Landstede - Opleidingen

Dienstverlening (23189) BOL 2022-2023 Harderwijk, Westeinde 33

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het landschap Gezond & Wel.
  Vind jij het leuk om met mensen te werken, jong, oud, gezond of met lichamelijke en/of geestelijke problemen? Dan vind je vast en zeker een opleiding in het Landschap Gezond & Wel. Hier vind je veel verschillende opleidingen waarmee jij je kunt voorbereiden op de werkplek en doelgroep die jou het meeste aanspreken.

 2. Het Landschap

  Van medische zorg...
  In het Landschap Gezond & Wel zijn twee hoofdrichtingen: gezondheidszorg en welzijn. Bij gezondheidszorg draait het vooral om zorg op het lichamelijke vlak, bijvoorbeeld omdat mensen herstellen van een operatie, gewond of net bevallen zijn. Je mag sommige medische handelingen verrichten die je met een ander diploma niet mag uitvoeren, zoals het geven van medicatie en injecties.
   

  …tot sociaal maatschappelijke ondersteuning
  Bij welzijn draait het ook om zorg, maar die is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het huishouden, zelfstandig wonen, het invullen van de dag of het regelen van allerlei zaken. Soms hebben ze psychische of sociale problemen, maar het kan ook zijn dat ze jong of slecht ter been zijn.
   

  Waar kun je werken?
  Met de opleidingen uit dit Landschap kun je veel kanten op. Afhankelijk van je diploma kun je werken in bijvoorbeeld een ziekenhuis, een sociaal wijkteam, verpleeghuis, bij mensen thuis, in een woongroep, een organisatie voor verslavingszorg of psychiatrie of bij een algemene organisatie voor sociaal werk. Als je wilt, kun je je bij ons specialiseren in specifieke doelgroepen, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, cliënten met gedragsproblemen of ouderen.


  Is dit jouw Landschap?
  Wil je een van de opleidingen in dit boeiende Landschap volgen? Dat kan als jij geïnteresseerd bent in mensen met sociale en/of medische problemen. Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen. Belangrijk is ook dat je gemakkelijk contact legt, helder communiceert en goed bent in samenwerken. Verder zijn flexibiliteit en stressbestendigheid een echte must in dit vakgebied.
   

  Landschap
  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Gezond & Wel is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Skillslab
  Op school heb je de beschikking over een skillslab. Dit is een praktijklokaal met bedden, oefenpoppen en allerlei materialen waarmee je de basiszorg en verpleegtechnische handelingen in de praktijk brengt. Soms spelen anderen de rol van zorgvrager en wordt er een praktijksituatie in scène gezet, zodat je goed voorbereid wordt op jouw toekomstige beroep.
   

  Leren in de praktijk
  Om de theorie goed aan te laten sluiten op de praktijk werken we nauw samen met diverse organisaties en hebben we nauwe contacten met het werkveld. Dit biedt uitdagende stageplaatsen voor jou. In overleg met jou zorgen we voor passende stageplaatsen.
   

  Innovatief onderwijs
  De zorg is constant in beweging: toenemende vergrijzing, bezuinigingen, zorgtechnologische ontwikkelingen en verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Landstede MBO speelt hierop in door kruisverbanden te leggen tussen opleidingen, te participeren in projecten en door met externe partijen aan innovaties te werken. Bijvoorbeeld binnen de Care Academy, in het Zorgtrainingscentrum en het Health Innovation Park (HIP). In het HIP werken zorgaanbieders, ondernemers, zorgverzekeraars en kennisinstellingen in de regio Zwolle samen aan zorginnovaties, die de kwaliteit van de zorg verbeteren en de zorgkosten verlagen.
   

  Care Academy en Zorgtrainingscentrum
  Wat is de echte zorgvraag van de cliënt? Welke mogelijkheden zie jij om de zorgvraag proactief op te lossen? Hoe bied je deze zorg op een respectvolle manier? Dat leer je het beste in de praktijk. In de Care Academy (regio Noord-Veluwe) en het Zorgtrainingscentrum (regio Zwolle) leer en werk je vanuit de praktijk. Er wordt een beroep gedaan op je persoonlijk leiderschap, creativiteit, ondernemend en invoelend vermogen.
   

  Sallandse Praktijkleerroute
  Twaalf zorgorganisaties in Salland en Landstede MBO leiden samen studenten op tot toekomstgerichte zorgmedewerkers. Vanaf dag 1 doe je ervaring op bij de zorgorganisaties. Je werkt samen met collega's, je docent en persoonlijke begeleider. Wat je leert in de praktijk bespreek je wekelijks in het Leerhuis met je docent en medestudenten. Dé ideale mix van leren en werken! Je bepaalt zelf je tempo en hoe je leert. Als zorg- en welzijnsmedewerker weet je goed in te spelen op de vragen van je cliënten en de zorg van de toekomst.
   

  Leren in Lelystad
  Op onze locatie in Lelystad krijg je de gelegenheid om je breed te oriënteren. Zo krijg je input vanuit de opleidingen binnen de Landschappen Onderwijs & Opvoeding en Gezond & Wel. Voor de uitwerking van het onderwijsprogramma geldt: algemeen waar het kan, gericht waar het moet en je leert met en van elkaar. Ons doel is dat je aan het eind van het eerste schooljaar overtuigd bent dat je op het juiste niveau en op de juiste opleiding zit.
   

  Derde leerweg
  Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg. De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de student de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Veelal wordt deze opleiding gevolgd door volwassenen. Ook het Landschap Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op via: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

 4. Welkom

  Welkom

  In deze gids vind je informatie over de opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn en Medewerker Facilitaire Dienstverlening. Ook voor jouw ouders/verzorgers is deze informatie interessant. Als zij vragen hebben kunnen zij veel informatie in deze opleidingsgids vinden.

