast individuele opdrachten ook samenwerkingsopdrachten tijdens je opleiding. Vandaar het contact met studenten uit andere jaargangen en andere opleidingen.

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  Sociaal Werk
  Als sociaal werker sta je midden in de samenleving. Je bent werkzaam in diverse contexten waarin mensen individuele en/of collectieve ondersteuning nodig hebben om te kunnen functioneren in de eigen leefomgeving en te participeren in de maatschappij.

  Je staat naast de mensen, gaat naar ze toe of ontvangt ze op locatie.

  Je bent werkzaam binnen diverse leefgebieden op het terrein van financiën, wonen en leefbaarheid, werk, opleiding en activiteiten, sociale relaties, lichamelijke en psychische gezondheid en zingeving.

  Je ondersteunt mensen om de eigen regie van mensen te vergroten en hun netwerken te versterken.

  Kerntaken en werkprocessen
  Elk beroep binnen het mbo is vertaald naar kerntaken (K) en werkprocessen (W). Een kerntaak bestaat uit verschillende werkprocessen. Om een werkproces goed uit te kunnen voeren moet je over een bepaalde kennis, vaardigheden en beroepshouding beschikken. Binnen de opleiding voor Sociaal Werk werken we aan de volgende kerntaken en werkprocessen:

  B1 -K1 Werken aan de aanpak van sociale vraagstukken

   • B1-K1-W1 Inventariseert de vraag naar sociaal werk
   • B1-K1-W2 Ontwikkelt een aanpak
   • B1-K1-W3 Versterkt het sociale netwerk
   • B1-K1-W4 Ondersteunt bij praktisch functioneren en participatie
   • B1-K1-W5 Zorgt voor het opzetten, uitvoeren en coördineren van activiteiten
   • B1-K1-W6 Evalueert de aanpak

  B1-K2 Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken

   • B1-K2-W1 Voert het beleid uit
   • B1-K2-W2 Voert administratieve taken uit
   • B1-K2-W3 Werkt aan professionele ontwikkeling
   • B1-K2-W4 Werkt aan kwaliteit


  Typerende beroepshouding
  Werken als sociaal werker betekent werken met mensen.

  Dat betekent dat je een positieve professionele grondhouding hebt, die bestaat uit:

   • vanuit gelijkwaardigheid en respectvol met mensen omgaan;
   • ondernemend, onderzoekend en nieuwsgierig gedrag;
   • gericht zijn om de eigen regie van mensen te ondersteunen en versterken;
   • omgaan met diversiteit;
   • verbinding leggen tussen mensen;
   • betrokkenheid tonen en open staan voor opvattingen van anderen.;
   • open, duidelijk en passend communiceren;
   • vraagstukken bespreekbaar maken;
   • grenzen stellen;
   • het activeren en motiveren van mensen tot haalbare activiteiten die hun situatie bevordert;
   • het omgaan met professionele afstand en nabijheid;
   • reflecteren op het eigen handelen;
   • weten wanneer je andere disciplines moet inschakelen en actie hierop ondernemen;
   • integer, empathisch en assertief zijn;
   • zowel vasthoudend als flexibel kunnen zijn, al naar gelang de situatie vraagt,
   • durf en daadkracht hebben
   • veel geduld hebben en dienstverlenend zijn.  
     

  Keuzedelen
  Naast de studiebelastingsuren om aan je kwalificatie-eisen te voldoen, volg je ook 720 studiebelastingsuren (SBU’s) aan keuzedelen. Deze zijn verbredend of verdiepend en dragen bij aan een betere in- of doorstroom naar een vervolgopleiding/werk. Het keuzedeel vormt een verplicht onderdeel van het onderwijs en de examinering. 

  Nederlands , Engels en rekenen
  Aan het begin van de opleiding wordt je beginniveau Nederlands, Engels en rekenen vastgesteld. Nederlands, Engels en rekenen worden door middel van (landelijke) examens afgerond.

  Volgens de referentieniveaus Nederlands taal en rekenen is voor het behalen van de opleiding het beheersen van niveau 3F vereist. Voor de vaardigheden Engels lezen en luisteren geldt het Europees Referentiekader (ERK)-niveau B1. Voor schrijven, spreken en gesprekken voeren geldt het ERK-niveau A2.

  Mochten er tijdens je opleiding wijzigingen zijn over zak/slaagregelingen, dan word je hierover geïnformeerd door je coach.


  Landstede, Loopbaan en Burgerschap
  Binnen LLB (Landstede, Loopbaan en Burgerschap) toon je je eigen ontwikkeling aan over leren en loopbaan en hoe je in de maatschappij staat.

  Deze ontwikkeling laat je zien door bewijzen toe te voegen aan jouw portfolio. Aan het begin van de opleiding schrijf je een startverslag (0-meting) en aan het van de opleiding een mijlpaalverslag (een reflectie op jouw ontwikkeling op het gebied van loopbaan en burgerschap). Dit onderdeel van de opleiding bestaat uit 2 trajectlijnen, te weten: 

  1. Leren en Loopbaan
  2. Burgerschap
    • Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid; bestaande uit:
     • De politiek-juridische dimensie
     • De economische dimensie
     • De sociaal maatschappelijke dimensie
    • Vitaal Burgerschap
    • Zingeving, Ethiek en Dialoog

  Vier keer per jaar wordt er een burgerschapsweek georganiseerd waarbij je jezelf kan inschrijven voor allerlei workshops, excursies, trainingen en gastlessen. Deze activiteiten kan je als bewijs gebruiken voor je ontwikkeling op het gebied van burgerschap.  

  En na mijn opleiding?

  Aan de slag
  In de functie als sociaal werker richt jij je op de deelname van de burger aan de samenleving en zijn of haar functioneren in de maatschappij. Je kunt aan de slag in de maatschappelijke opvang, als welzijnswerker of zelfstandig ondernemer, in een buurthuis, zorgboerderij, als educatief medewerker, als jongerenwerker of seniorenwerker, wijkwerker of opbouwwerker of in een buurthuis. Ook bij bewindvoerders, een woningbouwvereniging, de gemeente en vluchtelingenwerk kun je aan de slag. Je werkt met allerlei groepen mensen, van alle leeftijden en met verschillende culturele achtergronden. Je zult veel in samenwerkingsverbanden werken.

  Vervolgopleiding
  Je kunt doorstromen naar een Associate Degree traject of verschillende hbo-opleidingen, zoals: Pedagogiek, Social Work HBO, Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD), Human Resource Management (HRM), de Politieacademie.

 9. Startprogramma

  Tijdens de eerste weken van de opleiding staat het startprogramma centraal. De doelstelling van de startperiode is: zicht krijgen op je beroepsbeeld, opleidingsbeeld en zelfbeeld. 

