Landstede - Opleidingen

Particuliere beveiliging (23281) BOL 2022-2023 Zwolle, Ossenkamp 8

 1. Voorwoord Landschap

  Welkom in het landschap Veilig & Beschermd
  Door veiligheid en goede dienstverlening zullen de mensen zich meer op hun gemak voelen. Landstede MBO biedt Veiligheids- en Defensieopleidingen aan. Tijdens jouw opleiding leer je hoe je een flinke bijdrage kunt leveren aan een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Je leert bij ons zowel in groepjes als individueel, door middel van workshops en colleges, via theorie- en praktijkopdrachten. De praktijk zoeken we zoveel mogelijk op, zodat je een goed beeld krijgt van de beroepen binnen de beveiliging, handhavende organisaties, Defensie, politie en Koninklijke Marechaussee

 2. Het Landschap

  Veiligheid & Vakmanschap (VeVa)
  Binnen de richting VeVa leer je hoe je moet samenwerken en hoe je een opdracht tot een goed einde brengt. Ondertussen laat Defensie je zien wat de mogelijkheden zijn als je kiest voor het beroep van militair. Je gaat dan ook regelmatig naar de Koninklijke Marine of Koninklijke Landmacht voor praktijklessen. Als militair word je wereldwijd ingezet, bijvoorbeeld bij bondgenootschappelijke verdediging, crisisbeheersingsoperaties en rampenbestrijding.

  Beveiliging en Handhaver Toezicht & Veiligheid
  Particuliere beveiligers en coördinatoren zijn vaak in het zogenoemde 'Private Domein' werkzaam, handhavers vaak in het 'Publieke Domein'. Je ziet hen allen steeds vaker in het straatbeeld en zij nemen steeds meer taken van de politie over. Bijvoorbeeld als beveiliger bij de receptie van een ziekenhuis, bij festivals of als veiligheidsfunctionaris die fouilleert op Schiphol. Een beveiliger voert werkzaamheden uit binnen bijvoorbeeld de gevangenis, is toezichthouder bij een bedrijvencomplex of surveilleert bij grotere winkels.

  Landschap
  Bij Landstede MBO gebruiken we andere namen voor de verschillende domeinen, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad zijn vastgesteld. Wij noemen deze domeinen: Landschappen. Het Landschap Veilig & Beschermd is er daar één van. Hierin vind je opleidingen die raakvlakken met elkaar hebben. Een soort interessegebied dus.

 3. Leren in het Landschap

  Activiteiten in de praktijk
  Binnen dit Landschap maak je kennis met beveiligers, politie, handhavers/toezichthouders en Defensiemedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het behouden of verkrijgen van een veilige omgeving. Met hen organiseren we het hele jaar door verschillende activiteiten. Deze variëren van ontruimingsoefeningen in een voetbalstadion en het beveiligen van evenementen tot een honden- of marinierstraining. Deze gezamenlijke activiteiten bieden jou de perfecte kans om kennis te maken met meerdere veiligheidsberoepen!

  Locatie Kranenburg
  Kies je voor een Defensie-, beveiligingsopleiding of de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid in Harderwijk, dan volg je die op het voormalig Landmacht kazerneterrein Kranenburg. Dit is vlakbij het station en onze locatie aan het Westeinde. Kranenburg bevat veel faciliteiten, zoals een eigen beveiligingsdienst, een sporthal, fitness, klimtoren, hindernisbaan, appèlplaats en een technische praktijkruimte (werkplaats) met militaire voertuigen. Ook hebben we een oefenpraktijkomgeving voor zorg en een praktijkexamencentrum in de vorm van een echte winkelstraat. We maken gebruik van virtual en mixed reality ondersteuning bij de lessen. Hierdoor proef en beleef je de juiste sfeer tijdens jouw opleiding.

  Locatie Ossenkamp 8
  Kies je voor een beveiligingsopleiding of de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid (eventueel met KMar-arrangement) in Zwolle, dan volg je deze aan de Ossenkamp 8 in Zwolle. We maken naast deze locatie gebruik van verschillende locaties in de (nabije) omgeving, waar je specifieke vaardigheden, behorend bij het beroep, leert.

  Officiële samenwerkingspartners
  Het Landschap Veilig & Beschermd werkt nauw samen met de Koninklijke Marine (Korps Mariniers), Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee, Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Marechaussee, gemeenten, bedrijven en instellingen. Door de (jarenlange) samenwerking met deze instanties is er een goede afstemming tussen de opleidingen en het werkveld. Dit biedt ook mogelijkheden om in te kunnen spelen op de markt, wat voordelen voor jou als student oplevert. Daarnaast bieden deze instanties uitdagende stageplaatsen en oefenruimtes waar we gebruik van maken tijdens de opleiding. Het Landschap kent ook een eigen Veiligheidsacademie waarbinnen 21 bedrijven samenwerken om het beroepsonderwijs up-to-date te houden en zo realistisch mogelijk aan te kunnen bieden.

  Leren in de praktijk
  Bij Landstede MBO leer je in, aan en van de praktijk, onder meer bij diverse partners. Hier werk je aan opdrachten van echte opdrachtgevers onder begeleiding van professionals. Je beweegt je in interessante leeromgevingen (ook buiten school) en kunt daardoor de theorie meteen toepassen in het werkveld.

 4. Welkom

  Welkom

  Welkom bij Veilig & Beschermd Zwolle aan de Ossenkamp 8!

  Je bent ingeschreven voor de opleiding Beveiliger niveau 2 en/of Beveiliger niveau 3 met als doel deze opleiding te starten, maar bovenal uiteindelijk af te ronden met een mooi mbo-diploma.

  Wij als opleidingsteam Veilig & Beschermd Zwolle (V&B Zwolle) doen ons uiterste best om ons onderwijs zo goed mogelijk te organiseren en uit te voeren, waardoor jij naast een leerzame tijd, ook een fijne tijd hebt gedurende jouw opleiding. 

  De inhoud van deze gids behandelen we tijdens de les. We raden je aan het geheel ook zelf aandachtig door te nemen, bij voorkeur met je ouders en/of opvoeders, zodat je weet hoe wij werken, met elkaar omgaan en wat je in grote lijnen kunt verwachten tijdens je opleiding. Deze gids telt voor de duur van je hele opleiding.

  We wensen je een hele fijne en leerzame tijd toe!

  Aangezien wij als onderwijsinstelling anticiperen op de richtlijnen van het RIVM rondom het Coronavirus, kan het zijn dat we wijzigingen aanbrengen in het aanbieden van ons onderwijs. Wijzigingen zullen we communiceren en passen uiteraard binnen de door de overheid gestelde kaders.

                                                          LandstedeTeam Veilig & Beschermd Zwolle

                                                                Samen leren, samen-werken; Wij!

 5. Visie op de opleiding

  Jij staat voor ons centraal. Ons handelen is erop gericht jou te begeleiden in je ontwikkeling naar een beginnend beroepsbeoefenaar en naar een waarde(n)vol mens in de maatschappij.

  Naast dat we je opleiden voor het vak waar je voor hebt gekozen met alle kennis, vaardigheden en gedragingen/houding die daarbij horen, richten we ons ook op vaardigheden die belangrijk zijn om je te kunnen blijven ontwikkelen (loopbaanleren), zoals samenwerken, reflecteren, kritisch denken, oplossingsgericht werken ed. Deze onderdelen lopen als een rode draad door de opleiding. 

  Je krijgt een coach toebedeeld aan het begin van je opleiding. Aan hem/haar kun je al je vragen kwijt. We streven er naar je te begeleiden 'van aanbodgericht naar vraaggestuurd'. Dit houdt in dat we je in de eerste fase van je opleiding meer uitleg zullen geven over wat we van je verwachten, waarom en hoe. Naarmate je verder komt in je opleiding zal je steeds meer zelf de regie in handen nemen. Je geeft aan wat je wil leren en hoe je dat wil aanpakken, nog steeds in overleg met jouw coach, iedere student in zijn/haar eigen tempo.