 5. Visie op de opleiding

  Landstede gaat voor waarde(n)vol leren, leven en werken. Dat betekent dat we aandacht hebben voor wie je bent als persoon, de manier waarop je het prettigste leert en welke begeleiding het beste bij je past.

  Je wordt opgeleid tot een breed inzetbare professional. Daarom hebben we tijdens de opleiding ook veel aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden zoals plannen, samenwerken, communiceren, omgaan met snelle veranderingen in de maatschappij, digitalisering, etc. 

  Verder vinden wij het belangrijk dat jij als toekomstig professional de mogelijkheid krijgt om feedback te geven op hoe jij de opleiding ervaart. Dit doen wij om onze opleiding continu te blijven verbeteren. Er bestaat daarom de mogelijkheid om namens de klas deel te nemen aan het studentenpanel. Daarnaast kun je, indien je hier belangstelling voor hebt, aan de slag als studentambassadeur. Jouw coach zal hier meer uitleg over geven.

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Iedereen is anders, iedereen leert anders. Wij hebben oog voor de verschillen tussen de studenten en passen ons onderwijs zo veel mogelijk aan jouw mogelijkheden en behoeften aan. Dit doen we door aandacht voor (talent)ontwikkeling, ontmoeting, brede persoonsvorming, verleggen van grenzen en het tonen van betrokkenheid.

 7. Individueel leren en leren in groepen

  In de uitvoering van het beroep is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken, maar ook zelfstandig kunt werken. Daarom werk en leer je tijdens deze beroepsopleiding zowel individueel als in een groep aan opdrachten.

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  De opleiding is opgebouwd aan de hand van een kwalificatiedossier. Deze kwalificatiedossiers kun je vinden op de website van het SBB: www.s-bb.nl. 

  Deze opleiding heeft een basis- en een profieldeel, keuzedelen en een generiek deel.

  In jouw opleiding volg je zowel onderwijs op school als leren in de praktijk en tijdens stages. Op school krijg je lessen in het beroepsgerichte vak Dienstverlening met het profieldeel Helpende Zorg en Welzijn (HZW) of Medewerker Facilitaire Dienstverlening (MFD), maar ook vakken voor de generieke delen zoals Nederlands, rekenen en Landstede Loopbaan Burgerschap (LLB) en sport en coaching. Dit is zowel individueel als met de groep. Daarnaast kies jij uit verschillende keuzedelen. Met deze keuzedelen kan jij je maatschappelijke meerwaarde vergroten en de kans op de arbeidsmarkt vergroten.

  Basisdeel

  In het basisdeel van jouw opleiding krijg jij les in vaardigheden die horen bij een dienstverlenend beroep zoals aanspreekpunt zijn, een voorraad beheren, ruimtes veilig inrichten en zorg voor voeding.

  Profieldeel

  Dienstverlening heeft 3 profieldelen. 2 daarvan zijn te volgen bij ons. Je hebt als het goed is gekozen voor HZW of MFD. 

  Bij HZW leer je basiszorg te verlenen aan cliënten en kinderen. Ook leer je te assisteren bij activiteiten en zorgen voor een fijne leefomgeving. 

  Bij MFD leer je hoe je logistieke werkzaamheden kunt uitvoeren, maar ook cateringswerkzaamheden en gebouwen te beheren. 

  Keuzedeel

  Om de kans op een geschikte baan en jouw maatschappelijke meerwaarde te vergroten bieden wij keuzedelen aan die je kunt volgen. Ieder keuzedeel wordt apart geëxamineerd. Hiervoor krijg jij een certificaat. Afhankelijk van de grootte van een keuzedeel moet je 2 tot 3 keuzedelen volgen. Voorbeelden van keuzedelen zijn;

  • Internationaal I: Bewustzijn (interculturele) diversiteit
  • Ondernemend gedrag
  •  ..

  In de eerste leerperiode op school komen wij hier uitgebreid op terug.

  Generiek deel

  Generieke vakken zijn algemene vakken die op alle MBO opleidingen plaatsvinden. Jouw generieke vakken bestaan uit de vakken Nederlands, rekenen en LLB. In deze vakken moet jij ook examen doen op het MBO niveau 2F.

  LLB is een vorm van loopbaancoaching en maatschappijleer en staat voor Landstede Loopbaan en Burgerschap. Het onderdeel loopbaan gaat over coaching, jouw opleiding, beroep en een leven lang leren en wordt besproken tijdens de coachlessen. Het onderdeel burgerschap bereidt je voor op volwaardige deelname aan de maatschappij en goed kunnen functioneren in jouw beroep. Het gaat hierbij om vaardigheden, houding en kennis op het gebied van bijvoorbeeld politiek, recht, economie, cultuur en gezondheid.

  BPV

  Tijdens jouw opleiding ga jij praktijkleren en stage lopen in de beroepspraktijk van een Dienstverlener in de zorg- en/of welzijnssector of in de facilitaire dienstverlening. Verderop in deze studiegids wordt dit uitgelegd.

 9. Startprogramma

  De eerste 10 weken van jouw opleiding noemen wij de startperiode. In deze periode willen wij jou en  jouw medestudenten leren kennen en natuurlijk denken wij dat dit andersom ook zo is. Wij besteden dan veel tijd aan groepscoaching, uitleg van de waarden en normen van Landstede en het gebruik van alle systemen, boeken en roosters die jij tijdens de opleiding nodig hebt en tegen komt. Deze periode vormt de basis van jouw opleiding.