  Het zelfbeeld: Wie ben je? Hoe kijk je aan tegen je toekomstig beroep? Past deze opleiding wel bij jou? Of kom je er misschien wel achter dat je niet op de juiste plek zit?

  Sociaal Werk is een vakgebied waarbij jij zelf het instrument bent. Het is dus heel belangrijk dat jij jezelf goed leert kennen: je sterke punten, maar ook de minder sterke kanten of zelfs valkuilen.

  Het beroepsbeeld: Wat houdt het beroep in? Welke werkzaamheden voer je uit? Welke verantwoordelijkheden zul je dragen? 

  Een beroep leer je vooral in de praktijk. Daarom neemt de beroepspraktijkvorming (BPV) een belangrijk deel van de opleiding in beslag. Het doel van BPV is dat je theorie leert koppelen aan, en toepassen in de praktijk, om straks je werk volwaardig te kunnen uitoefenen. We nodigen gastsprekers uit en nemen je mee het werkveld in.

  Het opleidingsbeeld: Hoe ziet de opleiding eruit? Wat en hoe leer je hier om je toekomstig beroep zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen? Wat is een leermeter?

  In het startprogramma leer je hoe je met de systemen binnen ons onderwijs. Binnen de opleiding werk je individueel en in groepjes. Er wordt LWP-begeleiding en TWIXX gegeven door alle jaargangen en uitstroomrichtingen heen.

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  Duur van de opleiding
  De opleiding Sociaal Werk is, in principe, een 3-jarige opleiding. Een schooljaar is opgebouwd uit 4 periodes en elke lesperiode bestaat uit 8 of weken. De overige weken zijn buffer/projectweken.

  Bij aanvang van een nieuwe periode komt je rooster in Eduarte te staan.

  Elke nieuwe periode kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden in de eerste lesweek, denk aan lokalen. Bij ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden proberen we als team zoveel mogelijk lessen op te vangen. 

  Bij keuzemogelijkheden in het rooster gebruik je BRIXX om je in te schrijven.

  Elke periode wordt afgesloten met een burgerschapsweek. In de burgerschapsweek kunnen activiteiten plaatsvinden, bijvoorbeeld workshops of een BPV-bezoek. Tijdens deze week werken we niet volgens het reguliere rooster, maar zijn er andere activiteiten.

  Houd er rekening mee dat je tijdens examenmomenten/buffer- en projectweken meer of op andere dagen op school moet zijn.

 11. Herontwerptool

  De opleiding Sociaal Werk is, in principe, een 3-jarige opleiding. Een schooljaar is opgebouwd uit 4 periodes en elke lesperiode bestaat uit 8 of 9 weken. De overige weken zijn buffer/projectweken.

   • BPV staat voor beroepspraktijkvorming;
   • BOT staat voor begeleide onderwijstijd;
   • Overige tijd is de tijd die je investeert in huiswerk, reistijd, andere projecten gerelateerd aan Sociaal Werk / Burgerschap.

  Onderwijstijd in klokuren

  Jaar 1

  Jaar 2

  Jaar 3

  BPV

  200*

  504

  576

  BOT

  828

  552

  424

  Overige tijd

  572

  544

  600

  Onderwijstijd

  1600

  1600

  1600

  *De uren die je niet maakt in de BPV moeten worden voldaan in de BOT tijd. Totaal BOT en BPV moet in leerjaar 1 totaal minimaal 1000 uur zijn. In het eerste jaar moet je minimaal 700 uur aan BOT tijd volgen.

  De student is medeverantwoordelijk voor realiseren van de Begeleide Onderwijs Tijd en BPV.

 12. Vakanties

  De jaarplanning krijg je van je coach. 

 13. Digitale leeromgeving

  Inloggen
  Landstede heeft een draadloos netwerk met de naam Eduroam. Aan het begin van je opleiding ontvang je inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). 

   • INLOGGEN via www.landstede.net/student
   • PROBLEMEN MET INLOGGEN? Bij problemen met inloggen op vaste Landstede-computers en/of Studentdashboard Connect en Landstede E-mail, ga je eerst je coach inlichten. 
   • Je krijgt een emailadres van school. Het is verplicht dat je de inbox van jouw schoolmail regelmatig checkt, want alleen via dit e-mailadres houden wij je op de hoogte over schoolzaken. Tip: koppel dit Landstede e-mailadres aan je privé e-mailadres.

  Zodra je een eigen account van Landstede hebt, kan je via je studiedashboard gratis Office 365 installeren op vijf apparaten. 

  Bij Sociaal Werk werken we met Teams en Studiedashboard. In Teams kan je al het lesmateriaal en alle opdrachten vinden, die je tijdens de opleiding nodig hebt. Ook kan je de chat gebruiken om in contact te komen met docenten en medestudenten.

  Portfolio
  Tijdens je opleiding houd je je ontwikkeling bij door het aanleggen van een SW portfolio (leeruitkomsten). Je portfolio houd je bij in Class Notebook (ook een onderdeel van Teams). In je leeruitkomsten zitten je bewijzen, waarmee je aantoont, dat je klaar bent voor een (praktijk)examen.

  e-TO 
  Sommige zaken staan in een specifieke digitale leeromgeving. We noemen dat elektronisch Talentvol Ontwikkelen (e-TO).

  Je kunt hier o.a. examenresultaten, coachnotities en persoonlijke gegevens vinden.

  Kenniscentra
  We verwachten dat jij je actief op de hoogte stelt van actuele ontwikkelingen binnen het werkveld. De volgende sites kunnen je hierbij helpen:

 14. Trajectlijn

  Een trajectlijn geeft een leerroute aan. Een trajectlijn kent verschillende fasen: starter, gevorderd en beroepsbekwaam. Een fase in de trajectlijn beschrijft wat je minimaal moet laten zien op dat niveau in je opleiding. Dit toon je aan door bewijzen te verzamelen in je portfolio.

  Onze opleiding bestaat uit: 

   • Beroepsgerichte trajectlijnen:
    • Inventariseert de vraag naar sociaal werk, ontwikkelt een aanpak en voert administratieve taken uit.
    • Versterkt het sociale netwerk, ondersteunt bij praktisch functioneren en participatie en voert het beleid uit.
    • Zorgt voor het opzetten, uitvoeren en coördineren van activiteiten en evalueert de aanpak.
    • Werkt aan professionele ontwikkeling en werkt aan kwaliteit.
   • ‘Landstede, loopbaan en burgerschap’ (LLB),
    • Loopbaan          
    • Burgerschap
   • Keuzedelen
   • Generieke vakken
    • Engels
    • Nederlands
    • Rekenen

 15. LWP

  Het woord leerwerkprestatie (afgekort LWP) bestaat uit drie aparte woorden: 
  • leer            leren heeft hier een dubbele betekenis: leren als activiteit en als doel 
  • werk          werk, het liefst in de echte beroepspraktijk 
  • prestatie    een prestatie is ‘iets tot stand brengen’.