  We willen je zo opleiden dat je er niet alleen bewust van bent dat van jou wordt gevraagd dat je 'een leven lang zal leren', maar ook dat je dat zelf juist een uitdaging vindt en daar vol voor wil gaan. Een leven lang leren is nodig, want de huidige banen die er zijn, veranderen net zo snel mee als de maatschappij waarin wij leven. We zullen ons dus moeten blijven ontwikkelen om mee te kunnen doen in de maatschappij.

  Het gaat ons dus om jou als student. We hebben je dan ook keihard nodig om aan te kunnen sluiten bij jouw leer- en ontwikkelbehoefte. We hopen dat je daarom dan ook positief kritisch bent en ons voorziet van opbouwende feedback als dat nodig is. Zodat wij ons ook kunnen blijven ontwikkelen in het aanscherpen van ons onderwijs. We leren met, door en van elkaar, vandaar onze slogan:

                                                        'Samen leren, samen-werken; Wij!

 6. Talentvol Ontwikkelen in de opleiding

  We willen je de opleiding bieden die het best bij jou past en waarin jij al je talenten kunt ontwikkelen. Ons onderwijs heet 'Talentvol Ontwikkelen' (TO).

  Talent moet ontdekt kunnen worden en de ruimte krijgen om te groeien. Landstede noemt dat Talentvol Ontwikkelen. Het betekent dat je op zoek gaat naar wat je talenten liggen. Wie ben jij, waar ben je goed in, wat kan en wil jij daarmee en op welke manier? De opleiding helpt je bij het ontwikkelen van je talenten, door grenzen te verleggen, elkaar te ontmoeten en door te werken aan een brede persoonlijke ontwikkeling.

  Naast de lessen die je op school krijgt, vinden we het van belang dat je ervaring opdoet in het werk waar je voor opgeleid wordt. Reflecteren op jouw opgedane ervaring is erg leerzaam, zeker als je dat kunt koppelen aan de theorie. Gedurende de opleiding kom je dus regelmatig in aanraking met de praktijk. Hou er rekening mee dat deze praktijksituaties zich veelal voor zullen doen buiten schooltijden, dus in avonden, weekenden en vakanties. We verwachten dat je hierbij aanwezig bent, want ook deze buitenschoolse activiteiten zijn onderdeel van jouw persoonlijke ontwikkeling.

  We werken met een digitaal systeem dat we e-TO noemen (electronisch Talentvol Ontwikkelen). Dit is een persoonlijke leeromgeving waarin o.a. al jouw gemaakte opdrachten, de feedback die je daarop krijgt, verslagen van coachgesprekken en cijfers voor examens in opgeslagen staan. 

  Het is de bedoeling dat je laat zien dat je aan het eind van de opleiding minimaal een beginnend beroepsbeoefenaar bent. Beginnend, omdat je nog niet kan beschikken over (jarenlange) ervaring in het werkveld. Binnen e-TO koppelt je coach iedere periode een periodeplan (ILP). Daarin staan Taken/LWP's klaar. Een Taak of een LWP is een LeerWerkPrestatie, oftewel een grote opdracht die je alleen of in een groep uitwerkt. Je ontvangt feedback op het door jou ingeleverde werk en past jouw uitwerking aan als daarom wordt gevraagd. Door aan de Taken/LWP's te voldoen laat je zien de kerntaken en werkprocessen te beheersen (kennis, vaardigheden, houding en gedrag) die horen bij het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Aan jou dus om tijdens het werken aan de Taken/LWP's te laten zien wat je allemaal kan. De Taken/LWP's staan in ons onderwijs centraal. Je krijgt lessen (TWIXX) die jou helpen deze Taken/LWP's te kunnen aangaan, zowel theoretisch als praktisch. Ook ondersteunen de TWIXX jou bij de voorbereiding op de examens. 

  Door te experimenteren, te proberen en een klein beetje buiten je comfort zone te gaan (iets proberen wat je nog niet of nauwelijks hebt gedaan), ervaar je nieuwe dingen. Door daar bewust op terug te kijken (reflecteren), vergroot je je zelfkennis en kom je er steeds meer achter waar jouw talenten en waar je uitdagingen liggen. Onder andere op deze wijze is het voor ons als docententeam een eer en ons streven bij te mogen dragen in jouw talent ontwikkeling.

 7. Individueel leren en leren in groepen

  Tijdens de opleiding leer je zelfstandig en in groepen, je hebt een individuele coach en een groepscoach. Je werkt aan theorie- en praktijkopdrachten aan de hand van een individueel leerplan (ILP). Het ILP maakt een belangrijk onderdeel uit van de Landstede-visie Talentvol Ontwikkelen. Je vindt je ILP terug in e-TO (digitale leeromgeving). Omdat we op jouw persoonlijke situatie in willen spelen, kan het voorkomen dat gedurende de opleiding de coachgroep waarin je zit kan wijzigen omdat je bijvoorbeeld versneld of juist vertraagd in de voortgang van je opleiding. Het uitgangspunt is altijd dat we je de begeleiding willen bieden die aansluit bij jouw leerbehoefte.

  Wij staan als team (studenten en docenten) in contact met elkaar. We zien dit als voorwaarde om te komen tot leerprestaties. Vandaar onze slogan: 'Samen leren, samen-werken, Wij!'

 8. Overzicht van de opleiding

  Overzicht van de opleiding

  Iedere mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en uit een keuzedeelverplichting. Deze onderdelen bestaan uit kerntaken en werkprocessen. Een kerntaak is de belangrijkste bezigheid van je werkzaamheden waar je voor wordt opgeleid. de werkprocessen vallen daaronder en geven een taak of handeling weer wat er van je verwacht wordt in je toekomstige beroep. 

  Voor jouw opleiding gelden de volgende kerntaken en werkprocessen vakgericht (basisdeel, profieldeel en keuzedelen). 

  Kwalificatiedossier

  Keuzedelen 

  Naast je basisopleiding en je generieke delen, kies je ook nog een aantal keuzedelen. Hoeveel dat er zijn hangt af van de duur van een bepaald keuzedeel. In ieder geval besteed je 480 of 720 (afhankelijk van de duur van de opleiding) studiebelastingsuren aan keuzedelen. Daarmee kun je zelf je opleiding en diploma verdiepen en verbreden. In de loop van het eerste jaar krijg je uitgebreide informatie over welke keuzedelen wij aanbieden en hoe hier een keuze in te maken. Niet alle keuzedelen kunnen gekozen worden. Het opleidingsteam koppelt de beschikbare keuzedelen aan jouw opleiding.

  Het volgen en examineren van het keuzedeel is verplicht. Het aanbod keuzedelen wordt per cursusjaar vastgesteld, tussentijds kunnen er keuzedelen worden gewijzigd. Dit heeft te maken met het doel van keuzedelen. Bij te weinig deelnemers mag de school beslissen een ander keuzedeel aan te bieden. 

  Keuzedelen die we op dit moment aanbieden*

  • Rekenen 3F met 480 sbu 
  • Arbo, kwaliteit en hulpverlening 2 en 3 met 240 sbu
  • Ondernemend gedrag 2 met 240 sbu
  • Intercultureel bewustzijn met 240 sbu
  • Nederlands 3F met 480 sbu
  • Beveiliger in de zorg met 240 sbu

  *Het keuzedeelaanbod kan wijzigen en wordt via de coach kenbaar gemaakt. Je kiest gedurende de opleiding keuzedelen. Het opleidingsteam en de coach begeleiden dit traject.

  Voor de opleiding Beveiliger niveau 2 volg je 480 uren aan keuzedelen. Dit kunnen 2 keuzedelen van 240 uren zijn of 1 keuze deel van 480 uren. Voor de opleiding Beveiliger niveau 3 geldt dat je 720 uren aan keuzedelen volgt. De keuzedelen die je bij niveau 2 hebt gevolgd, geven soms vrijstelling voor deze niveau 3-opleiding. Dit kun je met je coach bespreken.

