Landstede - Opleidingen

Logistiek (23309) BOL 2022-2023 Harderwijk, Westeinde 33

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het landschap Transport & Logistiek. 
  Goederen of mensen veilig, op tijd en tegen lage kosten van A naar B krijgen: dat is de uitdaging die centraal staat in het Landschap Transport & Logistiek.

 2. Het Landschap

  Wil je een opleiding in dit boeiende Landschap volgen? Dat kan als jij iemand bent die goed kunt plannen en van aanpakken weet. Ook ben je flexibel, kun je tegen stress en ben je uitstekend in samenwerken. Logistiek is namelijk een proces met veel tussenstops: de meeste producten in de winkel hebben een lange reis achter de rug, met distributiecentra en magazijnen als tussenstops. Dat vraagt om betrouwbare transportmiddelen, een goede planning, een strakke organisatie en betrokken vervoerders. Alle opleidingen die daar direct mee te maken hebben, vind je bij Landstede MBO in één Landschap.

  Landschap
  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Transport & Logistiek is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Een opleidingslocatie met alle kennis én faciliteiten
  Je werkt tijdens de opleiding veel aan echte praktijkopdrachten. Zowel in Zwolle als in Harderwijk hebben we een compleet ingerichte praktijkruimte, waar we ook praktijkexamens afnemen. Het Landschap Transport & Logistiek van Landstede MBO werkt nauw samen met Van Buuren Opleidingen in het Centrum voor Transport & Logistiek (CTL). Van Buuren is een verkeersschool voor alle rijbewijzen, transportopleidingen en vakdiploma’s. Het CTL is een initiatief waar je als student alle benodigde faciliteiten voor je opleiding vindt. Daarnaast krijg je les van ervaren instructeurs met veel kennis van zaken.

  Extra certificaten halen?
  We bieden je de mogelijkheid om extra cursussen te volgen naast je opleiding. Je kunt dan extra certificaten halen die hoog staan aangeschreven. Ze geven jou meer kansen op de arbeidsmarkt!

  Betrokkenheid bedrijfsleven
  Bij Landstede MBO vinden wij het belangrijk dat jouw opleiding aansluit op het bedrijfsleven. De inhoud en vaardigheden van de opdrachten zijn dan ook tot stand gekomen in overleg met bedrijven. Je leert daarmee vanaf het begin de juiste beroepshouding, kennis en vaardigheden die belangrijk zijn op de werkvloer.

 4. Welkom

  Welkom

  Welkom bij het landschap Transport & Logistiek

  In deze opleidingsgids krijg je meer gedetailleerde informatie over jouw opleiding.

 5. Visie op de opleiding

  Binnen het kwalificatiedossier Logistiek vallen de opleidingen Logistiek medewerker en Logistiek teamleider. Beide opleidingen kennen hetzelfde basisdeel. Van het begin (halverwege het eerste leerjaar) tot het einde van de opleiding loop je twee dagen per week stage bij een erkend leerbedrijf.

  Tijdens het eerste leerjaar werk je aan het basisdeel van de opleiding. De opleiding Logistiek medewerker kent alleen een basisdeel. Als je het gehele basisdeel doorlopen hebt, rond je dit af met een Proeve van Bekwaamheid. De duur van dit basisdeel varieert van 1-2 leerjaar. Afhankelijk van jouw ontwikkeling tijdens dit traject kijkt de coach samen met jou of het haalbaar is om eventueel het profieldeel Logistiek teamleider niveau 3 aansluitend te volgen. Als dat niet haalbaar is, rond je de opleiding Logistiek medewerker af aan het einde van leerjaar 1 of in de loop van leerjaar 2. Als dat wel haalbaar is, ga je na het basisdeel door met het profieldeel dat vooral gericht is op leiding geven en coördineren van logistieke activiteiten. Ook het profieldeel rond binnen de 1 a 2 jaar af. 

  Naast het basisdeel krijg je een aantal keuzedelen aangeboden die een verdieping of een verbreding geven op jouw huidige opleiding. Ook kan een keuzedeel gericht zijn op het doorstromen naar een opleiding van een hoger niveau. Welke keuzedelen kunnen worden gevolgd zal met jou tijdens de opleiding worden besproken.

