Landstede - Opleidingen

Maatschappelijke Zorg (23312) BBL 2022-2023 Harderwijk, Westeinde 33

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het landschap Gezond & Wel.
  Vind jij het leuk om met mensen te werken, jong, oud, gezond of met lichamelijke en/of geestelijke problemen? Dan vind je vast en zeker een opleiding in het Landschap Gezond & Wel. Hier vind je veel verschillende opleidingen waarmee jij je kunt voorbereiden op de werkplek en doelgroep die jou het meeste aanspreken.

 2. Het Landschap

  Van medische zorg...
  In het Landschap Gezond & Wel zijn twee hoofdrichtingen: gezondheidszorg en welzijn. Bij gezondheidszorg draait het vooral om zorg op het lichamelijke vlak, bijvoorbeeld omdat mensen herstellen van een operatie, gewond of net bevallen zijn. Je mag sommige medische handelingen verrichten die je met een ander diploma niet mag uitvoeren, zoals het geven van medicatie en injecties.
   

  …tot sociaal maatschappelijke ondersteuning
  Bij welzijn draait het ook om zorg, maar die is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het huishouden, zelfstandig wonen, het invullen van de dag of het regelen van allerlei zaken. Soms hebben ze psychische of sociale problemen, maar het kan ook zijn dat ze jong of slecht ter been zijn.
   

  Waar kun je werken?
  Met de opleidingen uit dit Landschap kun je veel kanten op. Afhankelijk van je diploma kun je werken in bijvoorbeeld een ziekenhuis, een sociaal wijkteam, verpleeghuis, bij mensen thuis, in een woongroep, een organisatie voor verslavingszorg of psychiatrie of bij een algemene organisatie voor sociaal werk. Als je wilt, kun je je bij ons specialiseren in specifieke doelgroepen, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, cliënten met gedragsproblemen of ouderen.


  Is dit jouw Landschap?
  Wil je een van de opleidingen in dit boeiende Landschap volgen? Dat kan als jij geïnteresseerd bent in mensen met sociale en/of medische problemen. Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen. Belangrijk is ook dat je gemakkelijk contact legt, helder communiceert en goed bent in samenwerken. Verder zijn flexibiliteit en stressbestendigheid een echte must in dit vakgebied.
   

  Landschap
  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Gezond & Wel is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Skillslab
  Op school heb je de beschikking over een skillslab. Dit is een praktijklokaal met bedden, oefenpoppen en allerlei materialen waarmee je de basiszorg en verpleegtechnische handelingen in de praktijk brengt. Soms spelen anderen de rol van zorgvrager en wordt er een praktijksituatie in scène gezet, zodat je goed voorbereid wordt op jouw toekomstige beroep.
   

  Leren in de praktijk
  Om de theorie goed aan te laten sluiten op de praktijk werken we nauw samen met diverse organisaties en hebben we nauwe contacten met het werkveld. Dit biedt uitdagende stageplaatsen voor jou. In overleg met jou zorgen we voor passende stageplaatsen.
   

  Innovatief onderwijs
  De zorg is constant in beweging: toenemende vergrijzing, bezuinigingen, zorgtechnologische ontwikkelingen en verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Landstede MBO speelt hierop in door kruisverbanden te leggen tussen opleidingen, te participeren in projecten en door met externe partijen aan innovaties te werken. Bijvoorbeeld binnen de Care Academy, in het Zorgtrainingscentrum en het Health Innovation Park (HIP). In het HIP werken zorgaanbieders, ondernemers, zorgverzekeraars en kennisinstellingen in de regio Zwolle samen aan zorginnovaties, die de kwaliteit van de zorg verbeteren en de zorgkosten verlagen.
   

  Care Academy en Zorgtrainingscentrum
  Wat is de echte zorgvraag van de cliënt? Welke mogelijkheden zie jij om de zorgvraag proactief op te lossen? Hoe bied je deze zorg op een respectvolle manier? Dat leer je het beste in de praktijk. In de Care Academy (regio Noord-Veluwe) en het Zorgtrainingscentrum (regio Zwolle) leer en werk je vanuit de praktijk. Er wordt een beroep gedaan op je persoonlijk leiderschap, creativiteit, ondernemend en invoelend vermogen.
   

