Landstede - Opleidingen

Entree (23301) BBL 2022-2023 Zwolle, Rechterland 1

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom bij Landstede, bij het landschap StartCollege.

  Heb je geen diploma, maar wil je wel een beroepsopleiding volgen? Met Entree haal je een niveau 1 mbo-diploma in één jaar. Soms zelfs in minder tijd en soms langer. Daarna kun je aan het werk óf doorstuderen. Bij de entreeopleiding van StartCollege bieden we jou een opleiding op maat, kom je erachter welk beroep bij je past en word je voorbereid op werk of een vervolgopleiding. Je ontdekt jouw talenten en interesses en wordt op weg geholpen naar een mooie toekomst. Hoe we dat doen? We leggen het je graag uit.

 2. Het Landschap

  Een thuis voor iedereen
  Onze school is een thuis voor iedereen. De klassen zijn klein, je hebt een vaste mentor en kunt ook voor extra hulp bij ons terecht. We werken veel samen met hulp- en zorginstellingen en organisaties waar experts werken die jou kunnen helpen als dat nodig is. Ook organiseren we samen met bedrijven allerlei projecten. Dat maakt het leren leuker!

  Over de opleiding
  Bij de start van de opleiding onderzoek je samen met de coach jouw interessegebieden, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Daarnaast wordt kennisgemaakt met verschillende beroepsrichtingen en ontdek je welke richting het beste bij jou past. Dit doen we door te werken aan praktijkopdrachten binnen en buiten de school en door middel van stage. We werken ook aan sociale vaardigheden, zoals het samenwerken met anderen en aan werknemersvaardigheden. Daarnaast volg je lessen Nederlands, rekenen en Landstede, Loopbaan en Burgerschap. Iedere dag stel je haalbare doelen die we samen evalueren. Daarbij kijken we ook naar de werkhouding en inzet. 

  Op weg naar de toekomst
  StartCollege brengt je verder. Door persoonlijk onderwijs met professionele begeleiding te combineren, kun jij je doelen bereiken. Doelen die nu misschien nog ver weg lijken, maar als je bij ons begint zijn ze dichterbij dan je denkt. Zo helpen wij jou op weg naar een mooie toekomst.

 3. Leren in het Landschap

  Altijd maatwerk
  De entreeopleiding bij StartCollege is altijd maatwerk. Je krijgt een traject op maat, waarin jij centraal staat. Je volgt één van onze drie maatwerkroutes of een combinatie hiervan (Start.route, Anderstaligen.route of Plus.route). Je wordt begeleid door een vaste coach. Samen met de coach wordt bekeken wat jouw doelen zijn, op welke manier je je het beste kunt ontwikkelen, hoe lang de opleiding duurt en welke (extra) ondersteuning nodig is.

  Goede persoonlijke begeleiding
  Wij vinden het belangrijk dat onze studenten gezien en geholpen worden op weg naar een mooie toekomst. Dit doen wij door jou goed, maar vooral ook veel te begeleiden. Je krijgt persoonlijke begeleiding door een eigen coach. Zo zorgen wij ervoor dat je de opleiding succesvol kunt afronden en kunt doorstromen naar een vervolgopleiding of werk. Ook na de entreeopleiding blijven we jou begeleiden. Dit doen we door middel van een doorleer- of doorwerkcoach. 

 4. Welkom

  Welkom

  Welkom bij de Entreeopleiding van het StartCollege!
  Fijn dat je hebt gekozen om bij Landstede deze opleiding te volgen. Wij wensen je een hele fijne en leerzame tijd bij ons. De entreeopleiding is een mbo-opleiding op niveau 1. Je wordt opgeleid tot assistent.
  Je kunt kiezen uit verschillende profielen. 

 5. Visie op de opleiding

  Onze onderwijsvisie is  

  Er zijn voor elke student .

  De ontwikkeling van elke student staat bij ons voorop. Door middel van een positieve insteek willen we de student helpen zijn/haar niveau te behalen en ontwikkelen. Studenten leren leren, ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. We helpen hen dat ze zelf invloed hebben op hun toekomst.  En dat ze eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Wij bieden persoonlijk onderwijs, zodat studenten hun doelen kunnen bereiken.

  We leiden niet alleen op voor een diploma,  maar juist voor het vervolg daarop; doorstroom in het mbo of naar werk. Daarbij hebben we oog voor de student. Er is ruimte voor ontwikkeling in leren, gecombineerd met persoonsvorming en we sluiten aan bij het gewenste leertempo.