  Generieke deel

  Hiermee bedoelen we Nederlands, Engels en rekenen. In de algemene studiegids van Landstede staat beschreven hoe we binnen Landstede met de generieke vakken omgaan en welke niveaus van toepassing zijn. We hechten ook veel waarde aan dit gedeelte van je opleiding. We proberen daar waar het mogelijk is, de generieke onderdelen te koppelen aan de vakgerichte delen.   

  Daarnaast zal je ook apart lessen, toetsen en examens krijgen op de generieke onderdelen. De eisen voor de examens voor Nederlands zijn niveau 2F, Engels wordt afgetoetst bij de SVPB. Rekenen wordt afgetoetst op niveau 2 of 3.

  Landstede Loopbaan en Burgerschap (LLB)

  We werken op school ook aan je persoonlijke groei, je loopbaan en aan burgerschap door het maken van opdrachten en het uitvoeren van projecten tijdens je opleiding. Je leert niet alleen voor een beroep maar ook om als mens actief deel te kunnen nemen in de samenleving.

  Op school bereiden we je ook voor op jouw loopbaan. We kijken samen naar wie je bent, wat je kan en wat je wil. We onderzoeken samen waar je enthousiast van wordt, welke talenten je hebt (ontdekt) en wat dit betekent voor je toekomstige werk en/of een vervolgstudie.

  Van alle activiteiten die je in het kader van LLB uitvoert verzamel je bewijzen. Deze bewaar je in een portolio. Dit portfolio wordt als afsluiting van je opleiding beoordeeld. Je hoort op de verschillende onderdelen van LLB ontwikkeling te laten zien door opdrachten netjes en persoonlijk (authentiek) uit te werken.

 9. Startprogramma

  In het eerste jaar van je opleiding start je met een introductieprogramma. Tijdens deze dagen maak je kennis met je klas, je coach en Landstede. Ook krijg je informatie om de startperiode aan te gaan (denk hierbij aan het rooster, docenten, wijze van afmelden, omgangsnormen, enz.). Mocht vanwege het coronavirus de introductie anders verlopen, dan hoor je dit uiteraard zo spoedig mogelijk.

  Na de introductie, tijdens de eerste weken van jouw opleiding, doorlopen we een zogenaamd 'Startprogramma'. Tijdens dit programma (gepland in je rooster) ontvang je alle informatie die nodig is om je opleiding tot een succes te maken. Zo doorlopen we ook deze gids. We vinden het van belang dat jij op de hoogte bent van je rechten, maar ook van je plichten als student. Zo worden o.a. de volgende onderdelen tijdens de startperiode behandeld:

  • Hoe gaan we met elkaar om?
  • Waar en bij wie kun je terecht met een bepaalde vraag?
  • Hoe meld je je af bij ziekte of ziekenhuisbezoek?
  • Welke ondersteuning kun je krijgen tijdens je opleiding?
  • Hoe zijn je resultaten te zien?
  • Bij wie kan je terecht met persoonlijke problemen?
  • Hoe vraag je examens aan?
  • Wat komt er allemaal bij kijken om je diploma te kunnen halen?
  • Wat zijn de voorwaarden voor een stage?
  • Hoe gaat de screening voor een pas in zijn werk?
  • enz.

  Na de startperiode wordt de focus verlegd naar de kennis en vaardigheden die gevraagd worden voor het beroep waar je voor opgeleid wordt. Let wel, deze informatie (studiegids, maar ook het examenreglement) is van belang gedurende je gehele opleiding. Zorg er dus voor dat je weet waar je informatie terug kunt vinden. 

 10. Planning onderwijsprogramma

  Planning onderwijsprogramma

  De duur van je opleiding kunnen we vooraf nog niet vastleggen. We hebben als onderwijsteam wel de gemiddelde duur van de opleiding gepland. Voor jouw opleiding is dit 2 of 3 jaar.  Per leerjaar worden 1000 klokuren onderwijs aangeboden. Deze uren zijn verdeeld over school, stage (BPV= BeroepsPraktijk Vorming) en praktijkleren (geplande onderwijsactiviteiten buiten school). Naast het door ons geplande onderwijs, behoor je thuis ook aan de slag te gaan met je opleiding. Zo werk je thuis aan opdrachten en leer je de kennis die je nodig hebt om je opleiding met een diploma te kunnen afronden. 

  Schooljaar 

  Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Iedere periode sluiten we af met een 'lossen- en ladenweek' (LoLaweek). Je 'lost' de door jou uitgewerkte opdrachten (Taken/LWP's) en vraagt feedback aan bij de docenten. Vervolgens 'laad' je de nieuwe Taken/LWP's voor de aankomende periode. We sluiten het schooljaar af met twee van deze weken. Je ontvangt voor deze LoLaweken een aangepast rooster dat je dan volgt. Deze weken staan over het algemeen in het teken van projecten, coaching, evalueren en reflecteren. 

  Lesrooster 

  Lessen kunnen van 08.00 - 19.45 uur geroosterd worden. De roostermaker streeft er naar dat de roosters voor de periode 2 weken voor aanvang inzichtelijk zijn. We werken zoveel mogelijk in lesblokken van 60 minuten. 's Morgens en 's middags is een pauze van 15 minuten. De middagpauze duurt 30 minuten.

  Lesroosters zijn in te zien op jouw Studenten Connectpagina, ook kun je ze vinden in Eduarte. Tijdens de coachlessen wordt hier aandacht aan besteed.

  Buitenschoolse activiteiten Binnen V&B Zwolle vinden we het van belang om naast de geroosterde lessen op school ook in en van de praktijk te leren. Je wordt geacht aan deze buitenschoolse activiteiten actief deel te nemen wanneer je hiervoor ingepland wordt. Dit leren in de praktijk vindt voornamelijk buiten schooltijden plaats. Hou er dus rekening mee dat je ook ingezet kunt worden in weekenden en vakanties. Dit hoor je uiteraard zo vroeg mogelijk om eventuele hobby's of bijbaantjes te verplaatsen. 

  Voor de opleidingen Beveiliger niveau 2 en Beveiliger niveau 3 zijn op onderstaande data in ieder geval buitenschoolse activiteiten:

  5 mei 2023


  Vakanties

  Het vakantierooster kun je verkrijgen via je coach. In de stageperiodes kunnen je vakanties afwijken van de reguliere geplande vakanties. Ook kunnen er tijdens vakanties praktijkactiviteiten zijn.

  De opleiding zal in grote lijnen er als volgt uitzien: (wijzigingen onder voorbehoud)

  Curriculum beveiliger 2

  Curriculum beveiliger 3

  Basisdeel

  In het eerste leerjaar volg je zowel onderwijs op school als leren in de praktijk. Op school krijg je lessen in zowel de beroepsgerichte vakken en vakken als Nederlands, Engels, rekenen, sport, leren loopbaan burgerschap (LLB) en coaching zowel individueel als met de groep. Daarnaast kun je ook kiezen uit verschillende keuzedelen. Je zult jezelf in deze lessen ontwikkelen en je breidt je algemene kennis uit. Je krijgt beroepsgericht Engels en met Nederlands leer je hoe je een goed rapport schrijft. 

  Ter voorbereiding op de vakgerichte theorie examens krijg je op minimaal 1 moment een diagnostische toets aangeboden, deze geeft een indicatie over de kans van slagen voor de vakgerichte theorie examens. Uitgangspunt is dat je voldoende scoort bij de diagnostische toetsen en dan wordt opgegeven voor de vakgerichte theorie examens. Jouw coach/vakdocent adviseert over het wel of niet opgaan voor de vakgerichte theorie-examens SVPB.

  Na de vakgerichte theorie-examens ga je stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Verder vinden er in het tweede jaar examentrainingen plaats om je voor te bereiden op het praktijkexamen Particulier Beveiliger, welke afgenomen worden door de SVPB.  

