Landstede - Opleidingen

Ondernemerschap retail (23079) BOL 2022-2023 Zwolle, Fuchsiastraat 1

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het landschap Handel & Commercie.

 2. Het Landschap

  Hoe goed producten en diensten ook zijn, ze verkopen zich natuurlijk niet vanzelf. In het Landschap Handel & Commercie leer je hoe het wél werkt. Of je nu zelf het contact met de klant wilt, liever achter de schermen werkt of zelf een onderneming wilt beginnen: je vindt er altijd een opleiding die past bij jouw wensen en commerciële talent. En omdat elk soort organisatie klanten heeft, kun je met de opleidingen in dit Landschap alle kanten op.

  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Handel & Commercie is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Commerciële beroepen
  Als bedrijf ben je zuinig op je klanten. Niet voor niets is het onderhouden van de contacten met klanten een aparte functie, vaak van de commercieel medewerker of junior accountmanager. Natuurlijk tellen de verkoopcijfers, maar je bent meer dan een verkoper. Jij kent een vaste groep klanten door en door en blinkt uit in goede service en je kennis van de producten of diensten. Soms werk je vooral telefonisch, soms ben je altijd onderweg. Jij bent voor je klanten een betrokken en persoonlijk adviseur, voor wie de lange termijn telt.

  Retail
  Zoek je een commerciële baan waar het gaat om persoonlijk contact met de klant en waarin je direct resultaat ziet van je werk? Kies dan voor de retail. In een winkel of bij een groothandel denk je na over welke producten je verkoopt en hoe je ze het beste presenteert. Dat doe je samen met je collega’s, je leidinggevende of de leverancier. Wil je zelf het klantcontact? Stuur je liever andere verkopers aan? Of wil je een eigen onderneming starten? Het kan allemaal met één van de vele opleidingen in dit dynamische vakgebied.

  Marketing & Communicatie
  Of je nu voor een energieleverancier werkt, een museum of een goed doel: je wilt dat zoveel mogelijk mensen je merk, product of dienst kennen. En heb je eenmaal een klant, dan wil je ook dat hij terugkomt. Je moet dus weten wat je klant wil, bijvoorbeeld door marktonderzoek. Vervolgens ontwikkel je een goed plan en een sterke campagne. Daar zet je allerlei middelen voor in, van een advertentie, een website tot misschien wel een opvallend evenement. De kunst is te zorgen dat alles op elkaar aansluit. Wat marketing en communicatie zo boeiend maakt? De veelzijdigheid! Soms ben je adviserend bezig, dan juist weer heel praktisch.

  Vakman-Ondernemer
  Je hebt een vakdiploma behaald en nu wil je een eigen bedrijf beginnen? Deze eenjarige opleiding Vakman-Ondernemer leert je welke stappen je dan moet ondernemen. Sterker nog: je gaat die stappen ook echt zetten. Want vanaf het eerste moment ga je aan de slag met jouw onderneming. Je krijgt les, begeleiding en advies van vakkundige docenten en ondernemers. Tijdens deze opleiding kom je in contact met succesvolle bedrijven en doe je uitdagende praktijkopdrachten. Kortom: alle ingrediënten voor een vliegende start.

 4. Welkom

  Welkom

  Je hebt gekozen voor een opleiding uit het kwalificatiedossier Ondernemerschap Retail.

  Wat leer je?

  Tijdens de opleiding ondernemer retail krijg je onder andere de vakken bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie en commerciële economie. Je leert hoe je een ondernemingsplan opstelt en hoe je leiding kunt geven aan medewerkers. Het gaat natuurlijk bovenal om de klant, dus serviceverlening en verkopen komen zeker ook aan bod.

  Hoe ziet het beroep eruit?
  Als ondernemer retail run je een eigen onderneming. Afhankelijk van de grootte heb je ook medewerkers in dienst. Je maakt een ondernemersplan en voert het beleid uit op het gebied van marketing, in- en verkoop, financiën, logistiek en personeel. Jij bepaalt het assortiment en hoe de winkel eruit ziet. Je houdt de administratie bij en werkt mee in de winkel.

  Waar kan je werken?

  Een eigen onderneming in de retail. Dat kunnen allerlei zaken zijn bijv. een modezaak, een supermarkt, een tuincentrum of een electronicawinkel.

  Belangrijkste taken:

  • Bij de start zorg je voor het ondernemingsplan en de financiën
  • Je koopt goederen in en maakt verkoopplannen
  • Je zorgt voor de vormgeving, communicatie en promotie
  • Je budgetteert en zorgt voor de uitvoering van de administratie
  • Je voert verkoopgesprekken en handelt verkopen af
  • Je handelt verzoeken en bestellingen af
  • Je onderhoudt zakelijke contacten en volgt de trends.

 5. Visie op de opleiding

  Onze visie op leren en ontwikkelen

  “Ontwikkel je talenten vanuit een persoonlijke leerroute in het zakelijk economisch domein”

  Wij vinden dat je je talenten kunt ontwikkelen door van elkaar te leren, door nieuwsgierig en innovatief te zijn, door je eigen kracht en kwaliteiten in te zetten en proactief te handelen.

  Dit doe je in een persoonlijke leerroute waarin je zelfregie neemt en wederzijds respect en vertrouwen uitdraagt. Daarbij ontvang je coaching in een hybride leeromgeving waarin je uitdaging en verdieping opzoekt.

