Landstede - Opleidingen

Verzorgende-IG (23268) BOL 2022-2023 Harderwijk, Mecklenburglaan 3

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het landschap Veilig & Beschermd
  Door veiligheid en goede dienstverlening zullen de mensen zich meer op hun gemak voelen. Landstede MBO biedt Veiligheids- en Defensieopleidingen aan. Tijdens jouw opleiding leer je hoe je een flinke bijdrage kunt leveren aan een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Je leert bij ons zowel in groepjes als individueel, door middel van workshops en colleges, via theorie- en praktijkopdrachten. De praktijk zoeken we zoveel mogelijk op, zodat je een goed beeld krijgt van de beroepen binnen de beveiliging, handhavende organisaties, Defensie, politie en Koninklijke Marechaussee

 2. Het Landschap

  Veiligheid & Vakmanschap (VeVa)
  Binnen de richting VeVa leer je hoe je moet samenwerken en hoe je een opdracht tot een goed einde brengt. Ondertussen laat Defensie je zien wat de mogelijkheden zijn als je kiest voor het beroep van militair. Je gaat dan ook regelmatig naar de Koninklijke Marine of Koninklijke Landmacht voor praktijklessen. Als militair word je wereldwijd ingezet, bijvoorbeeld bij bondgenootschappelijke verdediging, crisisbeheersingsoperaties en rampenbestrijding.

  Beveiliging en Handhaver Toezicht & Veiligheid
  Particuliere beveiligers en coördinatoren zijn vaak in het zogenoemde 'Private Domein' werkzaam, handhavers vaak in het 'Publieke Domein'. Je ziet hen allen steeds vaker in het straatbeeld en zij nemen steeds meer taken van de politie over. Bijvoorbeeld als beveiliger bij de receptie van een ziekenhuis, bij festivals of als veiligheidsfunctionaris die fouilleert op Schiphol. Een beveiliger voert werkzaamheden uit binnen bijvoorbeeld de gevangenis, is toezichthouder bij een bedrijvencomplex of surveilleert bij grotere winkels.

  Landschap
  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Veilig & Beschermd is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Activiteiten in de praktijk
  Binnen dit Landschap maak je kennis met beveiligers, politie, handhavers/toezichthouders en Defensiemedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het behouden of verkrijgen van een veilige omgeving. Met hen organiseren we het hele jaar door verschillende activiteiten. Deze variëren van ontruimingsoefeningen in een voetbalstadion en het beveiligen van evenementen tot een honden- of marinierstraining. Deze gezamenlijke activiteiten bieden jou de perfecte kans om kennis te maken met meerdere veiligheidsberoepen!

  Locatie Kranenburg
  Kies je voor een Defensie-, beveiligingsopleiding of de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid in Harderwijk, dan volg je die op het voormalig Landmacht kazerneterrein Kranenburg. Dit is vlakbij het station en onze locatie aan het Westeinde. Kranenburg bevat veel faciliteiten, zoals een eigen beveiligingsdienst, een sporthal, fitness, klimtoren, hindernisbaan, appèlplaats en een technische praktijkruimte (werkplaats) met militaire voertuigen. Ook hebben we een oefenpraktijkomgeving voor zorg en een praktijkexamencentrum in de vorm van een echte winkelstraat. We maken gebruik van virtual en mixed reality ondersteuning bij de lessen. Hierdoor proef en beleef je de juiste sfeer tijdens jouw opleiding.

  Locatie Ossenkamp 8
  Kies je voor een beveiligingsopleiding of de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid (eventueel met KMar-arrangement) in Zwolle, dan volg je deze aan de Ossenkamp 8 in Zwolle. We maken naast deze locatie gebruik van verschillende locaties in de (nabije) omgeving, waar je specifieke vaardigheden, behorend bij het beroep, leert.

  Officiële samenwerkingspartners
  Het Landschap Veilig & Beschermd werkt nauw samen met de Koninklijke Marine (Korps Mariniers), Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee, Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Marechaussee, gemeenten, bedrijven en instellingen. Door de (jarenlange) samenwerking met deze instanties is er een goede afstemming tussen de opleidingen en het werkveld. Dit biedt ook mogelijkheden om in te kunnen spelen op de markt, wat voordelen voor jou als student oplevert. Daarnaast bieden deze instanties uitdagende stageplaatsen en oefenruimtes waar we gebruik van maken tijdens de opleiding. Het Landschap kent ook een eigen Veiligheidsacademie waarbinnen 21 bedrijven samenwerken om het beroepsonderwijs up-to-date te houden en zo realistisch mogelijk aan te kunnen bieden.

  Leren in de praktijk
  Bij Landstede MBO leer je in, aan en van de praktijk, onder meer bij diverse partners. Hier werk je aan opdrachten van echte opdrachtgevers onder begeleiding van professionals. Je beweegt je in interessante leeromgevingen (ook buiten school) en kunt daardoor de theorie meteen toepassen in het werkveld.