  Sallandse Praktijkleerroute
  Twaalf zorgorganisaties in Salland en Landstede MBO leiden samen studenten op tot toekomstgerichte zorgmedewerkers. Vanaf dag 1 doe je ervaring op bij de zorgorganisaties. Je werkt samen met collega's, je docent en persoonlijke begeleider. Wat je leert in de praktijk bespreek je wekelijks in het Leerhuis met je docent en medestudenten. Dé ideale mix van leren en werken! Je bepaalt zelf je tempo en hoe je leert. Als zorg- en welzijnsmedewerker weet je goed in te spelen op de vragen van je cliënten en de zorg van de toekomst.
   

  Leren in Lelystad
  Op onze locatie in Lelystad krijg je de gelegenheid om je breed te oriënteren. Zo krijg je input vanuit de opleidingen binnen de Landschappen Onderwijs & Opvoeding en Gezond & Wel. Voor de uitwerking van het onderwijsprogramma geldt: algemeen waar het kan, gericht waar het moet en je leert met en van elkaar. Ons doel is dat je aan het eind van het eerste schooljaar overtuigd bent dat je op het juiste niveau en op de juiste opleiding zit.
   

  Derde leerweg
  Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg. De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de student de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Veelal wordt deze opleiding gevolgd door volwassenen. Ook het Landschap Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op via: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

 4. Welkom

  Welkom

  Welkom bij de opleiding Maatschappelijke Zorg in Harderwijk!

  In deze opleidingsgids krijg je meer gedetailleerde informatie over jouw opleiding op de locatie waar jij deze gaat volgen. In de landschapsgids in de OER heb je al kunnen lezen waar we voor opleiden, in deze opleidingsgids gaan we kijken naar de specifieke informatie voor jouw opleiding. Deze informatie kan je ook delen met je werkbegeleider, zodat die ook weet wat er van je verwacht wordt in deze opleiding. 

  De opleiding Maatschappelijke Zorg (MZ) is een diverse opleiding met veel mogelijkheden. Binnen de opleiding Maatschappelijke Zorg (niveau 3 en 4) zijn er namelijk zes verschillende mogelijkheden voor uitstroom. Voor niveau 3 zijn er twee uitstroomprofielen, voor niveau 4 zijn het er vier uitstroomprofielen. Met je werkplek stem je af welk uitstroomprofiel past bij je werkplek en bij je kwaliteiten. Per 1 augustus 2022 zijn er door het nieuwe Kwalificatiedossier (KD) twee uitstroomrichtingen: niveau 3 - begeleider maatschappelijke zorg en niveau 4 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg.

  De opleiding bestaat voor een groot deel uit een brede basis. In deze basis komen alle basiskennis en -vaardigheden aan bod die nodig zijn om binnen alle doelgroepen van Maatschappelijke Zorg te werken. 

  De volgende uitstroomprofielen kun je kiezen bij de opleiding Maatschappelijke Zorg:

  Niveau 3: 

  Begeleider gehandicaptenzorg (25475)

  Begeleider specifieke doelgroepen (25476)

  Niveau 4:             

  Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (25477)

  Persoonlijk specifieke doelgroepen (25474)

  Thuisbegeleider (25479)

  Agogisch medewerker GGZ (25478)

  Per 1 augustus 2022:

  Begeleider maatschappelijke zorg  (25780)

  Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (25779)

  Wij wensen je namens ons team een plezierige en succesvolle opleiding toe.

  Directie: Miluska Broekhuis

  Teamleider a.i: Robbert Boonk

 5. Visie op de opleiding

   Waarde(n)vol leren leven 

  ‘Waarde(n)vol leren leven’, dat is de missie van de Landstede Groep. Liefde voor leren zit in ons DNA. Voor ons is dat meer dan leren voor een diploma of een vak. We helpen mensen graag bij het (h)erkennen van hun eigen talent en de ontwikkeling daarvan. 

  Zodat ze stevig in hun schoenen staan en een bijdrage kunnen leveren aan de wereld om ons heen. We willen elke dag beter worden.
  Dat doen we altijd samen met onze leerlingen en studenten, met ouders, met collega’s en met de regio waarin we verankerd zijn. Dankzij de unieke samenstelling van onze scholengroep, kunnen we de kansen bieden van persoonlijk onderwijs. 

  Waarden 

  Wij geloven dat de wereld beter en mooier wordt als mensen hun talenten ontwikkelen én anderen helpen dat ook te doen. Vanuit een christelijke oorsprong laten wij ons inspireren door vijf waarden. 