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Wanneer jij een beroep binnen het landschap Transport & Logistiek uitvoert, hou je ervan de handen uit de mouwen te steken. Je probeert klanten altijd zo goed mogelijk te helpen, je bent flexibel en commercieel ingesteld en je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ook als je goed kunt plannen, leiding kunt geven en mensen aansturen is een beroep in de sector transport & logistiek een prima optie.

  Binnen het landschap zijn er ook mogelijkheden om door te stromen naar een hoger niveau. Wanneer je de opleiding logistiek medewerker hebt afgerond, kun je doorstromen naar de opleiding Logistiek teamleider niveau 3. Vanuit de opleiding Logistiek teamleider niveau 3 heb je de mogelijkheid om door te stromen naar de opleiding Logistiek supervisor niveau 4.

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Je werkt veel individueel aan je opdrachten. Daarnaast werk je projecten en opdrachten uit in groepsverband.

  In de opleiding krijg je diverse onderwijsopdrachten. Bij Landstede noemen wij dat LWP's (Leerwerkprestaties). Aan de LWP werk je op school maar zeker ook buitenschools. Ondersteunend aan een LWP worden instructielessen, gastlessen en workshops aangeboden. Bij Landstede noemen wij dat: TWIXX.

  Wij maken gebruik van het lesmateriaal van VTO. Je ontvangt bij aanvang van jouw opleiding voor deze thema's een aparte detailplanning voor de hele opleiding. Bij deze methode wordt ook gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving waar jouw voortgang wordt bijgehouden.

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  Het basisdeel van de opleiding bestaat uit drie kerntaken. Deze zijn weer onderverdeeld in werkprocessen:

  Kerntaak 1 Goederen/producten ontvangen en opslaan

  • Werkproces 1 Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen/producten voor
  • Werkproces 2 Ontvangt en controleert goederen/producten
  • Werkproces 3 Slaat goederen/producten op
  • Werkproces 4 Voert goederen/producten in systeem in

   
  Kerntaak 2 Orders verzamelen

  • Werkproces 1 Bereidt het verzamelen van orders voor
  • Werkproces 2 Verzamelt orders
  • Werkproces 3 Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of (een deel van) de magazijninventaris
  • Werkproces 4 Rondt het verzamelen van orders af

   
  Kerntaak 3 Goederen/producten verzenden

  • Werkproces 1 Bereidt het verzenden van goederen/producten voor
  • Werkproces 2 Controleert te verzenden goederen/producten
  • Werkproces 3 Maakt goederen/producten verzendklaar
  • Werkproces 4 Laadt goederen/producten en rond het verzendklaar maken van goederen/producten af

   
  De profieldelen:
  P1 Logistiek Medewerker
  Het profiel Logistiek Medewerker heeft geen extra kerntaken en werkprocessen.
   
  (P2 niet van toepassing)
   
  P3 Logistiek Teamleider
  Kerntaak 1 Coördineert logistieke werkzaamheden

  • Werkproces 1 Bereidt de werkzaamheden van het logistiek team voor en verdeelt werk
  • Werkproces 2 Bewaakt de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden van het logistieke team
  • Werkproces 3 Bewaakt het materieel en materiaal en beheert (een deel van) het magazijn
  • Werkproces 4 Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden op de werkvloer
  • Werkproces 5 Organiseert en/of adviseert over het voorraadbeheer

   
  Kerntaak 2 Levert een bijdrage aan het optimaliseren van het logistiek proces

  • Werkproces 1 Voert overleg met collega teamleiders
  • Werkproces 2 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van logistieke deelprocessen
  • Werkproces 3 Organiseert werkoverleg met het team

 9. Startprogramma

  Er wordt gestart met een introductieperiode. Hiervoor krijg je een apart programma uitgereikt.

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  Voor de planning van het onderwijsprogramma maken wij gebruik van een studiewijzer. Hierin vind je het complete onderwijsprogramma inclusief examinering per onderwijsperiode. Bij aanvang van jouw opleiding krijg je uitleg over deze studiewijzer. Iedere student heeft het recht om te versnellen.