 4. Welkom

  Welkom

  Welkom bij Landstede, bij het landschap Veilig en Beschermd.

  In deze opleidingsgids vind je allerlei informatie over je opleiding. Ook voor je ouders/verzorgers zijn deze gidsen interessant. Laat ze lezen, dan weten ze waar jij voor gaat. Mocht je naar aanleiding van deze gidsen nog vragen hebben dan kun je altijd bij je coach terecht.

  Wij wensen je een heel prettige  en vooral een  leerzame schooltijd toe.

  Succes met je opleiding.

  Team ZORG

  Teamleider: Vincent Brouwer  vbrouwer@landstede.nl

  Directie: Miluska Broekhuis  mbroekhuis@landstede.nl

 5. Visie op de opleiding

  Als VeVa-Zorg proberen wij betekenisvolle leersituaties te creëren om jou nieuwsgierig te maken en uit te dagen tot leren. Belangrijke waarden die we binnen onze opleiding willen uitdragen zijn: respect, eerlijk en rechtstreeks zijn, omzien naar elkaar en betrokken zijn op elkaar. 

  Wij dagen je uit je grenzen te verleggen. Daarom wordt tijdens de opleiding een groot beroep gedaan op jouw doorzettingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Aspecten die je zeker nodig hebt binnen je vak als Verzorgde-IG en als toekomstig Korporaal Geneeskundige Verzorging bij de Landmacht,  Luchtmacht of Marine. In de toekomst is het waarschijnlijk mogelijk te solliciteren als onderofficier logistiek geneeskundige dienst.

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  Het doel van een opleiding volgen is dat jij je talenten ontwikkelt. Binnen Landstede hebben we hier een uitgesproken zienswijze op die we talentvol ontwikkelen noemen.  

  We bekijken samen met jou hoe je leert, wat je leert en wat je leertempo is. Dit proberen we af te stemmen op jouw wensen en mogelijkheden. 

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Tijdens de opleiding werk je vooral in leerteams. Ons doel is om leerteams zo samen te stellen dat je elkaar ontwikkelt en niet afremt. 

  Natuurlijk zul je naast het werken in een leerteam ook individueel moeten studeren en opdrachten maken. 

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  De opleiding is breed opgezet, je krijgt onderwijs over verschillende branches in de zorg, met daarnaast militaire aspecten (keuzedelen).

  • In het eerste jaar worden de basisaspecten van de zorg en militair behandeld. 
  • Vanaf het tweede jaar begint de verdieping voor wat betreft de verschillende branches die je tegenkomt in de gezondheidszorg. 
  • De keuzedelen geven je de mogelijkheid tot verdiepen, verbreden of doorstroom in een onderwerp van jouw keuze. Militair is een voorbeeld van een keuzedeel. Binnen onze opleiding hebben we twee verplichte militaire keuzedelen, in het tweede jaar mag je een keuzedeel kiezen. Tijdens coachlessen worden de verschillende keuzedelen toegelicht en waaruit je kunt kiezen.  
  • Generieke deel bestaat uit de vakken: Nederlands, rekenen, Engels en Loopbaan en Burgerschap  

  De opleiding Verzorgende IG heeft een opleidingsduur van 3 jaar. Afwisselend ga je hiervoor naar school en naar de beroepspraktijk (stage).

 9. Startprogramma

  Je begint de opleiding met een introductiekamp van drie dagen. Tijdens deze dagen leer je medestudenten en de docenten kennen. De daaropvolgende weken ga je oriënteren op hoe je gaat leren op school, op wat je gaat leren en op je toekomstig beroep.  

  Daarnaast ga je werken aan je zelfbeeld. Je leert door naar jezelf te kijken welke sterke kanten je hebt en welke kanten je nog kunt  versterken en/of ontwikkelen. Je kunt tijdens het startprogramma rekenen op coaching van het docenteam.  

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  Een schooljaar bestaat uit 40 lesweken.  Deze zijn verdeeld over 4 perioden van 9 à 10 weken.  Elke periode wordt afgesloten met een bufferweek, waarin de modules(periodeboekjes) worden afgerond middels verschillende manieren van toetsen.. 

  Verzorgende IG

  Periode

         Leerjaar 1

              Leerjaar 2

              Leerjaar 3

  1

  Wie ben ik

  Bijzonder doelgroepen

  Voorwaarts mars

  BPV

  2

  Jouw zorg mijn zorg

  Kamp doostart

  Volle kracht vooruit

  3

  Met een been in de praktijk

  BPV

  Sprong in het veld

  BPV

  De laatste loodjes

  4

  Bikkelen en door

  Over de grens

  Helicopterview

 11. Herontwerptool

  In de herontwerptool kun zien hoe de opleiding is vorm gegeven. Je kunt bijvoorbeeld zien hoeveel uren besteed worden aan onderdelen van het onderwijsprogramma. Het is vooral een gereedschap dat door de samensteller van het onderwijsprogramma wordt gebruikt. Wanneer je dit interessant vind, klik dan op onderstaande link:  

  VeVa Verzorgende IG 2022

 12. Vakanties

  Het vakantierooster wordt voorafgaand aan een schooljaar vastgesteld. In principe sluiten we aan bij de vakantieperiode regio Midden. Soms kan dit afwijken, kijk goed voordat je je vakantie boekt op Connect. Dit is het intranet van Landstede. In de stageperioden kunnen je vakanties in overleg met jou, je stage instelling en school afwijken van de regulier geplande vakanties. 