   Binnen het zakelijk economisch domein om…

  • breder inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt
  • samen met de beroepspraktijk te worden opgeleid
  • multidisciplinair samen te werken

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Bij ons kun je je talenten ontwikkelen. We bekijken samen met jou wát je leert, je leertempo en je manier van leren. Dit wordt ook wel gepersonaliseerd leren genoemd.  Door jouw ontwikkeling groeit je vakmanschap en groei jij als mens. Met jouw talenten mag je van betekenis zijn voor anderen. Het is belangrijk dat je doet waar je goed in bent, of goed in wilt worden én dat je deze inzet voor je beroep en voor anderen in de maatschappij. Als je dat doet, gaat het leren vaak 'vanzelf'. Dit krijgt vorm door de omgeving en de  wijze waarop docenten studenten betrekken bij het leren. Dit betekent dat wij onze studenten een gevoel willen geven van vertrouwen in eigen capaciteiten en acties en ze willen stimuleren om de eigen competenties te benutten en verder te ontwikkelen. En hen het gevoel willen geven verbonden te zijn met anderen, van betekenis te mogen zijn voor en met anderen en ergens toe te behoren. we willen hen stimuleren en doen groeien om zelf keuzes te leren maken vanuit eigen interesses en waarden (groeien naar zelfsturing).

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Leren en ontwikkelen is voor iedereen persoonlijk en doet iedereen op zijn of haar eigen manier. In een opleiding bij ons bieden we iedereen ook die ruimte. Voor de een betekent dit een strak schema, door ons opgesteld, voor ander een vrijwel geheel door zichzelf opgestelde leerroute. Wij leren jou om individueel te werken, zo oefen je om zelfstandig te werken. Immers in elk beroep of werksituatie, komt individueel werk voor.

  Naast het individueel leren komt ook teamwork en groepswerk duidelijk naar voren in de beroepen en daarmee ook in de opleiding, omdat: 

  • samenwerken een belangrijke bekwaamheid is. In heel veel beroepen wordt namelijk het werk in teams uitgevoerd. Sommige bedrijven werken zelfs alleen maar met teams, bijvoorbeeld met projectteams. 
  • als je samenwerkt, je moet communiceren. Wanneer je met anderen praat, hoor je dingen die je al kende, of waarvan je juist nog weinig wist. Je werkt tijdens je opleiding daarom regelmatig samen, zodat je van en met elkaar kunt leren. Wij proberen dat te stimuleren door goede opdrachten te krijgen van echte opdrachtgevers. Je gaat dus echte successen ervaren en echte fouten maken. Van die fouten leer je het meest. We zullen je in alles uitdagen om buiten je “bubble van comfort” te stappen, want daar vindt ontwikkeling plaats. Het vertrekpunt is altijd wel: voel je je veilig genoeg om die stap met elkaar te zetten?

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  Jouw opleiding is wettelijk vastgelegd als een 3-jarige MBO opleiding niveau 4. Tijdens de opleiding kun jij je op verschillende onderdelen verdiepen, verbreden of eventueel de duur van je opleiding aanpassen.

  De vereisten van jouw opleiding zijn opgenomen in een wettelijk kwalificatiedossier. Hierin is vastgelegd welk resultaat en gedrag van jou wordt verwacht.

  Het kwalificatiedossier voor jouw opleiding is als volgt opgedeeld:

  Basisdeel

  In het basisdeel komt het volgende aan de orde:

  • Nederlands
  • Engels
  • Rekenen
  • Loopbaan en burgerschap
  • Vakgebied kerntaak 1 – Start een retailonderneming
  • Vakgebied kerntaak 2 – Richt de retailonderneming in
  • Vakgebied kerntaak 3 – Geeft strategisch leiding aan de retailonderneming
  • Vakgebied kerntaak 4 – Geeft operationeel leiding aan de retailonderneming
  • Vakgebied kerntaak 5 – Voert operationele activiteiten in de retail uit
    
  • Keuzedelen
  • Binnen het mbo onderwijs ga jij je ook verdiepen of verbreden op één of meerdere onderdelen naar keuze. Het is verplicht om een keuzdeel te kiezen. Tijdens de startperiode op school wordt uitgelegd wanneer en welke keuze voor jouw opleiding mogelijk is. Hierbij moet je denken aan andere taal, het volgen van een specifiek vakgebied of een voorbereiding op het hbo. Dit maakt het mogelijk dat jij je op een bepaalde manier onderscheidt en specialiseert. Daarmee vergroot jij je kansen op de arbeidsmarkt of als je verder studeert na je mbo-opleiding.
   Het keuzedeel bedraagt 15% van je opleidingstijd. De andere 85% is gereserveerd voor het Basis- en Profieldeel.

 9. Startprogramma

  Je begint met een startperiode. In die periode leer je het beroep, jezelf, elkaar en je opleiding beter kennen. Alles staat in het teken van de V van Vorming. Misschien ken je het beroep dat je gekozen hebt al goed, omdat iemand bij jou in de familie of  een bekende dat beroep hebben. Soms weet je al welke werkzaamheden typisch voor dat beroep zijn. Maar misschien heb je helemaal nog niet zo'n duidelijk idee van dat beroep. In de startperiode ga je op allerlei manieren aan de slag met het beroep, jezelf, elkaar en de opleiding. Op deze manier werk je aan het beroepsbeeld, opleidingsbeeld en zelfbeeld. De begeleiding is erop gericht dat jij leert hoe je kunt leren en kunt denken. Daardoor kun je jouw eigen leerproces steeds beter sturen. En dat is belangrijk, want na je opleiding moet jij zelf verder kunnen leren. Op deze manier werk je aan het opleidingsbeeld. Als je zo met het beroep en de opleiding bezig bent, leer je ook veel over jezelf. Op deze manier werk je aan je zelfbeeld.

