Landstede - Opleidingen

Mediavormgeving (23257) BOL 2022-2023 Zwolle, Stadionplein 12

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het Landschap Vormgeving & Entertainment!

  Hier draait het vooral om creativiteit. Je voelt je er thuis als je zelf op het podium wilt staan, de techniek wilt verzorgen om anderen te laten stralen, foto’s, films, websites of drukwerk wilt maken of activiteiten voor andere mensen wilt organiseren.

 2. Het Landschap

  In dit Landschap vind je opleidingen in verschillende richtingen. Beeld, geluid, vormgeving, musical, event, media en journalistiek zijn de ingrediënten in dit Landschap. Samen met jouw talent leer je verrassende en boeiende evenementen te organiseren of creatieve producten te ontwerpen en te bouwen. Creativiteit, enthousiasme, flexibiliteit en improvisatie komen hier goed van pas. Afhankelijk van de richting die je kiest, kan ook de nodige technische kennis nodig zijn.

  Ga voor gedrukt of digitaal
  Ga jij voor mooie en opvallende posters, advertenties en brochures? Ga je liever voor digitaal design? Of wil je beide? In dit Landschap kun je met je grafische talent verschillende kanten op!

  Pakkende inhoud via de juiste media
  Mooie communicatiemiddelen hebben alleen nut als ze ook de juiste boodschap hebben en bij de juiste doelgroepen terecht komen. In dit Landschap kun je leren meedenken over het inzetten van de beste media. Ook leer je goede inhoud te maken voor bijvoorbeeld websites, social media en blogs.

  Leg beelden vast
  Op televisie, internet en in reclame zie je beelden die worden gemaakt door fotografen en audiovisuele (AV) specialisten. Ben jij iemand die goed is in het maken of aanpassen van beelden, zodat ze nóg krachtiger worden? Door te kiezen voor dit Landschap weet je straks alles van foto- en beeldbewerking.

  Sta achter of óp het podium
  Zie jij jezelf op het podium om te acteren, zingen, dansen of muziek te maken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Ervaren en bevlogen docenten helpen je verder te groeien. Ben je liever achter de schermen bezig, in de organisatie of de technische ondersteuning bij een evenement? Ook dan vind je in dit Landschap de juiste voorbereiding.

  Organiseer evenementen en festivals
  Nederland krijgt steeds meer festivals en evenementen voor muziek, film, theater en noem maar op. Ben jij iemand met goede ideeën op dat gebied die toevallig ook een kei is in organiseren? Wij leren je hoe je een festival, feest of evenement tot een succes maakt.

  Landschap
  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Vormgeving & Entertainment is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Persoonlijke begeleiding
  Jezelf en elkaar goed leren kennen: dat vinden we belangrijk bij Vormgeving & Entertainment. Daarom krijg je veel persoonlijke begeleiding van vakdocenten met veel praktijkervaring. We bekijken en bespreken je werk regelmatig. We zijn kritisch en daardoor soms confronterend. Maar we willen hetzelfde als jij: jouw toekomstwensen realiseren. Wij helpen je om je talent verder te ontwikkelen en veel ervaring op te doen. Op die manier sta je straks extra stevig in je schoenen. Je krijgt les van vakdocenten die weten waar ze het over hebben en die vaak zelf ook nog in de praktijk werkzaam zijn.

  Volop ruimte voor je eigen ideeën
  Heb je zelf ideeën voor een evenement, theaterproductie, website of ander project? Dan staan we daar natuurlijk ook voor open! We helpen je graag op weg bij het uitvoeren van je ideeën. Bij ons krijg je alle ruimte om te laten zien wie je bent. Bovendien ontdek je zo het beste waar jouw kracht ligt. Met de juiste kennis en tips helpen wij je nóg beter te worden.

  Veel praktijk
  In het Landschap Vormgeving & Entertainment mag je veel oefenen en ervaren. Soms doe je dat met schoolopdrachten. Maar je gaat ook regelmatig aan de slag met opdrachten van echte klanten. Op die manier leer je met opdrachtgevers om te gaan en leer je hoe belangrijk het is om rekening te houden met bijvoorbeeld deadlines, budgetten en promotie.