 13. Digitale leeromgeving

  Tijdens je opleiding werk je veel in de digitale leeromgeving. Je werkt onder andere met Connect en e-TO (elektronisch Talentvol Ontwikkelen). In e-TO heb je een eigen digitale ruimte en kun je bijna alles vinden wat belangrijk is voor het zelf sturen van jouw leerproces. e-TO is te bereiken via jouw homepage van Connect. https://studentlandstede.sharepoint.com/

 14. Trajectlijn

  Een trajectlijn is een uitgestippelde leerroute naar een doel. De opleiding Verzorgende-IG hebben we opgedeeld in meerdere trajectlijnen. Samen leiden deze trajectlijnen naar het doel wat jij voor ogen hebt, het diploma Verzorgende-Ig niveau 3. 

  Aan een trajectlijn onderscheiden we 3 fases. De starters- , gevorderde - en beroepsbekwame fase. Voor elke fase van een trajectlijn staat beschreven wat je moet kennen en kunnen. Deze beschrijving staat in e-TO. De inhoud is opgebouwd vanuit het kwalificatiedossier.  In het kwalificatiedossier staan de eisen beschreven waaraan je moet voldoen om je diploma te behalen. 

  Algemene kenmerken van de onderscheiden fases:

  Starter:

  • Gericht op (her)kennen
  • Gericht op oriënteren
  • Gericht op ontwikkelen van inzichten
  • Eenvoudige situaties
  • Eenvoudige handelingen of deelhandelingen
  • Onder begeleiding
  • Beperkte verantwoordelijkheid

  Gevorderd:

  • Gericht op toepassen in veelvoorkomende situaties
  • Complexiteit van situaties neemt toe
  • Volledige handelingen
  • Afnemende begeleiding
  • Toenemende zelf verantwoordelijkheid

  Beroepsbekwaam:

  • Gericht op het toepassen in nieuwe (onbekende situaties)
  • Complexe situaties
  • Volledige handelingen
  • Zonder begeleiding
  • Verantwoorden eigen gedrag
  • Zelfverantwoordelijk

  Er is dus een opbouw in de complexiteit van de kennis, vaardigheden en beroepshouding naarmate je verder komt op de trajectlijnen.

 15. LWP

  Tijdens de opleiding werk je aan modules(periodeboekjes). daarin staan diverse opdrachten/leertaken. Een leertaak is een opdracht waarbij de werkelijkheid van de beroepspraktijk vertrekpunt is. In de leertaak/opdracht staat het uitoefenen van je taak (beroepsmatig handelen) als verzorgende-IG centraal. 

  Het hele onderwijsprogramma wat je gaat volgen is opgebouwd uit leertaken/opdrachten. Deze zijn zo in het onderwijsprogramma opgenomen dat ze steeds moeilijker (complexer) worden. Er wordt op die manier steeds meer van je verwacht waar het gaat om bedenken of combineren van mogelijkheden.

  Door te werken aan de leertaken/opdrachten leer je de benodigde vaardigheden, een juiste beroepshouding en doe je kennis op. Leertaken/opdrachten zijn de middelen om je te ontwikkelen en vormen de rode draad van je opleiding. 

 16. TWIXX/lesactiviteiten

  Er zijn verschillende lessen, hierbij kun je denken aan hoorcollege, werkcollege, vaardigheidsles, rollenspellen, etc.  Deze lessen zijn  bedoeld als ondersteuning van de leertaken/opdrachten. Deelnemen is verplicht. Wanneer je als leerteam/klas behoefte hebt aan een specifieke les om aan je leervragen tegemoet te komen, dan kun je deze aanvragen. Lessen kunnen zowel binnen- als buitenschools georganiseerd worden. 

 17. Individueel leerplan (ILP)

  Het individueel leerplan (ILP) is jouw planning van wat je in een periode (van 10 weken) wilt gaan leren. Het ILP maak je op basis van reflectie en feedback over de voorliggende periode. Je ILP maak je samen met je coach tijdens een onderwijsleergesprek. In dit gesprek gaat het over wat je al gedaan hebt en wat je nog te doen hebt om stappen vooruit te zetten op de trajectlijnen. 

  In principe volg je het onderwijsprogramma wat we je aanbieden. Wil je afwijken van deze aanbevolen route, dan verandert je ILP. Dit kan alleen in overleg met je coach. Op die manier kun je dus in eigen tempo je opleiding vervolgen en afronden binnen de kaders van de opleiding. Dit kan zowel betekenen dat je ervoor kiest om je opleiding versneld af te ronden, maar het kan ook zijn dat je ervoor kiest om wat langer over je opleiding te doen. 