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Je leert op school en in de praktijk. Dat doe je in een leeromgeving die je uitdaagt en nieuwsgierig maakt. Waar het om gaat is dat je kennis en vaardigheden leert en ervaringen opdoet. Kennis en ervaringen die je nodig hebt voor je toekomstige beroep je vervolgopleiding en natuurlijk ook als burger in de maatschappij. We bereiden je voor op een leven lang nieuwe dingen leren.

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Leren van en met elkaar

  Je leert alleen en ook samen met anderen: in grote en kleine groepen en binnen en buiten de school. Door met medestudenten aan opdrachten of projecten te werken: door deze zogenaamde LeerWerkPrestraties leer je samenwerken en goed communiceren.

  De praktijk is het uitgangspunt

  Bij Startcollege leer je door veel in de praktijk te doen: de praktijk staat centraal. Tijdens stages doe je veel ervaring op in de praktijk. Daardoor ontdek je wat je nog nodig hebt aan kennis en ervaring als je bij dat bedrijf of organisatie zou gaan werken. Dat wat jij nog niet weet of kunt, worden jouw leer- en ontwikkeldoelen. Daarover ga je in gesprek met je praktijkbegeleider (in de praktijk) en met je coach. Samen met hen onderzoek je hoe jij de gewenste kennis en ervaring op kunt doen.

  Jouw persoonlijke leerontwikkeling staat centraal!

  Iedere student is uniek en ontwikkelt zich dus op zijn eigen manier. Bij ons gaat het om jou en hoe jij je ontwikkelt. Jouw talenten en wat jij nodig hebt, zijn het uitgangspunt bij het leren.

  Wij willen je:

  1. Opleiden tot een zelfbewust persoon zodat jij je kunt onderscheiden van anderen.
  2. De kennis en vaardigheden meegeven die jij voor je beroep nodig hebt zodat je deze kunt toepassen in de praktijk.
  3. Begeleiden bij het ontdekken wie je bent en wat je wilt in de maatschappij en in je werk.

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  De entreeopleiding bestaat uit drie delen: Basisdeel, profieldeel en keuzedeel.

  Basisdeel

  Dit onderdeel is voor alle studenten gelijk. Je leert te werken als assistent in een organisatie. Daarnaast krijg je Nederlands, rekenen en LLB (leren, loopbaan en burgerschap).

  Profieldeel

  Het profiel is de beroepsrichting die je kiest. Je rond dit onderdeel af met een praktijkexamen. Je kan kiezen uit de volgende profielen:

  Assistent bouwen, wonen en onderhoud

  Assistent dienstverlening

  Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

  Assistent logistiek

  Assistent metaal, elektro- en installatietechniek

  Assistent mobiliteitsbranche

  Assistent plant, dier of groene omgeving

  Assistent procestechniek

  Assistent verkoop / retail

  Keuzedeel

  Er worden twee verschillende keuzedelen aangeboden. Je overlegt met je coach welk keuzedeel je wilt volgen en examineren.

 9. Startprogramma

  In het begin van jouw opleiding besteden we, naast de vakken die hierboven staan, vooral aandacht aan de volgende drie onderdelen: Zelfbeeld, beroepsbeeld en opleidingsbeeld.

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  Opzet van de opleiding

  Het gehele schooljaar heeft dezelfde opbouw van het rooster. Iedere periode krijg je bij de lessen opdrachten. Als BBL-er volg je één dag per week onderwijs. 

  De volgende lessen krijg je in ieder geval aangeboden

  • LLB
  • Algemene theorie over veiligheid, voeding en communicatie
  • (Beroeps)opdrachten die horen bij de richting waar je mee bezig wilt
  • Keuzedeel
  • Nederlands
  • Rekenen

  Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten.

  De studieduur kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden.

  Kies je voor de BBL-opleiding dan werk je vier dagen en kom je één dag per week naar school. Welke dagen dit zijn, hoor je aan het begin van de opleiding.

 11. Vakanties

  https://www.landstedembo.nl/paginas/vakantieplanning/

 12. Digitale leeromgeving

  Alles wat je nodig hebt om te leren vind je in je persoonlijke, digitale leeromgeving. Je hebt daar de werkplaats waar je jouw opdrachten en projecten vindt en waar je ze uitvoert. Er is ook een kluis voor het examendeel. Verder kun je in deze digitale leeromgeving alle begeleidende informatie vinden die je voor je leren en je ontwikkeling nodig hebt. We noemen deze digitale leeromgeving e-TO ( elektronisch Talentvol Ontwikkelen).

