Landstede - Opleidingen

Particuliere beveiliging (23281) OVO 2022-2023 Zwolle, Ossenkamp 8

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het landschap Veilig & Beschermd
  Door veiligheid en goede dienstverlening zullen de mensen zich meer op hun gemak voelen. Landstede MBO biedt Veiligheids- en Defensieopleidingen aan. Tijdens jouw opleiding leer je hoe je een flinke bijdrage kunt leveren aan een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Je leert bij ons zowel in groepjes als individueel, door middel van workshops en colleges, via theorie- en praktijkopdrachten. De praktijk zoeken we zoveel mogelijk op, zodat je een goed beeld krijgt van de beroepen binnen de beveiliging, handhavende organisaties, Defensie, politie en Koninklijke Marechaussee

 2. Het Landschap

  Veiligheid & Vakmanschap (VeVa)
  Binnen de richting VeVa leer je hoe je moet samenwerken en hoe je een opdracht tot een goed einde brengt. Ondertussen laat Defensie je zien wat de mogelijkheden zijn als je kiest voor het beroep van militair. Je gaat dan ook regelmatig naar de Koninklijke Marine of Koninklijke Landmacht voor praktijklessen. Als militair word je wereldwijd ingezet, bijvoorbeeld bij bondgenootschappelijke verdediging, crisisbeheersingsoperaties en rampenbestrijding.

  Beveiliging en Handhaver Toezicht & Veiligheid
  Particuliere beveiligers en coördinatoren zijn vaak in het zogenoemde 'Private Domein' werkzaam, handhavers vaak in het 'Publieke Domein'. Je ziet hen allen steeds vaker in het straatbeeld en zij nemen steeds meer taken van de politie over. Bijvoorbeeld als beveiliger bij de receptie van een ziekenhuis, bij festivals of als veiligheidsfunctionaris die fouilleert op Schiphol. Een beveiliger voert werkzaamheden uit binnen bijvoorbeeld de gevangenis, is toezichthouder bij een bedrijvencomplex of surveilleert bij grotere winkels.

  Landschap
  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Veilig & Beschermd is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Activiteiten in de praktijk
  Binnen dit Landschap maak je kennis met beveiligers, politie, handhavers/toezichthouders en Defensiemedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het behouden of verkrijgen van een veilige omgeving. Met hen organiseren we het hele jaar door verschillende activiteiten. Deze variëren van ontruimingsoefeningen in een voetbalstadion en het beveiligen van evenementen tot een honden- of marinierstraining. Deze gezamenlijke activiteiten bieden jou de perfecte kans om kennis te maken met meerdere veiligheidsberoepen!

  Locatie Kranenburg
  Kies je voor een Defensie-, beveiligingsopleiding of de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid in Harderwijk, dan volg je die op het voormalig Landmacht kazerneterrein Kranenburg. Dit is vlakbij het station en onze locatie aan het Westeinde. Kranenburg bevat veel faciliteiten, zoals een eigen beveiligingsdienst, een sporthal, fitness, klimtoren, hindernisbaan, appèlplaats en een technische praktijkruimte (werkplaats) met militaire voertuigen. Ook hebben we een oefenpraktijkomgeving voor zorg en een praktijkexamencentrum in de vorm van een echte winkelstraat. We maken gebruik van virtual en mixed reality ondersteuning bij de lessen. Hierdoor proef en beleef je de juiste sfeer tijdens jouw opleiding.

  Locatie Ossenkamp 8
  Kies je voor een beveiligingsopleiding of de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid (eventueel met KMar-arrangement) in Zwolle, dan volg je deze aan de Ossenkamp 8 in Zwolle. We maken naast deze locatie gebruik van verschillende locaties in de (nabije) omgeving, waar je specifieke vaardigheden, behorend bij het beroep, leert.

  Officiële samenwerkingspartners
  Het Landschap Veilig & Beschermd werkt nauw samen met de Koninklijke Marine (Korps Mariniers), Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee, Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Marechaussee, gemeenten, bedrijven en instellingen. Door de (jarenlange) samenwerking met deze instanties is er een goede afstemming tussen de opleidingen en het werkveld. Dit biedt ook mogelijkheden om in te kunnen spelen op de markt, wat voordelen voor jou als student oplevert. Daarnaast bieden deze instanties uitdagende stageplaatsen en oefenruimtes waar we gebruik van maken tijdens de opleiding. Het Landschap kent ook een eigen Veiligheidsacademie waarbinnen 21 bedrijven samenwerken om het beroepsonderwijs up-to-date te houden en zo realistisch mogelijk aan te kunnen bieden.

  Leren in de praktijk
  Bij Landstede MBO leer je in, aan en van de praktijk, onder meer bij diverse partners. Hier werk je aan opdrachten van echte opdrachtgevers onder begeleiding van professionals. Je beweegt je in interessante leeromgevingen (ook buiten school) en kunt daardoor de theorie meteen toepassen in het werkveld.