 18. Feedback tijdens de LWP

  Tijdens het werken aan je leertaken/opdrachten reflecteer je op je leerproces waarbij je ook feedback kunt ontvangen van je docent en medestudenten. Ook kun je - behalve tijdens de lessen - om feedback vragen. Daarnaast ga je regelmatig met je coach in gesprek om je vorderingen op je trajectlijn te bespreken in een leermetergesprek.

 19. Coach

  Om succesvol te kunnen zijn in je leer- en loopbaan krijg je tijdens je opleiding een coach toegewezen. De coach speelt een belangrijke en centrale rol in de tijd die je op school doorbrengt, maar ook gedurende je stage. Je bespreekt je leerproces met hem/haar en je kunt ook persoonlijke dingen bespreken. De coach is ook degene die je kan verwijzen naar het studie-advies en begeleidingcentrum (SAB). In het begin van je opleiding zal je coach je meer sturend begeleiden, maar aan het eind ben je zo zelfstandig dat je op vraagsturing begeleid wordt.

  Naast individuele coaching zijn er ook groepscoachingsmomenten waarin het groepsproces centraal staat. Groepscoachingsmomenten vormen bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van de militaire vorming. 

 20. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Twee keer per jaar voer je een leermetergesprek met je coach. Samen met de coach bespreek je dan je ontwikkeling, leerpunten, planning en studievoortgang. Ook kijk je met je coach of de opleiding je (nog) bevalt, wat er goed gaat en waar eventueel meer begeleiding nodig is. Deze gesprekken worden vastgelegd in e-TO en zijn dus voor jou inzichtelijk. 

  Bindend Studieadvies (BSA)

  Je krijgt in het eerste studiejaar een bindend studieadvies (BSA). Dit advies wordt tussen negen en twaalf maanden na de start van je opleiding gegeven. Dit advies kan positief of negatief zijn. Het BSA is besproken door je docenten en wordt dus door al je docenten onderschreven. Het (positief of negatief) bindend studieadvies wordt door je coach gegeven tijdens een voortgangsgesprek.

  Krijg je een positief studieadvies? Dan verwachten wij dat je je opleiding succesvol kunt afronden. Dit betekent dat je je studie kan voortzetten.

  Laat je weinig of geen ontwikkeling binnen je opleiding zien? Dan ga je met je coach in gesprek en maak je afspraken wat jij en wij kunnen doen, zodat je je opleiding succesvol kunt voortzetten. Deze afspraken worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst (‘waarschuwing’). In deze waarschuwing staat een datum waarop jij en je coach opnieuw kijken naar je ontwikkeling binnen de opleiding en of de afspraken in de waarschuwing zijn nagekomen. Je krijgt voldoende tijd om een positieve ontwikkeling te laten zien. Mocht er geen verbetering optreden, dan krijg je een negatief bindend studieadvies. Dit houdt in dat het docententeam vindt dat de opleiding niet aansluit bij jouw mogelijkheden. We gaan na een negatief bindend studieadvies samen met jou kijken naar een opleiding die beter aansluit bij wat jij wilt en wat bij je past.

 21. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  In de tweede periode van het eerste jaar organiseren de 1e jaars lesgroepen een avond voor je ouders/verzorgers. Gedurende het vervolg van de opleiding is er minimaal een avond waarin je ouders/verzorgers bijgepraat worden over het afronden van de opleiding (o.a. stages en examens).

  Het is de bedoeling dat ook in de andere jaren door de studenten een ouderavond wordt georganiseerd, daarnaast kunnen er oudergesprekken plaatsvinden. Bij toestemming van de student geven we dit vorm.

  De rechten rondom het leerlingendossier (recht op inzage, kopie, correctie, aanvulling, etc.) zijn in beginsel jouw rechten (wanneer je 16 of ouder bent). Dit betekent dat je zelf mag beslissen over je dossier en dus ook zelf inzage hoort te vragen. Je ouders of wettelijk vertegenwoordiger kan alleen met toestemming van jou zelf over het dossier beschikken. 

  Je ouders/verzorgers kunnen bij algemene vragen contact opnemen met je coach. Wanneer nodig kan er, indien jij als student daarmee instemt, een gesprek gepland worden tussen jou, je ouders/verzorgers en je coach.

  Mocht je coach iets met je ouders willen overleggen, dan zal hij/zij dit eerst met jou bespreken. De school heeft de plicht om je ouders/wettelijk vertegenwoordiger op de hoogte te stellen van je studievoortgang zolang je nog geen 18 jaar bent. 

 22. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  In de algemene informatiegids heb je al kunnen lezen wat hier onder verstaan wordt en wat de wettelijke regels en het Landstede beleid is. 

  Via het Connect/ Eduarte studentenportaal kun je een absentie- of een verlofaanvraag doen. Bij ziekte of afwezigheid breng je altijd je coach voor 8.30 uur op de hoogte. Tijdens de startersfase van je opleiding zal je coach hier verder uitleg over geven.  