  LWP’s gaan over het vak, je toekomstige beroep en over jezelf als persoon in onze samenleving. Door te werken aan de LWP’s ben je voorbereid op je beroep en ontdek je jouw plaats in de samenleving als burger. Sommige LWP's zijn verplicht en in sommige heb je keuze.
  De werkwijze van LWP’s zal worden uitgelegd tijdens de startperiode. De LWP-beoordelaar geeft feedback. Door het maken van een LWP werk je aan je bewijsmateriaal van een trajectlijn.

 16. TWIXX/lesactiviteiten

  TWIXX (Training, Workshop, Instructie en XX overige didactische werkvormen).
  Er zijn veel verschillende soorten TWIXX, bijvoorbeeld een training volgen, een film kijken, een creatieve sessie volgen, meedoen aan een brainstorm, een instructie krijgen, enzovoorts. Het volgen van TWIXX zorgt ervoor dat jij je verder kunt ontwikkelen.

  Naast de generieke TWIXX (Nederlands, Engels, Rekenen en LLB) zijn er vakspecifieke TWIXX die je ondersteunen in de BPV, jouw ontwikkeling of de LWP’s.

 17. Individueel leerplan (ILP)

  Samen met jou maken we een plan van aanpak: een individueel leerplan (ILP). 
  In een ILP staat wat jij, op welke manier en wanneer gaat doen voor een aankomende periode. Je maakt voor elke periode (in overleg met je coach) een nieuw ILP.

  Vrijstelling van onderwijs

  Soms zijn er studenten die voorafgaand aan, of tijdens een opleiding er van overtuigd zijn dat zij delen van het onderwijsprogramma al beheersen. Als dat voor jou geldt, dan kan je een procedure Vrijstelling van onderwijs aanvragen via de coach. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek moet je bewijzen aanleveren, denk aan resultatenlijsten, diploma's. Aanvragen worden beoordeeld door het resultaatgebied Onderwijs. De adviesroute wordt in E-TO gezet bij het pedagogisch dossier.  Vrijstelling voor examens verlopen via de DEC, hiervoor verwijzen we je naar de tegel in Teams met Examinering.

 18. Feedback tijdens de LWP

  Het inleveren van LWP’s doe je via ‘Opdrachten’ in Teams. Je krijgt dan ook via Teams feedback op je LWP. Deze feedback zet je in je portfolio  

 19. Coach

  Elke student krijgt een coach toegewezen, deze persoon is vaak ook je BPV-docent. De coach is je eerste aanspreekpersoon voor (hulp) vragen en opmerkingen. Je werkt tijdens coaching veel met een stamgroep (op niveau starter, gevorderd, beroepsbekwaam). Tijdens coaching werk je o.a. aan loopbaan, bespreek je aan- en afwezigheid, werk je aan portfolio, reflecteer je op je zelf-, opleidings-, en zelfbeeld, heb je studievoortgang gesprekken (leermetergesprek) en heb je individuele gesprekken met je coach.

  Studentbespreking (voortgangsbespreking)

  Tijdens de voortgangsbespreking wordt jouw ontwikkeling op meerdere fronten besproken door de medewerkers van de opleiding. Als het nodig is, krijg je van je coach adviezen om dit beter te laten verlopen. Soms worden hier voorwaarden aan verbonden om de opleiding te mogen vervolgen (bijv. door een samenwerkingsovereenkomst of leercontract). Houd er rekening mee dat bij een contract er bindende afspraken zijn.

  Student succes

  Binnen de opleiding Sociaal Werk hebben we interne studentbegeleiders, ook wel Student Succes genoemd. De studentbegeleider kan jou extra ondersteuning bieden inzake voortgang opleiding, persoonlijke ontwikkeling en/of passend onderwijs. Dit gebeurt vaak in overleg met het studiecentrum en/of Student Advies- en Begeleiding.

 20. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  De leermeter brengt de groei in bekwaamheids- en competentieontwikkeling van jou in beeld. 

  Met de leermeter ben je als student de eigenaar van je leerproces. Je groei bespreek je samen met je coach tijdens leerloopbaangesprekken. Tijdens de voorbereiding van dit gesprek, zijn trajectlijnen handige hulpmiddelen om je portfolio van geschikte bewijzen te voorzien. Een fase in de trajectlijn beschrijft wat je minimaal moet laten zien op dat niveau in je opleiding op het gebied van kennis, vaardigheden en gedrag. 

  Tijdens een coachgesprek krijg je helder waar je staat in de opleiding (starter, gevorderd en beroepsbekwaam niveau). In zo'n gesprek wordt bepaald of je leermeter verder schuift, soms kan je hierdoor naar de volgende fase of zelfs richting een examen.

  Om klaar te zijn voor je praktijkexamen staat je leermeter tussen vergevorderd- beroepsbekwaam bij de daarbij behorende werkprocessen. BPV is een belangrijke voorwaarde voor het gevorderde / beroepsbekwame gedeelte. 

 21. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Ouders/verzorgers kunnen bij vragen ten allen tijde contact opnemen met de coach. Zo nodig kan er een gesprek gepland worden tussen ouders/verzorgers, student en coach. We vinden het belangrijk dat zulke gesprekken plaatsvinden in samenspraak met de student.   

  Wanneer je 16 jaar of ouder bent, zal de coach eerst toestemming vragen alvorens zij/hij jouw ouders/verzorgers zal benaderen. 

 22. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  Je aan- en afwezigheid wordt via Eduarte verwerkt. Via deze link kom je bij de belangrijkste informatie over de aan- en afwezigheidsregistratie en welke werkwijze we hanteren.

  Als je te veel (on)geoorloofd afwezig bent, wordt er conform het verzuimprotocol melding gemaakt bij het verzuimloket. 

 23. Korte beschrijving van de examinering

  Je wordt op de hoogte gebracht over examinering door je coach en via de studiegids. Belangrijke en actuele informatie over examinering voor onze opleiding vind je via de tegel Examinering in Teams. 

  Betrokkenheid van studenten wordt geborgd door examinering te agenderen bij studentpanels.

  Examenplan

  In het examenplan van jouw opleiding vind je het overzicht van de examens die je moet behalen om een diploma te krijgen. Het examenplan wordt door de DEC vastgesteld.

  De procesplaat

  Hieronder zie je de route die je aflegt om een examen te kunnen doen:

  De procesplaat

  Ook de procesplaat examinering laten we aansluiten bij het 8-fasenmodel.