 4. Welkom

  Welkom

  Leuk dat je hebt gekozen voor  onze opleiding! In de landschapsgids in de OER heb je al kunnen lezen waar we voor opleiden. In deze opleidingsgids krijg je meer gedetailleerde informatie over jouw opleiding op de locatie waar jij deze gaat volgen. Ook voor je ouders is deze informatie interessant, zodat zij weten voor welke studierichting jij gaat.
   

  Gegevens Schooldirectie:                     (directeur)

  Gegevens Teamleider:                         dhr. E. Plas (teamleider ICT & Media Academy)

  Tel.nr:                                                   088 8508111 mw. L. Bieleman (managementassistente)

  Locatie opleiding:                                Stadionplein 12

 5. Visie op de opleiding

  Onze visie luidt als volgt: Het afleveren van creatieve en geïnspireerde studenten die elk op hun eigen niveau, talenten en ambities zijn voorbereid op hun eigen toekomst en de continu veranderende toekomst van hun vakgebied.

  We vinden het belangrijk dat je klaar bent voor het werkveld als beginnend beroepsbeoefenaar door een uitdagend, verbredend en verdiepend onderwijsprogramma. Je stuurt je eigen leren en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. Wij stimuleren zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit doen we in een inspirerende werkomgeving. De beroepspraktijk en de veranderingen hierin staan centraal. Wij gebruiken de MBO Scrum methode. Door middel van een projectmatige aanpak, coaching en begeleiding maakt de student kennis met zijn of haar talenten. 

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  We willen je de opleiding bieden die het best bij jou past en waarin jij al je talenten kunt ontwikkelen. Ons onderwijs heet Talentvol Ontwikkelen.

  Talent moet ontdekt kunnen worden en de ruimte krijgen om te groeien. Landstede noemt dat Talentvol Ontwikkelen. Het betekent dat je op zoek gaat naar wat je talenten zijn. Wie ben jij, waar ben je goed in, wat kan en wil jij daar mee en op welke manier. De opleiding helpt je bij het ontwikkelen van je talent, door grenzen te verleggen, elkaar te ontmoeten en door te werken aan een brede persoonlijke ontwikkeling. 

  MBOScrum helpt om studenten te leren samenwerken, plannen, presenteren, zelfstandig te worden en verantwoordelijkheid te nemen. Kortom: een professionele beroepshouding. 

  De student is onderdeel van het scrumteam. De teams worden ingedeeld naar ondersteuningsbehoeften.

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Je leert van en met elkaar in je scrumteam. Een individueel leerplan is ook mogelijk. Binnen MBOScrum is er veel ruimte om te exelleren en je eigen tempo te bepalen.  

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  Als student mediavormgeving ontwerp je media op het gebied van print, online/ digitaal, animatie of AV.
  Je bent 5 dagen in de week bezig met je opleiding. De meeste tijd op school maar het kan ook zijn dat je opdrachten in de praktijk uitvoert. In het tweede, derde en vierde leerjaar ben je een half jaar op BPV. In de herontwerptool die je van je coach krijgt kun je precies zien wanneer je op school bent, wanneer je op BPV bent en wanneer je examen doet.

  In het kwalificatiedossier vind je kerntaken en werkprocessen, die je moet beheersen om je vak als mediavormgever uit te kunnen voeren.