 11. Herontwerptool

  In de herontwerptool vind je een overzicht van het aantal les- en BPV-uren dat in een opleiding gegeven wordt. Je kunt deze vinden door op de volgende link te klikken:

  Logistiek medewerker: Ontwerp - Educator

  Logistiek teamleider: Ontwerp - Educator

 12. Vakanties

  Herfstvakantie:                      24 t/m 28 oktober 2022

  Kerstvakantie:                        26 december 2022 t/m 6 januari 2023

  Voorjaarsvakantie:                27 februari t/m 3 maart 2023

  Meivakantie                            24 april t/m 5 mei 2023

  Zomervakantie:                      17 juli t/m 25 augustus 2023

 13. Digitale leeromgeving

  In e-TO wordt jouw voortgang bijgehouden. Ook vind je hier de kluis met behaalde examenresultaten en het digitale portfolio. 

  Wij maken gebruik van het lesmateriaal van VTO. Je ontvangt bij aanvang van jouw opleiding voor deze thema's een aparte detailplanning voor de hele opleiding. Bij deze methode wordt ook gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving waarin jouw voortgang wordt bijgehouden.

 14. Trajectlijn

  Voor jouw opleiding is per kerntaak een trajectlijn ontwikkeld waarbij je zelf kunt zien of je beginner, gevorderd of beroepsbekwaam bent.

 15. LWP

  In de opleiding krijg je diverse onderwijsopdrachten. Bij Landstede noemen wij dat LWP’s (Leerwerkprestaties). Aan de LWP werk je op school maar zeker ook buitenschools. Ondersteunend aan een LWP worden instructielessen, gastlessen en workshops aangeboden. Bij Landstede noemen wij dat: TWIXX.

 16. TWIXX/lesactiviteiten

  Een TWIXX is bij Landstede de term die wij gebruiken voor: training, workshops, etc. Dus ook gastlessen en bedrijfsbezoeken.

 17. Individueel leerplan (ILP)

  In  het ILP wordt jouw leerproces aangepast op jouw individuele situatie.

 18. Feedback tijdens de LWP

  Tijdens de Leer-werk prestaties krijg je steeds feedback van jouw LWP-begeleider. Meestal is dat de vakdocent.

 19. Coach

  Je coach begeleidt je tijdens de opleiding. Vooral tijdens de startperiode van de opleiding helpt hij of zij je wegwijs te worden binnen Landstede, de klas en jouw opleiding. Ook begeleidt jouw coach je richting een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt.

  Je kunt bij hem/haar terecht met al je vragen. Hij/zij is ook het eerste aanspreekpunt voor je ouders/verzorgers. Gedurende de opleiding is/zijn er ook informatieavond(en) en ouderavond(en) waar je ouders en jij met je coach in gesprek kunnen.

  Met je coach heb je ook de coachgesprekken. In dit gesprek kijkt hij/zij, samen met jou, waar jij staat in jouw ontwikkeling, stelt dat samen met jou vast en spreekt samen met jou af wat je nog moet doen en welke LWP’s je gaat uitvoeren.

  Vaak zijn er coachactiviteiten in de coachgroep, maar daarnaast zal je ook regelmatig een individueel gesprek hebben. Het initiatief voor de gesprekken kan van de coach, maar nog beter van jou uitgaan.

  In de loop van de opleiding zal de coach jou helpen bij het maken van keuzes in je loopbaantraject.

 20. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Aan het eind van iedere onderwijsperiode voer je een leermetergesprek/loopbaangesprek met jouw persoonlijke coach. Hierin worden de leerdoelen voor jou vastgesteld.

 21. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Contact verloopt in eerste instantie via jou als student. Wanneer dat wenselijk is, kan in overleg met jou ook contact opgenomen worden met ouders/verzorgers, werkgever en/of detacheerder.

 22. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  Landstede verwacht dat je deelneemt aan alle les-, buitenschoolse- en BPV-activiteiten. Daarbij wordt jouw aan- en afwezigheid geregistreerd. Bij registratie van afwezigheid wordt onderscheid gemaakt tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

  Jij, of je ouder/voogd, kunt zelf in Eduarte (aanwezigheidsregistratie) een absentiemelding aanmaken in verband met ziekte (op de dag zelf vóór 08.30 uur). Ook kun je in Eduarte verlof aanvragen voor bijvoorbeeld het bijwonen van een bruiloft.