  Aanmeldingsfase:

  De student toont dat hij voor de betreffende examenopdracht de fase beroepsbekwaam heeft behaald en vraagt per examenopdracht een akkoord voor het uitvoeren van het examen aan. De student levert per examen bij de coach aan: bewijs van functioneren op beroepsbekwaam niveau (leermeter), akkoord formulier en een deskundigheidverklaring (zie voor verdere uitwerking schematische weergave van de procesplaat bijlage hieronder).

  Akkoord coach:

  Team Sociaal werk/ coach beoordeelt of de student een akkoord kan verlenen op basis van: het functioneren op beroepsbekwaam niveau, deskundigheid/ onafhankelijkheid van de beoordelaar en de geschiktheid van de examenlocatie.


  Startfase:

  De student ontvangt, eventueel met aanvullende afspraken m.b.t. het beoordelen van het examen, een akkoord van de opleiding voor het uitvoeren van het examen.

  Analysefase:

  De student en de beoordelaar nemen kennis van de inhoud van de examenopdracht, de ‘instructie student’ en de ‘instructie beoordelaar’ uit de Prove2Move examenmap.

  Planningsfase:

  De student plant de examenopdracht in overleg met de beoordelaar.

  Uitvoeringsfase:

  De student voert het examen uit volgens de beschrijving in de examenopdracht van Prove2Move. De beoordelaar beoordeelt de lezen, horen en zien criteria in het beoordelingsformulier.

  Evaluatiefase:

  De student en beoordelaar voeren een gesprek over de uitvoering van de het examen en de beoordelaar beoordeelt de laatste mondelinge verantwoording van de gemaakte keuzes. De beoordelaar stelt de student op de hoogte van beoordeling van het examen en zorgt voor het invullen en tekenen van de beoordelingsformulieren.

  De opleiding controleert (of evalueert) de uitvoering van de examenopdracht en tekenen vervolgens samen met de student het beoordelingsformulier en het bewijs van bekwaamheid.

  Uitstroomfase:

  De student levert bij de coach de examenstukken aan (maakt hierbij gebruik van de archiveringslijst van de opleiding) en de coach archiveert deze in het examendossier (bij examenbureau of digitaal) en voert de resultaten in E-TO in.

  Wanneer aan alle exameneisen is voldaan zal overgegaan worden tot diplomeren.

  Herkansing

  Wanneer er sprake is van een herkansing dan wordt de beoordeling van de eerste kans gearchiveerd en ingevoerd. Vervolgens ontvangt de student nieuwe beoordelingsformulieren van het examenbureau voorzien van een stempel “Herkansing”.  En wordt het proces opnieuw gevolgd.

  Schematische weergave Procesplaat examinering

  1. Aanmeldfase

  Student toont aan:

  Student vraagt aan:

  Student levert in:

  dat hij voor het betreffende P2M-examen de fase beroepsbekwaam heeft behaald via de leermeter.

  De leermeter wordt verschoven aan de hand van bewijzen die   

  - gevarieerd zijn (afwisseling en verscheidenheid van situaties waarin de ervaring is opgedaan)

  - relevant zijn (het zegt werkelijk iets over de beheersing van bijbehorende werkprocessen)

  - authentiek zijn (laat zien dat de student dit zichtbaar zelf heeft uitgevoerd)

  - actueel zijn (zegt iets over het huidige niveau van de student)

  - kwantitatief zijn (laat zien dat het werkproces meerdere keren is geoefend/behaald)

  per P2M-examen*:

  - een akkoordformulier

  - deskundigheids- verklaring voorafgaand aan het uitvoeren van een examen.

  per P2M-examen bij de coach:

  - ingevuld akkoord- formulier door BPV-begeleider

  - ingevuld deskundigheidsverklaring door begeleider/beoordelaar. 

  2. Intakefase

  Team Sociaal werk / coach geeft

  een akkoord op het formulier op basis van:

   • het functioneren op beroepsbekwaam niveau aangetoond in de leermeter
   • deskundigheid/ onafhankelijkheid van de beoordelaar
   • de geschiktheid van de examenlocatie

  3. Startfase

  De student ontvangt, evt. met aanvullende afspraken m.b.t. het beoordelen van het P2M-examen, een akkoordformulier van de opleiding voor het uitvoeren van het examen

  4. Analysefase

  De student en de beoordelaar nemen kennis van de inhoud van:

   • het P2M-examen,
   • de ‘instructie student’ 
   • de ‘instructie beoordelaar’ uit de P2M-examen.

  5. Planningsfase

  De student plant de examenopdracht in overleg met de beoordelaar

  6. Uitvoeringsfase

  Student

  Beoordelaar

  voert het P2M-examen uit volgens de beschrijving in de examenopdracht van Prove2Move.

  beoordeelt de ‘lezen’, ‘horen’, en ‘zien’ criteria in het beoordelingsformulier.

  7. Evaluatiefase

  Student en beoordelaar

  Beoordelaar

  Opleiding

  voeren een gesprek over de uitvoering van het P2M-examen en de beoordelaar beoordeelt de laatste mondelinge verantwoording van de gemaakte keuzes.

  stelt de student op de hoogte van beoordeling van het P2M-examen en zorgt voor het invullen en tekenen van de beoordelingsformulieren.

  controleert (of evalueert) de uitvoering van de examenopdracht en tekent vervolgens samen met de student het beoordelingsformulier en het bewijs van bekwaamheid.

  8. Uitstroomfase

  Student levert in:

  Coach

  bij de coach de examenstukken (maakt hierbij gebruik van de archiveringslijst van de opleiding)

  - archiveert de examenstukken in het examendossier

  - voert de resultaten in E-TO in.

  Wanneer aan alle exameneisen is voldaan, zal overgegaan worden tot diplomeren.

  Herkansing

  1. De beoordeling van de eerste kans wordt gearchiveerd en ingevoerd.

  2. De student ontvangt nieuwe beoordelingsformulieren van het examenbureau voorzien van een stempel “Herkansing”

  3. De processtappen 1 t/m 8 worden opnieuw gevolgd

  N.B.

  - Wanneer een student door dezelfde begeleider en dezelfde beoordelaars begeleid en beoordeeld wordt als bij het vorige P2M-examen, dan mag er gebruik worden gemaakt van een kopie van de eerste deskundigheidsverklaring.

  - Team Sociaal werk/coach voorziet deze van een Landstede stempel en verwijzing naar de originele deskundigheidverklaring.

  *P2M-examen is Prove2Move-examen

 24. Werkwijze en procedure

  Praktijkexamens

  De praktijkexamens worden ingekocht bij Prove2Move. Je ontvangt een praktijkexamenboek tijdens de opleiding. In de map met examenopdrachten staat beschreven hoe je de examenopdrachten moet uitvoeren. Ook krijg je voorlichting over het voorbereiden, uitvoeren van praktijkexamens en het inleveren van de bewijslast tijdens coaching. Als je een examenmap hebt en je verlaat voortijdig de opleiding, dan lever je je examenmap in bij de resultaatverantwoordelijke van het team.