 13. Trajectlijn

  Je ontwikkelt kennis en vaardigheden tijdens de opleiding Entree. Dat staat beschreven in de 3 Ontwikkellijnen van Entree:

  1. Ontwikkellijn Taalactivering

  2. Ontwikkellijn Persoonlijk Vorming

  3. Trajectlijn Kwalificering

  Deze lijnen vind je in e-TO. Je coach kan je leren hoe je de goede lijnen vindt. 

 14. LWP

  Op school en in de praktijk werk je aan LWP’s. LWP’s zijn levensechte  opdrachten die gaan over je toekomstige beroep of leven. Activiteiten waarbij je tegelijk leert en werkt. Bij de start van je opleiding van de LWP’s eenvoudig en zijn er minder eisen. Aan het eind van de opleiding gaan we ervan uit dat je klaar bent voor je beroep. Dan worden de opdrachten ingewikkelder. Je moet aan meer eisen voldoen en je hebt meer verantwoordelijkheden.

 15. TWIXX/lesactiviteiten

  TWIXX
  TWIXX staat voor Training, Workshop, Instructie en extra. Een TWIXX kan je zien als een soort les over het onderwerp van je LWP.  TWIXX-en kunnen zowel klassikaal, in groepjes of persoonlijk worden aangeboden door de docenten.
  De TWIXX zijn gericht op;

  • Basisdeel
  • Profieldeel
  • Landstede Loopbaan en Burgerschap
  • Nederlands
  • Rekenen
  • Keuzedeel

  LLB
  Tijdens de opleiding krijg je ‘Landstede Loopbaan en Burgerschap’ (LLB). Dit is een soort maatschappijleer, maar dan net iets meer. LLB bestaat uit 6 onderdelen:

  1. Leren en loopbaan
  2. Politiek-juridische dimensie
  3. Economische dimensie
  4. Sociaal-maatschappelijke dimensie
  5. Vitaal burgerschap
  6. Zingeving, ethiek en dialoog

  Aan het einde van je opleiding moet je hebben aangetoond, dat jij je ontwikkeld hebt op alle onderdelen.  Dit doe je door middel van een portfolio LLB . Een portfolio is een (digitale) map met bewijzen.

 16. Individueel leerplan (ILP)

 17. Feedback tijdens de LWP

 18. Coach

  Bij de Entreeopleiding is coaching heel belangrijk. Je hebt veel contact met jouw coach.  Als je vragen hebt of dingen wilt weten ga je naar je coach. Ook ouders/ verzorgers/ begeleiders kunnen terecht bij de coach.  Je mag van jouw coach begeleiding verwachten tijdens de gehele opleiding.

 19. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

 20. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Als ouder/verzorger kunt u altijd contact opnemen met de coach voor bijvoorbeeld een individueel gesprek samen met uw zoon/dochter.

  Gescheiden ouders

  Het kan zijn dat je ouders gescheiden zijn. Als school houden wij jouw belang voor ogen en zijn wij onpartijdig ten
  aanzien van de problematiek die met de scheiding van je ouders te maken heeft. In ons protocol ''School en Scheiding'' staat alle informatie over hoe wij omgaan met met de informatievoorziening aan je ouders. Je ouders en jij kunnen het protocol opvragen bij de RGV'er StudentSucces van de locatie.

 21. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  Wie wegens ziekte, doktersbezoek, rouw/trouw, of om andere redenen niet op school of BPV (stage) kan komen:

  • geeft dit vóór 9.00 uur door aan school 
  • geeft dit vóór aanvang van de werktijden door aan het BPV-adres

  Wie op school is en dan ziek wordt:

  • meldt zich ziek bij de coach

  Wie tijdens de BPV (stage) ziek wordt:

  • meldt zich volgens afspraak ziek op het BPV-adres
  • stuurt de coach een mail met de reden van ziekmelding

 22. Korte beschrijving van de examinering

  In de documenten ''Kwalificatiedossier Entree'' en ''Kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap in het MBO'' staat alles beschreven wat jij moet kunnen (dat noemen we kerntaken) voordat je jouw diploma Entree kan ontvangen.  Aan het einde van je opleiding toetsen we of jij de kerntaken beheerst en dus recht hebt op een diploma.