 4. Welkom

  Welkom

  Welkom bij Veilig & Beschermd Zwolle aan de Ossenkamp 8!

  Je bent ingeschreven voor de opleiding Beveiliger 2 en/of Beveiliger 3 met als doel deze opleiding te starten, maar bovenal uiteindelijk af te ronden met een mooi MBO diploma.

  Wij als opleidingsteam Veilig & Beschermd Zwolle (V&B Zwolle) doen ons uiterste best om ons onderwijs zo goed mogelijk te organiseren en uit te voeren, waardoor jij naast een leerzame tijd, ook een fijne tijd hebt gedurende jouw opleiding. 

  De inhoud van deze gids behandelen we tijdens de les. We raden je aan het geheel ook zelf aandachtig door te nemen bij voorkeur met je ouders en/of opvoeders, zodat je weet hoe wij werken, met elkaar omgaan en wat je in grote lijnen kunt verwachten tijdens je opleiding. Deze gids telt voor de duur van je hele opleiding.

  We wensen je een hele fijne en leerzame tijd toe!

  Aangezien wij als onderwijsinstelling anticiperen op de richtlijnen van het RIVM rondom het Coronavirus, kan het zijn dat we wijzigingen aanbrengen in het aanbieden van ons onderwijs. Wijzigingen zullen we communiceren en passen uiteraard binnen de door de overheid gestelde kaders.

                                                          LandstedeTeam Veilig & Beschermd Zwolle

                                                                Samen leren, samen-werken; Wij!

 5. Visie op de opleiding

  Jij staat voor ons centraal. Ons handelen is erop gericht jou te begeleiden in je ontwikkeling naar een beginnend beroepsbeoefenaar en naar een waarde(n)vol mens in de maatschappij.

  Naast dat we je opleiden voor het vak waar je voor hebt gekozen met alle kennis, vaardigheden en gedragingen/houding die daarbij horen, richten we ons ook op vaardigheden die belangrijk zijn om je te kunnen blijven ontwikkelen (loopbaanleren), zoals samenwerken, reflecteren, kritisch denken, oplossingsgericht werken ed. Deze onderdelen lopen als een rode draad door de opleiding. 

  Je krijgt een coach toebedeeld aan het begin van je opleiding. Aan hem/haar kun je al je vragen kwijt. We streven er naar je te begeleiden 'van aanbodgericht naar vraaggestuurd'. Dit houdt in dat we je in de eerste fase van je opleiding meer uitleg zullen geven over wat we van je verwachten, waarom en hoe. Naarmate je verder komt in je opleiding zal je steeds meer zelf de regie in handen nemen. Je geeft aan wat je wil leren en hoe je dat wil aanpakken, nog steeds in overleg met jouw coach, iedere student in het eigen tempo.

  We willen je zo opleiden dat je er niet alleen bewust van bent dat van jou wordt gevraagd dat je 'een leven lang zal leren', maar ook dat je dat zelf juist een uitdaging vindt en daar vol voor wil gaan. Een leven lang leren is nodig, want de huidige banen die er zijn, veranderen net zo snel mee als de maatschappij waarin wij leven. We zullen ons dus moeten blijven ontwikkelen om mee te kunnen doen in de maatschappij.

  Het gaat ons dus om jou als student. We hebben je dan ook keihard nodig om aan te kunnen sluiten bij jouw leer- en ontwikkelbehoefte. We hopen dat je daarom dan ook positief kritisch bent en ons voorziet van opbouwende feedback als dat nodig is. Zodat wij ons ook kunnen blijven ontwikkelen in het aanscherpen van ons onderwijs. We leren met, door en van elkaar, vandaar onze slogan:

                                                        'Samen leren, samen-werken; Wij!

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  We willen je de opleiding bieden die het best bij jou past en waarin jij al je talenten kunt ontwikkelen. Ons onderwijs heet 'Talentvol Ontwikkelen' (TO).

  Talent moet ontdekt kunnen worden en de ruimte krijgen om te groeien. Landstede noemt dat Talentvol Ontwikkelen. Het betekent dat je op zoek gaat naar wat je talenten zijn. Wie ben jij, waar ben je goed in, wat kan en wil jij daarmee en op welke manier. De opleiding helpt je bij het ontwikkelen van je talent, door grenzen te verleggen, elkaar te ontmoeten en door te werken aan een brede persoonlijke ontwikkeling.

  Naast de lessen die je op school krijgt, vinden we het van belang dat je ervaring opdoet in het werk waar je voor opgeleid wordt. Reflecteren op jouw opgedane ervaring is erg leerzaam, zeker als je dat kunt koppelen aan de theorie. Gedurende de opleiding kom je dus regelmatig in aanraking met de praktijk. Hou er rekening mee dat deze praktijksituaties zich veelal voordoen buiten schooltijden, dus in avonden, weekenden en vakanties. We verwachten dat je hierbij aanwezig bent, want ook deze buitenschoolse activiteiten zijn onderdeel van jouw persoonlijke ontwikkeling.