  De vakgerichte theorie-examens en het praktijkexamen worden landelijk geëxamineerd door het SVPB.

  Uitgangspunt is dat je de vakgerichte theorie-examens behaald hebt voordat je op BPV gaat.

  Profieldeel

  Het profieldeel Beveiliger 3 heeft een opleidingsduur van minimaal 1,5 tot 2 jaar (basis + profiel deel = 3 jaar).

  Dit profieldeel kun je alleen volgen als je in het bezit bent van het diploma SVPB diploma Particuliere beveiliging 2.

  Tijdens deze opleiding volg je zowel onderwijs op school als in de praktijk. Verder ben je, in de rol van meewerkend voorman/vrouw, veelvuldig bezig met het voorbereiden en uitvoeren van evenementen. Tijdens het uitvoeren coördineer je studenten beveiliger 2.

  Uitgangspunt is dat je minimaal 2 vakgerichte theorie-examens behaald hebt voordat je op BPV gaat.

 11. Herontwerptool

  Om te komen bij de herontwerptool (hierin staat de planning van de opleiding) klik je op onderstaande links.

  Beveiliger N2 BOL

  Beveiliger N3 BOL

  Zoals gezegd gaat het om een planning. Dit kan door omstandigheden gewijzigd worden.

 12. Vakanties

  Je leert voor een beroep in de veiligheidsbranche. Dit betekent dat je niet alleen doordeweeks leert op school, maar ook in de praktijk, zowel in je stage als tijdens praktijkopdrachten. Dit is niet alleen tijdens kantooruren doordeweeks, maar wat passend is bij het beroep, dus ook in het weekend en 's avonds en in vakanties. Natuurlijk zal je gemiddeld 5 dagen per week lesgebonden activiteiten hebben, alleen de momenten, duur en tijdstippen kunnen anders zijn.

  De vakantieplanner ontvang je in de startperiode via je coach en kun je vinden op Connect.

 13. Digitale leeromgeving

  In je digitale leeromgeving wordt alles over je ontwikkeling door zowel jezelf als je coach tijdens de opleiding bijgehouden. Wij noemen deze digitale leeromgeving e-TO (electronisch Talentvol Ontwikkelen). In e-TO kun je alles vinden over o.a. je Individuele leerplan (ILP, de door jou uit te werken opdrachten in een bepaalde periode en de ontvangen feedback daarop), de kluis (examenplan en examenresultaten) en de notities van coachings- en begeleidingsgesprekken. Ook deze gids kun je in e-TO terugvinden. Zo heb je overal en op ieder moment zicht op de laatste ontwikkelingen en voortgang binnen jouw leertraject. 

  Je ontvangt een Landstede e-mailadres. Het is van belang dat je deze gebruikt (je kunt mailadressen koppelen), want op je Landstede e-mailadres ontvang je informatie die voor jou van belang is. Dit geldt tot en met het diplomeren, dus zo lang je ingeschreven staat bij Landstede.

  Naast e-TO en je Landstede e-mailadres maak je ook gebruik van het studentenportaal van Landstede (Connect). Je kunt op Connect softwarematige programma's en oplossingen vinden. Ook vind je daar alle informatie omtrent examinering. Je kunt op Connect bijna alles vinden wat je nodig hebt voor je opleiding.

  Tijdens je coachles krijg je uitleg over hoe je hiermee kunt werken. Belangrijk is dat je een goedwerkende laptop hebt. 

  Tijdens de vaklessen werk je met Smart e-learning, dit wordt ook tijdens de eerste lesweken uitgelegd.

 14. Trajectlijn

  In de trajectlijn staat in fases beschreven wat je moet weten (kennis) en wat je moet kunnen laten zien (vaardigheden). In de fases zit een opbouw. We leiden je op tot beroepsbekwaam (beginnend beroepsbeoefenaar).

  Tijdens leermetergesprekken met je coach, bekijk je met je coach in welke fase je van je opleiding zit. De leermeter staat gekoppeld aan de door jou te maken opdrachten. Je verzamelt dus bewijs dat je jezelf ontwikkelt binnen de opleiding door de opdrachten uit te werken (Taken/LWP's). De leermeter geeft dus een indicatie in welke fase je zit van je opleiding. De leermeter is een coaching instrument.

 15. LWP

  Gedurende de opleiding krijg je Taken/LWP’s (Leer Werk Prestaties). Een Taak/LWP is een omschrijving van een uitgebreide opdracht die je uit gaat voeren. Binnen jouw opleiding werk je een aantal LWP’s uit die je helpen te ontwikkelen tot een beginnend beroepsbeoefenaar. Je laat zien door deze grotere opdrachten uit te voeren dat je bepaalde taken (werkprocessen) beheerst die gevraagd worden voor het werk, de baan waar je voor opgeleid wordt.

  De Taak/LWP staat binnen V&B Zwolle centraal. Alle lesactiviteiten (TWIXX, daarover later meer) zijn ondersteunend aan de Taak/LWP.

  Je krijgt Taak/LWP's van je coach gekoppeld in jouw e-TO omgeving. Aan deze Taak LWP werk je een periode, waarbij je zorgt dat je jouw uitwerkingen netjes, overzichtelijk en geordend plaatst in e-TO. Dat wat jij uploadt, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Zorg er dus voor dat je het geheel pas uploadt op het moment dat je er zelf tevreden over bent. Je ontvangt uiterlijk binnen tien werkdagen feedback van een vakdocent op jouw werk. Feedback kan zijn dat er om een aanvulling gevraagd wordt, dit volg je uiteraard op, zodat je de Taak/LWP af kunt sluiten. Om een Taak/LWP af te kunnen sluiten, verzamel je alle door jou ontvangen feedback die je hebt ontvangen tijdens het werken aan de LWP (leg ontvangen feedback dus vast!). De voor jou relevante feedback beschrijf je op de plek die daarvoor bestemd is (groene bolletjes). Ook schrijf je een reflectie, waarin je duidelijk aangeeft wat je meeneemt naar een volgende Taak/LWP of opdracht. Als je dat hebt gedaan vraag je aan je vakdocent of coach de LWP af te sluiten. Reflecteren loopt ook  als een rode draad door je opleiding. Van kritisch kijken naar jezelf en`erachter komen waar iets bij jou vandaan komt (reflecteren), leer je heel veel. 

  Bij Veilig & Beschermd Zwolle hanteren we een vaste werkwijze bij het aangaan van de Taak/ LWP tot het afronden ervan. Deze werkwijze zal aan het begin van je opleidingen (tijdens de startperiode) door je coach besproken en uitgelegd worden. 

  Beveiliger niveau 2        

  Per periode wordt het onderwijs aan de hand van een of meerdere thema’s behandeld.

  Deze thema’s worden in een LWP/Taak aangeboden.

  Voorbeelden van LWP’s /Taken zijn:

  • De beveiliger voert een toegangscontrole uit
  • De beveiliger controleert

  Beveiliger niveau 3                 

  Per periode wordt het onderwijs aan de hand van een of meerdere thema’s behandeld.

  Deze thema’s worden in een LWP/Taak aangeboden.

  Voorbeelden van LWP’s/Taken zijn:

  • De beveiliger 3 voert een beveiligingsopdracht uit
  • De beveiliger 3 werkt samen binnen binnen wettelijke kaders

 16. TWIXX/lesactiviteiten

  Beveiliger niveau 2

  Een TWIXX is onderdeel van een Taak/LWP en is een afkorting voor alles wat je nodig hebt om een Taak/LWP goed af te ronden: Training Workshop Instructie XX=alle overige lesactiviteiten.

  Op je lesrooster staat beschreven wanneer je een TWIXX hebt, dat betekent dus een geroosterde les. Neem daarom altijd materialen mee waarop je aantekeningen kunt maken. Je zal veel op je laptop werken. We verwachten dat je ook altijd pen/potlood en een schrift/multomap meeneemt. Het is handig om aantekeningen te maken en wanneer je feedback krijgt, kun je dat direct noteren, zodat je dit op een later tijdstip kunt verwerken.