  We willen ontwikkelen 

  Liefde voor leren zit in ons DNA. Wij (her)kennen onze talenten en die van al onze leerlingen, studenten en cursisten. Daardoor kunnen we hen op maat begeleiden. We willen ook zelf elke dag beter worden. Want of we nu jong of oud zijn: we gaan voor een leven lang ontwikkelen. 

  We zoeken de ontmoeting 

  Ontmoeten vraagt om oprechte wederzijdse interesse en het serieus nemen van elkaar. Dat is het uitgangspunt bij alles wat we doen. Alleen zo kunnen we ons werkelijk verbinden met elkaar, onze leerlingen, studenten, cursisten en onze omgeving. 

  We werken aan brede persoonsvorming 

  We hebben aandacht voor wat het leven zinvol maakt. We helpen elkaar, onze leerlingen, studenten en cursisten om na te denken over wat ons beweegt, om zelfbewust te zijn en om eigen keuzen voor het leven te maken. Zinnige vorming noemen we dat. 

  We omarmen diversiteit op onze scholen en in de samenleving. En we stimuleren leerlingen, studenten en cursisten om respectvol en reflectief te zijn. 

  We verleggen grenzen 

  We zijn nieuwsgierig naar veranderingen en kijken met lef naar wat er op ons afkomt. We hebben een hoopvol toekomstbeeld. We willen creëren en we maken ruimte voor ontwikkeling, zo verleggen we grenzen. 

  We zijn betrokken 

  Betrokken zijn is voor ons niet alleen iets dat je voelt, maar vooral iets dat je dóét. Goed zorgen voor jezelf, de mensen om je heen, en de aarde waarop je leeft. En elkaar daarop aanspreken. 

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Binnen Landstede gaan we uit van jouw talent. Wij geloven dat iedereen talenten heeft en we sluiten daarom graag aan bij de talenten die jij al hebt ontwikkeld en de kwaliteiten die jij hebt. Het uitgangspunt van Talentvol Ontwikkelen is dat studenten verschillend zijn en zich dus ook verschillend ontwikkelen: qua stijl, qua tempo en tot verschillende niveaus. Vanuit dat perspectief kiest Landstede voor maatwerk. We helpen de student meer eigenaar en regisseur te worden van het eigen leerproces. Dat zie je terug in de leermeter en jouw individuele leerplan (ILP). Je coach vertelt je daar graag meer over!

  Bij de CAV/GVE ben je als student zelfs regisseur over je eigen lesprogramma. Jouw leervragen uit de beroepspraktijk vormen samen met de talenten die je al hebt ontwikkeld de basis voor jouw lesprogramma. Dus vertel ons maar, wat wil jij leren?

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Binnen de opleiding Maatschappelijke Zorg zul je zowel individueel, maar ook veel in groepen werken. Door te werken in groepen leer je samen te werken. Leren met en van elkaar is belangrijk, op school, maar ook in de beroepspraktijk. Alleen ga je soms sneller, maar samen kom je verder! Daarom dagen we je uit om ook op school samen te werken om samen kennis te creëren en vaardigheden te oefenen. Zo helpen we elkaar om de kwaliteit van de zorg te verhogen!

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  Regulier BBL - Je ontvangt in de eerste periode van je opleiding een aanbevolen route van je opleiding. Op het witte bord in de gang hangt een overzicht van de lessen die je in elke periode krijgt aangeboden, zodat je weet wat je in elke periode kunt verwachten en welke vakken je per leerjaar te wachten staan. Zo is het al vroeg duidelijk en overzichtelijk hoe jouw opleiding eruit ziet.

  CAV/GVE - De jaarplanner en de dagindeling zijn vantevoren bekend, de onderwerpen niet. Die bepaal jij! Waar loop je op je werkplek tegenaan? Wat zou je op dit moment nodig hebben aan kennis en vaardigheden? In overleg met je coach en werkbegeleider stel je elke periode je leerdoelen vast. Hoe ga jij je doelen behalen? Met behulp van de trajectlijnen en de LWP-kaarten kun je bepalen wat jouw route wordt.

 9. Startprogramma

  Regulier BBL - Je begint je opleiding met een introductiedag. Hierin zal het kennismaken met elkaar, de opleiding en de school centraal staan. Meer informatie hierover ontvang je in de uitnodigingsbrief voor de eerste schooldag. Elke lesdag bestaat voor een deel uit coaching. Je coach zal je de eerste weken wegwijs maken in de school en de digitale systemen en laten kennismaken met elkaar. 