  We werken met een digitaal systeem dat we e-TO noemen (electronisch Talentvol Ontwikkelen). Dit is een persoonlijke leeromgeving waarin o.a. al jouw gemaakte opdrachten, de feedback die je daarop krijgt, verslagen van coachgesprekken en cijfers voor examens in opgeslagen staan. 

  Het is de bedoeling dat je laat zien dat je aan het eind van de opleiding minimaal een beginnend beroepsbeoefenaar bent. Beginnend, omdat je nog niet kan beschikken over (jarenlange) ervaring in het werkveld. Binnen e-TO koppelt je coach iedere periode een periodeplan (ILP). Daarin staan Taken/LWP's klaar. Een Taak of een LWP is een LeerWerkPrestatie, oftewel een grote opdracht die je alleen of in een groep uitwerkt. Je ontvangt feedback op het door jou ingeleverde werk en past jouw uitwerking aan als daarom wordt gevraagd. Door aan de Taken/LWP's te voldoen laat je zien de kerntaken en werkprocessen te beheersen (kennis, vaardigheden, houding en gedrag) die horen bij het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Aan jou dus om tijdens het werken aan de Taken/LWP's te laten zien wat je allemaal kan. De Taken/LWP's staan in ons onderwijs centraal. Je krijgt lessen (TWIXX) die jou helpen deze Taken/LWP's te kunnen aangaan, zowel theoretisch als praktisch. Ook ondersteunen de TWIXX jou bij de voorbereiding op de examens. 

  Door te experimenteren, te proberen en een klein beetje buiten je comfort zone te gaan (iets proberen wat je nog niet of nauwelijks hebt gedaan), ervaar je nieuwe dingen. Door daar bewust op terug te kijken (reflecteren), vergroot je je zelfkennis en kom je er steeds meer achter waar jouw talenten en waar je uitdagingen liggen. Onder andere op deze wijze is het voor ons als docententeam een eer en ons streven bij te mogen dragen in jouw talent ontwikkeling.

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Tijdens de opleiding leer je zelfstandig en in groepen, je hebt een individuele coach en een groepscoach. Je werkt aan theorie- en praktijkopdrachten aan de hand van een individueel leerplan (ILP). Het ILP maakt een belangrijk onderdeel uit van de Landstede-visie Talentvol Ontwikkelen. Je vindt je ILP terug in e-TO (digitale leeromgeving). Omdat we op jouw persoonlijke situatie in willen spelen, kan het voorkomen dat gedurende de opleiding de coachgroep waarin je zit kan wijzigen omdat je bijvoorbeeld versneld of juist vertraagd in de voortgang van je opleiding. Het uitgangspunt is altijd dat we je de begeleiding willen bieden die aansluit bij jouw leerbehoefte.

  Wij staan als team (studenten en docenten) in contact met elkaar. We zien dit als voorwaarde om te komen tot leerprestaties. Vandaar onze slogan: 'Samen leren, samen-werken, Wij!'

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  Iedere MBO opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en uit een keuzedeelverplichting. Deze onderdelen bestaan uit kerntaken en werkprocessen. Een kerntaak is de belangrijkste bezigheid van je werkzaamheden waar je voor wordt opgeleid. de werkprocessen vallen daaronder en geven een taak of handeling weer wat er van je verwacht wordt in je toekomstige beroep. 

  Voor jouw opleiding gelden de volgende kerntaken en werkprocessen vakgericht (basisdeel, profieldeel en keuzedelen). 

  Kwalificatiedossier

  Keuzedelen 

  Naast je basisopleiding en je generieke delen, kies je ook nog een aantal keuzedelen. Hoeveel dat er zijn hangt af van de duur van een bepaald keuzedeel. In ieder geval besteed je 480 of 720 (afhankelijk van de duur van de opleiding) studiebelastingsuren aan keuzedelen. Daarmee kun je zelf je opleiding en diploma verdiepen en verbreden. In de loop van het eerste jaar krijg je uitgebreide informatie over welke keuzedelen wij aanbieden en hoe hier een keuze in te maken. Niet alle keuzedelen kunnen gekozen worden. Het opleidingsteam koppelt de beschikbare keuzedelen aan jouw opleiding.

  Het volgen en examineren van het keuzedeel is verplicht. Het aanbod keuzedelen wordt per cursusjaar vastgesteld, tussentijds kunnen er keuzedelen worden gewijzigd. Dit heeft te maken met het doel van keuzedelen. Bij te weinig deelnemers mag de school beslissen een ander keuzedeel aan te bieden. 

  Keuzedelen die we op dit moment aanbieden*

  • Rekenen 3F met 480 sbu 
  • Ondernemend gedrag 2 met 240 sbu
  • Andere keuze op verzoek student
  • *Het keuzedeelaanbod kan wijzigen en wordt via de coach kenbaar gemaakt. Je kiest gedurende de opleiding keuzedelen. Het opleidingsteam en de coach begeleiden dit traject.

  Voor de opleiding beveiliger 2 volg je 480 uren aan keuzedelen. Dit kunnen 2 keuzedelen van 240 uren zijn of 1 keuze deel van 480 uren. 