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  De globale planning van jouw gehele opleiding staat in de herontwerptool (ook wel HOT genoemd) en kun jij terug vinden in Eto. Het is een globale planning, dit betekent dat er soms tijdens het schooljaar in geschoven wordt.

  Ieder schooljaar bestaat uit 4 leerperiodes en iedere leerperiode bestaat uit ongeveer 10 lesweken. Wij streven ernaar om een rooster voor 9 weken te maken en deze niet meer te wijzigen. Soms ontkomen wij hier niet aan. De 10e week is de bufferweek. Wanneer een periode korter duurt kan het voorkomen dat week 9 de bufferweek is.

  Eén ding is zeker bij de start van een schooljaar; alle studenten starten op hetzelfde moment. Maar wanneer studenten klaar zijn met hun opleiding is heel verschillend. Dit betekent dat studenten individueel kunnen versnellen of vertragen tijdens hun opleiding. Hierdoor kan de planning van het onderwijsprogramma, zoals in de roosters aangegeven meebewegen tijdens het versnellen en vertragen van de opleiding. Studenten starten allemaal in dezelfde periode, maar de einddatum voor hun opleiding kan binnen of buiten de 2 of 3 leerjaren vallen.

 11. Herontwerptool

  In de herontwerptool kun je zien hoe de onderwijsuren zich tot elkaar verhouden voor wat betreft LWP uren, TWIXX uren en BPV uren. Wanneer je hier meer informatie over wilt, vraag dit aan via je coach.

 12. Vakanties

  Voor de link naar vakantierooster:  Vakantierooster

  We volgen de vakanties van regio midden. Eventuele wijzigingen worden gedurende het schooljaar doorgegeven.

 13. Digitale leeromgeving

  In je digitale leeromgeving wordt je ontwikkeling bijgehouden. Deze digitale leeromgeving noemen we e-TO. Deze afkorting staat voor ‘elektronisch Talentvol Ontwikkelen’. Je vindt daarin je persoonlijke studieplan, aantekeningen van coach- en begeleidingsgesprekken en je kunt er je digitale portfolio bijhouden.

  Elke student krijgt een e-mailadres van Landstede. Hiermee krijg je toegang tot Office365 en de onlineversies van bijvoorbeeld Word, PowerPoint, Excel, etc. Je bestanden sla je op in Onedrive van Landstede, zodat je altijd en overal je belangrijke documenten bij de hand hebt en er niets verloren gaat als je laptop stuk gaat. Samenwerken met klasgenoten en communicatie met docenten wordt op deze manier erg gemakkelijk gemaakt.

  Tijdens de lessen krijg je uitleg hoe al deze toepassingen werken. Daarvoor is het belangrijk dat je zelf een goed werkende laptop tot je beschikking hebt.

 14. Trajectlijn

  Een trajectlijn is te vergelijken met een treinspoor die je van locatie A naar locatie Z brengt. Jij wilt van A naar Z en onderweg kom jij andere stations (de letters B t/m Y)  tegen die je moet passeren. Bij station Z heb je je diploma behaald!

  De trajectlijnen van jouw opleiding bestaat uit verschillende fases. Tijdens iedere fase moet jij een aantal vaardigheden en kennis hebben opgedaan om verder te kunnen. Dit volgen wij samen met jou via een leermeter. Tijdens de coachlessen komen wij hierop terug.  Aan het einde van de laatste fase ontvang jij je diploma en ben jij een startende beroepsbeoefenaar!

 15. LWP

  Studenten werken bij Landstede met Leer Werk Prestaties (LWP’s).

  • Leer: Leren als activiteit en als doel
  • Werk: Het liefst in de echte praktijk
  • Prestatie: Iets tot stand brengen, prestatie als inzet en als geleverd product of dienst.

  We bieden onderwijs waarbij wij je ondersteunen bij het je eigen maken van kerntaken, werkprocessen en competenties van het beroep.

  Een leerwerkprestatie is een brede (beroeps)opdracht waarin beroepsmatig handelen of het handelen van jou als burger centraal staat in een herkenbare context. Het onderwijsleerprogramma wordt samengesteld uit leerwerkprestaties.
  LWP’s zijn complexe hele taken, ontleend aan het kwalificatiedossier en/of het brondocument Loopbaan en Burgerschap. De LWP’s worden vaak ook moeilijker. Dat heeft te maken met hoe moeilijk of ingewikkeld het echte werk is en welke rol en verantwoordelijkheid je uiteindelijk draagt.  

  Het afronden van een LWP kan op verschillende manieren gebeuren. Denk daarbij aan het inleveren van een verslag, het houden van een presentatie, het voeren van een gesprek of het uitvoeren van een activiteit binnen of buiten school. Naast het afronden van de LWP reflecteren we ook altijd op de uitvoering. 

 16. TWIXX/lesactiviteiten

  Een Leerwerkprestatie wordt ondersteund met TWIXX, zodat je je de benodigde kennis en vaardigheden eigen kunt maken. Dit doe je door het volgen van TWIXX; training, workshop, instructie, etc. Je volgt hoorcollege, werkt aan opdrachten, volgt instructiebijeenkomsten en oefent in de skills.  

  TWIXX zijn lessen en/of ondersteunende leeractiviteiten ter ondersteuning aan een LWP. Merk je dat je een vaardigheid onvoldoende beheerst of te weinig kennis hebt om de LWP goed te kunnen maken dan biedt de docent of het docententeam de mogelijkheid om het te leren, te oefenen en te trainen.

