Landstede - Opleidingen

Sport en Bewegen (23163) BOL 2022-2023 Harderwijk, Sypel 2

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het Landschap Sport & Bewegen!

 2. Het Landschap

  Jij wilt iets met sport en bewegen? In ons Landschap leer je hoe je interactieve sport- en bewegingsactiviteiten aanbiedt, les en leiding geeft en wedstrijden, toernooien of evenementen organiseert voor verschillende doelgroepen. Dat doe je in een omgeving waarin álles sport en bewegen ademt.

  Na deze opleiding kun je mensen helpen hun talenten te ontdekken en die verder te ontwikkelen. En hoewel de focus bij ons op sport en bewegen ligt, kun je datgene wat je bij ons leert ook goed inzetten op andere werkterreinen. Organisatietalent, sociale vaardigheden en ondernemerschap zijn namelijk overal welkom.

 3. Leren in het Landschap

  Ruim de tijd om je te oriënteren

  Tijdens je opleiding in het Landschap Sport & Bewegen heb je 1 volledig oriëntatiejaar om erachter te komen wat jij het allerleukste vindt aan jouw vakgebied. Wij snappen namelijk dat je die keuze niet al meteen wilt maken bij de start van je opleiding. Aan het einde van het eerste jaar kies je dus pas definitief de richting die je op wilt.

  De praktijk als uitgangspunt

  We werken nauw samen met partners uit het vakgebied, zowel binnen als buiten school. Dat garandeert dat jouw opleiding goed aansluit op de praktijk. Bovendien weet je daardoor precies wat er mogelijk is in dit uitdagende vakgebied.

  Je leert ín de praktijk: op locatie dus, bijvoorbeeld bij de sportvereniging of een buitenschoolse opvang. En je leert mét de praktijk: professionals en begeleiders die dagelijks met de doelgroep werken, zijn er om jou te begeleiden.

  Nationaal en internationaal

  Leren in en met de praktijk kan behalve in ons eigen land ook in het buitenland. Regelmatig kiezen onze studenten dan ook voor een buitenlandstage. Dat kan dichtbij huis of wat verder weg, denk aan een stage in Oostenrijk of zelfs Indonesië. Het behalen van het Anwärterdiploma voor ski- en snowboardleraren is voor veel studenten ook een reden om voor het buitenland te kiezen.

  Wij stimuleren jouw motivatie

  Zeker in sport geldt: motivatie bepaalt of iets een succes wordt. Dat geldt natuurlijk ook voor deze opleiding. Daarom stimuleren we jouw motivatie voortdurend. Hoe? Met goede begeleiding, een sportieve leeromgeving en door veel praktijkervaring op te doen. Zowel binnen als buiten school.

  Onze pedagogische aanpak stemmen we af op de ontwikkeling in je zelfstandigheid. We houden optimaal rekening met jouw persoonlijke kenmerken, leervoorkeuren, leertempo, capaciteit, begeleidingsbehoefte en belangstelling.

  Zelf verantwoordelijkheid nemen

  We leren je steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerprestaties en je ontwikkeling. Dat doen we door jou te activeren, stimuleren en soms te confronteren. Zo ontwikkel je je tot een bewuste, zelfverzekerde, ambitieuze professional die gebruik weet te maken van zijn of haar netwerk.

  Jouw kans op een baan

  Met een opleiding van het Landschap Sport & Bewegen op zak, heb je een positief toekomstperspectief. Doordat de sportbranche breed is, kun je allerlei kanten op. Bovendien zijn er veel banen beschikbaar en neemt de kans op een baan de komende jaren alleen nog maar toe.

  En niet geheel onbelangrijk: bedrijven werken graag samen met studenten van het Landschap Sport & Bewegen. De meeste van onze opleidingen hebben een duur van 4 jaar. We raffelen dus niets af, we leveren echte professionals en dat waardeert ons werkveld.

  Is dit jouw Landschap?

  Voor dit Landschap is het om te beginnen belangrijk dat je gek bent op sporten. Daarnaast ben je sociaal, gedisciplineerd en weet je mensen enthousiast te maken om te bewegen. Met een opleiding in het Landschap Sport & Bewegen draag jij je steentje bij aan een vitale en gezonde samenleving. Wat kies jij?

  Waarom Sport & Bewegen bij Landstede MBO?

  Plaatsingsprocedure

  De opleidingen binnen het Landschap Sport & Bewegen zijn fysiek gezien best uitdagend. Daarom doe je een sportvaardigheidstest voordat je wordt toegelaten. Op dezelfde dag vindt er een gesprek en een groepsopdracht plaats. We beoordelen je op deze onderdelen en kijken of we bij elkaar passen. Aan het eind van de dag krijg je een advies. Er is veel interesse voor de opleidingen in dit Landschap. Wacht dus niet te lang met aanmelden! Hoe eerder je dat doet, hoe eerder je weet of je een plekje hebt bemachtigd.

  Keuzedeel Sportspecialisatie

  Tijdens je opleiding krijg je, naast je reguliere programma, zogenaamde keuzedelen aangeboden. Met de keuzedelen kun je jouw opleiding verbreden of verdiepen. Met het keuzedeel is het o.a. mogelijk om een bondsdiploma trainer/coach/instructeur te behalen. Je kunt hierbij denken aan de volgende sportspecialisaties: fitness, gymnastiek, skiën, recreatiesport, tennis, voetbal, basketbal en zwemmen. Zo kun je tijdens je studie, met je bondsdiploma op zak, al aan het werk.

  Landstede Sportcentrum als unieke leerwerkomgeving

  De locatie van Sport & Bewegen in Zwolle grenst aan het Landstede Sportcentrum, thuishaven van o.a. het eredivisie basketbalteam van de Landstede Hammers. Maar ook het stadion van PEC, het nieuwe Victorium Sports & Health, zwembad de Vrolijkheid en verschillende sportverenigingen zitten op steenworp afstand. Dit betekent dat je niet alleen een sportieve opleiding volgt, maar dat jij je ook midden in een dynamische sportomgeving bevindt. In Harderwijk krijg je les in het totaal vernieuwde aqua- en sportcomplex De Sypel, Sportcentrum Iedema en verschillende sportverenigingen om de hoek.

  Samenwerking met partners

  Het Landschap Sport & Bewegen werkt nauw samen met diverse partners. Denk aan topsportpartners, buurtsportcoaches, wijkteams, zorginstellingen, sportverenigingen, basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs.

  Deze samenwerkingen bieden jou als student mooie uitdagende BPV-plaatsen (stage). Als student Trainer/Coach voetbal kun je bijvoorbeeld bij een jeugdteam van PEC Zwolle assisteren en de nodige ervaring opdoen. Ook kan het zijn dat je wordt betrokken bij de video-analyse van wedstrijden en trainingen van spelers die zijn gescout en het volgen van hun selectietrainingen.

 4. Welkom

  Welkom

  Jij wilt iets met…

  …sport en bewegen. Je sport en beweegt zelf, je kijkt er graag naar en praat er veel over.  Je bent graag in gezelschap van allemaal sportliefhebbers: studenten, docenten, begeleiders. Ze zijn allemaal net zo sportminded als jij, dus dat klikt meteen. Jij houdt je aan afspraken en je hebt discipline. Jij wilt iedere dag bezig zijn met je favoriete activiteit. Jij wilt sporten en bewegen, je vindt het leuk om sport- en bewegingsactiviteiten aan te bieden, les en leiding te geven en wedstrijden, toernooien of evenementen te organiseren! Je wilt jezelf bij sport- en bewegingsactiviteiten ontwikkelen van deelnemer tot leidinggevende. Wij willen jou graag begeleiden tijdens de opleiding om je goed voor te bereiden op deze taak.

  Jij en Sport & Bewegen

  Talent moet groeien, zeker sporttalent. Het lijkt jou geweldig om je daar in de toekomst mee bezig te houden: mensen helpen bij het ontdekken van hun talenten en die verder ontwikkelen. Het merendeel van je docenten en begeleiders heeft een sportieve achtergrond of is dagelijks actief in de sportwereld. Ze zijn gewend om met (top)sporters om te gaan. Iedereen die bij deze opleiding betrokken is, begrijpt hoe de wereld van sport en bewegen in elkaar zit. Alles ademt sport en bewegen: de gebouwen, de kleding van studenten en docenten en de gesprekken onderling. Wat je leert is ook heel goed inzetbaar op andere werkterreinen: organisatietalent, sociale vaardigheden en ondernemerschap zijn overal welkom.

  De profielen Sport- en bewegingsleider, Coördinator buurt, onderwijs en sport, Coördinator sport en bewegingsagogie, Coördinator sport, bewegen en gezondheid en Coördinator sportinstructie, training en coaching (inclusief Buitensport) bieden je een brede keuze wat betreft specialisatie.

  In deze opleidingsgids leer je meer over hoe jouw opleiding in elkaar zit en wat je kan verwachten. Het is belangrijk dat je deze opleidingsgids samen met de Landstede Studiegids goed doorleest. De Landstede Studiegids kun je terugvinden in e'TO.

  Met een opleiding in het landschap Sport & Bewegen draag jij je steentje bij aan een vitale en gezonde samenleving!

 5. Visie op de opleiding

  Wij leiden studenten op tot collega’s in de wereld van sport en bewegen. Tijdens dit opleidingstraject staat naast jouw eigen ontwikkeling ‘de ander’ centraal. Bij dit actieve leerproces tonen coach en student initiatief en leveren een maximale inspanning. Eenvoud, duidelijkheid en transparantie is ons credo.

  We bieden een persoonlijke leeromgeving

  Bij Landstede Sport & Bewegen staat de persoonlijke leerontwikkeling centraal. We houden hierbij rekening met persoonseigen kenmerken, leervoorkeuren, leertempo, capaciteit, begeleidingsbehoefte en belangstelling.    

  We werken vanuit een pedagogische relatie

  De pedagogische relatie is cruciaal voor het leren binnen het Landstede Sport & Bewegen. Gedurende de leerloopbaan zal het perspectief van de relatie veranderen, passend bij de ontwikkeling in zijn zelfstandigheid. Deze relatie richt zich op begeleiden, uitdagen, uitnodigen, stimuleren en confronteren.

  De praktijk is het uitgangspunt

  Bij Landstede Sport & Bewegen is de beroepspraktijk het uitgangspunt voor het onderwijs, om de studenten een betekenisvolle en contextrijke leeromgeving te bieden. Dat betekent dat in verbinding met partners vanuit de beroepspraktijk het onderwijs wordt vormgegeven, zowel binnen- als buitenschools. De beroepshouding van de student wordt op deze manier positief ontwikkeld.

  Wij stimuleren de motivatie

  Motivatie van de student speelt een grote rol bij zijn studiesucces. Door onze begeleiding én contextrijke/sportieve leeromgevingen, zowel binnen als buiten school, prikkelen en bevorderen we de motivatie.

  Iedereen is verantwoordelijk: ook de student

  Binnen Landstede Sport & Bewegen stellen we eisen aan de student. De student leert dat hij zelf de verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn leren, maar dat betekent niet dat er vrijblijvend geleerd kan worden. We stimuleren, activeren en confronteren de student. Hierdoor wordt de uitdaging om zich verder te ontwikkelen steeds meer iets van de student zelf.

  We groeien door te leren met en van elkaar

  Bij Landstede Sport & Bewegen leert de student in grotere en kleinere groepen. De student groeit in zijn leren door de interactie met andere studenten, coaches, docenten, praktijkopleiders, professionals en andere actieve betrokkenen binnen onze samenleving.

  Sport & Bewegen: betrokken, bekwaam en betrouwbaar.

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Bij Talentvol Ontwikkelen staat de persoonlijke leerontwikkeling centraal. De pedagogische relatie is cruciaal voor het leren binnen Talentvol Ontwikkelen. We steken dan ook veel tijd in het opbouwen van deze relatie en richten ons op begeleiden, uitdagen, uitnodigen, stimuleren en confronteren.

  Bij Talentvol Ontwikkelen is de beroepspraktijk het uitgangspunt van het onderwijs. Je leert aan de hand van integrale opdrachten LeerWerkPrestaties (LWP's).

  De student kiest.

  Binnen het concept van “Talentvol Ontwikkelen” zal de student steeds weer keuzes moeten maken. De student zal eraan moeten wennen dat hij/zij in principe de touwtjes zelf in handen heeft. Het is de coach die hem/haar zal helpen bij de bewustwording en/of bij het beslissen. Er is een groot aantal vragen dat op de student af komt:

  • Wat wil ik bereiken?
  • Wat kan ik al?
  • Wat vind ik leuk om te doen?
  • Wat moet ik nog leren?
  • Met wie ga ik samenwerken?
  • Hoe pak ik de opdracht aan?
  • Wat doe ik vandaag?
  • Wat kan later?
  • Lig ik op schema?
  • Heb ik genoeg informatie?
  • Waar kan ik informatie halen?

  De eerste vraag, “wat wil ik bereiken” stuurt het hele onderwijsproces. Het geeft richting aan de te maken keuzes.

                                                                         ‘Ik wil…’

  De vraag “wat kan ik al” laat zien dat je een aantal zaken al kunt. In opleidingsland spreken we dan van eerder verworven competenties. Gevolg hiervan zal zijn dat je ten aanzien van een aantal werkprocessen niet meer op het niveau van de beginner zult functioneren maar al de status van gevorderd of misschien wel beroepsbekwaam bezit.

                                                                         ‘Ik kan …’

  Als je weet wat je wilt en je weet wat je al kunt dan blijft er nog over wat je nog te doen hebt om bij je doel uit te komen.

                                                                         ‘Ik doe …’

  In de Time Out week komt nadrukkelijk de vraag aan de orde wat er terecht is gekomen van de doelen die je voor jezelf gesteld had. Daarnaast moet je antwoord geven op de vraag wat je geleerd hebt.