  Generieke deel

  Hiermee bedoelen we Nederlands, Engels en rekenen. In de algemene studiegids van Landstede staat beschreven hoe we binnen Landstede met de generieke vakken omgaan en welke niveaus van toepassing zijn. We hechten ook veel waarde aan dit gedeelte van je opleiding. We proberen daar waar het mogelijk is, de generieke onderdelen te koppelen aan de vakgerichte delen.   

  Daarnaast zal je ook apart lessen, toetsen en examens krijgen op de generieke onderdelen. De eisen voor de examens voor Nederlands en rekenen zijn niveau 2F, Engels wordt afgetoetst bij de SVPB.

  Landstede Loopbaan en Burgerschap (LLB)

  We werken op school ook aan je persoonlijke groei, je loopbaan en aan burgerschap door het maken van opdrachten en het uitvoeren van projecten tijdens je opleiding. Je leert niet alleen voor een beroep maar ook om als mens actief deel te kunnen nemen in de samenleving.

  Op school bereiden we je ook voor op jouw loopbaan. We kijken samen naar wie je bent, wat je kan en wat je wil. We onderzoeken samen waar je enthousiast van wordt, welke talenten je hebt (ontdekt) en wat dit betekent voor je toekomstige werk en/of een vervolgstudie.

  Van alle activiteiten die je in het kader van LLB uitvoert verzamel je bewijzen. Deze bewaar je in een portolio. Dit portfolio wordt als afsluiting van je opleiding beoordeeld. Je hoort op de verschillende onderdelen van LLB ontwikkeling te laten zien door opdrachten netjes en persoonlijk (authentiek) uit te werken.

 9. Startprogramma

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  De duur van je opleiding kunnen we vooraf nog niet vastleggen. We hebben als onderwijsteam wel de gemiddelde duur van de opleiding gepland.  . Deze uren zijn verdeeld over school, stage (BPV= BeroepsPraktijk Vorming) en praktijkleren (geplande onderwijsactiviteiten buiten school). Naast het door ons geplande onderwijs, behoor je thuis ook aan de slag te gaan met je opleiding. Zo werk je thuis aan opdrachten en leer je de kennis die je nodig hebt om je opleiding met een diploma te kunnen afronden. 

  De opleiding zal in grote lijnen er als volgt uitzien: (wijzigingen onder voorbehoud)

  Het programma omvat 21 weken lesmomenten van 3 uur en een BPV (stage) van 320 klokuren.

 11. Herontwerptool

  Om te komen bij de herontwerptool (hierin staat de planning van de opleiding) klik je op onderstaande links.

 12. Vakanties

  Je leert voor een beroep in de veiligheidsbranche. Dit betekent dat je niet alleen door de weeks leert op school, maar ook in de praktijk. Dit is niet alleen tijdens kantooruren door de week, maar wat passend is bij het beroep, dus ook in het weekend en 's avonds en in vakanties.

 13. Digitale leeromgeving

  In je digitale leeromgeving wordt alles over je ontwikkeling door zowel jezelf als je coach tijdens de opleiding bijgehouden. Wij noemen deze digitale leeromgeving e-TO (electronisch Talentvol Ontwikkelen). In e-TO kun je alles vinden over o.a. de kluis (examenplan en examenresultaten) en de notities van coachings- en begeleidingsgesprekken. Ook deze gids kun je in e-TO terugvinden. Zo heb je overal en op ieder moment zicht op de laatste ontwikkelingen en voortgang binnen jouw leertraject. 

  Je ontvangt een Landstede e-mailadres. Het is van belang dat je deze gebruikt (je kunt mailadressen koppelen), want op je Landstede e-mailadres ontvang je informatie die voor jou van belang is. Dit geldt tot en met het diplomeren, dus zo lang je ingeschreven staat bij Landstede.

  Naast e-TO en je Landstede e-mailadres maak je ook gebruik van het studentenportaal van Landstede (Connect). Je kunt op Connect softwarematige programma's en oplossingen vinden. Ook vind je daar alle informatie omtrent examinering. Je kunt op Connect bijna alles vinden wat je nodig hebt voor je opleiding.

  Tijdens je les krijg je uitleg over hoe je hiermee kunt werken. Belangrijk is dat je een goedwerkende laptop hebt. 

 14. Trajectlijn

  In de trajectlijn staat in drie fases beschreven wat je moet weten (kennis) en wat je moet kunnen laten zien (vaardigheden). In de drie fases zit een opbouw van 'beginner' naar 'gevorderd' tot 'beroepsbekwaam'. We leiden je op tot beroepsbekwaam (beginnend beroepsbeoefenaar).

  De leermeter geeft dus een indicatie in welke fase je zit van je opleiding. De leermeter is een coaching instrument.

 15. LWP

      

 16. TWIXX/lesactiviteiten

  Training Workshop Instructie XX=alle overige lesactiviteiten.