  Als je afwezig bent zonder opgaaf van reden zal er in eerste instantie door jouw coach met jou en je ouder(s)/voogd (18-) contact worden opgenomen. Je overtreedt dan namelijk de leerplichtwet. De school is wettelijk verplicht jouw verzuim (meer dan 16 klokuren in 4 weken) te melden bij de afdeling Leerplicht/RMC van jouw gemeente.

  Het is niet toegestaan rijlessen en doktersbezoek (tandarts, huisarts, fysiotherapie e.d.)  tijdens schooltijd te plannen. Met uitzondering van CBR examens of spoedeisende hulp.

 23. Korte beschrijving van de examinering

  Voor jouw opleiding volgen we het examenplan van de examenstichting ESTEL. Dit staat gepubliceerd in e-TO. Bij aanvang van de opleiding wordt dit plan met jou doorgesproken. Bij aanvraag voor ieder examen geldt: je mag examen doen wanneer de coach samen met jou heeft vastgesteld dat je in het onderwijsprogramma voldoende voortgang hebt geboekt.

 24. Werkwijze en procedure

  In het examenplan van jouw opleiding vind je het overzicht van de summatieve examens die je moet behalen om een diploma te krijgen. Naast een PVB kan het zijn dat er nog andere examens gedaan moeten worden voor het behalen van je diploma. Bij Transport & Logistiek worden de examens van ESTEL toegepast. Het afnemen van de Proeve van Bekwaamheid gebeurt zoveel mogelijk in de praktijk. Niet alle onderdelen die geëxamineerd moeten worden, kunnen in de praktijk. Er zullen dus ook examens op school of  bij een andere exameninstelling zijn, bijvoorbeeld voor talen of theorie-examens. Ook deze informatie staat beschreven in het examenplan.

  Alle examens moeten aangevraagd worden bij het examenbureau, samen met je coach vul je een aanvraagformulier in voor een examen of proeve.

  Via je coach ontvang je de deelnemersversie van het examen (voor zover deze vooraf ingezien mag worden). In de PVB wordt helder uitgelegd hoe je de PVB kunt voorbereiden en hoe je de PVB met succes af kunt ronden.

  Via je coach ontvang je informatie over plaats, datum en tijd v.w.b. afname van het examen. Het examen wordt afgenomen door minimaal twee beoordelaars.

  Recht op Inzage Examens

  Je hebt het recht op inzage in het examenwerk om te kijken of de correctie goed is gebeurd. Dat geldt voor alle examens met uitzondering van de centraal ontwikkelde examens van CITO. Je hebt hier 10 werkdagen, na bekendmaking van het resultaat, de tijd voor. Wanneer je het niet eens bent met de beoordeling/het besluit, kun je een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de Examencommissie . In het examenreglement staat dit beschreven.

  Examendossier

  Voor iedere student is er een eigen examendossier waarin alle examinerende producten worden gearchiveerd. Jouw examendossier is in beheer bij het examenbureau. Het gaat om alle examenonderdelen die voorkomen in het examenplan, aangevuld met de BPV-onderdelen.

  De volgende bewijsstukken worden door de opleiding bewaard na het behalen van het diploma:

  • Examenopbrengsten: beoordelingen, akkoordformulieren, uitslagformulieren van alle proeven van bekwaamheid.
  • Onderliggende bewijsstukken van proeven van bekwaamheden (met andere woorden alle gemaakte opdrachten die beoordeeld zijn voor het voldoen aan de proeven van bekwaamheid). Er zijn situaties denkbaar dat de examenresultaten niet opgeslagen kunnen worden. Als alternatief valt dan te denken aan foto’s, videoregistraties of een uitgebreid beoordelingsprotocol dat voldoende inzicht geeft in wat het examenresultaat was en wat de beoordeling inhield. Jouw opleiding legt dit voor aan de examencommissie.
  • Van het portfolio LLB worden alleen de beoordelingsformulieren  van het verzamelportfolio en het exameneindgesprek in het examendossier bewaard. Jouw portfolio moet tot een jaar na diplomering door jou worden bewaard.
  • de BPV-beoordeling(en).