  Uitvoering en beoordeling praktijkexamen

  Het opleidingsteam informeert hoe jij je op een examen voorbereidt en hoe jij een examen moet uitvoeren. Voor de tweede gelegenheid vraag je een nieuw beoordelingsformulier aan dat is voorzien is van het stempel ‘Herkansing’.

  BPV

  Aan de hand van je ontwikkeling tijdens een BPV-periode wordt aan het eind van deze periode gekeken hoe jij de opleiding kunt vervolgen. Op de urenstaat verantwoord je de gemaakte uren volgens de BPVO. Op beroepsbekwaam niveau dien jij je BPV met een voldoende af te sluiten.

  Instellingsexamens en centrale examens (CE)

  Nederlands en Engels schrijven, spreken en gesprekken voeren en loopbaan en burgerschap zijn instellingsexamens, de afname loopt via de vakdocenten. Rekenen, Nederlands en Engels lezen en luisteren zijn centrale oftewel landelijke examens. Deze examens vinden op bepaalde momenten plaats. In de examenkrant lees je wanneer deze examens worden afgenomen en hoe jij je hiervoor kunt aanmelden. De vakdocenten informeren jou over de niveaus en de afname van de genoemde examens.

  Aangepaste examenmogelijkheden Nederlands, rekenen en Engels

  Het kan zijn dat de normale examenfaciliteiten niet voldoende zijn voor studenten met een beperking.  In dat geval kan de student extra faciliteiten - zoals extra tijd of extra hulpmiddelen – aanvragen bij het SAB. De aanvraag voor extra faciliteiten dient het SAB via e-TO in bij de DEC.

  Afwezigheid examens

  Bij afwezigheid voor examens Nederlands, rekenen en Engels meld je je voorafgaand aan het examen bij het examenbureau af. examenbureauzwolleb@landstede.nl 

  Recht op twee gelegenheden

  Wettelijk heeft een student recht op één herkansing voor ieder examenmoment. We spreken binnen Landstede dan van een examen in 2e gelegenheid. De meest voorkomende redenen voor een tweede gelegenheid zijn:

   • Het behalen van een hoger examenresultaat. Het hoogste resultaat telt.
   • Het behalen van een onvoldoende in de 1e gelegenheid.
   • Het examen van de student is in 1e gelegenheid ongeldig verklaard vanwege opgetreden onregelmatigheden. 

  Wanneer een onvoldoende is behaald en een 2e gelegenheid nodig is, dan kan herkanst worden op werkprocesniveau indien het te herkansen werkproces dit toelaat en het niet in strijd is met de beschreven procedure (exameninstructie) van het betreffende examen. 

  Behoud gelegenheid bij niet verschijnen op examens

  Bij absentie van de student bij een examen wordt in e-TO het bijzondere resultaat ‘Absentie’ ingevoerd. Indien de student kan aantonen dat de absentie een geldige reden had dan kan de student bij de examencommissie een verzoek indienen voor behoud van gelegenheid. Indien de student kan aantonen dat er sprake was van overmacht waardoor het examen niet kon worden bijgewoond of afgemaakt, blijft het recht bestaan op de examengelegenheid. De student dient hiervoor een verzoek in bij de examencommissie via het examenbureau voor het ‘behoud van een examengelegenheid’. In dit verzoek legt de student de reden van afwezigheid uit en levert bewijsmateriaal aan. Als de examencommissie zijn aanvraag goedkeurt behoudt hij zijn 1e gelegenheid. Hij heeft in deze gevallen ook nog  recht op een eventuele 2e gelegenheid. 

  Let op! In geval van een herkansing wordt altijd een volledig examen afgenomen; met andere woorden: een praktijkexamen of een centraal examen kan niet in delen worden herkanst.

  Examendeelnemer

  Een student die een examen ook in de tweede gelegenheid of bij het behoud van een examengelegenheid het examen niet heeft behaald, kan zich, mits voldaan aan de criteria van examendeelnemer, na afloop van de opleiding inschrijven als examendeelnemer. De student heeft daarmee geen recht op onderwijs, BPV of begeleiding en betaalt een bedrag voor elk nog af te leggen examen. Je betaalt voor de examens die je nog moet maken om het diploma te behalen: 150 euro voor een praktijkexamen en 90 euro voor een schriftelijk examen. Bovendien ben je inschrijfgeld verschuldigd. Let op! In geval van een herkansing wordt altijd een volledig examen afgenomen; met andere woorden: een praktijkexamen kan niet in delen worden herkanst.

  Examenprotocol studenten

  De theorie-examens worden afgenomen in aanwezigheid van een of meerdere surveillanten. Het examenprotocol is bindend. Dat wil zeggen dat wie zich daar niet aan houdt, zich moet melden bij het examenbureau. Vervolgens wordt contact opgenomen met de resultaatverantwoordelijke kwaliteit van het team, wat in het uiterste geval kan leiden tot nietigverklaring of uitsluiting van het examen.

  Het protocol

   • Je betreedt de examenruimte zonder tas, jas, pet, mobiele telefoon. Alleen datgene wat je nodig hebt om het examen te kunnen maken, heb je bij je (op tafel): een pen en je pasje.
   • Je neemt plaats achter de tafel die jou is toegewezen.
   • Je legt je Landstedepas of een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) zichtbaar op de tafel.
   • Ben je niet in het bezit van een legitimatiebewijs, dan kun je niet deelnemen aan het examen.
   • Bij elke examenzitting legt de surveillant schriftelijk vast of je er bent.
   • Je neemt het examen in ontvangst van de surveillant en volgt eventuele instructies op met betrekking tot het gebruik van hulpmiddelen.
   • Je maakt het examen binnen de daarvoor beschikbare tijd zonder hardop te denken en/of te overleggen met anderen; het uitwisselen van hulpmiddelen is verboden.
   • Wanneer je klaar bent, lever je je werk, aantekeningen en de examenopgaven in bij de surveillant, de surveillant geeft aan wanneer je mag vertrekken.
   • Het verlaten de ruimte tijdens het examen is alleen toegestaan onder begeleiding van een surveillant.
   • In bijzondere situaties, bijvoorbeeld insuline spuiten, heb je dit vooraf bij het examenbureau aangegeven.