  Op je lesrooster staat beschreven wanneer je een TWIXX hebt, dat betekent dus een geroosterde les. Neem daar altijd aanteken materialen mee. Je zal soms op je laptop werken. We verwachten dat je ook altijd pen/potlood en een schrift/multomap meeneemt. Het is handig om aantekeningen te maken en wanneer je feedback krijgt, kun je dat direct noteren, zodat je dit op een later tijdstip kunt verwerken.

  Voorbeelden van TWIXX-en zijn:

  • Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering, de kennis en toepassing van beide wetboeken
  • Controleren en surveilleren, zodra je op ronde gaat, kom je veel dingen tegen, hoe handel je deze af?
  • Alarmopvolging, hoe handel je een alarm af?
  • Toegangscontrole, hoe ga je om met bezoekers bij de ingang van bijvoorbeeld een evenement
  • Dienstverlenende vaardigheden, het ontvangen van bezoekers en omgaan met diverse vragen die je tegen kunt komen
  • Rapportage, zowel het dienstrapport als het specifiek rapport

 17. Individueel leerplan (ILP)

  In e-TO staat een tabblad genaamd 'ILP' (Individueel LeerPlan). In dit ILP staan de mogelijke opdrachten waaraan je gaat werken. Je kunt daardoor in een ander tempo je leerroute doorlopen. Het kan zijn dat je door omstandigheden wat langer over je opleiding doet. Ook kan het gebeuren dat je versnelt. Het is aan jou (in overleg met je coach) om het tempo aan te passen waarin je de opleiding doorloopt. We verwachten dat je altijd in contact staat met je coach, zodat je samen met je coach hetzelfde beeld hebt van waar je staat binnen de opleiding.

 18. Feedback tijdens de LWP

  Feedback is een krachtig middel om te ontwikkelen. Feedback betekent dat je iets teruggeeft of terugkrijgt. Niet alleen jouw coach zal je feedback geven tijdens je opleiding, ook alle andere docenten, maar ook vakspecialisten zullen je voozien van feedback. Ook zal je feedback geven en ontvangen van medestudenten. Alle feedback is welkom, mits op een opbouwende manier gegeven. Dat de ander de moeite neemt om jou op een nette manier feedback te geven is al een bedankje waard, ook al ben je het er misschien niet mee eens. Alle feedback die je ontvangt, zo verwachten we van je, neem je mee. Dat je met de ene feedback meer doet dan met andere gekregen feedback is logisch. 

  Ook geef en ontvang je feedback van medestudenten. Kort gezegd, we kunnen van iedereen leren en laten zien dat we daar open voor staan! 

 19. Coach

  Tijdens de opleiding heb je een coach. De coach is jouw aanspreekpunt bij vragen over de opleiding en studievoortgang. Je coach begeleidt je ook in jouw persoonlijke ontwikkeling en helpt je bij je studieloopbaan.

  De coach is altijd je eerste aanspreekpunt voor (hulp)vragen en opmerkingen.Het is belangrijk dat jouw coach op de hoogte is van hoe het met jou gaat en of er iets speelt bij je. Zo kan je coach jou de beste ondersteuning geven die je nodig hebt om je studie tot een succes te maken. Een coach is geen mentor die zegt wat je moet doen en ook zegt hoe je dat moet doen.Deze visie op coaching draagt volgens ons bij aan het vergroten van jouw autonomie (zelfsturing en zelfregie).

 20. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  De coach houdt zich zoals gezegd met jouw ontwikkeling en voortgang van je opleiding bezig. Ook zal de coach klassikaal en individueel het hebben over jouw loopbaan. Nadenken over wat je wil bereiken en hoe je dat voor elkaar kan krijgen zal tijdens coaching aan bod komen. Je bent dan bewust bezig je loopbaan vorm en richting te geven.

 21. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

 22. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

 23. Korte beschrijving van de examinering

  De basis voor de examinering is het kwalificatiedossier, de kwalificatie eisen Loopbaan en Burgerschap, de generieke onderdelen (Nederlands en rekenen) en de keuzedelen.

  Aan deze studiegids is ook het examenplan van jouw opleiding gekoppeld, hierin staat welke examens je moet afleggen, in welke vorm, om te kunnen slagen voor jouw opleiding.

  Binnen de opleiding krijg je zowel te maken met vakspecifieke examens als algemene examens. 

  Ter voorbereiding op jouw examens kun je hiervoor oefenen door het maken van formatieve toetsen per vak. Dit kan een diagnostische toets van de SVPB zijn of bijvoorbeeld een oefentoets Nederlands lezen 2F.

  De algemene examens vinden plaats op school, de vakspecifieke examens kunnen plaatsvinden bij de SVPB in Amersfoort, bij jouw stageplaats of op school.

 24. Werkwijze en procedure

  De basis voor de examinering is het kwalificatiedossier, de kwalificatie eisen Loopbaan en Burgerschap, de generieke onderdelen (Nederlands en rekenen) en de keuzedelen.