                                                                         ‘Ik heb ….. gedaan’

                                                                         ‘Ik heb ….. geleerd’

  Jij weet heel vaak goed wat je wilt gaan doen. Ook kan het voorkomen dat je coach aangeeft dat bepaalde zaken voor jou van groot belang zijn. Je hebt dan te maken met onderwerpen waarvan jij misschien niet direct ziet welke betekenis dat voor jou kan hebben maar het zal zeker zinvol zijn in je opleidingsroute. Jouw coach heeft zicht op de opbouw van de opleiding en kan daardoor voor jou een adviseur zijn.

                                                                         ‘Ik moet …’

  Willen, kunnen, moeten en doen zijn de werkwoorden die van jou een actieve en betrokken student maken. Zo’n student zal met alle ondersteuning en begeleiding die er beschikbaar is in staat zijn om het opleidingstraject vorm te geven en af te ronden met het gewenste diploma.

                                            Willen +  kunnen + moeten + doen = SUCCES!

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Als je iets leert, gebeurt dat altijd in jouw hoofd. Leren is dus voor iedereen persoonlijk. Wij leren jou om individueel te werken, zo oefen je om zelfstandig te werken. Immers in elk beroep of werksituatie, komt individueel werk voor.

  Maar er zijn twee belangrijke redenen om ook in groepen te werken:

  • Ten eerste: samenwerken is een belangrijke bekwaamheid omdat in heel veel beroepen het werk in teams wordt uitgevoerd. Sommige bedrijven werken zelfs alleen maar met teams, bijvoorbeeld met projectteams.
  • Ten tweede: als je samenwerkt, moet je communiceren. Wanneer je met anderen praat, hoor je dingen die je al kende, of waarvan je juist nog weinig wist. Je werkt tijdens je opleiding daarom regelmatig samen, zodat je van en met elkaar kunt leren. Wij proberen dat te stimuleren door goede opdrachten te maken, zodat iedereen een eigen herkenbare bijdrage moet leveren. Ook beoordelen we niet alleen de groep, maar ook alle groepsleden individueel.

  Met name tijdens het werken aan LWP's komt het samenwerken aan bod. Zo leer je ook met en van elkaar.

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  Binnen de opleiding Sport & Bewegen staat het aanbieden van Sport- en Bewegingsactiviteiten (SB-activiteiten) en het daarbij begeleiden van de SB-deelnemers [1] centraal. Daarnaast wordt binnen de opleiding verwacht dat er werkzaamheden ten behoeve van de sport- en bewegingsorganisatie worden opgepakt. Het kan gaan om zeer diverse werkzaamheden, zoals verkoop- en verhuur van materialen of baliewerk, onderhouds- en beheertaken of het organiseren van nevenactiviteiten.

  De sport- en bewegingsleider op niveau 3 biedt zelfstandig SB-activiteiten aan, binnen elk van de onderstaande functiegebieden. Belangrijk is daarbij dat hij [2] werkt volgens de geldende procedures. Hij is breed inzetbaar dat wil zeggen dat hij verschillende sporten en activiteiten kan aanbieden, hij kan werken met diverse doelgroepen en is klantgericht.

  SB-activiteiten kunnen verschillende functies hebben. Vier functies zijn onderscheidend en typerend voor de verschillende varianten in de beroepsuitoefening van de sport:

  1. Deelnemers SB-activiteiten aanbieden met als doel te ontspannen en te recreëren.

  2. Ontwikkeling sporttechniek en sporttactiek: deelnemers SB-activiteiten aanbieden die hen in staat stellen hun sporttechnische en – tactische vaardigheden te ontwikkelen.

  3. Stimulering bewegingsactiviteiten: aanbieden van SB-activiteiten die bijdragen aan de groei en instandhouding van bewegingsvaardigheden, bewegingsgedrag en individuele ontwikkeling.

  4. Maatschappelijke activering: deelnemers ondersteunen bij en activeren tot het deelnemen aan SB-activiteiten, met name om welzijns- en gezondheidsverbeterende resultaten te bereiken.

  De Sport- en bewegingsleider (niveau 3) en Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4) voeren vrijwel alle werkzaamheden uit volgens een plan/programma. Veel accommodaties beschikken over een toezichtplan, een calamiteitenplan, een schoonmaakplan, een lesplan/-programma en een activiteitenprogramma. Hij denkt actief mee over de inhoud van deze plannen en brengt op eigen initiatief (verbeter) voorstellen m.b.t. het eigen werkgebied in tijdens overlegmomenten (bijv. werkoverleg). Het planmatig ontwikkelen en organiseren van de bovenstaande functies is vooral het werkterrein van de Sport- en bewegingscoördinator .

  Voor een optimale taakuitoefening is het noodzakelijk dat de Sport- en bewegingsleider en Sport- en bewegingscoördinator een professionele beroepshouding en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Van hen wordt verwacht dat zij situaties juist kunnen inschatten en zich bewust zijn van de veiligheid van henzelf, collega's en gasten. De Sport- en bewegingsleider en Sport- en bewegingscoördinator zijn enthousiast en sportief, kunnen goed met mensen omgaan en zijn klantgericht, stellen zich dienstverlenend op, kunnen goed samenwerken, kunnen met verschillende typen gasten omgaan, zijn flexibel, weten van aanpakken, volgen instructies op en houden zich aan de regels en kunnen plannen aanpassen als de omstandigheden daarom vragen. Zij zorgen er daarnaast voor dat zij altijd hygiënisch handelen.

  Door een positieve aanpak en begeleiding komen mensen met plezier terug naar de activiteiten die hij organiseert. Hij is integer en gaat respectvol met mensen om. Hij is representatief en heeft een klantgerichte houding. Hij kan zich goed inleven, maar werkt ook vanuit zijn eigen waarden en normen en is niet bang om mensen op hun gedrag aan te spreken als dat nodig is. Hij werkt strikt volgens afgesproken werkprocedures en houdt zich aan veiligheidsvoorschriften. De Sport- en bewegingscoördinator weet daarnaast zijn aandacht zowel op  doelen op de korte termijn als op de lange termijn te richten. Hij is in staat beoogde effecten te bereiken bij de doelgroep waar hij mee werkt, is een goede netwerker en weet het overzicht te behouden.

  Kwalificatiedossiers Sport & Bewegen

  Jouw opleiding is gebaseerd op een kwalificatiedossier (zie https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/kwalificatiedossiers). Het kwalificatiedossier is een document waarin beschreven staat wat de wettelijke vereisten zijn van jouw opleiding.

  Bij Sport & Bewegen is sprake van een kwalificatiedossier voor niveau 3 en 4. Voor het onderwijsprogramma en examinering voor het cohort dat start in 2022 geldt het kwalificatiedossier 2018.

  Het kwalificatiedossier bestaat uit:

  1. Het basisdeel (B), dat gevormd wordt door:

  a.         De beroepsspecifieke onderdelen. Dit betreft gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatiedossier.

  b.         De generieke onderdelen. De generieke onderdelen zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de onderdelen: Nederlandse taal; rekenen; loopbaan en burgerschap; en voor zover het niveau 4 betreft: Engelse taal.

  2. Het profieldeel (P). Profielen bestaan uit kerntaken (K ) en werkprocessen (W) waarop de kwalificaties in dit kwalificatiedossier van elkaar verschillen.

  3. De keuzedelen (D). De beroepsopleiding in het mbo is gebaseerd op een kwalificatie en één of meer keuzedelen. Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij de toerusting voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding. De beschikbare keuzedelen voor dit kwalificatiedossier zijn te vinden op www.s-bb.nl/keuzedelen. Op deze website staat ook een overzicht met alle keuzedelen gekoppeld aan kwalificaties.

  Overzicht van het kwalificatiedossier Sport & Bewegen niveau 3 en 4.

  Het dossier heeft betrekking op zowel de opleiding Sport- en bewegingsleider als de opleiding Sport- en bewegingscoördinator. Er wordt gesproken over 5 uitstroomprofielen:

  Naam Profiel

  Mbo-niveau (EQF-niveau)

  Crebo

  Typering van de kwalificatie

  P1 Sport- en bewegingsleider

  3

  25415

  Vakopleiding

  P2 Coördinator buurt, onderwijs en sport

  4

  25411

  Middenkaderopleiding

  P3 Coördinator sport, bewegen en gezondheid

  4

  25412

  Middenkaderopleiding

  P4 Coördinator sport- en bewegingsagogie

  4

  25413

  Middenkaderopleiding

  P5 Coördinator sportinstructie, training en coaching

  4

  25414

  Middenkaderopleiding

  Basisdeel

  Het basisdeel in dit kwalificatiedossier heeft de volgende kerntaken en werkprocessen:

  Kerntaak

  Werkproces

  B1-K1 Aanbieden van SB-activiteiten   

  B1-K1-W1 Bereidt SB-activiteiten voor.

  B1-K1-W2 Voert SB-activiteiten uit.

  B1-K1-W3 Coacht en begeleidt SB-deelnemers.

  B1-K1-W4 Beoordeelt het vaardigheidsniveau van de SB-deelnemers.

  B1-K2 Wedstrijden, toernooien of evenementen organiseren

  B1-K2-W1 Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement.

  B1-K2-W2 Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor.

  B1-K2-W3 Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit.

  B1-K3 Uitvoeren van organisatie en professie-gebonden taken

  B1-K3-W1 Werft en informeert SB-deelnemers.

  B1-K3-W2 Stemt de werkzaamheden af.

  B1-K3-W3 Past EHBSO en reanimatie toe.

  B1-K3-W4 Verricht beheer- en onderhoudstaken.

  B1-K3-W5 Voert front- en backoffice werkzaamheden uit.

  B1-K3-W6 Onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties.

  B1-K3-W7 Werkt aan de eigen deskundigheid.

  B1-K3-W8 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg.

  B1-K3-W9 Evalueert de SB-werkzaamheden.

  Profieldeel

  De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende kerntaken en werkprocessen:

  P1 Sport- en bewegingsleider

  Geen extra kerntaken en werkprocessen

  P2 Coördinator buurt, onderwijs en sport

  Kerntaak

  Werkproces

  P2-K1 Aanbieden van SB-programma in samenwerking met buurt-onderwijssport

  P2-K1-W1 Doet voorstellen om aan te sluiten bij de doelen van de betrokken partijen.

  P2-K1-W2 Stelt een SB-programma voor de BOS-driehoek op.

  P2-K1-W3 Voert SB-activiteiten uit binnen de BOS-driehoek.

  P2-K1-W4 Toetst de voortgang van het SB-programma.

  P2-K2 Coördineren en uitvoeren van SB-projecten

  P2-K2-W1 Stelt een projectplan op voor een SB-project.

  P2-K2-W2 Bereidt het SB-project voor.

  P2-K2-W3 Voert het SB-project uit.

  P2-K2-W4 Voert coördinerende taken uit.

  P2-K2-W5 Voert beleidsondersteunende taken uit.

  P3 Coördinator sport, bewegen en gezondheid

  Kerntaak

  Werkproces

  P3-K1 Aanbieden van een SB-programma voor een gezonde(re) leefstijl

  P3-K1-W1 Stelt de beginsituatie en de doelen vast.

  P3-K1-W2 Stelt een programma voor een gezonde(re)

                    leefstijl op.

  P3-K1-W3 Werkt aan structureel behoud van de gezonde

                    leefstijl.

  P3-K2 Coördineren en uitvoeren van SB-projecten

  P3-K2-W1 Stelt een projectplan op voor een SB-project.

  P3-K2-W2 Bereidt het SB-project voor.

  P3-K2-W3 Voert het SB-project uit.

  P3-K2-W4 Voert coördinerende taken uit.

  P3-K2-W5 Voert beleidsondersteunende taken uit.

  P4 Coördinator sport- en bewegingsagogie

  Kerntaak

  Werkproces

  P4-K1 Aanbieden van een SB-programma op basis van een ondersteuningsplan

  P4-K1-W1 Stelt vast welke SB-activiteiten mogelijk zijn.

  P4-K1-W2 Stelt een agogisch SB-programma op.

  P4-K1-W3 Biedt agogische SB-activiteiten aan.

  P4-K1-W4 Monitort het bereiken van de doelen.

  P4-K2 Coördineren en uitvoeren van SB-projecten

  P4-K2-W1 Stelt een projectplan op voor een SB-project.

  P4-K2-W2 Bereidt het SB-project voor.

  P4-K2-W3 Voert het SB-project uit.

  P4-K2-W4 Voert coördinerende taken uit.

  P4-K2-W5 Voert beleidsondersteunende taken uit.

  P5 Coördinator sportinstructie, training en coaching

  Kerntaak

  Werkproces

  P5-K1 Aanbieden van SB-programma om prestaties en/of beleving te optimaliseren

  P5-K1-W1 Stelt de doelen van het individu of team vast.

  P5-K1-W2 Stelt een SB-programma op.

  P5-K1-W3 Verzorgt trainingen, instructie en coacht.

  P5-K1-W4 Herkent talenten in de SB-omgeving.

  P5-K2 Coördineren en uitvoeren van SB-projecten

  P5-K2-W1 Stelt een projectplan op voor een SB-project.

  P5-K2-W2 Bereidt het SB-project voor.

  P5-K2-W3 Voert het SB-project uit.

  P5-K2-W4 Voert coördinerende taken uit.

  P5-K2-W5 Voert beleidsondersteunende taken uit.

  De minister van onderwijs heeft vastgesteld welke onderdelen in het opleidingsprogramma aan de orde dienen te komen en op welk niveau er examen moet worden afgenomen.  Dit geldt voor zowel de beroepsspecifieke kerntaken (basiskerntaken en profielkerntaken) als de generieke kerntaken.

