Landstede - Opleidingen

Zorg en groen (Persoonlijk begeleider zorgboerderij) (23336) BBL 2022-2023 Raalte, Zwolsestraat 63a

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het Landschap Groen & Dier! Hier vind je alle ‘groene’ opleidingen van Landstede MBO: opleidingen die met landbouw, dieren en landbouwmachines te maken hebben. Van het werken op een agrarisch bedrijf, bij een manege, in de paardensport, op een kinderboerderij, bij een dierenarts tot het werken met landbouwmachines.

 2. Het Landschap

  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Groen & Dier is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

  Wij leiden studenten op in de wereld van ‘groen en dier’. Je wilt iets met de productie van landbouwproducten of machines, iets met gezelschapsdieren of juist iets met paarden of productiedieren. In het landschap Groen en Dier vind je de volgende studierichtingen:

  • Agro productie, handel en technologie
  • Dierverzorging
  • Paardensport- en houderij
  • Veehouderij
  • Voertuigen en mobiele werktuigen

 3. Leren in het Landschap

  Als student van een opleiding binnen het Landschap Groen & Dier bieden wij jou het volgende:

  • Je leert in een gemoedelijk Landschap.
  • Je volgt de algemene lessen met mede-studenten uit verschillende vakrichtingen op je eigen niveau.
  • Je volgt opleidingsgerichte lessen met je sectorgenoten.
  • Je krijgt les van vakbekwame docenten uit de praktijk.
  • Tijdens je studie ontmoet je veel gastdocenten, die presentaties houden over hun vakgebied.
  • Onze opleidingen zijn breed georiënteerd in de groene sector.
  • In het tweede leerjaar heb je de mogelijkheid om in het buitenland praktijkervaring op te doen.

  Samenwerking met bedrijfsleven
  Je leert veel in en van de praktijk, bijvoorbeeld bij:

  • Manege Zwolle.
  • Ivoor, Raalte.
  • Verschillende kinder- en speelboerderijen, zoals Dondertman Holten en de Flierefluiter Raalte.
  • Verschillende landbouwmechanisatiebedrijven, zoals Veldman in Mariënheem.
  • De school als leerbedrijf; samen met het bedrijfsleven is er 16 hectare grond in eigen beheer, zodat studenten zoveel mogelijk loonwerkzaamheden zelfstandig kunnen uitvoeren en plannen.
  • Melkvee, - varkens, en pluimveebedrijven in de regio Salland.
  • Dierenkliniek Hellendoorn-Nijverdal.

 4. Welkom

  Welkom

  Leuk dat je gekozen hebt voor de opleiding Persoonlijk begeleider zorgboerderij. In deze opleidingsgids vind je informatie over je opleiding. Ook voor jouw ouders/verzorgers is deze informatie interessant, zodat zij weten welke opleiding jij gaat volgen.

  De opleiding Persoonlijk begeleider zorgboerderij wordt aangeboden op onze locatie in Raalte. 

 5. Visie op de opleiding

  Landstede gaat voor waarde(n)vol leren, leven en werken. Dat betekent dat we aandacht hebben voor wie je bent als persoon, de manier waarop je het prettigste leert en welke begeleiding het beste bij je past. Je wordt opgeleid voor het werken met en voor mensen. Als dienstverlener verricht je praktische ondersteuning, waardoor je een toegevoegde waarde hebt binnen verschillende organisaties.

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Iedereen is anders, iedereen leert anders. Wij hebben oog voor de verschillen tussen de studenten en passen ons onderwijs zo veel mogelijk aan jouw mogelijkheden en behoeften aan. Dit doen we door aandacht voor talentontwikkeling, ontmoeting, respect, zingeving en verantwoordelijkheid.

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Tijdens de opleiding leer je zowel individueel als in groepen. Iedere student wordt geplaatst in een coachgroep en wordt begeleid door een persoonlijke coach.

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  Gedurende jouw opleiding ga je werken aan een combinatie van groen en zorg. De volgende kerntaken staan centraal tijdens jouw opleiding:

  B1-K1 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

  B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid

  B1-K3 Bieden van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg

  B1-K4 Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen

  B1-K5 Zorgdragen voor dieren

  B1-K6 Inspelen op de wens van klent en/of cliënt en/of publiek

  B1-K7 Zorgragen voor het agbrobusinessproduct

  B1-K8 Telen product/gewas

 9. Startprogramma

 10. Planning onderwijsprogramma

 11. Vakanties

  Aan het begin van elk schooljaar krijg je het jaarrooster. Daarop staan alle schoolvakanties en vrije dagen aangegeven.