  Aan deze studiegids is ook het examenplan van jouw opleiding gekoppeld, hierin staat welke examens je moet afleggen, in welke vorm, om te kunnen slagen voor jouw opleiding.

  Binnen de opleiding krijg je zowel te maken met vakspecifieke examens als algemene examens. 

  Ter voorbereiding op jouw examens kun je hiervoor oefenen door het maken van formatieve toetsen per vak. Dit kan een diagnostische toets zijn of bijvoorbeeld een oefentoets Nederlands lezen 2F.

  De algemene examens vinden plaats op school, de vakspecifieke examens kunnen plaatsvinden bij de SVPB in Amersfoort, bij jouw stageplaats of op school.

  Vakspecifieke examens

  Voor de examinering wordt gebruik gemaakt van de examenmaterialen van de SVPB (www.svpb.nl). Dit is een extern examenbureau.

  Je diploma bestaat uit twee onderdelen:
  1) MBO 2 diploma Beveiliger
  2) SVPB diploma Particuliere Beveiliging (conform kwalificatiedossier S-BB)

  Voor niveau 3 komt daar nog bij:
  1) MBO 3 diploma Beveiliger 3
  2) SVPB certificaat (conform kwalificatiedossier S-BB)

  Je ontvangt de diploma’s als is voldaan aan de onderdelen die staan in het examenplan, het inleveren van je urenstaat en het resultaat van de BPV.

  Omtrent de procedures van examinering word je gedurende de opleiding door je coach en vakdocenten geïnformeerd. Landstede hanteert daarin het handboek examinering.

  Algemene examens

  De examens Nederlands, rekenen, LLB en keuzedeel worden op school geexamineerd. Na afname van een examen heeft de docent 10 werkdagen de tijd om dit examen na te kijken. Dit geldt niet voor de centrale examens (CE). Deze examens worden landelijk nagekeken. De uitslag van deze examens zijn niet binnen 10 werkdagen verwerkt. Je resultaat wordt in het digitale systeem e-TO gezet, daarvan krijg je een melding in je Landstede mail. Een aantal examens kun je inzien nadat je deze gemaakt hebt. Je krijgt alleen de opdrachten en je eigen gemaakte werk te zien. Er moet iemand van het examenbureau bij aanwezig zijn en verder mag er niemand bij zijn. 

  Bij de SVPB krijg je direct na het maken van je examens jouw voorlopige uitslag. Wanneer de uitslag onvoldoende is, heb je de mogelijkheid om het SVPB examen in te zien, maar alleen nadat je dit hebt besproken met je coach. 

  De beoordelingen van je examens worden vastgelegd in e-TO. Je vindt deze in 'de kluis' in je studiedashboard. Alle stukken die horen bij de examens uit je examenplan, dus uitgevoerde Proeven van Bekwaamheid, toetsen en dergelijke, worden door het Examenbureau bewaard. Zie handboek examinering. 

  Voor een vastgestelde datum is het belangrijk dat jouw examendossier compleet/op orde is om te kunnen diplomeren.

  Afwezigheid examens

  Bij afwezigheid meld je je voorafgaand aan het examen bij het examenbureau af. Zie verder ‘Recht op herkansing en overmacht’. 

  Recht op een herkansing en overmacht

  Wettelijk heb je recht op een tweede gelegenheid voor ieder examen. Deze tweede gelegenheid wordt op een redelijke termijn opnieuw aangeboden. Een reden tot tweede gelegenheid kan zijn dat je de eerste gelegenheid onverhoopt afwezig was of dat je een hoger examenresultaat wilt behalen.  

  Bij uitzondering, bijvoorbeeld in een overmacht situatie waardoor je niet aanwezig kon zijn bij het examen, kun je in aanmerking komen voor behoud van een examengelegenheid, Je dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij het examenbureau. Je voorziet dit verzoek van argumenten en bewijsmateriaal. Het examenbureau legt jouw verzoek voor aan de examencommissie.  

  Examendeelnemer

  Een student die een examen na twee gelegenheden  het examen niet heeft behaald, kan zich, mits voldaan aan de criteria van examendeelnemer, na afloop van de opleiding inschrijven als examendeelnemer. De student heeft daarmee geen recht op onderwijs, BPV of begeleiding en betaalt een bedrag voor elk nog af te leggen examen.

  Je betaalt een inschrijfgeld van 150 euro en een bedrag per examen die je nog moet maken om het diploma te behalen, voor meer informatie over bedragen kun je terecht bij je coach

  Examenprotocol studenten

  De schoolexamens worden afgenomen in aanwezigheid van een of meerdere surveillanten.

  Het examenprotocol is bindend. Dat wil zeggen dat wie zich daar niet aan houdt, zich moet melden bij het examenbureau. Vervolgens wordt contact opgenomen met de examencoördinator van het team, wat in het uiterste geval kan leiden tot nietigverklaring of uitsluiting van het examen.