  Keuzedelen

  Naast het basis- en profieldeel kies je, in overleg met je coach, gedurende de opleiding drie (niveau 3) of vier (niveau 4) keuzedelen uit de keuzedelen die de opleiding aanbiedt keuzedelen. Deze zijn verbredend of verdiepend en/of dragen bij aan een betere in- of doorstroom naar een vervolgopleiding. Met deze keuzedelen wordt jouw diploma nog waardevoller en unieker. Je krijgt de kans om de opleiding nog beter te laten aansluiten op de actualiteiten in de arbeidsmarkt en je eigen talenten, of op een eventuele vervolgopleiding.

  Het keuzedeel vormt met ingang van augustus 2020 een verplicht onderdeel van het onderwijs, de examinering en de diplomering (zak-/slaagregeling).

  Centrale uitgangspunten:

  1. Keuze voor de student gedurende de opleiding.
  2. Flexibiliteit in studievoortgang (keuzedelen werken niet vertragend voor diplomering).  
  3. Studenten hebben de mogelijkheid om achterstanden in keuzedelen snel in te halen. 
  4. Bondcertificering is niet voorwaardelijk voor afronding van keuzedelen sport.
  5. De beroepspraktijkvorming (stage) wordt losgekoppeld van de keuzedelen, het praktijk gedeelte van het keuzedeel ligt daarmee in de reguliere stage of op een plek waar het mogelijk is om de opdrachten vanuit het keuzedeel uit te voeren. Hierbij geldt dat het praktijkdeel behorend bij de bond moet voldoen aan de eisen van de betreffende bond. De praktijkonderdelen van de opleiding Sport en Bewegen en van de betreffende bond mogen geïntegreerd worden.

  Aanbod (en positionering) keuzedelen met ingang van schooljaar 2022-2023 (Onder voorbehoud van wijzigingen)

  NB: Of een keuzedeel doorgang vindt is mede afhankelijk van het aantal studenten dat voor het keuzedeel kiest (minimaal 12 studenten!).

  Leerjaar1 SBL/SBC:

  P1

  P2

  P3

  P4

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  Leerjaar 2 SBL/SBC:

  P1

  P2

  P3

  P4

  Huidig aanbod

  Keuzedeel instructeur conditie/hersteltraining (K0908)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur dans/bom – Groepsfitnesstrainer (K0909) (i.s.m. Deltion)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur fitness (K0910)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur gymnastiek (K0911)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur judo (K0912) (i.s.m. CSE)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur overige sporten (K0913) (Leider Sportieve Recreatie)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur skiën (K0914)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur snowboarden (K0915)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur zwemonderwijs (K0918)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur padel (K1097)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel trainer-coach overige sporten (K0937) (trainer-coach Waterpolo)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel trainer-coach voetbal (K0940)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel trainer-coach basketbal (0933) (i.s.m. CSE)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel outdoor activiteiten (K0825)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel urban sports (K0615)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Atletic Skills Model

  Keuzedeel Topsportvaardigheden (K0614)

  Keuzedeel Internationaal 1: overbruggen (interculturele) diversiteit (K0210)

  Keuzedeel Lifeguard (K0234)

  Keuzedeel begeleider recreatieve zwemactiviteiten (K1119 m.i.v. 29-10-2019)

  Persoonlijk profileren (Brainboost/ Excellentie) (K0877)

  Persoonlijk profileren (Brainboost/ Excellentie) (K0877)

  Digitale vaardigheden basis (K0022) (niveau 3, niet niveau 4)

  Digitale vaardigheden basis (K0022) (niveau 3, niet niveau 4)

  Digitale vaardigheden gevorderd (K0023)

  Digitale vaardigheden gevorderd (K0023)

  Leerjaar 3 SBL:

  P1

  P2

  P3

  P4

  Huidig aanbod

  Keuzedeel instructeur conditie/hersteltraining (K0908)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur dans/bom – Groepsfitnesstrainer (K0909) (i.s.m. Deltion)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur fitness (K0910)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur gymnastiek (K0911)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur judo (K0912) (i.s.m. CSE)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur overige sporten (K0913) (Leider Sportieve Recreatie)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur skiën (K0914)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur snowboarden (K0915)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur zwemonderwijs (K0918)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur padel (K1097)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel trainer-coach overige sporten (K0937) (trainer-coach Waterpolo)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel trainer-coach voetbal (K0940)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel trainer-coach basketbal (0933) (i.s.m. CSE)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel outdoor activiteiten (K0825)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel urban sports (K0615)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Atletic Skills Model

  Keuzedeel Topsportvaardigheden (K0614)

  n.v.t.

  Keuzedeel Internationaal 1: overbruggen (interculturele) diversiteit (K0210)

  n.v.t.

  Keuzedeel Lifeguard (K0234)

  Keuzedeel begeleider recreatieve zwemactiviteiten (K1119 m.i.v. 29-10-2019)

  Digitale vaardigheden basis (K0022) (niveau 3, niet niveau 4)

  n.v.t.

  Keuzedeel Specifieke doelgroepen (K0288) (niet BAG)

  n.v.t.

  Bewegen in de buurt (K0230)

  n.v.t.

  Keuzedeel Engels A2/B1 (K0802)

  n.v.t.

  Keuzedeel Gezonde Leefstijl (K0219) (niet SBG)

  n.v.t.

  Doorstroom naar Sport en Bewegen niveau 4 (K0982)

  n.v.t.

  Keuzedeel Engels B1/B2 (K0803) (alleen als Engels A2/B1 is afgerond)

  n.v.t.

  Sportinstructie en activiteiten voor kinderen 4-12 jaar (K1132)- Pupillentrainer

  Leerjaar 3 SBC:

  P1

  P2

  P3

  P4

  Huidig aanbod

  Keuzedeel Oriëntatie op ondernemerschap (K0080)

  Keuzedeel Specifieke doelgroepen (K0288) (niet BAG)

  Keuzedeel Voorbereiding HBO

  Keuzedeel Gezonde leefstijl (K0219) (niet SBG)

  Internationaal 2: werken in het buitenland (K0202) - 480 sbu’s (telt voor 2 keuzedelen) vervolg in fase 4 semester 1

  Keuzedeel Voorbereiding PABO (K0974) - 480 sbu’s over 1 schooljaar (telt voor 2 keuzedelen)

  Keuzedeel Engels B1/B2 (K0803) (alleen als Engels A2/B1 is afgerond)

  Keuzedeel Engels B1/B2 (K0803) (alleen als Engels A2/B1 is afgerond)

  Atletic Skills Model

  Keuzedeel Topsportvaardigheden (K0614)

  Keuzedeel Internationaal 1: overbruggen (interculturele) diversiteit (K0210)

  Keuzedeel Lifeguard (K0234)

  Keuzedeel begeleider recreatieve zwemactiviteiten (K1119 m.i.v. 29-10-2019)

  Keuzedeel Basismanagement (K0008)

  Keuzedeel Basismanagement (K0008)

  Persoonlijk profileren (Brainboost/ Excellentie) (K0877)

  Persoonlijk profileren (Brainboost/ Excellentie) (K0877)

  Wellness en Sauna (K0617)

  Positieve gezondheid in de praktijk – IPH (K1189)

  Positieve gezondheid in de praktijk – IPH (K1189)

  Digitale vaardigheden gevorderd (K0023)

  Digitale vaardigheden gevorderd (K0023)

  BSO 8 tot 12 jaar (K0611)

  Bewegen in de buurt (K0230) (niet BOS)

  Seniorenbewegingsleider (K1162)

  Ernstige meervoudige beperkingen (K0233) (alleen profiel BAG)

  BSO 4 tot 8 jaar (K0793) (alleen profiel BOS)

  Sportinstructie en activiteiten voor kinderen 4-12 jaar (K1132) - Pupillentrainer

  Keuzedeel instructeur skiën (K0914) (alleen profiel TC buitensport)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Keuzedeel instructeur snowboarden (K0915) (alleen profiel TC buitensport)

  Bondcertificering (buiten urennorm)

  Leerjaar 4 SBC:

  P1

  P2

  P3

  P4

  Huidig aanbod

  Keuzedeel Oriëntatie op ondernemerschap (K0080)

  n.v.t.

  Keuzedeel Voorbereiding HBO

  n.v.t.

  Keuzedeel Gezonde leefstijl (K0219) (niet SBG)

  n.v.t.

  Keuzedeel Specifieke doelgroepen (K0288)

  n.v.t.

  Keuzedeel Engels B1/B2 (K0803)

  n.v.t.

  Keuzedeel Topsportvaardigheden (K0614)

  n.v.t.

  Keuzedeel Internationaal 1: overbruggen (interculturele) diversiteit (K0210)

  n.v.t.

  Keuzedeel Lifeguard (K0234)

  n.v.t.

  Keuzedeel Basismanagement (K0008)

  n.v.t.

  Positieve gezondheid in de praktijk – IPH (K1189)

  n.v.t.

  Digitale vaardigheden gevorderd (K0023)

  n.v.t.

  Wellness en Sauna (K0617)

  n.v.t.

  Seniorenbewegingsleider (K1162)

  n.v.t.

  BSO 8 tot 12 jaar (K0611)

  n.v.t.

  BSO 4 tot 8 jaar (K0793) (alleen profiel BOS)

  n.v.t.

  Ernstige meervoudige beperkingen (K0233) (alleen profiel BAG)

  n.v.t.

  Internationaal 2: werken in het buitenland (K0202) - 480 sbu’s (telt voor 2 keuzedelen) = vervolg fase 3 semester 2

  NB: In het examenplan van jouw opleiding vind je het overzicht van de examens die je moet behalen om een diploma te krijgen. Het examenplan kun je terugvinden in e’TO.

  [1] Waar SB-deelnemers staat kan ook worden gelezen: sporters, recreanten, gasten of klanten.

  [2] Daar waar 'hij' staat wordt ook 'zij' bedoeld.

 9. Startprogramma

  De startperiode binnen het landschap Sport & Bewegen is een leerzame basis voor nieuwe studenten. Het startprogramma duurt in principe tien weken. In die weken krijgen studenten zicht op hun loopbaangerichte leeromgeving binnen een landschap. 

  Beelden: Zelfbeeld, beroepsbeeld en opleidingsbeeld. 

  Leren begint altijd bij jezelf. Je bent zelf het vertrekpunt. Om meer duidelijkheid te krijgen over jezelf besteden we aandacht aan het beeld, dat je van jezelf hebt, je zelfbeeld. Verder besteden we aandacht aan het einddoel. Doel van je opleiding is een beroep of een verdere opleiding gericht op een beroep. Een duidelijk einddoel betekent, dat je ook een duidelijk beeld van dat beroep hebt, kortom een beroepsbeeld. Dat komt vooral bij beroepsoriëntatie aan de orde, maar dat gebruiken we ook in dit programma. Tenslotte de route, het opleidingsprogramma. Je moet immers weten hoe je van de start naar het einddoel reist. Een duidelijk beeld van het opleidingsprogramma is nodig om te weten of je op de goede weg bent. Daarom besteden we ook aandacht aan het ontwikkelen van een opleidingsbeeld.

  Zo krijgen alle eerstejaars deelnemers basiskennis en ontwikkelen ze algemene beroepscompetenties voor het gekozen landschap c.q. beroepsopleiding. Tevens kunnen studenten die nog niet precies hun keuze voor een branche binnen een landschap hebben gemaakt zich oriënteren. Op deze manier zijn ze goed voorbereid op het competentiegericht leren én werken. Want het uiteindelijke doel van het werken binnen een landschap is toch het vinden van een leuke en duurzame baan of vervolgopleiding.

  Het is voor de meeste jongeren en volwassenen een hele omslag wanneer ze bij Landstede Sport & Bewegen een opleiding komen volgen. Wij stellen namelijk hun eigen verantwoordelijkheid centraal. Opeens moeten studenten zelf gaan nadenken over hoe hun opleiding eruit komt te zien, want het is geen standaardprogramma dat ze uitvoeren. Daarom is dat startprogramma zo belangrijk. Een student gaat kijken naar de competenties die hij nodig heeft in het beroep waarvoor hij leert en hij moet vervolgens zelf aangeven welke competenties hij al machtig is en aan welke hij moet werken en hoe hij dit denkt te gaan doen.

  De leerloopbaan van de student en de relatie opbouwen met de coach staat centraal. De coach helpt de student bij het maken van plannen en keuzes voor de (leer)loopbaan. Deze keuzes en plannen worden samen vastgelegd in een individueel leerplan. Het startprogramma is het eerste individuele leerplan. Omdat men de student nog niet kent, zal dit voor vrijwel iedereen binnen een bepaalde opleiding een identiek programma zijn.

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  De gemiddelde opleidingsduur voor niveau 3 is 3 jaar en voor niveau 4 is dat 4 jaar. Afhankelijk van de student kan de opleiding versneld worden afgerond. Per leerjaar worden minimaal 1000 klokuren onderwijs aangeboden, verdeeld over school en in de praktijk (stage).

  Jaarrooster en onderwijsperiodes 

  De gegevens van het jaarrooster zijn onder voorbehoud van wijzigingen en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen en / of aanvullingen op het jaarrooster worden bekend gemaakt via via de button “roosters” op het studentendashboard, je coach, de Landstedemail, de publicatieborden en/of de nieuwsbrief van Sport en Bewegen.

  Periodes/Semesters

  Het schooljaar telt in het cursusjaar 2022-2023 twee semesters en vier onderwijsperiodes. In het jaarrooster van Zwolle/Harderwijk kun je zien hoe dit precies is ingedeeld.