  Wil je alvast de handleiding doornemen? Klik op onderstaande  link:

  Eduarte studentenportaal

 23. Korte beschrijving van de examinering

  Tijdens de opleiding zul je verschillende examens gaan afronden. In het examenplan staat welke examens je moet afronden om uiteindelijk je diploma te kunnen behalen. Dit examenplan vind je in de kluis van je studiedashbord in e-TO. Hier word tijdens je opleiding uitleg over worden gegeven. Tijdens de opleiding heb je op deze wijze overzichtelijk naar welke examens je toewerkt.

  In het examenplan zie je dat de volgende examens afgerond moeten worden tijdens de opleiding Verzorgende-Ig niveau 3:

  • Beroepsgerichte examens
  • Examens Nederlands (lezen, luisteren, schrijven, gesprekken en spreken)
  • Examens Engels  (lezen, luisteren, schrijven, gesprekken en spreken)
  • Examen rekenen
  • Loopbaan en Burgerschap (LB) portfolio
  • Keuzedelen

  Tijdens je opleiding werk je samen met jouw coach en de vakdocenten toe naar deze examens. De meeste beroepsgerichte examens zullen in de BPV worden afgenomen. De examens van de generieke vakken (Nederlands, Engels, rekenen en LoB) zullen op school worden afgenomen. De plaats van examens van de keuzedelen is afhankelijk van het gekozen keuzedeel.

  Beroepsgerichte examens 

  De beroepsgerichte examens worden door school ingekocht bij het Consortium. Deze examens sluiten aan op de BPV-oefenopdrachten, deze koop jij als student zelf doormiddel van een licentie bij het Consortium.  

  Tijdens je opleiding krijg je voorlichting over het voorbereiden, aanvragen, uitvoeren en het inleveren van dit examenmateriaal. Voor ieder examen heb je recht op twee kansen. Bij een eerste onvoldoende beoordeling volgt een gesprek met je coach en bespreek je samen hoe jij je gaat voorbereiden op de tweede gelegenheid. Voor de tweede gelegenheid vraag je een nieuw examen en beoordelingsformulieren aan. Deze worden voorzien van het stempel ‘Herkansing’. 

  Examens Nederlands, rekenen, Loopbaan en Burgerschap (LB) 

  Bij de examens van de generieke vakken spreken we van instellingsexamens en centrale examens (CE).

  Nederlands, schrijven, spreken en gesprek voeren, en LB zijn instellingsexamens. Dit betekent dat de examens worden vastgesteld door school. Bij  VeVa-Zorg worden deze examens via TOA afgenomen. De afname loopt via de vakdocenten.

  Rekenen en Nederlands (onderdeel lezen en luisteren) zijn centrale examens, oftewel landelijke examens. Deze worden op door de overheid bepaalde momenten in het jaar afgenomen. De data staan in de examenkrant. De vakdocenten informeren jou over de niveaus en de afname van de genoemde examens.

  Aangepaste examenmogelijkheden Nederlands en rekenen

  Het kan zijn dat de normale examenfaciliteiten niet voldoende omdat je een beperking hebt, bijvoorbeeld dyslectie. In dat geval kan je extra faciliteiten - zoals extra tijd of extra hulpmiddelen – aanvragen bij de examencommissie (DEC) via het examenbureau.

  Examens keuzedelen 

  Afname van deze examens is erg afhankelijk van het gekozen keuzedeel.

 24. Werkwijze en procedure

  De examencommissie 

  Elke opleiding heeft een decentrale examencommissie (DEC), die verantwoordelijk is voor de examinering binnen het landschap. De examencommissie van het landschap Gezond & Wel en Onderwijs & Opvoeding (waar de VeVa-zorgopleidingen onder vallen) is samengesteld uit docenten die werkzaam zijn in de opleidingen Maatschappelijke Zorg, Dienstverlening, Verzorging en Verpleging, Kinderopvang, Onderwijsassistent op de locaties Harderwijk, Dronten, Lelystad, Raalte en Zwolle. 

  Taken van de decentrale examencommissie zijn o.a.: 

  • zicht houden op de kwaliteit van de afname en de beoordeling van examens; 
  • het verstrekken van diploma’s, certificaten en instellingsverklaringen;  
  • het verlenen van vrijstellingen van examinering; 
  • het beslissen over verzoeken tot aangepaste examinering, ER-dossiers (ernstige rekenproblemen) en alternatieve keuzedelen; 
  • het behandelen van klachten, fraude en onregelmatigheden. 

  Examenbureau

  Het examenbureau neemt een belangrijke plaats in bij alles rondom examinering. Het examenbureau is verantwoordelijk voor de aanvraag, de uitvoering en de verwerking van examens. Zo worden examens via het examenbureau aangevraagd, examenmateriaal wordt hier bewaard en voor inzage van examens kun je hier terecht. Voor meer uitleg over de taken van het examenbureau, maar ook jouw rechten en plichten als student verwijzen wij je naar de examenkrant die bij de start van ieder schooljaar wordt uitgegeven. Als het goed is ontvang je de examenkrant via jouw coach en anders kun je deze altijd opvragen bij het examenbureau. Lees deze examenkrant goed door en stel vragen wanneer je iets niet begrijpt.