 17. Individueel leerplan (ILP)

  Al je LWP’s vind je terug in je ILP, oftewel je Individueel Leer Plan in eTO. Je ILP geeft een handig overzicht van alle LWP’s die ervoor zorgen dat je jezelf op de verschillende trajectlijnen ontwikkelt tot beginnend beroepsbeoefenaar. Er bestaat de mogelijkheid tot versnellen of vertragen van de opleiding. Dit gebeurt altijd met toestemming van het docententeam indien hier aanleiding voor is. Vraag, indien nodig, jouw coach om extra uitleg.

 18. Feedback tijdens de LWP

  De door jou gemaakte opdrachten moet jij (digitaal) inleveren bij de betreffende docent. De docent beoordeelt dan de opdrachten waar nodig en zal jou hierop reactie geven waar jij weer van kunt leren. De docent geeft een reactie op hoe het proces verloopt tot het maken van je LWP en wat je uiteindelijk presteert en presenteert. Deze reactie wordt ook wel feedback genoemd. Feedback wordt ingezet om je tips en tops te geven om vast te houden wat goed gaat, te werken aan wat je moet verbeteren en jezelf verder  te ontwikkelen.

 19. Coach

  Tijdens je opleiding moet je nadenken over wat jij wilt en wat bij je past. Dat is niet altijd makkelijk. Daarom heb je bij Landstede een coach. Bij je coach kun je terecht met vragen over je opleiding, maar hij begeleidt jou ook in je ontwikkeling tijdens je studie. Je coach helpt je bij het maken van plannen en keuzes voor jouw (leer)loopbaan en helpt je om overzicht te krijgen en te houden tijdens je opleiding. Je coach daagt je uit en stimuleert je om jezelf te ontwikkelen. Tijdens de opleiding is jouw coach altijd het eerste aanspreekpunt voor jou, maar ook voor je ouders/verzorgers.

  Bij Landstede zit je in een coachgroep. Dit is eigenlijk je ‘basisgroep’. Met deze coachgroep krijg je coachlessen. Tijdens deze lessen bespreekt de coach met jou en je medestudenten bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • alles wat met de klas te maken heeft
  • studieresultaten
  • verzuim
  • studiemoeilijkheden
  • gezamenlijke activiteiten
  • studie-informatie

  Extra Begeleiding

  Soms heb je tijdens je studie extra begeleiding nodig. Deze begeleiding kun je vragen via je coach. Je coach meldt je dan aan. Je ouder(s)/verzorger(s) worden, indien nodig, betrokken bij de afspraken over extra begeleiding of ondersteuning.

  Er is extra begeleiding voor studievaardigheden, beroepsvaardigheden (ook richting BPV/stage), sociale vaardigheden, taal en rekenen en loopbaanbegeleiding. Extra begeleiding wordt gegeven door je coach en/of in het Studiecentrum van de locatie waar je je opleiding volgt. Je spreekt samen met je coach af welke extra begeleiding je nodig hebt.

  Als je hulp nodig hebt bij vragen over leren en gedrag, psychosociale problemen of gericht loopbaanadvies, dan kun je terecht bij een studentadviseur van Student Advies en Begeleiding (SAB) op de locatie waar je je opleiding volgt. Ook deze extra begeleiding kun je aanvragen in overleg met je coach

 20. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Per periode heb je minimaal één keer een leerloopbaangesprek met je coach. Minimaal 2 keer per jaar heb je een leermetergesprek. Je kijkt dan terug op de voorgaande periode. Samen met de coach bespreek je dan je ontwikkeling, leerpunten, planning en studievoortgang. Beide gesprekken worden vastgelegd in e-TO en zijn voor jou dus inzichtelijk.

  Bindend studieadvies

  Je krijgt in het eerste studiejaar een bindend studieadvies (BSA). Dit advies wordt tussen negen en twaalf maanden na de start van je opleiding gegeven. Dit advies kan positief of negatief zijn. Het BSA is besproken door de docenten en wordt dus door al je docenten onderschreven. Het (positief of negatief) bindend studieadvies wordt door je coach gegeven tijdens een voortgangsgesprek.

  Krijg je een positief studieadvies? Dan verwachten wij dat je je opleiding succesvol kunt afronden. Dit betekent dat je je studie kan voortzetten!

  Laat je weinig of geen ontwikkeling binnen je opleiding zien? Dan ga je met je coach in gesprek en maak je afspraken wat jij en wij kunnen doen, zodat je je opleiding succesvol kunt voortzetten. Deze afspraken worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst (‘waarschuwing’). In deze waarschuwing staat een datum waarop jij en je coach opnieuw kijken naar je ontwikkeling binnen de opleiding en of de afspraken in de waarschuwing zijn nagekomen. Je krijgt voldoende tijd om een positieve ontwikkeling te laten zien. Mocht er geen verbetering optreden, dan krijg je een negatief bindend studieadvies. Dit houdt in dat het docententeam vindt dat de opleiding niet aansluit bij jouw mogelijkheden. We gaan na een negatief bindend studieadvies samen met jou kijken naar een opleiding die beter aansluit bij wat jij wilt en wat bij je past.

 21. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  De eerste contactpersoon is de coach. Contactgegevens worden direct bij aanvang van het schooljaar gedeeld met de coachgroep.

  Contactgegevens Opleidingsadministratie: 

  - Teamkamer Brede Dienstverlening en Veiligheid G072

  - dhr. T. Foppen

  - E-mail: tfoppen@landstede.nl

  - Telefoon: 088-850 7916

  Je kunt hier terecht voor bijvoorbeeld vragen rondom inschrijving van de opleiding, wijziging van contactgegevens, enz.

  Contactgegevens Teamleider:

  - Mw. G. Vellema

  - E-mail: gvellema@landstede.nl

  - Telefoon: 088-8507985

 22. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  In de algemene informatiegids heb je al kunnen lezen wat hier onder verstaan wordt en wat de wettelijke regels en het Landstede beleid is.