  Time Out weken

  In de Time Out weken wijken wij af van het normale weekritme. Je ontvangt van je coach op tijd informatie over de planning in de Time Out week. In de Time Out week heb je een persoonlijk gesprek met jouw coach over jouw voortgang en (nieuwe) doelen.

  Bijzondere activiteiten

  In de weken rondom de Time Out week worden (soms) bijzondere activiteiten aangeboden zoals bijvoorbeeld één of meerdaagse kampactiviteiten. De planning van de activiteiten ligt bij de activiteitencommissie en wordt via de coaches met de studenten gecommuniceerd. Voor sommige activiteiten geldt dat het vervoer van en naar de accommodatie op eigen gelegenheid is. 

  LET OP !!

  Deelname aan de bijzondere activiteiten is VERPLICHT omdat ze standaard deel uitmaken van het onderwijsprogramma.

 11. Vakanties

  LET OP !!

  In principe kun je geen vrij krijgen voor een vakantie buiten de geplande schoolvakanties om. Bijzondere omstandigheden kunnen er toe leiden dat er toch zo’n verzoek is. Je kunt dit dan aanvragen in Eduarte. 

  Mocht een student toch ongeoorloofd afwezig zijn dan is de opleiding verplicht dit te melden bij de betreffende leerplichtambtenaar.

 12. Digitale leeromgeving

  Op school is een draadloos netwerk aanwezig waar je gebruik van kunt maken. We werken binnen Landstede met het sociale intranet CONNECT. Binnen CONNECT heb je als student je eigen Dashboard. Vanuit het dashboard kan iedere student gratis Office 365 downloaden. Binnen de opleiding wordt ook veel gewerkt en gebruik gemaakt van 'Microsoft Teams'. 

  In CONNECT vind je belangrijke algemene informatie zoals : handleidingen voor e-TO, snelkoppelingen naar je E-mail en OneDrive en informatie over software die je als student voordelig kunt kopen. Onder ‘School’ kun je op je dashboard informatie vinden over je rooster, BPV informatie en een link naar de kennisbank van Landstede.Je kunt altijd en overal inloggen op je Dashboard, ook vanuit huis. Je krijgt een emailadres van school. Het is verplicht dat je de inbox van jouw schoolmail regelmatig checkt, want alleen via dit e-mailadres houden wij je op de hoogte over schoolzaken. Tip: koppel je Landstede e-mailadres aan je privé e-mailadres, dan mis je niets!

  Je werkt tijdens je opleiding met een digitale leeromgeving: e-TO (elektronisch Talentvol Ontwikkelen). Binnen deze omgeving staan alle onderwijsmaterialen en maak je jouw ontwikkeling zichtbaar.

  Studenten & ouders

  De MBOwebshop.nl bestelomgeving is toegankelijk voor studenten van aangesloten scholen. MBOwebshop.nl is super makkelijk, compleet, heeft de beste prijs en is samen met jouw school slim geregeld. Let op: Alleen de student heeft de inloggegevens. Ouders moeten via het studentendashboard inloggen!!!!

   https://mbowebshop.nl/uploads/ineenkeer.png

  ✔ Super makkelijk

  Het is heel eenvoudig: je vinkt aan wat je wil bestellen, rekent af via studentvriendelijke betaalmogelijkheden, ontvangt je artikelen én bent klaar voor het nieuwe schooljaar. Digitale licenties zijn direct beschikbaar. Je studieboeken ontvang je snel thuis per pakket of brievenbuspost via PostNL. 

  ✔ Compleet en beste prijs

  MBOwebshop.nl hanteert een transparant prijsmodel. Uitgangspunt is de adviesprijs van de educatieve uitgeverij of leverancier, zonder een opslag. Zo houden we studeren betaalbaar én toegankelijk voor iedereen die een mooi beroep wil leren. Afrekenen kan eenvoudig via je eigen bank met iDEAL of de verschillende betaalvarianten, zoals gespreid betalen in drie termijnen.

  ✔ Leermiddelen slim geregeld door jouw school

  In de MBOwebshop heeft school met veel zorg jouw persoonlijke leermiddelenlijst samengesteld. Deze leermiddelenlijst is gebaseerd op je inschrijving zoals die geregistreerd staat in de schooladministratie. De leermiddelen zijn voor de verschillende leveranciers beschikbaar gesteld.

  Je vindt hier ook de andere kosten voor Sport en Bewegen, zoals o.a.: keuzedelen, readers, activiteiten en kampen die door school worden georganiseerd. Een maand voordat de activiteit plaats vindt kun je betalen, de betaling wordt vrij gegeven in de MBOwebshop. Dit wordt op tijd aan gegeven door school. Nadat je bent ingelogd zie je direct je benodigde leermiddelen voor aankomend schooljaar of periode. 

 13. Trajectlijn

  De trajectlijnen maken inzichtelijk welke werkprocessen en competenties aan bod komen in de betreffende kerntaak. Naast het duidelijk maken van de inhoud (het wat) is aan de trajectlijn ook een niveau-indicatie toegevoegd. In termen van waarneembaar gedrag is zichtbaar gemaakt wat je moet laten zien om het starters-, gevorderd- of beroepsbekwaam niveau af te ronden.

  Competenties kunnen niet op elk gewenst moment worden aangeleerd. Dit kan liggen aan de vereiste voorkennis of komen door het gewenste eindniveau. Vaak is er een opbouw in de complexiteit en dus ook de beheersing van een competentie. Daarom moet een student de gelegenheid krijgen om door te ‘doen’ leerervaringen op te doen en steeds meer bekwaam te worden. Door te werken aan Leerwerkprestaties verwerft de student competenties.

 14. LWP

  Een Leerwerkprestatie (LWP) is een concrete opdracht binnen een uitdagende leeromgeving, die door de student individueel of met een groep wordt uitgevoerd binnen een afgesproken tijd. Het gaat daarbij om het aanleren van beroepscompetenties en overige competenties, voortkomend uit de kerntaken en -opgaven van het beroep. Hierbij is reflectie op het werkproces een belangrijk gegeven in het leerproces.

  LWP’s zijn zo geformuleerd dat ze dicht bij de praktijk staan. Hierdoor kunnen binnen een LWP meerdere competenties worden geleerd. Op dit punt komen LWP’s binnen de schoolomgeving (realistische leeromgeving) overeen met LWP’s binnen een bedrijf (reële leeromgeving). Een LWP bestrijkt meerdere competentiegebieden die zelfs per student (kunnen) verschillen. Dat laatste is sterk afhankelijk van de afgesproken taakverdeling en aanwezige kwaliteiten binnen een “LWP-groepje”. Samenwerking stimuleert de kennisverbreding. Het is heel goed mogelijk dat je ook leert van de ander met wie je samenwerkt. Elke LWP biedt zo de mogelijkheid sociaal – maatschappelijke, persoonlijke ontwikkelings- en beroepscompetenties te integreren.

  Op basis van de met een student besproken leerdoelen worden de LWP’s ingezet om de gewenste competenties te ontwikkelen. LWP’s kunnen eveneens worden uitgevoerd tijdens de stage. LWP’s worden per periode uitgevoerd. Uitvoering vindt plaats binnen school en indien wenselijk en mogelijk mede onder begeleiding van het werkveld, waarbij er met het verloop van de opleiding steeds meer LWP’s in het werkveld plaats vinden.

  Naarmate de studie vordert wordt er steeds zelfstandiger aan de LWP’s gewerkt, dus van sturing naar zelfsturing. De situaties worden in toenemende mate complexer en de periodes langer. Telkens als er voor een nieuwe onderwijsperiode LWP’s worden aangeboden, maakt de student hieruit een keuze.

 15. TWIXX/lesactiviteiten

  Trainingen hebben een verplichtend karakter, omdat hierin de basiskennis (theorie en praktijk) van de opleiding Sport & Bewegen behandeld wordt. Ook de wettelijk verplichte programmaonderdelen krijgen een plaats binnen deze trainingen. Daarnaast kunnen studenten zelfstandig theoretische kennis verwerven of vaardigheden eigen maken.

  Bij het uitvoeren van een LWP, zal een student vanuit de ervaring van ‘het geheel’ (de Leerwerkprestatie) kunnen ontdekken dat benodigde kennis en / of vaardigheden worden gemist. Hieruit kunnen leervragen ontstaan. Het is van belang dat de student die leervraag naar voren brengt tijdens coachuren of TWIXX-en.

 16. Individueel leerplan (ILP)

  We willen dat ons onderwijs aansluit bij jouw leervragen. Daarnaast moet ons onderwijs ook aansluiten op de wereld van het beroep, vakmanschap en diploma’s. Anders gezegd: wij willen jouw talenten en ambities verbinden met de, vaak snel weer, veranderende eisen van de maatschappij.

  Dat gebeurt op drie manieren:

  • het wat (de inhoud van het leren);
  • het hoe (de manier of vorm van het leren, of de plaats van het leren);
  • het wanneer (de snelheid of timing van het leren).

  Samen met jou maken we een plan van aanpak: een individueel leerplan (ILP). In een ILP staat wat jij, op welke manier en wanneer gaat doen voor een aankomende periode. Je maakt voor elke periode een nieuw ILP.

  Dit ILP staat in de digitale leeromgeving e-TO. Dit ILP bespreek je met jouw coach.

 17. Feedback tijdens de LWP

  Tijdens het werken aan een LWP verzamel je feedback van je docent en medestudenten. Op die manier krijg je inzicht hoe jij je kunt ontwikkelen.

  Hierbij gaat het om de aanpak, de samenwerking, de kennis en vaardigheden en het eindresultaat. De prestaties worden in groepsverband uitgevoerd, maar de student ‘bewijst’ individueel wat hij/zij heeft geleerd. De student neemt de bewijzen mee in het reflectiegesprek met de coach. De coach is verantwoordelijk voor het plannen van de reflectiegesprekken. Wel is het zo dat het geen zin heeft om dit gesprek te houden als de student geen goede voorbereiding heeft gedaan op het gesprek. De reflectiegesprekken vinden in ieder geval in elke Time Out week plaats en daarnaast er is voor de student nog de mogelijkheid om in de reguliere lesweken een reflectiegesprek aan te vragen. Het kan namelijk best zo zijn dat je tussendoor een aantal mooie bewijzen hebt die je wilt benutten in het verschuiven van je trajectlijnen.

 18. Coach

  Bij Landstede Sport & Bewegen spreken we niet over een klas, maar over teams. Teams zijn gemengde ( jongens-meisjes) groepen studenten. Studenten leren (mede)sturing te geven aan hun eigen leerproces. De persoonlijke kwaliteiten van de student zijn het vertrekpunt voor verdere ontwikkeling. Bovendien werken studenten zelfstandig aan opdrachten en het bijhouden van het eigen (s)portfolio.

  Gedurende de opleiding worden de studenten individueel begeleid door een coach. Deze stelt zich als een persoonlijke coach op, die in overleg met de student de vorderingen vaststelt. Dit betekent ook dat ze de vorderingen in de trajectlijnen vastleggen, zodat de voortgang van je ontwikkeling zichtbaar wordt.

  Ook alle andere onderwerpen die te maken hebben met het leerproces van de student spelen een rol van betekenis. De coach begeleidt tevens prestaties die specifiek gericht zijn op sociaal – maatschappelijke en persoonlijke ontwikkelingscompetenties. Verder verzorgt de coach een aantal trainingen en is hij jouw BPV-begeleider.

  Over de voortgang van je studie kun jij altijd bij hem/haar terecht. Hij/zij is ook het eerste aanspreekpunt voor je ouders/verzorgers.

  De coach is dus een docent die jou als student meer persoonlijk kan begeleiden. Voorwaarde is dat jij en de coach zich vertrouwd voelen met elkaar, zodat een goede relatie opgebouwd kan worden. Daarin kan er een sfeer van openheid ontstaan waarin het mogelijk is met elkaar gesprekken aan te gaan. De coach houdt niet alleen regelmatig begeleidingsgesprekken met jou, maar is ook degene die de ontwikkelingen in het team volgt en bewaakt. Het initiatief voor de gesprekken kan van de coach, maar nog beter van jou uitgaan. De coach staat altijd open voor een gesprek over problemen met studie of problemen thuis, die je studievoortgang belemmeren.

  In het weekritme zijn vaste momenten (zgn. coachuren) opgenomen waarin gesproken kan worden over:

  • alles wat met de klas te maken heeft
  • studieresultaten
  • verzuim
  • studiemoeilijkheden
  • gezamenlijke activiteiten
  • studie-informatie

  Soms loopt het in je studie niet helemaal naar wens. Je coach zal samen met jou kijken welke oplossing dan het best is. Het SAB (Student Advies en Begeleiding) kan daarin een ondersteunende rol vervullen. Bij het SAB werken orthopedagogen, psychologen en loopbaandeskundigen die, als dat nodig is en in overleg met jou, ook contact kunnen opnemen met de Jeugdhulpverlening.

 19. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Je bespreekt jouw ontwikkeling tijdens het reflectiegesprek met je coach. Tijdens dit gesprek ga je kijken waar je staat in je leerproces en schuif je met de leermeter. Op die manier wordt zichtbaar waar je staat in je leerproces: starter, gevorderd en beroepsbekwaam.

  Time Out week

  Iedere Time Out week heb je een reflectiegesprek met je coach. Je kijkt dan terug op de voorgaande periode. Samen met de coach bespreek je dan je ontwikkeling, leerpunten, planning en studievoortgang. Ook kijk je met je coach of de opleiding je (nog) bevalt, wat er goed gaat en waar eventueel meer begeleiding nodig is. Deze gesprekken worden vastgelegd in e-TO ('Notities coachgesprek') en zijn dus ook voor jou en je ouders/verzorgers inzichtelijk.