 12. Digitale leeromgeving

  In je digitale leeromgeving wordt je ontwikkeling bijgehouden. Deze digitale leeromgeving noemen we e-TO. Deze afkorting staat voor ‘elektronisch Talentvol Ontwikkelen’. Je vindt daarin je persoonlijke studieplan, aantekeningen van coach- en begeleidingsgesprekken en je kunt er je digitale portfolio bijhouden.

  Elke student krijgt een e-mailadres van Landstede. Hiermee krijg je toegang tot Office365 en de online versies van bijvoorbeeld Word, PowerPoint, Excel, etc. Je bestanden kun je opslaan in de cloud, zodat je altijd en overal je belangrijke documenten bij de hand hebt en er niets verloren gaat als je laptop stuk gaat. Samenwerken met klasgenoten en communicatie met docenten wordt op deze manier erg gemakkelijk gemaakt.

  Tijdens de lessen krijg je uitleg hoe al deze toepassingen werken. Daarvoor is het belangrijk dat je zelf een goed werkende laptop tot je beschikking hebt.

 13. Trajectlijn

  Alle kennis en vaardigheden die je je eigen gaat maken zijn beschreven in trajectlijnen. Een trajectlijn geeft je inzicht in hoe ver je bent met je opleiding: ben je beginner, gevorderde of zelfs al beroepsbekwaam? Hieronder een beschrijving van het beroep. 

  De persoonlijk begeleider heeft een ondernemende en innovatieve houding, zodat hij nieuwe ontwikkelingen signaleert en deze vertaalt naar nieuwe werkwijzen in de cliëntondersteuning, maar ook naar nieuwe producten en/of diensten. Hij is interpersoonlijk sensitief, cultuurbewust, creatief en treedt handelend op in uiteenlopende en onverwachte situaties. Hij is een toegankelijk en laagdrempelig aanspreekpunt en is samenwerkingsgericht, of zelfstandig als de situatie daarom vraagt. Hij gaat professioneel om met zijn gevoelens bij tegenslag en moeilijke situaties. De persoonlijk begeleider heeft een helikopterview, houdt landelijke ontwikkelingen in de gaten en werkt op meso- en macroniveau. Hij is initiatiefrijk en hoffelijk, ziet kansen en pakt deze op. Hij bedenkt creatieve oplossingen voor nieuwe vraagstukken, ook in zeer complexe en weinig stabiele situaties. Hij geeft goed zijn grenzen aan, zowel naar de cliënt als naar zichzelf.

 14. LWP

  Leren doe je bij Landstede aan de hand van 'Leer-Werk Prestaties' (LWP's). De LWP is de kern van hoe we binnen Landstede leren, het is onze manier om competentiegericht onderwijs vorm te geven:  de LWP is een geïntegreerde opdracht en kent een ‘hele-taak benadering’.
  LWP’s zijn complexe leertaken waarbij de beroepscontext uitgangspunt is.

  Om het leren binnen deze LWP's te ondersteunen, organiseren we Theorielessen, Workshops, geven we Instructies en gebruiken we allerlei andere didactische werkvormen. Samengevat en afgekort noemen we al deze leeractiviteiten; TWIXX.

 15. TWIXX/lesactiviteiten

  Al je LWP’s en TWIXX vind je terug in je ILP, oftewel je Individueel Leer Plan in e-TO. Je ILP geeft een handig overzicht van alle LWP’s en TWIXX die ervoor zorgen dat je jezelf op je trajectlijn van beginner naar beroepsbekwaam ontwikkelt.

 16. Individueel leerplan (ILP)

  Mocht je in overleg met je coach afwijken van de aanbevolen route dan ga je een aangepast individueel leerprogramma (ILP) en rooster krijgen. Hierdoor kun je dus naar eigen behoefte en in eigen tempo de opleiding volgen en afronden. Dit kan zowel betekenen dat je ervoor kiest om je opleiding sneller af te ronden, maar het kan ook zijn dat je ervoor kiest om wat langer over je opleiding te doen. In overleg met je coach wordt dan een ILP op maat gemaakt.