  Je bent verplicht om volgens het rooster aanwezig te zijn op school. Dit staat in de onderwijsovereenkomst (OOK).

  Jouw aan-en afwezigheid registreren wij in Eduarte. Dit systeem is gekoppeld aan jouw Landstede account en kan jij en/of jouw ouders/verzorgers ook inzien. Indien jij niet aanwezig kunt zijn op een lesdag i.v.m. ziekte dien jij (boven de 18 jaar) of jouw ouders/verzorgers (onder de 18 jaar) zich af te melden voor 10:00 uur bij school op telefoonnummer 088-8507800.

  Indien jij verlof wilt aanvragen vanwege een (tand)arts bezoek willen wij jou vragen om dit zoveel als mogelijk buiten de lesuren te plannen of aan het begin of eind van de lesdag zodat jij zo weinig mogelijk mist van de lesdag. Dit verlof moet je zelf aanvragen in het Studentenportaal, minimaal twee dagen van tevoren.

  Een aanvraag voor extra verlof zoals vakantieverlof (alleen toegestaan in bijzondere situaties) minimaal 8 weken van tevoren. Het tijdstip van aanvragen is na te kijken door de coach. Als je een aanvraag voor extra verlof indient, dan moet de teamleider hiervoor toestemming geven in opdracht van de directeur. Als er toestemming wordt gegeven, dan wordt er een absentiemelding aangemaakt en krijg jij een melding in je dashboard.

  Mocht je ziek zijn op een stagedag, dan moet je dat melden volgens dezelfde instructies als bij lesdagen en bij de BPV-plek volgens de afspraken rondom ziekmelden die daar gemaakt zijn. Uiteraard bel je ook je stagebegeleider om je ziek te melden.

 23. Korte beschrijving van de examinering

  Om jouw diploma te mogen ontvangen moet jij allerlei examens doen. Je doet uiteraard examens in het vakgebied, maar ook in keuzedelen, Nederlands, rekenen en burgerschap en loop je stage (BPV). De examens in het vakgebied voer je zoveel als mogelijk uit in de BPV en worden beoordeeld door een gecertificeerde beoordelaar. Deze praktijkexamens worden ingekocht bij Prove2Move. Je ontvangt deze examenmap tijdens de opleiding. In deze examenmap staat beschreven hoe je de examenopdrachten moet uitvoeren. Daarnaast ontvang je tijdens de opleiding voorlichting over het voorbereiden, aanvragen, uitvoeren en het inleveren van dit examenmateriaal. 

  Voor ieder examen heb je recht op twee kansen. Bij een eerste onvoldoende beoordeling volgt een gesprek met je coach en bespreek je samen hoe jij je gaat voorbereiden op de tweede gelegenheid. Voor de tweede gelegenheid vraag je nieuwe beoordelingsformulieren aan voorzien van het stempel ‘herkansing’.

  Examenplan

  Door middel van het examenplan heb je overzichtelijk wat voor examens je allemaal moet afronden om het uiteindelijke diploma te kunnen behalen. Dit examenplan vind je in de kluis in e-TO en hier zal gedurende de opleiding uitleg over worden gegeven. Tijdens de opleiding heb je op deze wijze overzichtelijk naar welke examens je toewerkt en hoe je er gedurende de opleiding voor staat.

  In het examenplan zie je dat de volgende examens afgerond moeten worden tijdens de opleiding:

  Beroepsspecifiek

  • Basisdeel
   • Voeding
   • Ruimte
   • Aanspreekpunt
   • Voorraad

  • Profeeldeel HZW
   • Wonen en Huishouden
   • Persoonlijk zorg en ADL
   • Assisteren bij activiteiten

  OF

  • Profeeldeel MFD
   • Gebouwenbeheer
   • Catering
   • Logistieke werkzaamheden

  Keuzedelen 

  • Examens afhankelijk van gekozen keuzedelen

  Generiek

  • Loopbaan & Burgerschap
  • Nederlands
  • Rekenen

  BPV

  • Voldoende voor BPV
  • Voldoende uren BPV

  Examens Nederlands, rekenen en Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB)

  De examens van de generieke vakken (Nederlands, rekenen en LLB) zullen op school worden getoetst. De plaats van examens van de keuzedelen is afhankelijk van het gekozen keuzedeel, maar dit zal voornamelijk op school plaatsvinden.

  Bij de examens van de generieke vakken spreken we van instellingsexamens en centrale examens (CE).

  Nederlands, schrijven, spreken en gesprek voeren, en LLB zijn instellingsexamens. Dit betekent dat de examens worden vastgesteld door school. Bij Landstede worden deze examens via TOA afgenomen. De afname loopt via de vakdocenten.

  Rekenen en Nederlands (onderdeel lezen en luisteren) zijn centrale examens, oftewel landelijke examens. Deze worden op door de overheid bepaalde momenten in het jaar afgenomen. De data staan in de examenkrant. De vakdocenten informeren jou over de niveaus en de afname van de genoemde examens.

  Aangepaste examenmogelijkheden Nederlands en rekenen

  Het kan zijn dat de normale examenfaciliteiten niet voldoende zijn voor studenten met een beperking. In dat geval kan de student extra faciliteiten - zoals extra tijd of extra hulpmiddelen – aanvragen bij de DEC via het examenbureau.

 24. Werkwijze en procedure

  Werkwijze en procedure

  Jouw examendossier  bestaat uit een zak- en slaagregeling (ZSR). In de ZSR staat in welke vakken jij examen doet en of deze meetellen voor het ontvangen van jouw diploma.