  Het protocol

  • Je betreedt de examenruimte zonder tas, jas, pet, mobiele telefoon, horloge. Alleen datgene wat je nodig hebt om het examen te kunnen maken, heb je bij je (op tafel): een pen en je pasje.
  • Je neemt plaats achter de tafel die jou is toegewezen.
  • Je legt je Landstede-pas of een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) zichtbaar op de tafel.
  • Ben je niet in het bezit van een legitimatiebewijs, dan kun je niet deelnemen aan het examen.
  • Bij elke examenzitting legt de surveillant schriftelijk vast of je er bent.
  • Je neemt het examen in ontvangst van de surveillant en volgt eventuele instructies op met betrekking tot het gebruik van hulpmiddelen.
  • Je maakt het examen binnen de daarvoor beschikbare tijd zonder hardop te denken en/of te overleggen met anderen; het uitwisselen van hulpmiddelen is verboden.
  • Wanneer je klaar bent, lever je je werk, aantekeningen en de examenopgaven in bij de surveillant, de surveillant geeft aan wanneer je mag vertrekken.
  • Het verlaten de ruimte tijdens het examen is alleen toegestaan onder begeleiding van een surveillant.
  • In bijzondere situaties, bijvoorbeeld insuline spuiten, hiervoor toestemming van de examencommissie en is dat bekend bij het examenbureau 

  Algemene regels

  • Je respecteert te allen tijde de dienstdoende surveillanten en volgt hun aanwijzingen zonder commentaar op.
  • Je gedraagt je zoals dat tijdens examens behoort en bezorgt niemand overlast.
  • Je levert een bijdrage aan een zorgvuldige procedure door stipt op tijd aanwezig te zijn en alles bij je te hebben wat je voor het examen nodig hebt.
  • Je hebt je voldoende voorbereid op het examen waardoor het niet nodig is dat je allerlei vragen stelt. Bedenk in dit verband dat surveillanten je inhoudelijk absoluut niet van dienst mogen zijn.

  Regels met betrekking tot begin en eind van het examen

  • Wie te laat is, heeft het recht om na aanvang van het examen nog te worden toegelaten, mits dit binnen de termijn is die de opleiding heeft vastgesteld.
  • Wie te laat is, krijgt daarover een aantekening in de presentielijst.
  • Wie te laat is, heeft geen recht op extra tijd.
  • Gedurende het eerste halfuur van een examen mag niemand het examenlokaal verlaten.
  • De in het examenrooster aangegeven begin- en eindtijd van een examen is bindend.
  • Verlenging van de examentijd is alleen toegestaan met toestemming van de DEC.

  Fraude, plagiaat en onregelmatigheden examen

  Als er fraude, plagiaat of een onregelmatigheid wordt geconstateerd bij een examen, maakt de student het examen af. De surveillant maakt intussen een aantekening op het proces-verbaal van het examen. De surveillant maakt een ‘protocol van onregelmatigheid’ op en stuurt dit via examenbureau naar de examencommissie (DEC).

  De DEC neemt maatregelen, bijvoorbeeld ongeldigheidverklaring van de uitslag van het betreffende examen of uitsluiting van (verdere) deelname aan examinering. Voordat een dergelijke maatregel wordt opgelegd, wordt de student gehoord. De student kan zich daarbij laten bijstaan door een meerderjarige. Als de student minderjarig is, neemt de student een wettelijke vertegenwoordiger mee. Alle betrokken partijen worden van de maatregel schriftelijk in kennis gesteld.

  Bij onregelmatigheid moet je denken aan:

   • spieken
   • niet opvolgen van instructies van surveillanten;
   • het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen;
   • telefoon opnemen of bekijken tijdens het examen;
   • het meenemen van het kladpapier uit de examenruimte

  Verder beoordeelt de examencommissie of gedragingen, handelingen en dergelijke als onregelmatigheid gelden.

  Als bij een praktijkexamen fraude, plagiaat of een onregelmatigheid wordt geconstateerd, meldt de coach dit bij de DEC. De procedure verloopt op dezelfde wijze als hierboven.

  Bezwaar maken

  Als je het niet eens bent met een uitslag, een genomen maatregel of beslissing kun je binnen tien werkdagen nadat je hiervan op de hoogte bent gesteld een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de Decentrale Examencommissie (DEC). Als je het vervolgens niet eens bent met de beslissing van de DEC, kun je binnen tien dagen na deze beslissing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van Landstede. (zie de algemene gids) Het examenbureau fungeert als postadres voor deze bezwaarschriften.

  Examencommissie

  Elke opleiding heeft een decentrale examencommissie (DEC), die verantwoordelijk is voor de diplomering binnen het landschap. .

  Het examenbureau

  Het examenbureau is verantwoordelijk voor het plannen, de afname en de verwerking van de   schoolexamens.

  Contactgegevens examenbureau: examenbureaudiensten@landstede.nl

  Contactgegevens examencoördinator team Veilig&Beschermd:  ddoorn@landstede.nl

 25. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  BPV

  Ter voorbereiding op je praktijkexamen en beveiligingsdiploma ga je ervaring opdoen in het werkveld, dit noemen we Beroeps Praktijk Vorming (BPV). De vastgestelde aantal uren BPV wordt aan het begin van jouw opleiding met je besproken. De periode wanneer deze BPV plaatsvindt kun je zien bij de opbouw van jouw opleiding (bpv gids).