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  Samen met jou bepalen we leertempo wat bij jou past. Wel hebben we vastgelegd hoeveel tijd er in de week wordt besteed aan het werken aan LWP’s, het volgen van TWIXX-en de tijd voor coaching. Je leert ook buiten je opleiding en/of schoollocatie: in een andere leeromgeving, in een project met studenten uit andere opleidingen, in een andere beroepsomgeving, enzovoorts. Wij stellen eisen aan jouw leren, maar jij kan en mag zelf keuzes maken. Daarvoor gebruik je het aanbod dat per periode door jouw opleiding geboden wordt. Wij gebruiken hier het platform BRIXX voor. Hierop stellen externe bedrijven en instellingen hun opdrachten beschikbaar. Wij begeleiden je, de opdrachtgever beoordeelt en beslist over je deelname aan het project.

  Een periode is (meestal) 10 weken. Voorafgaand aan iedere periode ontvang je een onderwijsplanning. De LWP’s vind je terug in je ILP, de externe opdrachten vind je terug in het platform BRIXX.

 11. Herontwerptool

  Klik hier om bij het HOT model te komen voor de opleiding Ondernemer Retail BOL

 12. Vakanties

  De jaarplanning, met daarin de vakanties, is te zien op Connect.

 13. Digitale leeromgeving

  Om voor jou leren makkelijker te maken, zijn vrijwel alle LWP’ s en TWIXX, readers, opdrachten, enzovoort, online te vinden. Het systeem wat wij hiervoor gebruiken heet e-TO. Je hebt een eigen digitale ruimte waarin je alleen of samen met anderen aan je LWP’ s werkt en waar je feedback vraagt aan andere studenten, je LWP-begeleider, of je coach. Alles wat belangrijk is voor jouw leerproces staat erin: notities, een leermeter (waarmee je kunt zien hoever je bent), je behaalde resultaten, examens en nog veel meer. Tijdens het startprogramma krijg je informatie hoe in te loggen en te werken met e-TO.

 14. Trajectlijn

  Elke opleiding heeft twee delen die bij elkaar horen: 

  • een deel gericht op het beroep.
  • een deel gericht op algemeen vormende onderdelen (dit deel is voor alle opleidingen ongeveer hetzelfde):
   - ‘Landstede, loopbaan en burgerschap’ (L&B)
   - Rekenen
   - Nederlands
   - Engels

  Zowel het opleidingsdeel voor het beroep als het algemeen vormende deel, hebben we opgedeeld in kleinere delen die we Trajectlijnen noemen. Een trajectlijn geeft een leerroute aan. Je gaat aan de slag met (beroeps)handelingen. Ook leer je de kennis, vaardigheden en beroepshouding die daarbij horen. De trajectlijnen hebben drie stadia (Starter, Gevorderd en Beroepsbekwaam). Een stadium beschrijft wat jij moet laten zien op een bepaald moment in je opleiding. Zo weet jij wat je moet kunnen om je diploma te halen. Tijdens het leermetergesprek met je coach ga je aan de hand van verzamelde bewijzen (ervaringen) vastleggen in welk stadium jij je bevindt. De beschrijving van de trajectlijnen van jouw eigen opleiding staat verderop in deze OER. Alle opleidingen beschrijven de trajectlijnen op dezelfde manier. Niet elk opleidingsdeel heeft evenveel trajectlijnen. De inhoud van het kwalificatiedossier, waar je opleiding en de trajectlijnen op zijn gebaseerd, hebben wij niet zelf bepaald, dat doet de overheid. Dat is ook nodig zodat jouw diploma landelijk erkend wordt.

 15. LWP

  Op school volg je verschillende vakgebieden die te maken hebben met jouw opleiding. Naast de opdrachten vanuit de verschillende vakgebieden werk je ook aan grotere prestaties die te maken hebben met veelal meer dan één vakgebied. Daarbij werk je bijvoorbeeld aan een echte of gesimuleerde opdracht uit de praktijk. Naast de verschillende vakgebieden besteed je daarbij vaak ook aandacht aan bijvoorbeeld Nederlands, je verslaglegging en de samenwerking met anderen.

  Zo’n grotere prestatie noemen we een LeerWerkPrestatie (afgekort LWP).

 16. TWIXX/lesactiviteiten

  Om een LWP goed te kunnen maken heb je natuurlijk informatie nodig. Deze informatie kun je jezelf op verschillende manieren eigen maken, namelijk door:

  • Leren van Theorie tijdens een hoorcollege of zelfstudie
  • Oefenen tijdens een Workshop
  • Interactie met de docent, student of iemand uit de praktijk

  Deze verschillende manieren worden gebruikt om de informatie over te brengen. We noemen deze werkwijze afgekort Twixx.

 17. Individueel leerplan (ILP)

  Ons onderwijs sluit aan op de wereld van het beroep, vervolgopleiding, vakmanschap en diploma’s. Hierin kijken we samen met jou hoe  we dat het beste vorm kunnen gaan geven.