  Voorbeeld van een Examenkrant: klik op onderstaande link.

  Examenkrant

  Per locatie is er een examenbureau. Het examenbureau is verantwoordelijk voor het plannen, de afname en de verwerking van de centrale examens Nederlands, Engels en rekenen.  

  Taken van het examenbureau zijn o.a.: 

  • publiceren van examenresultaten in e-TO; 
  • opstellen of laten opstellen van examenroosters; 
  • verspreiden van examenroosters onder belanghebbenden; 
  • regelen van examenruimtes; 
  • regelen en instrueren en begeleiden  van surveillanten; 
  • aanvragen indienen bij de examencommissie: bijvoorbeeld examentijdverlenging voor studenten die korter dan zes jaar in Nederland verblijven, vrijstellingen, alternatieve keuzedelen of deelname aan ER-examens; 
  • melden van onregelmatigheden en/of klachten tijdens examinering bij de examencommissie; 
  • inzage geven in beoordeelde examens aan studenten; 
  • verwerken van verzoeken, aanvragen en klachten van studenten in e-TO; 
  • archiveren van o.a. examens, urenstaten BPV, voldoende voor de BPV en processen-verbaal diplomering; 
  • vernietigen van examens na afloop van de bewaartermijn; 
  • uitgeven van de examenkrant

  Contactgegevens examenbureau: 

  Harderwijk:       examenbureauharderwijk@landstede.nl 

  Instellingsexamens en centrale examens (CE) 

  Nederlands en Engels schrijven, spreken en gesprekken voeren en loopbaan en burgerschap zijn instellingsexamens, de afname loopt via de vakdocenten. Rekenen, Nederlands en Engels lezen en luisteren zijn centrale oftewel landelijke examens. Deze examens vinden op bepaalde momenten plaats.  

  De coach en de vakdocenten informeren jou over de niveaus en de afname van de genoemde examens. 

  Afwezigheid examens 

  Bij afwezigheid meld je je voorafgaand aan het examen bij het examenbureau af. Zie verder ‘Recht op herkansing en overmacht’. 

  Aangepaste examenmogelijkheden Nederlands, rekenen en Engels 

  Het kan zijn dat de normale examenfaciliteiten niet voldoende zijn voor studenten met een beperking.  In dat geval kan de student extra faciliteiten - zoals extra tijd of extra hulpmiddelen – aanvragen bij het SAB. De aanvraag voor extra faciliteiten dient het SAB via e-TO in bij de DEC. 

  Recht op inzage Nederlands, rekenen en Engels 

  Je hebt recht op inzage van de examens Nederlands, Engels en rekenen. Vraag aan de resultaatverantwoordelijke wat hiervoor de procedure is. 

  Recht op een herkansing en overmacht 

  Wettelijk heb je recht op een tweede gelegenheid voor ieder examenmoment. Deze tweede gelegenheid wordt op een redelijke termijn opnieuw aangeboden. Een reden tot tweede gelegenheid kan zijn dat je een onvoldoende had, ziek was of dat je een hoger examenresultaat wilt behalen. 

  Let op! In geval van een herkansing wordt altijd een volledig examen of exameneenheid afgenomen; met andere woorden: een praktijkexamen of een centraal examen kan niet in delen worden herkanst. 

  Examendeelnemer 

  Als je examens twee keer hebt gedaan en je hebt een onvoldoende gehaald, waardoor je niet slaagt, kun je de onvoldoende examens als examendeelnemer nog een keer doen. Hieraan zijn kosten verbonden. 

 25. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  Tijdens de BOL-opleiding loop je stage/BPV (= Beroeps Praktijk Vorming). De BPV is een belangrijk deel van je opleiding. Tijdens je BPV breng je in praktijk wat je op school leert. Dit doe je met behulp van BPV oefenopdrachten. Met deze oefenopdrachten ontwikkel je jezelf tot het beroepsbekwaam niveau. Wanneer je dit niveau bereikt hebt, kun je examen doen. De meeste examens leg je af in de beroepspraktijk.

  Leren In de praktijk (stage/BPV) kan in verschillende branches. Voor verbreding en verdieping van je opleiding is het aan te raden dat je in meerdere branches op BPV gaat. 

  Branches waar je tijdens je opleiding op BPV kunt zijn:

  • VVT                Verpleeg- en Verzorgingstehuis en Thuiszorg 
  • GGZ                Geestelijke Gezondheidszorg 
  • GHZ                Gehandicaptenzorg 

  Er zijn naast de zorgstages ook stages bij de diverse defensieonderdelen: Landmacht, Luchtmacht of Marine 

  Internationale stage 

  Het is bij de VeVa-opleiding verpleegkunde nog niet mogelijk om stage te lopen in het buitenland. 

