Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de kosten die gemoeid gaan met het volgen van de opleiding.

Crebo nummer 23296
Opleiding Business Services
Leerweg BOL
Eenheid Zwolle C
Schooljaar 2022-2023
Schoolkosten Marketing & Communication Specialist (25727) (23296), Zwolle, Fuchsiastraat 1

De schoolkosten voor cohort 2022-2023 zijn voor het eerste leerjaar vastgesteld. Voor de overige leerjaren zijn de bedragen indicatief. Mocht er een wijziging plaatsvinden dan zal de student via zijn/haar Landstede e-mail account geïnformeerd worden.

1. Wettelijke bijdragen

Jaarlijks wordt het lesgeld voor BOL- opleidingen en het cursusgeld voor BBL-opleidingen door het ministerie van OC&W vastgesteld. Studenten die op 1 augustus onderwijs volgen en jonger zijn dan 18 jaar betalen geen les- of cursusgeld. Als de student op 1 augustus 18 jaar of ouder is moet les- of cursusgeld betaald worden. De rekening voor het lesgeld van de BOL-opleiding ontvangt u van het ministerie van OC&W, de rekening voor het cursusgeld van de BBL-opleiding via Landstede (de opleiding).

Wettelijk lesgeld voor de BOL opleiding € 1.239,00
Wettelijk cursusgeld voor BBL opleiding niveau 1/2 € 258,00
Wettelijk cursusgeld voor BBL opleiding niveau 3/4 € 624,00

2. Opleidingsgebonden kosten

Ieder jaar worden de opleidingskosten vastgesteld. Door prijsfluctuaties en veranderingen in het opleidingsprogramma kunnen de bedragen en onderdelen per jaar variëren. Derhalve is het overzicht van toepassing op het genoemde schooljaar en indicatief voor de komende jaren dat de student de opleiding zal volgen.

Omschrijving Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4
Door Landstede in rekening gebrachte opleidingskosten vastgesteld      
-
Subtotaal aan Landstede te betalen opleidingsgebonden kosten (factuur volgt) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Opmerkingen:
Dit zijn de kosten die voor dit jaar aan bod komen.
Voor de komende jaren kunnen de kosten veranderen.
Verplicht door de student zelf aan te schaffen voor aanvang van het schooljaar vastgesteld      
Social Media voor het MBO - 2021-2022
isbn: 9789492442703; leverancier: Edufocus
€ 30,56
Werken aan je Toekomst niveau 3-4
isbn: 9789492620460; leverancier: Codename Future
€ 34,60
De maatschappij dat ben JIJ niveau 3-4
isbn: 9789492620644; leverancier: Codename Future
€ 34,60
Business Services Plus (incl. alle modules), 1 licentie, 12 mnd
isbn: 9789046009031; leverancier: DIGITmbo
€ 57,09
Werkboek Online Marketing voor het MBO - 2021-2022
isbn: 9789492442697; leverancier: Edufocus
€ 14,16
WordPress + WooCommerce voor het MBO - 2 jaar licentie
isbn: 9789492442628; leverancier: Edufocus
€ 61,77
Marktonderzoek | combipakket
isbn: 9789037259346; leverancier: Pitch
€ 33,84
Marketing & Communications Specialist
isbn: 8718531740693; leverancier: Stichting Praktijkleren
€ 80,00
Marketingplanning | combipakket
isbn: 9789037259339; leverancier: Pitch
€ 37,91
Marketing de harde cijfers | combipakket
isbn: 9789037259322; leverancier: Pitch
€ 27,48
Rekenblokken 4e editie studentlicentie 24 mnd
isbn: 9789402071566; leverancier: Malmberg
€ 71,50
Communicatie | combipakket
isbn: 9789037259292; leverancier: Pitch
€ 46,30
Online Marketing voor het MBO - 2021-2022
isbn: 9789492442680; leverancier: Edufocus
€ 43,19
NU Nederlands 3e editie online student 2 jaar
isbn: 8717927138854; leverancier: Noordhoff Uitgevers
€ 58,95
NU Engels mbo 2e ed online 2- jaarslicentie student
isbn: 8717927085776; leverancier: Noordhoff Uitgevers
€ 58,95
Subtotaal door de student zelf aan te schaffen leermiddelen € 690,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale opleidingskosten (excl. wettelijk cursusgeld en optionele kosten) € 690,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Opmerkingen:
De verwachte schoolkosten van de komende jaren zijn ongeveer €200 indicatief.

3. Optionele kosten door de student zelf aan te schaffen en te betalen

De opleiding is zo ingericht dat met het geboden programma en middelen, de student in staat moet zijn om zijn diploma te halen. De opleiding adviseert de student nadrukkelijk om zich vrijwillig extra toe te rusten met de onderstaande leer- en hulpmiddelen en daarnaast mee te doen aan de voorgestelde excursies en/of activiteiten ook al is dit niet verplicht. Als een student niet mee wenst te doen aan excursies of activiteiten waar een vergoeding voor wordt gevraagd, wordt een verplicht vervangend programma op school aangeboden. Bijdragen voor excursies en andere activiteiten moeten kort voordat deze plaatsvinden via een aanvullende factuur of contant worden voldaan.

Omschrijving Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4
  vastgesteld      
Subtotaal Excursies en activiteiten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met:

Naam Piet de Kant
Telefoon of mailadres pdekant@landstede.nl