  CAV/GVE - De eerste weken volg je de workshop 'Leren en werken in de CAV/GVE' zodat je voorbereid bent op het zelf vormgeven van je opleiding. Daarbij is het erg belangrijk dat je overzicht hebt en weet waar je naar toe werkt. Ook uitleg over onze digitale systemen hoort daarbij.

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  Regulier BBL - In het begin van je opleiding ontvang je van je coach de aanbevolen route van je opleiding. Daarin staat voor de komende studieduur hoe je opleiding eruitziet. Ook je rooster ontvang je van je coach. Het is mogelijk om af te wijken van de aanbevolen route, wanneer blijkt dat dat beter bij jou past. Hiervoor ga je altijd in overleg met je coach. Samen bekijk je welke route het meest geschikt is voor jou!

  CAV/GVE - Wat je op dit moment nodig hebt aan kennis en vaardigheden in de praktijk bepaalt waar je mee aan de slag gaat. In overleg met je coach en werkbegeleider stel je elke periode je leerdoelen vast. Aan de hand van je leerdoelen maak je keuzes in je opleiding en stippel je je route uit.

 11. Herontwerptool

  In de herontwerptool kun je zien hoeveel uur les en beroepspraktijkvorming je elk schooljaar ingepland hebt staan. De opleiding houdt zich hierbij aan de wettelijke urennormen.

  Je coach geeft je hierover verder uitleg.

 12. Vakanties

  Over de vakanties krijg je van je coach uitleg via de jaarplanner van je opleiding. Deze komt voor een groot deel overeen met de landelijk vastgestelde vakanties voor de regio midden.

 13. Digitale leeromgeving

  In e-TO vind je alle lesmaterialen van je opleiding. In de eerste weken krijg je uitleg hoe te werken met eTO. Naast eTO heb je tijdens je opleiding toegang tot Office 365. Hier kun je al je materialen opslaan en gebruik maken van allerlei programma’s. Ook dit zal in de eerste weken van je opleiding uitgelegd worden door je coach.

  Daarnaast werk je met OneDrive voor het aanmaken van jouw portfolio, waarin je je ontwikkelde (werk)stukken opslaat. 

 14. Trajectlijn

  In de trajectlijnen worden de kerntaken en werkprocessen beschreven waar je aan moet voldoen volgens het kwalificatiedossier van je opleiding. Deze vind je in eTO. De trajectlijnen zijn opgebouwd uit drie fasen: starter, gevorderd en beroepsbekwaam.

  Het kan zijn dat je bij verschillende werkprocessen in verschillende fasen zit. Met je coach vraag je een leermetergesprek aan om te kijken waar je staat in je ontwikkeling.

 15. LWP

  Tijdens de opleiding werk je aan leerwerkprestaties (LWP's). Dit zijn grote, levensechte opdrachten waarin je laat zien welke kennis en vaardigheden jij hebt op het gebied van het thema waaraan je werkt. Middels deze LWP's leer je vaardigheden, een goede beroepshouding en doe je kennis op. Deze leerwerkprestaties zijn voorbereidingen op je examens op school of op je BPV. 

  Je kunt in een LWP lezen aan welke kerntaken en werkprocessen je werkt. Zelf stel je leerdoelen op bij de opdracht. Waar wil jij je in ontwikkelen? Hoe ga je dat doen? Daarna start je met de opdrachten. 

  Voorbeelden van LWP’s kunnen zijn: Het organiseren van een activiteit op je BPV, je verdiepen in ziektebeelden van cliënten of het schrijven van een begeleidingsplan voor cliënten. 

 16. TWIXX/lesactiviteiten

  Een LWP kan ondersteund worden door diverse TWIXX-en. Een TWIXX kan zijn een training, workshop, instructie, opdracht en andere vormen van les. Je kunt een TWIXX volgen in een klaslokaal, collegezaal, in het skillslokaal of door middel van een opdracht buiten school of een excursie. Een TWIXX of een LWP kan dus zowel binnenschools als buitenschools plaats vinden. Voorbeelden van TWIXX-en kunnen zijn: Een rollenspel met een simulant, een PowerPoint over een onderwerp, werken aan opdrachten, het volgen van e-learning of een presentatie maken en geven.