  Portfolio

  Het (s)portfolio kan gezien worden als een verzameling bewijsmateriaal op basis waarvan je op mag gaan voor je examen. Het is de verantwoordelijkheid van jezelf het (s)portfolio bij te houden en de coach volgt dit proces met name ook in de reflectiegesprekken.

  In jouw (s)portfolio verzamel je verzamel bewijsstukken van de behaalde competenties. De inhoud van een (s)portfolio kan variëren van werkstukken en verslagen tot video-opnamen en uitwerkingen van reflectiegesprekken. Hiermee wordt aantoonbaar wat het werk- en denkniveau van jou is, alsmede welke verdere relevante ervaring is opgedaan. Dat heeft meerwaarde ten opzichte van een ‘standaard’ diploma.

  De (s)portfoliomethode is op meerdere gebieden inzetbaar. Het kan van dienst zijn bij het assessment, als je  voorafgaand aan de opleiding al een (s)portfolio hebt opgebouwd (vooropleiding, werkervaring, enz.). Tevens kan het dienen als instrument bij de begeleiding van jou; het geeft een beeld van de vorderingen van jou. Het (s)portfolio is dus een ontwikkelingsinstrument, een pedagogisch instrument (motiveren) en een instrument bij de beoordeling van de ontwikkeling van competenties.

  Bindend studieadvies

  Je krijgt in het eerste studiejaar een bindend studieadvies (BSA). Dit is wettelijk bepaald. Dit advies wordt bij meerjarige opleidingen tussen negen en twaalf maanden en bij eenjarige opleidingen tussen drie en vier maanden gegeven. Dit advies kan positief of negatief zijn. Bij een positief advies is er de verwachting dat jij je in de huidige opleiding kan door ontwikkelen tot beginnend beroepsbeoefenaar. Een negatief advies geeft aan dat de huidige opleiding niet aansluit bij jouw mogelijkheden.

  Meer informatie over het bindend studieadvies kun je vinden in de Landstede studiegids.

 20. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Naast incidentele contacten tussen jou, je ouder(s)/verzorger(s) en de coach, zijn er ook 15-minuten gesprekken over de studieresultaten en het studietempo. De data worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief van Sport en Bewegen.

  Mocht je coach iets met je ouders willen overleggen, dan zal hij/zij dit eerst met jou bespreken. Als je nog geen 18 jaar bent, dan kan je coach nog zonder jouw toestemming contact opnemen met je ouders/verzorgers. Ben je 18 jaar of ouder dan mag dit niet meer zonder jouw toestemming.

  Daarnaast zijn er ouderinfo-avonden. In samenwerking tussen opleiding en studenten van de betreffende fase zal er een informatief programma worden aangeboden. Afhankelijk van fase en periode kan de inhoud van dat programma verschillen.

  Verder houden wij het thuisfront middels de nieuwsbrief van Sport en Bewegen op de hoogte van alle ins- en outs van de opleiding.

 21. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  Een beroepsopleiding volgen is geen vrijblijvende zaak. Wij gaan er vanuit, dat jij goed gemotiveerd aan de opleiding begint en dat jij er gewoon bent. Maar de ervaring heeft geleerd, dat wij ook iets moeten zeggen over afwezigheid.

  Laten wij duidelijk zijn! Wij gaan er van uit dat jij op school bent. Altijd. Jij hebt ons dit ook toegezegd op het moment dat jij je onderwijsovereenkomst hebt getekend. Uitgangspunt is daarom ook 100% aanwezigheid. Je aan- en afwezigheid wordt bijgehouden. Je coach spreekt je aan als jij lessen hebt gemist. Als jij te veel lessen mist, wordt dat vertaald in een negatieve beoordeling, met alle gevolgen van dien. Je kunt namelijk (in het uiterste geval) van school verwijderd worden.

  Het overzicht van je presentie zal aan de orde komen in coach- en of reflectiegesprekken.

  Jij werkt regelmatig in je team. De andere studenten zijn afhankelijk van jouw inbreng en kunnen eigenlijk niet zonder je. Dit geldt ook andersom: jij kunt niet zonder die anderen. Kortom, als jij niet komt opdagen voelen je “collega’s” dat. En als er iets is dat een SB-er moet leren, dan is dat wel “samenwerken” en kunnen bouwen op je collega’s. Als SB-er heb jij in je latere werkkring een voorbeeldfunctie t.o.v. anderen:  je kunt het dus niet maken om niet te komen of te laat te komen.

  Wat als je te vaak verzuimt?
  Onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht een melding te maken van verzuim als je meer dan 16 klokuren les- of praktijktijd verzuimt (of 10 x te laat bent gekomen) binnen vier weken. Bij teveel verzuim meldt jouw coach dit via het Digitale Verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en krijgen jij en je ouder(s)/verzorger(s) een brief van de melding thuisgestuurd. Dit geldt voor alle studenten tussen 16 en 23 jaar (BOL én BBL) zonder startkwalificatie. Via het verzuimloket wordt de leerplichtambtenaar of RMC-consulent van jouw woongemeente ingelicht over jouw verzuim.

  Wat kan een leerplichtambtenaar (voor jongeren onder de 18 jaar) of RMC-consulent (voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar) doen?

  Een leerplichtambtenaar of RMC-consulent zal in een gesprek aan jou (en je ouder(s)/verzorger(s)) vragen wat de reden(en) zijn van je verzuim. Waar nodig kunnen ze hulp inschakelen of je een waarschuwing geven. De leerplichtambtenaar kan ook een proces-verbaal opmaken of zelfs een geldboete opleggen.

  Langdurig afwezig

  Voor de wetgeving Controle op langdurig afwezigheid artikel 8.1.7 moet school een legitieme reden (verklaring) aantonen voor deze langdurige afwezigheid. Met langdurig wordt ten minste 5 aaneengesloten lesweken bedoeld. De redenen van de afwezigheid zijn divers, maar meestal is er sprake van een ziekte. De student heeft wel de intentie om de opleiding af te maken en de afwezigheid is van tijdelijk aard.

  Verklaring:

  • Bij ziekte; de verzuimcoördinator ontvangt een schriftelijke verklaring van een arts waarin de ziekte wordt aangetoond.
  • Bij een andere reden van afwezigheid; de verzuimcoördinator ontvangt een schriftelijke verklaring van de student (18+) of van een familielid waarin de reden van afwezigheid wordt aangetoond.

  Alle documenten worden in een veilige digitale omgeving opgeslagen en alle verklaringen op papier worden vernietigd. Hiermee wordt voorkomen dat gevoelige informatie in te zien is door derden. De school moet de langdurige afwezigheid melden bij het Digitaal Verzuimloket van DUO.

  Wat moet jij doen als jij echt niet op school aanwezig kunt zijn?

  Als jij ziek bent of er zijn andere onvoorziene omstandigheden waardoor jij lessen of andere onderwijsactiviteiten moet verzuimen, dan meld jij jezelf via het portaal af in Eduarte. Onder de 18 door gebeurt dit door de ouders, boven de 18 kunnen studenten dat zelf doen. Dit moet je voor elke dag dat je afwezig bent doen. Mocht je door ziekte of andere geldige redenen niet je stage kunnen vervullen zorg dan dat je praktijkopleider ook op tijd op de hoogte is. Je doet zelf die melding. 

  Het kan ook zijn, dat jij een bruiloft of een begrafenis hebt in de familie. Indien jij vrij wilt vragen bespreek dit ruim van te voren met je coach. Kun jij je door een overmachtssituatie niet afmelden, vertel dit dan zo spoedig mogelijk aan je coach. Afspraken bij artsen e.d. dien je in principe buiten je onderwijsuren te plaatsen.

  Samenvattend gelden de volgende regels:

  1. Zonder geldige reden mogen er geen lessen of andere onderwijsactiviteiten verzuimd worden.
  2. Het verzuimen van lessen of andere onderwijsactiviteiten zonder kennisgeving wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim.
  3. Elke student moet in principe elke schooldag van 08.30 uur – 17.00 uur op school aanwezig kunnen zijn. Nieuwe roosters en lesroosterwijzigingen gaan voor afspraken op je BPV, met werkgevers, autorijscholen, enz.
  4. Als jij een deel van het lesuur of onderwijsactiviteit te laat komt of eerder weggaat, telt dat als een verzuimd uur.
  5. Als jij te laat komt overleg jij met de betrokken docent of en op welk moment jij alsnog de les binnen kan komen. Als jij ingeval van een blokuur het eerste uur te laat bent, mag jij in ieder geval bij de start van het 2e uur de les weer binnen komen.
  6. Je mag tijdens de les alleen weggaan met toestemming van de desbetreffende docent. Deze uren worden wel meegeteld als verzuimde uren.

 22. Korte beschrijving van de examinering

  Landstede visie op examineren

  Landstede heeft het wettelijk kader rond examinering vertaald in een Landstede visie op examinering. Deze visie dekt de basiskwaliteit af uit het wettelijk kader en geeft richting en inhoud aan onze eigen kwaliteitsambities.

  Visie examinering Landstede

  1. Waarde voor de student

  • Het onderwijs is gericht op de ontwikkeling en groei van de studenten met het examen als logisch sluitstuk.
  • Het diploma is het bewijs dat de student het vereiste niveau bereikt heeft.
  • Iedere student die een diploma ontvangt, voldoet aan de eisen uit het KD zodat de waarde van het diploma onbetwist is.
  • Betrouwbare examinering resulteert erin dat het diploma waarde heeft voor de student, voor het werkveld, het vervolgonderwijs en de maatschappij.

  2. Leren en examineren

  • De examinering heeft een integrale plaats in ons onderwijs; de student werkt stap voor stap naar het examen toe. Door goede feedback weet hij wanneer hij het eindniveau heeft bereikt.
  • Voor de student is de scheiding tussen formatief toetsen tijdens het leerproces en summatief examineren duidelijk.
  • De studenten (en eventueel hun ouders) zijn tijdig en helder geïnformeerd over de examinering.
  • Studenten weten ruim vooraf wanneer een examen plaatsvindt, wat er op dat moment van ze verwacht wordt en hoe er beoordeeld zal worden.
  • De examinering vindt zoveel mogelijk plaats in de realistische beroepspraktijk.

  3. Bekwame examenfunctionarissen

  • Alle docenten in de teams beschikken minimaal over basisvaardigheden op het gebied van examinering.
  • Wie specifiek rollen en taken vervult bij examinering beschikt over daarbij passende specifieke vaardigheden (leden examencommissies, constructeurs, beoordelaars, examenbureaus)
  • Bij examens worden bekwame beoordelaars van de school en uit de praktijk ingezet.
  • Alle beoordelaars (school en praktijk) beschikken over vakinhoudelijke deskundigheid en beoordeling technische deskundigheid (principes, procedures en criteria).

  4. Betrouwbaarheid

  • Bij examinering werken we vanuit de standaarden die de Inspectie aangeeft.
  • In het handboek examinering zijn deze standaarden geconcretiseerd. Iedereen bij Landstede werkt volgens de kaders, procedures en formats uit dit Handboek.
  • De examencommissies en teams voelen zich eigenaar van de gezamenlijke kaders en gaan er kwaliteitsbewust mee om.
  • De examenplannen zijn duidelijk, volledig en opgesteld volgens de wettelijke vereisten; per examen is de inhoud en de examenvorm beschreven.
  • De vorm van een examen past bij de inhoud ervan. We werken met een methode mix hetgeen bijdraagt aan grotere betrouwbaarheid.
  • Examens worden ingekocht (tenzij er geen examenleverancier is) om de kwaliteit van de examens te waarborgen.

  5. Kwaliteitsborging

  • De onafhankelijke examencommissies hebben een borgende rol.
  • De directeuren en teamleden zijn verantwoordelijk en dragen zorg voor de uitvoering van de examinering.
  • De aandachtsgebied verantwoordelijke kwaliteit heeft binnen het team een coördinerende rol bij de zorg voor de examinering.
  • In het handboek worden aan de voorkant kaders gegeven; die gelden voor iedereen bij Landstede.

 23. Werkwijze en procedure

  Examencommissie

  Elke opleiding heeft een examencommissie, die verantwoordelijk is voor de examinering binnen het landschap.  De volgende taken zijn o.a. van toepassing:

  • Contacten met studenten over examinering
  • Autoriseert verzoeken van studenten met betrekking tot examentijdverlenging, wijzigen van examenbeoordelingen, overmacht situaties en het oplossen van onvoorziene omstandigheden
  • Handelt onregelmatigheden en klachten af
  • Regels vaststellen m.b.t. de goede gang van zaken tijdens het proces van examinering
  • Evalueert examenproducten en -processen
  • Fiatteert een aanvraag tot diplomering                                                               

  De decentrale examencommissie (DEC4) bestaat uit vertegenwoordigers (docenten) van de landschappen Mooi & Mode, Vormgeving & Entertainment, Entree en Sport & Bewegen.
  Contactgegevens DEC4: DEC4@landstede.nl

  Verantwoordelijke resultaatgebied kwaliteit (Examinering & Diplomering)

  Binnen elke studierichting en op elke locatie is een verantwoordelijke voor het resultaatgebied Kwaliteit aangesteld waarbij de student via de e-mail of schriftelijk terecht kan voor:

  • Het verloop van examinering
  • Klachten over het examenproces
  • Aanvragen extra toets gelegenheid i.v.m. afwezigheid door overmacht situatie (gaat via examenbureau naar DEC)
  • Aanvragen van vrijstellingen (gaat via examenbureau naar DEC)
  • Aanvragen toetstijdverlenging (gaat via SAB naar DEC)
  • Aanvragen extra faciliteiten tijdens de examinering (gaat via SAB naar DEC)
  • Aanvragen wijziging van toets- en examenbeoordelingen (gaat via examenbureau naar DEC)

  Het examenbureau
  Het examenbureau zorgt voor de uitvoering van de examinering. Het examenbureau is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de uitvoering en de verwerking van examens. Per locatie is er een examenbureau op locatie.
  Taken:

  • Stelt examenroosters op en verspreidt examenroosters onder belanghebbenden.
  • Regelt examenruimtes en regelt, instrueert en begeleidt surveillanten.
  • Vraagt examentijdverlenging en/ of toekenning van andere overige faciliteiten aan bij de examencommissie. 
  • Meldt onregelmatigheden en/of klachten tijdens examinering bij de examencommissie.
  • Geeft inzage in beoordeelde examens aan studenten.
  • Archiveert examens.
  • Inschrijven voor herkansingen
  • De student kan een herkansing aanvragen bij het examenbureau. Dit kan via de mail. Contactgegevens examenbureau:

                 locatie Harderwijk en Zwolle: examenbureausb@landstede.nl     

  Recht op een herkansing en overmacht

  Wettelijk heb je recht op een herkansing voor ieder examenmoment. Landstede spreekt dan van een examen in tweede gelegenheid. De tweede gelegenheid wordt op een redelijke termijn opnieuw aangeboden.
  Indien je kunt aantonen dat er sprake was van overmacht waardoor je het examen niet kon maken, blijft het recht bestaan op de examengelegenheid. Je dient hiervoor een verzoek in bij de examencommissie via het examenbureau door middel van het formulier ‘aanvraag behoud examengelegenheid’.
  Let op! In geval van een herkansing wordt altijd een volledig examen afgenomen; met andere woorden: Praktijkexamens kunnen niet in delen worden herkanst, tenzij in het PvB-boekje anders is aangegeven. 