  B1-K1 Ontwikkelt crossmediale (vormgeef)oplossingen

  B1-K1-W1 Onderzoekt data/gegevens en vormt zich gaandeweg een beeld van de context

  B1-K1-W2 Formuleert de voorlopige en definitieve mediavraag van de klant

  B1-K1-W3 Voert de dialoog over duiding en vertaling van de input

  B1-K1-W4 Informeert en betrekt belanghebbenden op verschillende momenten in het crossmediale ontwikkeltraject

  B1-K1-W5 Maakt prototypes voor de vormgeving van crossmediale toepassingen in verschillende fasen van het ontwikkelproces

  B1-K1-W6 Realiseert de vormgeving voor crossmediale toepassingen

  B1-K1-W7 Voert projectmatige werkzaamheden uit

  B1-K2 Positioneert en profileert zich in de markt

  B1-K2-W1 Maakt een persoonlijk portfolio

  B1-K2-W2 Participeert in relevant netwerk (communicatief en commercieel)

  Keuzedelen

  Naast je basisopleiding en je generieke vakken, kies je ook nog een aantal Keuzedelen. Hoeveel dat er zijn hangt af van de duur van een bepaald Keuzedeel. In ieder geval besteed je 960 studiebelastingsuren aan Keuzedelen. Daarmee kun je zelf je opleiding en diploma verdiepen en verbreden en je zo goed voorbereiden op datgene wat je na je studie wilt gaan doen. In de loop van het eerste jaar krijg je uitgebreide informatie over welke Keuzedelen wij aanbieden en wat en hoe je mag kiezen.

  Het volgen en examineren van het Keuzedeel is verplicht. Het aanbod keuzedelen wordt per cursusjaar vastgesteld, tussentijds kunnen er keuzedelen worden toegevoegd. Dit heeft te maken met het doel van keuzedelen. Bij te weinig deelnemers mag de school beslissen een ander keuzedeel aan te bieden. 

  Generieke deel

  In de algemene studiegids van Landstede staat al beschreven hoe we binnen Landstede met de generieke vakken omgaan en welke niveaus van toepassing zijn. Als aanvulling daarop: de lessen Nederlands, rekenen en Engels worden waar mogelijk geïntegreerd in de Projecten (zie hieronder).
  Daarnaast krijg je ook apart lessen en toetsen voor deze vakgebieden, zodat je zeker weet dat je je vaardigheden op het juiste niveau afrondt. Voor Nederlands en rekenen is dat niveau 3F, voor Engels B1 voor lezen en luisteren en A2 voor Schrijven, Spreken en Gesprekken voer

  Loopbaan en Burgerschap

  We werken op school ook aan je persoonlijke groei, je loopbaan en aan burgerschap door het maken van opdrachten en het uitvoeren van projecten tijdens je opleiding. Je leert niet alleen voor een beroep maar je woont ook in een buurt,  dorp of stad. Daarom werk je tijdens je opleiding aan dit ‘burgerschap’. 

  Op school bereiden we je ook voor op jouw loopbaan  We helpen je bv bij het maken van keuzes. We kijken samen naar wie je bent, wat je kan en wat je wilt. We onderzoeken samen waar je enthousiast van wordt, welke talenten je hebt (ontdekt) en wat dit betekent voor je toekomstige werk en/of een vervolgstudie en wie je daarbij kan helpen. 
   

  Van alle activiteiten die je in het kader van Loopbaan en Burgerschap uitvoert moet je bewijzen verzamelen en die vervolgens in je (digitale) portfolio bewaren. Die resultaten tellen mee voor je studievoortgang. Tijdens je opleiding krijg je uitleg.

 9. Startprogramma

  Het eerste jaar van je opleiding start je met introductiedagen. Tijdens deze dagen maak je kennis met je klas en met je coach. Je krijgt praktische informatie over je opleiding, leert je school en nieuwe docenten kennen én je neemt deel aan de mbo Bruisdag, speciaal voor álle nieuwe mbo'ers in Zwolle.

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  De duur van de opleiding is 4 jaar. Per leerjaar worden 1000 klokuren onderwijs aangeboden. Deze uren zijn verdeeld over school en BPV (stage). Het schooljaar is verdeeld in 4 perioden van ongeveer 8 á 9 weken. Elke periode wordt afgesloten met de cooling down week, waarin je het gemaakte werk presenteert en de volgende periode plant. Onderwijs kan aangeboden worden tussen 8.30 en 17.00 uur.