  Zoals je terug kunt vinden in het examendossier moeten de volgende onderdelen met een voldoende zijn afgesloten:

  • Nederlands
  • LLB
  • Keuzedelen
  • Vakexamens
  • BPV

  * Vraag voor de specifieke eisen van Nederlands en Rekenen om toelichting aan de vakdocent. 

  LLB sluit jij af met het aanbieden van een gevulde portfolio. Tijdens de opleiding wordt deze gevuld met opdrachten. LLB mag pas geëxamineerd worden vanaf drie maanden voor einde opleiding.

  Wanneer mag jij nu examen doen en hoe vraag jij dit aan?

  Gedurende het jaar zijn er een aantal momenten waarop een examen wordt afgenomen. Wanneer jij denkt klaar te zijn voor een examen ga je in overleg met je coach en vakdocent. Wanneer uit je leermeter blijkt dat je bijna beroepsbekwaam bent en dit door je coach is bevestigd kan je het examen aanvragen en inplannen. 

  Examens worden bewaard bij het examenbureau en voor inzage van examens kun je hiet terecht. 

  Contactgegevens examenbureau opleiding Dienstverlening locatie Harderwijk:

  examenbureauharderwijk@landstede.nl

  Afwezigheid examens

  Bij afwezigheid meld je je bij de taakhouder kwaliteit en het examenbureau af. Zie verder hieronder ‘Recht op een herkansing en overmacht’.

  Recht op inzage Nederlands en rekenen

  Je hebt recht op inzage van de examens Nederlands en rekenen. Je dient je verzoek je verzoek binnen 10 werkdagen bij het examenbureau in. Voor inzage in de centrale examens heb je een speciaal formulier nodig dat je bij de taakhouder kwaliteit of het examenbureau kunt ophalen.

  Recht op een herkansing en overmacht

  Wettelijk heb je recht op een herkansing voor ieder examenmoment. Landstede spreekt dan van een examen in tweede gelegenheid. De tweede gelegenheid wordt op een redelijke termijn aangeboden. Een reden tot herkansing/tweede gelegenheid kan zijn dat je de eerste gelegenheid ziek was, het examen vergeten had of dat je een hoger examenresultaat wilt behalen.

  Bij uitzondering, bijvoorbeeld in een overmacht situatie waardoor je het examen niet kon maken, kun je in aanmerking komen voor een extra gelegenheid, eigenlijk een derde kans. Je dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij het examenbureau. Je voorziet dit verzoek van argumenten en bewijsmateriaal. Het examenbureau legt jouw verzoek voor aan de examencommissie.

  Let op! In geval van een herkansing wordt altijd een volledig examen afgenomen; met andere woorden:  een praktijkexamen of een centraal examen kan niet in delen worden herkanst.

  Examendeelnemer

  Een kandidaat die de examinering ook in tweede/derde gelegenheid niet heeft behaald kan zich, mits voldaan aan de criteria van examendeelnemer, na afloop van de opleiding inschrijven bij Landstede als examendeelnemer. Dit betekent dat de student een Landstede account heeft. De student heeft geen recht op onderwijs en begeleiding en betaalt een bedrag voor elk af te leggen examen. Informatie daarover kun je verkrijgen bij de administratie.

  Bezwaar maken

  Als je het niet eens bent met een uitslag, een genomen maatregel of beslissing kun je binnen 10 werkdagen nadat je hiervan op de hoogte bent gesteld een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de Examencommissie (DEC). Als je het vervolgens niet eens bent met de beslissing van de DEC, kun je binnen 3 dagen na deze beslissing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van Landstede. Het examenbureau fungeert als postadres voor deze bezwaarschriften.

  Bewaren examendossier

  Het examenmateriaal wordt bij door het examenbureau bewaard in jouw examendossier, tot een jaar na het behalen van jouw diploma. Je kunt voor het einde van die termijn een verzoek indienen bij het Examenbureau voor teruggave van de examenstukken. Doe je dat niet, dan worden de examenstukken vernietigd.

  LLB sluit jij af met het aanbieden van een gevulde portfolio. Tijdens de opleiding wordt deze gevuld met opdrachten. LLB mag pas geëxamineerd worden vanaf drie maanden voor einde opleiding.

  Vrijstelling Nederlands en Rekenen

  Indien jij al examens voor de generieke vakken gedaan hebt kan jij misschien in aanmerking komen voor vrijstelling voor de vakken Nederlands en rekenen. De vakdocenten rekenen en Nederlands kunnen jou hier meer over vertellen. De voorwaarde voor vrijstelling zijn wat complexer. Enkele voorwaarden zijn:

  Je moet een voldoende behaald hebben voor het vak.

  Je onderwijsovereenkomst moet korter zijn dan twee jaar.

  Het examen LLB moet je altijd opnieuw afleggen door middel van voortgang aantonen in het LLB-portfolio. 

 25. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  De opleiding is een beroepsopleiding. Het beroepsgedeelte van de opleiding leer je op school en in de praktijk. Er zijn allerlei andere vormen van praktijkleren. Je hebt natuurlijk praktijklessen op de locatie van de school, maar het kunnen ook andere leerplekken zijn buiten de opleidingslocaties. Je moet daarbij denken aan het meehelpen bij activiteiten, zoals feestelijke bijeenkomsten, sportwedstrijden of andere dienstverlenende werkzaamheden. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden onder of buiten schooltijd, dat wil zeggen op reguliere tijden waarop werkzaamheden ook in het werkveld worden uitgevoerd.

  Ervaringsleren

  Ervaringsleren doe je op school en bij BPV-bedrijven. Je werkt daar aan je competenties en vaardigheden die o.a. verwerkt kunnen zijn in een LWP. Dit gebeurt onder begeleiding van docenten op school en/of praktijkopleiders in de bedrijven. 

