Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de kosten die gemoeid gaan met het volgen van de opleiding.

Crebo nummer 23281
Opleiding Particuliere beveiliging
Leerweg BOL
Eenheid Zwolle C
Schooljaar 2022-2023
Schoolkosten Particuliere beveiliging (Beveiliger 3) (25691), Zwolle, Ossenkamp 8

De schoolkosten voor cohort 2022-2023 zijn voor het eerste leerjaar vastgesteld. Voor de overige leerjaren zijn de bedragen indicatief. Mocht er een wijziging plaatsvinden dan zal de student via zijn/haar Landstede e-mail account geïnformeerd worden.

1. Wettelijke bijdragen

Jaarlijks wordt het lesgeld voor BOL- opleidingen en het cursusgeld voor BBL-opleidingen door het ministerie van OC&W vastgesteld. Studenten die op 1 augustus onderwijs volgen en jonger zijn dan 18 jaar betalen geen les- of cursusgeld. Als de student op 1 augustus 18 jaar of ouder is moet les- of cursusgeld betaald worden. De rekening voor het lesgeld van de BOL-opleiding ontvangt u van het ministerie van OC&W, de rekening voor het cursusgeld van de BBL-opleiding via Landstede (de opleiding).

Wettelijk lesgeld voor de BOL opleiding € 1.239,00
Wettelijk cursusgeld voor BBL opleiding niveau 1/2 € 258,00
Wettelijk cursusgeld voor BBL opleiding niveau 3/4 € 624,00

2. Opleidingsgebonden kosten

Ieder jaar worden de opleidingskosten vastgesteld. Door prijsfluctuaties en veranderingen in het opleidingsprogramma kunnen de bedragen en onderdelen per jaar variëren. Derhalve is het overzicht van toepassing op het genoemde schooljaar en indicatief voor de komende jaren dat de student de opleiding zal volgen.

Omschrijving Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4
Door Landstede in rekening gebrachte opleidingskosten vastgesteld      
Leermiddelen
Subtotaal aan Landstede te betalen opleidingsgebonden kosten (factuur volgt) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Opmerkingen:
Leermiddelen bv3.22v
Verplicht door de student zelf aan te schaffen voor aanvang van het schooljaar vastgesteld      
Subtotaal door de student zelf aan te schaffen leermiddelen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale opleidingskosten (excl. wettelijk cursusgeld en optionele kosten) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3. Optionele kosten door de student zelf aan te schaffen en te betalen

De opleiding is zo ingericht dat met het geboden programma en middelen, de student in staat moet zijn om zijn diploma te halen. De opleiding adviseert de student nadrukkelijk om zich vrijwillig extra toe te rusten met de onderstaande leer- en hulpmiddelen en daarnaast mee te doen aan de voorgestelde excursies en/of activiteiten ook al is dit niet verplicht. Als een student niet mee wenst te doen aan excursies of activiteiten waar een vergoeding voor wordt gevraagd, wordt een verplicht vervangend programma op school aangeboden. Bijdragen voor excursies en andere activiteiten moeten kort voordat deze plaatsvinden via een aanvullende factuur of contant worden voldaan.

Omschrijving Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4
  vastgesteld      
Subtotaal Excursies en activiteiten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met:

Naam Mieke Evers
Telefoon of mailadres mhevers@landstede.nl