  Algemene regels

   • Je respecteert te allen tijde de dienstdoende surveillanten en volgt hun aanwijzingen zonder commentaar op.
   • Je gedraagt je zoals dat tijdens examens behoort en bezorgt niemand overlast.
   • Je levert een bijdrage aan een zorgvuldige procedure door stipt op tijd aanwezig te zijn en alles bij je te hebben wat je voor het examen nodig hebt.
   • Je hebt je voldoende voorbereid op het examen waardoor het niet nodig is dat je allerlei vragen stelt. Bedenk in dit verband dat surveillanten je inhoudelijk absoluut niet van dienst mogen zijn.

  Regels met betrekking tot begin en eind van het examen

   • Wie te laat is, heeft het recht om na aanvang van het examen nog te worden toegelaten, mits dit binnen de termijn is die de opleiding heeft vastgesteld.
   • Wie te laat is, krijgt daarover een aantekening in de presentielijst. Structurele telaatkomers kan de toegang worden geweigerd.
   • Wie te laat is, heeft geen recht op extra tijd.
   • Gedurende het eerste halfuur van een examen mag niemand het examenlokaal verlaten.
   • De in het examenrooster aangegeven begin- en eindtijd van een examen is bindend.
   • Verlenging van de examentijd is alleen toegestaan met toestemming van de DEC.

  Fraude, plagiaat en onregelmatigheden examen

  Als er fraude, plagiaat of een onregelmatigheid wordt geconstateerd bij een Engels, Nederlands of rekenexamen, maakt de student het examen af. De surveillant maakt intussen een aantekening op het proces-verbaal van het examen. De surveillant maakt een ‘protocol van onregelmatigheid’ op en stuurt dit naar de examencommissie (DEC). De DEC neemt maatregelen, bijvoorbeeld ongeldigheidverklaring van de uitslag van het betreffende examen of uitsluiting van (verdere) deelname aan examinering. Voordat een dergelijke maatregel wordt opgelegd, wordt de student gehoord. De student kan zich daarbij laten bijstaan door een meerderjarige. Als de student minderjarig is, neemt de student een wettelijke vertegenwoordiger mee. Alle betrokken partijen worden van de maatregel schriftelijk in kennis gesteld.

  Bij onregelmatigheid moet je denken aan

   • Spieken
   • Niet opvolgen van instructies van surveillanten;
   • Het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen;
   • Telefoon opnemen of bekijken tijdens het examen;
   • Het meenemen van het kladpapier uit de examenruimte
   • Verder beoordeelt de examencommissie of gedragingen, handelingen en dergelijke als onregelmatigheid gelden.
   • Als bij een praktijkexamen fraude, plagiaat of een onregelmatigheid wordt geconstateerd, meldt de coach dit bij de DEC. De procedure verloopt op dezelfde wijze als hierboven.

  Bezwaar maken

  Als je het niet eens bent met een uitslag, een genomen maatregel of beslissing kun je binnen tien werkdagen nadat je hiervan op de hoogte bent gesteld een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de Decentrale Examencommissie (DEC). Als je het vervolgens niet eens bent met de beslissing van de DEC, kun je binnen tien dagen na deze beslissing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van Landstede. Het examenbureau fungeert als postadres voor deze bezwaarschriften.

  De examencommissie

  Elke opleiding heeft een decentrale examencommissie (DEC), die verantwoordelijk is voor het borgen van de kwaliteit van examenprocessen. De examencommissie van het landschap Gezond & Wel en Onderwijs & Opvoeding is samengesteld uit docenten die werkzaam zijn in de opleidingen Maatschappelijke Zorg, Dienstverlening, Verzorging en Verpleging, Kinderopvang, Onderwijsassistent op de locaties Harderwijk, Dronten, Lelystad, Raalte en Zwolle.

  Taken van de decentrale examencommissie zijn o.a.:

   • Zicht houden op de kwaliteit van de afname (waaronder deskundigheid van betrokkenen) en de beoordeling van examens;
   • Het verstrekken van diploma’s, certificaten en instellingsverklaringen;
   • Het verlenen van vrijstellingen van examinering en toekennen van behoud van examengelegenheden;
   • Het beslissen over verzoeken tot aangepaste examinering, ER-dossiers (ernstige rekenproblemen) en alternatieve keuzedelen;
   • Het behandelen van klachten, fraude en onregelmatigheden.

  De Commissie van Beroep voor Examens 

  De Commissie van Beroep voor Examens is ingesteld door het bevoegd gezag, is geheel onafhankelijk en bestaat uit externe leden. De Commissie kent een eigen reglement. De commissie behandelt klachten waarbij studenten bezwaar maken tegen uitspraken van de examencommissie. De commissie behandelt ook klachten als een student het niet eens is met een bindend negatief studieadvies. De examencommissie speelt hierin echter geen rol.

  Het examenbureau

  Het examenbureau is verantwoordelijk voor het plannen, de afname en de verwerking van examens  en voor de diplomering.

  Taken van het examenbureau zijn o.a.:

   • Opstellen of laten opstellen van examenroosters en verspreiden onder belanghebbenden;
   • Regelen van examenruimtes; zorgen voor aanwezigheid, instructie en begeleiding van surveillanten;
   • Melden van onregelmatigheden en/of klachten tijdens examinering bij de examencommissie;
   • Publiceren van examenresultaten in e-TO;
   • Op verzoek studenten inzage verschaffen in beoordeelde examens (zie regels handboek examinering)
   • Verwerken van verzoeken, aanvragen en klachten van studenten in e-TO;
   • Aanvragen verzorgen voor toekenning faciliteiten bij DEC en toegekende faciliteiten kenbaar maken bij surveillanten en beoordelaars, bijvoorbeeld examentijdverlenging voor studenten die korter dan zes jaar in Nederland verblijven, vrijstellingen, alternatieve keuzedelen of deelname aan ER-examens;
   • Aanleggen en archiveren van diplomadossier voor iedere student o.a. examens, urenstaten BPV, voldoende voor de BPV en processen-verbaal diplomering;
   • Inzage geven in beoordeelde examens aan studenten;
   • Vernietigen van examens na afloop van de bewaartermijn; (1,5 jaar na diplomering)

  Contactgegevens examenbureau:

  De resultaatverantwoordelijke kwaliteit

  De resultaatverantwoordelijke kwaliteit houdt namens het opleidingsteam toezicht op de kwaliteit van de examinering binnen de opleiding. Zij ziet er op toe dat het examenproces binnen de opleiding op de juiste wijze verloopt.  