  Voorbeelden van TWIXX-en zijn:

  • Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering, de kennis en toepassing van beide wetboeken
  • Controleren en surveilleren, zodra je op ronde gaat, kom je veel dingen tegen, hoe handel je deze af?
  • Alarmopvolging, hoe handel je een alarm af?
  • Toegangscontrole, hoe ga je om met bezoekers bij de ingang van bijvoorbeeld een evenement
  • Dienstverlenende vaardigheden, het ontvangen van bezoekers en omgaan met diverse vragen die je tegen kunt komen
  • Rapportage, zowel het dienstrapport als het specifiek rapport

  Beveiliger niveau 3

  Een TWIXX is onderdeel van een LWP en is een afkorting voor alles wat je nodig hebt om een LWP goed af te ronden: Training Workshop Instructie XX=alle overige lesactiviteiten.

  Op je lesrooster staat beschreven wanneer je een TWIXX hebt, dat betekent dus een geroosterde les.  Neem daarom altijd materialen mee waarop je aantekeningen kunt maken. Je zal veel op je laptop werken. We verwachten dat je ook altijd pen/potlood en een schrift/multomap meeneemt. Het is handig om aantekeningen te maken en wanneer je feedback krijgt, kun je dat direct noteren, zodat je dit op een later tijdstip kunt verwerken.

  Voorbeelden van TWIXX’en zijn:

  • Gespreksvaardigheden, de diverse gespreksvormen worden behandeld en uitgevoerd
  • Veilig werken, onder andere ARBO-wet en cao worden hierin behandeld
  • analyses maken
  • verbeter voorstellen maken
  • BPV, de voorbereiding en afronding van de BPV periode worden hierin besproken

 17. Individueel leerplan (ILP)

  In e-TO staat een tabblad genaamd 'ILP' (Individueel LeerPlan). In dit ILP staan de Taken/LWP’s per periode waaraan je gaat werken. Je kunt daardoor in een ander tempo je leerroute doorlopen. Het kan zijn dat je door omstandigheden wat langer over je opleiding doet. Ook kan het gebeuren dat je versnelt. Het is aan jou (in overleg met je coach) om het tempo aan te passen waarin je de opleiding doorloopt. We verwachten dat je altijd in contact staat met je coach, zodat jij en je coach hetzelfde beeld hebben van waar je staat binnen de opleiding.

 18. Feedback tijdens de LWP

  Feedback is een krachtig middel om te ontwikkelen. Feedback betekent dat je iets teruggeeft of terugkrijgt. Niet alleen jouw coach zal je feedback geven tijdens je opleiding, ook alle andere docenten, maar ook vakspecialisten zullen je voorzien van feedback. Ook zal je feedback geven en ontvangen aan en van medestudenten. Alle feedback is welkom, mits op een opbouwende manier gegeven. Dat de ander de moeite neemt om jou op een nette manier feedback te geven is al een bedankje waard, ook al ben je het er misschien niet mee eens. Alle feedback die je ontvangt, zo verwachten we van je, neem je mee. Dat je met de ene feedback meer doet dan met andere gekregen feedback is logisch. 

  Tijdens het werken aan Taken/LWP's ontvang je feedback. Deze feedback noteer je, om tijdens de afronding van je Taak/LWP weer bij stil te staan door dit in e-TO in het systeem te verwoorden. Door dit te noteren in e-TO op de daarvoor bestemde plek (dit wordt uitgelegd in de startperiode door je coach) laat je zien dat de feedback bij jou is aangekomen. Je kiest de voor jou meest belangrijke feedback om bewust mee aan de slag te gaan. Van die feedback formuleer je een leerdoel(en), zodat je je ontwikkelt tot een beginnend beroepsbeoefenaar en betrokken mens in de samenleving.

  Ook geef en ontvang je feedback aan en van medestudenten. Kort gezegd, we kunnen van iedereen leren en laten zien dat we daar open voor staan! 

 19. Coach

  Tijdens de opleiding heb je een coach. De coach is jouw aanspreekpunt bij vragen over de opleiding en studievoortgang. Je coach begeleidt je ook in jouw persoonlijke ontwikkeling en helpt je bij je studieloopbaan.

  De coach is altijd je eerste aanspreekpunt voor (hulp)vragen en opmerkingen.

  Het is belangrijk dat jouw coach op de hoogte is van hoe het met jou gaat en of er iets speelt bij je. Zo kan je coach jou de beste ondersteuning geven die je nodig hebt om je studie tot een succes te maken. Een coach is geen mentor die zegt wat je moet doen en hij of zij zegt ook niet hoe je iets moet doen. In het begin zal de coach deze rol wel aannemen om je wegwijs te maken binnen Landstede V&B Zwolle. Naarmate je opleiding vordert, zal de coach (figuurlijk) meer achter je komen te staan en vragen stellen, waardoor je zelf na zal denken over te maken keuzes. Deze visie op coaching draagt volgens ons bij aan het vergroten van jouw autonomie (zelfsturing en zelfregie).

  Een coach voor jouw (leer)loopbaan

  Aan het begin van je opleiding krijg je een coach toegewezen die jou zal begeleiden.

  Deze coach helpt je in jouw ontwikkeling en bij het maken van plannen en keuzes voor jouw (leer)loopbaan. Je coach helpt je om overzicht te krijgen en te houden tijdens je opleiding. Hij stimuleert je om het beste uit jezelf te halen. Ook bekijkt de coach met jou welke extra ondersteuningsmogelijkheden er zijn, zoals het Studiecentrum en SAB (Student, advies en begeleiding). Beide zijn op jouw locatie aanwezig.

  Groepscoaching

  Tijdens groepscoaching bespreek je je ervaringen over het praktijkleren en reflecteer je je eigen gedrag en die van de groep. Uit deze reflectie ga je je eigen leerdoelen opzetten en bespreken. Daarnaast leer je elkaar goed kennen en leer je samenwerken met elkaar. Het doel is om groepsprocessen te versterken. Dit doen wij door middel van een introductie, spellen en andere groepsactiviteiten. 

  De opleidingen Beveiliger N2 en Beveiliger N3 beginnen met een introductieprogramma om jezelf, klasgenoten en de school te leren kennen.

 20. Leermetergesprek/Leerloopbaangesprek

  Minimaal vier keer in je opleiding heb je een leermetergesprek. Je kijkt dan terug op de voorgaande periode. Samen met de coach bespreek je dan je ontwikkeling, leerpunten, planning en studievoortgang. Beide gesprekken worden vastgelegd in e-TO en zijn voor jou dus inzichtelijk.

  De leermeter is een digitaal hulpmiddel en is in jouw e-TO terug te vinden. Jouw coach zal je hier uitleg over geven als je hieraan toe bent, want er kan pas geschoven worden op het moment dat je enkele Taken/LWP's hebt afgerond.

  De coach houdt zich zoals gezegd met jouw ontwikkeling en voortgang van je opleiding bezig. Ook zal de coach klassikaal en individueel het hebben over jouw loopbaan. Nadenken over wat je wil bereiken en hoe je dat voor elkaar kan krijgen zal tijdens coaching aan bod komen. Je bent dan bewust bezig je loopbaan vorm en richting te geven.

 21. Contact school, ouders/verzorgers en studenten

  Jouw coach is voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) het eerste aanspreekpunt. Voor de start van je opleiding hebben we als vakteam een eerste kennismakings- en voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd, waarin we uitleg hebben gegeven over enkele zaken die vooraf al van belang zijn om te weten. Voor deze bijeenkomst zijn jij en je ouder(s)/verzorger(s) voor uitgenodigd en vond plaats voor de zomervakantie.

  Van de medewerker van de studentadministratie heb je in het begin van de zomervakantie een brief ontvangen met daarin informatie over de start van je opleiding en wat je nodig hebt (zoals boeken en laptop). 