  Per periode krijg je nieuwe opdrachten. In het tweede, derde en vierde leerjaar loop je je BPV (stage). De BPV in het laatste jaar van je opleiding is een afsluitende stage waarna jij de Proeve van Bekwaamheid aflegt en mogelijke andere examens.

 11. Herontwerptool

  In de Herontwerptool kun je zien hoe de onderwijsuren zich tot elkaar verhouden voor wat betreft LWP-uren (Project), Twixx-uren (lessen) en BPV-uren (stage). 

 12. Vakanties

  Het vakantierooster kun je inzien via connect. In de stage perioden kunnen je vakanties afwijken van de reguliere geplande vakanties.

  • Herfstvakantie, 17 oktober - 21 oktober
  • Kerstvakantie, 26 december - 06 januari
  • Voorjaarsvakantie, 27 februari - 03 februari
  • Goede vrijdag, 7 april
  • Pasen,10 april 
  • Meivakantie, 24 april - 05 mei
  • Hemelvaartsweekend, 18  en 19 mei
  • 2e Pinksterdag, 29 mei
  • Zomervakantie, 17 juli t/m 27 augustus

 13. Digitale leeromgeving

  In je digitale leeromgeving wordt alles over je ontwikkeling door zowel jezelf als je coach tijdens de opleiding bijgehouden. Wij noemen deze digitale leeromgeving e-TO. Deze afkorting staat voor: Elektronisch Talentvol Ontwikkelen. In deze digitale leeromgeving kun je alles vinden over je Individuele leerplan, de kluis met examens en de notities van coachings- en begeleidingsgesprekken.

  Je krijgt een Landstede e-mailadres. We werken alleen via het studentenportaal en via je Landstede-e-mailadres. Via het studentenportaal kun je softwarematige programma’s en oplossingen vinden en alle informatie omtrent examinering. Hier kun je dus alles vinden wat je nodig hebt voor je opleiding. 

  Al het lesmateriaal vind je in Microsoft Teams, bereikbaar via het studentenportaal. Tijdens je coachles krijg je uitleg over hoe je hiermee kunt werken. Belangrijk is dat je een goedwerkende laptop hebt.

 14. Trajectlijn

  In de trajectlijn staat alles beschreven in de verschillende fases van je opleiding over wat je moet weten aan kennis en vaardigheden. Tijdens de leermetergesprekken bekijk je met je coach waar je staat betreft de fase van je opleiding: beginner, gevorderd of beroepsbekwaam. De trajectlijnen geven je inzicht in je opleiding en worden gebruikt om te kijken hoe ver je bent met leren in je opleiding.

   

 15. LWP

  MBOScrum houdt in dat je met je scrumgroep op je eigen tempo werkt aan (complexe) projecten en opdrachten. Deze projecten vind je in MS Teams. De projecten zijn zo ontwikkeld dat je door ze uit te voeren de juiste kennis opdoet om je diploma te kunnen behalen. 

  Tijdens het uitvoeren van de opdrachten vraag je (en krijg je ook ongevraagd) regelmatig om feedback, deze leg je vast in de MS Teams omgeving.

 16. TWIXX/lesactiviteiten

  Wie kan loopt zelfstandig door de opdrachten heen. Soms loop je daarbij tegen problemen of vragen op. Je kan dan altijd een docent om hulp of een les/ workshop vragen. Zo zorgen we ervoor dat je de juiste kennis krijgt op het moment dat jij daar behoefte aan hebt.

   

 17. Individueel leerplan (ILP)

  In e-TO staat een tabblad genaamd Individueel Leer Plan (ILP). De bijbehorende opdrachten per periode vind je in de MS Teams omgeving. 

 18. Feedback tijdens de LWP

 19. Coach

  Tijdens de opleiding heb je een coach. De coach is jouw aanspreekpunt bij vragen over de opleiding en studievoortgang. Je coach begeleidt je ook in jouw persoonlijke ontwikkeling en helpt je bij je studieloopbaan.

  De coach is altijd je eerste aanspreekpunt voor (hulp)vragen en opmerkingen. 