  Dat gebeurt op de volgende 4 manieren: 

  • het wat (de inhoud van het leren); 
  • het hoe (de manier of vorm van het leren, of de plaats van het leren); 
  • het wanneer (de timing van het leren). 
  • In welk tempo (de snelheid van het leren)
  Samen met jou maken we een plan van aanpak: een individueel leerplan (ILP). In de start van de opleiding kan het zo zijn dat wij meer de regie in handen hebben, maar in de loop van het leertraject geven we steeds meer de teugels aan jou.

 18. Feedback tijdens de LWP

  Je hebt een eigen digitale ruimte waarin je alleen of samen met anderen aan je LWP’ s werkt en waar je feedback vraagt aan andere studenten, je LWP-begeleider, of je coach. Feedback wordt door de opleiding gegeven in verschillende vormen in je leerproces. Je ontvangt:

  -Mondelinge feedback

  -Schriftelijke feedback

  -Beoordelingen op gemaakt werk

  Alle feedback is gericht op jouw ontwikkeling; beter worden in je werkzaamheden. Ook in het geven en ontvangen van feedback word je getraind. Dat is tegenwoordig een zeer belangrijke vaardigheid.

 19. Coach

  Een coach is er voor jou. Wie jij bent en hoe jouw schoolloopbaan eruit ziet is het uitgangspunt. Tijdens je studie moet en mag je nadenken over wat jij wilt en wat bij je past. Maar dat valt niet mee. Want hoe kom je er achter wat je allemaal kunt leren? En vooral: wat is voor jou belangrijk om te leren? Daarvoor heb je een coach. Je coach helpt je in jouw ontwikkeling en bij het maken van plannen en keuzes voor jouw (leer)loopbaan. Je coach helpt je om overzicht te krijgen en te houden tijdens je opleiding. Hij stimuleert je om het beste uit jezelf te halen. Zijn er blokkades om in de leerstand te komen? De coach zal er voor je zijn. Je kunt jezelf uitdagen, bijvoorbeeld door jezelf een hoog leertempo op te leggen, een ander kiest bijvoorbeeld een breed pakket. Wij begeleiden je intensief. De inzet is om tijdens je opleiding dezelfde coach te houden.

 20. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Ten minste wee keer per (school)jaar voer je een leermetergesprek met je coach. Samen met de coach bespreek je dan je ontwikkeling, leerpunten, planning en studievoortgang. Deze gesprekken worden vastgelegd in e-TO en zijn dus ook voor jou inzichtelijk.

  Bindend Studieadvies (BSA)

  Je krijgt in het eerste studiejaar een bindend studieadvies (BSA). Dit advies wordt tussen negen en twaalf maanden na de start van je opleiding gegeven. Dit advies kan positief of negatief zijn. Het BSA is besproken door je docenten en wordt dus door al je docenten onderschreven. Het (positief of negatief) bindend studieadvies wordt door je coach gegeven tijdens een voortgangsgesprek.

  Krijg je een positief studieadvies? Dan verwachten wij dat je je opleiding succesvol kunt afronden. Dit betekent dat je je studie kan voortzetten!

  Laat je weinig of geen ontwikkeling binnen je opleiding zien? Dan ga je met je coach in gesprek en maak je afspraken wat jij en wij kunnen doen, zodat je je opleiding succesvol kunt voortzetten. Deze afspraken worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst (‘waarschuwing’). In deze waarschuwing staat een datum waarop jij en je coach opnieuw kijken naar je ontwikkeling binnen de opleiding en of de afspraken in de waarschuwing zijn nagekomen. Je krijgt voldoende tijd om een positieve ontwikkeling te laten zien. Mocht er geen verbetering optreden, dan krijg je een negatief bindend studieadvies. Dit houdt in dat het docententeam vindt dat de opleiding niet aansluit bij jouw mogelijkheden. We gaan na een negatief bindend studieadvies samen met jou kijken naar een opleiding die beter aansluit bij wat jij wilt en wat bij je past.

 21. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Betrokkenheid van ouders of verzorgers is belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat die betrokkenheid helpt om studie-uitval te voorkomen. Wij verwachten daarom van je ouders/verzorgers een ondersteunende rol bij jouw leren en schoolgaan. Dat is ook de reden waarom wij je ouders of verzorgers informeren over je studievoortgang en andere belangrijke zaken. Een meerderjarige student die niet wil dat wij ouders/verzorgers informeren, kan dit aangeven op het opleidingsblad van de onderwijsovereenkomst.

 22. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  Ziekmelding: 

  • Vóór 9.00 uur
  • Ben je 18? Zet je ziekmelding in het Eduarte portaal
  • Ben je nog geen 18? Dan zetten je ouders/verzorgers je ziekmelding in het Eduarte portaal. Zij krijgen daarvoor een eigen inlog.  
  • Ben je ziek en heb je een afspraak bij bijvoorbeeld het studiecentrum of het SAB? Meld jezelf daarvoor dan af aan de betreffende persoon per mail. 

  Medische afspraak door student:

  Ben je 18? Heb je een afspraak bij de huisarts of andere medische specialist, zet deze dan zodra dat weet in het Eduarte portaal. Je kunt niet achteraf een afspraak in het Eduarte portaal zetten.