  BPV

  Tijdens de opleiding ga je op stage, dit noemen we BPV, Beroeps Praktijk Vorming. De BPV is een belangrijk en groot onderdeel van de opleiding en je weekritme. Een aantal dagen in de week leer je in de BPV. Op school wordt aandacht besteed aan wat je in de BPV leert en hoe je in de BPV leert. Door zelf actief te zijn in het werkveld doe je de nodige (leer)ervaringen op. Je praktijkbegeleider geeft je feedback en zorgt voor begeleiding.

  Tijdens de coachlessen word je voorbereid op de BPV. Je maakt kennis met het werkveld en we bieden jou de mogelijkheid om te ontdekken of dit bij je past. De BPV vindt bij voorkeur plaats op vaste dagen in de week. Daarnaast kan het zijn dat de BPV-plek jou vraagt om ook op andere momenten stage te lopen wanneer het passend is bij het beroep. Dat kan vroeg in de morgen, in de avond of in de weekenden zijn.

 26. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  De student wordt op school voorbereid op de beroepspraktijkvorming en krijgt vanuit de opleiding een BPV-docent toegewezen. Behalve dat er telefonisch- en mailcontact mogelijk is tussen BPV-docent en stage, wordt tijdens elke stage iedere student bezocht door de BPV-docent. Tijdens deze contactmomenten wordt er samen met de student en de praktijkbegeleider gesproken over de door de student opgestelde leerdoelen en zijn beroepshouding. Ook wordt gekeken naar de bijgehouden urenverantwoording.

  Op schooldagen wordt aandacht besteed aan de voortgang van de stage en is er gelegenheid voor het onderling uitwisselen van stage-ervaringen. Aspecten die besproken worden zijn het beroepsgeheim, omgaan met feedback, bespreekbaar maken van nieuwe leerpunten, contacten leggen en onderhouden, samenwerken, enz.

  Vanuit school ontvang je een BPV-gids. In deze gids kun je lezen wat de BPV inhoudt, wat je daar kan leren, hoe de begeleiding eruitziet, hoe je wordt beoordeeld en allerlei andere zaken rondom BPV. Dit is zomaar een greep uit de inhoud van de BPV-gids, want er staat nog veel meer in. Voordat je op BPV gaat wordt deze gids met je doorgenomen. We vinden het belangrijk dat je goed voorbereid bent. Een belangrijk onderdeel van die voorbereiding is het schrijven van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

  Ouders

  Wanneer ouders of andere betrokkenen meer willen weten over de gang van zaken rondom de BPV dan kunnen zij contact opnemen met de school. Ouders mogen zelf GEEN contact opnemen met de BPV-instelling.

 27. Organisatie van de BPV

  De bpv- coördinator begeleidt jou in overleg met je coach in het voortraject naar jouw stage. Samen met jou wordt er gekeken wat voor jou de beste BPV locatie is om stage te lopen.

  Wij kunnen je helpen met een stageplaats maar in eerste instantie ben jij zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een stageplaats. Op www.stagemarkt.nl kun jij zoeken naar een erkend leerbedrijf.  Heb jij zelf een bedrijf gevonden waar jij stage wil lopen moet het voldoen aan een wettelijke erkenning voor leerbedrijf bij de S-BB.

 28. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Indien jij een beperking hebt waardoor jij een specifieke voorziening nodig hebt voor een examen moet jij dit aan het begin de opleiding aangeven bij jouw coach. Dan zal de coach dit samen verder met jou en eventueel het studieadviespunt (SAB) bespreken. Een voorbeeld van een beperking is dyslexie. Indien jij dyslexie hebt en hier ook een verklaring voor hebt moet jij dit aangeven bij jouw coach. Met deze verklaring kan jij extra tijd tijdens een examen aanvragen of een aangepast examen doen.

 29. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  De opleidingsadministratie vind je op de teamkamer Brede Dienstverlening en Veiligheid G072. Je kunt hier terecht voor bijvoorbeeld vragen rondom inschrijving van de opleiding, wijziging van contactgegevens, enz. De contactpersoon is: Dhr. T. Foppen, tfoppen@landstede.nl, Telnr: 088 8507916

  Bij het studiecentrum kan je ondersteuning en begeleiding krijgen bij rekenen, taal, plannen en het maken van schoolwerk.

  Het SAB (Student Advies & Begeleiding) biedt extra ondersteuning aan studenten op het gebied van leren & gedrag, loopbaanadvies en psychosociaal.

  Een aantal voorbeelden van vragen die studenten hebben:

  • Deze opleiding past niet bij me en na gesprekken met mijn coach weet ik nog steeds niet wat ik moet kiezen.
  • Ik wil graag meer zelfvertrouwen krijgen en gemakkelijker contact leggen met anderen.
  • Ik wil graag gebruik maken van faciliteiten vanwege mijn dyslexie.

  Tel.nr. SAB: 088 8507865

  Jouw coach kan je hier meer informatie over geven.

 30. Vertrouwenspersoon

  Iedereen hoort respect voor elkaar te hebben. Daar gaan we op onze school van uit. We maken hier samen afspraken over. Zo wordt de school een veilige plek voor iedereen.

  ...en wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

  • Lastig gevallen worden...
  • Discriminerende opmerkingen...
  • Ongewenste aanrakingen...
  • Pesten...
  • Ongewenste (digitale) aandacht...
  • Intimidatie...
  • Agressief gedrag en bedreigingen...

  Herken je dit? Wij noemen dit ongewenst gedrag.
  Landstede keurt ongewenst gedrag af. De school moet een veilige plek voor iedereen zijn. Dit betekent dat klachten serieus behandeld worden en dat de school indien nodig optreedt. Wanneer je een klacht hebt, kan een vertrouwenspersoon je helpen.

