Landstede - Opleidingen

Specialist voertuigen en mobiele werktuigen (23274) BOL 2022-2023 Raalte, Zwolsestraat 63a

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het Landschap Groen & Dier! Hier vind je alle ‘groene’ opleidingen van Landstede MBO: opleidingen die met landbouw, dieren en landbouwmachines te maken hebben. Van het werken op een agrarisch bedrijf, bij een manege, in de paardensport, op een kinderboerderij, bij een dierenarts tot het werken met landbouwmachines.

 2. Het Landschap

  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Groen & Dier is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

  Wij leiden studenten op in de wereld van ‘groen en dier’. Je wilt iets met de productie van landbouwproducten of machines, iets met gezelschapsdieren of juist iets met paarden of productiedieren. In het landschap Groen en Dier vind je de volgende studierichtingen:

  • Agro productie, handel en technologie
  • Dierverzorging
  • Paardensport- en houderij
  • Veehouderij
  • Voertuigen en mobiele werktuigen

 3. Leren in het Landschap

  Als student van een opleiding binnen het Landschap Groen & Dier bieden wij jou het volgende:

  • Je leert in een gemoedelijk Landschap.
  • Je volgt de algemene lessen met mede-studenten uit verschillende vakrichtingen op je eigen niveau.
  • Je volgt opleidingsgerichte lessen met je sectorgenoten.
  • Je krijgt les van vakbekwame docenten uit de praktijk.
  • Tijdens je studie ontmoet je veel gastdocenten, die presentaties houden over hun vakgebied.
  • Onze opleidingen zijn breed georiënteerd in de groene sector.
  • In het tweede leerjaar heb je de mogelijkheid om in het buitenland praktijkervaring op te doen.

  Samenwerking met bedrijfsleven
  Je leert veel in en van de praktijk, bijvoorbeeld bij:

  • Manege Zwolle.
  • Ivoor, Raalte.
  • Verschillende kinder- en speelboerderijen, zoals Dondertman Holten en de Flierefluiter Raalte.
  • Verschillende landbouwmechanisatiebedrijven, zoals Veldman in Mariënheem.
  • De school als leerbedrijf; samen met het bedrijfsleven is er 16 hectare grond in eigen beheer, zodat studenten zoveel mogelijk loonwerkzaamheden zelfstandig kunnen uitvoeren en plannen.
  • Melkvee, - varkens, en pluimveebedrijven in de regio Salland.
  • Dierenkliniek Hellendoorn-Nijverdal.

 4. Welkom

  Welkom

  Welkom bij de opleiding Specialist voertuigen en mobiele werktuigen binnen het Landschap Groen & Dier van Landstede. Deze opleiding betreft een niveau 4 opleiding met een opleidingsduur van 4 jaar.

  In deze opleidingsgids krijg je meer gedetailleerde informatie over jouw opleiding. Ook voor je ouders is deze informatie interessant, zodat zij weten voor welke studierichting jij gaat. 
  Wij hopen dat je een leerzame, maar vooral ook een leuke tijd tegemoet gaat. Wij wensen je veel succes met je opleiding bij Landstede.

  Namens Landstede docententeam Groen & Dier 

 5. Visie op de opleiding

  Landstede gaat voor waarde(n)vol leren, leven en werken. Dat betekent dat we aandacht hebben voor wie je bent als persoon, de manier waarop je het prettigste leert en welke begeleiding het beste bij je past. Je wordt opgeleid voor het werken met en voor mensen. Als dienstverlener verricht je praktische ondersteuning, waardoor je een toegevoegde waarde hebt binnen verschillende organisaties.

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Iedereen is anders, iedereen leert anders. Wij hebben oog voor de verschillen tussen de studenten en passen ons onderwijs zo veel mogelijk aan jouw mogelijkheden en behoeften aan. Dit doen we door aandacht voor talentontwikkeling, ontmoeting, respect, zingeving en verantwoordelijkheid.

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Tijdens de opleiding leer je zowel individueel als in groepen. Iedere student wordt geplaatst in een coachgroep en wordt begeleid door een persoonlijke coach.