  Extra begeleiding – SAB (Student Advies Begeleiding) 

  Soms loopt het in je studie niet helemaal naar wens. Samen met jou zal de coach kijken welke oplossing dan voor jou het beste is. Een studentadviseur van het SAB (Student Advies en Begeleiding) kan daarin ook een steun zijn op het gebied van psychische problemen of loopbaanadvies. Ook is er extra begeleiding mogelijk op het gebied van studievaardigheden, beroepsvaardigheden en/of sociale vaardigheden. Dit vindt plaats in het Studiecentrum.

 20. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Minimaal twee keer per jaar heb je een leerloopbaangesprek aan de hand van je leermeter.  Je kijkt dan terug op de voorgaande periode. Samen met de coach bespreek je dan je ontwikkeling, leerpunten, planning en studievoortgang. De gesprekken worden vastgelegd in e-TO en zijn voor jou dus inzichtelijk.

 21. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Jouw coach is voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt. Er worden diverse oudercontactmomenten georganiseerd om het contact daar waar nodig te onderhouden. De docenten communiceren met jullie via de Landstede e-mail en/of via Eduarte en niet via een WhatsApp groep.

 22. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  Via het studentenportaal kun je je via de tegel Eduarte afmelden, ziekmelden, speciaal verlof aanvragen en meer zaken regelen. Ben je nog geen 18 jaar oud, dan moeten je ouders dit voor je doen. Daarvoor ontvangen ze aan het begin van het schooljaar inloggegevens voor het ouderportaal.

 23. Korte beschrijving van de examinering

  Tijdens je opleiding doorloop je een leerproces. Dit leerproces evalueer je regelmatig met je coach. Als je in de gesprekken met je coach op basis van je studievoortgang tot de conclusie komt dat je klaar bent voor de afsluiting van een deel van je opleiding, dan maak je een afspraak voor een examenproject, een Proeve van Bekwaamheid (PvB), een theorie-examen of een mondeling examen.

  Basis voor de examinering is het Kwalificatiedossier, de kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap en de Keuzedelen. Daarnaast moet je aan de generieke kwalificatie-eisen van Nederlands, rekenen en evt. een of meerdere moderne vreemde talen voldoen. Aan het einde van je opleiding checken we of jij de kerntaken van je beroep beheerst, alle onderdelen voor de generieke vakken geëxamineerd hebt en voor Loopbaan en Burgerschap je portfolio op orde hebt. Ook de keuzedelen maken onderdeel uit van de examinering. Aan het einde van de opleiding checken wij of alle onderdelen in de kluis van jouw studie dashboard (Eto) zijn ingevuld, en voldoen aan de zak-/slaagregeling van je opleiding. Als dat zo is, heb je recht op een diploma!

  Alle studenten hebben vanaf de start van de opleiding het recht om zowel centrale examens als generieke examens op ieder moment in de opleiding te maken. De coach en student bepalen samen, volgens de onderwijsvisie van Landstede, het moment waarop de student gaat examineren. 
  Voor de generieke vakken zijn voorwaarden omschreven – deze voorwaarden worden aan de start van het eerste schooljaar met je gedeeld door coach/generieke docenten.
   

 24. Werkwijze en procedure

  De examenstukken, Proeven van Bekwaamheid, toetsen en dergelijke, worden door het Examenbureau bewaard in jouw diplomadossier (tot 18 maanden na het behalen van je diploma). Je kunt voor het einde van die termijn een verzoek indienen bij het Examenbureau voor teruggave van de examenstukken. Doe je dat niet, dan worden de examenstukken vernietigd.

 25. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  Voor het leren van een beroep is leren in de praktijk erg belangrijk. In het tweede jaar maak je kennis met de praktijk van het beroep waarvoor je leert. Je wordt voorbereid op de BPV (beroepspraktijkvorming) die je in aan het begin van je tweede leerjaar start. In het eerste leerjaar ga je je oriënteren op de mogelijkheden die er zijn en ga je bijvoorbeeld oefenen met het schrijven van een sollicitatiebrief of het voeren van een sollicitatiegesprek. Je gaat dan zoeken naar een geschikte BPV-plek.