  De BPV doe je bij een door Justitie erkende beveiligingsorganisatie. Dit houdt in:

  BPV particuliere beveiliger 2:
  Binnen de beveiligingsorganisatie waar jij je BPV gaat doen, word je begeleid door praktijkbegeleiders. Je gaat alles wat je op school hebt geleerd in de praktijk brengen, daarvoor gebruik je een praktijkwerkboek. In dit praktijkwerkboek staan verschillende opdrachten die je gaat maken, welke je laat controleren door jouw praktijkbegeleider. Voor de opleiding beveiliger geldt dat er specifieke regels gelden, zoals dat je een groene pas nodig hebt om op BPV te mogen gaan. Deze pas is maximaal één jaar geldig. Je zal dus in die periode de BPV moeten afronden. Deze specifieke eisen komen voort uit het feit dat de BPV binnen het domein 'veiligheid' vallen en daar strengere eisen gelden dan voor een gemiddelde opleiding of werkveld. Informatie over de BPV kun je vinden in de BPV gids. Deze zal tijdens lessen uitvoerig besproken worden. 

 26. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Op de BPV plaats word je begeleid door een praktijkbegeleider, tevens wordt er vanuit het team een begeleidende docent aangewezen, deze komt bij jou op stagebezoek en is vanuit de opleiding jouw eerste aanspreekpunt voor zaken die spelen tijdens je stage.

  Bij een stage van 300-450 uren word je minimaal 1x bezocht vanuit school.

  Als het nodig is, dan nemen we natuurlijk extra contact op naast de geplande momenten.

  Tijdens je stage verwachten we professioneel gedrag, zoals integer zijn, punctueel, dienstverlenend en proactief. Bij het overtreden van de wet tijdens je opleiding en stage kan dit consequenties hebben voor het verkrijgen en houden van de groene pas die nodig is voor het stagelopen. Geen pas = stoppen opleiding! 

 27. Organisatie van de BPV

  Voor de start van jouw opleiding is het handig dat je al een mogelijke stageplaats hebt. Als dit niet het geval is, kunnen we je hier bij ondersteunen.

  Ook als je een stageplaats hebt gevonden, is de BPVO een voorwaarde om op BPV te mogen. Geen BPVO geen BPV! Je kunt via je coach en de bpv coordinator een BPVO aanvragen, het STIP zal deze in orde maken. Je bepaalt samen met je coach wanneer je start met stage.

  Belangrijk is om de BPVO zo snel mogelijk te laten tekenen door je stagebedrijf en deze getekend weer in te leveren op school. Daarna kun je pas starten met stage (als ook je groene pas aanwezig is). 

  Zaken die belangrijk zijn tijdens je stage:

  Urenlijsten

  BPV voldoende formulier

  Feedback op de te maken opdrachten.

 28. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Specifieke eisen voor het volgen van deze opleiding:

  Je bent van onbesproken gedrag. Een antecedenten onderzoek is een onderdeel voor het mogen starten van je BPV. 

 29. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  Bij het STIP (studie informatie punt) kun je terecht voor allerlei vragen zoals adreswijzigingen, aanvragen van een stageovereenkomst, kosten opleiding enz. Onze STIP medewerkster is mevrouw J.A. Horstman, email: jahorstman@landstede.nl

  Het STIP is gevestigd op de 2e verdieping van jouw locatie, tijdens de startperiode zal hier aandacht aan worden besteed.

  Het STIP is geopend op maandag tot en met woensdag. Als het STIP gesloten is, staat er voor de deur een informatiezuil met de meest voorkomende informatie. 

 30. Vertrouwenspersoon

  Landstede vind het belangrijk om een veilige school te zijn voor alle studenten, waar iedereen zichzelf kan zijn. Wanneer een student te maken krijgt met ongewenst gedrag van een medestudent of medewerker van de organisatie dan kan hij hiervoor aankloppen bij de vertrouwenspersoon op jouw locatie.

  Paola Schot                                                 Margreet Overweg
  pschot@landstede.nl                                   moverweg@landstede.nl
  tel. 06-48277385                                         06-22881765                                     

  In het schoolgebouw zie je ook de foto’s hangen van de vertrouwenspersonen met de bij behorende gegevens.

 31. Specifieke afspraken en regels

  Voor onze opleidingen zijn er een aantal zaken van belang:

  - Tijdens je stage verwachten we professioneel gedrag, zoals integer zijn, punctueel, dienstverlenend en proactief. Bij het overtreden van de wet tijdens je opleiding en stage kan dit consequenties hebben voor het verkrijgen en houden van de groene pas die nodig is voor het stagelopen. Geen pas = stoppen opleiding! 

 32. Geen examenplan beschikbaar
 33. Geen schoolkosten beschikbaar