  Ben je nog geen 18 dan zetten je ouders/verzorgers deze afspraak in het Eduarte portaal

  Afwezigheid van student anders dan door ziekte:

  • Overleg altijd voorafgaand met je coach! Je kunt verlof aanvragen voor een aantal afspraken! 
  • Als je verlof wordt goedgekeurd geeft de teamleider in de aanwezigheidsregistratie (Participatie) bij de betreffende datum/uren aan dat je geoorloofd afwezig bent.
  • Ook hier geldt: ben je nog geen 18 dan vragen je ouders/verzorgers verlof voor jou aan.

  Geoorloofd afwezig is alleen van toepassing (volgens de Leerplichtwet) bij:

  • Te laat komen waarbij de reden bekend en legitiem is
  • Vrije dag met toestemming van de schooldirecteur of leerplichtambtenaar (i.v.m. vakantieverlof, godsdienstige plichten, andere gewichtige omstandigheden zoals begrafenis, bruiloft, jubileum e.d.)
  • Bezoek huisarts of specialist, mits 24 uur vooraf gemeld conform de regels.

  Eduarte-link installeren op je smartphone: 

  1: Ga op je smartphone naar de website www.landstede.net/student 

  2: Log in met je met eigen gegevens van landstede 

  3: Op het dashboard (onder algemeen) aan de linkerkant klik je het Eduarte studentenportaal aan (niet de handleiding) 

  4: Android: klik op de drie stippen rechtsboven en daarna op ‘toevoegen aan startscherm’ (studenten kunnen eventueel de app een eigen naam geven zoals rooster Landstede) klik op toevoegen. 

  Apple: klik onderaan je scherm op vierkantje met pijltje naar boven en klik op ‘zet in beginscherm’ (studenten kunnen eventueel de app een eigen naam geven zoals rooster Landstede) klik op voeg toe. 

  5: Sluit de website af en er staat een hyperlink staan op je startscherm 

  6: Je kunt de app verplaatsen naar een voor jou handige plek op het startscherm.

  Werkwijze Eduarte-link: 

  Links bovenaan is er een menuknop met 3 streepjes (wit in groene balk). 

  • Dashboard: Dit is de hoofdpagina en daar zie je je rooster van deze dag en hoe lang de dag duurt. 
  • Agenda: hier zie je het rooster van de hele week. Klopt deze niet dan ga je in de eerste week van een nieuwe periode naar de administratie om dit aan te passen. 
  • Studie: hier kan je zien voor welke opleiding je bent ingeschreven 
  • Presentie: Hier zie je alle lessen die je gemist heb en in de witte balk met weekoverzicht zie je een menuknop (3 zwarte streepjes) 

  Presentie:

  * absentie (percentage afwezigheid). Hier meld je dmv de + knop in de groene balk je ziekmelding of medische afspraak.

  Verlof:

  Hier kan je door middel van de + knop in de groene balk verlof aanvragen 

  Wanneer is afwezigheid ongeoorloofd volgens de Leerplichtwet?

  • Spijbelen:
  • Betreft hele uren of dagen
  • Reden onbekend of niet legitiem
  • Reden achteraf gemeld
  • Te laat komen met een onbekende of niet legitieme reden
  • Bezoek (huis)arts, specialist e.d. indien niet vooraf aangevraagd conform regels
  • Schorsing
  • Melding bij inspectie en leerplicht bij meer dan 1 dag
  • Ziekte, indien niet gemeld conform regels

  Te-laat-kom-pas:

  Als je lang moet reizen van huis naar school (vertrek van huis vóór 7:00 uur ’s morgens), dan kun je bij je coach een te laat kom pas aanvragen. Je moet een print van de route inleveren als bewijs. Je krijgt dan toestemming om de les tussen 9.00 en 9.30 uur binnen te komen.

  Consequenties van ongeoorloofde afwezigheid

  Een student die vaker te laat komt of zonder geldige reden wegblijft uit de les(sen), wordt hierover door zijn/haar coach aangesproken. Verbetert het gedrag van de student niet, dan kan een studieadvies worden afgegeven, waarbij hij/zij in een proefperiode moet laten zien dat het gedrag verbetert. Werkt dit niet, dan kan de student uiteindelijk worden uitgeschreven uit de opleiding.

  Naast deze acties van de coach houden we ook de leerplichtambtenaar en/of DUO op de hoogte. Landstede is verplicht om studenten die (te) veel afwezig zijn te melden. Dit is het geval wanneer iemand in een periode van 4 lesweken meer dan 16 uren ongeoorloofd te laat of afwezig is geweest.

  Ben je onder de 18 jaar, dan onderhouden we contact met je ouders.

  Als er een nieuw wachtwoord nodig is voor één van de ouders bij een minderjarige student, dan zal dit wachtwoord niet telefonisch of per mail worden doorgegeven. De student moet hiervoor persoonlijk bij de medewerker studentadministratie een nieuw wachtwoord opvragen. Als een student een mailadres van ouders/verzorgers heeft doorgegeven, dan kunnen de ouders/verzorgers ook per mail het nieuwe wachtwoord ontvangen.

 23. Korte beschrijving van de examinering

  Tijdens je opleiding doorloop je een leerproces. Dit leerproces evalueer je regelmatig met je coach in de leermetergesprekken en met de vakdocenten in de TWIXX-en. Als je in de gesprekken met je coach op basis van je studievoortgang tot de conclusie komt dat je klaar bent voor de afsluiting van een deel van je opleiding, dan maak je een afspraak voor een Proeve van Bekwaamheid (PvB), een theorie-examen of een mondeling examen. Examens vraag je zelf aan.