  In de eerste periode van de opleiding bereid je met je klas een ouderavond voor. Doel is om als klas een interessant programma te organiseren voor de ouder(s)/verzorger(s). Zo kun je laten zien wat we onder andere op school en in de omgeving doen.

  Rond de helft van het eerste leerjaar wordt er door je coach een 10-minutengesprek ingepland. Je gaat met je ouder(s)/verzorger(s) en jouw coach in gesprek over de voortgang van je opleiding. Dit 10-minutengesprek plannen we alleen het eerste leerjaar in.. Er kan uiteraard wanneer dat wenselijk is een gesprek met de coach aangevraagd worden bij de coach. We zullen in eerste instantie het contact laten verlopen via jou als student.  

  Ook leggen we in onderstaande situaties contact met ouders/verzorgers:

  Indien de studiehouding of de resultaten niet goed zijn dan neemt de coach contact op met de ouders/verzorgers. Indien de student een waarschuwingsbrief ontvangt dan worden de ouders/verzorgers op school uitgenodigd.

  Indien een student te vaak afwezig is dan neemt de coach contact op met ouders/verzorgers.

  Bij diplomering ontvangen ouders/verzorgers een uitnodiging per post.

 22. Aanwezigheid, verzuim, ziekte en afmelden, verlof aanvragen

  In de algemene informatiegids heb je al kunnen lezen wat hier onder verstaan wordt, wat de wettelijke regels zijn en wat het Landstede beleid is.

  Participatie (aanwezigheidsregistratie) wordt door de docenten ieder lesblok bijgehouden (ook tijdens praktijkleren buiten school), je kunt via Connect inzicht krijgen in je eigen aanwezigheid bij jouw lesuren. Heb je hierover vragen, meldt het dan bij je coach of bij de verzuimcoördinator, mevrouw Barty Kits.

  V&B Zwolle houdt zich ook aan de wet- en regelgeving omtrent verzuim, wat in kan houden dat we bij te hoge afwezigheid en/of ziekteverzuim melding maken bij Leerplicht, RMC en DUO.

  Procedure

  Binnen de opleiding meld je je bij ziekte voor zowel schooldagen, praktijk als BPV (stage) per mail af bij je coach en in het digitale systeem. Tijdens je BPV meld je je natuurlijk ook af bij jouw contactpersoon van je BPV-adres, volgens de daar geldende afspraken. Ook zet je je ouders/verzorgers in cc van deze e-mails.

  Bij andere (bijzondere) afspraken waardoor je afwezig bent van school, vul je minimaal 5 werkdagen van te voren een schriftelijke verlofaanvraag in en deze lever je in bij je coach, met een bewijsstuk zoals een afsprakenkaart. Deze verlofaanvraag moet ook worden ondertekend door ouders en/of verzorgers.

  Je coach zal deze aanvraag dan beoordelen. Je kunt deze verlofaanvraag ophalen bij de studentadministratie.

  Nieuw wachtwoord

  Digitaal afwezigheid melden gaat via student/ouderportaal. Als er een nieuw wachtwoord nodig is voor een van de ouders bij 18-student zal deze niet telefonisch of per  mail doorgegeven worden maar moet de student persoonlijk bij de studentadministratie een nieuw wachtwoord opvragen.

  Als een student een Emailadres van ouders doorgeeft, kan het daarna wel gemaild worden.

 23. Korte beschrijving van de examinering

  De basis voor de examinering is het kwalificatiedossier, de kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap, de generieke onderdelen (Nederlands en rekenen) en de keuzedelen.

  Aan deze studiegids is ook het examenplan van jouw opleiding gekoppeld, hierin staat welke examens je moet afleggen, in welke vorm, om te kunnen slagen voor jouw opleiding.

  Binnen de opleiding krijg je zowel te maken met vakspecifieke examens als algemene examens. 

  Ter voorbereiding op jouw examens kun je hiervoor oefenen door het maken van formatieve toetsen per vak. Dit kan een diagnostische toets zijn of bijvoorbeeld een oefentoets Nederlands lezen 2F.

  De algemene examens vinden plaats op school, de vakspecifieke examens kunnen plaatsvinden bij de SVPB in Amersfoort, bij jouw stageplaats of op school.

 24. Werkwijze en procedure

  Vakspecifieke examens

  Voor de examinering wordt gebruik gemaakt van de examenmaterialen van de SVPB (www.svpb.nl). Dit is een extern examenbureau.

  Je diploma bestaat uit twee onderdelen:
  1) Mbo 2 diploma Beveiliger
  2) SVPB diploma Particuliere Beveiliging (conform kwalificatiedossier S-BB)

  Voor niveau 3 komt daar nog bij:
  1) Mbo 3 diploma Beveiliger N3
  2) SVPB certificaat (conform kwalificatiedossier S-BB)
   

  Je ontvangt de diploma’s als is voldaan aan de onderdelen die staan in het examenplan, het inleveren van je urenstaat en het resultaat van de BPV.

  Omtrent de procedures van examinering word je gedurende de opleiding door je coach en vakdocenten geïnformeerd. Landstede hanteert daarin het handboek examinering.

  Algemene examens

  De examens Nederlands, rekenen, LLB en keuzedeel worden op school geëxamineerd. Na afname van een examen heeft de docent 10 werkdagen de tijd om dit examen na te kijken. Dit geldt niet voor de centrale examens (CE). Deze examens worden landelijk nagekeken. De uitslag van deze examens zijn niet binnen 10 werkdagen verwerkt. Je resultaat wordt in het digitale systeem e-TO gezet, daarvan krijg je een melding in je Landstede mail. Een aantal examens kun je inzien nadat je deze gemaakt hebt. Je krijgt alleen de opdrachten en je eigen gemaakte werk te zien. Er moet iemand van het examenbureau bij aanwezig zijn en verder mag er niemand bij zijn. 

  Bij de SVPB krijg je direct na het maken van je examens jouw voorlopige uitslag. Wanneer de uitslag onvoldoende is, heb je de mogelijkheid om het SVPB-examen in te zien, maar alleen nadat je dit hebt besproken met je coach. 

  De beoordelingen van je examens worden vastgelegd in e-TO. Je vindt deze in 'de kluis' in je studiedashboard. Alle stukken die horen bij de examens uit je examenplan, dus uitgevoerde Proeven van Bekwaamheid, toetsen en dergelijke, worden door het examenbureau bewaard. Zie hiervoor het examenreglement.

  Voor een vastgestelde datum is het belangrijk dat jouw examendossier compleet/op orde is om te kunnen diplomeren.

  Afwezigheid examens

  Bij afwezigheid meld je je voorafgaand aan het examen bij het examenbureau af. Zie verder ‘Recht op herkansing en overmacht’. 

  Recht op een herkansing en overmacht

  Wettelijk heb je recht op een tweede gelegenheid voor ieder examen. Deze tweede gelegenheid wordt op een redelijke termijn opnieuw aangeboden. Een reden tot tweede gelegenheid kan zijn dat je de eerste gelegenheid onverhoopt afwezig was of dat je een hoger examenresultaat wilt behalen.  

  Bij uitzondering, bijvoorbeeld in een overmacht situatie waardoor je niet aanwezig kon zijn bij het examen, kun je in aanmerking komen voor behoud van een examengelegenheid, Je dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij het examenbureau. Je voorziet dit verzoek van argumenten en bewijsmateriaal. Het examenbureau legt jouw verzoek voor aan de examencommissie.  

  Examendeelnemer

  Een student die een examen na twee gelegenheden het examen niet heeft behaald, kan zich, mits voldaan aan de criteria van examendeelnemer, na afloop van de opleiding inschrijven als examendeelnemer. De student heeft daarmee geen recht op onderwijs, BPV of begeleiding en betaalt een bedrag voor elk nog af te leggen examen.