  Je kunt je BeroepsPraktijkVorming (stage) ook in het buitenland doen. Dit noemen we Internationale BPV. Voor het deelnemen aan een IBPV moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kun je vinden op Connect.
   

   

 26. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Door de werkzaamheden die je doet, werk je net als op school ook aan je trajectlijnen. Je beschrijft welke opdrachten en taken je uitvoert en je kijkt welke werkprocessen daarbij horen. Je bespreekt met je praktijkbegeleider wat en hoe je het gedaan hebt. Daarnaast vinden we een goede beroepshouding erg belangrijk. Dat zal dus tijdens de gesprekken zeker aan de orde komen. Er vinden tussen jou en je praktijkbegeleider regelmatig gesprekken plaats waarin besproken wordt hoe het gaat en wat je leerpunten zijn. Aan het eind van de BPV is er een beoordeling in een gesprek met de praktijkbegeleider en de begeleider van school.

 27. Organisatie van de BPV

  Je ontvangt in die periode de digitale BPV-gids waarin precies beschreven staat hoe het allemaal in z’n werk gaat en wat er van je verwacht wordt in de BPV. Tijdens de BPV word je begeleid door iemand van het BPV-bedrijf (de praktijkbegeleider) en iemand van school. Je begeleider van school bezoekt je op je BPV-bedrijf. Er zijn ook terugkomdagen. Je bent dan een dag op school om bijv. je ervaringen met je medestudenten te delen. Op het bedrijf draai je als bijna echte werknemer mee. Je werkt in een team met collega’s en doet waar mogelijk mee aan werkoverleg etc. Dat betekent dat je meedraait in de bedrijfscultuur en dat je je houdt aan de in dat bedrijf geldende regels en afspraken, bij bijvoorbeeld het aanvragen van vakantie en vrije dagen. Je leert op die manier de echte praktijk goed kennen. 

 28. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Je vindt informatie over specifieke voorzieningen en vereisten op het schoolkosten- en materialenformulier.   

 29. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  De opleidingsadministratie vind je op de tweede etage van het Stadionplein. Je kunt hier terecht voor bijvoorbeeld vragen rondom inschrijving van de opleiding, wijziging van contactgegevens, je BPV-contract etc. Contactpersoon voor jouw opleiding is:

  Miranda Veldman: mveldman@landstede.nl

 30. Vertrouwenspersoon

  Je kunt in de algemene informatiegids lezen wat onze vertrouwenspersoon voor je kan betekenen. 

  Op de locaties hangen foto’s van de vertrouwenspersonen. Je kunt ook altijd vragen bij het STIP 

  Voor onze opleiding is/ zijn de vertrouwenspers(o)on(en) op dit moment:
  - Jeannette Hendriks

  - Mariëlle Koster

 31. Specifieke afspraken en regels

  Voor het beoefenen van je vak is het belangrijk te voldoen aan bepaalde vereisten. Dit noemen we ook wel beroepshouding. Jij hebt gekozen voor een beroepsopleiding. Daarmee is het belangrijk tijdens deze opleiding een professionele beroepshouding te laten zien, je vindt dit dan ook terug in de leermeter. 

  Naast de beroepshouding die is beschreven in het kwalificatiedossier hebben wij als school ook onze verwachtingen voor een prettig schoolklimaat. Deze verwachtingen worden tijdens de startperiode met jou gecommuniceerd. In het algemeen verwachten wij van een ieder dat hij of zij zich tijdens de opleiding professioneel, respectvol en begripvol gedraagt tegenover andere studenten, docenten of ieder ander, en daarbij de verwachtingen of huisregels die geldig zijn op de opleiding naleeft. Zo werken wij met zijn allen in een veilige en prettige leer- en werkomgeving.

 32. Geen examenplan beschikbaar
 33. Geen schoolkosten beschikbaar