 17. Feedback tijdens de LWP

 18. Coach

  De coach is het eerste aanspreekpunt voor studenten en ouder(s)/verzorger(s) als het gaat om de begeleiding van de student. De coach helpt de student bij het maken van plannen en keuzen voor die specifieke leerloopbaan (ILP-gesprek) en bij zijn leerontwikkeling (Leermetergesprek). Over deze zaken gaat de docent in de rol van coach geregeld met de student in gesprek. Door de dialoog met de student, geeft de coach de student stevigheid en houvast. Landstede streeft ernaar dat de student gedurende zijn hele opleiding dezelfde coach houdt. Binnen het Landschap Groen & Dier hechten we er bovendien waarde aan dat de coach affiniteit heeft met de beroepssector waarvoor de student wordt opgeleid.

  Je ouder(s) en/of verzorger(s) worden eens per jaar uitgenodigd op een ouderavond. Tijdens deze avond zijn alle docenten beschikbaar om vragen te stellen over jouw ontwikkeling. Daarnaast kan de coach ook jouw ouder(s) en/of verzorger(s) benaderen om jouw studie-voortgang te bespreken. Ben je 18 jaar of ouder en heb je hier bezwaar tegen, bespreek dit met je coach.

 19. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  De coach is het eerste aanspreekpunt voor studenten en ouder(s)/verzorger(s) als het gaat om de begeleiding van de student. De coach helpt de student bij het maken van plannen en keuzen voor die specifieke leerloopbaan (ILP-gesprek) en bij zijn leerontwikkeling (Leermetergesprek). Over deze zaken gaat de docent in de rol van coach geregeld met de student in gesprek. Door de dialoog met de student, geeft de coach de student stevigheid en houvast. Landstede streeft ernaar dat de student gedurende zijn hele opleiding dezelfde coach houdt. Binnen het Landschap Groen & Dier hechten we er bovendien waarde aan dat de coach affiniteit heeft met de beroepssector waarvoor de student wordt opgeleid.

  Je ouder(s) en/of verzorger(s) worden eens per jaar uitgenodigd op een ouderavond. Tijdens deze avond zijn alle docenten beschikbaar om vragen te stellen over jouw ontwikkeling. Daarnaast kan de coach ook jouw ouder(s) en/of verzorger(s) benaderen om jouw studie-voortgang te bespreken. Ben je 18 jaar of ouder en heb je hier bezwaar tegen, bespreek dit met je coach.

  Je krijgt in het eerste studiejaar een bindend studieadvies (BSA). Dit advies wordt tussen negen en twaalf maanden na de start van je opleiding gegeven. Dit advies kan positief of negatief zijn. Het BSA is besproken door je docenten en wordt dus door al je docenten onderschreven. Het (positief of negatief) bindend studieadvies wordt door je coach gegeven tijdens een voortgangsgesprek.

 20. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Aan het begin van je opleiding wordt er een informatieavond voor jou en je ouders georganiseerd. Op deze avond wordt verteld dat ouders altijd bij de coach terecht kunnen met vragen. 

  Er is minimaal één keer per jaar een 10-minutengesprek met ouders en studenten. Hiervoor kun je je samen met je ouders opgeven. Mochten er tussendoor vragen zijn, dan kun je die natuurlijk altijd aan je coach stellen en zonodig zal er een (telefonische) afspraak gemaakt worden met je ouders. Docenten zijn tijdens de lessen niet telefonisch bereikbaar.

  Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met jouw teamleider. 

 21. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  In de algemene informatiegids heb je al kunnen lezen wat hier onder verstaan wordt en wat de wettelijke regels en het Landstede beleid is.

  Ben je ziek en ben je nog geen 18 jaar, dan melden je ouders je op tijd af op school. Dit kan per telefoon of per e-mail. De gegevens vindt je in de locatiegids. Deze melding wordt dan in de computer gezet.

  Ben je ziek en 18 jaar of ouder? Dan meld je je zelf op tijd af bij de receptie op school. Dit doe je door de school te bellen en aan te geven dat je ziek bent. Daarnaast stuur je een mail of een app aan je coach dat je niet aanwezig zult zijn, omdat je ziek bent.

  Mocht je ziek zijn en dit valt op een stagedag, dan moet je – behalve naar school - ook je stagebegeleider bellen om je ziek te melden.