  De student heeft de mogelijkheid om voor één onderdeel een 3e gelegenheid aan te vragen bij de examencommissie. Deze finale herkansing wordt alleen toegekend wanneer de student op één examen na kan voldoen aan de voor hem geldende zak-/slaagcriteria.

  Examenplan

  Basis voor (onderwijs en) de examinering zijn het Kwalificatiedossier en Kwalificatie-eisen Loopbaan & Burgerschap in het mbo. Aan het einde van je opleiding toetsen we of jij de kerntaken/werkprocessen beheerst en dus recht hebt op een diploma. Dit gebeurt bijvoorbeeld door één of meerdere praktijkexamens. Daarnaast zijn er examens voor de keuzedelen, Landstede Loopbaan en Burgerschap (LLB), Nederlands, rekenen en voor niveau 4 ook nog voor Engels.
  In het examenplan van jouw opleiding vind je het overzicht van de examens, die je moet behalen om een diploma te krijgen. Een overzicht daarvan vind je in e-TO.

  Examinering beroepsbekwaamheid

  Werkwijze Kerntaken uit het Kwalificatiedossier Sport & Bewegen:

  Afhankelijk van je opleidingstraject bestaat je opleiding uit drie of vijf Kerntaken. Iedere Kerntaak sluit je af met een Proeve van Bekwaamheid (PvB). In de PvB wordt helder uitgelegd hoe je de PvB met succes af kunt ronden. In de aanloop naar een PvB werken we met digitale trajectlijnen. Per Kerntaak is een lijn. Op die lijn schuif je je niveau van starter, via gevorderd naar beroepsbekwaam. Door middel van bewijzen in je portfolio overtuig jij je coach/docent en je praktijkbegeleider ervan dat je het vereiste niveau hebt bereikt. De criteria worden verder uitgelegd en toegelicht tijdens de coaching. Binnen Landstede Sport & Bewegen hebben we afgesproken dat je een PvB mag aanvragen wanneer alle werkprocessen binnen een Kerntaak naar Beroepsbekwaam geschoven zijn. De aanvraag loopt via het Examenbureau.

  Procedure:

  Samen met je coach vul je een aanvraagformulier in voor een PvB. Met het aanvraagformulier ga je naar het Examenbureau. Hier ontvang je in tweevoud de PvB. Een exemplaar voor de beoordelaar in de praktijk en een voor jou als voorbereidingsdocument. Let op: voor een PvB staat een bepaalde tijd.Zorg dat je binnen die periode blijft. Na de volledige afronding lever je alle documenten in bij je beoordelaar van school. Wanneer je de beoordelaar van school de spullen meegeeft, check dan bij hem of haar of alles in orde was en ingeleverd is bij het Examenbureau. De beoordeling van de PvB tref je ook aan in e-TO.

  Beoordeling:

  De meeste praktijkexamens worden in de praktijk beoordeeld. Je wordt begeleid door een praktijkopleider van het praktijkadres. Zodra jij, je coach/docent en je praktijkopleider ervan overtuigd zijn dat je het vereiste niveau hebt bereikt, kan worden afgesproken wanneer er beoordeeld gaat worden. Je wordt dan beoordeeld door een praktijkbeoordelaar.

  Het beoordelen van praktijkexamens gebeurt door een geschoolde en bekwame beoordelaar, die aan de hand van de beoordelingsinstructie jouw prestatie beoordeelt. Bij onvoldoende resultaat zal een gesprek met de coach volgen waarin je jouw leerdoelen opnieuw formuleert en je op een herkansing voorbereidt.

  Archivering examendossier:

  De ingeleverde documenten worden door de beoordelaar van school aan je beoordeling in e’TO toegevoegd. Het beoordelingsboekje wordt ingeleverd bij het examenbureau en door een medewerker van het examenbureau toegevoegd aan je diplomadossier. In het diplomadossier komen alle stukken die uiteindelijk recht geven op het ontvangen van een Landstede Sport & Bewegen diploma. Naast de onderdelen uit het Kwalificatiedossier en LLB horen daar ook de afgeronde keuzedelen en een voldoende voor je laatste BPV-periode bij. Alle stukken worden tot 18 maanden na diplomering bewaard. Na 18 maanden heb je de keuze om de inhoudelijke stukken terug te krijgen. Dat dien je zelf aan te geven. 

  Werkwijze examens keuzedelen

  Afname van deze examens zijn afhankelijk van het gekozen keuzedeel. Je hebt voor de afronding van een keuzedeel sportspecialisatie tot uiterlijk 1 oktober van het volgende schooljaar, uitzonderingen hierop moeten worden goedgekeurd door de RvK (= Resultaatverantwoordelijke voor Kwaliteit).

  Examendeelnemer

  Een kandidaat die de examinering ook in tweede gelegenheid (voor één onderdeel mag een 3e gelegenheid aangevraagd worden) niet heeft behaald kan zich, mits voldaan aan criteria van examendeelnemer, na afloop van de opleiding inschrijven bij Landstede als examendeelnemer. Dit betekent dat de student een Landstede account heeft. De student heeft geen recht op onderwijs en ov, maar betaalt eenmalig inschrijfgeld van € 150,- per inschrijving. Informatie daarover kun je verkrijgen bij het examenbureau. 

  Let op! In geval van een herkansing wordt altijd een volledig examen afgenomen; met andere woorden:  Praktijkexamens kunnen niet in delen worden herkanst, tenzij in het PvB-boekje anders is aangegeven.
   

  Werkwijze Landstede Loopbaan en Burgerschap (LLB)

  De afsluiting van LLB bestaat uit één hoofdonderdeel: je portfolio. Het portfolio toont aan dat je gedurende de gehele opleiding jezelf ontwikkeld hebt. Een van de eerste onderdelen van je portfolio is een soort ‘’0-meting’’. Waar sta je aan het begin van je LLB ontwikkeling. Als ondersteuningsmiddel zijn er digitale trajectlijnen opgenomen in de leermeter. Ontwikkeling toon je aan door bijvoorbeeld het maken van opdrachten rond een thema. Door de opdracht aan het begin en later in de opleiding te maken, breng je je ontwikkeling in beeld. Ook kun je denken aan eigen initiatieven waaruit je ontwikkeling duidelijk zichtbaar wordt. Denk hierbij aan de beschrijving van bijvoorbeeld je werkzaamheden als vrijwilliger in de sport toen en nu. Stel dus, vanaf dag één op de opleiding, een portfoliomap samen. Aan het einde van je opleiding lever jij je portfolio ter beoordeling bij je coach in.

  Procedures:

  Bij LLB is sprake van een zogenaamd portfolio. In tegenstelling tot de beroepsgerichte kerntaken is er dus geen afronding door middel van een PvB, maar heb je een gevuld portfolio wat je aan het einde van je opleiding overlegd, waarvan de beoordeling ook in het dossier gevoegd wordt. Het portfolio bepaalt of je LLB afgerond hebt.

  Werkwijze examinering Nederlands, Moderne Vreemde Talen en Rekenen

  In overeenstemming met de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen zijn de voor het MBO vastgestelde referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing. De toewijzing van referentieniveaus is als volgt:

  •           Het referentieniveau 2F is van toepassing op kwalificaties op niveau 2 en 3.

  •           Het referentieniveau 3F is van toepassing op kwalificaties op niveau 4.

  We examineren de Nederlandse Taal en rekenen via bureau ICE en/of CITO. Tijdens de Startperiode krijg je uitleg over de manier waarop en wanneer je getoetst wordt.

  De te behalen niveaus Engels zijn in overeenstemming met de wet referentieniveaus die zijn afgeleid van ‘Common European Framework’. De toewijzing van het niveau is als volgt:

  •           B1 niveau voor leesvaardigheid en luistervaardigheid op niveau 4.

  •           A2 niveau voor schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid en gesprekken op niveau 4.

  We examineren Engels via bureau ICE en/of CITO. Tijdens de Startperiode krijg je uitleg over de manier waarop en wanneer je getoetst wordt.

  Voor de student die bij de intake of op grond van zijn vooropleiding al op een behoorlijk niveau zit, geldt een onderhoudsplicht.

  Examenreglement Centrale Examens Nederlands, Rekenen en Engels

  De planning van Centrale Examens

  De overheid bepaalt ieder jaar in welke weken de centrale examens Nederlands, rekenen en Engels moeten worden afgenomen. Landstede bepaalt vervolgens op welke dagen en tijden het examen plaatsvindt. Ruim voor aanvang van het examen krijgt de student hiervan bericht en de docent. Het inschrijven voor het centrale examen gaat via Supersaas.

  Herkansingen Nederlands, rekenen en Engels

  De student kan gebruik maken van een tweede examengelegenheid. De student heeft voor de gehele duur van de opleiding recht op een herkansing voor elke deelvaardigheid.

  Is de student afwezig bij een eerste examengelegenheid vanwege een geldige reden, dan kan de student een verzoek doen bij de Decentrale Examen Commissie (DEC) om het examen nogmaals te maken. Dit verzoek gaat via het examenbureau. De student houdt na goedkeuring van de DEC het recht op de eerste gelegenheid. Afwezigheid bij een examen zonder geldige reden betekent dat de student deze examengelegenheid gebruikt heeft. De student krijgt dan in elk geval de vermelding “absent” op het overzicht. Dit betekent dat de student in staat is geweest om aan het examen deel te nemen, maar hieraan niet heeft kunnen voldoen. De student kan zich vervolgens aanmelden voor de tweede gelegenheid.

  Aangepaste examenmogelijkheden Nederlands, rekenen en Engels

  Het kan zijn dat de normale examenfaciliteiten niet voldoende zijn voor studenten met een beperking.  In dat geval kan de student extra faciliteiten - zoals extra tijd of extra hulpmiddelen – aanvragen via het SAB. De examencommissie zal deze aanvraag vervolgens beoordelen en toekennen.

  De afname van examens Nederlands, rekenen en Engels

  De examens worden afgenomen in een ruimte waarin de studenten het examen zoveel als mogelijk ongestoord kunnen maken. Afspraken en roosters voor afname van examens worden gecommuniceerd.

  Fraude, plagiaat en onregelmatigheden examen Nederlands, rekenen en Engels

  Als er fraude, plagiaat of een onregelmatigheid wordt geconstateerd dan maakt de student het examen af. De surveillant maakt intussen een aantekening op het proces-verbaal van het examen. De surveillant maakt een ‘protocol van onregelmatigheid’ op en stuurt dit naar het examenbureau die het ‘protocol van onregelmatigheid’ indient bij de Decentrale Examen Commissie (DEC).

  De DEC neemt maatregelen, bijvoorbeeld ongeldigheidverklaring van de uitslag van het betreffende examen of uitsluiting van (verdere) deelname aan examinering. Voordat een dergelijke maatregel wordt opgelegd, wordt de student gehoord. De student kan zich daarbij laten bijstaan door een meerderjarige. Als de student minderjarig is, neemt de student een wettelijke vertegenwoordiger mee. Alle betrokken partijen worden van de maatregel schriftelijk in kennis gesteld.

  Bij onregelmatigheid moet je denken aan:

  • Spieken;
  • niet opvolgen van instructies van surveillanten;
  • het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen;
  • telefoon opnemen of bekijken tijdens het examen;
  • het meenemen van het kladpapier uit de examenruimte.

  Verder beoordeelt de examencommissie of gedragingen, handelingen en dergelijke als onregelmatigheid gelden.

  Afwezigheid bij examens Nederlands, rekenen en Engels

  Als de student niet aanwezig kan zijn bij een examen, meldt de student dit vooraf bij het examenbureau. Deze kan dan beoordelen of er sprake is van overmacht en of er redenen zijn voor een aanvraag van een extra gelegenheid bij de DEC. Is de student ziek op de dag van examinering, dan zorgt de student voor een correcte ziekmelding met redenen. In principe mist de student hierdoor een gelegenheid, tenzij de DEC beslist dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid.

  Beoordeling van het centrale examens Nederland, rekenen en Engels

  De antwoorden op de examenvragen worden verstuurd naar het Facet. Op basis van de scores in het hele land wordt bepaald bij hoeveel goede antwoorden de student een voldoende krijgt. De cijfers worden door het Facet verstuurd naar het examenbureau van de onderwijseenheid. De cijfers worden z.s.m. bekendgemaakt in e-TO.