  Je betaalt een inschrijfgeld van 150 euro en een bedrag per examen dat je nog moet maken om het diploma te behalen, voor meer informatie over bedragen kun je terecht bij je coach

  Examenprotocol studenten

  De schoolexamens worden afgenomen in aanwezigheid van een of meerdere surveillanten.

  Het examenprotocol is bindend. Dat wil zeggen dat wie zich daar niet aan houdt, zich moet melden bij het examenbureau. Vervolgens wordt contact opgenomen met de examencoördinator van het team, wat in het uiterste geval kan leiden tot nietigverklaring of uitsluiting van het examen.

  Het protocol

  • Je betreedt de examenruimte zonder tas, jas, pet, mobiele telefoon, horloge. Alleen datgene wat je nodig hebt om het examen te kunnen maken, heb je bij je (op tafel): een pen en je pasje.
  • Je neemt plaats achter de tafel die jou is toegewezen.
  • Je legt je Landstede-pas of een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) zichtbaar op de tafel.
  • Ben je niet in het bezit van een legitimatiebewijs, dan kun je niet deelnemen aan het examen.
  • Bij elke examenzitting legt de surveillant schriftelijk vast of je er bent.
  • Je neemt het examen in ontvangst van de surveillant en volgt eventuele instructies op met betrekking tot het gebruik van hulpmiddelen.
  • Je maakt het examen binnen de daarvoor beschikbare tijd zonder hardop te denken en/of te overleggen met anderen; het uitwisselen van hulpmiddelen is verboden.
  • Wanneer je klaar bent, lever je je werk, aantekeningen en de examenopgaven in bij de surveillant, de surveillant geeft aan wanneer je mag vertrekken.
  • Het verlaten de ruimte tijdens het examen is alleen toegestaan onder begeleiding van een surveillant.
  • In bijzondere situaties, bijvoorbeeld insuline spuiten, hiervoor toestemming van de examencommissie en is dat bekend bij het examenbureau 

  Algemene regels

  • Je respecteert te allen tijde de dienstdoende surveillanten en volgt hun aanwijzingen zonder commentaar op.
  • Je gedraagt je zoals dat tijdens examens behoort en bezorgt niemand overlast.
  • Je levert een bijdrage aan een zorgvuldige procedure door stipt op tijd aanwezig te zijn en alles bij je te hebben wat je voor het examen nodig hebt.
  • Je hebt je voldoende voorbereid op het examen waardoor het niet nodig is dat je allerlei vragen stelt. Bedenk in dit verband dat surveillanten je inhoudelijk absoluut niet van dienst mogen zijn.

  Regels met betrekking tot begin en eind van het examen

  • Wie te laat is, heeft het recht om na aanvang van het examen nog te worden toegelaten, mits dit binnen de termijn is die de opleiding heeft vastgesteld.
  • Wie te laat is, krijgt daarover een aantekening in de presentielijst.
  • Wie te laat is, heeft geen recht op extra tijd.
  • Gedurende het eerste halfuur van een examen mag niemand het examenlokaal verlaten.
  • De in het examenrooster aangegeven begin- en eindtijd van een examen is bindend.
  • Verlenging van de examentijd is alleen toegestaan met toestemming van de DEC.

  Fraude, plagiaat en onregelmatigheden examen

  Als er fraude, plagiaat of een onregelmatigheid wordt geconstateerd bij een examen, maakt de student het examen af. De surveillant maakt intussen een aantekening op het proces-verbaal van het examen. De surveillant maakt een ‘protocol van onregelmatigheid’ op en stuurt dit via examenbureau naar de examencommissie (DEC).

  De DEC neemt maatregelen, bijvoorbeeld ongeldigheidverklaring van de uitslag van het betreffende examen of uitsluiting van (verdere) deelname aan examinering. Voordat een dergelijke maatregel wordt opgelegd, wordt de student gehoord. De student kan zich daarbij laten bijstaan door een meerderjarige. Als de student minderjarig is, neemt de student een wettelijke vertegenwoordiger mee. Alle betrokken partijen worden van de maatregel schriftelijk in kennis gesteld.

  Bij onregelmatigheid moet je denken aan:

   • spieken
   • niet opvolgen van instructies van surveillanten;
   • het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen;
   • telefoon opnemen of bekijken tijdens het examen;
   • het meenemen van het kladpapier uit de examenruimte

  Verder beoordeelt de examencommissie of gedragingen, handelingen en dergelijke als onregelmatigheid gelden.

  Als bij een praktijkexamen fraude, plagiaat of een onregelmatigheid wordt geconstateerd, meldt de coach dit bij de DEC. De procedure verloopt op dezelfde wijze als hierboven.

  Bezwaar maken

  Als je het niet eens bent met een uitslag, een genomen maatregel of beslissing kun je binnen tien werkdagen nadat je hiervan op de hoogte bent gesteld een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de Decentrale Examencommissie (DEC). Als je het vervolgens niet eens bent met de beslissing van de DEC, kun je binnen tien dagen na deze beslissing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van Landstede. (zie de algemene gids) Het examenbureau fungeert als postadres voor deze bezwaarschriften.

  Examencommissie

  Elke opleiding heeft een decentrale examencommissie (DEC), die verantwoordelijk is voor de diplomering binnen het landschap. .

  Het examenbureau

  Het examenbureau is verantwoordelijk voor het plannen, de afname en de verwerking van de   schoolexamens.

  Contactgegevens examenbureau: examenbureaudiensten@landstede.nl

  Contactgegevens examencoördinator team Veilig&Beschermd:  ddoorn@landstede.nl 

 25. Praktijkleren, BPV, Internationale BPV en andere vormen

  Praktijkleren    

  Tijdens de opleidingen Beveiliger niveau 2 en Beveiliger niveau 3 leer je niet alleen op school, maar ga je het geleerde ook toepassen in de praktijk, Landstede noemt dit praktijkleren. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van beveiligers en/of docenten/instructeurs.

  Als je Beveiliger niveau 3 in opleiding bent, dan ga je ook in de praktijk leren. Je leert leiding te geven aan de studenten beveiliging op de diverse praktijkleersituaties. Dit doe je door middel van een goede voorbereiding, draaiboek, briefing, het maken van een planning en je evalueert het geheel met de opdrachtgever en jouw medewerkers (medestudenten). Tijdens het praktijkleren begeleid je de student beveiliging bij de diverse beginnende beveiligingstaken en stuur je aan op een goede beroepshouding. 

  Voorbeelden praktijkleren:

  • Bevrijdingsfestival Overijssel en de dag ervoor (dit valt in de vakantie)
  • ME / politie-oefening (horeca) (dit valt niet altijd binnen de schooltijden)
  • thuiswedstrijden van PEC Zwolle (deze zijn vrijwel altijd in de weekenden)
  • EK Baanwielrennen (dit valt niet binnen de schooltijden en in het eerste weekend van de vakantie)
  • Tractor Pulling (dit valt in het weekend)

  BPV

  Ter voorbereiding op je praktijkexamen en beveiligingsdiploma ga je ervaring opdoen in het werkveld, dit noemen we Beroeps Praktijk Vorming (BPV). De vastgestelde aantal uren BPV wordt aan het begin van jouw opleiding met je besproken. De periode wanneer deze BPV plaatsvindt kun je zien bij de opbouw van jouw opleiding (BPV-gids).

  De BPV doe je bij een door Justitie erkende beveiligingsorganisatie. Dit houdt in:

  BPV beveiliger niveau 2:
  Binnen de beveiligingsorganisatie waar jij je BPV gaat doen, word je begeleid door praktijkbegeleiders. Je gaat alles wat je op school hebt geleerd in de praktijk brengen, daarvoor gebruik je een praktijkwerkboek. In dit praktijkwerkboek staan verschillende opdrachten die je gaat maken, welke je laat controleren door jouw praktijkbegeleider. Voor de opleiding beveiliger niveau 2 geldt dat er specifieke regels gelden, zoals dat je een groene pas nodig hebt om op BPV te mogen gaan. Deze pas is maximaal één jaar geldig. Je zal dus in die periode de BPV moeten afronden. Deze specifieke eisen komen voort uit het feit dat de BPV binnen het domein 'veiligheid' vallen en daar strengere eisen gelden dan voor een gemiddelde opleiding of werkveld. Informatie over de BPV kun je vinden in de BPV-gids. Deze zal tijdens lessen uitvoerig besproken worden. 