  De resultaten van taal- en rekenexamens worden niet in het examendossier gearchiveerd, maar in TOA en/of bij CITO.

  Je kunt voor het einde van die termijn een verzoek indienen bij het examenbureau voor teruggave van de examenstukken. Doe je dat niet, dan worden de examenstukken vernietigd.

  Voor ieder examen geldt de volgende regel: je mag elk examen 1x herkansen. Als ook de herkansing onvoldoende is, kun je alleen voor de 3e keer een examen aanvragen na afronding van de opleiding. Je wordt dan ingeschreven als examendeelnemer. Je volgt dan geen onderwijs meer. Voor examendeelnemer (extraneus) wordt inschrijfgeld in rekening gebracht en een bedrag per examen. De coach kan je nader informeren over de kosten.

 25. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  In de tweede helft van het eerste leerjaar ga je stage lopen. Dat noemen we beroepspraktijkvorming. Vanaf dat moment loop je gemiddeld twee dagen per week stage en volg je drie dagen per week lessen op school.

  Je beroepspraktijkvorming (BPV) gebeurt bij een erkend leerbedrijf. Of het leerbedrijf geschikt is, kun je controleren op www.stagemarkt.nl. Als een bedrijf (nog) geen goedkeuring heeft voor jouw opleiding kan dit worden aangevraagd op www.sb-b.nl. Jouw coach kan je vertellen hoe het bedrijf dit het beste kan doen. Het is heel belangrijk dat het bedrijf voor aanvang van jouw stage geaccrediteerd is, alleen dan tellen de stage-uren mee voor het behalen van je diploma en ben je verzekerd.

 26. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Tijdens je BPV (stage) krijg je praktijkopdrachten mee van school. Samen met je praktijkopleider (begeleider op de werkplek) bepaal je welke opdrachten je uit gaat voeren en op welk moment. Je vorderingen worden bijgehouden en regelmatig met jou doorgesproken. De praktijkbegeleider (school) bezoekt je op de leerwerkplek om de voortgang te bespreken.

 27. Organisatie van de BPV

  We maken gebruik van een lintstage. Je volgt dus wekelijks les op school en tegelijkertijd loop je een aantal dagen stage.

 28. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Voor de opleidingen Logistiek heb je geen specifieke voorzieningen nodig. Wel heb je een laptop nodig, boeken en andere leermiddelen. Zie voor de specificaties en kosten het schoolkostenformulier.

  Tijdens de opleidingen binnen Transport & Logistiek krijg je mogelijkheden om extra certificaten te behalen. Zo krijg je gedurende de opleiding les en examens voor het behalen van:

  • Het heftruckrijbewijs.
  • Het Veiligheidscertificaat “VCA-ARBO”

  Deze extra certificaten hebben zowel een meerwaarde voor jou tijdens de BPV-periode die je op school doorloopt, als voor jouw toekomstige werkgever die een werknemer binnenkrijgt die al in het bezit is van deze certificaten.

 29. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  Landstede heeft een studie informatiepunt waar ondersteunende diensten verleend kunnen worden. Indien nodig kun je zelf een afspraak maken bij het SAB.

  De mogelijkheid bestaat ook dat jouw coach, in het belang van de voortgang  van je opleiding, jou verzoekt een afspraak met het SAB te maken.

  Wanneer kan of zal het SAB benaderd worden.

  • Dyslexie registratie
  • Overmatige absentie
  • Faalangstreductie training
  • Studievaardigheid training
  • Onvoldoende voortgang
  • Sociale vaardigheid
  • Agressie
  • Gebrek aan motivatie/hulp bij het zoeken naar een andere opleiding
  • Persoonlijke problemen

  Bij de opleidingsadministratie kun je terecht met allerlei praktische vragen. De administratie is telefonisch bereikbaar via de receptie: 088-850 7800.

 30. Vertrouwenspersoon

  Je kunt in de algemene informatiegids lezen wat de vertrouwenspersoon voor je kan betekenen.

 31. Specifieke afspraken en regels