  Basis voor de examinering is het kwalificatiedossier, de kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap en de keuzedelen. Daarnaast moet je aan de generieke kwalificatie- eisen van Nederlands, rekenen en eventueel één of meerdere moderne vreemde talen voldoen.  Aan het einde van je opleiding checken we of jij de kerntaken van je beroep beheerst, alle onderdelen voor de generieke vakken geëxamineerd hebt en voor Loopbaan en Burgerschap je portfolio op orde hebt en het eindgesprek hebt gevoerd. Ook de keuzedelen maken onderdeel uit van de examinering. Aan het einde van de opleiding checken wij of alle onderdelen in de kluis van jouw studie dashboard (E-to) zijn ingevuld, en voldoen aan de zak-/slaagregeling van je opleiding. Als dat zo is, heb je recht op een diploma!

  Op elke locatie bevindt zich een Examenbureau. Aan het begin van je opleiding worden de werkwijze en procedures rondom het aanvragen van examens en inzage hiervan uitgelegd. Ook tijdens je opleiding komen we hier regelmatig op terug.

  De examenstukken, dus uitgevoerde Proeven van Bekwaamheid, theorie-examens en dergelijke, worden op het Examenbureau bewaard in jouw examendossier (tot een jaar na het behalen van je diploma). Je kunt voor het einde van die termijn een verzoek indienen bij het Examenbureau voor teruggave van de examenstukken. Doe je dat niet, dan worden de examenstukken vernietigd.

 24. Werkwijze en procedure

  Het examenbureau neemt een belangrijke plaats in bij alles rondom examinering. Het examenbureau op jouw locatie is verantwoordelijk voor de aanvraag, de uitvoering en de verwerking van examens. Zo worden examens via het examenbureau aangevraagd, examenmateriaal wordt hier bewaard en voor inzage van examens kun je hier terecht. Iedere locatie heeft zijn eigen examenbureau.

  Contactgegevens examenbureau

  Landstede Zwolle C:       examenbureaudiensten@landstede.nl

  Afwezigheid examens

  Bij afwezigheid meld je je voorafgaand aan het examen bij het examenbureau af. Zie verder ‘Recht op herkansing en overmacht’. 

  Recht op een herkansing en overmacht

  Wettelijk heb je recht op een tweede gelegenheid voor ieder examen. Deze tweede gelegenheid wordt op een redelijke termijn opnieuw aangeboden. Een reden tot tweede gelegenheid kan zijn dat je de eerste gelegenheid onverhoopt afwezig was of dat je een hoger examenresultaat wilt behalen.  

  Bij uitzondering, bijvoorbeeld in een overmacht situatie waardoor je niet aanwezig kon zijn bij het examen, kun je in aanmerking komen voor behoud van een examengelegenheid, Je dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij het examenbureau. Je voorziet dit verzoek van argumenten en bewijsmateriaal. Het examenbureau legt jouw verzoek voor aan de examencommissie.  

  Examendeelnemer

  Een student die een examen na twee gelegenheden  het examen niet heeft behaald, kan zich, mits voldaan aan de criteria van examendeelnemer, na afloop van de opleiding inschrijven als examendeelnemer. De student heeft daarmee geen recht op onderwijs, BPV of begeleiding en betaalt een bedrag voor elk nog af te leggen examen.

  Je betaalt een inschrijfgeld van 150 euro en een bedrag per examen die je nog moet maken om het diploma te behalen, voor meer informatie over bedragen kun je terecht bij je coach

  Examenprotocol studenten

  De schoolexamens worden afgenomen in aanwezigheid van een of meerdere surveillanten.

  Het examenprotocol is bindend. Dat wil zeggen dat wie zich daar niet aan houdt, zich moet melden bij het examenbureau. Vervolgens wordt contact opgenomen met de examencoördinator van het team, wat in het uiterste geval kan leiden tot nietigverklaring of uitsluiting van het examen.

  Het protocol

  • Je betreedt de examenruimte zonder tas, jas, pet, mobiele telefoon, horloge. Alleen datgene wat je nodig hebt om het examen te kunnen maken, heb je bij je (op tafel): een pen en je pasje.
  • Je neemt plaats achter de tafel die jou is toegewezen.
  • Je legt je Landstede-pas of een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) zichtbaar op de tafel.
  • Ben je niet in het bezit van een legitimatiebewijs, dan kun je niet deelnemen aan het examen.
  • Bij elke examenzitting legt de surveillant schriftelijk vast of je er bent.
  • Je neemt het examen in ontvangst van de surveillant en volgt eventuele instructies op met betrekking tot het gebruik van hulpmiddelen.
  • Je maakt het examen binnen de daarvoor beschikbare tijd zonder hardop te denken en/of te overleggen met anderen; het uitwisselen van hulpmiddelen is verboden.
  • Wanneer je klaar bent, lever je je werk, aantekeningen en de examenopgaven in bij de surveillant, de surveillant geeft aan wanneer je mag vertrekken.
  • Het verlaten de ruimte tijdens het examen is alleen toegestaan onder begeleiding van een surveillant.
  • In bijzondere situaties, bijvoorbeeld insuline spuiten, hiervoor toestemming van de examencommissie en is dat bekend bij het examenbureau 

  Algemene regels

  • Je respecteert te allen tijde de dienstdoende surveillanten en volgt hun aanwijzingen zonder commentaar op.
  • Je gedraagt je zoals dat tijdens examens behoort en bezorgt niemand overlast.
  • Je levert een bijdrage aan een zorgvuldige procedure door stipt op tijd aanwezig te zijn en alles bij je te hebben wat je voor het examen nodig hebt.
  • Je hebt je voldoende voorbereid op het examen waardoor het niet nodig is dat je allerlei vragen stelt. Bedenk in dit verband dat surveillanten je inhoudelijk absoluut niet van dienst mogen zijn.