  Recht op inzage Nederlands, rekenen en Engels

  Bij examens heeft de student recht op inzage in het examenwerk om te kijken of de correctie goed is gebeurd.

 24. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  Gedurende de opleiding ga je een aantal keren op BPV (Beroeps Praktijk Vorming). De BPV is een belangrijk en groot onderdeel van de opleiding en je weekritme. Door zelf actief te zijn in het werkveld doe je nodige echte (leer)ervaringen op. Je praktijkopleider geeft je feedback en zorgt voor begeleiding. De opbouw van de BPV in de opleiding is als volgt:

  S&B

  Leerjaar/Fase 1            32 weken         300 klokuren                9.5 klokuren per week              

  Leerjaar/Fase 2            36 weken         320 klokuren                9.0 klokuren per week             

  Leerjaar/Fase 3            36 weken         500 klokuren                14 klokuren  per week              

  Leerjaar/Fase 4            34 weken         700 klokuren                21 klokuren per week              

               

  Andere vormen van leren in aan en van de praktijk
  Naast de reguliere BPV zoals bijv. 9,5 uur in de week voor fase 1 kan het ook mogelijk zijn om een blokstage te doen. Denk hierbij aan een kampweek met de vereniging of in het kader van het keuzedeel ‘Leider Sportieve Recreatie’ een aantal weken op de camping/bungalowpark. Dit dient altijd te gebeuren in overleg met je coach/BPV-commissie.

  Specifieke procedures, aanvraagtermijnen, kiezen BPV-plaats, Kenniscentra
  De BPV kan alleen gevolgd worden bij officieel erkende leerinstellingen. Deze erkenning wordt gegeven door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Officieel erkende leerinstellingen kun je vinden op www.stagemarkt.nl. 

  Voordat je de praktijk ingaat, wordt er een BPV-overeenkomst gesloten tussen jou, de school/opleiding en de praktijk-biedende instelling. Als je minderjarig bent, tekent ook één van je ouder(s) / wettelijk vertegenwoordiger(s). Hierin staan jouw rechten en plichten tijdens de BPV. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is er sprake van een digitale BPV-overeenkomst die voor aanvang van de BPV door alle partijen ondertekend moet zijn. Is dit niet het geval, dan kun je niet starten met je BPV.

  Je kunt geen stage lopen op een adres dat niet in het bezit is van een juiste SBB-erkenning. Voor studenten die al op de opleiding zitten is het steeds de bedoeling om al voor de zomervakantie de stageplaats voor het volgende schooljaar geregeld te hebben.  Bij het niet tijdig inleveren van een voorlopig stage-contract word je geplaatst door de BPV-commissie. Bij het kiezen van je stageplaats zijn een aantal  zaken van belang:

  1. Overleg met je (aanstaande) coach. In de basisfase vindt plaatsing altijd plaats in overleg met en in samenwerking met de (aanstaande) coach. 
  2. Je kunt zelf geplaatst worden bij een partner van school. Hierdoor hoef je niet zelf te zoeken.
  3. Je mag eventueel weer naar hetzelfde stagebedrijf.  Doel hierbij is wel om door te groeien en andere taken/teams op te pakken.
  4. In fase 1 loop je 9,5 uur stage waarvan je er minimaal 6 uur effectief met de groep bezig bent als trainer/assistent/begeleider/coach. Andere uren kun je invullen met bijvoorbeeld: klaarzetten, overleg, voorbereiding, opruimen etc. Alle 9,5 uur dien je op de vereniging te zijn. In fase 2 loop je 9,5 uur stage waarvan je er 6 uur effectief met de groep bezig bent. (Dus een half uur van te voren er zijn, telt niet als effectief met de groep bezig zijn).
  5. We leiden niet op voor het Voortgezet Onderwijs.  Dus stages zijn hierbinnen niet toegestaan. Uitzondering kan hierbij zijn als het gaat om het begeleiden van sportworkshops (geen lessen).
  6. We adviseren dringend om in  de  1e fase niet stage te lopen bij een sportschool. Ook vinden wij dat je pas stage kan lopen bij een basisschool als je kiest voor een profiel (BOS) in het 3e jaar.
  7. Je volgt naast het reguliere programma ook een keuzedeelprogramma. Er is geen specifieke BPV-component voor de keuzedelen, met uitzondering van de keuzedelen outdoor, LSR, SNOW, Lifeguard en voorbereiding PABO.
  8. Uitgangspunt is dat je één stageplek zoekt waar je zowel de reguliere kerntaakopdrachten (LWP’s) als je keuzedeelopdrachten kunt uitvoeren. Wanneer de keuzedeelopdrachten niet gecombineerd kunnen worden met de reguliere stage, zoals in het geval van de   keuzedelen outdoor, LSR, SNOW, Lifeguard en voorbereiding PABO, dan mogen er maximaal 90 klokuren bij een tweede stageplek worden gemaakt.
  9. In uitzonderingsgevallen beslist de BPV-commissie.

  Internationalisering, bijvoorbeeld stages in buitenland
  Stage in het buitenland is een bijzondere ervaring en is, met uitzondering van de sportspecialisatie 'Ski en Snowboard', alleen toegestaan in het laatste jaar van de opleiding. Wil je van die mogelijkheid gebruik maken dan bespreek je dat met je coach.

  De coach bepaalt of de student in aanmerking komt voor een buitenlandstage op basis van:

  • Beroepshouding - attitude;
  • Studievorderingen: alle opdrachten van het 3e leerjaar zijn voldoende afgerond;
  • Student moet in het 3e leerjaar bezig zijn met de opdrachten voor het 4e leerjaar (voorlopen);
  • Past de stage bij de opleiding;
  • Is de student zelfstandig genoeg om dit aan te kunnen?;
  • Is de student zorgvuldig genoeg in de communicatie om ‘op afstand’ de lijn met school in stand te houden?;
  • Is de stageplaats een erkend leerbedrijf of zou het door SBB erkend kunnen worden.

  Na toestemming van de coach neemt de student contact op met de coördinator buitenlandstage. Hij regelt met de student de verdere gang van zaken, waaronder een vooraf volledig ingevulde en ondertekende Beroepspraktijk Overeenkomst. Voor een buitenlandstage binnen Europa bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij het Erasmus Fonds (voorheen Leonardo da Vinci Fonds).

  BPV-Bureau

  Het BPV-bureau is ondergebracht bij de administratie S&B. Hier worden de beroepspraktijkovereenkomsten (BPVO's) gemaakt en opgeslagen als ze ondertekend zijn. Het BPV-bureau is dagelijks geopend. Het mailadres is: bpvsb@landstede.nl.

 25. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Tijdens de stage word je begeleid door iemand van het leerbedrijf, dit is je praktijkopleider. Ook je coach neemt regelmatig contact op met het leerbedrijf om je ontwikkeling te bespreken. Tijdens elke stage komt je coach minimaal één keer op bezoek.

  Tijdens de lessen in het eerste jaar word je voorbereid op de BPV. Ook maak je in het eerste jaar kennis met het werkveld en bieden we jou de mogelijkheid om te ontdekken of dit bij je past. Je hebt vaste schooldagen; op die dagen ben je altijd op school. Daarnaast kan het zijn dat de BPV-plek vraagt om jou ook in de weekenden te laten stage lopen. Dit betekent dan dat je andere dagen vrij bent. Het gaat er bij de BPV om dat je het vereiste aantal uren moet maken. Deze worden met ingang van augustus 2021 digitaal bijgehouden in Eduarte. De student vult de uren online in. De praktijkopleider keurt de uren online goed of af. Voor de coach is op ieder moment te zien hoeveel uur de student heeft stagegelopen.

  We stimuleren je om zoveel mogelijk zelf een BPV-plek te regelen. Dit doe je in overleg met de BPV-commissie. De BPV-commissie zoekt met je mee naar een geschikte plek en biedt een passende BPV-plek als je er zelf niet slaagt een plek te vinden. In sommige gevallen moet je een sollicitatiebrief schrijven en volgt er een gesprek. In bijna alle gevallen zal je een kennismakingsgesprek voeren met de BPV-instelling. De BPV-commissie gaat uit van een reistijd van maximaal zestig minuten vanaf je woonplaats. Dit kan dus betekenen dat je niet altijd dichtbij jouw woonplaats kunt stagelopen. Als de BPV-commissie je een plek biedt, dan is dit een passende BPV-plek. Indien je die plek weigert, ben je zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte BPV-plek. Als je niet op tijd een BPV-plek regelt, kan dit studievertraging opleveren.  

  Het BPV-bureau van Sport en Bewegen verzorgt de (digitale) BPVO’s en de accounts voor de digitale urenregistratie.

  Beoordeling van de beroepspraktijk

  De laatste BPV van je opleiding moet altijd met een voldoende beoordeling worden afgesloten. Zie hiervoor de procedure van beoordelen in de BPV-gids of BPV-handleiding. De BPV is ook de plaats waar jij moet aantonen dat je beschikt over de kennis, houding en vaardigheden voor het gekozen beroep: je doet Praktijkexamens (PvB’s) op je BPV plek (zie het examenplan waarin alle examens beschreven zijn). Deze PvB’s vormen steeds een onderdeel van het totale examen. Als je uiteindelijk alle examens hebt gehaald (Praktijkexamens, Keuzedeel-examens, generieke landelijke examens, BPV en LLB) kun je de opleiding afronden. Tijdens de lessen coaching besteden we er aandacht aan hoe je aan het werk gaat met de Proeven van Bekwaamheid.

 26. Organisatie van de BPV

  De BPV-website  

  Elk opleidingsjaar heeft zijn eigen BPV-website. Op deze website kun je lezen wat de BPV inhoudt, wat je moet doen, hoe de begeleiding er uit ziet, hoe je wordt beoordeeld en allerlei andere zaken rondom BPV. Dit is zomaar een greep uit de inhoud van de BPV-website, want er staat nog veel meer in. Voordat je op BPV gaat wordt de BPV-website met je doorgenomen. We vinden het belangrijk dat je goed voorbereid op BPV gaat. Een belangrijk onderdeel van die voorbereiding is het schrijven van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan. 

  Op de BPV-website kun je ook lezen hoe vaak er een docent/coach langskomt voor een bezoek of gesprek op de BPV- plek. Dit hoeft niet altijd jouw coach te zijn; het kan ook een andere docent zijn. Dit gesprek vindt plaats met jou en je praktijkopleider. In dit gesprek staat jouw leerproces en functioneren centraal en worden er afspraken gemaakt voor het vervolg.  

 27. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  MBO Studentenfonds

  Vanaf 1 augustus 2021 biedt het MBO Studentenfonds (financiële) ondersteuning aan studenten die een middelbare beroepsopleiding volgen. Wanneer kun jij hier als student een beroep op doen?

  Ben je student bij Landstede MBO, Menso Alting of StartCollege, of ga je binnenkort starten? Kun je wel wat steun gebruiken, bijvoorbeeld omdat je door bijzondere omstandigheden studievertraging hebt opgelopen of omdat je actief lid bent van een studentenraad of maatschappelijke organisatie? Of misschien hebben jij en/of je ouders/verzorgers moeite om de kosten voor onderwijsbenodigdheden te betalen. In die gevallen kun je een aanvraag doen voor ondersteuning uit het MBO studentenfonds. 

  Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Als je een aanvraag wilt doen, vul dan het formulier in dat voor jou van toepassing is. In het formulier wordt gevraagd om bewijsstukken mee te sturen. Je aanvraag wordt beoordeeld op op basis van het beleid 'MBO studentenfonds Landstede Groep'. 

  Voor meer informatie en de aanvraagformulieren ga naar: https://www.landstedembo.nl/mbostudentenfonds

  Iedere student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van:

  • Landstede studiegids.
  • Opleidingsgids.
  • Examenreglement (onderdeel opleidingsgids).
  • Locatiegids.
  • Examenplan.
  • BPV gids.

  Deze inhouden zijn in e-TO te vinden, ook zal er in je coachuren veel aandacht worden besteed aan de inhouden.

  Schoolkosten en VOG:

  Binnen de opleiding Sport & Bewegen krijg je te maken met de volgende specifieke zaken:

  1. Schoolkosten (waaronder kleding en de diverse activiteiten): Voor de specificatie van alle kosten verwijzen wij naar het schoolkosten formulier. 

  2. VOG : Voor je BPV heb je een bij sommige instellingen/organisaties een VOG (verklaring omtrent gedrag nodig)

  Om je opleiding goed te kunnen volgen heb je een passend pakket materialen en leermiddelen nodig. Deze kosten hebben we zo laag mogelijk gehouden. Ze verschillen per opleiding en per schooljaar. Je kunt er ook voor kiezen deze materialen en leermiddelen zelf aan te schaffen. De schoolkosten in leerjaar 1 zijn bekend en staan op internet vermeld. De schoolkosten van leerjaar 1 zijn bekend en staan op internet vermeld. De schoolkosten uit het overzicht vind je terug op de factuur. Voor de overige jaren geven we slechts een indicatie, en geven we je concrete informatie op het moment dat het van toepassing is.

  Sportvaardigheden:

  In de basisfase worden sportvaardigheden in blokuren en in thema’s aangeboden. Een thema duurt 16 weken en is opgedeeld in 3 of 4 verschillende onderdelen. Als voorbeeld nemen we het thema racketsport waarin we de sporten tennis, badminton en padel of squash laten terugkomen. Ieder sport duurt dan 5 lesweken.

  De studenten volgen 4 thema's in zowel fase 1 als in fase 2. In totaal is er dus sprake van 8 thema’s. De sportvaardigheden worden zowel op school als op externe locaties aangeboden.