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  De beroepsopleiding in het mbo is gebaseerd op een kwalificatie en één of meer keuzedelen.  Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij de toerusting voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding.

  Grafieken093.jpg

  Dit kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor één of meerdere mbo-beroepen en bestaat uit:

  1. Het basisdeel (B), dat gevormd wordt door:
   1. De beroepsspecifieke onderdelen: Dit betreft gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatie - dossier.
   2. De generieke onderdelen: De generieke onderdelen zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de onderdelen: Nederlandse taal; rekenen; loopbaan en burgerschap; en voor zover het niveau 4 betreft: Engels.
  2. Het profieldeel (P). Profielen bestaan uit kerntaken (K) en werkprocessen (W) waarop de kwalificaties in dit kwalificatiedossier van elkaar verschillen.

  Keuzedeel: 

  Tijdens jouw opleiding ga jij een keuze maken in de keuzedelen waarin jij je verder wilt ontwikkelen.

  Voor de opleiding niveau 2 moet je 480 uren aan keuzedelen volgen. Dit kunnen 2 keuzedelen van 240 uren zijn of 1 keuze deel van 480 uren. Voor de opleiding niveau 3 en niveau 4  geldt dat je 720 uren aan keuzedelen volgt.

  Welke keuzedelen jij wilt gaan volgen, ga je in overleg met je coach bepalen.

 9. Startprogramma

 10. Planning onderwijsprogramma

 11. Vakanties

  Aan het begin van elk schooljaar krijg je het jaarrooster. Daarop staan alle schoolvakanties en vrije dagen aangegeven.

 12. Digitale leeromgeving

  In je digitale leeromgeving wordt je ontwikkeling bijgehouden. Deze digitale leeromgeving noemen we e-TO. Deze afkorting staat voor ‘elektronisch Talentvol Ontwikkelen’. Je vindt daarin je persoonlijke studieplan, aantekeningen van coach- en begeleidingsgesprekken en je kunt er je digitale portfolio bijhouden.

  Elke student krijgt een e-mailadres van Landstede. Hiermee krijg je toegang tot Office365 en de online versies van bijvoorbeeld Word, PowerPoint, Excel, etc. Je bestanden kun je opslaan in de cloud, zodat je altijd en overal je belangrijke documenten bij de hand hebt en er niets verloren gaat als je laptop stuk gaat. Samenwerken met klasgenoten en communicatie met docenten wordt op deze manier erg gemakkelijk gemaakt.

  Tijdens de lessen krijg je uitleg hoe al deze toepassingen werken. Daarvoor is het belangrijk dat je zelf een goed werkende laptop tot je beschikking hebt.

 13. Trajectlijn

  Alle kennis en vaardigheden die je je eigen gaat maken zijn beschreven in trajectlijnen. Een trajectlijn geeft je inzicht in hoe ver je bent met je opleiding: ben je beginner, gevorderde of zelfs al beroepsbekwaam?

 14. LWP

  Leren doe je bij Landstede aan de hand van 'Leer-Werk Prestaties' (LWP's). De LWP is de kern van hoe we binnen Landstede leren, het is onze manier om competentiegericht onderwijs vorm te geven:  de LWP is een geïntegreerde opdracht en kent een ‘hele-taak benadering’.
  LWP’s zijn complexe leertaken waarbij de beroepscontext uitgangspunt is.

  Om het leren binnen deze LWP's te ondersteunen, organiseren we Theorielessen, Workshops, geven we Instructies en gebruiken we allerlei andere didactische werkvormen. Samengevat en afgekort noemen we al deze leeractiviteiten; TWIXX.

 15. TWIXX/lesactiviteiten

  Al je LWP’s en TWIXX vind je terug in je ILP, oftewel je Individueel Leer Plan in e-TO. Je ILP geeft een handig overzicht van alle LWP’s en TWIXX die ervoor zorgen dat je jezelf op je trajectlijn van beginner naar beroepsbekwaam ontwikkelt.