 22. Korte beschrijving van de examinering

  Basis voor onderwijs en de examinering zijn de kwalificatiedossier-eisen. Aan het einde van je opleiding toetsen we of jij de kerntaken beheerst en dus recht hebt op een diploma. Dit gebeurt bijvoorbeeld door één of meerdere proeven van bekwaamheid (PvB), vaardigheidsexamens en/of kennisexamens . Daarnaast zijn er examens voor Landstede Loopbaan en Burgerschap (LLB), Nederlands, Rekenen en eventueel een moderne vreemde taal (Engels). Tevens wordt ieder gekozen keuzedeel met een examen afgerond. 

  Examens die officieel meetellen voor het behalen van je diploma noemen we summatief. Daarnaast zul je tijdens de opleiding toetsen moeten maken die belangrijk zijn om te kijken of je bepaalde stof of vaardigheden beheerst. Deze noemen we formatief.

  In het examenplan van jouw opleiding (te bekijken in 'e-to') vind je het overzicht van de summatieve examens die je moet behalen om een diploma te krijgen.

  De vertegenwoordiger van de examencommissie komt steekproefsgewijs de PvB controleren. De kwaliteit van de PvB en van het proces wordt hiermee bewaakt.

 23. Werkwijze en procedure

  De examencommissie

  Elke opleiding heeft een decentrale examencommissie (DEC), die verantwoordelijk is voor de examinering binnen het landschap. 

  Taken van de decentrale examencommissie zijn o.a.:

  • zicht houden op de kwaliteit van de afname en de beoordeling van examens;
  • het verstrekken van diploma’s, certificaten en instellingsverklaringen; 
  • het verlenen van vrijstellingen van examinering;
  • het beslissen over verzoeken tot aangepaste examinering, ER-dossiers (ernstige rekenproblemen) en alternatieve keuzedelen;
  • het behandelen van klachten, fraude en onregelmatigheden.

  Het examenbureau

  Per locatie is er een examenbureau. Het examenbureau is verantwoordelijk voor het plannen, de afname en de verwerking van de centrale examens Nederlands, Engels en rekenen. 

  Taken van het examenbureau zijn o.a.:

  • publiceren van centrale- en/of instellingsexamenresultaten in e-TO;
  • opstellen en/of laten opstellen van examenroosters;
  • verspreiden van examenroosters onder belanghebbenden;
  • regelen van examenruimtes;
  • regelen en instrueren en begeleiden van surveillanten;
  • aanvragen indienen bij de examencommissie: bijvoorbeeld examentijdverlenging voor studenten die korter dan zes jaar in Nederland verblijven, vrijstellingen, alternatieve keuzedelen of deelname aan ER-examens;
  • melden van onregelmatigheden en/of klachten tijdens schoolexamens bij de examencommissie;
  • inzage geven in beoordeelde examens aan studenten;
  • verwerken van verzoeken, aanvragen en klachten van studenten in e-TO;
  • archiveren van o.a. examens, urenstaten BPV, voldoende voor de BPV en processen-verbaal diplomering;
  • vernietigen van examens na afloop van de bewaartermijn; de examenstukken worden door het examenbureau bewaard in jouw examendossier ( tot anderhalf jaar na het behalen van je diploma). Je kunt voor het einde van die termijn een verzoek indienen bij het examenbureau voor teruggave van de examenstukken. Doe je dit niet, dan worden de examenstukken vernietigd.  

  Contactgegevens examenbureau:

  Raalte:             examenbureauraalte@landstede.nl    

  Instellingsexamens en centrale examens (CE)

  Nederlands en Engels schrijven, spreken en gesprekken voeren en Loopbaan en Burgerschap zijn instellingsexamens.

  Rekenen, Nederlands en Engels lezen en luisteren zijn centrale oftewel landelijke examens.

  De coach en vakdocenten informeren jou over de niveaus en de afname van de genoemde examens. Als je gaat beginnen aan de centrale examens ontvang je de examenkrant waarin je belangrijke informatie vindt. Bewaar deze goed en lees deze aandachtig door.

  Afwezigheid examens

  Bij afwezigheid van schriftelijke examens meld je je voorafgaand aan het examen bij het examenbureau af. Wanneer dit niet is gebeurd en je kunt aantonen dat er sprake was van overmacht waardoor je het examen niet kon bijwonen of afmaken, kun je via het examenbureau bij de DEC een verzoek voor behoud van gelegenheid indienen. In dit verzoek leg je de reden van afwezigheid uit en lever je bewijsmateriaal aan. Als de DEC  jouw verzoek goedkeurt, mag je het examen opnieuw doen.