  Regels met betrekking tot begin en eind van het examen

  • Wie te laat is, heeft het recht om na aanvang van het examen nog te worden toegelaten, mits dit binnen de termijn is die de opleiding heeft vastgesteld.
  • Wie te laat is, krijgt daarover een aantekening in de presentielijst.
  • Wie te laat is, heeft geen recht op extra tijd.
  • Gedurende het eerste halfuur van een examen mag niemand het examenlokaal verlaten.
  • De in het examenrooster aangegeven begin- en eindtijd van een examen is bindend.
  • Verlenging van de examentijd is alleen toegestaan met toestemming van de DEC.

  Fraude, plagiaat en onregelmatigheden examen

  Als er fraude, plagiaat of een onregelmatigheid wordt geconstateerd bij een examen, maakt de student het examen af. De surveillant maakt intussen een aantekening op het proces-verbaal van het examen. De surveillant maakt een ‘protocol van onregelmatigheid’ op en stuurt dit via examenbureau naar de examencommissie (DEC).

  De DEC neemt maatregelen, bijvoorbeeld ongeldigheidverklaring van de uitslag van het betreffende examen of uitsluiting van (verdere) deelname aan examinering. Voordat een dergelijke maatregel wordt opgelegd, wordt de student gehoord. De student kan zich daarbij laten bijstaan door een meerderjarige. Als de student minderjarig is, neemt de student een wettelijke vertegenwoordiger mee. Alle betrokken partijen worden van de maatregel schriftelijk in kennis gesteld.

  Bij onregelmatigheid moet je denken aan:

   • spieken
   • niet opvolgen van instructies van surveillanten;
   • het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen;
   • telefoon opnemen of bekijken tijdens het examen;
   • het meenemen van het kladpapier uit de examenruimte

  Verder beoordeelt de examencommissie of gedragingen, handelingen en dergelijke als onregelmatigheid gelden.

  Als bij een praktijkexamen fraude, plagiaat of een onregelmatigheid wordt geconstateerd, meldt de coach dit bij de DEC. De procedure verloopt op dezelfde wijze als hierboven.

  Bezwaar maken

  Als je het niet eens bent met een uitslag, een genomen maatregel of beslissing kun je binnen tien werkdagen nadat je hiervan op de hoogte bent gesteld een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de Decentrale Examencommissie (DEC). Als je het vervolgens niet eens bent met de beslissing van de DEC, kun je binnen tien dagen na deze beslissing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van Landstede. (zie de algemene gids) Het examenbureau fungeert als postadres voor deze bezwaarschriften.

  Examencommissie

  Elke opleiding heeft een decentrale examencommissie (DEC), die verantwoordelijk is voor de diplomering binnen het landschap. .

  Het examenbureau

  Het examenbureau is verantwoordelijk voor het plannen, de afname en de verwerking van de   schoolexamens.

  Contactgegevens examenbureau: examenbureaudiensten@landstede.nl

  Contactgegevens examencoördinator team H&C: eschoen@landstede.nl

 25. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  Tijdens de opleiding vindt er een combinatie plaats van leren op school en leren in de praktijk. De opleiding kent blokstages: periodes van aaneengesloten weken dat je je onderdompelt in een stagebedrijf. Dit stagebedrijf kies je in principe zelf. Je wordt door het opleidingsteam geholpen om een geschikt stagebedrijf te vinden. Elk leerjaar wordt er stage gelopen.
  Ook kom je in je opleiding bij ons externe opdrachten tegen. Dat noemen wij ook praktijkleren; je leert dan immers in een praktijk situatie en niet in een theorie context.

 26. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Je wordt als student op school voorbereid op de beroepspraktijkvorming (BPV) en je krijgt vanuit de opleiding een praktijkbegeleider toegewezen. Behalve dat er telefonisch- en mailcontact mogelijk is tussen praktijkbegeleider (school) en praktijkopleider (bedrijf), zullen er gesprekken zijn tussen jou, je begeleider en de opleider. Tijdens die contactmomenten wordt er samen met jou en de praktijkbegeleider gesproken over de door jou opgestelde leerdoelen. Op schooldagen wordt aandacht besteed aan de voortgang van de stage en is er gelegenheid voor het onderling uitwisselen van stage-ervaringen.

  Elk BPV periode kent zijn eigen inhoud. Deze inhoud is vastgelegd in BPV-gidsen. Hierin staat dus vermeld wat de BPV inhoudt, wat je daar kan leren, hoe de begeleiding er uit ziet, hoe je wordt beoordeeld en allerlei andere zaken rondom BPV. Dit is zomaar een greep uit de inhoud van de BPV-gids, want er staat nog veel meer in. Voordat je op BPV gaat wordt deze gids met je doorgenomen op school. We vinden het belangrijk dat je goed voorbereid bent. Ook tijdens de terugkomdagen wordt aandacht besteed aan de inhoud van de BPV gidsen.