  Taken van de resultaatverantwoordelijke kwaliteit zijn o.a.:

   • Toezien op de naleving van het Handboek Examinering binnen het team;
   • Zorgen voor een goed verloop van het proces van examinering;
   • Planningen maken voor af te nemen examens in overleg met het examenbureau;
   • Ondersteunen van studenten (desgevraagd) bij indienen of afhandelen van een klacht bij de examencommissie of bij een melding of aanvraag via het examenbureau;
   • Aanvragen van diplomering op het moment dat een student heeft voldaan aan de diplomavoorwaarden;
   • Voorbereiden van uitreiken van diploma’s en certificaten;
   • Fungeren als vraagbaak voor teamleden en studenten ten aanzien van examinering en voorlichting geven aan teams en studenten m.b.t. examinering;
   • Evaluaties en analyses organiseren in het team t.a.v. de kwaliteit van examinering op basis van het Handboek Examinering;
   • Contactpersoon voor de examencommissie, examenbureau en AIV.

  De beoordelaar

  De beoordelaar beoordeelt het examen op basis van vastgestelde beoordelingsprotocollen en instructies. De coach zorgt voor de verwerking van de resultaten in e-TO. Landstede werkt met interne en externe beoordelaars. Interne beoordelaars werken in de opleiding waar het examen wordt afgelegd, externe beoordelaars zijn medewerkers van de BPV-instellingen, waar studenten praktijkexamens uitvoeren of andere deskundigen die door Landstede ingehuurd worden.

  Taken van de beoordelaar zijn o.a.:

   • Beoordelen van examens en vaststellen van resultaten;
   • Hanteren van de vastgestelde beoordelingsprotocollen en instructies, zorgen voor volledig en overzichtelijk ingevulde protocollen en formulieren;
   • Consulteren van collega-beoordelaars in geval van twijfel of onduidelijkheden om te komen tot een objectief oordeel;
   • Zorgen voor verwerking van de behaalde resultaten in e-TO binnen tien werkdagen na afname;  Inleveren van het beoordeelde werk en/of het protocol bij het examenbureau binnen tien werkdagen na afname;
   • Meewerken aan evaluaties t.b.v. verbetering van het beoordelingsproces;
   • Jaarlijks evalueren van het eigen functioneren als beoordelaar;
  Voorstellen doen voor de verbetering van de kwaliteit van het beoordelingsproces

 25. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  Praktijkleren
  Je bent gestart met een beroepsopleiding, dat betekent dat je leert voor een beroep. Het is daarom belangrijk dat je tijdens de opleiding regelmatig in het werkveld werkt. Een beroep leer je vooral in de praktijk. Daarom staat het eerste jaar in teken van het ontmoeten/bezoeken van verschillende doelgroepen door middel van werkveldoriëntatie. 

  Beroepspraktijkvorming (BPV)
  Gedurende de opleiding ga je bij minimaal 2 verschillende organisaties/instellingen op BPV (Beroeps Praktijk Vorming). De BPV is een belangrijk en groot onderdeel van de opleiding. Door zelf actief te zijn in het werkveld doe je de nodige (leer)ervaringen op. Je praktijkbegeleider binnen de BPV-instelling geeft je feedback en zorgt voor begeleiding. Daarom neemt de beroepspraktijkvorming een belangrijk deel van de opleiding in beslag. Het doel van jouw BPV  is dat jij de theorie leert koppelen aan, en toepassen in de praktijk, om zo als beginnend beroepsbeoefenaar je werk volwaardig te kunnen uitoefenen.

  Internationalisering - BPV in het buitenland
  Landstede wil mogelijk maken dat je BPV kunt lopen in het buitenland. Bij het onderzoeken van de mogelijkheden kun je contact opnemen met je coach en de BPV-coördinator. Voordat een student zijn BPV in het buitenland kan doen, moet je eerst een andere stageperiode goed hebben afgerond en toestemming krijgen van het docententeam.

  Als de student toestemming krijgt voor een buitenlandse stage, zal de coach en/of BPV-docent de student begeleiden in het voorbereidende traject. Er worden afspraken vastgelegd over de wijze van begeleiding en de te maken opdrachten.

  Als je voor de uitdaging in aanmerking wilt komen, moet je aan een aantal criteria voldoen, zoals:

   • een duidelijke motivatie voor een stage in het buitenland en akkoord van de het docententeam;
   • je kunt zelfstandig werken en hebt geen achterstand in de opleiding;
   • je voldoet aan de beroepsvaardigheden
   • je hebt een BPV in Nederland voldoende afgerond
   • minimaal 18 jaar zijn

 26. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Vanuit de opleiding is er een BPV-coördinator beschikbaar die begeleid bij het vinden van een geschikte BPV-plek. Zodra je een plek gevonden hebt zal je coach je gaan begeleiden bij je leervoortgang. Daarnaast heb je op de BPV-plek een BPV-praktijkbegeleider. In de BPV-gids kun je lezen wat de rol van de coach is en hoe deze begeleiding eruit ziet. Ook staat er in deze gids allerlei andere belangrijke zaken, zoals: wat de BPV inhoudt, wat je daar kan leren, hoe je wordt beoordeeld.

  We vinden het belangrijk dat je goed voorbereid bent. In de BPV-gids kun je ook lezen hoe vaak er een docent/coach langskomt voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats met jou en je BPV-begeleider. In dit gesprek staat jouw leerproces en functioneren tijdens de BPV centraal en worden er afspraken gemaakt voor het vervolg. Dit wordt gedaan aan de hand van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

 27. Organisatie van de BPV

  We stimuleren je om zoveel mogelijk zelf een BPV-plek te regelen. Dit doe je in overleg met je coach. Indien nodig zoekt de BPV-coördinator met je mee naar een geschikte werkplek, hiervoor hebben we een BPV-blok waar jij je op kunt inschrijven. Op het moment dat je geen BPV loopt, wordt er met je afgesproken hoeveel extra blokken onderwijs je moet volgen. Later kun je de BPV-uren inhalen, dit kan wel betekenen dat je studievertraging oploopt. Vaak moet je een sollicitatiebrief /motivatie schrijven en volgt er een gesprek. In bijna alle gevallen zal je een kennismakingsgesprek voeren met de coördinator van de BPV-instelling. 

  Voor de Beroepspraktijkovereenkomst (BPVO) geldt dat de BPV-biedende organisatie een erkend leerbedrijf moet zijn specifiek voor de opleiding die gevolgd wordt. Niet de opleiding, maar een landelijke organisatie, de SBB (Stichting Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven) geeft de erkenning af. Om te kijken of een BPV-plek erkend is, kun je naar www.stagemarkt.nl gaan.

  Het kan zijn dat de BPV-praktijkbegeleider vraagt om ook in de weekenden stage te lopen. Dit betekent dan dat je andere dagen vrij bent. De BPV-instelling mag hierin verwachten dat je meedraait in het rooster zoals gebruikelijk is binnen de instelling. We raden je aan hierover aan het begin van de stageperiode af te stemmen met je praktijkbegeleider om lastige situaties te voorkomen (bijvoorbeeld in verband met een eventuele bijbaan in de avond- of weekenduren). Een avond- of weekendbaan is geen reden om een passende BPV-plek te weigeren.