 17. Individueel leerplan (ILP)

  Reguliere BBL - Elke student heeft binnen onze opleiding een Individueel Leer Plan. Bij veel studenten staat hier het leerplan in volgens de aanbevolen route. Mocht je, in overleg met je coach, afwijken van de aanbevolen route, dan ga je een eigen individueel leerplan (ILP) krijgen. Hierdoor kun je dus naar eigen behoefte en in eigen tempo de opleiding volgen en afronden. Dit kan zowel betekenen dat je ervoor kiest om je opleiding sneller af te ronden, maar het kan ook zijn dat je ervoor kiest om wat langer over je opleiding te doen. Ook kun je samen kijken of het passend is om meer of minder vakken te volgen. Je coach kan ervoor zorgen dat je de juiste opdrachten in je ILP krijgt en dat dit op de juiste manier wordt verwerkt in je dossier.

  CAV/GVE - Bij de CAV/GVE heeft iedere student een individueel leerplan. Dat betekent dat iedereen een ander pakket aan opdrachten heeft waar hij/zij mee bezig is. In de middag heb je werkplaatstijd, waarin je kunt werken aan deze opdrachten. Het is de bedoeling dat je studiegenoten zoekt die aan dezelfde onderwerpen werken, zodat je je samen kunt ontwikkelen bij het werken aan je opdrachten. Ook is er een docent aanwezig die het proces begeleidt en aan wie je vragen kunt stellen. Met behulp van de leermeter zie je waar je staat en welke werkprocessen nog extra aandacht nodig hebben. Met je coach en werkbegeleider stel je elke periode je leervragen vast. 

 18. Feedback tijdens de LWP

  Tijdens het werken aan de LWP’s en TWIXXen krijg je feedback van je docent. Het is de bedoeling dat je deze feedback toepast op je opdracht, maar ook dat je de feedback bijhoudt. Via eTO vul je deze feedback in, maar kun je ook meer feedback vragen, zodat je weet of je op de juiste manier bezig bent. Het proces is dus belangrijk, net als het uiteindelijke product (je verslag, opdrachten, presentatie of activiteit).

  Tijdens de lessen zal hierover uitleg gegeven worden door je docent. 

 19. Coach

  Om je te begeleiden in je leer- en loopbaan krijg je tijdens je opleiding een coach toegewezen. De coach speelt een belangrijke en centrale rol in de tijd die je op school doorbrengt, maar ook gedurende je BPV. Je bespreekt je leerproces met je coach en je kunt ook persoonlijke dingen bespreken. De coach is ook degene die je kan verwijzen naar het studie advies en begeleidingcentrum (SAB) voor extra ondersteuning.

  Elke periode vindt een studentenbespreking plaats. Hieruit volgt een advies met betrekking tot je te volgen leerloopbaan. In de beginfase van de opleiding krijg je hier verdere uitleg over. Aan het eind van het eerste leerjaar krijg je een bindend studieadvies. In dit advies wordt naast je studieresultaten ook gekeken naar je beroepshouding.

  Reguliere BBL - In het begin van je opleiding zal je coach je meer sturend begeleiden, maar aan het eind ben je zo zelfstandig dat je op vraagsturing begeleid wordt. Naast individuele coaching zullen er ook groepscoachings momenten zijn waarin het groepsproces centraal staat. 

  Tijdens de lessen krijg je begeleiding van een docent en in de BPV (=stage) is er de BPV-begeleider die jou begeleidt. Je coach is altijd het eerste aanspreekpunt voor jou en je BPV-begeleider. 

  CAV/GVE - Ook bij de coachlessen wordt vraaggestuurd gewerkt. Elke coachles is iemand uit de coachgroep voorzitter en een ander notulist. Zo zijn jullie, als coachgroep, zelf verantwoordelijk voor je leerproces en de punten die besproken worden. De coach brengt ook onderwerpen in en begeleidt het proces. Daarnaast coacht je coach je ook individueel. Geef wel aan wat je nodig hebt van je coach, zodat daar tijd voor kan worden ingepland.

 20. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Reguliere BBL - Je hebt twee keer per jaar een leermetergesprek met je coach. Hierin laat je in eTO zien aan je coach waar je staat in je opleiding en waar je mee aan het werk bent en gaat. Dit doe je a.d.h.v. de leermeter, je POP/PAP en je portfolio. Je coach vertelt je hier tijdens de opleiding meer over.