 27. Organisatie van de BPV

  De BPV-coördinator heeft zicht op stageplaatsen en helpt je bij het vinden van een stageplek. Hierin neem je zelf initiatief. Je wordt begeleid naar en voorbereid op je stageperiode.

 28. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Voor het uitoefenen van je beroep is het belangrijk te voldoen aan bepaalde vereisten. Dit noemen we ook wel beroepshouding. Jij hebt gekozen voor een beroepsopleiding. Daarmee is het belangrijk tijdens deze opleiding een professionele beroepshouding te laten zien.

  Naast de beroepshouding die is beschreven in het kwalificatiedossier hebben wij als school ook onze verwachtingen voor een prettig schoolklimaat. Deze verwachtingen worden tijdens de startperiode met jou gecommuniceerd. In het algemeen verwachten wij van een ieder dat hij of zij zich tijdens de opleiding professioneel, respectvol en begripvol gedraagt tegenover andere studenten, docenten of ieder ander, en daarbij de verwachtingen of huisregels die geldig zijn op de opleiding naleeft. Zo werken wij met zijn allen in een veilige en prettige leer- en werkomgeving.

 29. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  De medewerkers van de studentadministratie kunnen je op weg helpen bij het vinden van antwoorden op vragen die te maken hebben met inschrijvingen, aanmeldingen, DUO vragen en overige administratieve vragen. Op iedere locatie is een medewerker studentadministratie aanwezig.

 30. Vertrouwenspersoon

  Landstede is een school waarin de christelijke waarden uitgangspunt zijn voor de manier waarop we met elkaar omgaan. We streven naar een school waar iedereen zich veilig voelt.

  Toch kan het zijn dat je je niet veilig voelt op school of op je stage, misschien heb je een nare ervaring gehad. Je kunt dan altijd terecht bij je coach. Wil je hier liever met iemand anders over praten? Of wil je een klacht indienen? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kijkt samen met je naar mogelijke oplossingen. Ook helpt de vertrouwenspersoon bij de begeleiding van een eventuele klachtenprocedure.

 31. Specifieke afspraken en regels

  Om ervoor te zorgen dat we op school prettig met elkaar kunnen samenwerken (studenten met docenten en studenten onderling) gelden er een aantal regels. Zo weten we waar we aan toe zijn en wat wel en niet toelaatbaar is.

  We verwachten op school van jou een professionele houding

  • Kom op tijd.
  • Zorg voor een actieve houding tijdens de lessen.
  • Houd je aan gemaakte afspraken.
  • Communiceer tijdig en duidelijk met je coach over evt. absentie.

  Gebruik van lokalen:

  • Laat het lokaal na de les (en de kantine na de pauze) netjes achter.
  • Eten en drinken is niet toegestaan in de lokalen, water drinken wel.
  • In de pauzes worden de lokalen afgesloten.
  • Eventueel gebruik van andere lokalen alleen na afstemming met de verantwoordelijke docent voor de betreffende les.

  Gebruik van laptop, telefoon e.d.:

  • Doe in de les je telefoon uit en berg deze op in je tas.
  • Wanneer de docent dat vraagt houd je je laptop dicht of opgeborgen in de tas.
  • Video en spelletjes op de pc's zijn niet toegestaan.
  • Muziek luisteren mag, alleen via je laptop en na toestemming van de docent. Zorg dus voor oordopjes die op je laptop passen en een playlist op een website. Zorg dat je tijdens het luisteren naar de muziek nog wel kunt horen wat de docent tegen jou of tegen de klas zegt.

  Bij examinering:

  • Geen mobiel bij je (deze staat uit en ligt in je kluis).
  • Horloges zijn niet toegestaan ivm mogelijk gebruik van smartwatches
  • Je hebt je Landstedepas en/of een geldig legitimatiebewijs bij je.
  • Als je een rekenmachine mag gebruiken, gebruik je de rekenmachine die op je boekenlijst staat.
  • Als je een woordenboek mag gebruiken, worden die verstrekt bij het examen. Je neemt niet je eigen woordenboek mee.
  • Als je een wettenbundel of Kleine Gids mag gebruiken, neem je die zelf mee (alleen JAD en HRM).

  Verder:

  • Respecteer zowel je docent als je medestudenten.
  • Plaats je tas op de grond, voor overzicht en een nette werkomgeving.
  • In en om de school wordt Nederlands gesproken.
  • Tijdens jouw opleiding wordt een professionele beroepshouding verwacht, denk hierbij aan taalgebruik, kledingkeuze etc.
  • Bij het binnenkomen en verlaten van de school, wordt gebruik gemaakt van de hoofdingang. Het gebruik van nooduitgangen is alleen toegestaan in nood!

  Neem altijd mee naar school (zonder deze materialen heb je geen toegang tot de les):

  • Laptop en oplader
  • Boeken voor de desbetreffende lessen
  • (Agenda)
  • Landstedepas en inloggegevens
  • Goed werkende oordopjes of een koptelefoon, passend op je laptop
  • Een pen die het goed doet
  • Papier om notities op te kunnen maken
  • Rekenmachine, indien noodzakelijk (telefoon is niet toegestaan als rekenmachine)

 32. Geen examenplan beschikbaar