 16. Individueel leerplan (ILP)

 17. Feedback tijdens de LWP

 18. Coach

  De coach is het eerste aanspreekpunt voor studenten en ouder(s)/verzorger(s) als het gaat om de begeleiding van de student. De coach helpt de student bij het maken van plannen en keuzen voor die specifieke leerloopbaan (ILP-gesprek) en bij zijn leerontwikkeling (Leermetergesprek). Over deze zaken gaat de docent in de rol van coach geregeld met de student in gesprek. Door de dialoog met de student, geeft de coach de student stevigheid en houvast. Landstede streeft ernaar dat de student gedurende zijn hele opleiding dezelfde coach houdt. Binnen het Landschap Groen & Dier hechten we er bovendien waarde aan dat de coach affiniteit heeft met de beroepssector waarvoor de student wordt opgeleid.

  Je ouder(s) en/of verzorger(s) worden eens per jaar uitgenodigd op een ouderavond. Tijdens deze avond zijn alle docenten beschikbaar om vragen te stellen over jouw ontwikkeling. Daarnaast kan de coach ook jouw ouder(s) en/of verzorger(s) benaderen om jouw studie-voortgang te bespreken. Ben je 18 jaar of ouder en heb je hier bezwaar tegen, bespreek dit met je coach.

 19. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

 20. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Aan het begin van je opleiding wordt er een informatieavond voor jou en je ouders georganiseerd. Op deze avond wordt verteld dat ouders altijd bij de coach terecht kunnen met vragen. 

 21. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  de algemene informatiegids heb je al kunnen lezen wat hier onder verstaan wordt en wat de wettelijke regels en het Landstede beleid is.

  Ben je ziek en ben je nog geen 18 jaar, dan melden je ouders je op tijd af op school. Dit kan per telefoon of per e-mail. De gegevens vindt je in de locatiegids. Deze melding wordt dan in de computer gezet.

  Ben je ziek en 18 jaar of ouder? Dan meld je je zelf op tijd af bij de receptie op school. Dit doe je door de school te bellen en aan te geven dat je ziek bent. Daarnaast stuur je een mail of een app aan je coach dat je niet aanwezig zult zijn, omdat je ziek bent.

  Mocht je ziek zijn en dit valt op een stagedag, dan moet je – behalve naar school - ook je stagebegeleider bellen om je ziek te melden.

 22. Korte beschrijving van de examinering

  Basis voor onderwijs en de examinering zijn de kwalificatiedossier-eisen. Aan het einde van je opleiding toetsen we of jij de kerntaken beheerst en dus recht hebt op een diploma. Dit gebeurt bijvoorbeeld door één of meerdere proeven van bekwaamheid (PvB), vaardigheidsexamens en/of kennisexamens . Daarnaast zijn er examens voor Landstede Loopbaan en Burgerschap (LLB), Nederlands, Rekenen en eventueel een moderne vreemde taal (Engels). Tevens wordt ieder gekozen keuzedeel met een examen afgerond. 

  Examens die officieel meetellen voor het behalen van je diploma noemen we summatief. Daarnaast zul je tijdens de opleiding toetsen moeten maken die belangrijk zijn om te kijken of je bepaalde stof of vaardigheden beheerst. Deze noemen we formatief.

  In het examenplan van jouw opleiding (te bekijken in 'e-to') vind je het overzicht van de summatieve examens die je moet behalen om een diploma te krijgen.

  De vertegenwoordiger van DEC komt steekproefsgewijs de PvB controleren. De kwaliteit van de PvB en van het proces wordt hiermee bewaakt.

 23. Werkwijze en procedure

 24. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

 25. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

 26. Organisatie van de BPV

 27. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  eder jaar worden de opleidingskosten vastgesteld. Door prijsfluctuaties en veranderingen in het opleidingsprogramma kunnen de bedragen en onderdelen per jaar variëren. Derhalve is het overzicht van toepassing op het genoemde schooljaar en indicatief voor de komende jaren dat de student de opleiding zal volgen.

  Kosten voor excursies, kamp en overige activiteiten staan op het schoolkostenformulier vermeld. Alleen in geval van gegronde en tijdige afmelding kunnen deze kosten in mindering gebracht worden.

  Heb je vragen, dan kun je terecht bij je coach.

 28. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

 29. Vertrouwenspersoon

 30. Specifieke afspraken en regels

 31. Geen examenplan beschikbaar