  Andere vormen

  Een speciale vorm van leren is de leerafdeling. Op een leerafdeling werken studenten als team op een afdeling, woongroep of in een regio van de thuiszorg. Dit onder begeleiding van werkbegeleiders vanuit de instelling en docenten vanuit school. Op een leerafdeling wordt een extra beroep gedaan op je zelfsturende vermogen en je zelfstandigheid.

  Tijdens de opleiding worden er ook praktijkmomenten georganiseerd. Bijvoorbeeld bijdragen aan evenementen ('Klimmen tegen MS, stichting Hoogvliegers, Fiets tegen Diabetes), bivak's, excursies en andere activiteiten.

  Stagevergoedingen 

  Tijdens de stage bestaat er de mogelijkheid dat je een stagevergoeding krijgt. Deze vergoeding is afhankelijk van de CAO die in de stage instelling van toepassing is.  

  BPV Teamtegel 

  Alle BPV informatie en benodigde formulieren staan in de Teamtegel BPV.  

 26. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Tijdens de BPV word je zowel vanuit school als vanuit de zorginstelling begeleid. Op school zal je coach je begeleiden bij de voorbereiding op de BPV. Tijdens de BPV word je vanuit school begeleid door je BPV-docent. Bij je BPV-docent kun je terecht met je leervragen of het bespreken van knelpunten waarmee je mogelijk te maken krijgt tijdens je BPV. Er wordt van jou verwacht dat je zelf het contact zoekt met je BPV-docent. Dit kan via mail en/of telefoon. Je BPV docent komt in principe naar de instelling voor een afrondend gesprek. In uitzonderlijke gevallen kan de evaluatie ook op een andere manier plaats hebben, bijvoorbeeld via 'FaceTime' of Teams  

  Elk opleidingsjaar heeft zijn eigen BPV-wijzer. De BPV-wijzer is je richtlijn voor de BPV. Je kunt erin lezen wat de BPV inhoudt, hoe de begeleiding er uit ziet, hoe je wordt beoordeeld, wat regels en richtlijnen zijn en allerlei andere zaken rondom BPV.  Voordat je op BPV gaat wordt deze gids met je doorgenomen. We vinden het belangrijk dat je goed voorbereid bent. Een belangrijk onderdeel van die voorbereiding is het schrijven van een BPV-plan, waarin je beschrijft wie je bent, wat je kan en wat je wil ontwikkelen.

  Belangrijk!

  Je mag een stage niet zelf beëindigen. Wanneer er problemen zijn, leg je contact met je BPV-docent. Hij/zij kijkt dan samen met jou wat er nodig is en welke acties ondernomen kunnen worden. 

 27. Organisatie van de BPV

  Bij de VeVa-zorgopleiding zorg je in principe zelf voor een stageplaats. Dit doe je in samenspraak met de BPV coördinator. Je krijgt zeker hulp van school bij het zoeken van een stageplaats. De opleiding heeft bijvoorbeeld een bestand aan stageadressen binnen en buiten de regio. Ook zijn er afspraken met diverse stage-instellingen over beschikbaarheid van stageplaatsen. In overleg met de BPV-coördinator worden deze stageplaatsen toegewezen.   

  De BPV-coördinator houdt bij het toewijzen zoveel als mogelijk rekening met je voorkeur en wensen, je studievorderingen en of een leerplaats bij je past (leerplaatsprofiel van de BPV afdeling). De BPV coördinator neemt uiteindelijk het definitieve besluit. Dit besluit is bindend.  

  Hou rekening met reistijd en het niet altijd kunnen voldoen aan jouw voorkeur. Sommige plekken, bijv. revalidatiecentra, zijn schaars.

  BPV-instellingen moeten door S-BB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend zijn als leerbedrijf. Erkende leerbedrijven en leerplaatsen kan je vinden op de website: www.stagemarkt.nl.

 28. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Leren in het skills binnen de diverse locaties 

  Tijdens de skills activiteiten is het verplicht om een uniformjasje te dragen. Verdere gedragsregels voor het skills worden bekend gemaakt tijdens de eerste lessen. 

  Tijdens de BPV draag je de kleding die de instelling waar je stage loopt voorschrijft. Als het gaat om beroepskleding, wordt dit in de meeste gevallen verstrekt door de zorginstelling. Deze heb je gedurende je stage in bruikleen. Zorginstellingen kunnen regels hebben rondom tattoos en het dragen van piercings, oorbellen of andere sieraden. Deze regels moeten worden gevolgd. 

  Medische verklaring 

  Voor het uitvoeren van de beroepspraktijkvorming is geen medische verklaring nodig. 

  Beroepsgeheim 

  De student is, evenals degene die reeds tot het beroep is toegetreden, verplicht geheim te houden al hetgeen de student gedurende de opleiding tot het beroep is toevertrouwd, of hetgeen daarbij ter harer/zijner kennis is gekomen, of waarvan zij/hij het vertrouwelijk karakter moet bewaren. 