  Doelstelling is uiteraard dat je ervaring gaat opdoen om een toekomstbestendige medewerker te worden. Daarbij gaat het er bij de BPV om dat je het vereiste aantal uren moet maken. Deze worden bijgehouden op het urenregistratieformulier. Volgens afspraak in de BPV-gids lever je de urenregistratie in bij je coach. Het is belangrijk om dit bij te houden, want dit is voor jou een bewijs dat jij ook daadwerkelijk deze uren hebt stage gelopen. Naast je eigen handtekening zal er ook een handtekening worden gevraagd van je BPV-begeleider en van je coach.

  In sommige gevallen krijg je van de BPV-instelling een stagevergoeding of reiskostenvergoeding. Niet elke BPV-instelling is verplicht om jou dit te geven. Wil je weten hoe dit binnen jouw instelling is geregeld, informeer er dan naar bij je BPV-praktijkbegeleider.

 28. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Laptop
  Het gebruik van een laptop is onmisbaar in het onderwijsproces. Je kunt een laptop aanschaffen of een laptop huren, zorg ervoor dat je bij aanschaf er op let dat je laptop goed met Office365 kan werken. Omdat we digitaal werken belangrijk vinden, krijg je van ons jaarlijks een licentie om met Office365 te werken.

  Om de kosten zo laag mogelijk te houden, worden readers/opdrachten digitaal gepubliceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Teams.

  Verklaring omtrent gedrag
  Voor sommige beroepen is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. Ook aan personeel dat omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen kan een bedrijf vragen om een VOG. Wanneer je een VOG moet aanvragen/aanleveren, hangt af van het BPV-bedrijf waar je stage loopt. Je krijgt een VOG als je geen strafbare feiten op je naam hebt staan. Anders wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is voor je functie. Een VOG kun je aanvragen bij je eigen gemeente.

  De VOG heeft geen vaste geldigheidsduur. Vaak is de verklaring onbeperkt geldig voor het doel van de aanvraag. Wanneer je van baan verandert, is het mogelijk dat je werkgever verzoekt een nieuwe aanvraag te doen. Het is ook mogelijk dat je om de zoveel jaar een nieuwe VOG moet overleggen. Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeenten en het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) maken. De kosten hiervoor zijn per gemeente verschillend en worden soms door de BPV-instelling vergoed.

  Gedragsregels bij gastlessen en excursies bij team SW 
  Om gastlessen en excursies goed te laten verlopen hebben we als opleiding de hieronder geldende afspraken opgesteld:  

   • Je bent op tijd aanwezig bij de locatie of op tijd bij het lokaal. 
   • Je mobiel is in de tas tijdens de gastles/excursie. 
   • Je gedraagt je als professional en bent gemotiveerd (denk aan oogcontact, bevestiging, interactie, inzet tonen etc). 
   • Bij storend gedrag spreken we elkaar aan (zo stil mogelijk). 
   • Je verlaat de ruimte zoals je hem hebt aangetroffen: opgeruimd. 

 29. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  Opleidingsadministratie Sociaal Werk
  De administratie heeft onder andere als taak de dossiers van de studenten compleet te maken en de gegevens in te voeren in de geautomatiseerde centrale studentenadministratie. In dit computersysteem kijkt o.a. DUO om te checken of de gegevens van een student compleet zijn en kloppen. Klopt er iets niet, dan kan de studiefinanciering van een student in gevaar komen. Om aan alle eisen te voldoen moeten de onderstaande gegevens vóór 1 oktober compleet zijn.

  In het studentendossier zitten:

   • Kopie van behaalde diploma’s;
   • Kopie van cijferlijsten behorend bij de behaalde diploma’s
   • Opleidingsblad. Bij het begin van je opleiding moet je een Opleidingsblad ondertekenen. Voordat je Opleidingsblad afloopt, wordt door je coach bekeken of je gaat diplomeren, examendeelnemer wordt of vertrager. Bij een vertragingstraject moet er een nieuw Opleidingsblad getekend worden en moet je opnieuw een jaar schoolgeld betalen. Als examendeelnemer betaal je naast inschrijfkosten ook per af te ronden examen.
   • BPV-overeenkomst: zodra je een BPV-plek hebt, wordt er  een BPV-overeenkomst gemaakt. Het aanvraagformulier hiervoor kun je in de BPV-gids vinden. Het ingevulde formulier lever je in bij de administratie. Je krijgt zo spoedig mogelijk de echte BPV-overeenkomst. Nadat de school, de student en de BPV-begeleider een handtekening hebben gezet, wordt deze getekende BPV-overeenkomst toegevoegd aan je dossier. Voordat je kan starten met BPV, moet je het ondertekende BPV-contract aangeleverd hebben. De laatste datum op het BPV-contract is de startdatum van je BPV. Vanaf dat moment tellen je uren  mee voor je BPV.

  Veranderingen in de situatie van de student wat betreft woonplaats, telefoonnummer, stageplek en dergelijke moeten binnen een week door de student aan de administratie doorgegeven.

  Team Sociaal Werk

  Naam: Wendy Leendertse
  Telefoonnummer: 088-890 4301
  E-mailadres: wleendertse@landstede.nl
   

 30. Vertrouwenspersoon

  Een vertrouwenspersoon kan jou helpen je problemen op te lossen, maar alleen als jij dat wil. De vertrouwenspersoon voor jouw opleiding is Pieta Mensink (pmensink@landstede.nl).

 31. Specifieke afspraken en regels

  Beroepshouding
  Binnen de opleiding wordt een gepaste beroepshouding (professioneel gedrag) van je verwacht zowel in school, tijdens de BPV als bij excursies en andere externe activiteiten. Ook tijdens studentbesprekingen en BPV gesprekken met je coach en BPV-begeleider wordt je beroepshouding besproken. Mocht je beroepshouding onder de maat zijn (o.a. gebruik van alcohol, drugs of ongepast gedrag) dan wordt de procedure ' Schorsing en verwijdering' ingezet. 

  Geheimhouding (BPV)
  Evenals degenen die reeds tot het beroep zijn toegelaten, heb jij ook als student een geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat je verplicht bent om geheim te houden alles wat jou gedurende de beroepsopleiding en BPV is toevertrouwd of dat wat je daarbij ter kennis is gekomen of waarvan je het vertrouwelijk karakter moet begrijpen.

  Op de hoogte zijn...
  Iedere student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van:

   • Landstede studiegids, Opleidingsgids Sociaal Werk & Locatiegids Dokterspad 2
   • BPV gids
   • Examenreglement & examenplan
   • e-TO, Eduarte en Teams

 32. Geen examenplan beschikbaar