Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de kosten die gemoeid gaan met het volgen van de opleiding.

Crebo nummer 23094
Opleiding Mediaredactie
Leerweg BOL
Eenheid Zwolle D
Schooljaar 2017-2018
Schoolkosten Mediaredactie (Mediaredactiemedewerker) (25200), Zwolle, Stadionplein 12

De schoolkosten voor cohort 2017-2018 zijn voor het eerste leerjaar vastgesteld. Voor de overige leerjaren zijn de bedragen indicatief. Mocht er een wijziging plaatsvinden dan zal de student via zijn/haar Landstede e-mail account geïnformeerd worden.

1. Wettelijke bijdragen

Jaarlijks wordt het lesgeld voor BOL- opleidingen en het cursusgeld voor BBL-opleidingen door het ministerie van OC&W vastgesteld. Studenten die op 1 augustus onderwijs volgen en jonger zijn dan 18 jaar betalen geen les- of cursusgeld. Als de student op 1 augustus 18 jaar of ouder is moet les- of cursusgeld betaald worden. De rekening voor het lesgeld van de BOL-opleiding ontvangt u van het ministerie van OC&W, de rekening voor het cursusgeld van de BBL-opleiding via Landstede (de opleiding).

Wettelijk lesgeld voor de BOL opleiding € 1.137,00
Wettelijk cursusgeld voor BBL opleiding niveau 1/2 € 236,00
Wettelijk cursusgeld voor BBL opleiding niveau 3/4 € 573,00

2. Opleidingsgebonden kosten

Ieder jaar worden de opleidingskosten vastgesteld. Door prijsfluctuaties en veranderingen in het opleidingsprogramma kunnen de bedragen en onderdelen per jaar variëren. Derhalve is het overzicht van toepassing op het genoemde schooljaar en indicatief voor de komende jaren dat de student de opleiding zal volgen.

Omschrijving Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4
Door Landstede in rekening gebrachte opleidingskosten vastgesteld      
-
Subtotaal aan Landstede te betalen opleidingsgebonden kosten (factuur volgt) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Opmerkingen:

De opleiding is zo ingericht dat met het geboden programma en middelen, de student in staat moet zijn om zijn diploma te halen. De opleiding adviseert de student nadrukkelijk om zich vrijwillig extra toe te rusten met de onderstaande leer- en hulpmiddelen en daarnaast mee te doen aan de voorgestelde excursies en/of activiteiten ook al is dit niet verplicht. Als een student niet mee wenst te doen aan excursies of activiteiten waar een vergoeding voor wordt gevraagd, wordt een verplicht vervangend programma op school aangeboden. Bijdragen voor excursies en andere activiteiten moeten kort voordat deze plaatsvinden via een aanvullende factuur of contant worden voldaan.

Verplicht door de student zelf aan te schaffen voor aanvang van het schooljaar vastgesteld      
Startrekenen 3F, deel A+B
isbn: 978-94-91699-962; leverancier: https://www.uitgeverij-deviant.nl/fondslijst-uitgeverij-deviant/ of vanDijk.nl of bol.com (aanschaf na opdracht docent)
€ 17,50
Handboek voor de redacteur, Heidi Aalbrecht
isbn: 9789089534958; leverancier: vandijk.nl of bol.com (aanschaf na opdracht docent)
€ 30,00
Basisboek journalistiek, Nico Kussendrager
isbn: 9789001813437; leverancier: vanDijk.nl of bol.com (aanschaf na opdracht docent)
€ 51,00
Startrekenen Online, licentie voor 12 maanden, Inclusief Examencoach Rekenen en Startrekenen 3D.
isbn: 978-94-90998-905; leverancier: https://www.uitgeverij-deviant.nl/fondslijst-uitgeverij-deviant/ of vanDijk.nl of bol.com (aanschaf na opdracht docent)
€ 14,00 € 14,00 € 14,00
Gij zult bloggen!, Ernst-Jan Pfauth
isbn: 9789048815722; leverancier: bol.com of vandijk.nl (ebook, aanschaf na opdracht docent)
€ 5,00
ViaStarttaal Online, licentie voor 12 maanden € 19,00 ISBN 978-94-90013-196
isbn: 978-94-90013-196; leverancier: https://www.uitgeverij-deviant.nl/methodes/viastarttaal-online-licentie-voor-6-maanden/ (aanschaf na opdracht docent)
€ 19,00 € 19,00 € 19,00
Subtotaal door de student zelf aan te schaffen leermiddelen € 136,50 € 33,00 € 33,00 € 0,00
Totale opleidingskosten (excl. wettelijk cursusgeld en optionele kosten) € 136,50 € 33,00 € 33,00 € 0,00
Opmerkingen:

De opleiding is zo ingericht dat met het geboden programma en middelen, de student in staat moet zijn om zijn diploma te halen. De opleiding adviseert de student nadrukkelijk om zich vrijwillig extra toe te rusten met de onderstaande leer- en hulpmiddelen en daarnaast mee te doen aan de voorgestelde excursies en/of activiteiten ook al is dit niet verplicht. Als een student niet mee wenst te doen aan excursies of activiteiten waar een vergoeding voor wordt gevraagd, wordt een verplicht vervangend programma op school aangeboden. Bijdragen voor excursies en andere activiteiten moeten kort voordat deze plaatsvinden via een aanvullende factuur of contant worden voldaan.

3. Optionele kosten door de student zelf aan te schaffen en te betalen

De opleiding is zo ingericht dat met het geboden programma en middelen, de student in staat moet zijn om zijn diploma te halen. De opleiding adviseert de student nadrukkelijk om zich vrijwillig extra toe te rusten met de onderstaande leer- en hulpmiddelen en daarnaast mee te doen aan de voorgestelde excursies en/of activiteiten ook al is dit niet verplicht. Als een student niet mee wenst te doen aan excursies of activiteiten waar een vergoeding voor wordt gevraagd, wordt een verplicht vervangend programma op school aangeboden. Bijdragen voor excursies en andere activiteiten moeten kort voordat deze plaatsvinden via een aanvullende factuur of contant worden voldaan.

Omschrijving Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4
  vastgesteld      
Subtotaal Excursies en activiteiten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met:

Naam Stefan Lanjouw
Telefoon of mailadres slanjouw@landstede.nl