  BPV beveiliger niveau 3:
  Zodra je als student op stage gaat, ga je binnen een beveiligingsorganisatie leren coördineren. Je wordt hierbij begeleid door een praktijkbegeleider die bevoegd is om een coördinator op te leiden. Deze stage doe je door middel van opdrachten die je moet afronden alvorens je op het praktijkexamen Beveiliger niveau 3 kan. Zodra je deze opdrachten hebt afgerond kan je in overleg met je coach het examen aanvragen. De opdrachten die je tijdens je BPV hebt gemaakt zullen als input gebruikt worden tijdens het praktijkexamen. In overleg met je coach wordt bepaald voor welk praktijkexamen je wordt opgegeven.

  Ook voor deze opleiding gelden specifieke eisen rond de BPV en het werkveld. Deze zullen uitvoerig tijdens de lessen behandeld worden.

  Andere vormen :

  Tijdens je opleiding ga je ook nog op andere manieren inzicht krijgen over het beroep waar je voor leert. Er komen tijdens de opleiding diverse gastsprekers en je gaat ook op bezoek bij diverse bedrijven en/of instanties. Meestal doen we een keer per schooljaar mee aan een oefening van de Landelijke politie, waarbij jij het tegenspel mag verzorgen.

  Praktijkleren vindt regelmatig in de avonden, vakanties en/of de weekenden plaats. Houd hier dus rekening mee in de planning met je eventuele bijbaantje of hobby's en eventueel bijkomende reiskosten.

 26. Begeleiding vanuit school en op de BPV plaats

  Bij de praktijkleeractiviteiten is er vanuit team Veilig en Beschermd Zwolle altijd minimaal 1 docent aanwezig voor de begeleiding.

  Op de BPV-plek word je begeleid door een praktijkbegeleider, tevens wordt er vanuit het team een begeleidende docent aangewezen, deze komt bij jou op stagebezoek en is vanuit de opleiding jouw eerste aanspreekpunt voor zaken die spelen tijdens je stage.

  Bij een stage van 320-450 uren word je minimaal 1 à 2 keer bezocht vanuit school, tevens is er na de eerste maand contact met het stagebedrijf.  Bij een stage van 450 uren of meer word je minimaal 2 bezocht vanuit school, tevens is er na de eerste maand contact met het stagebedrijf.

  Als het nodig is, dan leggen we natuurlijk extra contact naast de geplande momenten.

  Tijdens je stage verwachten we professioneel gedrag, zoals integer zijn, punctueel, dienstverlenend en proactief. Bij het overtreden van de wet tijdens je opleiding en stage kan dit consequenties hebben voor het verkrijgen en houden van de groene pas die nodig is voor het stagelopen. Geen pas = stoppen opleiding! 

  Maatregelen kunnen dus worden opgelegd!

 27. Organisatie van de BPV

  Tijdens jouw opleiding word je begeleid door jouw coach en de docenten bij het zoeken naar een passende stageplaats, dit gebeurt door middel van opdrachten, TWIXX'en en gesprekken.

  Ook als je een stageplaats hebt gevonden, word je begeleid bij het vervolg, hoe bereid je je voor, wanneer start je, wat moet er geregeld worden qua documenten enz. BPVO is een voorwaarde om op BPV te mogen. Geen BPVO = geen BPV! Je kunt via je coach en de BPV-coördinator een BPVO aanvragen, de studentadministratie zal deze in orde maken. Je bepaalt samen met je coach wanneer je start met stage. Voorwaarde is dat je Taken/LWP's zijn afgerond.

  Belangrijk is om de BPVO zo snel mogelijk te laten tekenen door je stagebedrijf en deze getekend weer in te leveren op school. Daarna kun je pas starten met stage (als ook je groene pas aanwezig is). 

  Zodra je bent gestart op stage, kun je natuurlijk op school terecht bij je coach bij vragen of problemen. Ook kun je terecht bij de docent die jou begeleidt op jouw stageplaats. Zaken die belangrijk zijn tijdens je stage:

  Urenlijsten

  BPV voldoende formulier

  BPV-gesprek (school-BPV-student) verslag in e-TO

  Feedback op de te maken opdrachten.

  Voor Beveiliger niveau 3 geldt dat zij de Proeven van Bekwaamheid BPV op de stage uitwerken. Het examineren hiervan gebeurt bij de SVPB. Uitleg hierover krijg je voor start van de stage.

 28. Specifieke voorzieningen en of vereisten

  Specifieke eisen voor het volgen van deze opleiding:

  Je bent van onbesproken gedrag. Een antecedentenonderzoek is een onderdeel voor het mogen starten van je BPV. Antecedentenonderzoek door de politie afdeling bijzondere wetten en korpscheftaken is doorslaggevend of je op BPV mag.

  Bij het beroep waarvoor je gekozen hebt en waarvoor je bij Landstede een opleiding volgt, hoort het dragen van een uniform. Gedurende de opleiding is het dragen van een uniform dan ook verplicht. De kosten van bovengenoemde zaken zijn voor rekening van de student. 

  Bij alle externe leeractiviteiten verwachten we een open en lerende houding.

 29. Studieinformatiepunt (STIP), opleidingsadministratie

  Bij de studentadministratie kun je terecht voor allerlei vragen zoals adreswijzigingen, aanvragen van een stageovereenkomst, kosten opleiding enz. Onze medewerkster is mevrouw J.A. Horstman, email: jahorstman@landstede.nl

  De studentadministratie is gevestigd op de begane grond van jouw locatie, tijdens de startperiode zal hier aandacht aan worden besteed.

  De studentadministratie is geopend op maandag tot en met donderdag. Als de studentadministratie gesloten is, staat er voor de deur een informatiezuil met de meest voorkomende informatie. 

 30. Vertrouwenspersoon

  Landstede vindt het belangrijk om een veilige school te zijn voor alle studenten, waar iedereen zichzelf kan zijn. Wanneer een student te maken krijgt met ongewenst gedrag van een medestudent of medewerker van de organisatie dan kan hij hiervoor aankloppen bij de vertrouwenspersoon op jouw locatie.

  Paola Schot                                                 Margreet Overweg
  pschot@landstede.nl                                   moverweg@landstede.nl
  tel. 06-48277385                                         06-22881765                                     

  In het schoolgebouw zie je ook de foto’s hangen van de vertrouwenspersonen met de bij behorende gegevens.

 31. Specifieke afspraken en regels

  Voor onze opleidingen zijn er een aantal zaken van belang:

  - Praktijkleren vindt regelmatig in de avonden, vakanties en/of de weekenden plaats. Houd hier dus rekening mee in de planning met je eventuele bijbaantje of hobby's en eventueel bijkomende reiskosten.

  - Tijdens je stage verwachten we professioneel gedrag, zoals integer zijn, punctueel, dienstverlenend en proactief. Betrokkenheid bij strafbare feiten, in welke vorm dan ook, voor en tijdens de opleiding kan consequenties hebben voor het verkrijgen of behouden van de toestemming (groen of grijs legitimatiebewijs) om als stagiaire beveiliging BPV te mogen lopen. Zonder pas mag je geen BPV doen, en zonder BPV kun je je opleiding niet afronden. Dit betekent dan dat je op zoek moet naar een andere opleiding.

  - Tijdens de opleiding dien je te beschikken over een laptop met een werkende camera en werkende microfoon. Verdere andere vereisten ontvang je bij start schooljaar via de studentadministratie.

 32. Geen examenplan beschikbaar