  CAV/GVE - Vier keer per jaar heb je een leerplangesprek met je werkbegeleider en je coach. De ene keer vindt dit op de opleiding plaats, de andere keer op je werkplek. Daarnaast kun je, wanneer je je voortgang in kaart wil brengen, een leermetergesprek plannen met je coach. Het is de bedoeling dat je dat ongeveer twee keer per jaar doet. 

 21. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Je coach is altijd het eerste aanspreekpunt wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn. Mocht het nodig zijn, dan kan ook met de teamleider contact worden opgenomen.

 22. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  Een beroepsopleiding volgen is geen vrijblijvende zaak. Wij gaan ervan uit dat jij gemotiveerd aan de opleiding begint, dat jij er bent en een actieve bijdrage levert.

  Het overzicht van je presentie zal aan de orde komen in coach- en leermetergesprekken. (Bij de CAV/GVE ook in leerplangesprekken)

  Jij maakt als student deel uit van een klas. Een klas is wat ons betreft ook een 'team'. Je kunt je medestudenten dus zien als ‘collega’s’. De andere studenten zijn afhankelijk van jouw inbreng en kunnen eigenlijk niet zonder je. Dit geldt ook andersom: jij kunt niet zonder de anderen.

  In de algemene informatiegids heb je al kunnen lezen wat hier onder verstaan wordt, wat de wettelijke regels zijn en wat het Landstede beleid is. 

  Je coach geef je alle informatie met betrekking tot de regels t.a.v. aanwezigheid, verzuim, ziekmelden en afmelden en verlof aanvragen.

 23. Korte beschrijving van de examinering

  Examineren

  De basis voor het onderwijs en de examinering is het kwalificatiedossier, de kwalificatie-eisen Loopbaan & Burgerschap in het mbo en de generieke eisen voor taal en rekenen. Je hebt praktijkexamens, instellingsexamens en centrale examens.

  De examens die je moet behalen om een diploma te ontvangen zijn vastgelegd in het examenplan.

  Op het moment dat je het uitstroomprofiel van jouw opleiding hebt gekozen, kun je het examenplan in je kluis in e-TO zien.

 24. Werkwijze en procedure

  Op de informatiepagina MZ vind je onder de tegel Examinering informatie over de examinering Maatschappelijke Zorg. Lees de informatie zorgvuldig door voordat je begint met examinering. Op de informatiepagina MZ vind je hier ook de benodigde formulieren die horen bij het examenproces. De link naar de informatiepagina MZ ontvang je bij de start van je opleiding via de studentenadministratie.

  In het examenreglement lees je meer informatie over je rechten en plichten rondom examinering, o.a.:

  ·         vrijstellingen

  ·         aangepaste examinering bij functiebeperking

  ·         aantal examengelegenheden en finale gelegenheid

  ·         verzuim bij examens

  ·         onregelmatigheden en fraude

  ·         uitslag van resultaat

  ·         inzage- en bespreekrecht

  ·         diplomering

  ·         bezwaar & beroep

  Je vindt het examenreglement in de Algemene studiegids van Landstede onder het tabblad Examinering.

  Praktijkexamens:

  Een groot deel van de examens leg je af in de beroepspraktijk. Je wordt daarbij beoordeeld door een beoordelaar uit de praktijk. Voorafgaand aan de examinering ontvang je een map (Prove2Move) met daarin de examenopdrachten. In deze map staat beschreven hoe je de examenopdrachten moet uitvoeren. Ook krijg je voorlichting over het voorbereiden, uitvoeren van praktijkexamens en het inleveren van de uitgevoerde examens.

  Als je een examenmap hebt en je verlaat voortijdig de opleiding, dan lever je je examenmap in bij de administratie van het team.

  Instellingsexamens en centrale examens (CE):

  De examens voor Nederlands en Engels bestaan uit verschillende onderdelen. Nederlands en Engels schrijven, spreken en gesprekken voeren zijn instellingsexamens. Rekenen, Nederlands en Engels lezen en luisteren zijn centrale oftewel landelijke examens.

  De coach en vakdocenten informeren jou over de niveaus en de afname van de genoemde examens. Als je gaat beginnen aan de centrale examens ontvang je de examenkrant waarin je belangrijke informatie vindt. Bewaar deze goed en lees deze aandachtig door.

  De (digitale) inschrijving van deze examens verloopt via Supersaas.