  Via het studentendashboard kun je informatietegel vinden over de vertrouwenspersoon.

 31. Specifieke afspraken en regels

  Benodigdheden op school

  Om goed te kunnen leren is het van belang dat je goed voorbereid op school komt. Dit betekent dat je een goed werkende laptop bij je hebt, schrijfmaterialen, agenda, praktijkkleding, etc. Verder is het belangrijk om de benodigde boeken voor het desbetreffende vak altijd bij je te hebben. Wanneer je de boeken niet bij je hebt kan de docent toegang tot de les weigeren. Zorg dus dat zowel een goed werkende laptop als de benodigde boeken bij aanvang van de opleiding geregeld zijn.

  Beroepshouding

  We verwachten een professionele houding van je, zowel op school, als buiten school. Bij aanvang van de opleiding worden de regels van het team doorgenomen, hieraan moet jij je houden. Doe je dit niet dan zal de coach je hierop aanspreken en kan dit (indien nodig) gevolgen hebben. Zo is bijvoorbeeld eten, drinken (enkel water uit een fles) tijdens alle lessen en contacten met het bedrijfsleven niet toegestaan. Je taalgebruik is netjes en beleefd naar elkaar en je omgeving. Je gaat respectvol met iedereen om, enz. Je wordt het visitekaartje van je bedrijf als je verder gaat in de branche waarvoor we opleiden en uiteraard willen we je die houding zo snel mogelijk aanleren.

  Kledingvoorschriften

  Verder verwacht de opleiding dat je er altijd verzorgd uitziet. Je zorgt ervoor dat je er representatief/ netjes verzorgd uitziet. Voor alle anderen lessen of bijeenkomsten geldt dat joggingspakken, kleding met laag decolleté, kleding waarbij de buik zichtbaar is of broeken met gaten niet zijn toegestaan. 

  Belangrijk: vraag bij gastlessen, excursies, presentaties e.d. welke kleding verwacht wordt, er zijn namelijk kledingvoorschriften. Aanschaf van kleding en attributen zijn opgenomen in het kostenplaatje van de opleiding.

  Excursies en branchebezoeken

  Tijdens de opleiding kunnen excursies en branchebezoeken plaatsvinden. Hierover word je tijdig geïnformeerd door de opleiding. Wanneer aan deze excursies kosten zijn verbonden moeten deze worden voldaan via de webshop. Ga je onverhoopt niet mee met de excursie of het branchebezoek, dan krijg je een vervangende opdracht en ben je op de dagen dat de excursie plaatsvindt op school.

  Regels excursies en branchebezoeken

  Een excursie of branchebezoek vormt een onderdeel van het studieprogramma. Daarnaast vertegenwoordig je de opleiding. Deelnemers dienen alles na te laten dat de uitvoering van de excursie of branchebezoek, het leereffect daarvan, de vertegenwoordiging van de school en het plezier ervan in de weg kan staan. Kortom: stel je professioneel op.

  Sancties:

  Je dient je aan de regels van iedere de excursie of branchebezoek te houden. Wordt hier door jou van afgeweken, dan beslissen de begeleidende docenten over de consequenties die daarop volgen.

  Tijd:

  Je dient bij alle excursies, gastlessen en evenementen op tijd te zijn. Er wordt niet op studenten gewacht. De gevolgen van te laat komen zijn voor de student. 

  Materialen:

  Je moet de benodigde materialen zoals: programma's, kaarten, gidsen, formulieren e.d. tijdens de de excursie of branchebezoek bij je hebben.

  Betaling

  Tijdens de opleiding wordt tijdig gevraagd of je deelneemt aan de verschillende excursies. Vooraf aan de excursie moet worden betaald. Wanneer je niet voor de afgesproken datum hebt betaald dan kun je niet deelnemen aan de excursie. Dit betekent dat je een aangepast lesprogramma volgt op school.

  Verzekeringen studiereizen

  • Ongevallenverzekering

  Je bent via de school aangesloten bij een collectieve ongevallenverzekering. Voor meer informatie over deze verzekering wordt verwezen naar het hoofdstuk ongevallenverzekering.

  • Annuleringsverzekering

  Door de school is geen annuleringskostenverzekering afgesloten. Indien je een annuleringsverzekering wil afsluiten dien je dit zelf te regelen. Kijk goed of dit mogelijk is en welke annuleringsredenen geldig zijn.

  • Reisongevallen- en reisbagageverzekering

  Tijdens de meerdaagse reizen naar het buitenland geldt een standaard reisongevallen- en bagageverzekering die door Landstede is afgesloten. 

  Procedure bij reisongevallen- en reisbagageverzekering

  De verzekering wordt centraal afgesloten, doch er is sprake van een individueel contract tussen jou en de verzekeringsmaatschappij.

  De school is nimmer verantwoordelijk voor het indienen van claims of het uitkeren van enige vergoeding. In geval van ziekte, schade, beschadiging of vermissing is het verkrijgen van de noodzakelijke verklaringen en bewijzen de verantwoordelijkheid van jezelf.

  Je bent zelf verantwoordelijk voor het invullen, versturen en afhandelen van schadeaangifteformulieren. Onverwachte kosten ter plaatse dienen in eerste instantie door jou betaald te worden. Bij grotere uitgaven kan een beroep worden gedaan op de reiskas die in het bezit is van de begeleidende docenten. Je verplicht je dan wel het geleende bedrag binnen vijf schooldagen na het officiële einde van de reis terug te betalen.

 32. Geen examenplan beschikbaar