  Vaccinatie 

  Veel instellingen stellen voor de stage een hepatitis B vaccinatie verplicht. Dit ter bescherming van zowel de student als de zorgvrager. De kosten van de vaccinatie komen voor rekening van Landstede. De school geeft de studenten in het eerste jaar van de opleiding de gelegenheid zich te laten vaccineren. Als je nog niet gevaccineerd bent is het verplicht om deze momenten op school te zijn.  

  Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

  Om deel te kunnen nemen aan de VeVa opleiding is vanuit defensie een VOG vereist.  

  Tijdens je BPV kan de instelling vragen om een VOG. De student kan bij de stage-instelling vragen naar een eventuele vergoeding. 

 29. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  Het STIP is (bijna) elke dag aanwezig op Landstede locatie Westeinde. Je vindt het STIP op de begane grond, links de gang in na de studentenkantine. 

  Een onderdeel van STIP is Student Advies & Begeleiding (SAB).

  Wat biedt het SAB?

  Loopbaanadvies

  Wanneer een student na een gesprek met zijn/haar coach en/of een gesprek in het Studiecentrum niet weet welke opleiding hij/zij wil gaan doen dan kan de coach de student bij SAB aanmelden voor Loopbaanadvies.

  Psychosociale begeleiding

  Hierbij valt te denken aan problemen op het gebied van: sociale vaardigheden, motivatie, nemen van initiatief, depressiviteit, eetproblemen, assertiviteit, faalangst, loverboys, verslaving, tienermoeders, schulden, mishandeling, pesten/gepest worden, verlieservaring en agressief gedrag

  Empowerment training

  Deze training is bedoeld voor studenten van Landstede die meer zelfvertrouwen willen krijgen (bijvoorbeeld op stage) en daardoor gemakkelijker initiatief durven nemen en contact durven maken. Empowerment is een ander woord voor zelfvertrouwen en zelfsturing. Dit is iets wat je kunt ontwikkelen.

  Leren & Gedrag

  Ondersteuning en advies op het gebied van leren en gedrag. Denk hierbij aan Dyslexie, ADHD en ASS.

  Plusvoorziening

  De Plusvoorziening is een tijdelijk, intensief, onderwijstraject (max. 10 weken) voor overbelaste jongeren met multi-problematiek die van invloed is op de studievoortgang. Onderwijs, hulpverlening en welzijn werken samen, zodat de student kan werken aan zichzelf om uiteindelijk weer volledig terug te keren naar de opleiding en (alsnog) zijn/haar diploma kan halen.

  Maatje op Maat

  Maatje op Maat heeft als doel de uitval onder studenten te beperken door ze een steuntje in de rug te bieden. Geïnspireerd door het Afrikaanse gezegde: ’It takes a village to raise a child’ beweegt Maatje op Maatje zich buiten de school, in de samenleving. De praktijk heeft namelijk uitgewezen dat de meeste problemen of belemmeringen voor een succesvolle loopbaan vaak buiten de school liggen, in de privésfeer, de omgeving van de student.


  De ondersteuning van Student Advies & Begeleiding kent veel verschillende vormen en kan zowel individueel of in groepen zijn. De ondersteuning van Student Advies & Begeleiding is aanvullend op de begeleiding die je vanuit de opleiding krijgt. 

  Wanneer je ondersteuning wil vanuit Student Advies & Begeleiding of een training wilt volgen, dan kun je dat aangeven bij jouw coach. Jouw coach kan je aanmelden.

  Afspraak maken?
  Voor het maken van een afspraak kun je telefonisch contact opnemen met Student Advies & Begeleiding of je kan even langslopen bij het STIP. 

  Student Advies & Begeleiding Harderwijk

  Westeinde 33-37
  3840 BA Harderwijk
  088-850 78 65
  studentadviesenbegeleiding-harderwijk@landstedegroep.nl

 30. Vertrouwenspersoon

  Landstede is een veilige school voor iedereen 

  ...en wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen? 

  Lastig gevallen worden... 
  Discriminerende opmerkingen... 
  Ongewenste aanrakingen... 
  Pesten... 
  Ongewenste (digitale) aandacht... 
  Intimidatie... 
  Agressief gedrag en bedreigingen... 

  Herken je dit? 
  Wij noemen dit ongewenst gedrag. 

  Een veilige plek voor iedereen 
  Landstede keurt ongewenst gedrag af. Dit betekent dat klachten serieus behandeld worden en dat de school zo nodig optreedt. Wanneer je een klacht hebt, kan een vertrouwenspersoon je helpen.

 31. Specifieke afspraken en regels

  Binnen VeVa-opleidingen worden speciale huisregels/gedragsregels gehanteerd omdat je gaat werken/stagelopen in het veiligheidsdomein. De coach informeert je hierover bij de start van de opleiding. Het is vanzelfsprekend dat jij je houdt aan deze regels. 

  Klik op onderstaand plaatje om deze regels in te zien.

 32. Geen examenplan beschikbaar
 33. Geen schoolkosten beschikbaar