  Afwezigheid bij instellingsexamens en centrale examens

  Bij afwezigheid van bovenstaande examens meld je je voorafgaand aan het examen bij het examenbureau af. Wanneer dit niet is gebeurd en je kunt aantonen dat er sprake was van overmacht waardoor je het examen niet kon bijwonen of afmaken, kun je via het examenbureau bij de examencommissie een verzoek voor behoud van gelegenheid indienen. In dit verzoek leg je de reden van afwezigheid uit en lever je bewijsmateriaal aan. Als de examencommissie jouw verzoek goedkeurt, mag je het examen opnieuw maken.

  Gebruik maken van de tweede examengelegenheid

  Je hebt recht op twee gelegenheden voor ieder examenmoment. Deze tweede gelegenheid wordt op een redelijke termijn opnieuw aangeboden. Een reden tot tweede gelegenheid kan zijn dat je de eerste gelegenheid absent was of dat je een hoger examenresultaat wilt behalen.

  Voor de tweede gelegenheid van een praktijkexamen vraag je bij je coach een nieuw beoordelingsformulier aan. Het beoordelingsformulier van een praktijkexamen in de tweede gelegenheid is voorzien van het stempel ‘Herkansing’.

  Voor de tweede gelegenheid van een instellingsexamen en/of centraal examen verloopt de (digitale) inschrijving via Supersaas.

  Je kunt aan het einde van de opleiding eenmalig een finale gelegenheid aanvragen bij de examencommissie als je één examen nog niet hebt behaald en alle andere examens die meetellen in de zak-/slaagregeling van de opleiding met een voldoende zijn afgesloten. Wanneer je geen examengelegenheden meer hebt binnen de opleiding en je hebt toch nog een onvoldoende resultaat, waardoor je niet slaagt, kun je de onvoldoende examens als examendeelnemer nog een keer doen. Hieraan zijn kosten verbonden. Met informatie hierover kun je opvragen bij de studentenadministratie.

  Het examenbureau

  Per locatie is er een examenbureau. Het examenbureau is verantwoordelijk voor het plannen, de afname en de verwerking van de centrale examens Nederlands, Engels en rekenen. Ook verwerken zij de aanvragen voor de examencommissie.

  Contactgegevens examenbureau Harderwijk: examenbureauharderwijk@landstede.nl

 25. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  Wanneer je een BBL-opleiding volgt is het de bedoeling dat je een BBL-contract voor minimaal 16 werkuren per week hebt bij een erkende zorgorganisatie voor het uitstroomprofiel waarvoor je bent ingeschreven. 

  Meer informatie over je individuele leerdoelen, de begeleiding en beoordeling van de BPV vind je in de BPV-gids. Deze krijg je van je coach. 

 26. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Tijdens de BPV word je zowel vanuit school als vanuit de zorginstelling begeleid. Op school zal je coach je begeleiden en in de praktijk zul je een werkbegeleider hebben die je begeleidt. Daarnaast heb je een beoordelaar nodig voor je examens in de praktijk en heb je soms te maken met een praktijkopleider. Het contact tussen je BPV en school vinden wij erg belangrijk. Er zullen daarom wederzijdse bezoeken plaatsvinden. Daarnaast kan er contact plaatsvinden via de mail en/of de telefoon.

  De BPV mag je nooit zonder contact met school beëindigen. Wanneer er problemen zijn, leg je contact met je coach. Hij/zij zal samen met jou kijken wat er nodig is en welke acties ondernomen kunnen worden. Wanneer je de BPV zonder overleg beëindigt wordt er gekeken of en hoe je je opleiding kan vervolgen. 

  Een BPV sluit je af met een beoordelingsgesprek. Onderwerpen van beoordeling zijn: beroepshouding, BPV-beoordelingen en de BPV-uren. Om de BPV goed te kunnen afronden moet je voldoen aan de gestelde eisen. Deze zijn vooraf kenbaar gemaakt middels een BPVO (BeroepsPraktijkVorming Overeenkomst). Daarnaast word je beoordeeld door middel van de BPV- beoordelingen. 

 27. Organisatie van de BPV

  Omdat je een BBL-opleiding volgt heb je zelf een werkplek gevonden waar je een BBL-contract van minimaal 16 uur hebt. 

  Ook heb je een werkbegeleider en een beoordelaar op je werkplek die jou ondersteunen in je opleiding.