  Aangepaste examenmogelijkheden Nederlands, rekenen en Engels

  Indien nodig kun je gebruik maken van extra faciliteiten - zoals extra tijd of extra hulpmiddelen – aanvragen bij het SAB. De aanvraag voor extra faciliteiten dient het SAB via e-TO in bij de DEC. De DEC beslist of deze gehonoreerd wordt.

  Recht op inzage Nederlands, rekenen en Engels

  Na de publicatie van het beoordelingsresultaat in e-TO heb je binnen 10 dagen recht op inzage in het gemaakte examen. Dit kan worden aangevraagd bij het examenbureau.

  Recht op een herkansing en overmacht

  Wettelijk heb je recht op een tweede gelegenheid voor ieder examenmoment. Deze tweede gelegenheid wordt op een redelijke termijn opnieuw aangeboden. Een reden tot tweede gelegenheid kan zijn dat je een onvoldoende hebt behaald.

  Voor de tweede gelegenheid van een praktijkexamen vraag je bij de resultaatverantwoordelijke kwaliteit en examinering een nieuw beoordelingsformulier aan dat is voorzien is van het stempel ‘Herkansing’. 

  Examendeelnemer

  Als je examens twee keer hebt gedaan en je hebt een onvoldoende gehaald, waardoor je niet slaagt, kun je de onvoldoende examens als examendeelnemer nog een keer doen. Hieraan zijn kosten verbonden.

 24. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

 25. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Tijdens de BPV (= stage) word je vanuit school  begeleid. Op school zal je coach je begeleiden bij de voorbereiding op de BPV. Tijdens de BPV word je begeleid door een BPV-docent vanuit school die jou op het stagebedrijf komt bezoeken. Daarnaast kan er contact plaatsvinden via de mail en/of de telefoon.

  De stage mag je nooit zelf beëindigen. Wanneer er problemen zijn, leg je contact met je BPV-docent. Hij/zij zal samen met jou kijken wat er nodig is en welke acties ondernomen kunnen worden. Wanneer je de stage zonder overleg beëindigt, wordt er gekeken of en hoe je je opleiding kan vervolgen. 

  Een BPV sluit je af met een beoordelings- of voortgangsgesprek. Onderwerpen van beoordeling zijn: beroepshouding, BPV-opdrachten en de BPV-uren. Om de BPV goed te kunnen afronden moet je voldoen aan de gestelde BPV-uren, deze zijn vooraf kenbaar gemaakt middels een BPVO (Beroepspraktijkvorming overeenkomst).

 26. Organisatie van de BPV

 27. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Ieder jaar worden de opleidingskosten vastgesteld. Door prijsfluctuaties en veranderingen in het opleidingsprogramma kunnen de bedragen en onderdelen per jaar variëren. Derhalve is het overzicht van toepassing op het genoemde schooljaar en indicatief voor de komende jaren dat de student de opleiding zal volgen.

  Kosten voor excursies, kamp en overige activiteiten staan op het schoolkostenformulier vermeld. Alleen in geval van gegronde en tijdige afmelding kunnen deze kosten in mindering gebracht worden.

  Heb je vragen, dan kun je terecht bij je coach.

 28. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

 29. Vertrouwenspersoon

  Landstede is een veilige school voor iedereen

  ...en wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

  Lastig gevallen worden...
  Discriminerende opmerkingen...
  Ongewenste aanrakingen...
  Pesten...
  Ongewenste (digitale) aandacht...
  Intimidatie...
  Agressief gedrag en bedreigingen...

  Herken je dit?
  Wij noemen dit ongewenst gedrag.

  Een veilige plek voor iedereen
  Landstede keurt ongewenst gedrag af. Dit betekent dat klachten serieus behandeld worden en dat de school zonodig optreedt. Wanneer je een klacht hebt, kan een vertrouwenspersoon je helpen.

  Iedereen hoort respect voor elkaar te hebben. Daar gaan we op onze school van uit.
  We maken hier samen afspraken over. Zo wordt de school een veilige plek voor iedereen.

  Vertrouwenspersonen binnen Landstede Raalte zijn:

  Arzun Turan

  Heidi Toonk

 30. Specifieke afspraken en regels

 31. Geen examenplan beschikbaar