  Als student heb je recht op goede informatie over het examen. Ook ben je zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van de beschikbare informatie. In het examenplan van jouw opleiding vind je het overzicht van de examens die je moet behalen om een diploma te krijgen. De examens bestaan uit activiteiten die afgestemd zijn op het Kwalificatiedossier. Tijdens de opleiding wordt uitgelegd wat je moet doen om deze examens te halen. Lees de Landstede Examenkrant, hierin staat alle belangrijke informatie rondom de examens Nederlands en Rekenen.

  Beroepsgerichte examens

  Examenonderdeel

  Vorm

  Examenlocatie

  Kerntaak basisdeel*
  Kerntaak profieldeel*

  Praktijkexamen
  Examenbank Prove 2 move

  BPV

  Tijdens je opleiding Entree doorloop je een leerproces. Dat betekent dat je op school en stage kennis, houding en vaardigheden ontwikkelt. Dit leerproces evalueer je regelmatig met je coach. Als je in de gesprekken met je coach op basis van je studievoortgang tot de conclusie komt dat je klaar bent voor de afsluiting van je opleiding, dan wordt het praktijkexamen ingepland.

  Generieke examens

  Examenonderdeel

  Vorm

  Examenlocatie

  LLB Portfolio*

  Portfolio

  Op school

  Nederlands 2F
  Lezen en luisteren

  Centraal examen op de computer

  Op school

  Nederlands 2F

  Schrijven

  Instellingsexamen op de computer
  via toets.nl

  Op school

  Nederlands 2F

  Gesprekken voeren

  Instellingsexamen

  Mondeling

  Op school

  Nederlands 2F

  Spreken

  Instellingsexamen

  Mondeling

  Op school

  Rekenen 2F/2A / ER*

  Portfolio

  Op school

  Voor Nederlands  hoef je nog geen voldoende te halen. Je moet de examens wel hebben gemaakt. Bij rekenen is je examen, net als bij LLB, een portfolio.
  De uitslag is in geval van doorstroming naar bijv. niveau 2 wel belangrijk, omdat het je taal-/rekenniveau aangeeft.
  Voor de uitslag van het examen Nederlandse taal 2F wordt voor de Entreeopleiding en mbo niveau 2 dit studiejaar cijferdifferentiatie doorgevoerd. Dit betekent dat je 1 punt extra krijgt.  Dit is een maatregel uit de brief van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap van 6 oktober 2015.

  Keuzedeel 

  Examenonderdeel

  Vorm

  Examenlocatie

  Keuzedeel*

  Examenbank Prove 2 Move

  Op school of  BPV

  *Deze examens moet je behaald hebben om je diploma in ontvangst te kunnen nemen. Van de overige examens worden de resultaten wel vermeld op je diploma, maar bepalen niet of je zakt of slaagt voor de opleiding. 

  Archivering diplomadossier
  Voor iedere student is er een eigen diplomadossier. Jouw dossier is in beheer bij het examenbureau. Documenten en examenopbrengsten worden gedurende je opleiding in dit dossier opgeslagen. Het gaat om alle examenonderdelen die voorkomen in het examenplan. 

 23. Werkwijze en procedure

 24. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

 25. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

 26. Organisatie van de BPV

  Tijdens de Entree opleiding BBL start je meteen met de beroepspraktijkvorming (BPV).

  Dit onderdeel vormt het kernonderdeel van de opleiding. Hier leer je om te functioneren als assistent in een gekozen profieldeel. De BPV is een begeleide praktijkperiode van meestal 4 dagen per week en duurt in de basis tot en met fase 4.  Wil je weten of jouw leerbedrijf een erkend leerbedrijf is? Dan kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

  Van de praktijkopleider verwachten wij dat hij/zij jou gedurende de stage instrueert (vertelt wat je moet doen en hoe je dat moet doen) én dat de begeleiding afgestemd is op het assistenten niveau. Voor meer informatie kan je het werkboek BPV lezen.

 27. Specifieke voorzieningen en of vereisten

 28. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

 29. Vertrouwenspersoon

  Op elke locatie zijn er vertrouwenspersoon die je kan inschakelen als je bijvoorbeeld:

  - Gepest wordt, ook cyberpesten

  - Geintimideerd wordt.

  - Een klacht in wil dienen.

  De namen en foto's van de vertrouwenspersonen hangen in de gang van de opleiding. 

 30. Specifieke afspraken en regels

 31. Geen examenplan beschikbaar
 32. Geen schoolkosten beschikbaar