 28. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Wanneer je een gediagnostiseerde functiebeperking hebt, zoals dyslexie of dyscalculie, kom je in aanmerking voor een aanpassing in eisen rondom toetsen en examineren. In overleg met je coach word je dan doorverwezen naar het expertisecentrum Student Advies & Begeleiding (SAB). Ze bekijken samen met jou of je hiervoor in aanmerking komt en welke aanpassing voor jou nodig is. SAB vraagt namens jou de examenfaciliteiten aan bij de examencommissie. Meer informatie hierover vind je in het examenreglement.

  Het kan ook zijn dat jij vanwege persoonlijke problematiek of studieproblemen of om een andere reden extra ondersteuning nodig hebt. Dat kan zijn op het gebied van taal/rekenen, je beroepskeuze of studieloopbaanbegeleiding. Jouw coach kan je dan ook doorverwijzen naar het SAB. Bij SAB werken orthopedagogen, psychologen en loopbaandeskundigen in de rol van studentadviseur. Zij kunnen, als dat nodig is en in overleg met jou, ook contact kunnen opnemen met experts van buiten de school. Wat er nodig is is afhankelijk van je vraag. Je spreekt samen met je coach en een studentadviseur af van welke extra ondersteuning je gebruik maakt en in welke periode dat gaat gebeuren.

  Voor hulp bij studievaardigheden kun je terecht bij het studiecentrum. Je kunt jezelf hiervoor aanmelden via een tegel op het studentendashboard op Landstede.net. Daar vind je ook meer uitleg over het studiecentrum.

 29. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  Voor studenten zijn er bij Landstede Harderwijk diverse locaties waar mensen aanwezig zijn die je kunnen helpen bij algemene vragen. Samen vormen zij het Studieinformatiepunt. Voorbeelden daarvan zijn het SAB, de receptie, het examenbureau en de administratie. Bij MZ Harderwijk wordt het grootste deel van de administratie, zoals onderwijsovereenkomsten en BPV-overeenkomsten, maar ook informatiebrieven en schoolkostenoverzichten verzorgd door Roelie van 't Hul. Bij haar kun je terecht wanneer je hier vragen over hebt.

 30. Vertrouwenspersoon

  Wanneer er op school dingen gebeuren waar je je niet prettig bij voelt, in contact met medestudenten, docenten of medewerkers, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Zij kunnen je helpen bij dergelijke problemen, zodat we ons op school allemaal veilig en prettig kunnen voelen. 

  Op school hangen posters met de namen en contactgegevens van de vertouwenspersonen. Ook kun je aan je coach of een docent vragen wie de vertrouwenspersonen zijn. 

 31. Specifieke afspraken en regels

  Ook op Landstede zijn er afspraken om het met elkaar leefbaar en gezellig te maken.

  1. Omgaan met elkaar:

  We spreken elkaar beleefd aan en laten de ander tot zijn/haar recht komen. Om de privacy van iedereen te kunnen waarborgen mag er tijdens de lessen niet gefotografeerd of gefilmd worden. Wanneer dit wel gewenst is, gebeurt dit onder toezicht van de docent. Het spreekt voor zich dat je zorgvuldig omgaat met elkaar via Facebook en andere multimedia. 

  2. Ziek/geoorloofd afwezig:

  Je kan jezelf ziek/afmelden via eduarte wanneer je afwezig bent. Daarnaast breng je altijd per mail je coach op de hoogte. 

  3. Eten en drinken op school:

  Eten en drinken doe je in de daarvoor aangewezen pauzes en uitsluitend op de lespleinen en in de kantines. Een flesje water is wel overal en altijd toegestaan.

  4. Gebruik laptop:

  Tijdens de lessen is het gebruik van een laptop toegestaan ten behoeve van het te volgen onderwijs. Je hebt dagelijks naast je boeken een opgeladen laptop, pen en papier bij je om de lessen te kunnen volgen.

  5. Telefoon:

  Tijdens de les wordt er geen gebruik gemaakt van telefoons, tenzij je deze voor de opdrachten nodig hebt. Het geluid van je telefoon staat uit, tenzij er bijzonderheden zijn. In dat geval overleg je met de lesgevende docent en je coach.

  6. Begin lessen:

  Op het tijdstip dat de les volgens het rooster begint ben je aanwezig in het lokaal. Ben je te laat dan wacht je tot de lesgevende docent je toestemming geeft om binnen te komen. 

  7. Uitval van lessen:

  Soms is er uitval van lessen. Hierdoor kan het zijn dat jouw reistijd langer is dan de lestijd. We verwachten dan toch dat je aanwezig bent. 

 32. Geen examenplan beschikbaar