  Het doel van de sportvaardigheden is het kennismaken met veel verschillende sporten en de basistechnieken daarvan aan te leren en deze toe te passen in de wedstrijd en/of spelvorm. De sportvaardigheid  wordt verder uitgediept door de methodische en didactische opbouw van de trainingen in deze sportvaardigheid praktisch te laten zien voor de verschillende doelgroepen binnen ons werkveld.. Daarnaast willen we dat de studenten na afloop van een sportvaardigheid de verdieping op kunnen zoeken door ook daadwerkelijk les te kunnen geven in een sport.

  Keuzedeel sportspecialisatie - Bondskaderopleiding (BKO):

  Je kunt een keuzedeel sportspecialisatie volgen in fase 2 (niveau 3 en 4) of fase 3 (niveau3). Alle sportspecialisaties worden op niveau 3 (CKS/KSS) en in overleg en overeenstemming met betreffende bond/organisatie aangeboden. De sportspecialisaties hebben een studiebelasting van 3 klokuren per week.

  Er is geen specifieke stagecomponent voor de keuzedelen. Studenten wordt sterk geadviseerd 1 stageplek te zoeken waar zij zowel de reguliere kerntaakopdrachten als hun keuzedeel opdrachten kunnen uitvoeren. Uitzonderingen: KD Snow, KD Outdoor activiteiten of KD LSR mogen voor 90 klokuren een BPVO laten maken. De andere uren vinden in de reguliere stage plaats. Uitzonderingen lopen via de coach en de BPV-commissie en worden alleen met toestemming van de BPV-commissie doorgevoerd.

  In de loop van de 1e fase jaar krijg je een brochure (flyers) en voorlichting middels zgn. pitches waar alle keuzedelen, waaronder de sportspecialisaties, nader zijn uitgewerkt. Jouw coach ondersteunt je bij het maken van de juiste keuze. Daarnaast zijn er centrale voorlichtingsmomenten waar je informatie kunt krijgen die je helpen de juiste keuze te maken.

  Extra Certificaten

  Sportleider 3 (Bondscertificaat of Landstede certificaat)

  Afhankelijk van het gekozen profiel in de 3e en 4e fase is er de mogelijkheid om nog een andere sportspecialisatie als keuzedeel te kiezen.

  Activiteiten:

  Zoals je hierboven hebt kunnen lezen laat de opleiding Sport & Bewegen de student kennis maken met en zich bekwamen in een breed scala aan sporten. Deze Sportvaardigheden geven je een brede basis van eigen sportervaringen naast de al bekende ‘eigen sport’.

  Legitimering:

  Omdat niet alle sporten binnen het reguliere lesrooster kunnen worden aangeboden, zijn er na een bepaalde periode activiteiten gepland (meestal rondom de Time-outweken). Hierbij wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

  • Sportvormen of sporten die niet in het reguliere lesrooster te organiseren zijn.
  • Kennismaking met activiteiten die trendsporten genoemd kunnen worden.
  • Randactiviteiten die zijdelings met de sport te maken hebben.
  • Verenigingsactiviteiten die een bijdrage leveren aan het functioneren van de student binnen de sportvereniging.
  • Verdieping of specialisering van de uitstroomprofielen.
  • De sfeer en de onderlinge contacten binnen de opleiding Sport & Bewegen.

  Hiermee leveren deze activiteiten een belangrijke bijdrage aan de opleiding van de student Sport & Bewegen.

  Deelname:

  Als onderdeel van het onderwijsprogramma is deelname aan de activiteiten voor iedere student verplicht. De coach zorgt voor de registratie van de aanwezigheid van zijn/haar studenten.

  Financiën:

  De activiteiten worden per activiteit in de webshop geplaatst. Dus niet met 1 totaalbedrag aan het begin van het jaar.

  Praktische invulling 2021-2022.

  Voor fase 1 en 2 (basisfase) worden er 3 activiteiten gepland. Daarnaast wordt in fase 1 het sport- en spelkamp aangeboden en in fase 2 het watersportkamp. Voor fase 3 en 4 zullen de activiteiten gericht zijn op het profiel. Voor fase 3 is er ook nog het aanbod van de wintersportweek. Deze activiteit is verplicht.

 28. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  Het STIP vind je in de centrale hal van Landstede Sport & Bewegen en is bedoeld als een loket waar je terecht kunt met alle vragen die betrekking hebben op de school en op je persoonlijk welbevinden. Het STIP is voortdurend bezet door een medewerker die vragen kan beantwoorden en die je kan doorverwijzen naar elke functionaris binnen en buiten de school. Enkele voorbeelden waarvoor je bij het STIP terecht kunt:

  • studiefinanciering;

  • schoolgeld, schoolkostenbijdrage;

  • inschrijvingsduur;

  • onderwijs-/praktijkovereenkomsten;

  • ziekmeldingen ed.;

  Het STIP is maandag t/m vrijdag geopend van 08.00-16.30 uur. Het mailadres van STIP: infosb@landstede.nl.

  De medewerkers die werken op het STIP zijn:

  Miranda Bouwman                      088-8508700

  Debby Tieke                              088-8508700

 29. Vertrouwenspersoon

  Bij Landstede Sport & Bewegen zijn door het bevoegde gezag drie vertrouwenspersonen aangewezen. De vertrouwenspersoon wil deelnemers begeleiden bij persoonlijke problemen binnen of buiten de school, waarover een deelnemer niet kan of wil praten met de coach. Ook is het mogelijk dat een probleem van een deelnemer zodanig is, dat de coach de vertrouwenspersoon te hulp roept. De vertrouwenspersoon zal de hem of haar voorgelegde problemen altijd vertrouwelijk behandelen. Deze problemen kunnen van allerlei aard zijn: zowel pestgedrag, seksuele intimidatie, incest of suïcide.

  De vertrouwenspersoon probeert de deelnemer te helpen bij het helder krijgen van het probleem en het oplossen ervan. De vertrouwenspersoon verwijst zo nodig door naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties.

  De vertrouwenspersoon in Zwolle is:

  Dhr. A. Pullen                             tel: 088-8508700, e-mail: apullen@landstede.nl

  Mevrouw E. Meliesie                  tel: 088-8508700, e-mail: emelisie@landstede.nl  

  De vertrouwenspersoon in Harderwijk is:

  Mevrouw E. Boonstoppel            tel. 088-8508700, e-mail: eboonstoppel@landstede.nl

  Vertrouwenspersoon van buiten de school:

  Er is een landelijk telefoonnummer van de vertrouwensinspectie: 0900-111 3 111 (lokaal tarief). Dit nummer is tijdens kantooruren bereikbaar.

 30. Specifieke afspraken en regels

  Schoolregels

  Om het “dagelijkse” schoolleven goed te laten verlopen, moet iedereen zich aan een aantal afspraken houden. Wij hebben de regels hieronder beschreven.   

  1. De schoolregels gelden voor alle studenten. Studenten die de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben zijn in principe zelf de gesprekspartner voor de opleiding. Als de opleiding wil communiceren met ouder(s)/verzorger(s) dan kan dat pas na (schriftelijke) toestemming van de student. Als de student geen toestemming geeft dan zal de opleiding de ouders dat schriftelijk laten weten.
  2. Iedereen werkt mee aan een goede werk- en leefsfeer in de school.
  3. De student is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste informatie.
  4. In de gebouwen en op de schoolpleinen van de opleiding wordt niet gerookt.
  5. Op school is het tijdens lesdagen, schoolactiviteiten en tijdens de beroepspraktijkvorming niet toegestaan onder invloed van alcohol of verdovende middelen te zijn en/of bij zich te dragen. Het is verboden om op school, tijdens excursies, werkweken, kampweken, feesten en andere onder verantwoordelijk-heid van de school georganiseerde bijeenkomsten, alcoholhoudende drank, mee te nemen, aan te schaffen, bij zich te dragen of te gebruiken. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken, te bepalen door ( en onder verantwoordelijkheid van) de leiding op dat moment. Indien een student zich niet aan deze schoolregel houdt, kan hij met onmiddellijke ingang van de opleiding Landstede Sport & Bewegen verwijderd worden. 
  6. Tijdens alle door en namens de school georganiseerde activiteiten is het in bezit hebben, het verhandelen, het gebruik en het onder invloed zijn van drugs verboden.
  7. Eten en drinken is alleen toegestaan in de kantine en buiten. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
  8. Tijdens onderwijsactiviteiten mag niet (mobiel) worden getelefoneerd.
  9. Fietsen en bromfietsen moeten in de aangewezen bergplaatsen worden gestald.
  10. De schooldag kan starten met een bezinningsmoment. De inbreng van iedere student wordt op prijs gesteld.
  11. De praktijkzalen mogen uitsluitend met zaalschoenen (verdient de voorkeur) of zonder schoeisel betreden worden.
  12. Sportkleding tijdens praktijklessen is verplicht.
  13. Al of niet deelnemen aan de praktijk/sport lessen i.v.m. blessures e.d. gebeurt na overleg met de desbetreffende docent. Kun je niet meedoen aan de praktijklessen les-leiding dan draag je wel sportkleding.
  14. (Herhaaldelijk) wangedrag kan door de schoolleiding / directeur Sport & Bewegen gestraft worden met gedeeltelijke of gehele verwijdering uit de lessen/school. Van feiten die wettelijk verboden zijn, zal in principe aangifte worden gedaan bij de politie.
  15. Aan het gebouw of materialen van de school aangerichte schade wordt op de student of ouder(s) /verzorger(s) verhaald.
  16. Pesten mag niet. Iedereen moet zich veilig en op z’n gemak kunnen voelen binnen de opleiding. Wanneer je gepest wordt, kun je steun zoeken bij vrienden of vriendinnen. Helpt dat niet? Praat er dan over met je coach of een vertrouwenspersoon. Wie melding maakt van pesterijen hoeft zich geen klikspaan te voelen.
  17. Ongewenste intimiteiten: Je hoeft nooit akkoord te gaan met opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele aard. Niemand mag jou tegen je zin zo benaderen. Praat over ongewenste intimiteiten met de vertrouwenspersoon op school of met een ander in wie je vertrouwen stelt.
  18. Discriminatie: Je mag een ander niet belachelijk maken, dreigen met geweld per internet en mobiel, uitschelden of achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
  19. Wapens: Als wapens bij je worden ontdekt, worden ze in beslag genomen en afgegeven aan de politie. 
  20. Handel: Wie wordt betrapt op handel in illegale spullen riskeert aangifte bij de politie.

  Schoolfeesten en klassenavonden

  Als aanvulling op de hierboven omschreven schoolregels voor de duidelijkheid het volgende: Schoolfeesten en klassenavonden die door of vanuit de opleiding Landstede Sport & Bewegen worden georganiseerd en/of begeleid vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de opleiding Landstede Sport & Bewegen.

  Echter: De docenten/organisatoren van schoolfeesten trachten waar mogelijk excessen en misdrijven te voorkomen, maar kunnen hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. De verantwoordelijkheid ligt in deze altijd bij de individuele student.

  Bij klassenavonden wordt in overleg met de betreffende coach bekeken hoe en waar de klassenavond ingevuld wordt. Ook hier geldt dat de coach tracht waar mogelijk excessen en misdrijven te voorkomen, maar kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. De verantwoordelijkheid ligt ook in deze altijd bij de individuele student.

  Voor schoolfeesten en klassenavonden geldt een collectieve verantwoordelijkheid voor materialen en veiligheid en een individuele verantwoordelijkheid voor excessen betreffende alcohol- en drugsgebruik, vernielingen en letsel. In het geval van excessen kan de betreffende student met onmiddellijke ingang van de opleiding Landstede Sport & Bewegen worden verwijderd.

 31. Examenplan Sport en Bewegen (Coördinator sportinstructie, training en coaching) (25414) (XPLAN20.329)
  Examenplan keuzedelen Sport en Bewegen (Coördinator sportinstructie, training en coaching) (25414) (XKZD.69)
  Examenplan Sport en Bewegen (Sport- en bewegingsleider) (25415) (XPLAN20.346)
  Examenplan keuzedelen Sport en Bewegen (Sport- en bewegingsleider) (25415) (XKZD.73)
  Examenplan Sport en Bewegen (Coördinator buurt, onderwijs en sport) (25411) (XPLAN20.332)
  Examenplan keuzedelen Sport en Bewegen (Coördinator buurt, onderwijs en sport) (25411) (XKZD.72)
  Examenplan Sport en Bewegen (23163) (XPLAN20.342)
  Examenplan keuzedelen Sport en Bewegen (23163) (XKZD.83)
  Examenplan Sport en Bewegen (Coördinator sport, bewegen en gezondheid) (25413) (XPLAN20.330)
  Examenplan keuzedelen Sport en Bewegen (Coördinator sport, bewegen en gezondheid) (25413) (XKZD.70)
  Examenplan Sport en Bewegen (Coördinator sport- en bewegingsagogie) (25412) (XPLAN20.331)
  Examenplan keuzedelen Sport en Bewegen (Coördinator sport- en bewegingsagogie) (25412) (XKZD.71)
 32. Sport en Bewegen (Sport- en bewegingsleider) (25415) Harderwijk, Sypel 2 BOL 2022-2023
  Sport en Bewegen (Coördinator buurt, onderwijs en sport) (25411) Harderwijk, Sypel 2 BOL 2022-2023
  Sport en Bewegen (Coördinator sport- en bewegingsagogie) (25412) Harderwijk, Sypel 2 BOL 2022-2023
  Sport en Bewegen (Coördinator sport, bewegen en gezondheid) (25413) Harderwijk, Sypel 2 BOL 2022-2023
  Sport en Bewegen (Coördinator sportinstructie, training en coaching) (25414) Harderwijk, Sypel 2 BOL 2022-2023